Storbråk om pengar

På flera håll rynkas näsorna åt Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF, och Mikael Karlsson, ordförande i densamma. Varför? Jo, för att de två herrarna erhåller ganska rejäla arvoden. Axelsson har en månadslön på 51.000 kronor, och Karlsson plockar ut 46.000 kronor i månaden för jobbet som styrelseordförande. Realtid.se anser att detta är oförenligt med organisationernas ideella inriktning.
Men arbetar inte Axelsson och Karlsson i princip på heltid åt SNF? Varför skulle de i så fall inte få betalt för det? Femtio papp i månaden är mycket, men det finns många andra som tjänar betydligt mer. Se bara på våra EU-parlamentariker. Eller riksdagsmän. Eller SAS-piloter. Eller klinikföreståndare. Eller Zlatan.
Realtid.se försöker naturligtvis vinkla saken till att ideellt arbete inte borde avlönas. Men vad ska Axelsson och Karlsson annars leva på? Gå runt och skramla med en insamlingsbössa? Och om de nu förtjänar att få betalt, hur mycket är rimligt respektive orimligt? Och vem ska bestämma det?
Nej, jag tycker faktiskt att påhoppen på de två herrarna är bara ett uttryck för den goda svenska avundsjukan. Jag har inget emot att Svante Axelsson får en bra lön. Att jag sedan inte gillar hans åsikter är en annan femma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Strunt i lönenivån, men dra av en slant varje gång han uttalar sig i klimatfrågan. Där är viljan större än kunskaperna.

 2. Tege Tornvall

  Problemet är inte att enskilda befattningshavare får skäligt betalt. En förening måste förstås ge sina företrädare rimlig ersättning.
  Problemet är i stället när organisationerna med stats- och andra bidrag sväller och blir informella delar av det offentliga utan något motsvarande ansvar.
  Det leder till ”rent seeking”, alltså att söka skäl och medel för fortsatt och helst växande verksamhet. Få organisationer – om ens någon – har någonsin ansett sig klara med sitt uppdrag och på eget initiativ lagt ned sin verksamhet.
  Tege

 3. Lars

  Ett allt vanligare fenomen i vårt samhälle är att personer som redan har sin försörjning låter sig väljas in i styrelser för ideella organisationer och där medverkar till att bevilja sig själva allt högre arvoden. Det färskaste exemplet är Bengt Westerberg som redan är väl försörjd men som i Röda Korset därutöver tar ut ett årligt arvode på 1,5 Mkr. Eller fackliga ombudsmän som väljs in i t.ex. Cancerfondens styrelse för att representera sina medlemmars intressen, alltså göra sitt jobb, men som ändå kvitterar ut ett högt arvode ovanpå lönen för något de redan är betalda för. Exemplen kan göras hur många som helst. Så det är nog inte så enkelt som avund utan precis som Tege säger ”rent seeking”. Han tar även upp en annan viktig frågeställning och det är vem som ställer personer till ansvar när man lever på förment ideell verksamhet där man tar emot allmänna medel som t.ex. Tällberg Foundation.

 4. Lönenivån är fullständigt ointressant, men däremot inte skattebidrag eller bidrag från statliga organisationert eller företag.
  Sådana organisationer ska bara få stöd från enskilda och privata företag, ty annars luckras demokratin upp.
  Vi borde låta donationer till ”godkända” NGOer bli avdragsgilla, men FN och en hel del andra skulle nog bli tvungna att ha ett avdrag på minst 200% för att få samma stöd som idag.
  Min modell är det enda verksamma sättet att ge de som betalar makt över de som brukar stöden.
   
  Bra organisationer som läkare utan gränser, stoppar karriär och sänker sin lön då de arbetar för en god sak.

 5. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Axelssons och Karlssons löner är inget tema värt att diskutera särskilt länge. Det är relativt små löner och har ingenting med klimatdebatten att göra.
  Jämfört med Al Gores och Rajendra Patchauris inkomster är Karlssons och Axelsson löner mikroskopiska.
  Gore och Patchauri är dessutom mycket farligare för världsekonomin.
  Klimatpolitikens framtida konsekvenser framskymtar t ex i att Frankrike i klimatpolitikens namn nu arbetar för protektionistiska tullar, vilka naturligtvis i grunden bara syftar att att skydda fransk industri från för hård konkurrens från de utvecklingsländer som behöver internationell handel för att kunna förkovra sig.
  Klimatpolitiken riskerar bli en katalysator för isolationism och protektionism.
  Barack Obama är som bekant heller inte en helhjärtad tillskyndare av frihandel och nationalpatriotism och protektionism är elememt som förvisso inte är borta ur USA:s inrikespolitik.
  Lågkonjunktur och arbetslöshet göder dessa politiska strömningar och historien riskerar att upprepa sig. Tänk på de faktorer som utlöste det senaste världskriget.
  Men ingen svensk politiker vågar se sambandet mellan den tvära industriella inbromsningen och klimatreligionens utbredning.
  Världen är ond och flockbeteenden är ondskans vapendragare.
  Kjell-A Jönsson

 6. Jan

  Jag har inga problem med Svante Axelssons och Mikael Karlssons löner. Däremot finns det andra problem. För att citera Johan Norberg (han är inte min favorit men här har han uttryckt sig bra).
  ”Problemet är att miljöorganisationer i den svenska debatten i mycket liten utsträckning behandlas och granskas som de politiska aktörer de är. Ofta får representanter från regleringsvänliga miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace delta som ensamma expertkommentatorer i teve- och radioprogram utan att behöva möta motdebattörer som kan nyansera och kritisera. En sådan privilegierad position skulle knappast en branschföreträdare, en facklig representant eller en politiker få. ”
  http://www.dn.se:80/opinion/debatt/hogutbildade-mest-okunniga-om-miljo-och-fattigdom-1.395562

 7. Ingemar

  På Joanne Novas blogg redogörs för de ofantliga mängder pengar som läggs på att ”bevisa” AGW-teorin, och varför vetenskapliga och andra experter låter sig köpas. En del forskare är säkert genuint övertygade om att CO2- utsläppen, men (alltför) många går dit pengarna och karriärmöjligheterna finns. Axelsson och Karlsson är bara betalda propagandister (rent-seekers) utan kunskaper och helt ointressanta för den vetenskapliga sidan av saken.

 8. Patrik

  Dom kan väl få provision baserat på vad de uträttar? 🙂
  Eftersom vi har så många förståsigpåare som vet precis vad som är bra för miljön och klimatet och vilka åtgärder som krävs så vore det väl en smal sak att ordna?
  Thomas och gossarna på UI kan ju tas in som konsulter för att avgöra vad de har uträttat för att bevara naturen.
  Eller skulle det vara problematiskt på något sätt? 🙂
  Utöver det kan de väl ha en grundlön som en undersköterska eller sjuksköterska, baserat på vad de har för utbildningsnivå?
  Det vore ju helt PK dessutom. 🙂
  Så, då var det löst. 🙂

 9. Ingemar

  Adressen till Joanne Novas blogg.

 10. ThomasJ

  Ingemar (#7): Det blev nog ett fel i din länk. Här den korrekta:
  http://joannenova.com.au/
  Mvh/TJ

 11. Ulrik

  Felet är inte pengarna. Felet är att de alltid ska sitta i sofforna i TV, vara med i radio och ha fritt fram i alla media som några slags experter. Utan någon saklig motvikt som kan ställa de hårda frågorna. När det egentligen är fråga om att slå vakt om sin arbetsplats. Att inte journalisterna inser detta och reagerar mot sina chefer är det stora sveket mot demokratin.

 12. Labbibia

  Jag tycker att Axelssons och Karlssons löner är en sak mellan dem och deras arbetsgivare. Om nu SNF tycker att de är värda dessa löner, fine.
  Ett mycket större problem är ju vårt ”fria” media i form av SVT.
  Som licensbetalare tycker jag det är självklart att jag bör få en nyanserad, ovinklad bild av det sk ”klimathotet”.
  Men icke.
  Senast igår fick Herr Rockström tillsammans med någon moderatkvinna sitta i TV:s frukostsoffa och helt oemotsagda prata om att det behövs Co2-minskningar på mer än 100%.
  Blir man trött eller blir man trött på SVT?

 13. ThomasJ

  Patrik (#8): Iofs ingen dum idé alls – dock föreslås att avdrag görs från lönen för den samhällsskada de förorsakar [’uträttar’].
  Mvh/TJ

 14. ThomasJ

  Labbibia (#12): Vem var moderatkvinnan?
  Mvh/TJ

 15. Labbibia

  ThomasJ
  Varsågod! 😉
  Cecilia Arkelsten?
  http://svtplay.se/v/1633693/gomorron_sverige/malsattning_for_klimatmal_ministermote_i_are?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1633810/sb,p102831,1,f,-1

 16. ThomasJ

  Labbibia (#15): Plenty thanks! Hon heter Sofia Arkelsten o gillar definitivt inte mig….  🙂
  Mvh/TJ

 17. Labbibia

  ThomasJ
  Vad kan det komma sig?
  Uttalar du din skepsis offentligt inom partiet?

 18. ThomasJ

  Labbibia (#17): Japp – you bet! Det finns deFacto en o annan ’klimatsansad’ moderat kvar – det ’nya’ till trots – och jag anser mig tillhöra den grupperingen o ergo blir diskussionerna med [t.ex. Sofia A. m.fl.] rätt ’intensiva’. Sofia är f.ö. en av de drivande personer till lagförändringen avseende ’Prövning av vindkraft’.
  Go figure on ’relationship’…. 🙂
  Mvh/TJ
  PS: vill du ha mina motioner sänder jag gärna dessa.//DS

 19. Labbibia

  ThomasJ
  Jag kan tänka mig att det kan gå hett till…..
  Men så ska det väl vara? Lyssnar hon på dina argument? Eller har hon låst fast sig vid att det ”råder konsensus” osv?
  Tack, det vore jätteintressant att få läsa någon av dina motioner.

 20. ThomasJ

  Labbibia (#19): Hon är fullständigt låst – lyssnar inte ett uns, vilket även gäller övriga i gruppen! Hon har ingen aning om temat öht., men det är la fiiiint på Lidingö [som hon bebor].
  Skicka mig din e-postsdress till: tjthomasj@gmail.com så skickar jag dig respektive underlag.
  Mvh/TJ

 21. Rosenhane

  Hoppsan ThomasJ, benissimo, jag som trodde att det bara var Ubbhultar’n som man kunde hoppas på 🙂
   
  Provisionsresonemanget  med betalningsansvar för åsamkade av kostnader vore intressant att tillämpa på politikerskrået också; hur många miljarder skulle exempelvis Birgitta Dahl vara skyldig svenska staten?
   
  Allmän reflexion när det gäller Rockström, en svensk professor som i talspråk använder horrören ”igenklien” , kan man ha fullt förtoende för hoonom för att tala med Rolle Stoltz 🙂 ?

 22. Mattias

  Jag tycker det är lite motbjudande med folk som BÅDE erhåller höga löner OCH låter sig framställas som ideellt engagerade. Har man hög lön är man inte ideell!
  Det finns ingen enkel lösning på frågan hur ideella oranisationer ska ledas men jag tycker det vore uppiggande om fler gjorde det till en låg lön. Det gäller även biståndsarbetare som gärna glassar med sitt engagemang men talar tyst om sina goda villkor. Och det är då inte lönerna i sig så mycket som den ”godhetsimage” de åtnjuter som jag finner lite lätt motbjudande.
  Är ledningspersonerna på dessa organisationer inte intresserade att göra sitt jobb till en låg lön (så att max pengar går till verksamheten) kanske de inte är rätt personer. Det finns sannolikt för många karriärister i den ideella världen.
  Fast i slutändan är det förstås en fråga för organisationens medlemmar. Är själv med i RK trots deras tradition av höga ersättningar till ledningen, men det känns samtidigt lite småaktigt att gå ur bara pga av detta om man är nöjd med organisationen i övrigt.

 23. ThomasJ

  Rosenhane (#21): Bra, då har du en till [här] att hoppas på, två är la inte helt åt skogen, eller… 🙂
  Rockström + en hel radda övriga ’profs’ – borde/[måste!] bort.
  Birgitta Dahls hjärnstilleståndslags samhällskostnad är, tror jag, omöjlig att beräkan. Det rör sig emellertid om xxxx miljarder kronor. Månne ska man avkräva dessa från hennes [& E. Koks] pension, á 45.000/mån…
  Detta mht. till nyligen instiftade lag avseende beslag av värdeföremål – typ kontanter, guld, klockor, bilar etc. – som kan anses härstamma från illigala verksamheter.
  Finns möcke mer…. !
  Mvh/TJ

 24. Labbibia

  ThomasJ
  Det heter faktiskt Liiiidingö….. 😉
  Lååååångt iiiiiiii ska de va!
  Rosenhane
  Eller om det är en Heeenne, det är svårt att se från den här påzitioonen…. 😀

 25. Rosenhane

  ThomasJ och Labbibia 🙂 🙂

 26. Rosenhane

  Nähä, inte två i rad, jag blir galen…. 🙂

 27. ThomasJ

  Labbibia (#24): Sorry för ’iiii:na’ – inte så lätt för återvänadad f.d. ’tysk’ / norrlänning’.
  Phaen, måste man gå i språkrurs? Tja, måddä, men slikt ändrar på intet sätt saken/sakfrågan.
  Mvh/TJ

 28. Labbibia

  ThomasJ
  Hehe…….Nejdå, du uttalar nog Lidingö på god rikssvenska.
  Lidingöborna själva däremot, (inte alla förstås, men många) uttalar bokstaven i med ett nästan viiiiinande läte, därav de många i:na.
  Jag skickade dig min mejladress. 

 29. Rosenhane

  Labbibia,
  kan du inte skicka ThomasJ din lidingömelitta samtidigt? 🙂
   
  Har ni läst Ubbhultar’n från igår, Varning för klimatextremisterna?
  Mycket bra!
  Här är den.
  http://www.ericsoniubbhult.se

 30. EA

  Den stora frågan är var pengarna hamnar efter att ha gjort en mellanlandning på deras konton.
  Då först kan man se ifall de är riktigt engagerade eller hypokriter.
  Brinner man för sin sak och lever efter detta så ska man ha respekt, annars inte.

 31. ThomasJ

  Rosenhane (#29): Goddie!
  Mvh/TJ

 32. Labbibia

  Rosenhane
  Lidingömelitta!? 😀

 33. Rosenhane

  Sorry, postad på fel tråd!
  Enligt NSF:s hemsida redovisades 2008 146 miljoer i insamlade medel och en lönekostnad på 46 miljoner men året gick med förlust.
  Kan ju ha sin förklaringar  men det vore intressant att få veta varför. Hur mycket får man utöver insamlade medel i anslag? Exakt hur mycket går till ändamålet? Hur ser det ut inom andra ELO i Sverige? Vore intressant med en genomlysning. Någon?

 34. ThomasJ

  Rosenhane (#33): Där har vi [oxo] ett gemensamt intresse. Har försökt kolla upp bakomliggande detaljer men det är inte lätt – plenty kreativitet i bokföringen.. – o hittills resultatlöst. Hittar du nåt så vore det mkt tacksamt att erfara.
  Mitt nästa ’KGB-projekt’ är kartläggning över vem som äger andelar i vindkraftkooperativ i landet, plus evtl. info över personer i styrelser etc. Det finns, m.h.t. till diverse uttalanden/ageranden från ’beslutsfattare’, all anledning att kolla upp detta.
   
  Mvh/TJ
  PS: vad betyder ’Lidingömelitta’? //DS

 35. Rosenhane

  ThomasJ och Labbibia
   
  God morgon!
   
  Lidingömelitta är en skämtsam benämning på en hatt företrädesvis buren sommartid av kvinnor på Lidingö och Östermalm under 70 och 80 – talet, syftande på det s.k. melittafiltret till dåtidens kaffebryggare. Samma typ av huvudbonad som Ian Wachtmeister alltid bär, fast vit. 🙂

 36. Labbibia

  Rosenhane # 35
  Aha!
  Så Ian Wachtmeister är alltså i själva verket en kvinna? 😉
  ( Avd. Allt kan misstförstås om man bara försöker tillräckligt mycket)

 37. Rosenhane

  Labbibia 🙂
   
  Om Ian W. är man eller kvinna är väl inte så kinkigt, pride-veckan börjar ju idag. 🙂

 38. ThomasJ

  Rosenhane (#35): Aha härifrån oxo – tack för upplysningen.
  Mvh/TJ

 39. mängan

  Ett riktigt miljöparti borde kunna säga ”vi är fel ute med co2 och dess klimatpåverkan”  En riktig statsminister borde kunna säga” vi är fel ute med co2 och dess klimatpåverkan”. Varför är så många duktiga människor så svaga, fega  och så styrda av det som förväntas av dem . Jag är riktigt besviken på  Reinfeldt och  de andra i regeringen.   Naturvårdsverket och  SMHI  följer slaviskt allt som agendan sänder ut och organistationer som  Naturskyddsföreningen ,Greenpeace , WWF  och inte minst Miljöpartiet visar att de inte är det minsta intresserade av miljön i verkligheten genom sitt okritiska förhållningssätt till co2-klimat. Var är det riktiga miljöansvaret.   Tack för din fantastiska  blogg Maggie.

 40. L

  Mängan, du har rätt. Man tror ibland att dom skämtar när dom med stora bokstäver talar om KLIMATET som vårt största problem!
   
  Hur korkade får politiker vara? Idag når dom ju inte ens upp till 5 på en 10-gradig skala. Helt overkligt…