SNF

Miljödebatt i backspegeln

P g a en förestående flyttning har jag kastat, och i någon mån läst, en omfattande samling av tidningsurklipp. Av en slump råkade jag läsa några som visade hur miljödebatten både förändrats och inte förändrats på mer än 20 år. Vissa ord som uthållig och klimatsmart fanns inte på 90-talet, men debatten  känns förvånansvärt oförändrad.   →

The Merchants of Goodness

I en artikel från 2007 med denna rubrik så beskriver Jason Kirby den framväxande industrin med etiska fonder. Tanken är att dessa fonder förvaltar folks pengar genom att investera i goda och ansvarsfulla företag, socialt såväl som miljömässigt. Och detta är något som har vuxit stort sedan dess – med blandat resultat, får man väl säga.   →

Storbråk om pengar

På flera håll rynkas näsorna åt Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF, och Mikael Karlsson, ordförande i densamma. Varför? Jo, för att de två herrarna erhåller ganska rejäla arvoden. Axelsson har en månadslön på 51.000 kronor, och Karlsson plockar ut 46.000 kronor i månaden för jobbet som styrelseordförande. Realtid.se anser att detta är oförenligt med organisationernas   →

Klimatkompensation – till vilken nytta?

Svenska Dagbladet tar idag upp problemet med klimatkompensation i form av investeringar  och handel med utsläppsrätter. När det gäller det förstnämnda alternativet är det svårt att få någon uppfattning om hur mycket pengar som verkligen går till miljöförbättring och hur mycket de olika organisationerna behåller själva. Utsläppsrätterna har dock utan tvekan blivit ett bra sätt   →