Miljödebatt i backspegeln

P g a en förestående flyttning har jag kastat, och i någon mån läst, en omfattande samling av tidningsurklipp. Av en slump råkade jag läsa några som visade hur miljödebatten både förändrats och inte förändrats på mer än 20 år. Vissa ord som uthållig och klimatsmart fanns inte på 90-talet, men debatten  känns förvånansvärt oförändrad. Det mest anmärkningsvärda är att den numera i så hög grad domineras av klimatfrågan. På den tiden var det ett mer omväxlande spektrum av orsaker till mänsklighetens snara undergång.

Något som jag blev påmind om under denna utrensningsaktion var att det redan på 90-talet fanns en skarp kritik mot miljöorganisationer som Greenpeace, Miljörförbundet, Fältbiologena, MIGRI, Jorden Vänner och Det Naturliga steget. Denna kritik fick också medialt utrymme – måhända mer än idag. Kan det ha något att göra med dagens maktförhållande på MSM-redaktionerna? Detta trots att man redan då på nyhetsplats pinsamt okritiskt valde det alarmistiska perspektiv miljörörelsen önskade. På debattplats kunde självständiga skribenter likväl få utrymme för kritik av miljöväckelsens överdrifter. Jag har inte hittat urklippet, men  erinrar mig en kommentar till Greenpeace prioritering av medial uppmärksamhet genom aktioner mot fartyg. “Vi kan vara säkra på att inte en gummibåt sätts i sjön förrän ett tillräckligt antal journalister samlats på kajen och TV-strålkastarna slagits på.”Fig Greenpeace

I februari 1997 Skrev Susanna Popova och Marie Söderqvist kritiska artiklar om bl a Greenpeace och Svenska Naturskyddsföreningen. Greenpeace hade öppnat kontor i Göteborg 1983. Ursprunget var informella grupperingar I USA som typiskt tillkommit för att rädda ett enstaka grönområde “men det fanns också en kärntrupp ‘eco-freaks’ … utbrytningar ur den amerikanska proteströrelsen .. där man romantiserade det förindustriella samhället. Bland dessa … frodades frälsningskänslor, undergångslängtan, skuldkänslor och eskapism.” I tidskriften Framtider 4/96 skrev Fredrik Sjöberg att “.. framväxten av miljörörelsen högst väsentligt gynnades av motståndarnas medieovana.  Att vinna opinionen var ingen konst, konstaterade han, vi behövde inte ens ha rätt.”

Under början av 80-talet tynade miljörörelsen något, men kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, gav en nytändning. Popova och  Söderqvist skriver: “Den socialdemokratiska regeringen inrättade också 1986 ett miljödepartement. Forskare behövde nu inte gå omvägen över miljölobbyn utan kunde via journalister nå rakt in till makthavare.”.. “Det goda miljösamhället skall skapas ovanifrån. Politiker och hårdföra samhällsplanerare skall stöpa om samhället för att det ekologiskt hållbara, miljöanpassade livet skall kunna uppstå.” Förhållandet till industri och myndigheter har varierat under olika faser av “kampen” mot kärnkraft, genteknik och skogsavverkning. Ett citat belyser organisationens position: “När Skogsstyrelsens generaldirektör Maria Norrfalk tillträdde sade hon sig vilja visa Greenpeace ‘vilka fina skogar vi har i Sverige’ och hon tillade: Man måste lyssna på Greenpeace och försöka få dem att förstå, fast de vet inte alltid vad de talar om. …Greenpeace har så stor makt.”

Svenska Naturskyddsföreningen har en lång historia och i motsats till Greenpeace indivduellt medlemsskap som ger rösträtt enligt folkrörelsetraditionen. Detta har inte hindrat föreningen att “moderniseras” till att å ena sidan bli en kampanjorganisation med starkt fokus på medialt genomslag och samtidigt finna en grupp industriella sponsorer (1997 igen): ICA, Dagab, Falcon, SJ, Stockholms stad parkering och Östersunds-Posten. Grädde på moset för denna NGO är också en stark ställning i Myndighetssverige som officiell remissinstans. En stol i Naturvårdsverkets styrelse, samarbetar om Agenda 21-verksamheten, samarbete med Vägverket, säte också  i miljödepatementets referensgrupp om EU och miljön. Det är märkligt hur vi i Sverige – en gång med en stark tradition av opartiska myndigheter – låtit kampanjorganisationer för olika intressen få sitta med i beslutande organ. Det är också märkligt är att detta inte verkar störa dagens riksdagsmän. Däremot har både Greenpeace och SNF haft interna stridigheter mellan anhängare av, och motståndare till, denna samverkanslinje. De ivrigaste anhängarna har ansett att det skadar imagen.

Till slut ett litet omnämnande av ett betydligt äldre klipp om vetenskap, som har en ironisk anknytning till dagens miljöpolitik. Det är DN från 3 sept 1964, som hade ett stort uppslag: “Råolja kan klara svälten”. Bakgrunden är från 1957 när man på BP i Lyon sökte efter mikroorganismer för att ta bort besvärande paraffin ur råolja.  Dr Alfred Champagnet visade att mikroberna som lyckas med detta producerar äggviteämnen och vitaminer, som skulle kunna bli värdefulla kosttillskott för svältande människor. Med en jämförelse visar man att processen är snabb: En ko som väger 500 kg åstadkommer 0.5 kg protein på ett dygn. 500 kg mikrorganismer  kan på samma tid producera 1250 kg proteiner. Dr Champagnet citerar uppskattningar att man i stor skala skulle kunna producera “oljeproteiner” till en kostnad som är 1/30 – 1/15 av vanligt animalt protein.  Jag har inte läst något ytterligare om detta, men hoppas att åtminstone Sten Kaijser uppskattar att det funnits en tid när man velat göra mat för svältande av fossil olja, istället för dagens intensiva utveckling av processer för att omvandla mat till bränsle för välfödda bilister.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. OR

  Det är väl tack vare oljeanvändningen som jordbruket har lyckats med att undvika den massvält som alarmismen på 60-talet handlade om? Maskiner och konstgödning, plus utveckling av grödorna och ökning av odlingsarealen.
   
  Nu är det insekterna som sägs ha den stora potentialen för proteintillskott. Vi kunde kanske börja med att föda upp den odlade laxen med pellets av insektsprotein, istället för att göra pellets av en massa god matfisk.

 2. bom

  Inte bara BP Jobbade med vad som idag kunde beskrivas med Holger Erdtmans begrepp ”baklängeskemi”.
  ICI (och lustigt nog även här i Sverige Marabou!) ville häva världssvälten. Jäsning av metanol till proteiner. Det är väl dagens Quorn som blev resultatet.
  Not 1 Holgers ord syftade på produktionen av sulfitsprit av massaavlutar i Ö-vik för att därav göra eten för att därav göra allt vad fröet till Berol ville tillverka – medan världen i övrigt krackade nafta till eten och körde eten plus vatten ger etanol. (Heder över Erdtmans minne – han var en av Sveriges mest underhållande föreläsare, en veritabel estradartist som också kunde släcka sin cigarrcigarett i en E-kolv med dietyleter utnyttjande överkarbureringsfenomenet).
  Not 2 Det var Håkan Mogren som körde den idealistiske Throne-Holsts världsförbättrarprojekt i ett litet lab på industriområdet invid Bällstaån mitt i centrala Sundbyberg. Sedan blev det ju Astra för honom. Astra hade ju också ett eget ”världsförbättrarprojekt” med fiskproteinproduktionen i Bua.
   
  På den tiden ville vi lösa problemet med världens fattigas proteinbrist och kwashiorkormagar genom att göra mat av olja och NGOerna var aldrig intresserade. I dag vill NGOerna stjäla de fattigas mat och göra drivmedel av den. Domen över NGOerna måste bli hård! Dom körde sitt egenintressesrace redan då och dom har ingenting lärt. De är hänsynslösa antihumanister och borde tvångsupplösas – jorden skall bara ha femhundra miljoner människor så det så – och NGOklicken skall styra allt. Seså nu gå in – men vad står det över lägeringången? ARBEIT MACHT FREI eller något åt det hållet? Miljörörelsen liknar verkligen kupletten ” Har ni sett min döva bror-han som var tamburmajor-hörde inte vaktparaden-gick åt fel håll ut ur staden-han försvann i andanom-tjipp killevipp killevipp killevippombom”!

 3. OR #1

  Javisst, jordbrukets modernisering + den gröna revolutionen via växtförädling har verkligen gjort em oerhörd insats. Jag minns georg Borgström och hans pessimistiska förutsägelser om världssvälten ”Mat för miljarder”. Han ironiserade över de insatser som verkligen gjort nytta.

  Hälsningar

  C-G

 4. CeeBee

  Den ökade koldioxidhalten i atmosfären bidrar väl också till bättre odlingsförutsättningar.
  Vad är för övrigt den optimala/eftersträvansvärda koldioxidhalten i atmosfären?
  MVH/CB

 5. CeeBee 10:18
  Ja, mer CO2 göder växtligheten. Jag har för mig att man använt upp till 2000 ppm i växthus. Däremot går det inte att ange ett generellt
  optimum, ty det beror på vilken växt man vill ”göda”. Det finns dessutom två huvudgrupper av växter, som i olika utsträckning gynnas av mer CO2.

 6. CeeBee

  Men det borde väl vara möjligt att hitta en rimlig avvägning emellan odlingsnytta och klimatkatastrof.
  Enligt SLU så kräver våra vanligaste foderväxter minst 200 ppm för att kunna växa. Den förindustriella nivån 290 ppm verkar ligga farligt nära minimum. en säkerhetsnivå på till exempel 200% kanske är rimlig? D.v.s. 600 ppm.
  En optimal koldioxidnivå borde man kräva av den som hävdar att en ökning från 290 ppm är farlig. Eller är alla förändringar som mäniskan åstadkommer alltid per definition farliga?
  MVH/CB
   
   

 7. Naturskyddsföreningen bör väl ha varit en riktig miljöorganisation när den bildades? Jag har länge undrat när den förvandlades till en alarmistorganisation som försöker tävla med Greenpeace, WWF och Jordens Vänner. Tydligen skedde förvandlingen före 1997 i alla fall.

 8. Lars Kamél 11:31
  Javisst, Svenska Naturskyddsföreningen har en lång, och ursprungligen hedersam, historia. Gösta Walins pappa var en gång dess ordförande.

  Hälsningar
  C-G

 9. CeeBee
  Vid växthusodling används koncentrationer väl över 1000ppm.
  FACE-försök (Free Air Carbon Enrichment) påvisar positiva resultat med halter över 600ppm.
   
  En intressant aspekt är att FACE-försök inte ger lika hög produktivitet som förutspås av modeller baserade på data från labförsök. Detta har av alarmister använts som det ena benet i deras argumentation för att CO2 är skadligt för växter. det andra benet är att för länge sedan åt insekter upp mycket växtmaterial på ett ställe när det var mycket koldioxid i luften.
  Det senaste greppet är att forskning som visar att proteinhalten blir lägre i spannmål under vissa omständigheter med högre CO2-halt används som argument för att det kommer att bli massvält.
   
  Det kan möjligen vara ett problem för pastatillverkare, men för övriga går det bra att äta lite mer av den extra mat som kommer att finnas tillgänglig pga CO2-berikningen.
   
  Ett bra ställe att läsa mer om CO2 är http://www.co2science.com
   

 10. Ingemar Nordin

  Greeenpeace, Världsnaturfonden (WWF), Jordens vänner och naturskyddsföreningen är (numera) rena skojarorganisationer. De tjänar miljardtals kronor genom sitt politiska inflytande och sina utpressarmetoder mot företag och t.o.m. enskilda länder. De använder inte så mycket våld som maffian, men beskyddarverksamhet som affärsidé är densamma. Det handlar om att sälja sitt rykte, sin logotype. och att få politiker och företag att köpa sig fria från angrepp från organisationerna.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/20/the-merchants-of-goodness/

  Det är dags att granska dessa organisationer

 11. MrsM

  C-G ~ mysigt inlägg, lite personligt, lite fakta, lite spekulationer, och en snygg knorr påslutet som en rosett 🙂 – Ni skribenter är rena poeterna och jag dj:ar vidare, här får ni alla tappra här på siten, kanske signaturmelodi, You Are The Champions, C-G & Co/Skribenter:
  http://www.youtube.com/watch?v=x8oHdKKQ6wU
  PS. Förlåt OT as per usual, imorgon kommer mum-in-law (nej inget mumintroll från soumi) från England och jag borde städa men är handlingsförlamad… hoppas hon tycker vårt kryp-in duger ändå. Usch, jobbigt, med in-laws. Fast hon brukar ta solen med sig när hon kommer varje år. Undrar om SMHI vet det… DS.

 12. Pelle L

  MrsM #11
   
  Nu hittade du rätt tonart!
  Men den här är inte lika hackig för oss med liten bandbredd:
  http://www.youtube.com/watch?v=qGaOlfmX8rQ

 13. MrsM

  #12 Svenskalärare, eller hur? Men kan du ryska? Jag letar febrilt efter ett plåster-på-sår åt ThomasJ (för jag tror han tror jag var ’mind-fucking’honomoch så var det ju inte ~jag har bara fel kromosonpar, så nu letar jag fram ett plåster..:
  http://rt.com/in-vision/russian-knights-air-show/kubinka-april-anniversary-75/
  Phew! Favorit i repris,hoppas den duger!
  Åter till dig, Pelle! Norska landslagsdamernas tränare heter Pellerud; vad tror du med liknande namn egentligen om norskornas insats i EM? Dets ser mörkt ut.:( Men du kanske skiter i sport. Rättstavning vintertid är väl viktigare?

 14. Ulrik

  #10 Ingemar Nordin. Jag såg TV-reklam från Naturskyddsföreningen om kalhyggen av våra skogar. Långt och säkert dyrt inslag med en vacker sång. Man vill ha betalt från flera. Skickligt och tankeväckande. Kalhyggen och skogsbilvägar ända in på vår knut. Men – det vore ärligt om Naturskyddsföreningen också visade i TV hur det ser ut på vindkraftparkerna med deras transportvägar – som  man propagerar för.

 15. MrsM

  Var är Chalmers-Stickan no 1 när man behöver honom? Ingen annan med samma humor? Får titta på repriser av The Big Bang Theory, då. Hejdå. 🙁

 16. Otroligt hur ni på denna blogg jämt och ständigt försöker att få den förhöjda CO2-halten i atmosfären att bara ha positiva effekter. Vi som kan odling på riktigt skulle inte ens fundera på tramset att lägga tid och energi på att höja skörderesultatet med att höja CO2-halten. Ni har t ex aldrig funderat på varför växthustomater som är CO2-gödslade är så smaklösa?

 17. MrsM

  17 Oops~Lp Kommentaren modererad

 18. JMH

  #16
  För att dom plockas innan dom hunnit mogna (CO2-gödslade eller ej), som nästan allt annat man köper på ICA!?
   

 19. Gunbo

  JMH #19,
  Det där stämmer inte. När jag plockar omogna tomater i mitt växthus på hösten smakar de lika bra när de fått mogna inne som om jag hade plockat dem mogna mitt i sommaren!

 20. JMH

  Gunbo #20
  Kan hända (lite av en gissning från min sida).
  Själv har jag avnjutit CO2-boostade tomater plockade direkt från kvist i växthus. Inget fel på dom, och definitivt bättre än ICA-tomater!
   
   
   

 21.  
  MrsM #17
  Du är frälst på Lovelock, eller hur?”
  Nej, men Lovelock borde vara frälst på mig för jag har jordiserat som naturen, så länge jag kan minnas, vilket jag tvivlar att Lovelock gjort. Lovelock har jag upptäckt på senare år. Han liksom jag har förstått att naturen gödslar sig själv genom sina avdöda rötter.

 22. Jag har sett uppgifter om att en morot idag innehåller 4 gånger mindre näring än vad den gjorde för 50 år sedan!

 23. Joel

  #22 Du menar förstås ”en fjärdedel så mycket näring”.

 24. Gunnar Strandell

  Lars Kamél #7
  Jag minns SNF som en hedervärd organisation med eldsjälar som brann för naturvård i alla dess former, inklusive jakt.
  Det som stör mig i nutid är att man begåvats med en generalsekreterare som formellt är chef för kansliet, men utöver detta fått befogenhet att företräda föreningen i offentliga sammanhang, t.ex. vid FN:s klimatförhandlingar.
   
  Men, GENERALSEKRETERAREN ÄR INTE VALD AV MEDLEMMARNA! 
  Det är en anställning.
   
  Jag ser det som ett exempel i den disskussion spm Jonas N och Gunbo fört den senaste tiden. 
   

 25. BörjeGustavsson 16, 21
  din jordiseringsteknik ger faktiskt lokalt förhöjd CO2-halt m det inte blåser. Hur mycket 
  det påverkar är svårt att bedöma.
   
  Uppgifterna om lägre näringsinnehåll har jag också sett, men ingen har kunnat visa på en pålitlig källa.

 26. Joel #23
  Du menar förstås ”en fjärdedel så mycket näring
   
  Håller med dig, verkar mycket, men om du scrollar ner en bit så kan du läsa vad Paulûn skrivit:
  http://www.coachen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=175:fredrik-paul-nngsfysiolog&catid=57:rigt&Itemid=912

 27. Joel

  #26 Jag är inte insatt i det där, men inget kan innehålla 400% mindre av någonting. Utom möjligen grekiska statsbudgeten.

 28. Gunnar S
   
  Vad föreningar i den civila sfären gör för arrangemang har jag inga större synpunkter på. Däremot är det förstås fel om staten gör SNF till en tongivande remissinstans. Eller ger dem uppdraget att utse delegater till FN och liknande.
   
  Och det finns en ganska illavarslande tendens från regeringar att ’outsource:a’ den sortens beslut till (GO)NGO:s man själv valt, men framställer som oberoende, och dessutom ’representanter’ för ngt bejärtansvärt. Stora FN möten är ofta just arrangemang där man valt ut de inbjudna för att säkerställa rätt ’förhandlingsresultat’
   
   
  Ännu värre är en allt vanligare metod kallad ’sue-and-settle’, där en myndighet samarbetar med (extremare) miljöorganisationer, vilka låtsas stämm myndigheten (tex EPA) för något båda vill se genomfört. Varefter man gör upp utanför domstolen (om de gemensamma ösnkemålen) samt dessutom då kan ersätta (=finansiera) påtryckar-organisationen för dess ’omkostnader’ i samband med rättstvisten (ur skattebetalarnas medel)

 29. Astrid Å

  Hej!
  Det finns lite källor i den här artikeln, från 2007. Knepigt att jämföra gamla data med nya, förståss.
  mvh
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/frukt-och-gront-har-vattnats-ur_320510.svd

 30. Perfekt #25
  din jordiseringsteknik ger faktiskt lokalt förhöjd CO2-halt m det inte blåser.”
   
  Om du skrivit kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt m.m. så hade du haft helt rätt. Jordisering däremot, är en kolsänka på kortare eller längre sikt beroende på hur djupt det organiska materialet placeras. Att en stor del av koldioxiden förr eller senare kommer upp i lufthavet är ju ofrånkomligt, men sett i ett kortare perspektiv så måste den lokalt förhöjda effekten vara näst intill noll, dessutom är koldioxid tyngre än luft.

 31. Joel

  Apropå ”miljödebatt”, försöker jag nu lyfta upp de hakor jag tappat under tiden jag plågat mig igenom ”Cat 8” nyss på Kanal Nio.
  Det var den mest brutalkorkade megaalarmistiska tramsrulle jag sett. Kombinerat med alla tänkbara föräldravrålarfördomar man kan tänka sig…

 32. Gunnar Strandell

  Jonas N #28
   
  ”Vad föreningar i den civila sfären gör för arrangemang har jag inga större synpunkter på. ”
   
  Jag kan inte hjälpa att jag ogillar när ideella föreningar eller politiskt styrda församlingar anställer folk för att föra deras talan. Som SNF:s generalsekreterare eller intresseorganisationen SKL. I mina ögon urholkar det demokratin och än värre låser fast samhället i en förstelnad struktur, där den enskildes röst eller val inte längre spelar någon roll.  

 33. Pelle L

  Gunnar Strandell #32
   
  Det har du mycket rätt i!
   
  Och det gäller inte minst alla föreningars überförening Europeiska Unionen
  Dess främsta talesmän är José Manuel Barosso, Kommissionens ordförande, och
  Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande.
   
  Alla minns väl Nigel Farages svidande verbala halshuggning av Van Rompuy:
  https://www.youtube.com/watch?v=zBGKoB6TjBM
   
  //Pelle

 34. Pelle L

  Hoppsan, glömde i hastigheten att betona min poäng:
  Ingen av dessa herrar är valda av folket, de är utsedda av en liten exklusiv elit.
  Måhända för att endast vara kommissionens sprattelgubbar/frontalfigurer.