UAH juni 2013

UAH juni 2013

Nu har Roy Spencer uppdaterat sin hemsida med juni, +,0,30 är resultatet.

Och siffrorna mer i detalj:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2012 1 -0,145 -0,088 -0,203 -0,245
2012 2 -0,140 -0,016 -0,263 -0,326
2012 3 0,033 0,064 0,002 -0,238
2012 4 0,230 0,346 0,114 -0,251
2012 5 0,178 0,338 0,018 -0,102
2012 6 0,244 0,378 0,111 -0,016
2012 7 0,149 0,263 0,035 0,146
2012 8 0,210 0,195 0,225 0,069
2012 9 0,369 0,376 0,361 0,174
2012 10 0,367 0,326 0,409 0,155
2012 11 0,305 0,319 0,292 0,209
2012 12 0,229 0,153 0,305 0,199
2013 1 0,497 0,512 0,481 0,387
2013 2 0,203 0,372 0,034 0,195
2013 3 0,200 0,333 0,068 0,243
2013 4 0,114 0,128 0,101 0,165
2013 5 0,083 0,18 -0,015 0,112
2013 6 0,298 0,337 0,259 0,221

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Det kan väl vara +0,05 de senaste 10 åren dvs under den sk plattformen.
  0,00005 är vad som kan vara försumbart per decennium och 0,0005 vad som signifikant kommer att påverkar klimatet. Dvs om man betraktar mänskligheten som något bestående.

 2. Paul P

  #1 Hej LBt. Jag är en av de där tusentals besökarna här som följer bloggen och kommentarerna med stort intresse sedan ett par år tillbaka. Jag har aldrig tidigare kommenterat själv eftersom de mesta som man själv tänker oftast sägs ändå. Visst, jag var väldigt nära att säga ifrån när kvaliteten sänks av inbillade Nazist-kopplingar (oavsett vad man må tycka om MP), eller när man märker att en del på fullaste allvar verkar tycka ligger något i det som SD för fram. Men jag har låtit bli.
  Men värst hittills är din märkliga teori där du helt verkar missa grundläggande principer vad gäller signifikanta siffror och avrundningsproblematik, som du så gärna delger oss i var och varannan kommentarstråd. Du inser väl även att noggrannheten på siffrorna från Dr. Spencer har orimligt många decimaler? Förhoppningsvis är mätmetoden hyffsat lika och den ger en intressant graf, men i princip kunde hela grafen vara helt platt i verkligeheten med en binge uppmätt stokastiskt brus.
  Så jag vill bara att du ska veta att det är rätt många där ute som verkligen skulle vilja be dig att fundera några varv extra grundläggande matematik innan du kastar dig över tangentbordet igen.
  Vänligen, Paul

 3. MrsM

  Lena, är det bra siffror tycker du?  Förstår inte. Jag lyssnar på låtar och ska snart ut med hunden som fyller fem år i dag… Du har hundar,Lena?  Då behöver jag inte förklara, huset blir hem med djur i det, om man inte har egna avkommor:
  http://www.youtube.com/watch?v=leohcvmf8kM
  Agape, alltså. Hjärtbaserad kärlek, inte förökningsvarianten.
  Tack för siffrorna, sen så väntar jag på september och den cirkusen, det blir ett frågetecken hur det ska gå… min far fyller 23 sept, och maken fyller den 27,och så har vi bröllopsdag den 26. Sådana siffror bollar jag med, det blir för mycket tårtor.  Bäst gå under jorden och läsa om klimathotarnas bludder istället.
  Förlåt OT!

 4. tty

  LBt #1
  Kan du peka ut NÅGOT årtionde i det förflutna då temperaturförändringen varit ”acceptabel”, d v s mindre än 0,00005 grader? Du får använda valfri tid under de senaste 4,5 miljarder åren och valfri proxy.

 5. tty #4
  Jag har ställt en liknande fråga tidigare men då gjorde han en TP och släppte den tråden.
   
  Tack till Paul P för premiärinlägget, jag tror att LBt måste uppmärksammas på att det är en allmän uppfattning att de temperaturskillnader han fäster så stor vikt vid inte ens är mätbara.

 6. PaulP….om nu instrumentet man mäter med spottar ut decimaler…vilka skall man skita i ? Linjen är väl ganska platt om man tittar på gradskalan ? Vad den säger mig är att klimatet är rätt odramatiskt…det är som lekman….klimatvetare vill förhoppningsvis se nåt mer i mätserier..men jag är nöjd. Vilka mätningar skulle du vilja ha för att uppnå meningsfullhet för dig ? (man kanske borde hålla sig till partiernas energipolitik på forumet, men erfarenheten ger att det är svårt,allt hänger samman historiskt,ideologiskt och dagspolitiska yttringar. Kommande valår gör nog att forumet blir påverkat av partitänkande…med grova penseldrag)…:-)

 7. LBt

  I det här sammanhanget är jag väl närmast ute efter att belysa värdet hos de senaste 15 årens temperaturutveckling som upptagit stor plats de senaste åren.
  Och den matematiska bakgrunden till mina värderingar känner jag mig trygg med. För övrigt också den fysikaliska. Det handlar nog i stället närmast om i vilket tidsperspektiv man vill betrakta det som sker. Börjar man tala om 1000 eller 10000 år faller mycket samman. Väljer man 10 eller 100 behöver man inte bry sig. Kanske.

 8. Ledsen LBt .. men den matematiska delen handlar enbart om att dra extremt långa raka streck … och den fysikaliska vet jag inte ens vad du menar med … men du tycks tro att dina långa raka streck ersätter fysik, temrodynamik och fysikaliska lagar helt och hållet.
   
  Inga värmeförändringar sker längs räta linjer … inte ens på kort sikt!

 9. Pelle L

  Hans H #6
   
  jag delar nog i stort det du framför, men vill göra en liten korrigering.
  Det är inte mätinstrumenten (termometrarna) som registrerar temperaturen med en tusendels grads noggrannhet.
  Det är när man summerar och medelvärdesbildar man kan presentera sådana till synes exakta siffror.
  tag tio temperaturavläsningar i °C: 5, 6, 4, 8, 9, 6, 7, 5, 7, 4. Medelvärdet är 5,7 grader.
  Gör samma operation med ett tusen avläsningar, och du får ett medelvärde med en tusendels noggrannhet.
   
  Så enkelt är det att uppnå precision i vetenskapen 🙂

 10. Niklas L

  För att de här tre signifikanta siffrorna ska ha någon bäring på verkligheten krävs väl att alla mätinstrument som används är kalibrerade ner till minst tre decimalers noggrannhet i alla intervall som de mäter, eller? Är det ens möjligt i detta fall? Det är ju inte tillverkning av maskinkomponenter här. Om jag minns rätt så handlar första lektionen i gymnasiefysiken om mätningar och mätvärden, så nog är detta en grundläggande fråga. Historiska temperaturer; okulärt avläst kvicksilverstapel med tre decimaler… Kom igen nu….

 11. Daniel F.

  Niklas L #10,
   
  Mitt i prick. Applåder och visslingar! 🙂 0,8 grader på hundra år, som av många ses som ett faktum, skall ses i ljuset av precis detta.
   
  Ännu roligare blir det när många många påstår sig se konsekvensen av dessa 0,8 grader i sin vardag. Arter har dött ut, trädgränser har flyttats, Gunbos jordgubbssäsong har förlängts. Folk dör som flugor i värmeböljor (om de inte drunknar i översvämningar). Oroade cellister spelar justerade temperaturdata i moll. Miljarders miljarder skall slängas ut i ”klimatåtgärder”.
   
  Allt detta för 0,8 grader. Okulärt avläst i kvicksilverstaplar. Och de som inte håller med kallas för plattjordingar av världens mäktigaste man.
   
  Det är synd om människorna…

 12. LBt

  tty #4,
  vi tar det där med havsnivån igen. Antag att vi har en havsnivåhöjning om 1 cm per år i ett hav där våghöjden ofta överstiger 500 cm och sällan är mindre än 10. Efter 100 år är problemen påtagliga för att inte säga om 1000.
   
   

 13. LBt
   
  Jojo, du får som sagt anta att där finns en ökning per tidsenhet och anta att den förblir konstant under 100 (eller 1000) år. Då kan man beskriva sitt antagande som ett väldigt långt rakt streck.
   
  Innan du släpper dina ofysikaliska idéer om att temperaturändringar (eller påverkan) skulle vara långa raka streck som sträcker sig över årtusenden kommer du bara att förbli ett skämt här.
   
  Men tyvärr ter det sig som just detta är din föresats: Innan de långa strecken försökte du sturigt tillskriva 0.8 °C uppvärmning (sen ~1850) till CO2 och människan. Din önskan att få till ett klimathot tycks sannerligen vara av den mer dogmatiska arten. Kanske för ett sådant är så viktigt för dig att fysik och verklighet helt enkelt får stå tillbaka när så krävs … Vem vet!?

 14. tty

  LBT #12
  Bra försök att ändra ämne. Ok, nu är det så att bortsett från ev havsnivåförändring så finns det förmodligen ingen plats på jorden där landnivån inte antingen stiger eller sjunker. Dock är så stora förändringar som en cm per år mycket sällsynta. På rak arm kan jag bara komma på delar av Bottenviken och några platser på västkusten av Nya Zeelands sydö.

 15. LBt

  Jonas N,
  jag är naturligtvis tacksam över att än en gång få förklarar mig.
   
  Beträffande vattennivåhöjningen är det riktigt att jag gör ett antagande gripet ur luften, vattennivåhöjningen är bara ett exempel som möjligen är lättare att förstå och ta till sig. Men höjningen bör inte ses som en konstant utan som ett tänkt medelvärde.
   
  Vad min klimatpåverkan beträffar är den inget antagande utan den tar sin utgångspunkt i den kända uppgiften att jordens medeltemperatur under klimatcykelns ca 100000 år från mellanistid till sträng istid faller ca 5 C. Därav kan man genom vad som kallas medelvärdesberäkning komma fram till att detta fall i genomsnitt motsvarar ca 0,00005 C per år. Ur detta drar jag slutsatsen att tillfogar vi genom mänskliga aktiviteter en förhöjning av medeltemperaturen om i genomsnitt ca 0,00005 C per år eliminerar vill temperaturfallet.
   
  Men verkligheten är inte fullt så enkel, temperaturfallet i början efter mellanistiden sker snabbare än vad det genomsnittliga värdet anger, kanske i trakten av 0,0005 C per år och följaktligen långsammare i slutet av istidsperioden. Det snabbare fallet i början hänger troligen samman med förstärkningseffekter dels från växande albedo dels från sjunkande koldioxidhalt. Båda är en följd av fallande temperatur. Elimineras detta inledande fall elimineras också förstärkningseffektertna dvs utrymme för mänsklig påverkan blir i själva verket mindre än 0,00005 sett som genomsnittligt värde över hela klimatcykeln.
   
  Men som nästan alla inser, jag talar om ca-värden, det beräknade genomsnittliga värdet på temperaturfallet kan säkert fela tex i intervallet +-0,00002 men mitt syfte är bara att ange en storleksordning på den påverkan i genomsnitt sett över hela klimatcykeln som kan vara rimlig. 1/10-del av den påverkan som eliminerar hela klimatcykeln temperaturfall borde gå att betrakta som försumbar dvs 0,000005 C per år, detta som motpol till den påverkan i trakten av 0,005 C som forskarna menar att vi minst stått för sen 70-talet.
   
  Och trots att skillnaden mellan vad forskarna anser att vi gör och vad som är ett uppskattat värde på vad som kan vara rimligt är en faktor 1000 drar jag blott slutsatsen att återhållsamhet är befogat, vi bör begränsa våra utsläpp så gott vi kan utan att riskera tillväxt och utveckling. Det verkar inte rimligt att den mänsklighet som följer efter den fossila eran skall klara sig med en påverkan som är mindre än 1/1000-del av den vi behöver för vårt bekväma liv. Återhållsamhet innebär också att vi förlänger den fossila eran vilket känns angeläget så länge vi inte riktigt vet hur mänskligheten därefter skall kunna hantera sin energi och livsmedelsproduktion. 

 16. LBt
  Varför använder du inte SI-enheter? Det vore intressant att veta vilka temperaturförändringar per sekund som är ofarliga enligt dig.

 17. LBt
   
  Du gör fortfarande inget annat än att dra långa raka streck genom saker som ’klimatforskningen’ inte alls kan förklara, vare sig i nivå eller timing … (istiddscyklerna)
   
  Och pratar sedan om ngn ’klimatpåverkan / sekel’ som människor skulle kunna vålla, överkonsymera, förhindra, förbruka eller behöva kompensera för. Du skriver:
   
  ”tillfogar vi genom mänskliga aktiviteter en förhöjning av medeltemperaturen om i genomsnitt ca 0,00005 C per år eliminerar vill temperaturfallet”
   
  Och det snacket är fortfarande okunnigt irrelevant bludder. Inte ens de värsta tomtarna som forskar om (=desperat söker efter) ett klimathot beskriver saker såofysikaliskt (och då skall du ändå veta att fysik verkligen inte tillhör de starkare disciplinerna där). Vilket betyder att du helt självsvåldigt har hittat på ngt som du tror semantiskt skapar en skenbart mer hotfull bild. ’Vi har bara råd med så lite som 0,00005 °C/år’
   
  Och det är och förblir nonsenssvammel. Av samma anledning som din bil inte kan hålla samma (konstant) acceleration (eller inbromsning) under ens några få sekunder.

 18. Pelle L

  LBt #15
   
  Aaaah, plötsligt förstår jag och ser ljuset!
   
  Du förklarar allt så bra, så du bör bli vår nya ledare för de nästa 1*10^5 åren.
   
  Berätta nu vart ”tillväxt och utveckling” tar oss på dessa hundra tusen år!
  Det måste du ju ha extrapolerat fram 😉
   
  </sarc>
   
   

 19. LBt
  Skall du inte anta utmaningen att påvisa ett enda tidsintervall av valfri längd där temperaturen inte förändrats på ett sätt som enligt dig är farligt?. Du får använda vilken temperaturserie eller proxy du vill.

 20. Ingemar Nordin

  PaulP #2,

  LBt är ett s.k. bloggtroll. De är vanligt förekommande sabotörer på sådana bloggar som de ogillar. Strategin är att trasa sönder en vettig diskussion om varje ämne som de ogillar. Och de gör det helst genom att vara först med att kommentera i en ny tråd, varpå andra blir uppretade och svarar. Kommentaren kan vara hur stollig som helst. Det spelar ingen roll så länge andra hakar på.

  Det finns bara ett medel att bekämpa dessa troll, vid sidan av att helt enkelt stänga av dem, och det är att aldrig besvara deras inlägg: ”Mata inte trollen”.

  Ett bloggtroll som LBt vet att det är svårt att moderera bort ett stolleinlägg om andra, mer seriösa kommentatorer hakar på. Det är det LBt räknar med.

 21. LBt

  Ingemar N,
  med tanke på att det kommer från dig tar jag det med ett leende. Har du fått problem med argumentationen? Mina värderingar är ju tydliga och väl underbyggda.

 22. LBt (& Ingemar)
   
  Tyvärr tror jag det är värre än vad Ingemar skriver. Jag är rädd att du verkligen tror att du har ngn slags argumentation med dina förvirrade ’påverkan per sekel’ ..
   
  Där finns ingen ’argumentation, bara osammanhängande försök att mha ordvalet konstruera ngt som ytligt låter farligt eller känsligt …

 23. Carl-Axel

  LBt
   
  Jag är mycket mer orolig för antalet tandborstar i världen, jag förstår att du även här känner en stor oro. I nuvarande ökningstakt per hundra år kommer jorden att översvämmas av tandborstar, ingen kommer att mer se dagens ljus bakom denna skog av bestar, om 10000000000 år då tandborstarna tar över läggs jorden i mörker. Hur skall vi kunna stoppa denna farsot, skall vi gemesamt propagera för oförändrad munhygien? Det finns här förstärkningseffekter som kan ge berg av tandkräm, tandtråd och enorma mängder begagnade tandställningar som gör att vi måste agera nu. Tillsammans LBt kn vi stoppa denna vanvett. Jag tycker att försiktighetsprincipen skall gälla här och kräver bidrag för att kunna undersöka konsekvenserna av detta vanvett. Är du sugen på att delta?..
   
   

 24. Daniel F.

  Carl-Axel #23,
   
  Undrar om inte LBt tagit hjälp av Anders och Måns när han räknat fram sin oro…
   
  http://www.youtube.com/watch?v=pesvYFK_AW0
   
  😉

 25. LBt

  Carl-Axel,
  din oro har sitt berättigande i ett betydligt kortare tidsperspektiv än du anger. Sopbergen är redan ett mycket stort problem på många platser. Men också ett uppmärksammat problem som man så sakteliga tar sig an.
   
  Hur det blir med klimatfrågan återstår att se, vi vet helt enkelt inte hur vårt komplexa klimatsystem fullt ut kommer att reagera på den mängd koldioxid vi tvingat in i kretsloppet. Judith Curry som tycks vara en sansad skeptiker menar att man måste vara försiktig med bestämda påståenden just av detta skäl, hon menar också att inte ens en katastrofal utveckling går att uteslutas. Jag menar att mot denna bakgrund bör vi iaktta försiktighet, begränsa våra utsläpp utan att dra på oss andra problem, vi kan tex inte riskera tillväxten för då riskerar vi utvecklingen och det kan visa sig vara just den vi behöver för att möta en dramatisk klimatutveckling.
   
  Sen är naturligtvis tidsperspektiven avgörande för hur man ser på klimatfrågan, betraktar vi mänskligheten i vårt eget perspektiv eller i ett 100, 1000, 10000-årigt? Beroende på detta har vi olika mängd påverkan att fördela. Väljer vi klimatcykelns längd, ca 100000 år vet att det handlar om ca 5 C.

 26. Daniel F.

  LBt, var får du dina 5 grader ifrån? Enligt Vostok-kärnan spänner temperaturen för ”klimatcykeln” över ca 12 grader?!
   
  Inte för att det räddar resten av din argumentation, men jag blir ändå nyfiken på de där 5 graderna du snöat in på.

 27. Thomas P

  Daniel #12 Vostokkärnan ger temperaturen i Antarktis. den globala variationen är mindre.

 28. Daniel F.

  Tack, Thomas. Jag började hoppas att vi kunde överleva en trend på 0,000012 grader i minuten, men det sket sig… 🙁

 29. Carl Axel #23
  Häromdagen såg jag ett avsnitt av det ypperliga programmet QI där en av deltagarna berättade om tandborstar.
  Det visade sig att tandborstarna levde för länge länge sedan och att deras kolhaltiga kroppar blivit fossil som nu exploaterades med gruvdrift på icke angivna platser. Det säger sig självt att detta måste ge en ofattbar miljöpåverkan och att tandborstarna inte kommer att räcka till våra barnbarnsbarnbarns barnbarn. Vi måste därför beskatta tandborstar rejält och använda pengarna till forskning om förnyelsebara alternativ.
  Själv ligger jag i startgroparna för att utveckla en gammal variant av tandborste, nämligen en kvist vars ena ände tuggasså att fibrerna släpper från varandra och bildar en liten borste. om jag bara får några miljoner kan jag utveckla denna.
   
  Framförallt är det produktionsmetoderna som behöver utvecklas. Man kan då gå två vägar. den ena är att utveckla en vindkraftsdriven maskin som sköter den mekaniska bearbetningen. Den andra metoden är att börja utbilda folk i detta fina hantverk, vilket skulle skapa en stor mängd gröna jobb. Kan man bara komma över folks motvilja att stoppa pinnar som andra tuggat på i munnen är detta den bästa vägen.

 30. LBt
  Jag är fortfarande nyfiken på om ofarliga trender enligt dina beräkningar någonsin förekommit. Att det har förekommit farliga trender under betydligt längre tid än 150 år vet vi så det skulle också vara intressant att veta varför vi inte redan är döda.