Klimatångestens profeter i DN

I Söndags publicerade DN en debattartikel från tre ångestprofeter som varnade för extrema väder, och framförallt skyfall. Blott deras bakgrund borde få en kritisk läsare att höja ett varnande finger, en millöpartist, en försäkringsman och en professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning i Linköping. Det är inte första gången som jag reagera för denna samvetslösa och numera institutionaliserade spridningen av så kallad klimatångest. Den tycks livnära många i dagens samhälle. För att behålla sitt mandat ligger det i miljöpartistens Per Bolunds intresse att skrämma befolkningen med de ”klimatrelaterade väderfenomenen”, koncernchefen för IF Torbjörn Magnusson, lever ju av att varna för allsköns risker som föranleder dig att se över ”ditt försäkringsskydd” och Björn-Ola Linnér måsta hålla klimatbrasan vid liv eftersom han innehar en professur i hur den skall släckas. Rubriken på artikeln är ”Samhällets beredskap dåligt för att möta extremt väder”. I dessa semestertider funderar många på hur vädret skall te sig men kanske är det främst några veckors sol och värme som de flesta efterlyser. Men för att väcka de förtappade själar som de senaste dagarna njutit av sommarsolen och sipprat svalt rosévin skickar domedagsprofeterna in ännu en apokalyptisk framtidsprofetia. Dylika tenderar att dyka upp med jämna mellanrum. Jag minns särskilt en från oktober 2011 som inledde med följande upplyftande rader:

Översvämningar, jordskred, värmeböljor, bränder, insekter, mögel, sjukdomar, smutsigt vatten och trafikkaos. År 2100 väntar extrema värmeböljor och skyfall. Stockholm har börjat rusta sig mot klimatförändringarna.

I samma anda försöker nu de tre debattörerna värna om sitt leverbröd. De inleder artikeln med orden:

Översvämningar. Skyfallen i Sverige har ökat de senaste 40 åren. Fler än 300.000 byggnader ligger inom områden med hög risk för ras.

Och för säkerhets skull illustreras profetian med en bild av ett hus med vatten till takfoten och en bil som flyter iväg i floden, dvs vad som kommer att hända med svenskarnas mest omhuldade egendomar om vi inte minskar våra utsläpp av koldioxid. Artikelförfattarna skriver att:

Fastigheter för hundratals miljarder kronor riskerar att förstöras av översvämningar och jordskred. Det är ett otäckt scenario, som dessutom är väl känt och utforskat.

Debattekniken som man antagligen lär sig vid centrum för klimatpolitisk forskning vid Lindköpings universitet är att peka ut hur den enskilda drabbas och sedan kräva handling, och att det är bråttom, och därefter påstå att trots detta kommer hon ändå att drabbas, det vill säga gammelkyrklig demagogik. Vad skall man säga om följande ordalydelse från artikeln :

För att förhindra katastrofala konsekvenser för enskilda hushåll är det nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt. Det är inte för sent att hejda utvecklingen, men det är väldigt bråttom. Men även om vi lyckas stoppa utsläppen snabbt kommer de utsläpp som gjorts fram till nu att leda till att vårt klimat förändras.

Hur ser då den dramatiska ökningen av skyfall ut i Sverige? Min vana trogen försökte jag kolla upp även några av dessa påståenden och valde den mest konkreta, det inledande påståendet om att skyfallen ökat i Sverige de senaste fyrtio åren. Efter en del sökande hittade jag en publikation från SMHI som handlade om skyfall och regn i Sverige mellan 1901 0ch 2010. VI kan med hjälp av diagrammet ovan konstatera att de har rätt, de har ökat de senaste fyrtio åren men det känns som om det finns mer att berätta, som t.ex att motsvarande ökning skedde under nittonhundratalets början.

SMHI-#139928-v5-Extrem_nederbörd_i_Sverige_under_1-30_dygn__190

I DN artikeln nämns speciellt vattenflödena kring Vänern, Göta älv och Mälaren som de mest utsatta med referens till klimat och sårbarhetsutredningen från 2007. Jag sökte vidare och hamnade vid Karlstads universitet som visade sig ligga långt framme vad gäller klimatriskhantering. Kanske ett klokt val, då Värmland utsatts för en del översvämningar under åren på grund av sin geografiska belägenhet. På Karlstads universitet kan man t.ex gå en 15 poängskurs med titeln Extremt väder och samhällets sårbarhet. Ingressen till kursen säger att – Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper om klimatförändringarnas konsekvenser för extrema väderfenomen och hur dessa i sin tur ställer människa och samhälle inför nya hot och utmaningar på global, regional och lokal nivå.

I en annan skrift från SMHI hittade jag följande statistik från SMHI, med direkt anknytning till regn och skyfall kring Vänern

Rapport

 

Rapport

Det har i alla händelser gjorts ett antal sammanställningar av vattenflöden, regnmängder, tidsserier av extrema dygnsmedelvärden för nederbörd etc kring Vänern med anledning av de många reglerade till och frånflödena. Sedan de flesta floderna reglerats är Vänerns vattenstånd betydligt jämnare nu än innan vattenkraften. När jag ser igenom denna statistik tycks mig situationen inte ha förändrats så drastiskt under 1900-talet, även om det finns en pik kring millenniumskiftet. Vådliga skyfall återkommer med viss regelbundenhet, och visst skall vi vara förberedda. Men måste värmlänningarna avregistrera bilen, avstå att grilla fläskkarré och ta cykelsläpet till närmsta Elonbutik för att byta till ett energisnålare kylskåp utifrån SMHI´s rapporter? Jag har svårt att se logiken. kanske är det inte detta som artikelförfattarna hävdar, de kanske nöjer sig med att semestersvensken har tillräcklig klimatångest för att via skattsedeln bekosta alla dessa profeter som varnar för syndafloden. De lär de ha gjort även på fyrtiotalet, men då vad det antagligen pastorn som varnade för Guds vrede som skulle straffa de förtappade för sitt vällustiga leverne. Skyfall verkar i alla händelser inte vara ett nytt fenomen, ej heller profeter som vegeterar på människors ångest.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Värmlands egen poet Nils Ferlin om ”Den stora kometen”. Klimatskrämmarna borde nog byta till den stora hotkometen nu när deras sjuka sak hotkoldioxiden havererat oåterkalleligt för då har har de ju en kort frist innan vi skeptiker har kommit igång och fråntager dem också den favoritleksaken/inkomstkällan.

 2. Peter F

  SCB har gjort en sammanställning
   (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011A01_BR_03_A01BR1101.pdfav
  Bedöm själva på den plats du bor och notera SCBs inledning 

  Kvicksilvret i termometern kryper uppåt medan regnet faller allt stridare

  över den svenska nejden. Vi upplever, kort sagt, ett klimat i förändring.
  kommentaren modererad

 3. John Silver

  På radionyheterna i morse så påstod SGU att det ska bli vattenbrist i Sverige på grund av ”klimatförändringarna”.
  Alltså: varmare –> mer avdunstning från haven –> mindre mängd nederbörd.
  Detta enligt Sveriges bästa geologiska undersökningar.

 4. MrsM

  Å Lars!  Grannen i våningen under oss (Peter W) är på semester nere hos er Gutar just nu och jag tipsade honom om att besöka ditt museum,men han sa att han inte åker in till Visby pga stökigheter,och jag blev stum för jag visste inte vart museet ligger!
  Hoppas ni får många besökare så att projektet lönar och bär sig, saker måste ju gå runt för att det ska vara någon vits,eller?
  Förlåt litet OT, ville bara säga att jag håller tummen för din idé om att främja konstintresset, litet föda försjälen stärker hela kroppen inför återgången till jobbet efter semestern,ju. 🙂
  Låt? http://www.youtube.com/watch?v=6D6cw8Ob2sk
  😀

 5. Och värre blir det! Om man tror på moderna kristallkulor i form av klimatmodeller.
   
  Nu är listan uppe i tio olika aspekter av klimatet som inte förutspåtts korrekt av klimatmodellerna. Det kanske inte är så konstigt när man enligt IPCC har låg förståelse av 14 faktorer (rätt) och hög förståelse av två, CO2 och andra växthusgaser (fel).
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/10/models-fail-global-land-precipitation-global-ocean-precipitation/#more-89536
  Till detta kommer att klimatmodellerna också misslyckats med hindcasting under minst två historiska tidsintervall.

 6. Urban

  Enligt uppgifter i dagens radionyheter låter SGU meddela att det kommer att bli torrare i framtiden. Om jag minns rätt har de flesta klimatvarnare hittills talat om mer nederbörd på grund av ökade växthusgasutsläpp. Vad är det som gäller egentligen?

 7. Peter F

  Inte heller våren/björkarna i Umeå verkar påverkad av domedagsklimatet.
  http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-skogens-ekologi-och-skotsel/miljoanalys/bjorkindex/

 8. tty

  Urban #6
  Har du aldrig hört talas om ”doublethink”?
  Enligt Orwell ”förmågan att ha två motsatta och oförenliga åsikter samtidigt och att tro på båda”.

 9. tty
  Beklagligtvis är dagens klimatvetenskap doubleplusungood på att förutsäga klimatförändringar. Därför har man olika modeller för att i efterhand kunna välja en som inte ligger jättelångt ifrån utfallet.
  När inte ens detta hjälper får man helt enkelt hitta på.

 10. Janne

  Svenska journalister har tydligen svårt att hålla isär begreppen.
   
  I Frankrike kommer inte Mercedes att kunna sälja nya bilar då de har fel köldmedium i sina AC anläggningar.
   
  I Svd heter det då:
  Sedan 1 januari måste nytillverkade bilar ha en ny typ av kylgas som släpper ut mindre koldioxid i sina air condition-system, enligt EU-regler.”
   
  Läser man i The Telegraph får man en mer informativ artikel där man säger att det gamla köldmediet R134a är en växthusgas och sak stoppas.
   
  I SvD:s ögon är tydligen växthusgaser = koldioxid.
   
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/frankrike-vill-inte-salja-ny-mercedes_8335372.svd
   
  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/10170219/France-bans-new-Mercedes-cars-over-greenhouse-gases.html

 11. Björn

  När man har läst denna utmärkta sammanställning, inser man att de tre som oroar sig måste lida av antingen fobier, eller så kanske man gör en personlig vinst på att föra ut dessinformation. Frågan är om det inte är åtalbart att individer i samhällstjänst, larmar obefogat. Att larma innan man förstår vad som är vad, orsak och verkan, är det snarare omstörtande verksamhet, som i detta fallet, de tre dessinformatörerna håller sig med. Klimatförändringar har alltid funnits och kommer alltid att finnas så länge vår planet finns till. Men att nu reducera dess orsak till enbart emission av antropogen koldioxid, är ingenting annat än understödd propaganda, som förs av sådana som de tre skribenterna. Denna ansvarslöshet hos offentliga personer måste stoppas, för de bedriver dessutom propaganda med offentliga medel.

 12. Pelle L

  Nu på sommaren är det ju vanligen nyhetstorka, utom när polisen råkar skjuta en mördare i Varberg eller ett gasoltåg exploderar i Canada.
   
  Så därför fyller man ut med långa klimathotarinslag i morgonnyheterna i radion varje dag.
  Och idag var det alltså att grundvattnet skulle minska för att vårfloden skall komma allt tidigare.
  Men SMHI har ju lovat/hotat med mer nederbörd i framtiden.
  Så visst frågade SR-reportern: Men det kommer ju att regna mer. Blir det inte mer grundvatten då?
  Nänämensan, så oförskämda är inte våra statsanställda journalister.
   
  Och så ett långt reportage om hur lantbrukarna borrar mer och mer brunnar för att vattna sina åkrar.
  Frågar reportern: Men minskar inte grundvattnet om ni pumpar upp så mycket för bevattning?
  Nänämensan, så ofina är de ju inte.
   
  Om grundvattennivån skulle sjunka måste det ju bero på att vårfloden kommer allt tidigare på året på grund av ”klimatförändringarna”!
   
  Ärthjärnor!

 13. Peter Stilbs

  Verkar som en stor skuld för förvirringen inom området måste läggas på Sten Bergström och kollegor på SMHI.

 14. Ingemar Nordin

  Peter S,

  SMHI verkar mest bestå av alarmister numera. Finns det ingen där med kompetens och som dessutom har civilkurage nog att säga ifrån?

 15. Lars Jonsson

  SMHI hr säkerligen fått mer uppmärksamhet och anslag för sin klimatrelaterade forskning. Rossby center är väldigt stolta över sina bidrag till de regionala klimatmodeller som de bidrar till- De utgår från globala modelelr som sedan bryts ner till regionala. Att de globala är fel tycks inte bekomma dem, de stävar vidare i sina beräkbingar om hur mycket det komemr att regna i Karlstad år 2100, ingen kan ju säga emot.

 16. MrsM

  #15 Jag tänkte på en sak, där på museet, hur drar ni in pengar? Lägg fram en gästbok så folk kan skriva in sig i, då känner de sig som hemma? Då blir museet som ett ’landmärke’, ett ’måste’ när man besöker Gotland?  placerar er på kartan, så att säga?
  Sen undrar jag, litet vid sidan om varför Thomas J alltid skriver ’test’, har han problem med sin mojäng och vet inte omdet han skickar ’fastnar’. Mysko. This is for TJ:
  http://www.youtube.com/watch?v=6xOU6CnWlRc
  Fast ta det inte personligt, jag flirtar inte. Bara hittar på eget sommarnöje. Ni här på SI~Klimatupplysningen har ju inte bannat mig än, så skyll er själva~
  Har ni bra väder över Gotland då, Lars Jonsson? Grå filt här över oss i abc-områdets väst.

 17. MrsM

  Meh! Ångrar #16, sudda den TJ-konserten med TJ; den här passar Thomas J bättre, han är väl pilot, för 17?
  http://www.youtube.com/watch?v=VAAnweX3s3U
  ps.Omjag belastar er server får Mr Mac donera en slant till snart, don’t worry… 😉 ds

 18. ThomasJ

  MrsM ##16/17: Tack (måhända..?) för ’omtanken’, men jag har lite svårt att hänga med i Dina ’svängar’…
  Enda referensen jag har till Tom Jones är typifieringen av tajta brallor; a: tajta, b: intravenösa, c: Tom Jones’ brallor… 😉 Så vad mitt aka & kommentarer har med Tom Jones att göra ligger t.o.m. bortom klimathotsreligionens dunkla vinklingar/vindlingar.
   
  För att cleara mitt ’Test’ så är saken den att av ngn anledning ankommer inga e-postaviseringar till min inbox, dock kommer per automatik kommentarer som lagts in, såvida mitt ’test’ finns med bland dessa.
  Pilot var jag endast under kortare tid vid F5 (’Krigsflygskolan’), men sedan blev det som navigatör i A32 Lansen vid ’Filip Röd’ – bästa tiden i mitt hittills-varande liv…  😀 !
  Nöjd nu…?
   
  Mvh/TJ

 19. MrsM

  #18 jaha, oj, förlåt! 😀

 20. ThomasJ

  Tack för ’sommar’-intressant inlägg, Lars!  😀
   
  Som nämnts ovan är det/borde det vara/ åtalbart, att som företrädare för ngn myndighet(inkl. politicum)/läroanstalt sprida mer/mindre samhällsomstörtande verksamhet(er) – det ÄR ju för böfvelen vad åtminstone två av DN-artikelns författare bedriver. Att IFs koncernchef är så ini humhum korkad/hjärntvättad han uppenbarligen syns vara är en fråga för aktieägarna att reda ut. Jfr. liasonen mellan IF <-> klimathotsreligionen <-> premieintäkter med motsvarande PIK(Schellnhuber etCons) <-> Munich Re (’stolt’ huvudsponsor av PIK). Sambanden/parallellerna är övertydliga!
   
  Vad gäller IFs ’agerande’ är det ’bara’ att skriva några välformulerade rader till koncernchefen, med kopia till styr-ordf., och lugnt förklara varför IFs försäkringsprodukter inte är av intresse(längre?)… (obs! är ej kund hos IF).
  Just do it!
   
  Mvh/TJ

 21. Pelle L

  ThomasJ #18
   
  Intressant historia!
   
  Hur var det att flyga Lansen? Var den inte lite trög i manövrerna?
   
   
  //Maverick

 22. ThomasJ

  MrsM #19: No problem – alla gör vi misstag, sa igelkotten och klev av rotborsten…  😉
  Komplettering till ’flygeriet’; jag flög oxo under Biafrakonflikten med RKs (ICRC) DC-7or som s.k. ’loadmaster’ i luftbron, så länge den varade vill säga… Därtill kom av/till underhållsflygningar av flp:en ett par ggr/vecka – oxo en period av intressant art i livet, om än inte alltid så ’bra’… 😎
   
  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Pelle L #21: Det var helt enkelt f a n (ta mig) t a s t i s k t att få vara med och flyga Lansen – NB: nu flög jag ju inte, annat än när där fanns dubbelkommando och vänligt inställd pilot i framsitsen… 😉 -. ’Trög’ var hon bara när/om servon krånglade/var urkopplad (=övning), annars var hon en dröm, flygemässigt sett. Motorn hade i vissa lägen problem med s.k. pumpning, men dessa klarades oftas av utan problem. Ett annat ’problem’ var ju att katapultstolen var just en sådan, alltså ej en s.k. raketstol, vilket innebar, att utskjutningen måste ske på en höjd av minst 75 meter. Orsaken, den övervägande, till de ack så många & dito tragiska krascher låg i taktiken ’attacken’ använde sig av, vilken (kort) innebar att flyga så lågt som öht möjligt är – och DET var ibland ini humhum lågt, alltför lågt! Lågflygning övades i svenska flygvapnet som i inget annat lands motsvarighet och motiv för detta var att hålla ’sig’ under FIs radar så långt det bara gick. Där fanns inte heller en massa datorer etc., dessa introducerades på allvar i 37:an ’Viggen’ – det, efter Lansen vill säga, bästa flygplan någonsin byggt!
   
  Där finns f.ö. en hel del info via ’Svensk Flyghistorisk Förening’, url: http://www.flyghistoria.org , att inhämta. Ett medlemskap kan varmt rekommenderas.  😀
   
  Jag besitter en del (självtagna) foton från diverse Lansen-flygningar och jag skickar dig gärna en/annan om du skriver direkt till till mig under adress: tjthomasj[at]gmail.com och anger din e-postadress.  😀
   
  Mvh/TJ

 24. MrsM

  #23 Hah! Kommentaren modererad

 25. ThomasJ

  #24: Om jag inte vore en människovän skulle jag rekommendera dig att gå i behandling hos sajtens deFacto(???) sanna hjärnskrynklare…  Vänligast lägg av med dina nonsens-inlägg  ❗
   
  //TJ 

 26. camilla

  Klimathotstomtarna finns alltjämt kvar! Ack, så tröttsamma – undrar om de inser det själva? Tyvärr, så finns det ett stort gäng av tomtar utanför ”klimatet”. Såg just på Rapport, som rapporterade att det sk. självskadebeteendet hade ökat bland ”unga män”. Trist, tänkte jag – vilka är de? Inget svar! På 1950-60-talen så hade alla undrat är det hos ”knuttarna”, ”spättorna” eller hos ”dixies”. Någon annan? Läget nu är ju inte så begränsat att det rör sig om Reinfeldts ”pur svenskar”. Berömer man sig om det sk. multikultisamhället, så får man också redovisa vad alla grupper gör – men icke. Här diskuterar vi från tid till annan om vetenskapliga metoder, men så mycket av detta krävs väl inte för att bryta ned siffrorna per entistkt ursprung??? Och kategorisera?? Män och kvinnor i åldrsgruppen 16-25 år? Nu var väl inte så många av er med i Moskva under slutet 1970-talet och början av -80-talet, men den tillvända och mycket välregisserade radion på hotellet på engelska börjar överträffas av SVT och de sk. gammalmedia. Det är trist att behöva läsa utländska tidningar för att få veta vad som händer i Sverige!

 27. camilla

  PS. Pursvenskar – ett ord! Nu får vi inte deppa till – själv tar jag en runda med hundarna!

 28. Peter Stilbs

  MrsM 2013/07/10 kl. 21:08  etc
   
  Har Du inget vettigt att komma med ?  Då kan Du kanske hitta en lämpligare blogg att tjafsa på.

 29. Olav Gjelten

  Klimathypokondriker! Hur är det möjligt att förstå er??  Bara för att temperaturen möjligens har gått upp någon tiondels grad på hundra år lider ni av klimatångest och tror att världen är på väg att gå under på grund av detta.
  Jag vet tusan om människan blivit klokare sedan hexprocessernas tid!

 30. ThomasJ

  camilla #26:  ”Ack, så tröttsamma …” Du ’glömde’ måhända; ”…och så ini humhum dyrbara” för hela samhällets i fritt sönderfall befinnande väl och ve, oder?  😉
   
  Anser det vara helt åt skogen, att den pseudo-publika-servicen (SVT/SR) spenderar ohemula mängder penga-penga för ’sina’ undersökningar, typ; ”som SVTs undersökning visat…” och som ALLTID får/har a-priori-placering i ’deras’ rapportering. Dessa ’undersökningar’ är i sanning ett veritabelt lömskt sätt att förleda populasen, förutom de helt onödiga, ohemula kostnaderna (=licensbetalarnas pengar) dessa ’undersökningar’ orsakar, så är dessas ’resultat’ till 100% styrda av uppdragsgivarens ’resultatönskemål'(*), dvs. konformt med den propaganda den pseudo-publika-servicen vill driva/och driver…  Så, ja, det är verkligen beklagligt, att man är hänvisad till ’utomsvensk’ nyhets-rapportering för att öht. få en anings aning om verkligheten… 🙁
   
  (*): det kostar 100+++ tkr att anlita vilket ’pew-institut/-bolag som helst, redan innan ’schemat’ för undersökningen är fastställd – och det är ALLTID den ’betalande’ som bestämmer undersökningens ’resultat’.
   
  Gläd dig, som du tillbörligen oxo gör, över dina 4-bentas klokskap – många av de 2-beniga tycks alltmer vara över ’the tipping-point’…  😳 
   
  Mvh/TJ
   
  Mvh/TJ 

 31. Korruption tas uppalltmer i Svensk media,men klimatkorruptionen sopas under mattan
  naturligtvis.
  Klimatet är heligt för de troende och ifrågasätt ej heller,klimatförändlingar är här redan,
  och har bevisat enligt Centern.
  Så går tongångarna vidare,men samma mantran upprepas ideligen imedia.
  Puh!
  ALI.K
   
   
   
   

 32. Gunnar Juliusson

  I dagens SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ingen-vill-tala-om-klimatet_8335446.svd beklagar sig en professor att klimatet inte togs upp mer i Almedalen. Han hävdar att bristande förståelse bland politikerna är skäl till passivitet. Den optimistiskt lagda kanske kan hoppas på att viss insikt börjar drabba politikerna och att man därför försöker smyga ut bakvägen. Det krävs dock alltjämt öppen debatt för att konfrontera klimatfinansierade institutioner och dess vapendragare i media.

 33. Peter Stilbs

  Gunnar #32 – ja, man kan bara sucka över inlägget. Mannen själv försörjs inom klimatbubblans sidoområden.
  Jag gillade passagen ”Kanske är frågan för svår. Den hamnar utanför den svårövergivliga höger-vänsterskalan i svensk politik. Den hamnar utanför de kunskapsområden de allra flesta av våra politiker baserat sina politiska karriärer på.”
  Visst … de begriper i normalfallet ingenting…

 34. Skogsmannen

  Gunnar #32!
   
  Den där brännpunktsartikeln i Svd borde vara öppet mål för Lennart Bengtsson (törs inte skriva straffsparksläge efter gårdagens match mot Danmark 🙂  ).
   
  På´n bara Lennart!

 35. Tage Andersson

  SvDs artikel går inte att kommentera. Norrköpings Tidningar har idag en liknande artikel undertecknad av repr för div miljöorganisationer

 36. De flesta tidningar även SvD och Norrköpings Tidningar går att kommentera med avpixlade kommentarer.http://avpixlat.info/avpixlade-kommentarer/
  Jag vet inte hur många användare det finns, men skulle gissa på 200.000 så man når en ganska stor publik med sina kommentarer. I skrivande stund finns det tre kommentarer till SvD-artikeln, alla negativa.

 37. Gunnar Juliusson

  DN kontrar med att mårdhundsinvasion och etablering av andra oönskade djurstammar beror på klimatförändringarna, nu och i framtiden. Jag vet inte om de norrländska vintrarna blivit så mycket mildare på sistone. Mördarsniglarna kom vad jag vet för ganska länge sedan med importerade plantor. Sjölevande inkräktare med fartyg som tömmer ballast. Det är väl globaliseringen som egentligen är orsaken, vi reser och handlar för med utlandet.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/inkraktare-hotar-nar-klimatet-forandras/

 38. En tidigare alarmistartikel fick mig att leta efter flödesdata för Göta Älv. Jag hittade data för en plats nära Trollhättan och fann att fluktuationerna i månadsvärdena plötsligt hade ökat på 30-talet. Jag skickade ett mejl till SMHI och undrade vad som hade hänt då. Svaret jag fick var att Göta Älv hade blivit reglerad då. Så förmodligen ledde regleringen till att Vänerns yta blev mer stabil och flödet i Göta Älv mer instabilt. Det sistnämnda borde väl å sin sida öka risken för ras?
  Det bästa sättet att minska risken att byggnader blir översvämmade är faktiskt att låta bli att bygga nära sjöar, vattendrag och hav. Förr eller senare händer något ovanligt och oväntat, oavsett klimatförändringar eller inte. Kommuner har alltför ofta tillåtit byggande där det inte borde ha skett. Och när det sedan blir översvämningar, skylls det naturligtvis på klimatförändringar, orsakade av växthusgasutläpp. Ingen journalist funderar ens på att kontrollera om det har inträffat några klimatförändringar som kan förklara naturkatastrofer, bara möjligheten finns att skylla på växthusgaser.

 39. MrsM

  Peter Stilbs 2013/07/10 kl. 22:05  Blogg som blogg…
  http://www.youtube.com/watch?v=EBjuoMy9FUU
  ~Trivdes du i Bergen, Peter S? Jag bodde där 1986-1989, fasen vad det regnade. Men mysigt att köpa en påse räkor och sitta vid Bryggen och glo på folk. Upptill Flöyen åkte jag aldrig. Kan man göra sen nån gång.
  Har du varit ute med bågen i år, då, Peter? Jag vill ha en Honda Goldwing, men kan inte lyfta den om den välter. Kanske i nästa liv, om jag reinkarneras som Hulken.
  :p

 40. Gunnar Juliusson #37
  Jag har lite svårt att förstå mycket av pratet om invasiva arter. Jättekrabborna i Norge utmålas som ett stort problem, men jag kan inte se att ett livsmedel som kostar runt 500 kr kilot kan bli ett problem. Om så vore är det väl bara att släppa fisket fritt. samma sak med japanska ostron och amerikansk hummer på Västkusten, låt folk fiska dem så mycket de vill om de är ett problem.
  Andra invasiva arter av mänsklig karaktär uppmuntras däremot att komma till Sverige med omfattande förmåner som inte erbjuds i hemländerna eller ens till svenska medborgare.. Vissa grupper ligger på 20-25% upptäckt kriminalitet, mörkertalet är troligen stort, men ingen i grönvänstern ser detta som ett problem. Till detta kommer att en rad sjukdomar, parasiter och skadedjur blir allt vanligare genom att man inte genomför ordentliga hälsokontroller. Jag antar att detta betraktas som biologisk mångfald i de enfaldigas värld.

 41. camilla

  Perfekt i post # 40. Bara perfekt uttryckt!

 42. Peter Stilbs

  MrsM2013/07/11 kl. 13:44

  På många sätt trivdes jag i Bergen 1980, men 1986 hade det tyvärr blivit ganska urspårat på Universitetet. Så jag valde KTH. Hojåkande borde det ha blivit mer av i år än vad det blivit, men den sena våren gjorde sitt till. Honda Goldwing skulle jag aldrig klara – min Yamaha XVS1300a Midnight Star är ett gränsfall (ca 300 kilo). 

  Men skärp Dig, och fokusera på bloggens ämnen – se detta som en varning.

 43. Camilla #41
  Tack, jag hittade den här formuleringen på en annan blogg:
  ”Det finns en del som tror att spridningen av främmande arter till Sverige inte beror på den globala uppvärmningen utan på socialbidragen”

 44. Det verkar som om det blivit svårt att rekrytera klimatalarmister med ett IQ över 70 på sistone. Här är en rolig historia om en projektledare på Forecastthefacts.org vars jobb är att trakassera TV-metereologer som inte följer dogmerna. När en av dem svarade och hänvisade till HadCruT fick han till svar att hon efter att ha googlat sett att HadCruT inte var något att tro på eftersom det inte var peer review science.
   
  Hon har dessutom missuppfattat en RC-artikel som att RC anser att det finns allvarliga problem med HadCruT.
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/11/shock-news-from-forecast-the-facts-hadcrut-is-not-peer-reviewed/#more-89708
   
  Det är värre än vi trodde!

 45. Glömde höjdpunkten:
  ”HadCRUT is bunk science”