Mindre aktiv sol ger svalare klimat, skriver Tege.

Tege Tornvall, som ofta kommenterar här på The Climate Scam, har precis lagt ut en klimatartikel på Newsmill. Han skriver bl.a. att det är solen och dess cykliskt växlande aktivitet som styr klimatet på jorden genom att påverka havsströmmar, molnbildning och nederbörd. Det är en ganska lång och faktarik artikel som kanske skulle lämpa sig bättre för ett mer naturvetenskapligt forum än Newsmill. Eftersom den saknar upprörande element som stöveltramp tror jag dessvärre att den kommer att få svårt att hävda sig i konkurrensen. Idag måste man både beröra och uppröra för att höras igenom bruset.
Läs den här och kommentera gärna!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Bra skrivet Tege, men som Maggie säger, det blir långt och lite oengagerat när man ska avhandla hela frågan i en artikel.
   
  Dessutom finns det säkert passager som AGW-sidan kan kritisera och därmed sänka trovärdigheten. Själva struntar dom ju i att det mesta i AGW-hypotesen är påhittat, dom bara upprepar larmen.
   
  Fördelen med att vara skeptisk är att vi behöver ingen agenda, nackdelen är att folk inte vill acceptera att dom är grundlurade.
   
   

 2. Tege Tornvall

  Texten är tänkt som en sansad och förklarande sammanfattning, inte som ett debattinlägg. Jag håller på att systematiskt sovra, sortera och systematisera allt fakta- och debattmaterial jag fått och samlat in de senaste åren som underlag för kommande artiklar och inlägg. Men visst kan AGW-sidan hitta angreppspunkter.
  Tege

 3. Mycket bra skrivet och det stämmer in på vädret här. Jag har nog märkt kylan och det ”misslyckade” sommarvädret. Det har regnat de flesta dagar som kallas sommardagar.

 4. UnoK

  L #1.
  Kanske det är just det ”lite oengagerade” tonfallet i många skeptikers tonfall som ger dem genomslag?
  Det omvända är ju alarmets själ.
  I det pågående syndafallet av alarmrapporter inför Köpenhamnsmötet finns det en som lyser med sin frånvaro: Oponionsundersökningar av svenska folkets stöd(tro/vilja.
  Det var länge sedan vi såg ”var tredje svensk tror inte på klimathotet” och jag kan inte tänka mig att inte nya gjorts av allehanda intressenter på den ”gröna sidan”.
  Vad kan skälet vara till att de inte publiceras?

 5. Jag tycker du skrev mycket bra Tege.
  Jag skrev den kritiskaste kommentaren jag spontant kunde finna.
  (som vanligt utan att kontrolläsa, snart får jag ge mig, fy vad illa det ser ut……)

 6. Jag glömde en sak till.
  Där jag även smälter Charles Battigs syn.
  Om vattenånga står för 98% av iråterstrålningen, kan inte CO2 återstråla merparten av den ir som finns i dess band…18,4W/kvm.
  Något är fel, eller menas att CO21 står för 15w/kvm och vatenånga för 98×7,5=735W/kvm??
  Vi mottar några hundra w/kvm och en mycket stor del kommer från partiklar som vattendroppar, bara en liten del återstrålas av det som felaktigt kallas växthuseffekten…
  Jag får lite problem med detta, men kan se att en molnfri normalatmosfär med 15C markyta ger avsevärt mer än 2% i återstrålning från CO2 molekylen.
  Vi ska tänka på att CO2 även värmer de moln som reflekterar jordvärmen likt en husvägg.
  Eller hur TTPP?

 7. L

  UnoK, om det vore så väl att folk i allmänhet var nyfikna på klimatfrågan, håller jag med om att det räcker med skolboksförklaringar.
   
  Nu är jag rädd att man måste slå något hårt i huvudet på alla som jamsar med utan att veta varför. Min erfarenhet är i alla fall att det är bland nyfikna och vetgiriga man hittar de skeptiska.

 8. Mycket bra artikel av Tege, nu kan även jag förstå lite mer som bara varit allmänt skeptisk till Politikers saknad av sunt förnuft.

 9. Tege #2
  Bra skrivet!
  Ser fram mot fler artiklar i samma tonläge. Det behövs mer av den sorten, och om du missförstått något så lär det påpekas av de som vet bättre. Vilket leder till ökad kunskap. 

 10. Peter Stilbs

  Bra sammanfattat Tege – men haven är i dagsläget en nettosänka för CO2 – inte en (genom uppvärmning) nettokälla.
  Men Carlgren och Reinfeldt – och era rådgivare: Sveriges fossila ”utsläpp” är 10000 (tiotusen) gånger mindre än de naturliga bruttoflödena till atmosfären.

 11. L #7
  Du har nog rätt i att nyfikna och vetgiriga är mer benägna att ifrågasätta många av de enkla sanningar som vi matas med. Speciellt när det gäller något så komplicerat som klimatet.
  Och extra nyfikna och skeptiska blir vi när våra politiker enas om enkla lösningar.
  Det är väl bra att fokus flyttas från terrorism och orättvisor till en gemensam yttre fiende som klimatet, men det är tveksamt om det kommer att fungera. 
  Ekonomiska och religiösa motsättningar kommer nog fortsatt att bidra till mer elände för mänskligheten än klimatet.

 12. Peter Stilbs
  Jag tycker som du vet att gör ett otroligt bra och ofta otacksamt arbete för att hindra de värsta avarterna av dagens ”felsyn”, men…
   
  Jag vet att jag är oduglig på kommunikation, så mina råd kan vara enkla att slänga i den mentala soptunnan.
  Om jag vore du skulle jag inte visa hur litet det Svenska bidraget är.
  Dina motståndare kan bara välja en godtycklig region med 10M innevånare i Indien eller Kina och kontra med att de ger än mindre bidrag.
  Gå på individ eller global nivå….
  Som skrivet, dåliga råd är enkla att bortse från.
  Kanske lika dumt som att ersätta allarmister med klimatoroliga och logaritmisk effekt med starkt avtagande?
  Alla inkl. de klimatoroade, lyssna på Kirk Sorensens tal.
   
  Vi kan gå vidare utan dåliga investeringar och låta den förgiftade klimatdebatten stilla dö, som många tidigare hotscenarios.
   
  Eller hur Thomas?

 13. Peter Stilbs

  Gunnar – visst – jag håller med – men man blir bara så frustrerad över att folk inte fattar vad CO2 är för något, och vilka roller det har i naturens livsprocesser för oss kolbaserade organismer.
  Det mest fasansfulla är ju de amerikanska strömningarna att klassa koldioxid som en förorening – hur korkad kan man bli ?
  Eller är det så att man inte är korkad, utan tror på att resten av befolkningen kan gå på detta ?

 14. Urban

  Peter; De värsta alarmisterna vill ju försöka minska halten av koldioxid i atmosfären till nivåer som definitivt skulle äventyra vår överlevnad. Och detta kan de framföra offentligt utan att någon av våra folkvalda reagerar.
  Man kan inte tro att det är sant. Vi talar ju om kemi, fysik och biologi på högstadienivå. Till slut måste väl denna galenskap upphöra.

 15. Rosenhane

  Enligt NSF:s hemsida redovisades 2008 146 miljoer i insamlade medel och en lönekostnad på 46 miljoner men året gick med förlust.
  Kan ju ha sin förklaringar  men det vore intressant att få veta varför.
   
  Hur mycket får man utöver insamlade medel i anslag?
   
  Exakt hur mycket går till ändamålet?
   
  Hur ser det ut inom andra ELO i Sverige?
   
  Vore intressant med en genomlysning. Någon?

 16. Anders L

  Citat ur artikeln:
  ”IPCC är ett av regeringar skapat organ för att visa att människan påverkar klimatet. Syftet är politiskt för att bl. a. minska motståndet mot kärnkraft, minska beroendet av fossila bränslen, styra människors livsstil, vinna röster och allmänt kunna ta ut mer skatt utan att människor kan protestera.
  Min kursivering. Och denna mening säger ju allt vad den s k klimatskepticismen egentligen handlar om. Dvs en systematisk misskreditering av det vetenskapliga förhållningssättet i syfte att propagera för en konservativa politiska åsikter.
  I övrigt är artikeln en rätt harmlös samling elementära faktum uppblandade med en dos felaktigheter (som t ex att rymdens vakuum skulle ha någon särskild temperatur; att vattnet i djuphavet värms upp av värmeflöde från jordens inre eller att vattenånga bidrar med 95% av växthuseffekten). Naturligtvis nämns inte något om de dryga 260 miljarder ton kol som människan har placerat i atmosfären under de senaste 200 åren. (Totalt sett innehåller atmosfären drygt 710 miljarder ton kol.)
  När den politiska kartan inte stämmer överens med den observerade verkligheten har skeptikerna som vanligt inga bekymmer med att hålla sig till kartan.

 17. Klasse F

  Vilken är den verkliga konspirationen? Tornvall skriver och Thauersköld m fl hyllar. Mängden grava sakfel i Tornvalls text gör Klasse benägen att fundera i banor om existensen av en gruppering som har som främsta agenda att få ifrågasättarna av IPCC att framstå som enfaldiga, okunniga och utan någon som helst grund för sina argument.

 18. L

  Klasse F, och typiskt för AGW-sidan är att i brist på argument, vända på skeptikernas kritik i bästa sandlådestil…

 19. Torsten Wedin

  Klasse F #17:
  Du har tydligen inte läst hela IPCC-rapporten. I kapitel 3 och kapitel 9 skriver forskarna att de senaste årtiondenas uppvärmning (det senaste årtiondets avkylning oräknat) beror på den ökade solinstrålningen, inte på växtuseffekten. Det är bara i den av politiker skrivna sammanfattningen som det står: ”Det är med 90% sannolikhet så att uppvärmningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser”.
  Du gick tydligen på det, liksom de flesta politiker. Politikern ThomasJ är så skarp i sitt tänkande att han inte gick på det dåliga försöket.

 20. Christopher E

  Anders L,
   
  Att mänskligheten släppt ut ca 100 miljondelar (eller 260 miljarder ton, om man tror att det ser farligare ut med stora siffror) ”kol” är ju inte särskilt kontroversiellt.
   
  Problemet som AGW-forskningen inte har lyckats lösa är att påvisa att denna”kol” gör en mätbar skillnad på medeltemperaturen, eller i nästa steg en farlig skillnad (dvs det uppdrag IPCC har fått).
   
  Mycket snack och lite verkstad, alltså…

 21. B.olsson

  Torsten 19#
  Var i kapitel 9 hittar du det ? I kapitel 9 hittar jag bl.a. ”We conclude that it is very likely that green-house gases caused more global warming over the last 50 years then changes in solar irradiance”

 22. Torsten Wedin

  B.olsson:
  Lyssna på  Vetandets Värld i P1 16 juni 2008?!
  Länken är här:
  http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_vetandets_varld_080616120030.mp3
  Ca 8 minuter in i programmet konstaterar man att den politiska delen av rapporten  gick stick i stäv med vetenskapsmännens uttalanden.
  I programmet sa man exakt så här:
  ”Men satellitmätningarna visar att det inte är växthuseffekten som i första hand ökat på energimängden i jordens klimatsystem under de senaste årtiondena. Det är i stället en kraftig ökning av instrålningen. Detta finns redovisat i såväl kapitel 3 som kapitel 9 i den senaste  IPCC-rapporten. Däremot nämns det inte i den sammanfattning som presenteras för beslutsfattare och media.”
  I den politiska sammanfattningen skrev man att uppvärmningen med 90% sannolikhet berodde
  på de av människan genererade utsläppen av växthusgaser.
  Resten får du läsa själv. Rapporten är lång och det är lördagskväll.

 23. Anders L
  Vad är det i IPCCs sammanfattningar, eller kritik av denna som har med ’den vetenskapliga metoden’ att göra?
  Du återkommer ofta till en massa saker som vetenskaparna, eller tom vetenskapssamfundet, entydigt skulle ha slagit fast, men har aldrig preciserat vadet skulle vara i sammanhanget, än mindre vad det skulle medföra för uppenbara följder.
  Och du återkommer också ofta till att ’man har flyttar många ton kol till atmosfären’, som om detta skulle göra naturen arg, och som om detta skulle föranleda de oundgänliga slutsatserna (enligt ovan) som du så ofta implicerar.
  Varför kan du då inte formluera vad du menar skulle utgöra dessa tvingande slutsatser?
  På mig verkar det bara som om du dels fått för dig ’vetenskaplig konsensus’ och dels gått på den mediala/politiska rapporteringen om ’att något måste göras, det är viktigt, och det är brottom’ …
  Emedan även den första föreställningen (om att ’alla är eniga’) väsentligen är medial och politisk produkt.
  Så vad är det du egentligen försöker framhärda här? Jag har frågat dig dussintals ggr, men du kommer aldrig längre än att upprepa samma saker, som tex nyss i #16

 24. Anders L

  Jonas N,
  Och jag har bett dig och andra skeptiker att presentera den fysikaliska teori som upphäver växthuseffekten, men ständigt fått samma svar: att ”bevisbördan” ligger på AGW-sidan, att det inte finns några bevis (trots bokstavligen tusentals vetenskapliga artiklar som stöder AGW-teorin), att det är komplotter och konspirationer och maktgalna politiker som ligger bakom AGW-teorin, osv osv osv i all oändlighet.
  Min avsikt med inläggen är naturligtvis inte att försöka få några skeptiker att ändra åsikt, eftersom jag självklart inser att personer som inte är nyfikna på den verkliga världen och som inte anser att den naturvetenskapliga metodiken leder till någon kunskap inte kommer att låta sig påverkas av någonting. Om så alla tropiska glaciärer försvinner, Arktis blir isfritt och Grönlands glaciärer kollapsar så kommer ju ”klimatskeptikerna” ändå aldrig att acceptera att människan har något med detta att göra, eftersom de a priori anser att detta är orimligt. (Samtidigt som de ironiskt nog beskyller den naturvetenskapliga sidan för en ”religiös” inställning i frågan.)
   
  Jag skriver bara därför jag tycker att även på en sådan här blogg bör åtminstone de allra värsta dumheterna bemötas.
   
  (Och om man nu är en sann ”skeptiker” så bör man väl kunna glädjas åt att det finns några som vidhåller de åsikter som man själv är skeptisk emot. Skulle inte denna blogg vara ganska trist om varje tråd bara blev en tävling om vem som är mest ”skeptisk”?)
   
   

 25. Torsten Wedin

  AndersL #24:
  ” Om så alla tropiska glaciärer försvinner, Arktis blir isfritt och Grönlands glaciärer kollapsar så kommer ju “klimatskeptikerna” ändå aldrig att acceptera att människan har något med detta att göra, eftersom de a priori anser att detta är orimligt.”
  Läs:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/3563714/Stubborn-glaciers-fail-to-retreat-awkward-polar-bears-continue-to-multiply.html
  Du citerar kartan, vi skeptiker citerar verkligheten.

 26. L

  Anders L, kan du ens formulera en AGW-teori? Finns någon alls?

 27. B.olsson

  Torsten 22 #
  Nu har jag lyssnat på p1 reportern, Parker, Erland och Penner.
  Rätt intressant men verkar betydligt mer oklart än vad du skriver i inlägg 19.
  Om du står fast vid att forskarna i kap 3 och 9 skriver ”att de senaste årtiondenas uppvärmning (det senaste årtiondets avkylning oräknat) beror på den ökade solinstrålningen, inte på växtuseffekten” så får du nog hjälpa mig att hitta det avsnittet.

 28. Torsten Wedin

  B.olsson:
  Det är inte min uppgift att hjälpa folk att läsa det de inte själva kan läsa (eller förstå). Prova Komvux!

 29. B.olsson

  Torsten 28 #
  Varför ska det vara så svårt att ha en vettig dialog utan oförskämdheter ? Om det stämmer det du skriver i inlägg 19 så är det väldigt oväntat (i alla fall för mig). Enklare och betydligt trovärdigare är väl att du hellt enkelt berättar vilken sida det står på i kap 9.

 30. Anders L
  Det är riktigt, du har skrivit många mystiska (ja, för mig obegripliga kommentarer). Jag har gett dig svar på ett antal av dem, dock oftast försökt korrigera dina missuppfattningar.
  Nu är du tex tillbaks till att den sk ’växthuseffekten’ skulle vara ifrågasatt som sådan. Dvs precis som om du hade fattat precis noll av allt som har diskuterats här under åren, trots att betydligt mer relevanta saker upprepade ggr har förklarats för dig pedagogiskt. Alltså även försök att förklara för dig vad diskussionen faktiskt handlat om, inte bara påpeka felen eller få dig att inse dem. Men du verkar fortfarande var kvar i det stadium som jag först noterade för år sedan. Dvs där du (retoriskt, eller på fullt allvar?) frågar ifall skeptikerna ’på fullt allvar trodde att CO2 slutade vara en växthusgas 1998’!?
  Tex har många förklarat att dessa 1000-tals artiklar inte berör AGW-teorin, utan att de dels handlar om effekterna av att det blivit varmare (sedan 1800.talet), eller ifall de hanterar själva mekanismerna som berör klimatförändringar, förutsätter att CO2 är den/en drivande faktorn.
  Ingendera belägger AGW-teorin på något sätt! Och att de utgår från den, vilket du kanske kallar ’stöder’ stärker inte hypotesen, det ökar enbart antalet artiklar som handlar om klimatet (vilket ft verkar vara en gångbar publiceringsgrund).
  Men det är öht vad jag frågade om, utan bara ytterligare en upprepning på temat ’det är ju så många’ (och än en gång en tämligen okunnig kommentar).
  Men du svarar ju fortfarande inte på frågan:
  Det finns ju faktiskt några forskare som hävdar att CO2-driver klimatförändringarna (och det finns en hel del fler, som inte direkt utmanar den uppfattningen).. Min fråga är fortfarande vad du menar att dessa (som alltså inga lunda är ett stort antal, än mindre det sk ’vetenskapssamfundet’), vad dessa skulle säga som medföra de slutsatser du ofta berättar om, men aldrig kan/vill specificera utöver ’att göra ngt åt problemet’!? Vad menar du att dessa hävdar? Vad!
  Du skriver om ’nyfikenhet’, men är den som undviker varje form av substans när andra (nyfikna) frågar dig! Du bemöter ju öht inga dumheter alls. Du bara hävdar att din föreställning (vilken det nu kan vara, jag vet ju inte) skulle vara ’naturvetenskaplig’.
  Frågar du mig, är det allra mesta du skriver flummiga dumheter. Tex om ’grönlands glaciärer kollapsar’ mm. Det är Gore-smörja, och det finns ingen naturvetenskap som hävdar att detta är en reell möjlighet, än mindre pga CO2. Eller att det blivit varmare sedan 1800-talet , det är ju ingen som ifrågasätter. Glaciärers förändringar ligger tex ~60 år efter temperaturförändringar, dvs det vi ser idag orsakades på 40-talet. Och arktis har varit isfritt innan också. Allt detta är bara irrelevant joller (i sakfrågan) som man kan hitta på Aftonbladets klimatbilagor etc.
  Vad är det du verkligen hävdar Anders, alltså angående ’naturvetenskapen’?
  Din sista kommentar belyste ju bara allt detta jag redan har skrivit. Och ang ditt sista stycke, så är det ingen som har har bett dig att okrtiskt svälja något. Tvärtom, det har levererats många skarpa förklaringar, argument till varför folk företräder dom ståndpunkter dom gör. Men det är just det du inte klarar av eller vill att göra själv. Annat än ifall du verkligen tror att AB:s klimatbilaga upplyser dig om vetenskapen, och vad vetenskaparna verkligen hävdar …
  Är det det du gör, Anders? Tror att medie/politisk rapportering är det man har verklig (eller iaf vetenskapligt belagd) kunskap om, Anders?
  Är det vad du tror?
  (För det vore den enda rimliga förklaringen till att du under långa år har låtit som du gör … men aldrig vidrör någon sakdetalj som tas upp)

 31. Anders L

  Torsten Wedin #25,
  Jo, den brittiska tabloidpressen är ju känd för sin enorma vederhäftighet och noggranna källkontroll.
   
  L #26
  Om du inte vet vad AGW-teorin går ut på så finns det massor med god information på nätet.  Läs t ex Roy Spencers blogg (www.drroyspencer.com), om du vill mjukstarta med en skeptisk forskares synpunkter på det vetenskapliga läget.

 32. Torsten Wedin

  Anders L (kanske även B.olsson):
  Surt sa räven om rönnbären!
  God natt!

 33. Anders L

  Jonas #30,
  Självklart anser jag att vi INTE kan föra någon form av vetenskaplig fackdiskussion på denna blogg! Det blir ju bara patetiskt om ett gäng amatörer ska försöka sitta och hitta på nya teorier på egen hand. Då hamnar man bara i ”it’s-not-even-wrong”-läget. Vad vi kan göra är ju det vi gör: presentera nya artiklar och nya rön som vi hittar, försöka skapa oss en egen överblick över området, argumentera varför vi tycker si eller så och debattera om vilka konsekvenser (ekonomiska, politiska, ekologiska, etc.) man kan tänka sig att uppvärmningen och ev. åtgärder mot den får. Sedan är det ju tyvärr så (eftersom klimatet per definition är så långsiktigt) att många argument kommer att upprepas gång på gång. Det är smällar man får ta.

 34. B Olsson,
  Med risk för att jag blandar ihop dig med någon anna, men jag har då inte sett dig försöka föra någon nyanserad debatt hittills. Mest bara samma ’tro’ som så många så många andra så gärna vill ge uttryck för, men sällan ens kan fromulera själva. Definitivt inte i nivå med med själva AR-rapporterna. Även om många tror att Ctrl-F på vissa sökbegrepp är liktydigt med att läsa.
  Anders L
  ’Tabloid’ syftar ju iofs på formatet, men ditt argument om ’tabloidpress’ är ju baklänges två ggr om. Lite extra kul eftersom du i stort sett enbart återger ’AFtonblads-nivå’ på inläggen här.
  Och varför skulle man inte kunna föra en debatt över AB-nivå här? Om man inte saknar själva den förmågan från början alltså?
  I mina ögon är det ju du som anbart för fram amatör-argument (vilket inte ens är sådana, utan bara kvällstindningsjoller). Jag behöver inte kalla dig, eller dina inlägg för ’patetiska’, men jag noterar att just den sortens tilltag är väldigt vanliga från folk som öht inte argumenterar i sak.
  Och du har fortfarande inte ens försökt svara på frågan:
  Vad menar du ens att ’vetenskapen’ faktiskt hävdar, och vilka oundgänliga slutsatser menar du måste dras ur detta?
  För du debatterar ju öht inte, du skriver bara samma inlägg (eller nja, kanske tre olika) år ut och in … med lite smärre variationer. Nämligen ’att det är viktigt, att alla är ense, och att det är brottom nu … ’
  Men vad, Anders? Vad!

 35. B.olsson

  Jonas N 34#
  Du verkar mer intresserad av min kunskapsnivå än av själva sakfrågan. När jag för ett tag sedan länkade till en sammanfattningsartikel från Science om återkopplingen från vattenånga så svarade du på ungefär samma sätt. Minns jag rätt svarade jag dig då ungefär att jag varken har tid eller kunskap att i detalj förstå och bedömma enskilda artiklar men att jag givetvis förstår och tycker det är intressant vilka slutsattser som dras. För mig gäller detta t.ex. sammanfattningar i välkända vetenskapliga tidsskrifter och enskilda vetenskapsorganisationer typ NAS, NASA och BAS. Givetvis är det också intressant vad IPCC drar för slutsattser. Så istället för att hoppa på person kanske du kan bidra med något i frågan som jag och Torsten diskuterade. Det räcker med en sidhänvisning i kap 9.

 36. Labbibia

  B. olsson # 35
  Jag håller med dig i att tonen ibland blir lite rå och oförskämd här ibland. (som du skrev någonstans längre upp i tråden)
  Men i radioinslaget som Wedin länkade till, sägs ju tydligt att en del  för ämnet väldigt viktiga saker utelämnas ur IPCC:s sammanfattningar för politiker osv.
  I fallet med den ökade solinstrålningen, så vill jag minnas att (Penner hette hon väl) förklarar saken ungefär så här: ”Vi vet inte vad den ökade solinstrålningen beror på, och därför har vi inte tagit med det i sammanfattningen”
  Håller du med mig om att det kan verka lite märkligt att de politiker som är satta att besluta om åtgärder för tusentals miljarder, inte får ”hela bilden”?

 37. Labbibia

  B. olsson
  Lyssna här. 11 minuter och trettio sekunder in i programmet.
  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1345767

 38. Labbibia

  B. olsson
  Ursäkta, 12 minuter och trettio sekunder ska det vara.

 39. B Olsson,
  Har du inte lyssnat på Torsten W:s länk?
  Och det är nog riktigt att du ”varken har tid eller kunskap att i detalj förstå och bedömma enskilda artiklar men att [du] givetvis förstår och tycker det är intressant vilka slutsattser som dras”.
  Men kanske med tillägget ’ifall de säger sådant [du] vill tro på, men inte annars’ …
  Och jag undrar också varför du inte kan läsa själv, när du nu säger att du helst vill läsa själv. Jag tror hon som åsyftas heter Joce Penner, och är numera pensionerad. Hon har därefter varit lite mer frsispråkig om hur politiserad hon uppfattade att IPCC processen är.
  Jag har nämligen intrycket att många vill göra precis som du, dvs hitta en fras i någon rapport, lyfta fram den, för att säga: *Så här är det, det har forskaren/vetenskapsorganisationen visat här (länk)’ och hoppas att länken, frasen, avsändaren skall trumfa över något annat. Och det alltså utan att vare sig ha läst, förstått eller kunna värdera vikt och innehåll …
  Det kommer nämligen många länkar från AGW-are med orden … titta här, har är det fastslaget. Och ofta utan att man ens kan formulera vad som skulle vara fastslaget. Kolla bara på Anders L.
  Men som sagt, jag kan blanda ihop dig med någon annan, jag minns inga konversationer med dig direkt … kanske någon kort kommentar.

 40. L

  Anders L #31, du pratar om AGW-teorin och jag frågade vilken? Mig veterligt finns ingen formulerad AGW-teori varför den inte heller kan stödjas av tusentals vetenskapliga artiklar.
   
  AGW-anhängarna har bara ett antal hypoteser om mänsklig påverkan, där CO2-hypotesen är en. Det finns också  hypoteser om klimatpåverkan från ändrad markanvändning som avskogning, återskogning och urbanisering. Dessutom finns utsläpp av aerosoler från uppvärmning, industri och elproduktion som skapar osynliga och synliga moln med olika påverkan.
   
  Dessa aerosoler har visat sig ge både varmare och kallare klimat och nedfallande sot har orsakat förändrat albedo på glaciärer och säsongs-isar så att dom smälter snabbare.
   
  I stort sett alla dessa hypoteser omvärderas ständigt, dels för att man upptäcker nya effekter och kopplingar, dels för att människan genom åren ändrat sina avtryck. 
   
  Mycket men långtifrån allt av detta kan man läsa i IPCC:s rapporter som inte är särskilt uppdaterade idag. Konstigt nog har politikerna bestämt sig för att just CO2-hypotesen är mest intressant trots att den enligt forskningen har en närmast försumbar effekt på klimatet.
   
  Kan du presentera trovärdiga forskningsresultat som pekar på att CO2 har ens i närheten av den effekt som Gore, Rockström, Ekman, Wikman, Axelsson och Carlgren försöker få oss att tro, tycker jag att du ska presentera dom. Det vore sensationellt!
   
  Och som sagt, det finns ingen ”AGW-teori” som ger oss global uppvärmning. Det närmaste du kommer är att det finns ett FN-organ som undersöker människans klimatpåverkan. Resten är politik.

 41. B.olsson

  Labbibia 36#
  Just därför vore det intressant att veta var i kap 9 som detta står. Hur stor effekt den ökade solinstrålningen hade verkade för mig oklart i P1 programmet och jag tror därför att Torsten slutsattser om vad som står i IPCC rapporten var överdrivna. Vi får se om Torsten (eller kanske Jonas ?) tar sig tid med en sidhänvisning.
  Det är givetvis viktigt både att politiker får all information och att den är korrekt. Kritik mot IPCC sammanfattningar har jag dock hört från bägge sidor. Jag skulle tro att det är omöjligt att göra en sammanfattning av detta komplexa och viktiga område utan att dra på sig kritik från olika håll.

 42. B.olsson

  Jonas N 39#
  När har jag hänvisat till en fras i en rapport ? Jag hittar hellt enkelt inte Torstens slutsattser i kap 9 men tycker det vore intressant att se var det står. Själv försöker jag snarare läsa sammanfattningar och slutsattser. Kan jag värdera dem ? Kanske inte men är det en sammanfattningsartikel i en väletablerad tidsskrift så litar jag på den. På samma sätt har jag rätt stort förtroende för organisationer typ NAS, NAS, BAS osv. På sätt och vis lurigare med enskilda artiklar då man som amatör ofta inte har koll på om det finns ett gäng artiklar som visar andra saker.

 43. B Olsson, du säger ju uttryckligen att du vill få just den/de fraserna utpekade för dig. Nu säkert för fjärde gången. Trots att flera har redan pekat dig åt rätt håll, och vad man skall titta efter.
  Man får nästan intrycket av att du vill att det i sagda kapitel skall stå uttryckligen att: ’Senaste decenniernas uppvärming har inte orsakats av stigande CO2-halt’
  Du får nog istället leta efter vad där står om solinstrålning och ffa vad där inte står. (Om du nu verkligen är intresserad av annat än bara fraserna)
  Och jag måste nog göra dig besviken: Att läsa sammanfattningar och slutsatser ger dig just ’fraser’ om innehöllet, men ingen djupare insikt vad eller hur mycket dessa skulle kunna vara värda. Samma sak med ditt ’förtroende’ för diverse bokstavskombinationer eller ’antalet artiklar’ som säger si eller så.
  Hela din (och många flers) argumentation är egentligen inget konstigare än att ’ni vill tro att man skall kunna lita på auktoriteter som säger att de är auktoriteter för att de uppfattas av er att vara sådana’.
  Ungefär som en hejjarklack i en match i ett komplicerat spel, där ni varken känner till reglerna, kan se hela planen, eller vet hur man räknar poängen eller varför …
  (Notera att det sista syftar på en större grupp där jag tror även du ingår på ett hörn, ta det inte för ordgrant personligen …)

 44. B. Olsson
  Har du ens lyssnat op länken du fick? Det förklaras ju tydligt vad det handlar om. Och än mer tydligt är Erland Källéns undvikande svar på i stort sett varje riktad fråga. Men dessbättre ljuger han inte där. Utan erkänner hur stor osäkerheterna (om ffa CO2-haltens påstådda kraft) faktiskt är. Även om han hela tiden försöker formulera om saken så att han eg svarar på något mindre graverande.
  Hur kan man fö har ’stort förtroende’ för en organisation som medvetet försöker vilseleda, ja rentav far med osanningar på centrala punkter?
  För mig är det samma sak som bibeltroende kristna …

 45. B.olsson

  Jonas N 44#
  Det förklaras tydligt vad det handlar om men däremot verkar det vara oklart hur stor effekten var av den minskade solintensiteten enligt de involverade i intervjun. Detta i rätt stor kontrast till inlägget av Torsten som diskussionen började med (se hans inlägg 19).

 46. Tja, ni är det Torstens ’fraser’ som du inte tycker är fullkomliga. Det kan man givetvis alltid tycka. Även om mina. Poängen kvarstår dock …
  Jag oroar mig avsevärt mycket mer över IPCCs rena falsarier än över hur någon Torsten W formulerar sina inlägg. Men det är bara jag förstås, som inte blir bländad av påstådda auktoriteters påstådda tyngd eoch deras ’fraser’ utan faktiskt tar verkligheten på allvar …
  (Jag vet att det gör mig till en minoritet, men det går inte att avhjälpa)

 47. Thomas Hellström

  Det är jättebra att Tege Tornvall ger en ordentligare bakgrund. Sådant är konstruktivt och eliminerar en massa snack, som bara förhindrar att man kommer till syntes. (Stilbs inlägg OK) Ta diskussionerna på climate scam. Vem har tid att läsa dem förutom de inblandade. Det bara försämrar statusen på climate scam om ni inte kan vara lite mer självkritiska. Eller så har jag missförstått  syftet med climate scam – dvs att det bara skulle vara en intern diskussionsklubb.
  Thomas H

 48. Thomas

  Thomas Hellström, Teges bakgrund skulle varit konstruktiv om den varit någorlunda korrekt. Nu är den bara desinformation och sådan är inte konstruktiv.

 49. Klasse F

  L: Menar du att Klasse skulle vara ”AGW:are”? Grov felbedömning i så fall från din sida.
  Torsten Wedin: Klasse är väl påläst på IPCC:s AR4 och välbekant med de avsnitt och frågeställningar du åsyftar. Din återgivning av dessa är dock vilseledande.

 50. labbibia

  Thomas # 48
  Men jösses!
  Och det ska man behöva höra av dig!

 51. Patrik

  Egentligen borde alla läsa denna sida noga:
  http://www.drroyspencer.com/2009/07/how-do-climate-models-work/
  Sedan borde alla diskussioner vara över.
  Det är det bästa jag har läst i ämnet hittills.

 52. Steve

  På  drudgereport com läser man idag om svalkan i USA:
  3,000 record low temps set in July…
  med länk till Accuweather:
  http://www.accuweather.com/mt-news-blogs.asp?blog=weathermatrix&partner=&pgUrl=/mtweb/content/weathermatrix/archives/2009/07/1000_low_temp_records_set_this_july.asp
  The WeatherMatrix Blog
  Saturday, July 25, 2009 12:06 AM
  3,000 Low Temp Records Set This July!
  Avser data 1 – 20 juli
  Record Lows:  //Rekord, lägsta dygns-minimum//
  .     New: 1,165 + Tied: 600 = Total: 1,765
  Record Low Maximums: //Rekord, lägsta dygns-max//
  .     New: 1,951 + Tied: 634 = Total: 2,585
  TOTAL: 3,116 BROKEN; 4,350 INCLUDING TIES
  Hos  Icecap us under What’s New and Cool  finns (July 24) posten ”Debunking the Claims Heat Waves are Becoming More Common” med bl.a. en USA-karta som visar att hela USA öster om en linje Montana – Florida haft kallare väder än normalt 1 – 24 juli.  MidWest (Minnesota–Kentucky) har legat mer än 5ºF under normalen.  
  http://icecap.us/index.php/go/new-and-cool
  Invånarna i Murveldalen märker förstås inte detta, men vanliga väljare reagerar rimligen…  Signaturen Noah frågar upprört på AccuWeather: ”Vad är det du säger?  När jag 1993 fick höra Al Gore berätta att Manhattan skulle dränkas, skaffade jag både vadarstövlar och en roddbåt.  Här jag jag stått, dessa 15 år, och väntat på apokalypsen.  Och så säger du nu att det blir kallare!?!?”

 53. Tege Tornvall

  Solens aktivitet är konstaterat och dokumenterat minimal sedan en bra tid med likaså konstaterad och dokumenterad avkylning – allt med tiondels och inte – som AGW-fanatiker åt andra hållet hävdar – med hela grader. Hela diskussionen rör sig de facto (inte i modeller) om tiondels grader åt ena eller andra hållet.
  Men det tycks kunna bli långvarigt. Vad kan rimligen värma jorden mer om inte solen gör det?
  Lägg märke till att jag till skillnad från flertalet debattörer skriver korrekt men ändå enkel och varierad svenska. Varför ger ni er inte tid att göra det – oavsett vad ni skriver i övrigt? Det skulle höja både er egen och hela bloggens trovärdighet. Alltså: korrekta syftningar, böjningar, interpunktioner, satsbyggnader etc.
  Tege

 54. Gunbo

  Tege,
  Här håller jag med dig (ang. korrekt svenska) men dagens skola är usel på att lära eleverna svenska språket och har så varit en längre tid. Otroligt synd!

 55. Gunbo, det är inte det enda skolan gör ett halvtaskigt jobb med. Även förmågan att abstrahera, att föra ett resonemang, att använda logik mm är eftersatta färdigheter.

 56. Gunbo, jag har lyssnat många ggr på Richard Muller, dels för att jag inte delar hans åsikter, dels för att han har en stor kunskap, men framförallt för hans pedagogik.
   
  För min skull, lyssna på denna.
   
  Det är inget värt att ha rätt och veta om fundamentala kunskapsluckor om man inte når fram.
   
  Om du orkar Jonas N, testa och kom med en kommentar.
   
  Labbibia har djupstuderat 3 fina föreläsningar, tror ni de 3 timmarna gav mer än svensk gymnasieskola?

 57. Gunbo #54
  Otroligt tråkigt menade du nog.. 😉

 58. Gunbo

  Gunnar L,
  för din skull lyssnade jag på en del av föresläsningarna och håller med om att RM är en fantastisk pedagog. T o m jag förstår nu (åtminstone en del av) fysiken på de områden han föreläste om.
  Tack för länken!

 59. Gunbo

  Uffeb,
  Nej jag menade synd. Synd = tråkigt.

 60. Klasse F

  Vilken är den verkliga konspirationen? Tornvall skriver och Thauersköld m fl hyllar. Mängden grava sakfel i Tornvalls text gör Klasse benägen att fundera i banor om existensen av en gruppering som har som främsta agenda att få ifrågasättarna av IPCC att framstå som enfaldiga, okunniga och utan någon som helst grund för sina argument.