datormodeller

Tornvall kontra Ekman i Dalarnas Tidningar

Tege Tornvall hör till de mest aktiva AGW-motståndare och syns ofta med sina debattinlägg i svenska dagstidningar. Nu för ha en duell med Bo Ekman i Dalarnas Tidningar. Deras synpunkter återges nedan. Tege: FN:s klimatpanel och Bo Ekman har fel. Apropå krönikan den 12 augusti: Bo Ekman vill minska jordens medeltemperatur. Han hävdar att jorden   →

Peter Stilbs i NWT

Peters artikel i NWT förtjänar naturligtvis ett eget inlägg. Om den globala medeltemperaturen skriver Peter t.ex. följande: ”Man räknar ut ett globalt medelvärde av något som samma dag lokalt kan variera från nära -80 grader på Antarktis till +50 i något ökenområde, och baserat på ett antal (under decennierna varierande mellan ca 5000-15000) spridda mätstationer,   →

Tänk och tala fritt

Idag tänker jag ta semester från bloggen. Därför öppnar jag denna fria tråd för allehanda klimatdiskussioner. Läs gärna Christopher Bookers senaste i The Telegraph. Var är den okontrollerade uppvärmningen? ”Last week one of the four official sources of temperature measurement, compiled from satellite data by the University of Huntsville, Alabama, showed that temperatures have now   →

Katastrofalt många katastrofer väntar

Svenska Dagbladet gör mig sällan besviken. Idag skriver man om det växande hotet från naturkatastrofer, eller rättare sagt ”klimatkatastrofer”. Det är den brittiska hjälporganisationen Oxfam som i en ny rapport beräknat att antalet människor som drabbas av ”klimatkatastrofer” kommer att öka med 54 procent till 355 miljoner människor om året fram till 2015. Det är   →