positiv feedback

Låga moln = positiv feedback?

Roy Spencer kommenterar på sin hemsida den nya studien av Clement et al. vars resultat kan tolkas som att låga moln förstärker uppvärmningen genom positiv feedback. Läs och begrunda.

Goda nyheter om metan

Det verkar som om oron för ett plötsligt katastrofalt utsläpp av metan varit överdriven. Forskare från bl.a. Oregon State University, Australian Nuclear Science and Technology Organisation, National Institute of Water and Atmospheric Research på Nya Zeeland, National Space Institute i Danmark och The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation i Australien har, genom att studera   →

Intressant studie?

En potentiellt intressant ny studie har publicerats i ”Theoretical and Applied Climatology”. Författarna Paltridge, Arking och Pook menar att utifrån de mätningar av luftfuktighet som gjorts av National Centers for Environmental Prediction finns det anledning att misstänka att vattenånga på lång sikt ger en negativ feedback och minskar snarare än ökar effekten av ökad CO2-halt.   →

Apology accepted

I The Huffington Post hittade jag en läsvärd artikel av Harold Ambler. Mr Ambler förklarar varför Al Gore och de som följer i hans spår är skyldiga mänskligheten en massiv ursäkt. AGW är, enligt Ambler, ”the biggest whopper ever sold to the public in the history of humankind”. Ambler börjar med att konstatera att termen   →