Apology accepted

I The Huffington Post hittade jag en läsvärd artikel av Harold Ambler. Mr Ambler förklarar varför Al Gore och de som följer i hans spår är skyldiga mänskligheten en massiv ursäkt. AGW är, enligt Ambler, ”the biggest whopper ever sold to the public in the history of humankind”.
Ambler börjar med att konstatera att termen ”klimatförändring” är egentligen redundant, eftersom i definitionen av klimat ingår att det förändras.
En intressant sak han också tar upp är IPCC:s antagande att högre temperatur innebär att haven avger mer vattenånga som i sin tur förstärker växthuseffekten.

This mechanism has never been shown to exist. Indeed, increased temperature leads to increased evaporation of the oceans, which leads to increased cloud cover (one cooling effect) and increased precipitation (a bigger cooling effect). Within certain bounds, in other words, the ocean-atmosphere system has a very effective self-regulating tendency.

Med PDO i en kallare fas och minskad solaktivitet är det ganska troligt att vi under den närmaste tiden får lägre temperaturer, och kyla innebär oftast större stress för mänskligheten och övriga livet på jorden, än värme. Framför allt med tanke på att en stor del av jordens befolkning fortfarande inte har tillgång till elektricitet. Vi behöver forska om alternativa energikällor och vi behöver effektivisera vår egen energianvändning, men det är tveksamt om vi behöver dammsuga atmosfären på CO2.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Återkopplingen från vattenångan är ett ganska trivialt resultat från grundläggande fysik och kemi. Den finns i teorin, i klimatmodellerna och i verkligheten (artikel och bloggpost).

 2. ErikS: Men om det nu är som du säger, att klimatkänsligheten motsvarar IPCC:s estimat, hur kommer det sig att temperaturen inte fortsätter att stiga? Om nu CO2:s effekt är så stor som det påstås, hur kan den överskuggas av relativt små förändringar i solens utstrålning eller en övergång till kallare PDO-fas? Med tanke på hur mycket vi hela tiden ökar koldioxidhalten borde ju dess effekt rimligen överskugga de naturliga faktorerna?

 3. ErikS: Glömde tillägga. Ingenting inom klimatsystemet lär vara trivialt.

 4. maggie, det finns inget som tyder på att temperaturökningen avstannat.
  Det triviala jag syftade på är att jämviktsångtrycket för vattenånga ökar med temperaturen.

 5. ErikS: Med statistik kan man bevisa vad som helst. 🙂 Men OK. Vi antar att temperaturen fortsätter att öka. Vidare antar vi att det till stor del beror på våra utsläpp av växthusgaser. Försiktighetsprincipen, som många AGW-företrädare åberopar, säger att vi bör genast stabilisera CO2-halten. Kan du ge mig exempel på någon bra, i praktiken fungerande metod, för att göra detta på global basis?

 6. Nja maggie, jag är inte samhällsvetare eller ekonom, utan naturvetare. Men jag hoppas att en stor del av lösningen är teknisk utveckling, som måste stimuleras mha. ekonomiska styrmedel. Men, som sagt, jag är inte den mest kunnige inom området.

 7. Christopher E

  ”det finns inget som tyder på att temperaturökningen avstannat.”
  Utom termometrar, då… 🙂
  Om temperaturen hade ökat detta årtionde istället för att falla, undrar vad du sagt om jag då skrivit ”det finns inget som tyder på att temperaturen ökar”?
  —-
  Om vattenångan ska förstärka effekten från en CO2-fördubbling till 3 grader eller så, så bör vi ju se det i verkligheten redan nu…
  Koldioxidhalten har ökar ca 35% sedan industrialiseringen. Temperaturen har ökat kanske 0,7 grader under samma tid, antagligen mindre. Om vi gör en riktig dumräkning först så blir det alltså bara 2 grader vid 100%  CO2-ökning. IPCC har alltså fel, känsligheten är mindre.
  Men detta är naturligtvis nonsens i vilket fall. Effekten från CO2 är logaritmiskt avtagande. Vid 35% höjning av CO2 har vi redan betydligt mer än 35% av effekten från dubblad CO2. Inga 2 grader heller, alltså.
  Men… fortfarande nonsens. För detta förutsätter att ALL uppvärmning sedan början av industrialiseringen är från ökad CO2, vilket är helt orimligt, då den mesta värmen kom då utsläppen var obetydliga. Snällt räknat kan vi börja med ta bort hälften av de 0,7 graderna (men troligare ta bort 3/4).
  Summa summarum. Inget spår i verkligheten av att vattenånga förstärker grundeffekten från CO2 2,5 gånger eller så. En fördubbling eller mer ger obetydlig temperaturhöjning och är inget oroa sig för. Detta från verkligheten, som naturligtvis är bättre än vilken modell som helst.
  (Standardbortförklaringarna från AGW-sidan mot detta resonemang är två. 1. diverse effekter som aerosoler o.dyl. har ”maskerat” uppvärmningen. 2. Uppvärmningen är ”fördröjd” (var?), vänta bara, den kommer! Inget av dessa resonemang har någon större tyngd.)

 8. Gunnar Littmarck

  Den triviala lösningen är kanske att spara bort 4,5G människor.
  Tänk om de som oroas av en människoskapt global klimatkatastrof ville debattera konstruktivt?
  Spara, byta glödlampor och stifta stränga byggnormer, offra stora resurser på överklass elkraftproduktion, anser jag vara ett stort hyckleri.
  Jag blir besviken då vissa diskuterar lösningen på mänsklighetens globala problem, och hamnar i rent navelskåderi.

 9. Gunnar Littmarck

  Antag att den terimska rekylen från ”lilla istiden” var avklingad någon gång under förra seklet.
  Vidare att någon faktor som styr molnbildning sen dess ökad jordens avkylning, men motverkats av fossilförbränningen.
  Då skulle alla få rätt…
  Men även det kräver tecken i atmosfären mellan 7-12 km, vilket inte finns.
  Jag fattar inte att det tydligen är ointressant att släppa ut stora mängder co2 på 10km och mäta temperaturändringen allt eftersom det tunnas ut.
  Det borde ju visa effekten av ökad halt co2, förutom indirekta orsaker såsom ändrad mängd vattenånga.
  Kanske därför det inte utförts.

 10. Thomas

  Christopher, som du väl vet så förekommer det naturliga fluktuationer i klimatet också så kortare perioder med stillastående temperatur är inget oväntat, även om du med din fäbless för att ljuga med statistik är bra på att göra en stor sak av det. Typ det sätt du försöker förklara 1900-talets uppvärmning med PDO trots att det inte skett någon systematisk förändring av PDO under seklat. (dvs, du hävdar att perioder med uppvärmning orsakas av PDO och inte av CO2, men förtränger perioderna då PDO ändrades åt andra hållet).
  Det du i slutet kallar bortförförklaringar är också sådant som följer av grundläggande fysik. Väntar du dig att en gryta med vatten skall börja koka det ögonblick du sätter på plattan? Är det en bortförklaring utan större tyngd om man konstaterar att det tar tid för vattnet att värmas upp?

 11. Olaus Petri

  Att det dröjer innan vattnet blir varmt är ingen bortförklaring av större vikt, men att vattnet i grytan beslutar sig för att sluta värma upp sig efter en tids stegrande temeraturökning, är definitivt en möjlig tung bortförklaring (utan att ”någon” har vridit ned reglaget på spisen). 

 12. Gunnar Littmarck

  ErikS#6
  Glöm ekonomiska styrmedel så tror jag du kommer rätt.
  Antag att vi i Europa förbjudit svavelutsläpp, då skulle redan mer kärnenergi utvecklats för att klara elkraftförsöjningen.
  Se en liten snabb presentation från en Cern fysiker som bryr sig:
  http://web.ift.uib.no/~lillestol/Energy_Web/September2007.pdf
  Är du naturvetare så vet du såklart allt kärnfysikern anser.
  Jag tycker det är mesigt med deras konstruktion, visst den går att bygga nu och eliminerar avfallet, men inte billigare än obeskattad orenad kolkraft som vi vill konkurrera ut.
  Alla energiformer som inte har förutsettning att konkurrera ut just det, är bara navelskåderi.
  I USA inser många detta fokus, så när de bygger nya termiska solanläggningar eller de senaste tunnfilcellerna, så mäts de alltid mot just orenad obeskattad kolkraft, först då den tekniken finns i stor skala, kan både sanna miljövänner hycklande klimatoroade och de som bara vill mänsklighetens väl, ta varandra i hand.

 13. Thomas

  Olaus, på en platta där det bara finns en enda mekanism som ändrar temperaturen har du rätt. I verkligheten har vi dock ett naturligt brus som ger kortare fluktuationer upp och ned. Jag bad för en tid sedan Christopher att han skulle ta en temperaturkurva för 1900-talet och subtrahera bort den inverkan han anser kommer från PDO, men fick inget svar.

 14. Börje

  Thomas
  förnekar du verkligen blotta existensen av andra orsaker till temperaturhöjning än den blygsamma verkan från CO2? 
  Uppvärmning före förra sekelskiftet beror på naturliga orsaker enbart?
  Uppvärmning efter förra sekelskiftet beror på CO2 enbart? Var tog de gamla hederliga uppvärmningsorsakerna då vägen?
  Varför är det så svårt att gå med på att det KAN finnas naturliga orsaker som inte är kända? Jag förundras storligen av denna totala oförmåga att medge att det finns faktorer som motsäger hypotesen om CO2:s katastrofala inverkan på temperaturen. 
  Saken påstås vara så klar att det i mina ögon ser ut som fanatism.
  Är det inte alls anmärkningsvärt att medan CO2-halten steg oförtrutet så avstannade temperaturökningen?
  Bobby Hendersson, som undersökt saken har kunnat konstatera att temperaturhöjningen sedan 1820 skett i samma takt som antalet sjörövare minskat. 
  Det ser onekligen ut som det stämmer att döma av rapporterna från Somalia, vilka visar att sjöröveriet nu är på återtåg, precis i en tid då den världsvida temperaturhöjningen avstannat. Detta samband, antal sjörövare – temperatur, tycks stämma bättre med temperaturkurvorna än CO2-halten. 
  http://www.venganza.org/about/open-letter/

 15. Erik S
  Kul att du visar dig här igen!
  Och kul att du tar upp ’återkopplingen’, för den, och ffa dess stora (positiva) magnitud, är vad AGW folket hänger upp sina förhoppningar på. Om man nu kan kalla det så …
  Men jag håller inte med dig om att detta är vare sig trivialt eller grundläggande. För du är väl medveten om att jämviktstrycket inte är detsamma som en tydlig återkopplingsmekanism!? Framför allt inte en som styrs av CO2-halten. Eller?
  Och som redan påpekats så är de senaste 10 årens temperaturutveckling inte något som stärker hypotesen om stora positiva återkopplingar. Inte heller den artikel du länker ror detta i land. Den gör sig väl(?) dessutom otjänsten att bortse från just CO2-som drivare för att landa i sina siffror (som bygger på ett väl tunnt underlag).
  (Det var bara ett abstract i din länk, men visst har vi avhandlat samma sak tidigare?)
  Och Tamino hävdar att trenden bara klättrar högre och högre? Vad tror du han kan mena med det? När hans poäng är att trenden (den påstådda) ju nu inte har synts till ett bra tag!?
  Thomas,
  När det gäller ’vredet för spisplattan’ är det väl precis så det framställs från AGW-håll: Att det är CO2 (och ffa den mänskliga ökningen) som är det stora globala vredet.
  Vad Olaus påpekar är helt korrekt, den uppenbara kritiken mot ditt resonemang om spisplattan i #10, vilket i sin tur helt missade målet med att desavouera Christopher E:s påpekanden om AGW-sidans bortförklaringar:
  Att temperaturen inte stiger, trots att man vrider upp CO2-vredet (och dessutom hävdar fördröjd ’in-the-pipline’ effekt) är något som starkt (och  allt starkare för varje extra år av ’maskering’ pga ’okända’ naturliga källor) förminskar AGW-hypotesens  trovärdighet.
  Sorry, du kan slingra dig hur mycket du vill, knyta nävarna i byxfickan eller likt Galileo för dig själv mumla ’and still she moves’ (om temperaturen) , men där återstår:
  Den observerade temperaturen är det som faktiskt mäts, och hyptesen om där existerar en trend som är annorlunda än den uppmätta är den man (somliga) vill söka belägg för. Men under tiden kommer uppmätt temperatur fortfarande smälla vansinnigt mycket högre än hypotser vars effekter inte syns och inte har synts på länge!
  Sorry, sådan är vetenskapen!

 16. Christopher E

  Thomas;
  Tänk om du kunde sluta komma med anklagelser om ljug och tänka efter lite först istället. Och var snäll sluta att felaktigt tala om vad andra säger. Jag har bett dig gång på gång, men utan resultat. Det är behovet av den sortens retorik som bekräfter för mig hur lite substans alarmismen har att komma med.
  Jag har alltså INTE sagt att HELA 1900-talets värme beror på PDO. Suck. Jag har däremot föreslagit att PDO-skiftet 1976 bidragit till trenden 1975-1998, och felaktigt använts till ett för högt värde på AGW. Nu ser vi ut att ha ett PDO-skifte åt andra hållet, vilket påverkat trenden nedåt. Bakom dessa finns en längre uppåtgående trend. Jag har inget svar på orsaken till denna, men konstaterar att den pågick även före koldioxidutsläppen kom igång, så det är att sträcka på sannolikheten att tro att denna 300-åriga trend slutat just 1975 för att ersättas av en lika stor antropogen trend. Nu orkar jag inte skriva samma sak fler gånger, så vill du fortsätta att hitta på vad jag säger och ”vinna” debatten med föga ärorik uttröttningstaktik, så gör det då.

  Apropå fördröjning. Om CO2 släpps ut blandas den omedelbart upp i atmosfären, eller hur? Och IR-strålning återemitteras omedelbart av dessa molekyler? Och det ska årtionden för denna IR att värma upp molylerna i luften? Om jag satte på min platta för att koka upp vatten, och fortfarande bara fått upp temperaturen ett par grader efter några timmar; då hade jag kollat fassäkringarna istället för teoretisera om ”fördröjningar”.
  Faktum kvarstår, 35% ökad CO2 har värmt upp atmosfären obetydligt.
  —-
  Olaus Petri; ”grytan” i form av istidsatmosfären hade liknande problem. Den bestämde sig för att bli kallare samtidigt som atmosfärens CO2 steg i ca 800 år till, dvs temperatureglaget vreds upp och vattnet började frysa!

 17. Thomas

  Börje, ”förnekar du verkligen blotta existensen av andra orsaker till temperaturhöjning än den blygsamma verkan från CO2?” Eftersom jag under hela debatten påstått motsatsen är ditt inlägg bara en stor halmdocka.
  ”Varför är det så svårt att gå med på att det KAN finnas naturliga orsaker som inte är kända?”
  Om de inte är kända, vad gör dig så övertygad om att de haft en uppvärmande effekt? Kan de inte precis lika gärna haft en avkylande effekt så att koldioxideffektens inverkan är större än temperaturökningen ger vid handen?  Menar du på allvar att vi skall bygga vår politik på att det kan finnas okända mekanismer som dessutom råkar fungera på ett för oss gynnsamt sätt?
  Chritopher, du åkallar PDO för ett par perioder där du anser att den passar ditt syfte, men ignorerar den under övriga perioder. Eftersom du nu hävdar att de senaste årens stillastående temperatur beror på ändring i PDO och att den underliggande trenden är fortsatt positiv hoppas jag att du i fortsättningen undviker att dra upp dessa år som motbevis på AGW.
  Det är lustigt att vi har en teori som förutsäger att koldioxd skall ge uppvärmning, vi mäter upp en sådan, men icke att du tror att det finns ett samband, nej, du tror att det istället är någon mystisk, helt okänd mekanism som ligger bakom, baserat i mycket på att du föröker läsa in alldeles för mycket i små fluktuationer i temperaturkurvan och selektivt väljer att tro endast på den kliimatrekonstruktion som bäst passar ditt syfte. Här f.ö. ett annat sätt att reproducera 1900-talets temperatur med mycket lite indata:
  http://tamino.wordpress.com/2008/10/19/volcanic-lull/
  Appropå fördröjningar. Hört talas om hav? Det är inte bara en atmosfär som skall värmas upp utan också hav och land.

 18. ErikS: Jag förstår att du är naturvetare och därav oförmögen att komma på bra ekonomisk-politiska lösningar. 😉 Men sanningen är den, precis som Gunnar L så riktigt påpekar, att ingen har hittills kunnat visa en kostnadseffektiv lösning att stabilisera CO2-halten i atmosfären som skulle fungera i hela världen och godkännas av alla länder oavsett nivå på utveckling. Alltså sitter vi med ett olösligt problem, kan tyckas. Vad vi däremot vet är att utvecklade länder har lättare att anpassa sig till klimatets skiftningar. Därför borde vi väl sträva efter att ALLA länder så snart som möjligt uppnår samma standard som vi i väst.

 19. Alla: Oavsett orsaken till klimatförändring tycker jag att det viktigaste ligger i att diskutera möjliga åtgärder. Och då menar jag inte åtgärder som bara fyller på statskassan i vissa länder och leder till att ekonomin stagnerar, eller att världens livsmedelspriser chockhöjs, eller att utvecklingsländer hugger ner skog för att ersätta den med biobränslegrödor. Ge mig EN enda välfungerande lösning. Någon?

 20. L

  Maggie, vi har i alla tider anpassat oss till klimatet utan några större åthävor. Skulle någonting bli alarmerande i ordets rätta bemärkelse så kommer vi säkert klara av att anpassa oss igen. Likväl som att vi då lättare kan hitta orsaker, idag finns dom bara i datorer.

 21. Gunnar Littmarck

  Jag jobbar med en detaljerad teknisk beskrivning och inväntar kostandkalkyler.
  Strulet är att inte bli för detaljerad, men ändå skapa förståelse.
  Om du läser fler länkar på
  http://www.torium.se
  Skriv till Elling Disen och begär kostnadskalkyler.
  Gå in på
  http://thoriumenergy.blogspot.com/
  och ställ frågor.
  Om kan få konkreta kostnadskalkyler, kan vi sedan försöka få en positiv inställning från regeringen.
  Fick vattenfall, skulle de omedelbart kunna bygga en uppskalad Oak Ridge reaktor på 300Mw i anslutning till Barsebäck.
  Jag börjar närma mig en beskrivning på populärvetenskaplig nivå.
  Lösningar finns, men vi ska inte slösa resurser på återvändsgränder inom energisystem.
  Jag vet om tre skilda tekniker som var och en kan fungera, men den som är snabbast att realisera är kärnenergi med litsium beryllium thorium och uran salt i flytande form som både bränsle och energitransportör.

 22. Christopher E

  Thomas: Du väljer utröttningsmetoden, ser jag. Vi har haft PDO och annat före 1975 också, och den gett fluktuationer där också. So what? Jag har inte ignorerat något, men det är inte den perioden AGW-gänget använder som bevis.
  Nu till de fantastiska mysterierna:
  Thomas anser att den ”underliggande trenden” bara kan vara CO2, för något okänt* vill han inte höra talas om. Det betyder att denna trend även före 1940 då var från CO2, trots att utsläppen då var minimala… Detta måste vara den berömda anti-fördröjningen, då atmosfären känner på sig att CO2 ska stiga några årtionden senare…. 😉
  Mysterium 2: Hav och land ska värmas upp av IR-strålningen från CO2-molekylerna utan att värma upp några luftmolekylerna på vägen!?! Visst är det fantastiskt. Det här är det gamla värmen-finns-visst-men-den-har-gömt-sig-i-havet-argumentet. Synd bara att man inte uppmätt någon nämnvärd ökning av havstemperaturen. Verkligheten är hård mot vackra teoribyggen.
  * Nja, ”okänd” mest för att det finns mycket kvar att lära. Solen har naturligtvis en viktig del i det hela.

 23. L

  Gunnar L, snart får du börja betala Maggie en tusenlapp varje gång du skriver ordet Torium… 😉

 24. Christopher E

  Maggie #19:
  Jag ser inget behov av åtgärder av något slag, förändringarna är bagatellartade. Skulle det visa sig att klimatet förändras dramatiskt någon gång, av vilken orsak det nu må vara, löser vi det då. Någon anledning att minska CO2 finns inte heller, fossila bränslen försvinner av sig själva den den dag det finns något bättre alternativ.
  Det enda jag tycker vi ska göra för att möta framtiden är bli så rika som möjligt för största flexibilitet.

 25. Maggie,
  Nu är du orättvis: Bara för att Erik ägnar sig åt naturvetande behöver han inte vara oförmögen att förstå ekonomiska sammanhang eller bedöma ifall förslagna åtgärder är ekonomiskt vettiga, genomförbara eller har en chans att få avsedd effekt (per betald krona)
  Iof gäller inte det omvända heller. Bara för att någon kan räkna på modeller eller med fysikaliska lagar, behöver denne inte kunna (eller vilja) räkna rätt vad gäller ekonomiska sammanhang och storleksordningar.
  Och att vi sitter med ett ’olösligt problem’ håller jag heller inte med om. Tvärtom har människan blivit allt bättre på att åde lösa, hantera och förebygga problem.
  Men visst kan man hävda att denna driftighet och det ökade välståndet och utrymmet även har lett till att man skapat, hittat på nya mänskliga problem. Och genomfört dem.
  Jag skulle nog hävda att klimatalarmismen i sig är ett avsevärt mycket större mänskligt problem än de eventuella klimatförändringarna som sägs vara deras ’raison d’etre’  …
  Väldigt mycket större (och det oavsett om nu den faktiska klimatköänsligheten ligger närmare o.3° eller 2°)
  Jag skulle vilja hävda

 26. Claudius

  Maggie: Tack för tipset om artikeln av Harold Ambler. Mycket läsvärd. Och: Se där ytterligare en författare på området som har insett att Henrik Svensmark har rätt. Att Svensmark har framlagt en teori som förklarar hur och varför klimatet alltid har varierat. Ambler jämför t o m Svensmark med Galieli – varför inte! – och för min del är jag övertygad om att ett Nobelpris ligger och väntar på honom, men det kommer förstås att ta 10 – 15 år innan den etablerade Vetenskapen har kommit ifatt.
  Och betr ditt inlägg nr 19: Vad världens olika statskassor bör satsa på, i stället för att hitta på konstiga skatter på ”utsläpp”, är just sådant som Svensmarks forskning, och solforskningen, där den svenska statskassan inte behöver leta längre bort än i Lund, hos Henrik Lundstedt vid IRF, Lunds universitet.

 27. Jonas N: Skojade så klart om ErikS ekonomiska förmåga. 🙂 Men är det inte ganska symptomatiskt att många bråkar om orsaken till uppvärmningen men när konkreta åtgärder kommer på tal så lyckas inte AGW-företrädarna föreslå något som verkligen kan fungera. (Om vi nu antar att vi borde göra något åt situationen.)

 28. Thomas
  Visst har du hävdat ganska länge att ’man har med alla kända naturliga forcings, men inget annat än CO2 kan förklara vad vi såg i slutet på förra seklet’.
  Men nu behöver du förklara den påstådda ’maskeringen’ av temperaturtrenden (som inte längre visar sig i mätta temperaturer) med naturliga fluktuationer! 
  Snälla Thomas, säg åtminståne att du inser oförenligheten mellan de två hållningarna ’inget annat än CO2 kan förklara .. ’ och ’något annat okänt måste förklara .. ’

  Annars blir ju diskussionen till rena farsen. 
  Angående din ’teori’ skulle jag vilja parafrasera den lite:
  ’Vi har en teori som förutsäger att CO2 skall ge uppvärmning, den förklarar inte mätningar från 1880-1940, den förklarar inte uppmärtningar 1940-1975, den stämmer dock med uppmätningar 1975-1998, men den stämmer återigen inte därefter …   för de intervallen där överensstämmelse saknas måste där finnas helt okänd mekanism, som troligtvis inte är något annat än mycket i små fluktuationer i den uppmätta temperaturkurvan, som ju för övrigt bara är en statistisk approximation av den sanna, starka och underliggande oförminskade trenden .. ’
  Ungefär så kan din, Taminos mfls försök att upprätthålla idén om CO2 som primär klimatdrivare sammanfattas (utan ens speciellt mycket ironi)
  För visst kokar AGW-teorin slutligen ner till föga mer än det du säger:

  ’Kan inte de effekterna vi inte känner till eller kan förklara verka åt båda hållen? …
  Och skall vi verkligen bygga vår politik på att dessa okända mekanismer inte har ett dugg med observationerna att göra när vi tittar efter AGW-uppvärmning?’

  Det låter som typisk (och felaktiga) baklängeslogik i mina örnon …

 29. Gunnar Littmarck

  L
  Jag vet, jag ska snart sluta skriva om hur jag anser att både fattiga och klimatoroade, kan få ett bättre liv, med lite av det för tillfället helt värdelösa grundämnet.
  Jag blir lite förvånad då vissa retar sig på vindkraft, andra på fossilförbränning, så orkar så få plugga reaktorteknik, kärnfysik och kemi några hundra timmar.
  Skulle regeringen tala om att de ser positivt på den säkra miljövänliga tekniken, som kan leverera elkraft billigare än allt annat, samtidigt som slutförvar  av dagens kärnavfall, elimineras, kunde Vattenfall bygga en anläggning nu.
  Slutförvarsfonder är 40Gskr och inbetald straffskatt, kanske 45Gskr.
  Tänk om  lite av dessa medel fick användas för att involvera kemister i den framtida elkraftproduktionen.
  I natt ska jag leta efter svagheter och skriva till Kirk Sorensen.
  I den åsiktsgrupperingen, tycks de flesta drivas av klimathotet, därför ska det billigaste, fredligaste och tryggaste, systemet tas fram.
  Anders L och Thomas skulle känna sig hemma om det inte vore för den positiva lösningsorienterade mentaliteten som råder bland reaktortekniker och kärnfysiker.
  Tips Anders L, gå in på bloggen, läs och fråga.
  Thomas är kanske för duktig för att kunna tänka sig att några vet något han borde veta, står det inte på wikipedia, är det inget att ha.

 30. Maggie
  Ironi i ett skrivet forum är svår att förmedla. Jag har (just här) blivit lite allergisk mot alla dem som  skriver saker som att:
  ’Detta bevisar att du inte kan någonting om … [lämpligt topic] … att du är oförmögen att …. [passande färdighet]’
  Som fult debattknep, eller som ärligt önske(fel)tänkande.
  På din andra fråga tror jag att svaret är detsamma som på frågan:
  Varför tycks så många AGW-troende bli uppriktigt ledsna, eller arga och riktigt upprörda, ja tom hätska, över de allt fler observationerna som pekar på att det inte är så allvarligt, att uppvärmningen inte går så fort, om än alls, och att alarmismen ter sig allt mer osannolik? Varför gläds inte de människorna över de många positiva nyheterna?

 31. Olaus Petri

  Nu kommer jag sent in här Thomas, och andra har redan sagt vad som sägas bör om din kokkonst, men din utvecklade plattliknelse gör pannkaka av din egen huvudrätt.  Är det någon här i kommentatorspaleterna som talar i termer av att det finns många händer som vrider på ”värmereglaget” så är det just Christopher, inte du Thomas.
  Eftersom du inte riktigt vet vad som värmer på klimatspisen Thomas, blir dina anrättningar här hos Maggie vidbrända. 😉

 32. Jonas N: OK, jag ska låta bli ironi i fortsättningen. Det är mycket jag åtagit mig att låta bli. Men även med saklighet bör man ju komma långt. 🙂 (inte ironi)

 33. ianric

  ErikS: Teorin om AGW står och faller med att vattenånga fungerar som en stark återkoppling. Det tror jag faktiskt att alla är överens om. Varmare vatten ger mer evaporation. En varmare atmosfär har kapacitet att hålla mer vattenånga. Det är väl ingen som ifrågasätter naturlagarna? Men koldioxid stannar betydligt längre i atmosfären än vattenånga. Enligt framlidne Prof. Bert Bohlin har atmosfärisk koldioxid en residenstid om ca fem år, att jämföra med ca 10 dygn för vattenånga. Men atmosfärens vatten kommer inte, till skillnad från koldioxiden, att befinna sig i gasfas under hela sin residenstid. En ökad evaporation är inte någon som helst garanti för att den absoluta halten av vattenånga ökar i atmosfären, även om den absoluta halten av vatten i sina aggregationsformer ökar.

 34. Gunnar
  Kärnkraftssräcken(*) och strålningsalarmismen var just ett sådant (verkligt, men) mänskligt vållat problem som jag syftade på i inlägg #25.
   
  De tokigheter som blev till för 30 år sedan lider vi av fortfarande idag. Och tex är det en helt korrekt bedömning av en ung framåt student att välja bort reaktortekonolgi i sin karriärsplanering eftersom cost/benifit kalkylen innehåller alldeles för stora (politiska och aktivistiska) risker.
  (*) På den tiden var det många som på fullt allvar trodde att ett kärnkraftverk var ungefär som en atombomb med ett tak och tjocka väggar. Och det fannas många aktivister som vill spä på den bilden …

 35. Maggie
  Det var inte menat som kritik direkt, utan snarare jag som missforstod.
  Dessustom är Erik S en av dem som argumenterar seriöst, kunnigt och hederligt för AGW-hypotesen, och nästan helt utan de hysteriska och alarmistiska övertonerna och överdrifterna som annars präglar den sidan …
  … och därför kanske (över)reagerade jag. Jag tycker nämligen att Erik borde uppmuntras mer här.
  (Hade du kommit med samma ironi mot tex TP hade jag nog mycket lättare kunnat uppfatta densamma 😉 )

 36. Morgan

  Jag kan återigen konstatera att Thomas som vanligt inte svarar på dom frågor som ställs, bedrövligt dåligt

 37. Morgan: Det är svårt att svara när det inte finns några svar. 🙂 Om det hade funnits bevis för AGW så hade man för länge sedan huggit ut texten i ett stenblock till allas åskådande.

 38. Steve

  Känner alla här till Huffington Post?  ”The most powerful blog in the world”, enligt Observer 2008-03-09.   http://www.guardian.co.uk/technology/2008/mar/09/blogs
  Detta är dock knappast sant.  HuffPo, som startade 9 maj 2005, är ”liberal”, dvs vänster, och delar New York Times’ åsikter.  Man kommer alltså inte med något nytt, utan förstärker den redan rådande ”allmänna opinionen”.   Bland bidragsgivarna har funnits bl.a. Barack Obama och Hillary Clinton.  Man är, som Observer så riktigt konstaterar, ”a flagship liberal blog”.  
  Och här, bland alla dessa välanpassade skribenter, kommer nu en mot AGW ytterst kritisk text in!  Det säger något om utvecklingen.  
  Fast visst har det varit kyligt i USA:
  http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/2008/oct/11_10_2008_DvTempRank_pg.gif