Molnens återkoppling

I kommentarerna till mitt förra inlägg ledde signaturen ”Slabadang” in mig på ett intressant spår. Han hävdade att molnen varierade i samklang med solinstrålningen. Om detta skulle stämma skulle molnen ha en negativ återkoppling och alltså balansera klimatet. Jag laddade hem satellit-data från CERES för att kontrollera hans uppgifter.

Nedan visas hur det globala molntäcket varierar med den globala solinstrålningen. Anledningen till att solinstrålningen varierar över året är att jorden går i en elliptisk bana runt solen. När vi på norra halvklotet har vinter är vi alltså som närmast solen. Det är däremot vinkeln mot solen som gör att vi har vinter.

ceres cloud solar global1
Det globala molntäcket och solinstrålningens variation över året. Molntäcket är ett medelvärde över åren 2000 till 2014.

Det är alltså en dålig korrelation mellan molntäcke och solinstrålning om man tittar på jorden som helhet. Däremot tornar en helt annan bild upp sig om man istället tittar på de båda halvkloten:

ceres cloud solar nh1
Molntäcket och solinstrålningens variation över året på norra halvklotet.
ceres cloud solar sh1
Molntäcket och solinstrålningens variation över året på norra halvklotet.

För de båda halvkloten finns det alltså en väldigt god korrelation mellan solinstrålning och molntäcket. Anledningen till att det inte går att se någon korrelation globalt är förmodligen att dessa variationer är så mycket mindre att de drunknar i bruset till de stora variationerna på halvkloten.

Det är alltså tydligt att molntäcket ökar när solinstrålningen ökar. Då kommer solens strålar inte att nå jordytan och då motverkar molnen förändringar. Detsamma måste alltså gälla för koldioxidens verkan. När den ökar kommer molnen att motverka temperaturförändringen. Här har vi alltså återigen ett exempel på att det finns en negativ återkoppling  och inte en positiv återkoppling som hela skrämselpropagandan inom klimatvetenskapen bygger på.

Notera också att molntäcket är mycket större på södra halvklotet än det är på norra halvklotet. Anledningen till detta är att det är mer moln över haven, och det finns mycket mer hav på södra halvklotet.

Klimatkänsligheten

Det är alltså mer moln på södra halvklotet, och temperaturen är också lägre. Tittar man på 1000hPa-nivån (nära jordytan) är medeltemperaturen för södra halvklotet 14.4C och för norra halvklotet 16.5C. Efter årmiljoner av upplagring av energi i haven på södra halvklotet är alltså temperaturen fortfarande mycket lägre. Man kan inte tolka det annat än att haven håller ner temperaturen. En viktig anledning till detta måste vara att molnen på södra halvklotet gör att solens strålar inte når jordytan.

På södra halvklotet är det genomsnittliga molntäcket 65.5% och på norra halvklotet 57.6% enligt CERES-datat. Om den genomsnittliga solinstrålningen är 237W/m2 får alltså södra halvklotet ungefär 7.9% av 237W/m2 = 18.7W/m2 mindre sol än norra halvklotet. Nu är detta nog lite högt räknat för även om molntäcket är 100% kommer molnen själva att stråla mot jordytan.

Skillnaden i temperatur mellan södra och norra halvklotet är alltså 2.1C och skillnaden i sol är c:a 18.7W/m2. Det gör att varje Watt/m2 motsvarar c:a 0.11 grader. En fördubblad koldioxidhalt ska ge ungefär 3.7W/m2, det motsvarar alltså c:a 0.4 grader (klimatkänsligheten). Nu har jag förmodligen räknat lite lågt, eftersom förändringen i instrålning förmodligen är räknat lite högt, och det kan också finnas andra anledningar till att temperaturen mellan halvkloten skiljer. Men det är ändå väldigt långt från de många grader i klimatkänslighet som skräckprognoserna antyder. Jag har tidigare räknat ut klimatkänsligheten till c:a 0.3 grader genom att titta på årstidsvariationerna (här).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Magnus. Det är delvis ett svar på den fråga som jag ställde i gårdagens artikel #34 – #36
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/10/spelet-om-klimatkonferensen-paris-har-borjat/

  IPCC klimatmodeller visar systematiskt för höga värden. 0,3 grader låter mycket mer trovärt än 1 grad som ofta anges.

 2. Lars Cornell #1:
  Jag har bara antagit att siffran 3.7W/m2 är korrekt för en fördubbling av koldioxidhalten. Att det rent teoretiskt skulle ge c:a 1 grads högre temperatur kan enkelt beräknas. Men allt annat är inte statiskt när temperaturen förändras, så vad temperaturen blir med återkopplingar är en helt annan sak.

 3. Slabadang

  Hej Magnus C!

  Observationerna är korrekta och att molnen utgör en både snabb,stark och negativ återkoppling blir både glasklart och fullständigt logiskt!

  Jag använde en längre tidsserie för det globala molntäckets variation och fick en bättre korrelation mellan förändringen av det globala molntäcket och spåren från FÖRÄNDRINGEN av solinstrålningen från den elliptiska banans min/max sökte jag i jämförelsen med GMT.
  Men varför varierar inte GMT (SH/NH) mer, när inkommande strålning varierar med hela 90w under året Magnus? Vad blir svaret?

 4. Slabadang #3:
  Den globala temperaturen kompliceras av att vinkeln mot solen också ändras och detta exponerar olika andel hav mot solen. Haven har en stabiliserande effekt på temperaturen. Men jag håller med om att eftersom den globala temperaturen över året varierar så lite tyder på att det finns en kraftig negativ återkoppling.

 5. Lennart Bengtsson

  Magnus

  Det finns inget enkelt samband mellan solstrålning och temperatur då molnen bestäms främst av atmosfärens vertikalrörelser och gränsskiktsprocesser. Jämför molnigheten i det inre av Sahara med den över Kongo. En av jordens molnigaste platser är Svakopfmund i Namibia och en av de soligaste över Röda havet. Det som främst bestämmer detta är atmosfärens 3-dimensionella cirkulation som i sin tur styrs av jordrotationen och den variabla strålningen mellan olika latituder.

  Frågan huruvida moln har en negativ eller positiv feedback vid en uppvärmning är en öppen fråga och problemet är inte bara den totala molnigheten utan molnens 3-dimensionella fördelning då moln dels reflekterar kortvågig strålning ( albedoeffekten) och dels absorberar värmestrålning från jordytan och atmosfären. Om vi kan föreställa oss en värld utan moln skulle det bli varmare då albedot ökar men samtidigt kan man inte göra sig av med molnen utan att vattenångan försvinner och då skulle man få det kallare. Ett approximativt värde kan lätt räknas fram från den Planckska strålningsbalansen.
  Hur som helst man måste se strålning och atmosfärdynamik som en integrerad process och det är därför vi behöver modellerna.

 6. Guy

  Jag ser med intresse fram emot moln-diskussionen.

  Molnen är väldigt komplicerade i och med att förutom molntyper blir vi tvungna att beakta molnhöjden.

  Magnus skriver: ”Notera också att molntäcket är mycket större på södra halvklotet än det är på norra halvklotet. Anledningen till detta är att det är mer moln över haven, och det finns mycket mer hav på södra halvklotet.” och fortsätter ”Det är alltså mer moln på södra halvklotet, och temperaturen är också lägre.”

  Sista meningen låter förstå att temperaturen är lägre på grund av mera moln. En slutsats som jag ställer mej mycket tveksam till.

  Kan man tänka sig att södra halvklotet är kallare beroende på att solen värmer vatten långsammare än en fast landyta? Till ex. cumulus bildas över land delvis för att solen snabbt värmer upp landmassa/yta. ”Sommarmolnen”, som alla känner till. ofta sr man uppifrån att landmassan täcks av moln medan havet är molnfritt. Syns speciellt bra då landmassorna Sverige Åland och Finland är molntäckta, men havet är molnfritt. (Observationer från norra halvklotet. Jag saknar observationer från södra H).

  Molntyper och molnhöjder nämnde jag redan men därtill kommer att molnen förekommer i flera lager. Hur inverkar det på strålning och återkoppling? Vad händer mellan molnlagren?

  Som mats G och Thomas K bland andra har påpekat, frågorna är många, svaren är få och osäkra.

 7. Slabadang

  Lennart B!

  Om dy ska använda modellerna så får du börja med att ta bort Trenberth och Desslers positiva återkoppling från moln. Den här insikten gjorde mig riktigt förbenad:

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/24/are-climate-modelers-scientists/

 8. Lasse

  Tack Magnus.
  Det fina med molnen är att de skapas på kort tid och därmed kan de på ett trevligt sätt ge lindring i värmen där det behövs. Detta sker tydligen även på dygnsbasis. Se Willis E många texter om detta:
  http://wattsupwiththat.com/2011/05/15/an-index-to-williss-writings/
  Molnen som jordens termostat.

 9. Slabadang

  OT ?

  Naturvårdsveket ” Räven simmar över sjöön” ”Våra barn kommer inte veta vad snö är”.

  Titta igenom förändringen av snötäcket över alla världsdelar sedan 1975:

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/24/are-climate-modelers-scientists/

  Det var snön .. åsså tar vi stormarna som skulle öka :

  http://www.wunderground.com/hurricane/accumulated_cyclone_energy.asp?basin=gl&MR=1

  När vi ändå är på g .. så varför inte ta GMT och den 20åriga uteblivna värmehöjningen:

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_June_2015_v61.png

  Åsså avslutar vi med lite citron i ögat på Rockström om havsnivåerna:

  https://stevengoddard.files.wordpress.com/2013/11/screenhunter_52-nov-06-08-55.jpg

 10. Slabadang

  Sorry här är snötäckena:

  http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=namgnld&ui_season=4

 11. tolou

  Vid direkt påverkan bör nog molnförändringar endast ge 0,22-0,24W/m2 netto för varje 1% globalt.

  http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S016980951300330X-gr9.jpg

  Se
  http://clivebest.com/blog/?p=5694
  &
  0.24 W/m2 loss in Net (solar plus IR) radiative energy for each percent increase in SSM/I cloud water
  http://www.drroyspencer.com/2014/04/ssmi-global-ocean-product-update-increasing-clouds-with-a-chance-of-cooling/

  Och vid en molnminskning om 4-5% (från 1987-2000)
  http://mclean.ch/climate/cloud_figs/Global_tot.gif

  bör den totala effekten bli motsvarande den för de ökande växhusgaserna, runt 1W/m2 för perioden.

 12. Många bra kommentarer. Det här är en intressant diskussion.

  Tolou #11:
  Jag tror inte att ”cloud water” och ”cloud cover” är samma sak. En procents ändring i den ena borde inte ge samma ändring i den andra.

 13. tolou

  This shows that very little of the available TSI variation is needed to produce the annual changes of atmospheric water column and, presumably, the variation of cloud cover.

  http://wattsupwiththat.com/2014/11/11/cloud-feedback/

  The most significant result of the preceding analysis is that it is clear that evaporation of water vapor into the atmosphere and cloud formation must provide a very strong negative feedback to radiative forcing

 14. Tolou #13 och Slabadang:
  Jag tittade på variationen av jordens temperatur över året. Det skiljer c:a 3.5 grad över året och det är som varmast i juni-juli. Alltså, temperaturen på jorden varierar i motfas mot solinstrålningen. Det många har gjort fel är att titta på ”anomalies” istället för absoluta värden. I ”anomalies” har man redan plockat bort den årliga cykeln.

 15. Lennart Bengtsson

  Magnus

  Orsake till detta är att det är på NH som vi har de stora landytorna. Det var av denna anledning som vi hade varmare på jorden för 6000 år sedan när jorden var närmare solen på sommaren och inte som nu i början av januari.
  Det är tyvärr ett oskick att bara publicera anomalier då detta lätt leder till att de oerfarna läsarna missförstår det hela. Studerar man exempelvis ytmassbalansen på Grönland så smälter isen bara under ca 2 månader och främst under juli. För 6000 år sedan var instrålningen på Grönland i juli ca 40 W/m2 mer än idag. Det var därför som delar av isen smälte främst i den norra delen som ligger ganska lågt. Andra landisar som Vatnajökull var helt försvunna under denna tid

 16. Slabadang

  Magnus C!

  Japp ! jag har gjort den tankevurpan du beskriver tidigare och använt GMT anomalierna istället för absoluta värden. Men även efter denna tankevurpa kvarstår likt förbaskat att 3.5 C mot 90w kontra IPCCs 1,5- 6 C av 3.7 W … makes absolutely no sense i alla fall ! Vi har nåt som e jättetrasigt i IPCCs beräknade strålningsbudget.

 17. Lennart,
  Exakt, temperaturen över land varierar mycket mer och eftersom det är mer land på norra halvklotet blir det på detta sätt.
  Tillbaka till diskussionen om molnens återkoppling. Ökad sol verkar ge mer moln. Och tittar man på Roy Spencers inlägg som Tolou #11 länkade till skulle man ändå kunna dra slutsatsen att molnen har en negativ återkoppling. Däremot har jag nog dragit lite förhastade slutsatser om hur stor denna negativa återkoppling är.

 18. Mats G

  Funderingar kring moln..

  Ibland är det självklara självklart ibland inte.
  Är det varmare när solen lyser än när det är molnigt?
  Alla som har solat vet att det är så.

  Det borde vara klappat och klart. Då kommer det experter och säger så här.

  ” problemet är inte bara den totala molnigheten utan molnens 3-dimensionella fördelning då moln dels reflekterar kortvågig strålning ( albedoeffekten) och dels absorberar värmestrålning från jordytan och atmosfären. ”

  Uhh??

  Min spontana tanke. Om det är mindre solstrålar som når jorden yta pga moln. Borde inte värmestrålning från jordytan från bli mindre då??

  Det är inte lätt och fundera i solstolen.

 19. Thomas P

  Magnus konstaterar att det är mer moln på sommaren än på vintern. Ur detta drar han slutsatser som är ett bra exempel på hur korrelation inte är detsamma som orsakssamband.

  Hans beräkning av klimatkänsligheten utifrån skillnaden mellan halvkloten håller inte heller. Dels för att han gör det ogrundade antagandet att skillnaden i molnighet är enda orsaken till temperaturskillnaden och dels för att han i sin beräkning ignorerar (även om han nämner det) att moln reflekterar ungefär lika mycket IR från marken som solljus ovanifrån. En beräkning som bara tar med andra termen blir en garanterad överskattning.

  Ett tredje fel är att årstidsvariationer är för kort tid för att få rimligt värde på klimatkänsligheten, temperaturen hinner inte anpassa sig till strålningsvariationen. Man skulle kunna räkna på dygnsvariationen i instrålning vs temperatur och få ett ännu lägre och än mindre relevant värde.

  Själv tror jag huvudorsaken till skillnaden i temperatur mellan halvkloten är att kontinenternas placering på norra halvklotet gör att havs- och luftströmmar transporterar värme från tropikerna mot tempererade breddgrader medan på södra halvklotet istället havs- och luftströmmar cirkulerar runt Antarktis.

 20. Lennart Bengtsson

  18

  Men Du har kanske också noterat att det är varmare på natten när det är moln och kallare när det är molnfritt. Ibland måste man tänka lite längre.
  Dessutom tillkommer den roll som moln över hav och över landisar har och den är också annorlunda.

  Eftersom jag är snäll idag skall jag inte skriva mer

 21. Mats G

  18
  Mats G
  ”Eftersom jag är snäll idag skall jag inte skriva mer”

  Är man stark skall man vara snäll som Bamse brukar säga.

 22. Mats G

  21 är svar på 20

 23. Slabadang

  Magnus C!

  Japp ! jag har gjort den tankevurpan du beskriver tidigare och använt GMT anomalierna istället för absoluta värden. Men även efter denna tankevurpa kvarstår likt förbaskat att 3.5 C mot 90w kontra IPCCs 1,5- 6 C av 3.7 W … makes absolutely no sense i alla fall ! Vi har nåt som e jättetrasigt i IPCCs beräknade strålningsbudget.

 24. Slabadang

  Thomas P!

  Du skriver så mycket rent nonsens att det bli patetiskt! Väx upp!

 25. Thomas P:
  Visst kan jag hålla med om att beräkningen av klimatkänsligheten genom att titta på skillnaden mellan halvkloten är väldigt spekulativ. Men själv hänvisar du till beräkningar från klimatmodeller där återkopplingarna är gissningar som är helt overifierade. Men sådant verkar du kunna svälja med hull och hår.

  Vid beräkningen av klimatkänsligheten ur årstidsvariationerna har jag tagit hänsyn till trögheten i haven, men det har du valt att ignorera.

  Faktum kvarstår att södra halvklotet har lägre temperatur än norra. Alltså finns det naturliga processer som kan transportera bort värmen. Koldioxiden är inte den enda faktorn som reglerar jordens temperatur.

 26. tolou

  This paper implies the presence of a stabilizing feedback between atmosphere/ocean circulations, clouds and radiation. Climate models do not capture this stabilizing feedback.

  http://judithcurry.com/2015/03/10/the-albedo-of-earth/

  We show how clouds provide the necessary degrees of freedom to modulate the Earth’s albedo setting the hemispheric symmetry.
  This symmetry is achieved by increased reflection from SH clouds offsetting precisely the greater reflection from the NH land masses.

 27. Thomas P

  Magnus #25 ”Men själv hänvisar du till beräkningar från klimatmodeller där återkopplingarna är gissningar som är helt overifierade.”

  Jag vet att ni här hatar klimatmodeller. Allt som är mer komplicerat än en ren kurvanpassning tycks vara för mycket för er. Likafullt så är dessa modeller betydligt mer seriösa än det du ägnar dig åt.

  ”Koldioxiden är inte den enda faktorn som reglerar jordens temperatur.”

  Snacka om att du här slår in öppna dörrar.

 28. tolou

  Åhh, du har öppnat dörren!?

  Välkommen ut!

 29. Slabadang

  Lennart B!

  J”Molnen gör det både varmare och kallare. jepp men … nettot har ett stort negativt värde och ett ökande sådant ju närmre ekvatorn vi kommer! Avskärmar mer från solen än de isolerar markstrålning!

 30. jensen

  I den intressanta boken av John Kehr påtalas vilseföringen med anomalier. Intressanta diagram.
  För flera år sedan efterlyste jag Ingemar Nordins synpunkter ang. jordens variation om ca 4 C årsvis.
  Hans uppfattning var att detta hade jag missuppfattat grovt. Tydligen hade även han vilseförts av anomalier.
  Beträffande skillnaden mellan halvklotens temperaturer, beror detta givetvis på skillnaderna i landmassorna och sekundärt på oceanernas strömmar.

 31. Lasse

  Såhär ser skillnaden ut : http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4sh/from:1980/plot/hadcrut4nh/from:1980

 32. Thomas #27

  Du verkar på fullt allvar hävda att klimatmodellernas kurvanpassningar på ngt sätt är mycket finare än vad som diskuteras här.

  Hur resonerar du då?

  De enkla jämförelser som görs här gör fö inte anspråk på att vare sig ’förklara’ allt som händer i klimatet eller kunna vädret hundratals år in i framtiden

 33. pekke

  TP:
  ” Jag vet att ni här hatar klimatmodeller. Allt som är mer komplicerat än en ren kurvanpassning tycks vara för mycket för er. Likafullt så är dessa modeller betydligt mer seriösa än det du ägnar dig åt. ”

  Men varför verkar de inte återge verkligheten ?

  De avviker ju allt mer från verkligheten desto längre tiden går !

  Ska mänskligheten bygga sin framtid på klimatmodeller så gäller det nog att de klarar av att återge verkligheten år efter år efter år utan minsta miss, annars kan nog saker å ting gå åt pipan !

  Det är som att planera sin ledighet efter SMHI:s tio-dygns prognos, i bland har de rätt, i bland fel, fast jag har lärt mig en sak, när deras prognoser visar en perfekt sinusvåg( temp) i slutet av halva prognosen så vet inte datorn vad som skall ske de sista dygnen, trots att de har diverse vädersatelliter som matar in information dygnet runt.

 34. Kenneth Mikaelsson

  OT.. Detta visste du inte när du vaknade i morse…..

  http://www.climatechangedispatch.com/why-el-ninos-originate-from-geologic-not-atmospheric-sources.html

 35. Lars Cornell

  Det blev ju intressant det här även om jag inte förstår så mycket.

  #23 Slabadang skriver
  ”… att 3.5 C mot 90w kontra IPCCs 1,5 – 6 C av 3.7 W … makes absolutely no sense i alla fall !
  Vi har nåt som e jättetrasigt i IPCCs beräknade strålningsbudget.”

  Vart leder det om man gräver djupare?

 36. Thomas P

  pekke #33 ”De avviker ju allt mer från verkligheten desto längre tiden går !”

  Verkligen? Från ett av Pehr sista inlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/08/fig-nearterm_all_UPDATE_2015a.png

  ”Ska mänskligheten bygga sin framtid på klimatmodeller så gäller det nog att de klarar av att återge verkligheten år efter år efter år utan minsta miss,”

  Det är vad vi idag vet omöjligt eftersom det är för mycket kaos involverat i variationer år för år. du måste lära dig inse skillnad mellan väder och klimat. Det är som att säga att för att vi skall satsa på en brandkår måste denna kunna förutsäga exakt vilka hus som kommer brinna.

 37. Som vanligt en bedrövligt dåligl liknelse. En bättre hade varit:

  Det är som att säga att iom vi inte kan förutsäga exakt vilka hus som kommer brinna, måste vi bygga större moskéer, och ge imamerna mer resurser och ökade befogenheter, tvinga alla att genomgå ritualerna, och hoppas att de intensifierade bönerna kanske sammanfaller med ändrade brandriskerna på något oförklarligt sätt

 38. pekke

  TP #36

  Och modellerna ligger nära verkligheten, eller.. ?
  Vad jag ser i din bild är modeller som allt mer spårar ut precis som en långtidsprognos från SMHI brukar göra trots att SMHI och andra vädertjänster har datorer och satelliter för att förutspå vädret i realtid, minsta förändring kan kullkasta tidigare prognoser.

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/08/fig-nearterm_all_UPDATE_2015a.png
  Notera att större delen av modellerna ligger över verkligheten och om verkligheten inte följer modellerna så har vi kasta bort miljarder och åter miljarder på klimat-skitsnack !!

 39. Thomas P

  pekke #38 ”Notera att större delen av modellerna ligger över verkligheten”

  Notera att vi bara har ett jordklot, en realisering av det verkliga klimatet. Eftersom det finns åtskilligt med ”brus” i systemet kan vi vänta oss att klimatet ibland kommer ligga under medelvärdet för modellerna som det gör nu och ibland över som det gjorde kring 1998. Det är inget konstigt, hela debatten känns igen från 90-talet då förnekarna baserande sig på (som det visade sig felaktiga) data från UAH hävdade att uppvärmningen upphört.

  Sen verkar du fortfarande efter alla år inte förstått skillnaden mellan väder och klimat. SMHI kan inte förutse vädret många dagar framåt, men man kan fortfarande säga att vintern blir kallare än sommaren. Varför om vädret nu är så kaotisk? Jo, för att man har en ändring i energibalans, det strålar in mindre värme under vintern och då blir det kallare. Precis samma sak gäller för AGW där den ändrade energibalansen från mer CO2 ger uppvärmning.

 40. tolou

  Lennart #5
  ”Frågan huruvida moln har en negativ eller positiv feedback vid en uppvärmning är en öppen fråga”

  Vill poängtera att denna fråga är helt central när det kommer till beräkningen av klimatkänsligheten och antagandet att molnen ger positiv återkoppling ger bara näring till varmingarnas agenda. Hela IPCC’s koncept vilar på detta antagande.

  Istället ökar indikationerna att de negativa inslagen överväger och vi har en stabiliserande faktor att förhålla oss till. Detta måste utredas mer innan vi kan skaffa oss någon som helst uppfattning om hur klimatet egentligen fungerar.

  Till dess är det bara att förhala det oundvikliga, dvs. att koldioxiden (GHG) sannolikt har lägre genomslag än vad som för närvarande görs gällande.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/03/clip_image006_thumb3.jpg

 41. Mats G

  ”vi har en stabiliserande faktor att förhålla oss till”

  Vi har multipla stab stabiliserande faktorer att ta hänsyn till.

  Haven, Isen, molnen, strömmar och säkert många fler.

  Den gemensamma faktorn är H20. Det är ganska givet att det är H20 som styr Jorden klimat.

  Jorden har klarat sig genom årmiljonerna. Det skulle den inte ha gjort om det inte fanns stabiliserande faktorer.

  Det som är vår grunden till vår existens är.

  Väte
  Järn
  Vatten.

  Väte som i solen.
  Järn som i vårt magnetfält.
  Vatten som i haven.

  Sedan finns det annat som krävs för vår specifika överlevnad som

  Syre
  Koldioxid

  Resten är bara detaljer.

  Så det hela är ganska enkelt.

 42. Thomas P

  Tolou #40 ”Hela IPCC’s koncept vilar på detta antagande.”

  Kan du motivera detta påstående? Du kan börja med IPCC fig 9.43

  ”Istället ökar indikationerna att de negativa inslagen överväger ”

  Faran med att enbart hålla sig till förnekarbloggar är att man får en helt skev bild av vad vetenskapen kommer fram till.

 43. Mats G

  42
  Thomas P
  Faran med att enbart hålla sig till alarmistbloggar är att man får en helt skev bild av vad vetenskapen kommer fram till.

 44. Thomas P

  Mats #43 ”Faran med att enbart hålla sig till alarmistbloggar är att man får en helt skev bild av vad vetenskapen kommer fram till.”

  För all del, i många avseenden är detta en alarmistblogg. Hotar man inte med världsdiktatur så är det ny istid som är på väg.

 45. #44 Fjantiga ordlekar igen …

 46. tolou

  Thomas P #42
  Se #11, 13, 26 & #28 😀

 47. Kenneth Mikaelsson

  Voine voine TP inte för att jag tror det finns något hopp för dig men tror omställningen till verkligheten kommer bli riktigt svår när folk ser det uppenbara i AGW lögnen…
  I TP´s fall har den nog gått kronisk…

 48. Kenneth Mikaelsson

  Det är nog som att för en katolik förklara vem som först (kan va tidigare exemplar med) föddes av en mödis den 25 december dog på korset återuppstod på den tredje dagen med mera… Horus ….
  Sen gjorde Mitras samma resa född av en mödis den 25 december osv .. gick på vattnet… bla bla….
  Katoliken tar nog livet av sig innan han inser sig lurad… tror TP sitter i samma sits …
  det sitter så djupt att det inte går för honom se en verklighet annan än AGW..