Spelet om klimatkonferensen i Paris har börjat

Mellan den 30 november och 11 december 2015 äger FN:s klimatkonferens i Paris (COP21) rum. Efter fiaskot i Köpenhamn är förberedelserna mer noggranna. Syftet med klimatkonferensen är att få till en överstatlig regering. Detta säger man inte men avtalsförslagen inför Köpenhamnsmötet 2009 visade det tydligt.

För politikerna sker nu en massa jippon fram till Parismötet.

Obama har åkt till Alaska för att ”titta” på hur glaciärer smälter. Han reser inte dit för att lära sig något utan det är en välregisserad show för media [länk]

Obama2

De som regisserade showen hade naturligtvis valt ut en glaciär som smälter – Exit glaciären. När Obama tittade ut på glaciären kom de vanliga ramsorna om att detta måste vi se till att våra barnbarn får se. Naturligtvis valde Obamas rådgivare inte ut Hubbard glaciären som ligger 56 mil öster om Exit glaciären. Hubbard har växt i över 100 år. Obama bredde på skrämselpropagandan ordentligt. Hela nationer under vatten, övergivna städer och flyktingar som flyr i massor på grund av krig orsakade av ”klimatförändringarna”.

Andrew Bolt på Herald Sun konstaterar kyligt att ”globala uppvärmningen ” ger varje varming en licens att ljuga. [länk] En tidigare artikel av mig om hur Obama försöker tysta klimathotskeptiker hittar du här.

Obama kritiseras ofta hårt av republikaner och andra i USA. Han beskylls för att vara marxist och vilja förstöra amerikanska livsstilen [länk]. Så här säger Mark Levin:

“Let me do this again, let me do this again. Obama despises capitalism. He’s a Marxist. He’s an Alinskyite. That’s a fact. He’s buddies with Ayers. He’s buddies with Wright. So, he despises free markets. Notice the word ‘free.’ He despises them. He’s a control freak as most egomaniacs are. He wishes to reshuffle society, to socially engineer it. He’s stuck in what was once a constitutional system as he tries to break free from it time and time again, as he usurps it. This isn’t about the environment. He’s a Degrowther. This is about destroying the American lifestyle, and at the heart of the American lifestyle is the American energy system — fossil fuels.

“Quote, from page 111 out of the degrowth movement in Europe, which Obama is fully aware of because he’s part of it: ‘Sustainable degrowth is a downscaling of production and consumption that increases human well-being and enhances ecological conditions and equity on the planet.’ Mr. Producer let us post this chapter again on my social sites. It’s free.

‘It calls for a future where societies live …’ — I’m quoting from them — ‘where societies live within their ecological means, with open, localized economies and resources more equally distributed, through new forms of democratic institutions. It’s an essential economic strategy to pursue in overdeveloped countries like the United States for the well-being of the planet of underdeveloped populations, and yes, even of the sick, stressed, overweight consumer populations in overdeveloped countries.’

“This is why I emphasized Kerry emphasizing global, global, global.

“This is international redistribution of rights. And what these Marxists leftists believe is, we have too much. We have too much material; we have too much wealth; we have too much energy. It’s not about reducing carbon pollution. It’s about reducing your lifestyle, your well-being.”

I Sverige, där åsiktskorridoren är smal, så ser gammelmedia till att klimathotskeptiker inte kommer till tals. Undantag är vissa landsortstidningar där klimathotskeptiska insändare accepteras. Sveriges Television ljuger hejdlöst och bjuder in agronomen Rockström att ständigt och jämt att uttala sig som ”expert” om klimatet. Dagens Nyheters stod för ett annat lågvattenmärke på ledarsidan:

”Trygghetsskeptikerna börjar snart bli som klimatförnekarna. Den ledande expertisen på området säger att klimatförändringen beror på mänsklig aktivitet, eller i detta fall att det dödliga våldet i Sverige minskar, men statistikförnekarna vägrar lyssna på det örat och påstår i stället att allehanda slags brott och våld ökar, att människor är mer otrygga och att samhället håller på att gå under.” [länk ]

Även de partier och stora tidningar i Sverige som kallar sig liberala har inte mycket till över för att få en allsidig belysning av klimatfrågan. Här gäller postmarxism och värdegrundsdemokrati. Sanningen är ointressant utan det är berättelsen som är det viktiga, sant eller osant. Sverige kommer naturligtvis på klimatmötet i Paris driva på för att flytta makten uppåt och införa bindande avtal som straffar oss själva. EU:s påbud om ”förnybar energi” för Sverige är ett exempel på vansinne uppifrån. Vi ska skrota kärnkraften för att i stället ha olönsam vind- och solkraft. Solkraften är för övrigt oanvändbar halva dygnet och på vintern. Även om EU inte förbjuder oss att ha kärnkraft så påbjuds s.k. mer förnyelsebar energi där kärnkraft inte ingår.

Inför klimatmötet i Paris har nu Ban Ki-moon inbjudit 40 av världens ledare till ett slutet möte i New York den 27:e september. Nyckelspelare är Obama och Angela Merkel. [länk]

De nationer som kan ställa till problem för EU och Obama är Indien, Kina, Ryssland och Australien. Diverse diktaturer i Afrika och Asien kan alltid köpas med pengar. Indien behöver kolkraft för att hjälpa sina fattiga, Kina likaså. Ryssland sitter på enorma gas- och oljetillgångar och kan förlora rejält på ett ”klimatavtal”. Ryssland eller Kina vill knappast bli styrda av FN heller.

Hela klimatjippot i Paris handlar om pengar, makt och politik, inte klimatet. Vem ska styra världen och hur ska nationernas självbestämmande beskäras? Ska de rika ländernas energisystem slås sönder och välfärden kollapsa för att åstadkomma den nya världsordningen?

Starka ekonomiska krafter är igång i klimatfrågan. Jacob Nordangård har i flera artiklar på Klimatupplysningen belyst detta [länk]. Nordangårds inlägg ger en bild som gammelmedia förtiger. Journalisterna i Sverige är för det mesta en del av makten och granskar den inte. Istället ska folket uppfostras till rätt åsikter.

En som förstod spelet bakom vetenskapliga kulisserna var Tjeckiens förre president Vaclav Klaus som skrev boken Blue Planet in Green Shackles,

vaclav_Klaus

Klaus menar att klimatfrågan handlar om din frihet. Postmarxisterna vill inte du ska ha någon frihet utanför värdegrunden. I värdegrunden ingår att tro på ”globala uppvärmning” eller som man numera döpt om den ”klimatförändringarna”. Löjligt namn för övrigt då klimatet alltid har ändrats och kommer att ändras.

I värdegrundsdemokratin ingår massa andra saker förutom tron på ”globala uppvärmningen” Om man vill förstå varför gammelmedia inte släpper fram klimathotskeptiker är det bra att förstå sammanhangen. Marika Formgren, journalist och f.d. ledarskribent på Östgöta Correspondenten, har försökt förklara hur det hela hänger ihop [länk].

Jag får be alla som kommenterar att hålla sig till ämnet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Bra Per! Ändra tänkesätt, använd ’Långsiktigt Hållbart’ i stället för ’Förnybart’. Det för upp tanken på en mer intelligent nivå eftersom det som är förnybart ofta är en bristvara och/eller kräver stora maskiner och stora ytor vilket tär på jordens resurser.

  Det är synd att Marikas artikel är så lång för den är bra.
  ”Men Reinfeldt glömde bort att politikern också måste ha förtroende för folket. Människor kan tänka själva, de kan hantera information och dra egna slutsatser.”

 2. Ingvar

  Marikas artikel är en absolut fullträff!!
  Det är inget fel att den är lång. Allt hon skriver är viktigt

 3. Lennart Bengtsson

  Det nya begreppet är ”narrative” eller berättelse som skall vara lika enkel att förstå som en åsiktskorrekt barnbok eller ett matreceptl i ICA-kuriren. Att det som upplevs av många som en klimatapokalyps inte är något annat än helt normalt väder kan var och en försäkra sig om genom att konsultera läroböcker i meteorologi eller information från Wikipedia. Väderrekord i höga temperaturer och intensiv nederbörd eller hemska stormar får man i flesta fall söka sig tillbaka till tiden före 1950. Uppsalas rekordtemperatur På +37° uppmättes 1933 och den regnigast månaden var juli 1898 med 200 mm. De tropiska orkanerna har inte ökat i antal de har inte blivit mer intensiva och de drabbar inte några nya områden. Grönland håller inte på att smälta bort utan ackumulerade mer än 200 km**3 massa det senaste året. Stor osäker råder om Grönland släpper iväg mer isberg än så då detta är ytterst svårt att mäta men sannolikt skedde detta mellan 2002-2012. Stormarna i svenska farvatten har inte förvärrats utan snarare har de varit färre den senaste årtiondena än tidigare osv. Det enda vi har kunnat notera är en mycket långsam global temperaturökning på mindre än 1°C sedan mitten på 1800-talet. Dena har hittills varit mer eller mindre harmlöst. Den temperaturökningen vi haft i Sverige drunknar i de naturliga variationerna och andra ändringar är praktiskt omöjliga att separera från naturliga vädervariationer. Det enda hemska vädret kan vi finna i vissa klimatsimuleringarna om 100 år.
  Emellertid detta passar inte in i dagens ”narrative” eller kvällssagor för de vuxna att serveras i media där man frossar i allt elände som drabbar utsatta människor när en tropisk orkan slår till. De har de alltid gjort men tidigare har man inte haft mobiltelefoner med kamera. De borde vara en plikt hos media att ge saklig information och inte underhålla dagens narratives.
  Att hushålla med energi och reducera risker genom att minimera växthusgasutsläpp bör däremot göras där detta är ekonomiskt hållbart. Detta kan aldrig meningsfullt lösas med politiska diktat utan att istället uppmuntra till kreativitet och till praktiskt utveckling. De svenska värmepumparna har bidragit med mer energisparande än all vindkraft utan en för samhällsekonomin skadlig subventionering. USA har på liknande sätt bidragit med en avsevärd minskning genom övergång till naturgas genom fracking och andra länder kan göra likadant eller genom att bygga ut sin kärnkraft och inte som nu i vissa länder lägga ned den. Bidraget från solenergi och vind är fortfarande mindre än några procent och kräver fortfarande effektreserver från främst fossil energi. Det är bara att inspektera den årliga statistiken från IEA.

 4. Thomas P

  Lennart #3 ” Grönland håller inte på att smälta bort utan ackumulerade mer än 200 km**3 massa det senaste året. ”

  Nej, Grönland ackumulerade inte några 200 km^3 vilket du själv lite otydligt medger i meningen efter. Grönland har sedan 2002 förlorat ungefär 3000 km^3 is:
  http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html

 5. Elproduktion i augusti

  Vår flitige kontakt i Tyskland har sänt grafer över elproduktionen i:

  Sverige
  Europa (länder med lätt tillgängliga data)
  Tyska delen av Nordsjön, tredubblad effekt hittills i år.
  Tyskland

  Återigen bekräftas att vindkraften ofta går ner under 10 % av märkeffekten.

  En kurva över Sveriges export och import visar hur våra vattenfall jämnat ut svängningarna i Danmark.

 6. Sorry, glömde länken:

  http://klimatsans.com/aktuellt-4/

 7. Lennart Bengtsson

  Thomas P

  Jag medger att detta kunde sagts tydligare. Ytmassbalansen kan bestämmas med god tillförlitlighet från meteorologiska data som konvergensen av vattenånga över Grönland medan den totala massbalansen är beroende av gravitationsmätningar från GRACE-satelliten. Problemen här är avsevärda och dessutom är mätningarna begränsade i tiden. Iskalvningen är ytterst komplex då den bestäms av kaotiska processer och turbulens hos glaciärerna på landisen som dessutom i flera fall har tidsskalor på hundratals år. Det är därför motiverat att framhäva den större osäkerheten. Som Du vet så har den snabba iskalvningen under åren 2002-2012 inte fortsatt under de senaste två åren och detta är inte i första hand kopplat till ytmassbalansen. Jag beklagar att jag var oklar på denna punkt.

 8. Mats G

  Lennart B
  ”kvällssagor för de vuxna”

  Mycket träffsäkert och välformulerat.

 9. Björn

  Det är ren okunskap om vårt klimatsystem i kombination med politisk vilja att destabilisera en rationell ordning, som är orsaken till en icke rationell global uppfattning i klimatfrågan. Till Paris kommer en hord av individer med en förvriden uppfattning av verkligheten. En rationell uppfattning i sammanhanget drunknar tyvärr hjälplöst i denna hord. Det som endast kan rädda världen från en irrationell lösning på en ickefråga som klimatet, är synen på ekonomiska konsekvenser. För att förstå dessa konsekvenser, behövs det inga naturvetenskapliga kunskaper, utan vad begreppet miljarder och åter miljarder dollar innebär för de stater som skall dräneras på dessa miljarder dollar. Vi får alltså hoppas på att de ekonomiska frågorna mer kommer i fokus och därmed påvisar att det är våra ekonomier som är de mer styrande faktorerna i vår vardag.

 10. I sagor för vuxna som makten berättar så ingår att man ska försöka tysta alla som säger ”detta är inte sant därför…”. Det är det Marika Formgren beskriver i sin artikel. Klimatsagan får inte ifrågasättas. Därför har gammelmedia och politiker utnämnt agronomen Johan Rockström till ”klimatexpert”. Han får nästan obegränsad tid att bre ut sig i Sveriges Television medan riktiga experter som Lennart Bengtsson tystas. Det är därför Hanna Stjärne blir utsedd till VD för Sveriges Television. Hon kommer att se till att klimatsagan (och mycket annat) ostört berättas vidare. En ren hjärntvätt av befolkningen.

  Detta förklarar också varför vi inte kommer att få in några artiklar i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet så länge nuvarande maktfördelning finns. Marika Formgren belyser det Jacob Nordangård varit inne på. Maktstrukturerna och agendan bakom alla ”tokerier”.

 11. Lars Cornell

  LB och ThP. Jag är inte expert men kan läsa och förstå precis som Elisabet Höglund.
  http://elisabethoglund.se/blogg/isen_i_arktis_vaxer_till_igen_ovalkommen_nyhet_for_klimatalarmisterna/

 12. John Silver

  ”Värdegrundsdemokrati” är bara en eufemism för religion.
  Religion är inte demokrati.

 13. Lennart Bengtsson

  11

  Vill bara betona att vad jag nämnde i mitt inlägg berörde den grönländska landisens volym och icke havsisens volym eller yta. Någon Elisabeth Häglund känner jag inte bland polarexpertisen men det kan ju vara en ny stjärna som jag ännu inte mött.

 14. LC

  ** Kommentar borttagen av moderator **

 15. Peter F

  Jag lärde mig via DMI att Grönlands landis har minskat med 200 gigaton per år de senaste 10 åren. Det är 0,01 procent av den totala landisen per år ! Frågan är vad det nu har för betydelse för någonting.

 16. Mats G

  Värdegrundsdemokrati.

  jag smakar på ordet; värdegrundsdemokrati.

  En liten aha blev det nog allt när jag läste Marika Formgren text. Hennes analys och förklaring med de två tre benen tycker jag hon fångat mer eller mindre exakt. Bra jobbat.

  resten, well, sådär. Lite för subjektivt. för personligt. Det kanske var idéen. det blir hennes sanning. Hennes relativism.

  Filosofi, idéhistoria eller vad det är inte helt enkelt.

  Västerlandet bygger på värdegrundsdemokrati. Hela tanken med ett normativt samhälle som vi sedan bygger lagar kring är själva grunden. Det går liksom inte att komma runt det. Tom Anarki har en värdegrund.

  Det intressanta är hur man förvaltar värdegrunden och utvecklar den. Här är jag mycket i samklang med Marika. Jag tror på en vid och tolerant yttrandefrihet.

  Men det är också som demokrat acceptera demokratins villkor. Mellan valen finns konsensus hur vi gör. Däremot skall debatten aldrig svalna eller dödas.

  Det är väl ganska enkelt att se att försöka kontrollera åsiktkorridoren inte håller i längden. Den tanken är bara naiv. Det enda sättet är att ge dig ut på slagfältet och testa dina argument och se om de håller. Är de tillräckligt bra så har du inget att oroa dig för. Funkar de inte är det någon som har funderat mer än du.

  Det här är demokratins villkor som man måste acceptera inte kontrollera.

 17. Thomas P

  Lars Cornell #11 Innebär det att du också tror att ”trender” på ett eller två år har någon praktisk betydelse? Här lite längre data för isvolymen i Arktis:
  http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png
  Helt riktigt ökade volymen ett par år efter att ha rasat extra kraftigt åren innan så nu är vi tillbaka på en linjär minskning av isvolymen.

 18. Lars Cornell

  Stämmer inte det här?
  ”Rapporten, som tagits fram av brittiska forskare, visar att isen i Arktis mellan 2010 och 2012 minskade med 14 procent. Men sedan hände något: På hösten 2013 hade isens volym ökat igen med 33 procent och hösten 2014 med 25 procent, alltså inte bara en återhämtning utan en kraftig förtjockning.

  Forskningsrapporten visar även att den s k fleråriga isen, alltså den is som består under en hel sommar utan att smälta, den isen uppvisar samma mönster. Volymen av denna nästan fördubblades mellan 2012 och 2013, från 3 700 kubikkilometer till 6 950 kubikkilometer.”

 19. Lars Cornell

  ThP #17
  Den här bloggen handlar bland annat om hur massmedia uppför sig. Victoria Dyring åkte till Grönland och rapporterade om en kalvande glaciär. Men hon sa inget om att isbrytare hade svårt att ta sig fram N om Grönland och inget om att det stora sjöarna var onormalt kalla och inget om att Antarktis isar var rekordstora. Kommer hon att åka tillbaka nu och göra ett motreportage? Knappast.

  Jo jag tror på trender. Men det du visar är ingen trend. Det är en halv period av en 60-års cykel.

 20. Lasse

  Värdegrundsdebatten är intressant.
  En pessimist är mer lämpad att ta hand om risker och säkerhetsåtgärder.
  Tror han att allt går fel så har han mycket att göra.
  En optimist eller en snål ekonom är dålig på att ha förståelse för utgifterna.

  Tycker man att världen är rik och att vi har nått en utvecklingsnivå som räcker så kan säkert stöd till alternativa energikällor vara motiverade.

  OT Långa tidsserier kan berätta mer än korta. Havstemperaturens utveckling det senaste två millenium vittnar om en förändring under vår tid-sen 1700-1800.
  http://climateaudit.org/2015/09/04/the-ocean2k-hockey-stick/#more-21349

 21. Thomas P

  Lars #19 ”Men det du visar är ingen trend. Det är en halv period av en 60-års cykel.”

  LOL, men två års data finner du däremot signifikant. Gör man sen skattningar längre tillbaka i tiden som dock blir mer osäkra längre tillbaka hittar man inte någon sådan cykel:
  http://skepticalscience.com/record-arctic-sea-ice-melt-to-levels-unseen-in-millennia.html

 22. Christopher E

  #4 Thomas P

  Lär dig hålla isär ackumulation och iskalvning. Iskalvning är inte heller smältning. Lennarts text som du kritiserar är helt korrekt. Grönland har ingen nettosmältning, emedan den populära bilden som alarmister försöker med är att ”Grönland smälter bort”.

  Vad det verkligen det enda du fick ut av #3?

  Det sorgliga är ju att det är just den billiga alarmistretoriken som kommer att dominera i Paris. Verkliga fakta är inte välkomna där, utan politiker som diverse ”rädda jorden”-utspel de tror folk ska imponeraras av och de vanliga skarorna av töntar i isbjörnskostymer som knappt vet var Arktis ligger.

 23. Olav Gjelten

  Jag har i tidigare inlägg här på KI redogjort för varför jag ser en stor fara med en ytterligare en seger för demokraterna.
  I vanlig stil var det ingen som höll med mig.
  Klimatupplysningens författare verkar mestadels begränsa sin kritik av miljöfascismen till att endast gälla klimatet. Åtminstone én orsak till att vi hela tiden står där vi står.

 24. Olav Gjelten #23: Vad menar du???? Hela inlägget handlar om politiker som missbrukar ”klimatfrågan”. Obama är demokrat och han är en av ”klimatmissbrukarna”.

  Sen att denna blogg inte är en allmän blogg utan handlar om klimat och energi är väl allmänt känt. De politiska kopplingarna tas ofta med som i detta inlägg.

 25. Olav Gjelten

  Per Welander # 10 Jag upplever allt precis som du skriver här. Slutsatsen JAG drar är att demokratin, åtminstone delvis, har upphört. Självklart ska jag heller inte STÖDA en utveckling mot diktatur genom att RÖSTA på partier som som är FÖR en sådan utveckling. Det skulle vara MYCKET ALLVARLIGARE än att inte rösta alls.

 26. Olav Gjelten

  Per Welander
  Jag tror alla förstår vad jag menar, men väljer att förneka det faktum att klimatlögnen till hundra procent har sin grogrund i den miljöextremism vi haft i Sverige sedan tidigt 1970-tal. Inga författare härpå KI har gett mig stöd i att miljöfascism och klimatlögn BÅDA måste bekämpas.

 27. ces

  Det går inte så bra i förberedelserna för Paris-mötet. THE Pacific Islands Forum failed come up with a united climate change stance on temperature warming to take to UN talks in Paris this December. http://www.adelaidenow.com.au/news/breaking-news/pms-climate-clash-with-pacific-leaders/story-fni6ul9j-1227520376526

 28. tolou

  Thomas #17
  Kurvan över PIOMAS isvolym kan tolkas som att den kraftiga minskningen från -97 till -12 (15 år) är avslutad för denna gången. Jfr -82 till -97 (15 år) och prognosen blir ’plateau’ till ca. 2022. Sen går vi se.

  Alt. har vi bottnat i den s.k 60 årscykeln och isen byggs på successivt härifrån i 30år till ca. 2042 innan då volymen minskar igen från mycket högre nivå.

  Detta är min analys.

 29. Ann lh

  Olav Gjelten, förstår verkligen inte vad Du menar.
  Varför kallas bloggen för …..upplysningen?
  Att klimathotsfrågan är en del av miljöextremismen ställer nog många, kanske rentav flertalet här, upp på.

 30. tolou

  Lasse #20
  ”Tycker man att världen är rik och att vi har nått en utvecklingsnivå som räcker så kan säkert stöd till alternativa energikällor vara motiverade.”

  😛 😆 :mrgreen:

 31. Thomas P

  tolou #28 Ja, uppenbarligen kan man tolka data hur man vill. Faktum kvarstår att isen i Arktis minskat dramatiskt, sen kan man alltid spekulera i att den precis är på väg att börja öka igen. Ungefär som somliga alarmister velat ta ”pausen” i uppvärmning som intäkt för att vi är på väg mot kallare klimat och snart får ny (liten) istid. Den där 60-årscykeln finns heller inte stöd för i data.

 32. tolou

  Thomas #31

  Från din #17 då:
  ”så nu är vi tillbaka på en linjär minskning av isvolymen”

  Spekulation?

 33. Ingvar

  Mer OT

  http://notrickszone.com/2015/09/10/something-awfully-wrong-with-global-warming-science-and-predictions-4-year-global-cyclone-energy-at-45-year-low/

 34. Lars Cornell

  #33 Ingvar ”Something Awfully Wrong With Global Warming Science And Predictions”
  Ja, det verker finnas en konstant = 5,3 som sattes för länge sedan och som borde justeras nedåt utifrån kunskap som vi har nu.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/05/oppen-trad-102/
  #24 Lennart Bengtsson
  ”Co2 effekt på strålningsbalansen kan skrivas approximativt som = 5.3xln(Q/Q*) där Q är den uppmätta Co2 koncentrationen och Q* en referenskoncentration- Om Q-värdena ges ex i ppm så ger formel effekten på strålningen i Watt/m2”

  Siffran 5.3 är ifrågasatt.

  #32 Björn-Ola J och #35 Håkan Bergman #36 Thomas Kaijser ställer bra fråga.
  ”L.B. #24 Men vilken grund finns det för att ”konstanten” 5.3 alltid gäller?”
  ” … så får man istället 0.4.”
  ”… så länge som modellerna är osäkra i grunden … så förstärks min tveksamhet gentemot klimatmodeller.”

  Thomas Kaijser diskuterar den konstanten i #50 och #52 och Björn i #65.

  #87 Håkan Bergman
  ” … Enligt den ger en ökning från ca. 366 till 388 ppm en ökad forcing på 0,2 w/m², men formeln ovan ger en ökning på 0,3 w/m²? Vad stämmer inte? Tycker att skillnaden är väl stor.”

 35. Lennart Bengtsson

  Lars Cornell och andra

  Ni kan gå till Modtran på Internet så kan Du själv göra beräkningarna

  Lennart

 36. Lars Cornell

  LB #35. Jag är inte tillräckligt kunnig för en bedömning av den arten. Därför måste jag gå till väga på annat sätt och ställa frågan, om beräkningar och verklighet inte stämmer överens, vad beror då det på?

 37. Lennart Bengtsson

  *36 Jag förstår inte Din kommentar. Vad menar Du med att beräkningar och verklighet inte stämmer överens?

 38. Håkan Bergman

  Lennart B. #37
  Frågan kommer sig av den här undersökningen:
  http://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/
  Den finner att forcingen är 0.2 w/m² för en ökning av CO₂-halten från ca. 366 till 388 ppm. Modtransformeln ger runt 0.3 w/m² för samma ökning.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Här en lärorik tube om TP´s olater………..

  https://www.youtube.com/watch?v=Pob0vmb4pBQ

  Och älsklings uttryck…..

 40. Verner

  Åkte från Nordtyskland och söderut under två dagar och kunde beskåda alla ”hållbara vindkraftverk och solcellsanläggningar”. Första dagen var vinden normal ca 6-8 m/s och kunde konstatera att ca 10 -20% av vindsnurrorna stod stilla. Växlande molninghet med 4 åttondelar moln gjorde att solcellerna gav 50% av möjlig produktion.
  Dag två var vinden svag och molningheten ökade varvid de flesta vindkraftverk stod stilla och molnigheten var nu ca 6 åttondelar och nu gav solcellspanelerna max 25-30 % av möjlig produktion.
  Kunde inte låt bli att fundera hur man hanterar just den intermitenta tillskottet som solcellerna ger vid molningt väder.
  Dessutom på natten skall alla lampor tändas och vilket energislag ”tänder” dessa lampor när vinden är svag och natten faller?
  Det ärdjupt bekymmersamt det tyskland har gjort.

 41. Håkan Bergman

  Verner #40
  Dom har den värsta perioden framför sig, framåt mitten av Oktober kommer höstdimman, då får dom ut snudd på noll från vind och sol.

 42. Thomas P
  En sen kommentar men jag har varit bortrest och upptaget med annat.

  Mätningarna med Grace går 31 maj till 1 juni. Man mäter alltså ett år, analyserar detsamma i ca ett halvår och redovisar därefter resultatet. Eftersom mätperioden ser ut som den gör kan vi snart få resultatet från förra sommarens avsmältning, inte den här.
  En långsam process men det är så det är. Den senaste är därför avsmältningen sommaren 2013 och då var det i princip ingen total avsmältning. Vi får vänta och se men visst är det intressant att konstatera att Grönland har lagt på sig 200 gigaton 20140901-20150831. Återstår att se om kalvningen uppväger detta eller inte.

 43. Olav Gjelten

  Ann Ih # 29 Du har tyvärr helt fel i att många, kanske de flesta, håller med om att klimatlögnen är en del av den miljöextremism som vuxit fram de senaste 40 åren.
  Tvärt emot, jag har otaliga gånger fått skäll för detta synsättet och många här på KI har med emfas försvarat den extremism som miljöfrågorna diskuteras. DU är den enda som uttrycker att du håller med mej. Tack för det!
  Läser du # 24 så är det klimat och energifrågor denna bloggen är till för. Jag förstår att jag är ofin som dessutom tar upp den heliga kon – miljöextremismen. Men utan att ta avstånd från denna är det närmast meningslöst att kritisera klimatlögnen.

 44. Ann LH

  Guy, gång efter annan har miljörörelsens djupa rötter och utveckling avhandlats här på bloggen och linjen Malthus – Romklubben – FN med Stockholmskonf.1972, Brundtlandkommissionen.1987 båda med uttalat syfte om en enda värld, Global Governance säger vi idag, och så IPCC och framåt har inte varit ifrågasatt. Samma paraply enligt mej och inte mycket debatt om saken.
  Återkom gärna men nu är det godnatt.

 45. Jacob Nordangård

  Olav Gelten

  Givetvis är miljö- och klimatagendan oskiljaktig. Klimatet används som det samlande hot som ska alarmera massorna till att acceptera det världsomfattande klimatavtalet. Detta är sammanbundet med FN:s nya universella agenda (hållbarhetsmål till 2030) vars startskott går i slutet av denna månad. I stort sett all mänsklig aktivitet kommer att bli föremål för FN:s byråkratiska kontroll. Detta är vad Rockström benämner ”Planetär Institutionell Förvaltning”.

 46. Olle R

  Jacob, tycker du att hållbarhet är är dåligt? Är det sålunda ”bra” att försämra möjligheterna för andra människor och framtida generationer?
  Det låter som om Ayn Rand är en av dina favoriter, man ska göra det som är bäst för en själv (och skita i andra), upphöja ”tragedy of the commons” till dogm och rättesnöre. Med ett sådant resonemang är det ju bättre för mig att hälla ut motoroljan i avloppet än att lämna in den på OK.

  Tror du att Rockström hittar på framtida risker och hot för att kunna bli någon slags världsdiktator? Vilka hemska frihetsbegränsande åtgärder räknar du med? Globalt koordinerade koldioxidskatter, utsläppsrätter, etc. Är du rädd för att miljoner i Afrika ska dö av detta, eller att det ska bli dyrare att tanka din SUV? Allt medan Rockström sitter och samlar på sig koldioxidskatter likt Krösus Sork, njuter av makt och att göra människor ofria, bygger lyxvillor åt sig själv och åker på heliskiing i Patagonien stup i kvarten..

  Vi vet ju alla vilka hemskheter Montrealprotokollet ledde till, diktatur, fascism och ofrihet för människor (att välja det köldmedium i kylskåpet de önskar). Miljoner barn i Afrika dog då vi förnekade dem kylskåp (Ingen lyssnade tyvärr på de EAP:are som högljutt försökte föra fram detta budskap på miljöföreläsningar på 80-talet).

  Sammanfattningsvis, varför har jag så svårt att ta dig på allvar? Varför får jag känslan att du projicerar när du raljerar om alarmism, domedagsprofetior och falska profeter? Var är diktaturen och ofriheten? Var är känslan för rim, reson och proportion?

 47. Olle R, det trista med din kommentar är väl att du skrivit den i förhoppningen att det skulle vara ett argument för (eller emot) någonting relevant som disktueras här ….

 48. Lars Cornell

  Olle R: Jacob får givetvis svara för sig själv, men jag är djupt oroad.
  Bioenergi är ej hållbart eftersom det är en bristvara.
  Kol och olja är hållbart ännu en tid men ej i längden. Ju fler vi blir på vår jord desto mer koldioxid behövs det.
  Kärnkraft är hållbart i tusentals år.

  Har du inte hört talas om det människoförakt, korruption och massvält som den sovjetiska planekonomin förorsakade?
  Har du inte höra om Maos planekonomiska experiment som förorsakade tiotal miljoner kinesers död?
  Har då någonsin hört talas om N Korea?

  Och nu vill du upprepa allt detta i ännu större skala, man bävar.
  Al Gore, Romson och Rockström är ej några goda människor som vill använda lögn om koldioxid och klimat för sin egen maktlystnad.

 49. Jacob Nordangård

  Olle R

  Hållbarhet är ett tämligen missbrukat begrepp. För vem är det hållbart? I vilken kontext? Jag tycker att vi ska ta hand om vår miljö på ett förnuftigt sätt. Det finns en rad skäl till att samarbeta för att lösa olika former av miljöproblem. Jag anser inte att alla internationella avtal är av ondo. Däremot så anser jag att det mesta kan lösas på en lokal nivå och att det är allvarligt när besluten om vår vardag hamnar långt ifrån oss. Vi har idag små möjligheter att påverka politiken. Om du läser min ”En Obekväm Resa” så berättar jag om min bakgrund och vad som gjorde att jag kom fram till det jag har gjort. Att försöka koppla ihop mig med någon form av egoistiskt tänkande är djupt felaktigt. Jag anser att det är viktigt att hjälpa andra och lever inte ett liv i överflöd. Vi har ett personligt ansvar för våra handlingar och om man gör felaktiga val (som att hälla motorolja i avloppet) så kommer detta att slå tillbaka mot oss.

  Rockström är enbart en representant för andra intressen. Han är duktig på att sälja in budskapet. Det är helt andra krafter som drar i trådarna. I det jag hittat ser jag en uppenbar risk att vi leds in på en farlig väg. Redan idag står demokratin på undantag. Jag efterlyser en öppenhet att diskutera vad Global Governance faktiskt innebär.

 50. Guy

  Olle R

  Har du koll på vad Al Gore håller på med?

 51. Thomas P

  Lars #48 ”Har du inte hört talas om det människoförakt, korruption och massvält som den sovjetiska planekonomin förorsakade?”

  Off topic men ändå. Det du skriver torde alla hört talas om, men hur många vet att 3 miljoner dog i en svältkatastrof i av England styrda Indien så sent som 1943 när engelsmännen plundrade landet för att få förnödenheter till sina trupper? Den sista men långt ifrån första som engelsmännen skapade där och på andra håll som på Irland.

  ”Och nu vill du upprepa allt detta i ännu större skala, man bävar.”

  Och var har Olle sagt något sådant?

  Jacob #49 ”Däremot så anser jag att det mesta kan lösas på en lokal nivå ”

  När jag ser dig argumentera får jag väldigt mycket intrycket att du först bestämt dig för att AGW måste vara en bluff och sedan analyserad folks agerande utifrån det. Globala problem som kräver globala lösningar strider mot din ideologi och därför kan de inte vara sanna. Bara lokala miljöproblem existerar. Antag istället att Rockström Gore m lf faktiskt anser att det är ett problem och att forskarna som tagit fram fakta också ärligt tror på vad de säger? Vad blir då kvar av din konspiratoriska analys?

  Du får nog leva med att vi kommer att stöta på fler och fler problem som måste lösas på global nivå allteftersom vi blir fler, rikare och belastar jorden allt hårdare. Vi måste försöka hitta sätt att lösa detta, och om du inte gillar ”global governance” får du fundera på om du har bättre lösningar att föreslå. Att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att allt kan lösas lokalt gör dig bara irrelevant.

 52. TP

  Du får nog leva med att vi kommer att stöta på fler och fler problem som måste lösas på global

  Jag skulle snarare säga att politikerna måste hitta fler och fler ’problem’ som inte öht finns på lokal nivå för att rättfärdiga sin existens och att det skall få bestämma över saker och styra över resurser.

  Så har det förstås alltid varit: Att de behövt måla upp hot som de säger att de måste skydda menligheten från.

 53. Ganska fascinerande egentligen. Nu har det alltså alltså gått så långt att Al Gore, Rockström och deras World Governance måste tas i försvar ….

 54. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Ser du inga problem med att det politiska beslutsfattandet sköts från en global nivå? Jag anser själv att så mycket som möjligt ska hanteras nära de medborgare som det berör. EU har redan skapat ett stort glapp mellan de förtroendevalda och folket. Skulle detta bli bättre på en global nivå? I vissa fall kan det förstås behövas mellanstatliga avtal och det är inget som jag motsätter mig. Ömsesidigt samarbete istället för centrala direktiv. Däremot så motsätter jag mig Hans Joachim Schellnhubers idéer om en världsregering och en geocybernetisk kontroll i syfte att styra planeten och människans öde.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/07/17/hans-joachim-schellnhuber-geocybernetik-och-drommen-om-en-varldsregering/

 55. Thomas P

  Jacob #54 ”Ser du inga problem med att det politiska beslutsfattandet sköts från en global nivå?”

  Det är klart det finns problem, men har vi globala problem ser jag inget realistiskt alternativ till att hantera dem globalt. Mellanstatliga avtal kan för all del fungera som de gjorde för freoner, men det förutsätter att det inte finns alltför starka grupper som önskar sabotera vilket vi ser exempel på när det gäller AGW.

  Och om du tror det är illa idag, vänta tills den dag någon terroristgrupp eller domedagssekt lyckas tillverka och släppa ut någon genmodifierad sjukdom med hög spridningsförmåga och dödlighet. Då lär ropen på global polis och övervakning bli höga. Vi har redan idag stater (främst USA och Israel) som anser sig ha rätt att bomba andra länder där de fått för sig att för dem misshaglig verksamhet pågår. Vad föredrar du, överstatlighet eller den starkes rätt?

 56. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Tack för klargörandet. Går det att garantera att en överstatlig regim inte bara blir ett instrument för den starkes rätt? Jag har svårt att separera det ena från det andra. AGW-frågan har burits fram till förhandlingsbordet av de starka. Den föddes i deras forskningsvärld och tankesmedjor. Robert McNamara var både ansvarig för att bomba Vietnam och påbörja det miljöprojekt som gav klimatfrågan sprängkraft (gödda med pengar från Rockefeller och Ford Foundation). Det är knappast gräsrötterna eller utvecklingsländerna som har ställt sig i frontlinjen.

 57. Thomas P

  Jacob #56 Det finns inga garantier inom politik. Jag är säker på att om du går tillbaka i historieböckerna kommer du finna en snarlik debatt från den tider enskilda städer hade mer självstyre eller rentav var stadsstater att de skulle få ge upp sin makt till nationalstater. Inte för att dessa varit perfekta, men få torde väl önska sig tillbaka till tiden då varje stad hade sitt eget system med tullar och skatter osv? Som sagt, har vi globala problem måste dessa på ett eller annat sätt lösas på global nivå. Gör man det inte genom förhandlingar, där för all del starka stater har ett övertag, blir det med maktmedel där de styr totalt.

  Att du sen ser hela AGW som en en amerikansk konspiration kan jag inte hjälpa.

 58. Guy

  Ann LH #44

  Du blandar mej med någon annan, tror jag.