fasplanskurvor

Sommarrepris om moln och fasplansdiagram

Nedan följer en sommarrepris av en artikel om Graeme Stephens föredrag om moln vid AGU-mötet hösten 2011 och funderingar om vad detta betyder i samband med fasplansdiagrammen. Men dessförinnan kommer här en uppdatering om strålningsmätningar och fasplansdiagram. Saken är den att jag nu lärt mig hur jag själv kan ladda ner strålningsdata från CERES. Jag   →

Till fasplansanalysernas försvar

Min bloggartikel förra veckan handlade om klimatkänslighet men inte om fasplansanalyser. Men min replikering av fasplansdiagram med Spencers och Braswells metod kom ändå i skottgluggen för en del kommentatorer. Detta inlägg är en kort respons på framförda invändningar. Se tidigare artiklar om fasplansanalyser för en grundligare diskussion: Jordens energibalans, klimatkänsligheten och fasplansdiagram Spencers och Braswells   →

Testa hypotesen om låg klimatkänslighet med fasplansmetoden!

Vi har haft en serie artiklar som handlat om Spencers och Braswells fasplansanalyser av satellitmätt strålning från jorden. Se här, här, här och här. I dagens artikel föreslår jag ett test av hypotesen om låg klimatkänslighet med hjälp av fasplansanalys som skulle kunna genomföras inom 1,5 år. Men dessförinnan bemöter jag en del kritik som   →

Tillbakablick på 2011 – Spencers och Braswells fasplansanalyser

Bilden är från den hobbyforskningsrapport som diskuteras i slutet av artikeln. Här gör vi en tillbakablick på turerna kring Spencer och Braswell under året. De utsätts för en tendentiös kritik som går ut på hårda angrepp på allt som kan tänkas vara felaktigt i deras publicerade artiklar. Samtidigt förbigås deras banbrytande arbete om fasplansanalyser av   →

Spencers och Braswells fasplansanalys från 2010 står stark – låg klimatkänslighet antyds

För drygt ett år sedan publicerade jag och C-G Ribbing en debattartikel i Ny Teknik om Spencers och Braswells nya metod för fasplansanalys av satellitdata (se referenslistan nedan). Spencers och Braswells artikel publicerades av Journal of Geophysical Research på nätet i april 2010 och Spencer hade dessförinnan presenterat metoden på American Geophysical Unions höstmöte 2009   →

Det här tyder på att Spencer har rätt och att Trenberth har fel

I den senaste kontroversen om Spencers och Braswells vetenskapliga resultat i fråga om hur moln påverkar klimatet, se även här, har Trenberth avfärdat deras resultat med argumentet att moln inte kan orsaka radiative forcing (dvs. ändrad energitillförsel till jorden genom strålning som kan mätas med satelliter) och på detta sätt ändra jordens temperatur. Trenberth säger   →