Spencer och Braswell

Testa hypotesen om låg klimatkänslighet med fasplansmetoden!

Vi har haft en serie artiklar som handlat om Spencers och Braswells fasplansanalyser av satellitmätt strålning från jorden. Se här, här, här och här. I dagens artikel föreslår jag ett test av hypotesen om låg klimatkänslighet med hjälp av fasplansanalys som skulle kunna genomföras inom 1,5 år. Men dessförinnan bemöter jag en del kritik som   →

Spencers och Braswells fasplansanalyser, frågor och svar

Förra veckan diskuterade jag den fasplansmetod för att bestämma klimatkänsligheten som tillämpats av Spencer och Braswell (2010), (SB10). Samma principiella metod har tidigare använts av grupperna Gregory med flera (2004), (G04) och Forster och Taylor (2006), (FT06). Här följer några frågor och svar med anledning av detta. F: Finns det oberoende belägg för att den fasplansanalysmetod   →

Tillbakablick på 2011 – Spencers och Braswells fasplansanalyser

Bilden är från den hobbyforskningsrapport som diskuteras i slutet av artikeln. Här gör vi en tillbakablick på turerna kring Spencer och Braswell under året. De utsätts för en tendentiös kritik som går ut på hårda angrepp på allt som kan tänkas vara felaktigt i deras publicerade artiklar. Samtidigt förbigås deras banbrytande arbete om fasplansanalyser av   →