UAH

Är troposfärisk uppvärmning och stratosfärisk nedkylning ett mänskligt fingeravtryck?

Det har framförts åsikter i kommentarer här på bloggen att det faktum att troposfären värms upp och stratosfären kyls ned är ett tecken på   →

Så manipulerar media din åsikt om klimathotet

Alldeles i början av året publicerade Remote Sensing System (RSS) sina satellitmätningar av den globala temperaturen. Ur dem kan man utläsa att 2015 var   →

Förbättrad satellitmätning visar lägre global uppvärmning

Bild: Bob Tisdale University of Alabama in Huntsville (UAH) har under tre år arbetat med förbättrade beräkningsmetoder för sin databas över världens temperaturer. I   →

Ännu en satellitmätning visar att 2014 inte var varmast

Från UAH (University of Alabama in Huntsville) kommer så en rapport om december månads globala temperatur. Rubriken för Roy Spencers inlägg är: 2014 was   →

Tillbakablick på 2011 – Spencers och Braswells fasplansanalyser

Bilden är från den hobbyforskningsrapport som diskuteras i slutet av artikeln. Här gör vi en tillbakablick på turerna kring Spencer och Braswell under året.   →

UAH temperatur maj 2011

Nu har UAH publicerat sina temperaturdata för maj 2011 och avvikelsen för den gångna månaden är +0,13° C.

UAH april 2011

Nu har Roy Spencer publicerat UAH:s temperaturdata för april och de är i stort sett identiska med de uppgifter som kommit från RSS. Avvikelsen   →

RSS-temperatur april 2011 +0,110 C

UAH är sena med sina temperaturdata för april, förmodligen på grund av alla tornados i Alabama. RSS har dock redan kommit ut med en   →

Mars 2011 = -0,10 grader C

Roy Spencer rapporterar in senaste temperaturdata från UAH. Det är fortfarande ganska kallt – mars siffra hamnade på -0,10°C. En viktig anledning är naturligtvis   →

Kall februari

UAH och Roy Spencer har nu publicerat den globala temperaturen för februari 2011 och föga förvånande är det för tillfället kallt. Februari 2011 hamnade   →