UAH temperatur maj 2011

Nu har UAH publicerat sina temperaturdata för maj 2011 och avvikelsen för den gångna månaden är +0,13° C.
UAH LT 1979 thru May 2011

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus

  Här är en kort och mycket bra video om icke-kopplingen mellan tornados och klimatförändringar för just denna senaste perioden som Maggie skriver om.
  http://www.youtube.com/watch?v=xhCY-3XnqS0&feature=player_embedded

 2. Ett stort fett jaså, alltså! Den uppmätta avvikelsen från ett redan snävt konstruerat medelvärde faller väl inom de variationer som på generationers erfarenhetsbasis benämns årsmån och visar sålunda ingenting alls.
  Egentligen kan man tycka att det är synd att inte avvikelsen var större. För det hade kunnat ge exempel på att årsmån täcker in ett bredare spektrum av variationer i flera dimensioner än de flesta vanligen föreställer sig.

 3. Slabadang

  Mats Jangdahl!
  Solforskningen är den gren som kommer bevisa IPCC som det politiserade missfoster det är. Nån sa fyndigt att det är nu så många spikar i klimathotskistan att den bör återvinnas som metall istället för trä. Jag håller med dig om att vi lurats in i att tolka korta förändringar av klimatdata på klimahotarnas villkor. Men när de går åt fel håll än vad klimatmodellerna visat…vem kan låta bli?? 🙂
  ” katrina är ett bevis på CAGW” nä nä här e satellitdata för första halvan av Oktober för Oagadougo… så de så! 🙂

 4. Jan E M

  Svag tydlig uppåtgående trend, endast 14 av de senaste 60 månaderna under medeltalet.

 5. magnus

  Nej Jan
  Du läser diagrammet fel
  Det är en tydlig indikation på att den låga solaktiviteten är på väg att kasta in oss i en ny liten istid 🙂

 6. Pär Green

  En unik solstorm utbröt på solen
  – kastade ut materia mot Jorden.
  Kan påverka människorna – men bara vackra saker kan hända
   
  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article13147318.ab
  Vad bra!

 7. Pär Green #6
  Hade du hellre önskar att få höra något mer alarmerande från en insatt forskare?
  Jo vi gillar nog alarmerande händelser lite till mans, bara det inte har att göra med så banala saker som hur vi människor lever och utvecklar världen i ett sökande efter samförstånd.

 8. Jan-Erik S.

  Jan E M #4:
  Om man nu ska dribbla om fakta:
  Får det till 21 och inte 16.
  Tycker du ska förstora upp grafen så du ser.
  Kollat from Juni 06-May11.
  Lite som sandlådenivå nu. Frågan är hur opartiska UAH är?
  Förmodar det gagnar dem vad gäller anslag om de levererar ”PK-Fakta”.

 9. Anders L

  Man ser tydligt hur varje ny botten ligger högre än fg botten och hur varje ny topp ligger högre än fg topp. Man måste nog lida av dystrendi för att inte uppfatta den stigande trenden.

 10. Helge

  OT
  Intressant statistik
  http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481
   

 11. Helge

  Anders L #9
  Vet inte var du menar med att varje topp är högre, det är lätt att se att det varierar år från år.
  Sen förstår jag inte vad du menar med ”dystrendi”. Själv hoppas jag på att det blir lite varmare, det gynnar oss alla. Kylan däremot leder till stora umbäranden, det har historien visat.

 12. Ander L #9
  ”Dystrendi” Fnissar högt 🙂 

 13. Jan-Erik S.

  AL #9:
  Ur globalt perspektiv så är det egentligen ganska ointressant hur temperaturkurvorna rör sig under de sista årtiondena.
  Bättre att kika tillbaka ett antal sekel tillbaka hur tempen har varierat innan CO2-nivån var på tapeten.
  Eller…vad tycker du?

 14. #9 Anders L
  Du kanske är lite trendensiös nu? 😉

 15. AGEWtrons talking points krackelerer allt mer. och allt färre av dessa prediktioner eller påståenden visar sig stämma. Men visst, man kan då fortfarande säga att ’långtodstrenden är fortfarande uppåt ..’
  Och en del säger så och menar det fullkomligt allvarligt …

 16. Pehr Björnbom

   
  Anders L, Uffeb,
   
  Den som verkligen vill testa sin ”dystrendi” bör titta på norske klimatprofessorn Ole Humlums webbsajt climate4you på:
  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Global temperature trends
   
  Man går alltså in på sidan Global Temperatures och klickar på länken Global temperature trends. Där finns en hel serie figurer som illustrerar temperaturtrenderna på ett varierat sätt utöver det som vi brukar se när trender presenteras som räta linjer, ofta med något bakomliggande syfte att påverka på något visst sätt.
   
  Lägg märke till den systematiska ”dystrendi” som orsakas av att man bara framlägger linjära trender. Genom att representera trendfunktionerna som polynom får man en annan bild.
   

 17. magnus

  Pehr
  Jag kollade på sidan 
  man ska kolla mycket selektivt för att inte se stigande trender.
  med betoning på  mycket.
  En arab skulle kanske kunna se nedåtgående trender. men vi som läser från vänster till höger ser att temperaturkurvorna är lägre på den vänstra sidan och högre på den högra 🙂 
  Vilket enkelt uttryckt betyder att temperaturen ökar med tiden:-)

 18. magnus

  dystrendi…..
  🙂

 19. Gunbo

  magnus #19,
  ”En arab skulle kanske kunna se nedåtgående trender. men vi som läser från vänster till höger…”
  Den var bra, ha, haaa! 

 20. Michelangelo

  Modellering och utfall !
  http://wattsupwiththat.com/2011/06/09/comparing-ipcc-1990-predictions-with-2011-data/

 21. Pehr Björnbom #16
  Intressant att man kan illustrera verkligheten på olika sätt
  ” Genom att representera trendfunktionerna som polynom får man en annan bild.”
  Vilken bild föredrar du av verkligheten?
  Kan du visa funktionerna som polynom så att vi får jämföra?

 22. Rosenhane

  Uffe,
  Låt dig inte luras; polynom är inte detsamma som polygrip lika lite som kondylom är det samma som polkagris. 😉

 23. Helge

  Markstationerna i USA uppåtgående temperaturtrend verkar ha ”urbanisering” som förklaring på förvånansvärt många orter. http://www.surfacestations.org/
   
   

 24. Rosenhane #22
  Du kan vara lugn. Matte var mitt gebit efter karriärerna i databranschen.
  Och när jag var som mest i farten med trimmade moppar, gamla bilar och båtmotorer så var polygripen med i konsumkassen… 🙂

 25. Inge

  Långsiktiga trenden har hållit i sig i 150 år, uppåt med 0,5 grader/århundrade. So what? Sen är det också så att de som har hand om makten och pengarna inom klimatforskningen vill att det ska bli varmare och genom Climate gate har vi lärt oss att de har sina trick. Jag litar egentligen inte på någonting från dem.

 26. Inge #25
  Vem sjutton litar på media och politiker.
  Vem ska man lita på?
  Att tänka själv är bra, men det kräver ett skeptiskt och nyfiket sinnelag.
  Det kräver också en hel del mer än ren nyfikenhet. Man måste vara nyfiken med finess.
  Det räcker inte att vara skeptisk ens i en hel kolloni av skeptiker.
  Är man alltför brett skeptisk så blir man inknuffad på ena sidan.
  Är man medhållande skeptisk i bloggens gemenskap så kan man skriva vilket tok som helst utan att bli hånad eller kommenterad.
  Intressant fenomen. Vuxna människor…

 27. Pehr Björnbom

   
  Magnus #17,
   
  Det är väl en annan form av ”dystrendi” när man som du uppfattar att jag sagt något om att trenden går i den ena eller andra riktningen när jag inte sagt ett ord om detta 🙂
   
  Jag har bara påpekat att man kan undersöka trenderna på annat sätt än genom att bara använda linjära trendfunktioner. Sedan får var och en själv bedöma om de trender man ser är bara positiva eller om de också kan tänkas ha varit negativa och om de kan tänkas bli negativa i framtiden.
   
  Men det kanske inte var så du menade … 🙂
   

 28. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #21,
   
  Vilken bild föredrar du av verkligheten?”
   
  Jag är ju forskare och ser gärna en djupare analys där man ser saken ur olika vinklar. Jag tycker det är utmärkt att man undersöker trenderna både med linjär trendfunktioner och med polynom.
   
  Kan du visa funktionerna som polynom så att vi får jämföra?”
   
  Du verkar inte ha tittat på figurerna i den länk som jag angav 😉
   
  Jämförelsen finns i dessa figurer. Det var det som var poängen.
   

 29. magnus

  Pehr
  Jo men man ska vara bra kreativ för att se att trenderna inte är uppåtgående – polynom eller inte.

 30. magnus

  Pehr (igen)
  är du skriver att man får en ”annan bild” än den linjära uppåtgående trenden så menar jag att det får man faktiskt inte alls.
  Den sammantagna bilden är uppåtgående, från vänster till höger.
  Fast det kanske inte var så du menade 🙂

 31. Pehr Björbom #28
  Du har rätt. Jag kikade aldrig på din länk. Såg inte ens att du hade en länk. 

 32. Pehr Björnbom

   
  Magnus #30,
   
  Man ser ju en överlagrad vågrörelse i trendlinjen när man använder polynom i stället för endast en linjär ekvation. Det kanske är en effekt av naturliga variationer.
   
  Det borde väl betyda något för bedömningen av den globala uppvärmningen om det finns sådana överlagrade naturliga variationer. Eller anser du att dessa inte betyder något ….

 33. Detta är Off Topic (här) men intressant!
  Det är ingen nyhet att den sk konsensus-hållningen (vilket larvigt ord) i den sk klimatvetenskapen bevakar sin denna (självproklamerade) position extremt svartsjukt, och att alla som anser sig tillhöra inre cirkeln samarbetar för att hålla alla som inte skriver under på den skall hållas utanför.
  Vi har anat det under många år, sedan ClimateGate vet vi både att och hur oförblommerat det sker. Vi vet även att man hållit på precis likadant därefter. Tex när Eric Steig försökte förhindra att hans halvdana men (på Natures omslag ) prominent uppvisade stude där man äntligen hade hittat uppvärmningen även i antarktis. Andra har dokumentera samma oetiska försök att förhindra att kritik eller alternativa förklaringar kommer fram.
  Personligen räcker detta för mig för att säga att forskningen är korrumperad, när man aktivt försöker förhindra att sanningen kommer fram.
  Nu har Richard Lindzen redogjort för hans senaste drabbning med samma mentalitet. Hans redogörelse finns att läsa tex här:
  http://www.masterresource.org/2011/06/lindzen-choi-special-treatment/
  Det är många länkar och bilagor. Till olika brev och påståenden, svar och undanflykter. Ganska mycket stoff, och inte alldeles överkådligt. Och det är trist att AGW-sidan aldrig kan uppträda sportsligt på den arenan de säger att de agerar på … 
  Men så har ju mönstret sett ut ett bra tag.  

 34. Pehr Björnbom

   
  Magnus igen,
   
  Men man kan ju naturligtvis, om man har stor förkärlek till just den räta trendlinjen, se att denna lutar 0,75 grader per hundra år.
   
  Då behövs det 170 år till med business as usual innan temperaturen har stigit 2 grader från preindustriella nivån. Det finns alltså en del att vifta på.
   
  Så visst kan man göra det enkelt för sig genom att använda linjära trender. Men tror du inte att detta kanske är lite väl osofistikerat. Så enkelt borde man väl inte avfärda den globala uppvärmningen, eller … 😉
   

 35. Anders L

  Jan-Erik S #13,
  ”Eller…vad tycker du?” 
  Jag tänker att det faktum att klimatet har egenvariationer inte betyder att det inte kan påverkas av yttre faktorer utöver dessa. Stora vulkanutbrott kan sänka den globala temperaturen, även om klimatet också kan bli kallare ”av sig självt” (eller åtminstone pga orsaker som vi inte kan identifiera). Och klimatet kan bli varmare ”av sig självt” – men det kan också bli varmare av särskilda händelser, t ex som att en eller annan djurart plötsligt förflyttar enorma mängder kol från berggrunden till atmosfären. Jag tycker att det vore fantastiskt märkligt om klimatet inte skulle bli varmare som en följd av ökad halt växthusgaser. 
  Och som jag har sagt förut – det viktigaste i klimatfrågan är ju inte hur många grader varmare det blir, utan var det blir varmare och vad det får för betydelse för den politiska och sociala stabiliteten i de områdena. Det finns redan flera kärnvapenmakter (Indien, Pakistan, Kina, Israel …) som kan få ökade problem pga klimatförändringar (som om de inte hade nog av problem redan…)

 36. Anders L – Hur etablerar du att totala mängden växthusgaser ökar eller måste öka om CO2-halten stiger en aning?
  Tillhör du dem som tror att CO2 är vad som styr allt annat? Varför tror du i så fall det?

 37. Gunbo

  Ander L,
  ”Och som jag har sagt förut – det viktigaste i klimatfrågan är ju inte hur många grader varmare det blir, utan var det blir varmare och vad det får för betydelse för den politiska och sociala stabiliteten i de områdena.”
  Exakt! Själv tror jag inte att den globala medeltemperaturen kommer att överstiga 2 grader jämfört med 1800-talets. Men vad det innebär för en planet som redan är överbefolkad vet vi inte i detalj. När det senast var 2 grader varmare var antalet människor en bråkdel av dagens ~7 miljarder.

 38. Gunbo … har du också en ’korrekt’ befolkningsmängd i åtanke?
  Vad skulle den vara i så fall, och hur har du etablerat den siffran då?

 39. Pelle L

  Gunbo #37
  Ja, det vet vi ju alla hur svettigt det kan bli i en tät folksamling.
  À propos ingenting Gunbo, har du räknat på, överslagsmässigt alltså,
  vad 7 miljarder människor är jämfört med antalet individer hos andra arter?
  Alltså i biomassa eller någon annan måttstock som du tycker är relevant?
  Jämför med tex myror, termiter, tättingar, sorkar, you name it!
  Vad har männniskan för betydelse, om man nu för en gångs skull bortser från koldioxiden?

 40. Pelle L

  Gunbo #37
  Följdfråga: När är en planet ”överbefolkad”?

 41. Gunbo

  Jonas #38,
  Nej, jag har inte hunnit leta på internet efter folkmängden under bronsåldern men att den var ”en bråkdel” av dagens bör vara med sanningen överensstämmande.

 42. OK, du gissade att ’rätt’ antal var under bronsåldern. Och hur etablerade du att just den siffran är den optimala? Och tom att detta då är ’sanningen’?
  Och måste jag alltid upprepa alla relevanta frågor till dig två, tre eller ännu många fler ggr?
  😉

 43. Pelle L

  Gunbo #41
   
  Vad vill du ha sagt?
  Vill du att vi skall ”reducera” jordens folkmängd till vad den var på bronsåldern?
  Eller vad syftar du till med talet om bronsåldern?

 44. Gunbo

  Pelle L,
  ”À propos ingenting Gunbo, har du räknat på, överslagsmässigt alltså, vad 7 miljarder människor är jämfört med antalet individer hos andra arter?”
  Som du säkert inser är det stor skillnad mellan t ex myrors och människors påverkan på sin omgivning. Vi människor behöver enormt mycket mer areal och resurser för att överleva än exempelvis termiter och myror.
  En planet är överbefolkad när resurserna för att upprätthålla en arts liv börjar sina, vilket är nära förestående när det gäller arten Homo sapiens.

 45. Ivh

  Jag har äst alla inlägg inkl länkar.
  Det är solklart att det är en uppåtgående temperaturtrend.
   
  Jan-Erik S #8
  Du har fel. Det är endast 14 månaderr som varit kallare sedan juni 2006 än redovisat medeltal.

 46. Ojoj … nur är du alltså framtidsexpert också, Gunbo
  Och menar du verkligen du vet (’inser’ kallar du det) vilka massor av föda mm som går åt för andra arter!? Bara genom att gissa?
  Eller är det mer det vanliga: Sådant som du inte ser, det räknas inte? (Förutom när det gäller klimatalarmism förstås)?

 47. Pehr Björnbom

   
  Jonas #33,
   
  Lindzens redogörelse är en mycket intressant läsning.
   
  Reviewers har lagt ned ett förvånansvärt stort arbete och skrivit väldigt långa och detaljrika utlåtanden för att hitta argument mot artikeln.
   
  Det är väl det som Lindzen vill illustrera. Mitt intryck är att detta är en artikel som skulle ha accepterats efter viss revision om det varit fråga om en ”normal” vetenskaplig miljö.
   
  Det är inget bra argument mot en studie baserad på observationer att man inte kan förklara varför den leder till ett visst resultat. Resultat från observationer borde publiceras förutsättningslöst och därefter får man inom vetenskapsområdet diskutera om och hur de kan förklaras. Det kan ju behövas ny teoribildning för att förklara observationer som inte går att förklara på annat sätt.
   
  Studien leder här till en stark negativ återkoppling, dvs. en mycket låg klimatkänslighet. Det är vad författarna kommer fram till från de observationer som de har bearbetat. Men huvudargumentet tycks då bli att eftersom denna starka negativa återkoppling och låga klimatkänslighet inte kan förklaras så bör studien inte publiceras.
   

 48. Gunbo

  Pelle L,
  ”Vill du att vi skall ”reducera” jordens folkmängd till vad den var på bronsåldern?”
  Hur kommer du fram till en sådan slutsats ur det jag skrivit? Vad jag menade var att den bråkdel av dagens befolkning som levde under bronsåldern lättare kunde anpassa sig till ett förändrat klimat än vad dagens enormt större antal människor klarar av, gör att dagens klimatförändringar är ett större hot än under tidigare tidsåldrar. 
  Jag har aldrig förespråkat någon ”reducering” av folkmängden!

 49. Pehr … ja ungefär så tolkade jag också det hela. Det är lite lätt surrealistiskt. Jag tror inte att alla editorer och framstående forskare är korrumperade. Men där finns förstås många andra intressen och lojaliteter inblandade ocksp. Och det mellan individer som känner eller iaf känner till varandra väl. Och där man tvingas välja sida i en hel del sammanhang. Politisering av vetenskap är en riktig jäkla styggelse. Inget positivt kommer ur detta på sikt!

 50. Pehr Björnbom

   
  Apropå överbefolkad planet.
   
  Det måste vara viktigt att satsa stora resurser på att förbättra levnadsförhållanden för dem som lever utan ordentlig utbildning och utan dräglig levnadsstandard och inte har möjlighet att leva det bättre liv som innebär att man själv begränsar barnafödandet av familjeekonomiska skäl (som de flesta i Sverige till exempel).
   
  Det borde då vara särskilt viktigt att veta vad klimatkänsligheten är. Om klimatkänsligheten är låg så kan stora resurser frigöras till förbättrade levnadsförhållanden i stället för att offras på att reducera utsläppen av koldioxid.
   

 51. Så Gunbo, du hävdar att människorna på bronsåldern hade bättre möjligheter att anpassa sig till ett föränderligt klimat, är det det du försöker säga här!?
  Vet du om att dom inte ens hade internet för att söka information eller lära sig saker!? Ja inte ens kunde framställa stål för att gära verktyg!? Men du tror att de hade bättre möjligheter att anpassa sig!? Är det verkligen det du menar, det som du skriver!?

 52. Pelle L

  OK Gunbo, jag drog kanske vissa slutsatser av vad du skrev (kallas ibland att få 2 + 2 att bli 4) som du inte vill stå för vid närmare eftertanke.
  På frågan från Jonas N
  ”Gunbo … har du också en ‘korrekt’ befolkningsmängd i åtanke?
  Vad skulle den vara i så fall, och hur har du etablerat den siffran då?” så svarade du med
  ”Nej, jag har inte hunnit leta på internet efter folkmängden under bronsåldern…”
  Vad var din tanke då, Gunbo, om du inte tänkte att det var en lagom folkmängd?
  Och återigen: Anser du att jorden är överbefolkad?

 53. Gunbo

  Jonas #51,
  Ha, haa! Du är för rolig! Nu går jag och lägger mig och önskar dig god natt!  

 54. Gunbo

  Pelle L,
  ”Vad var din tanke då, Gunbo, om du inte tänkte att det var en lagom folkmängd?”
  Min tanke var och är att om många miljoner människor lever i områden som blir utsatta för torka, översvämningar m m, blir konsekvenserna av klimatförändringarna långt mer katastrofala än de var under exempelvis bronsålden då antalet människor var en bråkdel av det nuvarande.
  (Tänk att det ska vara så svårt att fatta detta!)
  En lagom folkmängd = en folkmängd som kan leva (och överleva) på de resurser som står till buds. Detta gäller inte bara Homo sapiens utan alla arter.

 55. Pelle L

  Gunbo,
  när du skriver ”En lagom folkmängd”, har du då också någon idé hur vi skall uppnå detta lagomtillstånd?
  Är det någon tanke bakom begreppet lagom, eller skall vi bara berätta sagor för varandra?

 56. Gunbo

  Pelle L,
  ”…när du skriver ”En lagom folkmängd”, har du då också någon idé hur vi skall uppnå detta lagomtillstånd?”
  Nej, det har jag inte men naturen brukar ha det!

 57. P.B#47                                                                                                  Negativa återkopplingen är svår att mäta,dessa mätningar är svåra att göra p.g,a bruset är stort.
  Den går inte direkt att kvantifiera.
  Det är vad har uppfattat om detta.
  ALI.K.

 58. Inge

  I alla fall har det inte blivit så mycket varmare  som IPCC deklarerade 1990. Är det elakt att påminna?:
  http://wattsupwiththat.com/2011/06/09/comparing-ipcc-1990-predictions-with-2011-data/#more-41371

 59. Ulf L

  Gunbo #54
  En lagom folkmängd = en folkmängd som kan leva (och överleva) på de resurser som står till buds. Detta gäller inte bara Homo sapiens utan alla arter.
  För att en sådan utsaga ska ha någon mening måste man definiera vad resurser. Här skiljer sig Homo sapiens från alla andra djurarter. Vi har en förmåga att uppfinna resurser, att förändra vad vi betecknar som resurser. Bronsålders människor hade en långt sämre förmåga att finna nya resurser än vad den moderna människan har med sina forskning, sina  universitet och kommunikationsmetoder. Därrför var det nog bronsåldersmänniskan som var känslig för förändrade klimatförhållanden.
  Ett exempel är vikingarna på Grönland. När klimatet blev kallare hann de aldrig adaptera, mot slutet blev tvungna att äta sina hundar och svalt ihjäl i sina sängar. De kunde inte ens ta sig därifrån eftersom de hade för lite trä och spik för att kunna bygga båtar.
  När förhållandena ändras kommer vi att ha en bättre förmåga att hantera detta än någonsin tidigare på jorden.

 60. Jan-Erik S.

  lvh #45:
  Förstora bilden genom att trycka på den gröna pilen längst ner i marginalen.
  Jag får det till 19…

 61. Jan-Erik S.

  Rättelse mig själv! 21 ska det vara!

 62. Pehr Björnbom

   
  ALI.K. #57,
   
  Negativa återkopplingen är svår att mäta,dessa mätningar är svåra att göra p.g,a bruset är stort”.
   
  Jo, och det gäller även positiva återkopplingar (till exempel från vattenånga) när man försöker mäta dem från strålningsdata från satelliter.
   
  Jag tycker det är särskilt intressant med Spencers och Braswells (2010) nya metod:
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2479814.ece
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2493445.ece
  http://www.nyteknik.se/incoming/article2479843.ece/BINARY/L%C3%A4s+debatt%C3%B6rernas+bakgrundsfakta+%28pdf%29
   
  Det sägs ju på diverse bloggar att Spencer och Braswell endast mäter brus och att deras mätningar avser för korta tidsperioder, men jag tar sådan bloggar med en stor nypa salt. Deras metod har enligt min mening potentialen att till stor del eliminera bruset genom att den undviker en dekorrelationseffekt som belastar andra forskares undersökningar.
   
  Jag väntar och ser om det kommer någon kritik av deras metod i den peer-reviewade litteraturen. Hittills har jag inte hittat någon sådan kritik, dvs. att deras metod inte kan användas på grund av bruset eller att deras mätningar avser för korta tidsperioder. Vi får se hur det blir.
   

 63. Pehr Björnbom

   
  På grund av de negativa kampanjer som ständigt tycks återkomma mot klimatforskargruppen vid University of Alabama, Huntsville (UAH), dvs. John Christy, Roy Spencer, William Braswell med flera så har jag skrivit en kommentar på en annan tråd:
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/05/hur-agw-propagandister-manipulerat-media/#comment-228510
   
  Man sprider exempelvis en bild av att UAH:s temperaturmätningar inte skulle vara pålitliga. Detta motsägs effektivt av den nya rapporten från NAS som omnämns i kommentaren. De har skrivit så här i denna rapport:
   
  3. The temperature of the lower atmosphere is measured directly by instruments mounted on weather balloons (see, e.g., M. P. McCarthy, H. A. Titchner, P. W. Thorne, S. F. B. Tett, L. Haimberger, and D. E. Parker, “Assessing bias and uncertainty in the HadAT-adjusted radiosonde climate record” [Journal of Climate 21(4):817-832, 2008]) and indirectly by satellites that measure the energy radiated upward from the Earth at specific wavelengths (J. R. Christy, R. W. Spencer, W. D. Braswell, “MSU tropospheric temperatures: Dataset construction and radiosonde comparisons” [Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 17:1153-1170, 2000]; J. R. Christy, R. W. Spencer, W. B. Norris, and W. D. Braswell, “Error estimates of version 5.0 of MSUAMSU bulk atmospheric temperatures” [Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 20:613-629, 2003]; C. A. Mears and F. J. Wentz, “Construction of the remote sensing systems V3.2 atmospheric temperature records from the MSU and AMSU microwave sounders” [Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 26:1040-1056, 2009, doi: 10.1175/2008JTECHA1176.1]). Trends in these data have been assessed in detail by the U. S. Climate Change Science Program (CCSP (Temperature Trends in the Lower Atmosphere: Steps for Understanding and Reconciling Differences, Synthesis and Assessment Product 1.1, eds. T. R. Karl, S. J. Hassol, C. D. Miller, and W. L. Murray [Washington, D.C.: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2006]) and the IPCC (Climate Change 2007 WG1, Summary for Policymakers)”.
   

 64. Jan E M

  Pehr Björbom #63
   
  Hur pålitliga UAH:s temperaturmätningar är kan jag inte avgöra. Det som däremot är uppenbart är att medelvärdet för de 5 sista åren är 0,3-04 grader högre än för de 5 första åren.

 65. Jan E M

  Jan-Erik S #8, #60, #61
  Jag har räknat noga hur många av de 60 senase månaderna som varit kallar resp varmare än det redovisade medelvärdet. 14 har varit kallare och 46 varmare.

 66. Pehr Björnbom

   
  Jan E M #64,
   
  Detta är i stort sett korrekt. Den linjära temperaturtrenden i UAH:s temperaturserie är 0,14 grader per decennium, dvs. på hundra år stiger temperaturen globalt med 1,4 grader:
  http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc.lt
   
  Lägg märke till att på södra halvklotet och i tropikerna är den linjära trenden bara 0,7 grader per hundra år. Man kan undra om dom verkligen kan ha märkt något av uppvärmningen.
   
  I våra trakter, som kallas NoExt i filen, dvs. Northern Extratropics (norr om 30N) är trenden 2,7 grader per hundra år, och i Arktis 4,8 grader per hundra år. Så här i Sverige, som väl delvis ligger i Arktis eftersom polcirkeln går igenom här, borde vi verkligen märka av den globala uppvärmningen, men klimatforskarna menar ändå att just här kommer den ändå kanske till och med att ge mer fördelar än nackdelar.
   

 67. Patrik

  Anders L, Magnus>> Visst är trenden i ovanstående tidsintervall positiv! 🙂
  Ca 1,36 grader Celcius per 100 år:
  http://woodfortrees.org/data/uah/trend
  Om vi då betänker att ”global cooling” på grund av aerosolutsläpp var ett påtagligt ”hot” under 1970-talet (Schneider et al) så kan man förmoda att den ”verkliga” start temperaturen kanske borde vara sisådär 0,2 grader varmare, vilket ger vid handen att den ”verkliga” trenden är betydligt svagare…
  Låt säga +1 grad om 100 år.

 68. Patrik

  Och, så att det inte blir någon debatt om global cooling och ifall det verkligen var en vetenskaplig hypotes på 1970-talet här så rekommenderas att tvivlare tittar på ”The Climate Wars” episod 1, där man kan höra Stephen Schneider i egen hög person prata om detta.

 69. Patrik

  Pehr Björnbom>> Apropos tropikerna så kan man ju också tillägga att atmosfären där kan förmodas vara helt mättad på vattenånga och att några större återkopplingseffekter vad det anbelangar inte kan inträffa där.

 70. Pehr Björnbom

   
  an E M #64 (igen),
   
  Jag såg just i den länkade filen ovan att jag missat det allra märkligaste.
   
  I Antarktis (SoPol) är den linjära trenden – 0,07 dvs. temperaturen minskar med 0,7 grader per hundra år. Så den ”globala” uppvärmningen är alltså inte global.
  Det finns väl antagligen någon rimlig klimatvetenskaplig förklaring, men visst är det kuriöst.

 71. Pehr Björnbom

  Ursäkta, Jan E M skulle det vara …

 72. Pehr Björnbom

   
  Patrik #67,
   
  Kul att vi uppger samma värde, 1,4 grader per hundra år, från två olika källor 🙂
   

 73. Patrik

  Pehr #72>> Ja, jag läste inte ditt innan jag skrev mitt. 🙂

 74. Jan-Erik S.

  Jan E M #65:
  Vad trött jag blir!
  Har du förstorat upp grafen???
  Förstora upp bilden och räkna om…BASTA!!!

 75. Pehr Björnbom

   
  Patrik #69,
   
  Det finns ett mysterium med återkopplingen från vattenångan som jag skulle vilja ha förklarat av någon som verkligen är insatt i detta. På den norske klimatprofessorns Ole Humlum webbsidor finns följande:
  http://www.climate4you.com/GreenhouseGasses.htm#Atmospheric water vapor
   
  Om man går ner på sidan till rubriken ”Atmospheric water vapor” och tittar på fjärde diagrammet nedom denna rubrik så är detta hur vattenhalten i g vattenånga per kg luft har varierat i atmosfären på olika höjder.
   
  Den höjd som borde vara mest relevant för återkopplingen från vattenånga, eftersom det är på hög höjd som vattenmolekyler kan stråla ut värmestrålning i rymden, är 9 km.
   
  Men på denna höjd har vattenånghalten inte ökat, utan denna har minskat i takt med att temperaturen har ökat, enligt diagrammet.
   
  Detta stämmer alltså inte med en positiv återkoppling. Men däremot är det förenligt med en negativ återkoppling, exempelvis de låga klimatkänsligheter som Spencer och Lindzen talar om.
   
  Jag undrar verkligen om det finns någon sakkunnig som skulle kunna förklara hur detta hänger ihop.
   

 76. magnus

  Patrik
  1,4 grader per 100år är faktiskt en hel del om man ser till geologisk tidsskala.
  Så vissa kanske tycker att det är anmärkningsvärt.
  men inte alla har jag förstått…..

 77. Toprunner

  magnus #76:
  Du kan alldeles säkert hitta de som tycker att mer vore bättre.

 78. Pehr Björnbom

   
  Magnus #76,
   
  1,4 grader per 100år är faktiskt en hel del om man ser till geologisk tidsskala”.
   
  Nej, det verkar snarare som det är inom gränserna för normal variation för temperaturtrenden inom en trettioårsperiod.
   
  I följande artikel har man undersökt sådana naturliga variationer. För den tropiska oceanen (för vilken det anses möjligt att göra denna typ av klimatmodelleringar) varierar trettioårstrenden med ± 2 grader per hundra år.
   
  Lennart Bengtsson and Kevin I. Hodges (2009), On the evaluation of temperature trends in the tropical troposphere:
  http://www.springerlink.com/content/d4363685t8465n4q/
   
  In order to identify the significance of the tropospheric linear temperature trends we determined the natural variability of 30-year trends from a 500 year control integration of the coupled ECHAM5 model. The model exhibits natural unforced variations of the 30 year tropospheric trend that vary within ±0.2 K/decade for the tropical oceans. This general result is supported by similar results from the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) coupled climate model”.
   

 79. Patrik

  Magnus>> Men tvågradersmålet då? Det är väl iaf kirrat då eller? 😉

 80. Bäckström

  Pehr Björnbom #75
  ”Den höjd som borde vara mest relevant för återkopplingen från vattenånga, eftersom det är på hög höjd som vattenmolekyler kan stråla ut värmestrålning i rymden, är 9 km.”
  Detta är en av många frågetecken som man uppenbarligen inte kan förklara med rådande kunskap?
  Antingen är det:
  1. Fel på alla satellitmätningar och ballongmätningar.
  2. Något är fel i teorin runt hur vattenångan beter sig i atmosfären
  Vilket är mest troligt?
  /Bäckström

 81. magnus

  Patrik
  Magnus>> Men tvågradersmålet då? Det är väl iaf kirrat då eller?
  Det vore väl bra.
  Men tvågradersmålet är ju bara satt till 2 grader för att allt annat verkade helt djäkla hopplöst att uppnå, och attdet är en jämn fin siffra
  Det betyder inte att 1,5 grader är obetydligt, eller ens bra 🙂

 82. tty

  Magnus #76
  1,4 grader per 100år är faktiskt en hel del om man ser till geologisk tidsskala.”
  Nej, sådana förändringar är helt normalt. Om vi t ex tittar på de 2000 senaste åren i Vostok-iskärnan kan vi t ex konstatera att temperaturen sjönk 1,97 grader mellan 1356 och 1285 BP, steg 1,96 mellan 1285 och 1074 BP, steg 2,94 grader mellan 552 och 397 BP och sjönk 2,05 grader mellan 375 och 234 BP.
  Under extrema perioder som för 8200 år sedan och i början och slutet av Yngre Dryas förändras temperaturen >5 grader på 50 år. Det är en hel del sett i geologisk tidsskala.

 83. Pehr Björnbom

   
  Bäckström #80,
   
  Tack, intressant kommentar!
   
  Med tanke på att data på vattenånghalterna i diagrammet är från ”NOAA Earth System Research Laboratory” så förefaller mig ditt alternativ 2 mest troligt.
   
  Men helt klart finns det klimatforskare som inte erkänner ett sådant resonemang. För oss båda är detta uppenbarligen ett mysterium. Jag skulle gärna se att någon av dessa klimatforskare kunde visa hur de bortförklarar detta resonemang.
   

 84. Bäckström

  Pehr Björnbom #83
  Så vitt jag förstått så är de flesta forskare överens om att det borde vara betydligt varmare på ca: 10 km höjd över tropikerna, än vad man kunnat mäta, eftersom både marktemperaturserierna och satellitmätningarna visar på en förhöjd global temperatur vid markyta (de senaste 30 åren, nåja 20). Och detta alldeles oavsett om detta skulle bero på Co2 eller något annat.
  Så visst är det något som uppenbarligen inte stämmer.
  /Bäckström

 85. Christopher E

  Tty
  Härligt med någon som ger lite vettiga perspektiv. Är det något AGW-alarmismen saknar så är historisk överblick.
  Din kommentar tog udden av alla skrämselskott ovan för den obetydliga trenden uppmätt från några decennier.
  Men för en genomsnittlig AGW-are är allt enkelt; varmare=mänsklig orsak=katastrof. De kallar skeptiker förnekare och förnekar sedan själva naturlig variation.

 86. Bäckström

  Christopher E #85
  Precis.
  Jag har alltid varit förundrad över begreppen här:
  • Klimatskeptiker:
  Borde väl rent logiskt vara ett epitet på någon som är skeptiskt till att klimatet alldeles på egen hand ”naturligt” lyckas förändra klimatet?
  • Klimatförnekare
  Borde väl rent logiskt vara någon som oavsett bevisläge ändå förnekar att klimatet skulle kunna förändras alldeles på egen hand.
  /Bäckström

 87. Patrik

  magnus #81>> Njaeee… Nu fabulerar du va? 🙂
  Du vet lika väl som jag att teorier om 3-6 grader cirkulerar vilt i media (National Geographic Channel har en serie som heter ”Six degrees could change the world”, intressant att den inte heter ”…would change…” istället, men men…).
  1-1,4 grader/100 år är varken anmärkningsvärt eller särdeles oroväckande.
  Möjligt att det inte är optimalt, det vet varken du eller jag, men det är knappast något som gör det värt att ”ställa om” hela vårt samhälle. 🙂

 88. Patrik

  Pehr #78>> Den där artikeln är ju en permalink! 😀
  Men, att temperaturen kan variera ”naturligt” i tropikernas troposfär med +/-0,2 grader per decennium är väl egentligen inte det samma som att den kan variera med 2 grader/100 år? 🙂

 89. Patrik

  OT: Stora översvämmningar i Norge:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stora-oversvamningar-i-norge_6235936.svd
  Hade det inte varit fantastiskt ifall klimatologerna faktiskt kunde varna för sådana här händelser???
  Nog för att vissa av dem säkert kommer att träda fram i efterhand och hävda att ”det var väntat”, men det är ju inte riktigt samma sak som att göra något så nyttigt som att förutsäga händelsen. 😉

 90. Patrik

  OT igen>> Magnus och Anders L, förmodar att ni fortfarande sällar er till kören som fördömmer Climategate och anser att det är en storm i ett vattenglas?
  Vad tycker ni om detta då:
  http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/11/sarah-palin-emails-live-blog
  Eller ja… Jag behöver väl inte ens fråga – ni tycker givetvis att det är helt i sin ordning, på samma sätt som ni säkert tycker att WikiLeaks är en bra grej… Sålänge den ideologiska gungbrädan lutar åt rätt håll. Eller?
  Jaja, just det ja… Climategate involverade ju bara vanliga oskyldiga forskare… Nä, det där är faktiskt ett tankefel. Det involverade forskare som är starkt involverade i världspolitiken, till och med drivande.
  Moraliskt sett måste den som fördömer Climateget även fördömma ”The Sarah Palin e-mails” (oavsett vad man tycker om henne) och hela WikiLeaks-företeelsen.
  Vad har det förresten för relevans att Sarah Palin gillar att sola solarium? 😀
  Snacka om lösryckt…

 91. Ja UAH är intressant att studera. Nuvarande 15-års trend är 1.4 grader per sekel, men den ökar och IPCC’s prognoser känns mycket realisitiska. http://stigmoberg.blogspot.com/2011/06/uah-bekraftar-det-blir-varmare.html

 92. Ett förstagradspolynom, och sedan ett andrgads. Vars derivata ökar linjärt! Och kanske under mer än 100 år dessutom. Såpass …..
  😉

 93. Patrik

  Stickan>> Avsluta din kurva 1998 eller 2010 istället – då får du en rejäl uppåttrend! 🙂

 94. magnus

  Patrik #90
  OT igen>> Magnus och Anders L, förmodar att ni fortfarande sällar er till kören som fördömmer Climategate
  visst känns det bra att skapa uppfattningar om hur andra tänker som liksom förstärker känslan av ens egna moraliska överlägsenhet 🙂
  var det inte wikileaks som läckte climategatemailen? 

 95. Patrik #89
  Regnet i Norge handlar om väder.
  Klimatforskarna som försöker se trender när det gäller klimatförändringar påvisar bara att det kan bli annorlunda väder om klimatet förändrar sig något lite.
  Lite varmare så blir det mer nederbörd på vissa håll och torrare på andra håll.
  Osäkert att lyssna på klimatforskare alltså när det gäller väder. Om man inte är intresserad av de pyttesmå variationerna i klimaten här och där. Små förändringar i atmosfären som kan ställa till med mer jobbigt väder på Jorden än Solen, Månen och resten av Galaxen.

 96. Patrik

  Magnus>> Que?
  Uffeb>> Que? Queeeeee???
  🙂

 97. magnus

  Patrik
  1-1,4 grader/100 år är varken anmärkningsvärt eller särdeles oroväckande.
  Jag har förstått att du tycker det.
  Men du är ju inte speciellt oroad över en temperaturhöjning på sex grader heller.
  för du har ju liksom redan din uppfattning färdig. och den är bekväm för dig 🙂
  (för att parafrasera en känd film 🙂 )

 98. magnus

  Patrik
  Que?
  Ska du säga 🙂

 99. Patrik #96
  Vad var det som du inte förstod?

 100. Torsten Wedin

  Uffeb #95:
  QUE????

 101. Torsten Wedin

  Uffeb;
  Mitt ”QUE???”, och förmodligen Patriks också, berodde inte på att jag inte förstod. Det berodde på att DU inte förstod det du skrev.
  Totte

 102. Torsten Wedin

  Magnus #97:
  ”Men du är ju inte speciellt oroad över en temperaturhöjning på sex grader heller.”
  Vilka sex grader? Det är ju bara trams. Vi kommer ju snart att få en riktig kallperiod, enligt såväl Coryn som Landscheidt m.fl.
  Och om ca 900 år börjar nedisningen, enligt Landscheidt. Han är död nu men han förutsåg det minimum som skulle inledas, och har inletts, 2010.
  Så + 6 grader? QUE?

 103. Torsten Wedin

  Corbyn skulle det stått i 102.

 104. magnus

  Vilka sex grader? Det är ju bara trams. Vi kommer ju snart att få en riktig kallperiod, enligt såväl Coryn som Landscheidt m.fl.
  Som sagt var…..

 105. Toprunner

  Torsten W #103:
  Du som vet… vad sa Corbyn om värmerekorden i norrbotten och Norge?… de sticker ju ut rejält.

 106. Torsten #100 ch 101.
  Missade dina spanska frågor.
  Kul att beskriva en fråga som att den frågande inte behöver svar eftersom han inte förstått det han själv skriver 😀
  ”Mitt ”QUE???”, och förmodligen Patriks också, berodde inte på att jag inte förstod. Det berodde på att DU inte förstod det du skrev.
  Totte”
  En riktig pärla som jag troligen kommer att rama in och spara för barnbarnen att fundera över.
  Jag förstod, men du förstod inte vad du skrev…  du har varit rolig förr Totte, men nu överträffar du nog rolghetsmätaren så att den hamnar utanför skalan.
  Du är nog IQ-fenomen men ibland blir du även QL-fenomen.

 107. Pehr Björnbom

   
  Patrik #88,
   
  Uppenbarligen är ditt skämt om att artikeln är en permalink ytterst roligt, men tyvärr förstår jag det inte 😉
   
  Men, att temperaturen kan variera ”naturligt” i tropikernas troposfär med +/-0,2 grader per decennium är väl egentligen inte det samma som att den kan variera med 2 grader/100 år?”
   
  Jodå! Om du läser lite noggrannare så ser du att det är trettioårstrenden som varierar med ± 0,2 grader per decennium.
   
  (Ursäkta på förhand om jag tar detta för allvarligt. Du kanske bara skämtade 😉 )
   
  En trettioårstrend är den lutning som du får om du anpassar en rät linje till data för temperaturanomalin under en tidsperiod av trettio år som funktion av tiden. Du har ju själv gjort sådana beräkningar på sajten Wood for trees.
   
  Den räta linjen har ju som bekant ekvationen y = k*t + m.
   
  När man anpassar dessa trettioårsdata för temperaturanomalin får man alltså att k varierar inom ± 0,2 grader per decennium.
   
  Men du kan naturligtvis ange dina k-värden i olika enheter, beroende på tycke och smak. Du kan exempelvis lika gärna ange k som 0,02 grader per år eller 0,02 K/a eller, som jag gjorde, 2 grader per 100 år.
   
  Det är i grunden alltid samma k-värde som anges, men siffervärdet varierar beroende på enhet.
   

 108. Pehr Björnbom

   
  Med anledning av följande intressanta artikel om Phil Jones på BBC har jag en del funderingar om huruvida takten i den globala uppvärmningen ökar eller minskar:
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510
   
  Phil Jones bekräftar i artikeln att den linjära trenden för de senaste 16 åren visar en signifikant uppvärmning på signifikansnivån (konfidensgraden ?) 95%.
   
  Jag beräknade denna trend för perioden 1995 – 2010 med hjälp av Wood for trees från CRU:s databas HadCRUT3:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1995/to:2011/trend
  http://www.woodfortrees.org/data/hadcrut3vgl/from:1995/to:2011/trend
   
  Trenden blev 0,0107116 per år = 0,11 grader per decennium = 1,1 grader per 100 år.
   
  Men trenden för 16-årsperioden 1985 – 2000 blev mycket större: 0,20 grader per decennium.
   
  Man kan också beräkna separata trender för de båda halvkloten. För norra halvklotet blir trenderna större och för södra betydligt mindre. Men trenderna blir genomgående mindre för den senaste 16-årsperioden jämfört med 1985 – 2000.
   
  Trenden 1995 – 2010 för södra halvklotet på endast 0,04 grader per decennium kan inte gärna vara signifikant på någon standardnivå. Så man borde kunna säga att uppvärmningen verkar ha upphört på södra halvklotet.
   
  Nedan följer mina beräkningsresultat:
   
  Hadcrut3, variance adjusted data
   
  Globalt
   
  1995-2010
  0,11 grader per decennium
   
  1985 -2000
  0,20 grader per decennium
   
  Norra halvklotet
   
  1995-2010
  0,17 grader per decennium
   
  1985 -2000
  0,29 grader per decennium
   
  Södra halvklotet
   
  1995-2010
  0,04 grader per decennium
   
  1985 -2000
  0,13 grader per decennium
   

 109. P.B
  Mycket viktigt påpekande,det finns södra och norra halvkloten.
  Tar man man det ’globalt’ så blir det mycket komplicerat.
  30 år är mycken liten tid i dessa sammanhang, för att göra någon  total klimatanalys av.
  ALI.K.

 110. Pehr Björnbom

  ALI.K #109
  Tack, trevligt att höra 🙂