temperatur maj 2011

UAH temperatur maj 2011

Nu har UAH publicerat sina temperaturdata för maj 2011 och avvikelsen för den gångna månaden är +0,13° C.