Förbättrad satellitmätning visar lägre global uppvärmning

UAH

Bild: Bob Tisdale

University of Alabama in Huntsville (UAH) har under tre år arbetat med förbättrade beräkningsmetoder för sin databas över världens temperaturer. I motsats till markbundna termometrar så kan satelliter täcka in 99% av jordens yta och man kan få temperaturdata från alla höjdlager i atmosfären. Men det finns nackdelar också, exempelvis att satelliterna rör sig och därför inte alltid mäter över exakt samma punkter när de snurrar runt jorden. Det är också så att man använder flera satelliter som skall kalibreras och att de sker förändringar i satelliternas höjdlägen över tid. Det är bl.a. för dessa saker som man nu anser sig ha fått bättre beräkningsmetoder.

För fler tekniska detaljer se Roy Spencers långa blogginlägg här. Han diskuterar framförallt förändringarna och jämför med UAHs tidigare version.

Det här har också medfört att man räknat om alla data sedan 1979 då mikrovågsmätningar från satelliter fanns tillgängliga för att beräkna temperaturer. Det är kanske inte så stora förändringar som detta har inneburit. Men i ett debattklimat där varenda 10-dels, och t.o.m. 100-dels, grad hausas upp av alarmisterna så blir resultaten ändå sprängstoff. Här är de viktigaste resultaten:

 • Som synes från bilden ovan så har den globala temperaturen ingen uppvärmningstrend alls sedan januari 1997. Det är 219 månader, eller 18 och ett kvarts år, med en 0-trend och stämmer väl med den andra satellitdatabasen Remote Sensing System (RSS) som uppvisar 220 månader utan någon uppvärmning.
 • UAH beräknar att uppvärmningstrenden sedan 1979 är 0,11 grader C per decennium (eller 1,1 grad på 100 år). Detta skiljer sig från deras tidigare beräkning där samma tidsperiod visade 0,14 grader per decennium. Även här ligger de nu närmre (t.o.m. något under) RSS.
 • I en kommentar till sitt eget inlägg rangordnar Roy Spencer de varmaste åren. Och där hamnar det omtalade 2014 på 6:e plats (efter 1998, 2010, 2002, 2005 0ch 2003). Jag noterar att UAH därmed flyttat ned 2014 från 3:e plats till samma som RSS. 🙂
 • Liksom RSS så uppvisar faktiskt UAH en negativ trend för den globala temperaturen sedan både 1998 och 2001.

cooling 1998

cooling 2001

Bob Tisdale gör en jämförelse mellan UAH och RSS här.

Massmedia och politiker brukar sällan referera de mycket mer heltäckande temperaturmätningarna som vi kan få via satelliter än med de markbundna. Att så är fallet hänger nog tyvärr ihop med att de senare lättare kan vridas åt det alarmistiska hållet.

Ja, i själva verket så har kritiker kunnat visa att NOAA, NASAGISS och MetOffice angett helt felaktiga temperaturer för en lång rad väderstationer i b.la. Australien, Island och Sydamerika. Det hela börjar faktiskt närma sig en smärre skandal. Därför har en grupp framstående och oförvitliga forskare satt igång en fristående utredning för att gå igenom vilka ändringar som gjorts och på så sätt försöka komma tillrätta med de markbundna databaserna.

Vi önskar dem lycka till!

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lejeune

  OT: Glädjande att Lars Bern inte längre sitter i karantän, jag ser gärna fler debattinlägg från honom i MSM.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/olonsam-fornybar-energi-slar-ut-jobb_4530866.svd

 2. Sigge

  Det är stor skillnad på den här och UAH:s tidigare versioner. Vad är det som säger att deras beräkningsmodell är rätt den här gången?

  Det hävdas ofta här på bloggen att det är sunt att vara skeptisk mot vetenskapliga resultat. I det här fallet så ska man nog vara det.

 3. Thomas P

  Sigge #2 Det är ju inte ens en färdig kod utan bara en betaversion.

 4. Lasse

  Tack Ingemar!
  När det gäller temperatur så är det svårt att tänka sig en global täckning annat än från satelliter.
  Det vore intressant med en kritik av denna typ av mätning. Finns den och är den relevant?
  För vi har ju även satellitmätningar av havsnivåerna och där tycks trenden överdrivas jfrt med pegelmätningar.

  Kritiken mot temperaturmätningarna och justeringar av dessa är frekvent!
  http://notrickszone.com/#sthash.DW1RNyq7.dpbs

 5. Ingemar Nordin

  Sigge #2,

  Som du kan se från Roy Spencers blogg så är det åtskilliga saker som har förbättrats (ta bara en sådan sak som att man nu med fler satelliter inte behöver avläsa mikrovågorna i så många och stora vinklar). Alla deras förändringar i beräkningsmetoderna verkar vara väl motiverade ur fysikalisk och teknisk synvinkel. Detta innebär förstås inte att allt är perfekt. Men istället för att komma med allmänna misstänkliggöranden så vore bättre om du kommer med konkreta exempel där du tycker att en åtgärd inte är befogad. Eller att deras motivering för åtgärden inte håller.

  Jag är för övrigt rätt säker på att det nu strömmar in konkreta synpunkter och kritik till Spencer et.al från insatta personer. Men du tillhör knappast denna skara.

 6. Bengt Abelsson

  Sigge #2
  Det är bara när resultaten pekar på snabb och ökande uppvärmning man inte behöver vara skeptisk till forskningen.
  Från grundkurs i klimatlära.
  Förutfattade meningar drabbar alltid andra, aldrig en själv.
  / sarc off

 7. bom

  Har ni sett Anthropocene. Det påstås att Fagerström och Bern har fått publicering på SVD Brännpunkt för en svidande kritik av Regeringens s k Energipolitik. Skrivet finns på bloggen och det är inte första april idag. Är vi äntligen i sista sekunden räddade ur politikmonstrets käftar eller har de båda författarna kloka som de är missuppfattat att publiceringen skett? Jag måste ut och köpa SvD. Om sant är detta en glädjedag!

 8. Sigge

  #3 Thomas P

  Ännu större anledning att vara skeptisk.

  #5 Ingemar Nordin

  Jag läste förklaringarna och det fick mig att ännu mer ifrågasätta om det verkligen går att mäta globala temperaturen med någon större noggrannhet på det sättet som de gör. Jag är skeptisk!

 9. Björn

  Sigge [2]; Ja, vi är verkligen skeptiska mot den manipulering av land- och havsbaserade temperaturdata som sker. Den är så iögonfallande att en oberoende expertgrupp har tagit på sig uppgiften att utreda detta.

 10. Lejeune

  #7 bom

  Tyvärr får du spara ditt glädjefnatt till en annan dag, i dagens pappersupplaga av SVD fanns den inte!?

 11. bom

  #10 Jag såg det. Brännpunkt 3/5 tryckt på döda träd visar upp ”läkemedelsverket sviker patienterna” med helt andra författare. Webben som Din URL visar stämmer dock med Bern och Fagerström. Det börjar lukta skunk d v s har ”Högre makter” utövat censur och dumpat våra hjältar. I så fall är det en skandal av stora mått. Tag skärmdumpar!

 12. pt

  # 10
  Men på SVD:s ledarblogg kunde man finna den. Bra skrivet.

 13. Sigge

  #9 Björn

  De justeringar som görs när väderstationer flyttas har inte påverkat slutresultat nämnvärt. För enskilda stationer kan det vara stora skillnader. Eftersom justeringarna är både upp och nedåt så tar de ut varandra.
  Ibland så ser jag att en del klimatskeptiska förståsigpåare jämför med gamla värden där 1931-1960 var utgångsvärdet istället för 1961-1990 som numera är på de flesta redovisningar av den globala temperaturutvecklingen.

 14. Lasse

  Brännpunkt lever ett liv på nätet!
  Bra och angeläget skrivet. Vi går mot en Tysk energisituation där subventionerade energislag som inte klara baskravet slår ut fungerande reaktorer. Fast jag gissar att Vattenfall kan sin planering och ser Finsk kärnkraft komma. Fast den skall skickas i ledning söderöver Finska viken. I en ledning som korsar ryska gasledningarna. Dvs om Ryssarna kan hålla sig borta!

 15. bom

  #10 Bern&Fagerström verkar inte finnas på papper varken 2/5 eller 3/5. Än så länge syns den på webben, Det skall ju bli intressant att se när den försvinner ur elektroniken. Nu börjar jag nog luta åt att det fulspelas. Är det vanligt att Brännpunkt/pappersupplagan skiljer sig från Brännpunkt/webb?

 16. Kent S

  OT

  Tur vi har GP och TT.
  Från dagens relevanta alster. Ger medvetet ingen länk till dårskapen.

  Motorcykel genererar egen energi.
  Studenter vid ett tekniskt gymnasium i Mexiko har byggt en motorcykel som går på energi den genererar själv.

 17. Börje S.

  #9 #13

  Apropå NASA:s datamasserande – från dagens NoTrickzone:

  http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2015/05/Brakey_1.png

  …sanslöst

 18. Björn

  Sigge [13]; Är det inte dags att vi ersätter gammal subjektivt avlästa temperaturer med modern satellitteknik? Denna teknik tar inte hänsyn till om det är stad, landsbygd eller hav som skannas. Vi ser ju att datamodellerna verkar bygga på helt felaktiga premisser, eftersom mätningar med satelliter (UAH, RSS) ger helt andra värden. Nog finns det väl en hel del trovärdig empiri sedan början av mätningarna 1979?

 19. Björn

  Ett tillägg till [18]; Sigge du verkar inte försvara vetenskapen utan snarare tron på den globala uppvärmningen där CO2 är drivande.

 20. Sören G

  I panelen i Godmorgon Världen i dag fick Lotta Gröning, Erik Helmersson och Per Werteén frågan om de trodde att stängningen av de två reaktorerna i Ringhals var början till slutet för kärnkraften.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536557?programid=438
  Börjar 53 min in i programmet. Lotta Gröning sa att hon hoppades att det inte var slutet för kärnkraften och påpekade att vindkraften inte klarar energiförsörjningen. Och att det kommer att leda till att jobben flyttar utomlands. Hon trodde också på kärnkraftens generation IV där man kan använda avfallet från tidigare kärnkraft. Erik Helmersson trodde att kärnkraften kommer att avvecklas men höll med om att det är straffbeskattningen på kärnkraften som gör den olönsam. Per Werten upprepepade mantrat om att kärnkraften och hoppades att den kommer att avvecklas helt.

 21. En intressant sak är att jämföra skillnaderna mellan HadCRUTs gamla och nya version och skillnaderna mellan UAHs gamla och nya version.

  Den senaste versionen av HadCRUT är HadCRUT4 som sjösattes för ett par år sedan. Jämförelse mellan den föregående versionen HadCRUT3 och HadCRUT4 finns på climate4you, klimatprofessor Ole Humlums informationssajt. Här följer länk till diagrammet:
  http://www.climate4you.com/images/HadCRUT4%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage.gif

  Jämförelsen mellan UAH v5.6 och v6.0 finns i Roy Spencers blogginlägg som Ingemar diskuterar i denna tråd. Diagrammet följer här:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/V6-vs-v5.6-LT-1979-Mar2015.gif

  Detta visar som jag betonat flera gånger tidigare i diskussionen om UAHs nya version att ändringarna från den gamla versionen till den nya är fullständigt normala i det här sammanhanget.

 22. Glasklar

  Svenska Dagbladets redaktion består av verklighetsfrämmande krypto-fascister som vill starta världskrig mot Ryssland. Nu när deras socialistparti inte längre regerar så öppnar de för kritik mot den identiska kopian det-andra-socialistpartiet som för exakt samma politik (inte minst började både alliansregeringen och S+MP-regeringen med att höja kärnkraftsskatten och bensinskatten, ny regering med mer av samma politik). Det är förklaringen till varför de nu öppnar för kritik mot klimatpaniken, en panik som de ihärdigt eldade på under de 8 år som deras eget socialistparti regerade.

  Makten och pengarna framför allt. Bara bra om Lars Bern lyckas framföra några av sina argument i denna socialistiska inbördeskrig, men redaktionens hållning avgörs uteslutande av tillfällig (och fåfäng) makttaktik. Eftersom journalister är så grundligt outbildade att de inte ens förstår sidonumren i sina egna tidningar (siffror finns ju inte i alfabetet), så spelar innehållet i en artikel ingen roll, den detaljen bedöms aldrig av redaktionen. De bryr sig bara om avsändaren och måltavlan i denna pajkastning.

 23. Ann lh

  # 20 Sören G. Lotta Grönning har många gånger visat att hon både kan tänka självständigt, vettigt, icke pk och vågar framföra det. Heder åt henne!

 24. bom

  #23 Hon är väl nästan inte med i partiet längre? Minns ”När fan blir gammal går han/hon i kloster”.

  Vägra hen!

 25. Sigge

  #18 Björn

  Eftersom version 6.0 avviker ganska mycket från version 5.6 så visar det att satellitmätningar inte är pålitliga. Nu är det visserligen en betaversion av beräkningsmodellen.

 26. Ingemar Nordin

  Sigge #24,

  Alldeles slut på sakliga argument?

 27. Helge

  Sigge #X
  Antar att du driver med oss läsare av bloggen, för om inte, säger det mer om dig än om klimatvetenskapen du tar upp.

  Eller visste du inte att termometermätningar justeras titt som tätt? Numera utan förklaring?

 28. Christopher E

  Räck upp handen alla som tvivlar på att satellitmätningar skulle dömas ut på detta vis om version 6.0 istället visat större uppvärmning… 😉

  Jag är dock lite besviken på att det ultimata argumentet varför satelliternas data bara måste vara fel inte dykt upp ännu… Spencer är kreationist! 😀

 29. Kenneth Mikaelsson

  Nu när atlant strömmen gått in i en kall fas så tror jag ingen kommer att tvivla på att det blir kallare…
  Fast för egen del så kunde det bli åtminstone bli en riktigt varm sommar för jag ska ut och segla hela semestern… Så där riktigt Gory AL varmt…..

 30. Sigge

  #26 Ingemar Nordin

  Det har alltid varit så att när resultaten spretar så är osäkerheten stor.

 31. Sigge

  #28 Christopher E

  Om man skall uttrycka sig lite snällt så kan man säga att osäkerheten i satellitmätningarna är större än vad som man tidigare trott, mycket större.

 32. Kenneth Mikaelsson

  Så Sigges värld rasar sakta men säkert…. inte lätt att vara liberal inte… självpåtagen dumhet ….

 33. Christopher E

  #31 Sigge

  Pehr har visat ovan att denna förändring inte skiljer sig från andra uppdateringar även med ytdatat, tex från HadCRUT3 till 4.

  Fast där blev det varmare i datat förstås. Jag vidhåller att nageln i ögat nu är tecknet på förändringen. Att ”varmaste året” nu degraderas från bronsplats till 6:e plats uppskattas inte av alla.

 34. Björn

  UAH´s mätdata för april 2015 med den nya versionen 6.0.

  http://www.drroyspencer.com/2015/05/uah-v6-0-global-temperature-update-for-april-2015-0-07-deg-c/

 35. Så när UHA:s temperaturserie kommer mer i samklang med pro-AGW personers som Wentz, Mears mfl:s RSS-version baserat på samma satellitdata då börjar alarmistsidan misstänka nåt fuffens (eller ’inkompetens’)

  Nåja. Jag tycker gnället om koden eller beta-version mest låter som desperata förhoppningar om att man i framtiden kanske kunde hitta någon förevändning att klaga …

 36. Glasklar

  Om jag lutar på huvet och tittar i kors, så kan jag nästan se en stigande trend i det där diagrammet. (Försöker leva mig in i hur en alarmist tänker).

 37. Olle R

  Nu har jag läst Spencers beskrivning av metoden. Nya v6 har sin tyngdpunkt nån km högre upp i troposfären jämfört med v5.6. Därmed avviker den kraftigare från de globala yttemperaturerna, och även från RSS. Det här förklarar varför trenden går ner, enligt Spencer står detta för 0,010 C/ 10år medan övriga justeringar/”förbättringar” står för 0,016. Undrar hur Spencer kan uttala sig så tvärsäkert om detta då felmarginalen i trenden för hela UAH-serien ligger på +/- 0,065/ 10 år.

  Frågan är om V6 har blivit mer ett MT-index än ett LT index. Andelen kall stratosfär (> 10 km höjd) i indexet har fördubblats. Det här ger stora skevheter beroende på latitud, eftersom tropopausen ligger högre vid ekvatorn än vid polerna. Vid ekvatorn håller sig v6 i stort sett inom troposfären, medan det vid polerna kommer med en oproportionerligt stor andel stratosfär. Inte konstigt att temperaturtrenderna i Arktis justeras ner extra mycket. I Antarktis är bilden annorlunda, men det kan nog förklaras av att temperaturutvecklingen är annorlunda, samt att Antarktis faktiskt är ett högland, vilket liksom Tibets högland ställer till med lite problem i beräkningarna.

  Eftersom UAH har fjärmat sig från jordytan blir indexet i mitt tycke mindre relevant (och mindre relevant än RSS) för temperaturen i det ytskikt där mänskligheten faktiskt bor. De globala yttemperaturserierna är sålunda ”bättre”, de är mer relevanta och har bättre precision/mindre felmarginaler, både inom och mellan olika serier.

 38. Christopher E

  #37 Olle R

  Skillnader i förändrad höjdtyngdpunkt skulle slå nära lika i hela serien. Den största förändringen är dock minskad uppvärmning de senaste dryga tio åren. Det tycks med Spencers ord som om korrigeringarna för satellitdrift har störst inverkan.

  Man kan visst tycka temperaturen är mest relevant alldeles vid markytan. Men i praktiken är den mycket svårmätt där.

  Så UAH/RSS fortsätter att vara det bästa måttet på ett index för atmosfärens utveckling.

  Även om du tycker att MT nu fått större inflytande är ju även MT ett högst relevant mått att jämföra med modellernas förutsägelser. Det går inget vidare för modellerna, och i och med v6.0 ännu sämre än vad som visas här:

  https://drinkingwateradvisor.files.wordpress.com/2014/12/pages-from-christyjr_epa_2014_publiccomment.jpg

 39. John Christensen

  Så som det var förvänteligt så ignoreras denna uppgraderade/förbättrade mätning av alla ”Main-stream” Medier – , inte minst dom elektroniska – !

  Anledningen fattar vi ju – , den spretar åt alldeles fel håll – ! ROFL

 40. Olle R

  #38 Apropå grafen du visar, den ska väl styrka någon slags utebliven tropospheric amplification / hotspot i modellerna
  Du har väl inte missat att UAH fått lite kritik för sina MT-mätningar nyligen:
  http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/mar/25/one-satellite-data-set-is-underestimating-global-warming
  Om kritiken är riktig betyder det att avsaknaden av hotspoten delvis är orsakad av brister i UAH MT.
  Vill minnas att Spencer blev näst intill skogstokig senast Po-Chedley var på UAH (2012) och känner mig inte riktigt övertygad att han lyckades avfärda den kritiken..

  En annan reflektion är att satellitseriernas justeringar är baserat på ett stort mått tyckande, och därmed föremål för kritik, diskussion och alternativt tyckande.

  Så är inte fallet med de instrumentala ytserierna. Här är kritiken mer paranoid/ konspiratorisk, dvs att det görs illvilliga justeringar för att ”skapa” global uppvärmning. Det festliga är att det troligtvis är tvärtom, GHCN v3 har systematiskt justerat ner arktiska stationer under 2000-talet ( inte med illvilja, kanske har algoritmerna tyckt att uppvärmning varit orimligt stor just där) och därmed bidragit till den påstådda hiatusen med en trendsänkning på ca 0,03 grader/10år globalt.

 41. Christopher E

  #40 Olle R

  ”Om kritiken är riktig betyder det att avsaknaden av hotspoten delvis är orsakad av brister i UAH MT.”

  Knappast. Avsaknaden bekräftas av ballongsonder. Just satellitdriften har dessutom genomgått revision i 6.0 så denna kritik är föråldrad.

  ”En annan reflektion är att satellitseriernas justeringar är baserat på ett stort mått tyckande, och därmed föremål för kritik, diskussion och alternativt tyckande. Så är inte fallet med de instrumentala ytserierna. Här är kritiken mer paranoid/ konspiratorisk”

  Anser nog den kommentaren i sig själv är bästa exemplet på tyckande.

  Det finns en mängd anledningar till att ytmätningar haltar som inte är konspiratoriska det minsta. Den undermåliga regionala fördelningen och UHI-påverkan i stort och smått hör dit.

  Jag vidhåller att satelliterna är bästa indexet. Jag har hänvisat till dem innan trots att UAH tydligen visat för mycket uppvärmning och kommer att fortsätta med när de nu förbättrats i kvalitet.

 42. Vetgirig

  Hur är det med Roy Spencer och UAH egentligen?
  http://www.sourcewatch.org/index.php/UAH_satellite_temperature_record

 43. Gunbo

  Roy Spencer och John Christy har fått mycket kritik, denna gång från skeptiker, för att deras mätserie visar en lätt stigande temperatur. Ännu 2011 skrev Spencer detta på sin blogg:

  ”Anyway, my UAH cohort and boss John Christy, who does the detailed matching between satellites, is pretty convinced that the RSS data is undergoing spurious cooling because RSS is still using the old NOAA-15 satellite which has a decaying orbit, to which they are then applying a diurnal cycle drift correction based upon a climate model, which does not quite match reality. We have not used NOAA-15 for trend information in years…we use the NASA Aqua AMSU, since that satellite carries extra fuel to maintain a precise orbit.
  – – – – – – – – – –
  But, until the discrepancy is resolved to everyone’s satisfaction, those of you who REALLY REALLY need the global temperature record to show as little warming as possible might want to consider jumping ship, and switch from the UAH to RSS dataset.”

  http://www.drroyspencer.com/2011/07/on-the-divergence-between-the-uah-and-rss-global-temperature-records/

  Nu har de tydligen försökt lösa problemet med sin nya version 6. Om den baseras på förbättrade beräkningsmetoder eller är en medveten ”justering” för att blidka skeptikerna får vi väl se när de offentliggör sin kod m m.

 44. Christopher E

  #42 Vetgirig

  ”Hur är det med Roy Spencer och UAH egentligen?”

  Det är jättebra med Spencer och UAH. Sourcewatch uppgifter är gamla och refererar till saker som korrigerats för länge sedan. Gavin Schmidts tio år gamla förhoppning att modellerna bekräftas av empiriska satellitdata har grusats rejält sedan dess.

  Att Sourcewatch endast klipper in citat från personer och bloggar med uttalad antipati för Spencer och hans forskning, och inte uppdaterar informationen, gör att man känner att Sourcewatch i första hand borde källgranska sig själva.

  Så nu vet du, vetgirig. 😉

 45. Christopher E

  #43 Gunbo

  Skeptiker i allmänhet har dock lutat åt att RSS faktiskt visar för lite och mest citerat UAH. Jag till exempel som amatörskeptiker. Trots att UAH visat större uppvärmningstrend än tex HadCRUT4 detta årtusende. Därför att jag misstror kvaliteten och den låga samplingstätheten på ytdatat, inte av konspiratoriska skäl.

  Nu ser det ändå ut som UAH närmar sig RSS. Jag tror inte för ett ögonblick på att det är ”medveten” justering då Spencer visat hög integritet tidigare, utan är ett resultat av mer korrekta algoritmer.

  Det väsentliga är ändå att samtliga serier är överens om att modellerna har tokfel.

 46. Ingemar Nordin

  Gunbo #43,

  ”Roy Spencer och John Christy har fått mycket kritik, denna gång från skeptiker, för att deras mätserie visar en lätt stigande temperatur.”

  Var har du sett den kritiken? Jag känner inte igen det, och då håller jag ändå rätt bra koll på klimathotsskeptiska bloggar.

  Att UAH och RSS visat små skillnader är allmänt känt. Men knappast något som vållat någon större debatt annat än möjligen bland de närmast berörda på UAH och RSS. Men det är väl bra om det pågår en initierad diskussion om skillnader och likheter mellan de båda sätten att beräkna temperaturer via satellitmätningar?

  Som Christopher E påpekar så har de båda mätserierna, var för sig och alltjämt, pekat på den stora diskrepansen mellan observationer och modeller.

 47. Gunbo

  Christopher och Ingemar,

  Spencer har flera gånger fått försvara UAH på sin egen blogg och det var bl a därför han skrev inläggen om skillnaderna mellan RSS och UAH. Underrubriken säger ju också en del: ” OMG! HAS UAH BEEN BOUGHT OFF BY GREENPEACE!?”

  Jag vill gärna tro Spencer så jag väntar på att han publicerar beräkningsmetoderna och koden till v6.

 48. Ingemar Nordin

  Gunbo #47,

  Hur var det? Hade du någon länk till där skeptiker kritiserat UAH? Och som enligt ditt förmenande lett till att Roy Spencer nu måste ”blidka” dessa skeptiker?

  Jag tycker att ditt försök att på detta sätt misstänkliggöra de tre författarnas arbete med att förbättra sina beräkningsmetoder är ganska osmaklig. Och du behöver inte vänta på en publicerad version av beräkningsmetoderna. Det är ju bara att se på de sakliga motiv som Spencer uttryckligen och öppet ger på sin blogg. Eller hade du tänkt att vänta till den publicerade versionen innan du kan nedlåta dig till att ta del av dem?

 49. Gunbo,

  Varför skulle du:

  vänta[.] på att han publicerar beräkningsmetoderna och koden till v6.

  Det påståendet är totalt obegripligt utan tilläggsinformation om ngt ytterligare, som man i nuläget bara kan spekulera om.

 50. Gunbo

  Ingemar,

  ”Jag tycker att ditt försök att på detta sätt misstänkliggöra de tre författarnas arbete med att förbättra sina beräkningsmetoder är ganska osmaklig.”

  Jag har lärt mig här att man ska förhålla sig skeptisk till klimatforskningen och speciellt klimatforskarna.

 51. Njae Gunbo, som så ofta skarvar du om dina egna uttalanden (och även motiv?). Du var ganska tydlig med att insinuera att Spencer skulle gjort ändringar av andra skäl än att försöka få matningar och data som rättvisande som möjligt.

  Att du skall vara skeptisk till ifall de verkligen är det, eller snarare hur väl man lyckats med det uppsåtet, är självskrivet, dvs att man bör kolla fakta och inte bara lita på förkunnelser. Men din ’skepticism’ är nästan alltid inriktad på andra saker, kolla fakta är ju inte din grej heller.