Gästfrågor

question-marks-picture

Det  här inget reguljärt inlägg utan frågor från en av våra läsare. Det är berättigade frågor som inte belyses alls i media – KU har ju tagit upp det mesta tidigare (men vi har ju ständigt nya läsare), och annat kan Googlas på – men kanske någon kommentator vill kommentera?

Hej
Jag har några frågor om mätning av CO2 och temperatur över tid, som jag skulle uppskatta kommentarer till:

 1. Koldioxid (CO2)

I en artikel i Dagens Nyheter 150412 skrev Karin Bojs i en krönika på sidan 23 att koncentrationen av CO2 under hela mars månad var över 40 miljondelar, dvs över 0,4 promille, vilket är en historiskt sett unikt hög koncentration.

Frågor:

a) Mätmetod: Hur noga kan man mäta koncentration av CO2? Hur stort är mätfelet?

b) Mätplats: Var på jorden mäts koncentrationen av CO2? Stämmer det att den bl.a. mäts på 3 400 m höjd på vulkanen Mauna Loa på Hawai? Har vulkaner (den vulkanen?) spontana utsläpp av CO2 som kan påverka resultatet? Mäts koncentrationen av CO2 även på andra ställen? Var? På vilken höjd över havet? Avstånd till städer etc? Hur standardiseras detta?

c) Hur många mätstationer på jorden krävs det för att “med rimlig säkerhet” bestämma medelkoncentrationen av CO2 i atmosfären? Hur stor är variationsvidden?

d) Är det korrekt att människan bara förorsakar c:a 3 (tre) procent av den CO2 som kommer ut i atmosfären, dvs att icke-mänskliga orsaker står för 97 %?

e) Stämmer det att CO2 bara utgör 7-26 % av “växthusgaserna” (vattenånga 36-70%, metan 4-9%, ozon 3-7%)? Är det vetenskapligt klarlagt att den mindre del av växhusgaserna som motsvaras av CO2 har betydelse för medeltemperaturen på jorden?

 1. Temperatur

Wikipedia anger under “Global uppvärmning”: “Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 ± 0,18 °C”.

Frågor:

a) Vilka metoder används för att mäta temperaturen? Hur stort är mätfelet?

b) Hur många mätstationer behövs för att kunna bestämma en rimlig medeltemperatur för hela jorden?

c) Var är dessa mätstationer placerade över jorden i relation till städer, vatten etc, samt höjd över havet?

d) Hur kan man jämföra temperaturmätningar som utfört med olika mätmetoder över tid? Hur säkra är olika kompensationer och justeringar?

e) Är det möjligt att bestämma en ändring av jordens “medeltemperatur” på mindre än en grad Celcius (C) när variationsvidden (variationen mellan minimum-maximum) på jorden är minst 100 grader (minus 50 till plus 50 grader C) med mycket stora lokala variationer över tid?

Stockholm 150428

Gunnar Akner

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Mycket bra frågor, när det finns svar på alla punkter borde detta sammanställas till en lättillgänglig stående artikel här på KU.

 2. Allan Forsling

  Jag tror att detta med fakta om koldioxid och mätning av den verkliga temperaturen- det är som den skatt vi betalar. Politiker vill inte veta sanningen.

 3. Lennart Bengtsson

  Dessa frågor har besvarats åtskilliga gånger på denna blogg. Jag har tyvärr inte tid att göra detta återigen utan bara säga att det det globala medelvärdet av CO2 kan säkert bestämmas med ca 1ppmv/år i troposfäriskt medelvärde och den globala medeltemperaturen ( mätt 2m över marken med ca 0.2°C/år. I båda fallen med 2 standardavvikelser. För den intresserade läsaren finns det ett antal bloggar/sajter som visar detta. För övrigt kan hänvisas till IPCCs rapport som också kan laddas ned. Jag håller gärna en föreläsning om detta alternativt kan SMHI besvara detta vilket faktiskt är deras skyldighet. Mätningarna sker numera i båda fallen i tusentals mätpunkter jorden över mer eller mindre dagligen.

  Det är inte detta som är problemet utan hur mycket temperaturen kommer att öka när växthusgaserna fortsätter att stiga. Detta vet inte forskarna med någon större säkerhet men hittills har ökningen varit ringa. Sverige som står för mellan 0-1.5 promille av nettoutsläppen kan naturligtvis inte göra mycket åt saken men om medborgarna är av uppfattningen att detta är landets viktigaste problem så får åtminstone politikerna ge sken av att det tar frågan på allvar annars blir de inte omvalda.

 4. Alienna

  Om andra växthusgaser sjunker mer än CO2 stiger, så resulterar det sammantaget i sjunkande halt växthusgaser.
  Då behöver man knappast bekymra sig om ”stigande växthusgaser”…

 5. LBt

  Att sprida tvivel är lika enkelt som att så och sprida ogräs, att uttrycka sanningar och ge dem fäste är en svår, omständig och krävande procedur.

  Delar av SI är duktiga på det förstnämnda, någon eller mer försöker sig på det sistnämnda.

 6. Börje S.

  #5 LBt

  ”Utan tvivel är man inte riktigt klok.”

 7. Ingvar

  #5 Lbt.
  Är du politiker??
  Du gör som dem. Sitter på molnfri höjd och ”tycker” utan minsta substans. Trist att läsa. Eller du kanske bara är gnällig av dej?

  I övrigt.
  Jo Nova berättar om en utredning om vindkraftens kostnader.

  http://joannenova.com.au/2015/05/wind-turbines-useless-for-carbon-reduction-from-50-120-ton-greens-should-protest-them/

 8. Kenneth Mikaelsson

  Spelar ju ingen roll när mottagaren ej har förmåga och förstånd nog att se igenom sina egna politiska floskler .. så du är dömd att för evigt vandra i skuggornas dal LBt…

 9. Christopher E

  Gunnar Akner,

  Jag är inte någon expert och kan inte mer än att utifrån min bakgrund tala om hur jag uppfattar svaren på dina frågor. Det är dock som Lenbart Bengtsson skriver, ett komplett svar skulle bli extremt långt och är ju vad som stötts och blötts under årtionden av klimatdebatt.

  Men sammanfattningsvis som jag ser det;

  Jo, Mauna Loa är en gigantisk vulkan (jag har varit vid stationen som mäter där) och har också stora CO2-utsläpp. Det är lätt att raljera över, men man koll på detta och halten som mäts är högst trovärdig och överensstämmer i senare tid med mätningar på andra platser. Däremot är uppgifter om forna CO2-halter i iskärnor inte särskilt pålitliga alls och bör inte jämföras direkt med instrumentmätta halter idag.

  Jag kommer inte ihåg siffran, men det stämmer att endast några få procent av ”utsläppen” under ett år är från mänsklig aktivitet, och därmed även vår andel kolatomerna i atmosfären. Men det beror på att naturen själv har en mycket stor omsättning av kol mellan atmosfären och andra reservoarer, och våra utsläpp drunknar i den och blandas ut. Det är dock i stort ett kretslopp, och ser vi istället på vår andel av nettoökningen av CO2-halten blir det betydligt högre värden än några procent. Då är det troligen riktigt att vi bidragit med drygt en fjärdedel av dagens halt.

  Det stämmer att vattenånga är den överlägset dominerande växthusgasen. Huruvida denna verkligen är en återkopplad slav till den jämförelsevis ringa mängden koldioxid är ett område för het debatt.

  Det finns inga mätningar av ”global medeltemperatur”. Inga metoder, oavsett om det är ytmätningar eller satellimätningar på några kilometers höjd är globala, utan bara stickprov. Med det sagt kan de ändå användas som en grov proxy för global förändring, och en uppfattning av tillförlitligheten får man genom att jämföra skilda metoder som just satellit och ytstationer, och de likheter de ändå har. Men påståenden om ”rekordår” baserat på några hundradelar hit och dit är förstås rena tramset och är inte vetenskap utan istället ideologi.

  Ingen lever i global medeltemperatur. Måttet säger inget om hur människa och natur påverkas på en enskild plats

 10. LBt

  Börge S #7,
  att sprida tvivel är kravlöst men att värdera tvivel kräver omdöme.

 11. Alienna

  LBt

  Tänk dig en hink med 8 liter vatten.
  Du häller i ytterligare 1,5 liter. (Ökning)
  Sedan häller du ut 4 liter vatten från hinken. (Minskning)

  Är vattennivån i hinken då högre eller lägre, än när den innehöll 8 liter?
  Har vattenmängden minskat eller ökat?

 12. Börje S-

  #10 LBt

  Atmosfärens ökande halt av CO2 sägs höja temperaturen på den förra. Detta ska i sin tur höja atmosfärens halt av vattenånga. Vattenångan ska i sin tur höja atmosfärtemperaturen ytterligare.
  ||: Denna temperaturhöjning kommer i sin tur att leda till ytterligare temperturstegring :|| Detta kommer leda till att haven kokat bort redan efter några sekler enligt den ledande klimatforskaren J. Hansen.

  Detta enligt en hypotes som ligger till grund för IPCC:s ”arbete”.

  Gå nu till klimatdatasamlingen Climate for you för att där kontrollera om hypotesen överensstämmer med uppmätta data.

  http://climate4you.com

  Börja med ”Global Temperatures” och scrolla ned till

  ”Estimates of recent global temperature changes”

  Där finns kurvor från RSS, UAH, HadCRUT 3 och 4, GISS och NCDC

  Ur dem kan man, möjligen med undantag för GISS, utläsa att ingen signifikativ uppvärmning skett under 2000-talet.

  Scrolla upp igen och klicka på ”Greenhouse gasses”

  Överst kan du se utvecklingen av atmosfärens vattenhalt 1983 – 2010 på tre olika höjder. Ett diagram anger den totala vattenhalten och ett andra den halten i procent.
  Inget av dessa diagram visar en ökning, snarare tvärtom.

  Scrolla sedan ner till
  ”Temperature records versus atmospheric CO2”

  Där finns kurva för atmosfärens halt av CO2 och temperaturkurvan lagda i samma diagram.
  I denna kombination kan man tydligt se att temperaturen och ökningen av CO2-halten följs åt de sista 25 åren av 1900-talet. Övriga år under 1900-talet och under 2000-talet finns ingen korrelation.

  Genom denna kontroll av existerande data drar jag slutsatsen att den uppställda hypotesen om CO2, ökande vattenhalt i luften samt temperaturer som löper amok är felaktig.

  Hypotesen bör således kastas i papperskorgen, vilket jag tror är det vanliga förfarandet i riktig forskning.
  Att inte vilja släppa sin hypotes trots att verkligheten motbevisar den har jag för mig (jag är inte absolut inte forskare utan bara en fattig musiker, en rätt usel sådan tlll råga på allt) är det som kallas pseudovetenskap.

  Detta är vad mitt omdöme, efter genomläsning av uppgifterna i Ole Humlums samling och även andra datasammanfattningar säger mig.

 13. Benke1

  Tillägg till #9
  Jag är inte heller någon expert men har ändå lite åsikter. Att tro att man kan mäta jorden absoluta medeltemperatur med en noggrannhet på hundra- eller tiondels grad är naturligtvis helt befängt. Nu hittar jag inte länkarna men om jag kommer ihåg rätt så skiljer det hela grader mellan olika uppskattningar av den absoluta medeltemperaturen. (Jag undrar vilken absoluta temperatur man använt i klimatmodellerna och vad det har för betydelse för utfallen?)

  Men att ta fram ett temperatur ”index” är lättare. Då behöver man bara mäta identiskt så exakt som möjligt under så lång tid som möjligt. Som lekman anser jag att satellitmätningar ger det mest tillförlitliga ”indexet”. Nu har till exempel UAH ett temperatur ”index” för april på 0,07. Blir det 0,57 i maj innebär det inte att jordens medeltemperatur har ökat 0,5 grader utan att ”indexet” har ökat med 0,5.

  “Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 ± 0,18 °C” är som jag ser det ett direkt grundlöst påstående. “Under 1900-talet steg temperatur index X med 0,74 ± 0,18 ” är korrekt under förutsättning det finns fullständig dokumentation och kod som visar hur det är framtaget.

 14. Gunbo

  Benke 1 #13,

  ”Jag undrar vilken absoluta temperatur man använt i klimatmodellerna och vad det har för betydelse för utfallen?”

  Man använder inte absoluta temperaturer någonstans. Man använder anomalier/avvikelser från en medeltemperatur beräknad från 30 års mätningar. Det du kallar index är en temperaturavvikelse, i UAH:s fall i jämförelse med perioden 1980-2010. Blir det 0,57 i maj innebär det att temperaturen då är 0,57 grader högre än medeltemperaturen 1980-2010.

 15. Slabadang

  Går det att låta bli att älska nätet ?

  Uvell redogör för sina erfarenheter från kommunikationen med LO-förbundet ”Livs”

  http://www.uvell.se/2015/05/03/maila-med-fienden-26735037?916984626

  Ha ha ha ha ha ha ha ha haaa !

  Chang Frick (zigenare och jude) fyller i :

  http://nyheteridag.se/darfor-stannar-jag-hemma-pa-forsta-maj/

  Jämför sen med LOs SVT uppe i Norra Nordkorea och hur de beskriver ”konflikten” vid bageriet:

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/bageriblockad-ger-starka-reaktioner

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/facket-stammer-linkopingsbageri

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/avtal-har-tecknats-med-ingeborgs-bageri

  Muaha ha ha ha ha hahaaaa Muaha ha ha ha ha . Muahhaaah ha ha ha ha …
  ”Opartiskheten” visar upp sina nya kläder … Muahaha ha ha ha ha ha.