Gunnar Akner

Gästfrågor

Det  här inget reguljärt inlägg utan frågor från en av våra läsare. Det är berättigade frågor som inte belyses alls i media – KU   →