Gunnar Akner

Gästfrågor

Det  här inget reguljärt inlägg utan frågor från en av våra läsare. Det är berättigade frågor som inte belyses alls i media – KU har ju tagit upp det mesta tidigare (men vi har ju ständigt nya läsare), och annat kan Googlas på – men kanske någon kommentator vill kommentera? Hej Jag har några frågor   →