Så manipulerar media din åsikt om klimathotet

media matar

Alldeles i början av året publicerade Remote Sensing System (RSS) sina satellitmätningar av den globala temperaturen. Ur dem kan man utläsa att 2015 var det 3:e varmaste året (efter 1998 och 2010). Ingen kanal i radio eller TV rapporterade om detta.

RSS

Den 5:e januari kom siffrorna från University of Alabama in Huntsville (UAH).

UAH

Även denna oberoende datasamling av jordens temperatur visade att 2015 var det 3:e varmaste året sedan 1979. Inte heller nu reagerade public service (SvT, SR) eller TV4.

Man skulle ju annars tro att detta var intressanta nyheter med tanke på det stora klimatmötet i Paris förra året. Men nej, istället avvaktade nyhetsredaktionerna det klimatinstitut (NOAA) som man visste skulle leverera det man önskade, nämligen: 2015 var det varmaste året hittills i jordens moderna historia!!!

Att sedan NOAAs siffror kritiserats mycket eftersom de ständigt justeras (både långt bakåt i historien och i nutid) brydde man sig inte om. SvT, SR och TV4 hade exakt samma alarmistiska budskap i veckan.

Genom detta urval av mätserier så kan media förmedla en bild av att den globala temperaturen ständigt ökar. På samma sätt gjorde man förra året med år 2014 som enligt satellitmätningarna bara hamnade på 5:e eller 6:plats bland varma år. Enligt de båda satellitmätningsserierna så har vi inte haft någon signifikant uppvärmning av den globala temperaturen på nära två decennier.

Om, jag säger om, det vore så att vår public service vore det minsta intresserade av att verkligen informera sina lyssnare och inte bara driva sin egen politiska agenda, så hade det ju varit en enkel sak för dem att t.ex. lägga till något om resultaten från de två satellitmätningarna; att helt enkelt spegla det faktiska vetenskapliga läget och låta folk själva dra sina egna slutsatser. Skall det vara så omöjligt att få en oberoende och någorlunda neutral nyhetsrapportering för våra licenspengar?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  18 grader. Årets maraton förestående.

  Ingemar!
  Det är faktiskt skrämmande att media är så totalt i händerna på klimatmaffian.

 2. Michael E

  Det är helt rätt konstaterat Ingemar men och andra sidan var det länge sedan Public Service och TV4 slutade med att informera oss och började med att uppfostra oss. Det går igen i snart sagt varje nyhetsrapportering, både i urval i nyheter och hur dessa presenteras.

 3. Lennart Bengtsson

  Förklaringen är att mikrovågmätningar från satellit är något annat än temperaturmätningar 2m över jordytan. UAH och RSS ger ett mått på medeltemperaturen i troposfären eller approximativt mellan jordytan och ca 8 km höjd. Detta är ett mera robust mått på atmosfärens ändrade temperatur men kan knappast inte begära att svenska media med sin bristande naturvetenskapliga kunskap skall klara av att beskriva detta. Möjligtvis skulle de anstränga sig mera om dessa värden var mer dramatiska.
  Men varför oroa sig. Vem som helst kan idag via Internets otaliga bloggar själv informera sig. Svenska medias otillförlitlighet är mer allvarlig på andra områden.
  Atmosfärens temperatur fortsätter att stiga men det krävs perioder på ca 30 år för att dessa värden skall vara statistiskt robusta. Detta är nu fallet och den långsiktiga ökningen ligger på mellan 0.10 – 0.15°C/ dekad räknat för jorden som helhet. Se t ex figuren ovan. Att diskutera temperaturändringar på 10-15 år är mer eller mindre meningslöst då detta är en följd av huvudsakligen interna processer i klimatsystemet som är mer eller minde oförutsägbara.

 4. Ingemar Nordin

  LB #3,

  ”men kan knappast inte begära att svenska media med sin bristande naturvetenskapliga kunskap skall klara av att beskriva detta.”

  Jo, det tycker jag. De tvingar oss att betala licenspengar. Att informera om olika källor utan att själva ta ställning är ett minimum av journalistisk hederlighet. Som det nu är handlar det om en medveten manipulation av frågan; en mörkning av att det finns delade meningar och olika sätt att se på det bland klimatforskarna.

  Du borde bli mer förbannad Lennart! 🙂

 5. Sören G

  Det viktigaste är åndå att diskrepansen mellan temperaturmätningarna och datorsimuleringarna ständigt ökar. Därför är förutsägelserna om framtida temperaturer helt missvisande och politikerna vilseledda.

  I Vetenskapsradions veckomagasin nämndes förstås också om NOAA och deras påstående om att 2015 var det varmaste året. Visserligen nämnde man att det var ett El Nino år. Men sa någon, det var hon som svarar för Klotet i P1, att julafton förra året var lika varm som midsommarafton, 12 grader i Stockholm – det är tydligen inte lätt att hålla reda på vad det är för skillnad mellan väder och klimat!

 6. Michael E

  #3 Jag håller med dig i, i mycket av vad du skriver, men jag tror inte att medias oförmåga att återge sambanden är relaterad till bristande kunskap inom naturvetenskapen. Jag tror det är ett bristande intresse som i sin tur baseras på en rädsla att stiga utanför den berömda åsiktkorridoren. Risken att bli stigmatiserad som får följdverkningar långt utanför deras skrivande om klimatet är betydligt större än en eventuell uppsida.

 7. Björn

  Lennart Bengtsson [3]; Finns det ärligt talat några andra interna processer än El Niño som kan höja den globala temperaturen som exempelvis under1998? Solenergi lagras under några år i havet öster om Filipinerna, vilken genom en s.k El Niño, utlöser cykliskt en energivåg österut mot Sydamerika. Att det finns andra interna processer som omfördelar energin, är det inte något tvivel om, men dessa kan inte i sig höja den globala temperaturen utan ett utifrån förändrat flöde av energi mot det interna systemet.

 8. Sören G

  I Vetenskapsradion i P1 har man talat en hel del om pseudovetenskap senaste tiden. Nu efterlyser man bland lyssnarna om de känner till några andra fall av pseudovetenskap. Jag skulle vilja anmäla klimatforskningen som pseudovetenskap eftersom man inte tar intryck av faktiska mätvärden och tror att datorsimuleringar speglar verkligheten.

 9. Thomas P

  Kan vara värt att återigen påpeka att den figur Ingemar visar från UAH är av en ej publicerad eller dokumenterad testversion.

  Och så ett intressant citat från Roy Spencer:
  ”Those two calibration points are used to calibrate the Earth-viewing data.and the AMSR-E calibration is a special case of poor design…the warm target was made of a material with low thermal conductivity. The instrument was designed in Japan by engineers just coming up to speed on the technology, and it should never have been approved by NASA in the first place. But, the instrument was “free” to NASA, so there was less scrutiny. I say all this as the AMSR-E U.S. Science Team leader.”

  Detta påverkar visserligen i sig bara en av satelliterna, men det är rätt intressant att t o m Spencer anser kalibreringen av temperatur för denna är undermålig.

 10. Lars Jonsson

  Ett annat citat från Roy Spencer

  I’m not claiming our satellite dataset is necessarily the best global temperature dataset in terms of trends, even though I currently suspect it is closer to being accurate than the surface record — that will be for history to decide. The divergence in surface and satellite trends remains a mystery, and cannot (in my opinion) continue indefinitely if both happen to be largely correct.

  But since the satellites generally agree with (1) radiosondes and (2) most global reanalysis datasets (which use all observations radiosondes, surface temperatures, commercial aircraft, satellites, etc. everything except the kitchen sink), I think the fact that NOAA-NASA essentially ignores it reveals an institutional bias that the public who pays the bills is becoming increasingly aware of.

  Det vill säga att satellit mätningar bäst motsvarar uppmätt temperatur även de jordnära innan de skruvats om till ”bättre” värden i förhållande till förväntningarna.

 11. Lasse

  ”Våra barnbarn kommer aldrig få uppleva detta”
  Sagt vid iskanten mot Värtahamnen i går.
  Undrar om man i New York sade liknande 1922-då det snöade lika mycket som idag.
  http://www.weatherbell.com/

  Att det var 12 grader på midsommarafton tycker jag är mer anmärkningsvärt än att det var det på julafton.

 12. LBt

  Häpnadsväckande att man gör sak av huruvida 2015 var det varmaste eller det tredje varmaste året som om detta har signifikans avseende det som sker. Att vi försöker uppskatta jordens medeltemperatur jordnära är naturligtvis en följd av att det är där vi rör oss och det finns en uppenbar poäng i att det är även där allt annat liv, växter, djur, lever och utvecklas. En väsentlig del av klimatsystemet mao.

  0,1-0,15 C per dekad innebär 1-1,5 C sett över 100 år eller totalt 2-2,5 C redan om ca 100 år. Konsekvenserna av att vi spränger 2-gradersgränsen är högst oviss, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Skall denna utveckling kunna dämpas är medvetna åtgärder med början nu nödvändiga, det kan komma att ta 20-30 år innan vi fått kontroll över utsläppsökningen och ytterligare 20-30 år innan signifikant minskning blir noterbar och vi kan vara tillbaka på den utsläppsnivå vi har idag dvs ca 100 gånger mer än vad jorden naturligt släpper ifrån sig genomsnittligt under den häftiga övergången från sträng istid till mellanistid.

  Inte ens om vi genom medvetna åtgärder kan vända den fossila skutan så att våra utsläpp om 50 år är tydligt mindre än dagens kan vi vara säkra på att klara 2-gradersgränsen. Inte ens ansträngningar till det yttersta dvs där vi balanserar på vad världsekonomin tål kan garantera utvecklingen om 50-100-200 år. Vi måste med andra ord möjligen också förlita oss på att teknologisk utveckling kommer oss till undsättning.

  Åtgärdsprogram får inte hota fortsatt tillväxt och utveckling, Paris-mötet har därför hamnat rätt, alla gör vad de förmår vare sig det gäller egna utsläppsbegränsningar eller att hjälpa andra. Får mötesavtalet dessutom teknologiskt understöd i närtid av kärnreaktioner, dvs välkända naturkrafter, under enkla trygga former kan kanske mänskligheten åter blicka framåt generationsöverskridande med förtröstan.

  0,1-0,15 C per dekad innebär naturligtvis inga större problem för den generation som redan lämnat sin yrkesverksamma del även om ”klimatomflyttningar” redan sker ute i den stora världen.

 13. Lasse

  #12
  Läs gärna denna: http://www.drroyspencer.com/
  Pengarna styr i USA. Vilket kan påverka vad som får uppmärksamhet.
  Vi har redan fått en uppvärmning från lilla istiden. Hur har den drabbat oss?

 14. Allan Forsling

  Min tilltro till media är nu tämligen låg. En starkt bidragande orsak är just hanteringen av klimatfakta. En sida av saken belyses hela tiden och dessutom på ett tillspetsat och alarmistiskt sätt. Klimatets historia har aldrig belysts. det är som om jorden är skapad för 100 år sedan.

 15. Michael E

  #12 LBt, Oavsett ämne leverera du i stort sett samma budskap tillsynes opåverkad av tidigare diskussion. Detta får mig osökt att tänka på Winston Churchills citat ”A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject”

 16. Ingemar Nordin

  LBT #12,

  ”Häpnadsväckande att man gör sak av huruvida 2015 var det varmaste eller det tredje varmaste året som om detta har signifikans avseende det som sker.”

  Jag antar att detta var riktat mot mig. Du har tydligen inte läst mitt inlägg som handlar om stormedias osunda intresse av att driva en klimatpolitisk agenda snarare än att informera allmänheten på ett någorlunda neutralt sätt. Här på KU försöker vi balansera upp medias ständiga övertramp i klimatfrågan.

 17. AG

  #3 Kan du bekräfta och förklara att satellitmätningarna från både RSS och UAH i den lägre Troposfären borde ge en trend som är HÖGRE än den vid markytan. Gavin Schmidt har tydligen påpekat detta. Jag har dock svårt att förstå varför trenden borde vara högre förutom att den dessutom inte alls tycks vara det. Borde inte trenden i den lägre Troposfären och markytan följas åt?

 18. tty

  LBt #12

  ”Konsekvenserna av att vi spränger 2-gradersgränsen är högst oviss, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.”

  Jag får väl dra den vanliga katastroflitanian då. Två graders temperaturhöjning innebär att:

  Karesuando får samma medeltemperatur som Stensele har nu
  Stensele -> Östersund
  Östersund -> Härnösand
  Härnösand -> Stockholm
  Stockholm -> Köpenhamn
  Köpenhamn -> London
  London -> Bordeaux
  Bordeaux -> Marseille
  Marseille -> Barcelona
  Barcelona -> Palermo
  Palermo -> Beirut
  Beirut -> Bagdad
  Bagdad -> Eilat
  Eilat -> Assuan
  Assuan -> Port Sudan

  Katastrofalt?

 19. tty

  AG #17

  ”#3 Kan du bekräfta och förklara att satellitmätningarna från både RSS och UAH i den lägre Troposfären borde ge en trend som är HÖGRE än den vid markytan. ”

  Ja, teoretiskt borde det bli så eftersom ökad CO2-halt förmodas leda till mera vattenånga i atmosfären. Detta i sin tur ger luften högre specifik värme vilket innebär en långsammare temperaturminskning med höjden (lägre ”lapse rate”).
  I stratosfären blir effekten den motsatta eftersom värmetransporten där domineras av strålning, inte konvektion, fler vattenmolekyler där ökar utstrålningen och sänker temperaturen.

 20. LBt

  Den globala medeltemperaturen de senaste 10-11000 åren har varierat storleksordningen 1 C. Det är ett återkommande problem här att lokala eller regionala temperaturer ges global betydelse.

 21. Verner

  LBt
  Det är lokala och regionala temperaturer som ger globala temperaturen eller har jag missat något

 22. Thomas P

  tty #19 Mer CO2 ger nedkylning i stratosfären, inte direkt för att det är strålning som dominerar över konvektion utan för att man har en temperaturinversion pga att stratosfären värms upp genom absorption av UV-ljus av ozon. Eftersom det som kallas lägre troposfären i satellitmätningarna i själva verket sträcker sig ända upp i stratosfären så får denna avkylning inverkan på den uppmätta ”temperaturen”.

 23. Nästan lite gulligt

  I #9 försöker Thomas P först med sitt sedvanliga avfärdande/misskrediterande av satellitdatat pga att han inte kan inspektera varenda programrad i beräkningarna (vilket han fö är helt ointresserad av att göra). Detta gör han för att ’försvara’ markstationsbaserade temperatur’produkter'(*).

  Därefter klipper han in ett citat av Roy Spencer om AMSR-E instrumentet (på Aqua-satelliten). Vilket såg lite konstigt ut, bla för att det inte direkt har bäring på diskussionen här. Så jag gjorde en textsökning på inledande meningarna. Och hittade …

  … endast Eli Rabbet (aka Josh Halpern) (**)! Och typiskt nog utan källhänvisning.

  Jag har iofs alltid misstänkt att TP främst hittar fodret för sina ’övertygelser’ på oseriösa klimathotssajter, men även bland dessa måste väl Rabbet anses vara mest lågkvalitativt brus …

  Nåväl Rabbet verkar ha missuppfattat mycket om vad han tar upp (liksom Thomas när han läste där) men Rabbet är iaf tydlig med att han letar efter möjliga konspirationer, dvs att satellitdatat helt medvetet justeras inte för att på bästa sätt försöka mäta temperaturen, utan för att erhålla (vad Rabbet, Thomas mfl inbillar sig vore) ett ’önskvärt’ resultat:

  the Bunny has been playing with the idea that there is some sort of long term drift in the microwave sounding units or the analysis of data from these units … .. the secret sauces in analysis of AMSU … There is certainly enough room for all sorts of mischief

  Och det är väl vad Thomas hoppas på också. I båda fallen förmodligen för att man då kan intala sig att markstationsdatat (och deras ’rekord’) fortfarande kan sägas hålla CAGW-förhoppningarna hjälpligt vid liv.

  (*) Rörande dessa har han inga som helst problem med hur både data har ’justerats’ otaliga ggr och ofta långt långt i efterhand, eller att han inte kan inspektera hur alla dessa ’justeringar’ gått till eller hur de motiverats. Han har förstås inget intresse av att göra det heller. Men brukar ändå (men falskeligen) hävda att allt detta är väldokumenterat hänvisandes till att det allra sista steget, inter- och extrapolationen mellan/från och medelvärdesbildningen av (påstådda) stationsdatavärden faktiskt är tillgängligt.

  (**) Skälet till att enbart Rabbet dök upp var för att citatet (som Thomas kopierade därifrån) var för att Eli hade klippt ihop två Spencer-kommentarer till ett citat.

 24. tty

  ThomasP #22

  Suck. Kanske du tror mera på William Connolley (”Stoat”) än på mig:

  http://scienceblogs.com/stoat/2011/09/04/why-does-the-stratosphere-cool/

 25. Thomas P

  Jonas, spelar det någon roll var jag hittade citatet från Roy Spencer? Du är så mån om dina personangrepp att det ofta helt spårar ur. Liksom du kollade jag f.ö. på WUWT att citatet var korrekt återgivet. Och hur kan du sen mena att det inte har bäring för diskussionen att en av de satelliter Spencer förlitar sig på enligt honom själv har opålitlig temperaturkalibrering, utöver det välkända att absolutnoggrannheten inte är bättre än ca 1 K osv.

  tty #24 Långt före det där inlägget av WMC höll han, Pierrehumbert m fl och även jag på att diskutera just den här frågan på ett annat forum, och det WMC skriver år ungefär det konsensus som utkristalliserade sig och som jag extremt kortfattat försökte beskriva.
  ”the reason that the real atmosphere has a stratosphere is because of ozone absorbing UV, thereby warming that portion of the upper atmosphere;

  hence the stratosphere is considerably warmer than it would be under just longwave (LW, or infra-red, IR) forcing; and CO2 is only effective in LW frequencies;

  hence, increasing CO2 increases the stratospheres ability to radiate in the LW, but doesn’t substantially increase its ability to gain heat, because most of that comes from the SW;”

 26. LBt

  Verner #21,
  har man tillräckligt många regionala uppgifter med god spridning kan de ge globalt värde men det karaktäriserade verkligen inte det här fallet, kvalificerad medveten körsbärsplockning är en bättre beskrivning.

 27. Verner

  Är det inte lite svårt att få ihop dina regionala uppgifterna när nästan 3/4 av moder jord består av vatten.
  Din markavlästa temperaturer framstår då som verkligen körsbärsplockning och som dessutom i efterhand justeras? För att bättre passa i körsbärsträdets alla grenar.

  Den temperaturstegring som har varit sedan 1983 kan vi helt och hållet ”skylla” på ökad Globalstrålning. I Europa har globalstrålningen ökat med mera än 10% och visst vore det märkligt om detta inte skulle ge utslag på globala temperaturen.
  Den ökade globalstrålningen tror man beror på minskad nedsmutsning av atmosfären och detta tillsammans med den ökade CO2 halten har ökat vår produktion av grödor och skogstillväxt på upp till 20% de senaste 10-15 åren.
  Jag och mina barn och barnbarn ser fram mot detta varmare klimat.
  Jag delar inte din klimatångest.

 28. tty

  ThomasP #25

  Om det nu är så att du faktiskt visste varför en större mängd växthusgaser i stratosfären leder till lägre temperatur, varför det meningslösa jiddrandet i #22? Avkylningen beror ju faktiskt på ökad LWIR-utstrålning.

 29. Svend Ferdinandsen

  KU kunne tage upp metoden for udregning af anomalier. Særllgt for GISS minder det om at sælge elastik i metermål. Det kræver som bekendt høj moral.
  Fra climate4you har Ole Humlum fulgt udviklingen i anomalien for året 1910 og 2000. Differensen mellem 1910 og 2000 er ændret 0,26K mellem udregningerne i 2008 og 2016. Det er godt nok en voldsom opvarmning forårsaget ene og alene af beregningerne, for disse års reelle temperatur er næppe ændret.
  År 2000 alene har ændret sig 0,1K mellem 2008 og 2016. Det er altså 1,25K/århundrede, som faktisk er mere end den påståede opvarmning i sidste århundrede, og det skyldes alene metoden hvorved en anomali beregnes.
  Det er genialt, at beregne anomali for hver enkelt målestation, men når stationerne ændres og mest forsvinder, så bliver resultatet meget usikkert.

 30. LBt

  Verner #27,
  mina regionala uppgifter, vad surrar du om?
  Det fanns inte mycket av värde i detta din kommentar.

 31. Thomas P

  tty #28 Att mer CO2 leder till nedkylning i stratosfären skrev jag i #22 så det behöver du inte sätta något ”om” för. Det du kallar ”jiddrande” handlade om att jag ansåg att din förklaring var bristfällig, och inte blev det bättre när du hänvisade till WMC till synes utan att förstå vad denna skrev.

  Ökad LWIR utstrålning får du i hela atmosfären med mer växthusgaser. Ändå blir det varmare i troposfären och kallare i stratosfären. Du skrev att det beror på att man inte har konvektion i stratosfären, men är inte orsaken, möjligen kan man säga att det orsakas av samma sak, UV-absorptionen som värmer upp stratosfären. Läs och begrunda WMC:s förklaring!

  Sen kan jag väl komplettera med ett annat ”förtydligande” från ditt #19: den positiva återkopplingen från vattenånga gäller i troposfären, i och med den låga temperaturen i tropopausen och brist på konvektion så kommer mycket lite vattenånga upp i stratosfären. Att stratosfären blir kallare beror alltså inte på vattenånga utan bara direkt på CO2. (och ozonuttunning för de här som tror på någon sådan)

 32. tty

  ”Sen kan jag väl komplettera med ett annat ”förtydligande” från ditt #19: den positiva återkopplingen från vattenånga gäller i troposfären, i och med den låga temperaturen i tropopausen och brist på konvektion så kommer mycket lite vattenånga upp i stratosfären.”

  Nja, nu är det ju faktiskt så att anledningen till att det är så litet vattenånga i stratosfären är just att det faktiskt sker en viss konvektiv transport genom tropopausen i tropikerna. Den luften är dock mycket torr eftersom nästan all vattenånga tidigare kondenserats ut ur den. Googla ”Brian-Dobson Circulation”.

 33. ces

  Dom kan inte ens mäta snömängden rätt i Washington: Washington-d-c-snowfall-total-called-into-question-after-improper-measurement. The National Weather Service has clear guidelines on how to measure snowfall for one simple reason: snowstorms have a huge effect on the economy, life and property. They have an impact on millions of people and can result in millions of dollars lost. They also play an obvious important role in the historical record.
  https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2016/01/23

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #31,

  ”Att stratosfären blir kallare beror alltså inte på vattenånga utan bara direkt på CO2.”

  Jag får inte ihop det här. Temperaturen på 17 km höjd har ju faktiskt inte sjunkit sedan 1995 eller så enligt både RSS och UAH. Samtidigt har vi släppt ut massor med växtmat.

 35. Ann lh

  I kväll intervjuades Agnes Wold i Min Sanning SVT. Hon är en kämpaglad och frispråkig professor på Sahlgrenska i Gbg och har inte varit sen att slå hål på ett flertal myter inom sitt område. Hon är dessutom dotterdotter till Svante Arrhenius. Någon som vet om hon har några bestämda asynpunkter i klimathotsfrågan?

 36. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #34
  ”växtmat”
  🙂

 37. Verner

  Lbt #30

  Jag surrar inte jag bara läser vad du skriver. ” Har man tillräckligt många regionala uppgifter med god spridning kan de ge globalt värde”.
  Har jag missuppfattat vad du skrev? I så fall ber jag om ursäkt och frågar hur skall jag tolka det du skriver?

 38. Thomas P

  Ingemar #34 Du får tänka i flera led. Jag nämnde ozon som uppvärmande faktor också, och vi har begränsat utsläppen av CFC:s vilket gör att ozonet långsamt återhämtar sig.

 39. Peter F

  Undrar om inte en och annan journalist sneglar på vad som skrivs på WUWT.

  http://wattsupwiththat.com/2016/01/23/saturday-silliness-wind-turbine-photo-of-the-year/

  För hur annars hittade Metros Åsa Larsson det. Givetvis avfärdar hon det hela som ”falskt” och därmed är ordningen återställd.

  http://www.metro.se/nyheter/politiker-i-australien-sprider-falskt-pastaende-om-svenskt-vindkraftverk/EVHpax!o42h1HCd8Rx6/

 40. Peter Stilbs

  Ann Lh #35 – Agnes Wold är mestadels en struntpraterska, med åsikter som går hem i vissa mediala led. Hon har ursprungligen blivit ”guru” där genom att hävda att kvinnor är motarbetade inom det akademiska – vilket hade en viss sanningshalt i anno dazumal, men de senaste tre decennierna är en helabsurd vanföreställning.

  Det är precis tvärtom. Wold har i media använt argumentering i bästa IPCC-stil (dvs sök stöd för hypotesen och ignorera allt som talar emot den).

  Hon har stått för artiklar på DN Debatt och jag tror också SvD Brännpunkt – och givetvis också varit Sommarpraterska. Jag råkade zappa in några minuter på programmet i går, men orkade inte mer – tittade på pingviner i Antarktis istället, på Kunskapskanalen. Det var bättre än Wold/Hedenmo (som dessutom verkade helt främmande för den akademiska världen).

  Jag tror de flesta Arrhenius-släktingar automatiskt sväljer paketet med ”global uppvärmning” – bara för att deras anfader en gång påverkade tankegångarna på ett avgörande sätt.

  Bara en av fyra jag känner till i släkten har dock aktivt agerat som stöttare av klimatalarmismen, vad jag vet https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Arrhenius_(filosof) . I övrigt är det statistiska urvalet 2 kvinnor och 2 män – alla professorer

 41. Svenerik

  Hoppsan!
  Svt rapporterade alldeles nyss om att människor på Taiwan dött av KYLA!

 42. LBt

  Verner,
  du tycks inte betrakta havsytorna som regioner.

 43. Ann lh

  # 43 Peter, tack för svaret. Ja, det samtalet borde nog analyseras mera noggrant. Anna Hedenmo verkade föga förvånande inte särskilt hemma i den akademiska världen och det var flera påståenden som i en kritisk intervju borde belysts djupare. I vilken utsträckning har A.W. bidragit till att dra igån sockerdebatten t.ex. och hennes resonemang kring ammande mammors vindrickande förstod jag inte.
  Men hennes råd om att inte låta sig stressas av dammråttor tar jag till mej, vetenskapligt eller ej.
  Men, det var en kort, kort passus om klimatfrågan där jag tolkade det som att hon tyckte att det var onödigt att släpa in någon med avvikande åsikt i debatten. Det gick fort och jag kan ha missuppfattat det hela, därav min fråga här.

 44. Christopher E

  Verner #37 mfl

  Du behöver inte bry dig om LBt, han ”surrar” mest själv om femteklassare och annat. Hela hans resonemang går ut på att ta ett snitt av termometeravläsningar från främst de mer befolkade delarna av jordens landmassor det senaste dryga århundradet, och sedan jämföra det med medelvärdet av ett i sammanhanget fåtal regionala och utslätade proxies över 120000 eller 10000 år. Det greppet motsvarar ungefär i en snäll analogi att ta temperaturförändringen i riket under 4-40 timmar i april, och sedan oja sig över hur mycket den skiljer sig från medelförändringen mellan jul och midsommar, dvs utgå från att varje enskild delperiod precis ska motsvara 0,08% eller 1% av totalperioden. Och sedan extrapolera dessa timmar linjärt över veckor och månader och antyda katastrofhot…

  Men LBt har givetvis ingen aning om hur medeltemperaturen på jorden förändrats under enskilda sekel för tusentals eller tiotusentals år sedan. Han jämför äpplen med något som inte ens är en frukt.

  Samma misstag gör han med CO2. Jovisst, få bestrider att fossilförbränning ökat halten i modern tid. Men igen förnekar han snabba förändringar i det förflutna genom att ignorera de mätningar som ändå finns i iskärnor. De visar också snabba förändringar trots att de ändå är utslätade när luft blandas innan snön blir is. Och överensstämmer väl med globala värden, vilket han förnekat. Trots att nyligen flera av oss försäkte upplysa honom om detta upprepar han igen ovan sina jämförelser med exakt mätning idag med hög tidsupplösning gentemot snitt av tusentals år iskärnor.

  En annan favorit han har är att mena det inte kan finnas några naturliga klimatförändringar i modern tid, uppvärmningen är 100% från CO2. Hade inte fossilförbränning funnits hade alltså klimatgrafen varit en rät, vågrät linje. Något den märkligt nog aldrig varit före industrialiseringen. Att tro att naturen kan ändra klimatet själv i denna skala kallar han hånfullt ”tillbe okända naturkrafter”. Trots att solaktivitet, insolation, interna cykler osv knappast är några okända naturkrafter. Påstådda, okända energiomvandlingar i Rossis burkar däremot, de är inte okända menar han tydligen, trots att kall fusion (om det ens är det) vid låga temperaturer tycks strida emot vad kärnfysiker tror sig förstå.

 45. Lennart Bengtsson

  *34

  Avkylning i den lägre stratosfären är med stor sannolikhet en följd av ökade växthusgaser samt ozonreduktion. Mer koldioxid i atmosfären kyler luften genom ökad utstrålning. Det sker ingen strålningsuppvärmning underifrån eftersom temperaturen har ett minimum kring tropopausen och är där kallare än temperaturen i nedre stratosfären. Tropopausen är i sin tur en kombinerad följd av konvektion, ozonabsorbtion av solstrålning samt atmosfärdynamik. Troposfären reproduceras numera tillförlitligt av atmosfärmodellerna. Likaså reproducerar klimatmodellerna stratosfäravkylningen utan någon ändring av ozonkoncentrationen.

 46. Lennart Bengtsson

  Dagens vädervariationer i Sverige , Taiwan etc är enbart naturliga väderfenomen och diverse rekord inträffar hela tiden. En snöstorm i Washington, Isvallar i Kvarken eller kallvädet på Formosa etc etc. Det är ingen brist på platser, månader, eller väderparametrar så man kan föreställa sig miljontals olika rekord under ett år.

 47. VERNER

  LBt #42

  Tack för ditt svar. Men tyvärr var det allt för kryptiskt för att jag skulle förstå vad du avser.

  Här har du en definition vad region är: ”En region, från latinets regio, är ett geografiskt område. En regions storlek kan variera, allt från indelning av universum, världen (”terresta regioner”) eller av en världsdel (transnationella regioner) till ett mycket litet område, som köksregion. Företag och myndigheter kan också använda begreppet för de områden inom vilken verksamheten bedrivs.[1][2] En region kan utgöra en administrativ enhet”.

 48. Mats G

  Dagen ledare Peter Wolodarski, DN.

  ”Digitaliseringen och ­globaliseringen har drivit fram en grundläggande maktförskjutning över hela världen. I det framväxande ­landskapet hämtar populister näring.”

  Han förstår inte att detta är en orsak av medias förtroende kris. Folk hämtar sin information från ej etablerade siter på internet. Är man ovan kan man lätt bli förblindad av enklare budskap.

  Det är också en konsekvens av etablerades politiker arrogans mot väljarna. Politikerna förstår inte sitt mandat som de fått från väljarna.

 49. Ingemar Nordin

  Thomas P #38,

  Men finns det någon tydlig trend beträffande ozonet? Att vi släpper ut mindre (om vi nu gör det globalt) CFC:s är inte detsamma som att ozonhålen minskar. Ozonhålen verkar komma och gå precis som tidigare. Men kanske finns det andra sätt än att titta på ozonhål för att se om ozonet ökar?

  Lennart B #45,

  ”Troposfären reproduceras numera tillförlitligt av atmosfärmodellerna. Likaså reproducerar klimatmodellerna stratosfäravkylningen utan någon ändring av ozonkoncentrationen.”

  Men problemet var ju att den nedre delen av stratosfären slutat att avkylas sedan mitten på 90-talet, åtminstone på 17 km höjd. (se Climate4you, http://climate4you.com/images/MSU%20RSS%20DifferentAltitudesGlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage.gif) Så antingen är satellitmätningar på 17 km höjd inte representativa för den lägre stratosfären, eller också är modellerna fel (igen!)

 50. Björn

  Lennart Bengtsson [45]; Är det inte så att med ökad UV-strålning ökar antalet O3-molelyler och samtidigt ökar temperaturen i stratosfären? Nu sker ju det omvända när solforskarna konstaterar, att på grund av solens minskande UV-utstrålning, minskar stratosfärens temperatur. Det finns ju en s.k ”top-down effect”. Detta är väl om något en faktor att ta hänsyn till när man talar om atmosfärsdynamik. Hur påverkar detta inte jetströmmarna?

 51. Thomas P

  Ingemar #49 Du blandar här ihop ozonhål som man hittar på våren över polerna och den generella uttunningen av ozonlagret. Jag erkänner att jag bara kom med en informerad gissning, men det visar sig att 1995 stämmer väl med när ozonlagret började öka igen:
  http://ozone.meteo.be/meteo/view/en/1550054-Total+ozone+trends.html

 52. Ingemar Nordin

  Thomas P #51,

  OK, jag köper det. Den ökande halten av CO2 har alltså kompenserats av en ökad grad av ozon i stratosfären. Härav en ”paus” i nedkylningen av temperaturen där. Vi får väl se om pausen håller i sig eller om temperaturen går ned som sig bör enligt teorin.

 53. LBt

  Jag skall inte återupprepa vad jag tidigare skrivit och som uppenbarligen i avsaknad av bärande motargument bara lett till flummigt surr.

  Jag nöjer mig med att referera till vad som kan vara värt att läsa i #12, #20 så kan intresserade läsare själva med ljus och lykta (mikroskop) leta efter substans i relaterade kommentarer.

 54. Ingemar Nordin

  LBt #53,

  ”Jag skall inte återupprepa vad jag tidigare skrivit”

  Äsch, du bara lovar och lovar.

 55. ”flummigt surr” skriver LBt, och ibland om ”femteklassare” …

  Tänk, han tom lovar att han ”skall inte återupprepa vad [han] tidigare skrivit”. Vilket är ngt ett märkligt löfte från någon som i åratal bara malt på om samma oförstånd om ämnet utan ngn synbar inlärningskurva alls …

 56. LBt

  Naturligtvis, jag borde skrivit ….här återupprepa… för visst kommer jag att återupprepa vad jag tidigare skrivit så länge det har bärkraft och anmärkningsvärt nog har ju de senaste 20 åren inte tillfört något nytt
  – det finns fortfarande ingen annan förklaring än CO2 till de senaste 100 årens temperaturuppgång
  – fortsätter detta obrutet kan mänskligheten få allvarliga problem om 50-100-200 år
  – det som pågår är historiskt unikt men möjligen också konsekvenserna

  Men nu har ju världens alla länder enats sig om åtgärder, alla bidrar med vad de kan, och möjligen får de understöd från ny teknologi, det är bara att vänta och se och hoppas.

 57. Verner

  LBt
  Ditt påstående enligt:”– det finns fortfarande ingen annan förklaring än CO2 till de senaste 100 årens temperaturuppgång”.
  Jag kan berätta för dig att vid tester av solfångare som vi geonfört så har vi konstaterat att vid ökad global instrålning ökar temperaturen i solfångaren.
  Om vi ser jorden som en solfångare och globala solinstrålningen ökar så ökar temperaturen i solfångaren (jorden).
  Detta är fakta som bara dåren kan förneka.

 58. Christopher E

  #56 LBt

  ”för visst kommer jag att återupprepa vad jag tidigare skrivit”

  Ett hot att fortsamna spamma varje seriös diskussion på bloggen med samma maniskt upprepade feltänk av de sorter som delvis sammanfattas i #44 ovan?

  ”det finns fortfarande ingen annan förklaring än CO2 till de senaste 100 årens temperaturuppgång”

  Bara för att du vill tro det gör det inte så. Det finns ingen färdig ”förklaring” till tidigare temperaturvariationer heller, ändå har de ägt rum. Och din idé om att koldioxid värmer upp klimatet i samma takt innan den ens släppts ut får nog räknas till de bisarra hypoteserna. Det finns ett par tillfällen, 1800-tal och tidigt 1900-tal, då uppvärmningen gick i samma hastighet som sent 1900-tal. Ändå ligger mer 85% av utsläppen bara under denna senare period. Och nej, en femteklassare förstår att inte tänkta 60-cykler löser det dilemmat åt dig.

  I själva verket anser de flesta, inklusive skeptiker, att koldioxid må ha en del i framför allt sena 1900-talets uppvärmning, men att andra processer bidragit. Kandidater är solaktivitet, som bevisligen påverkat förr och ökat under perioden, och ökad insolation vilket uppmätts. Du LBt har inte ens stöd hos IPCC för din alarmistiska hållning.

  I #12 skrev du att klimatomflyttningar ”redan” sker ute i stora världen. Vad är klimatomflyttningar? Att det flyttas på grund av klimat? Men det har ju mänskligheten och våra närmaste förfäder gjort i årmiljoner, i mycket större förändringar än nu. Så vadå ”redan”? Menar du att det finns flyttar/flykt nu som beror på AGW? Vilka då?

  Och så det vanliga du vägrar på:

  Vad är dessa mål om 1,5 och 2 grader, från vilken tidpunkt räknas de, enligt vilket mått, inklusive eller exklusive naturliga förändringar?

  Hur många Gigaton mindre utsläpp är nationerna som kom överens i Paris bundna att göra? Inom vilken tidsram? Hur kontrolleras efterlevnaden och hur bestraffas olydnad?

 59. LBt

  Att de som kallar sig skeptiker är upprörda får man förstå. All världens länder har inte bara enats till 100% om att medvetet göra vad man förmår för att begränsa sina utsläpp utan 2015 har dessutom visat sig innebära ännu ett rekordår avseende global uppvärmning.

  En uppvärmning om 0,15 C per dekad som vi nu kan vara i trakten av innebär att 2-gradersgränsen kanske sprängs redan före 2100, en påtvingad global uppvärmning som innebär temperaturer signifikant övervad jorden haft sen mänskligheten lämnade jägarlivet och började bygga samhällen. Och detta med en mänsklighet med fast boende kanske i trakten av 10 miljarder. Vilka klimatomflyttningar kan detta komma att innebära?

  Låt oss hoppas att värdens alla länder lyckas med åtgärder i tid så att vi signifikant undviker 2-gradersgränsen de kommer ju troligen att få understöd av kärnkraft i stor mängd.

  #12 och #20 är fortfarande bra komplement.

 60. Christopher E

  #59 LBt

  För oss som är intresserade av paleoklimatologi är 2015 givetvis inget rekordår, inte ens i perspektiv som inte är geologiska. Tydligen är det dock det högsta medelvärdet av ett antal termometrar främst i jordens tättbefolkade områden sedan 1800-talet, förstår jag. Vilket inte tycks vara till något besvär för människor eller djur någonstans.

  Efter en direkt fråga backar du nu från tidigare påståenden, ser jag. De ”klimatomflyttningar” du ovan menade ”redan” sker förvandlades nu raskt till ett hot i en spekulativ, extrapolerad framtid när du ombads precisera. Det är väl så det brukar vara. Vi är alla medvetna om 50 miljonerna ”klimatflyktingarna” vi var utlovade redan för många år sedan, och ändå syns inte en enda till.

  ”All världens länder har inte bara enats till 100% om att medvetet göra vad man förmår för att begränsa sina utsläpp”

  Fortfarande osant, eller möjligen ett meningslöst uttalande. Det finns inte enda krav eller tidsram eller verifierbar siffra i denna överenskommelse. Om du tror annorlunda tala gärna hur mycket utsläppen ska minska i gigaton, och till när, enligt avtalet?

  ”påtvingad global uppvärmning som innebär temperaturer signifikant övervad jorden haft sen mänskligheten lämnade jägarlivet och började bygga samhällen.”

  Det vet du inte. Du extrapolerar några få år som om det var en linjär utveckling. Ingen vet om vi kommer passera holocena optimums temperaturer (då vi redan lämnat jägarlivet, för övrigt), men det är givetvis riskfritt för dig att spekulera personligen. Dessutom var det även ”påtvingad” uppvärmning när inlandsisarna smälte, Skandinavien mm grönskade och folk vandrade in i vad som varit sterila isöknar. Tror någon de gnällde över den påtvingade klimatförbättringen? Och vad säger att ca 1850 var det den optimala temperaturen för mänskligheten?

  Är det verkligen ett problem då om det blir lite varmare? Knappast. Jorden är rätt kall nu sett i långt perspektiv, vi är i en interglacial under en istid. En uppvärmning från ökade växthusgaser kommer att enligt teorin värma mest där nyttan är störst, vintertid i redan mycket kalla områden.

  ”troligen att få understöd av kärnkraft i stor mängd”

  Jag tvivlar tyvärr. Kärnkraftsfobikerna med sin irrationella rädsla för atomreaktioner är precis samma skrot och korn som ni klimatfobiker med er irrationella rädsla för koldioxid. Och hur fel ni än har så har ni media och politisk korrekthet på er sida, tyvärr. Det är lättare att få en domedagskult än att utvecklingsoptimism. Sådan är väl den mänskliga naturen vilket religioner i alla tider utnyttjat. Om du känner dig numerärt överlägsen i denna fobiska majoritet är det väl bara att gratulera, men jag har aldrig känt behovet att gå med strömmen.

 61. LBt

  #12, #20 och #59 för er som fortfarande är intresserade. Själv tänker jag inte stanna för att vänta och se utan väljer som världens 200 länder att gå vidare.

 62. Christopher E

  #61 LBt

  ”Själv tänker jag inte stanna för att vänta och se utan väljer som världens 200 länder att gå vidare.”

  Fast vänta och se är precis vad alla länderna beslutade så du blir lite ensam på den promenaden.

  (PS… Det finns inte 200 länder i världen… 😉 )

  Rekommenderar #44 som en enkel debunking av tankefelen i medelvärdeshypotesen.

 63. Röda Stjärnan

  Det här känns bekant på något sätt:

  https://youtu.be/USZ6vRY_kWI

 64. Thomas P

  Christopher #62 ”(PS… Det finns inte 200 länder i världen… 😉 )”

  Om du nu skall agera besserwisser så är det visserligen bara 193 medlemmar i FN, men sen finns det några till som gör att man kommer över 200:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states
  Ur alla praktiska synvinklar är t ex Taiwan en egen stat.

 65. Röda Stjärnan

  Apropå media måste Ni se P3-trilogin:

  https://youtu.be/bjnMuqhP-88?list=PLIBcXgnEuaV8aoZdxr6vYSLwYE3oTXnEX

  https://youtu.be/JYkjPJcsdX4?list=PLIBcXgnEuaV8aoZdxr6vYSLwYE3oTXnEX

  https://youtu.be/Qvk3h88lIf8?list=PLIBcXgnEuaV8aoZdxr6vYSLwYE3oTXnEX

  https://youtu.be/3Mz5EKuIAiU?list=PLIBcXgnEuaV8aoZdxr6vYSLwYE3oTXnEX

 66. Gunnar Strandell

  Thomas P #64
  Om du nu skall agera besserwisser så är det de som skrivit under klimatkonventionen som deltar i COP.
  Det är 195 stater och EU.

  Att LBt skriver om alla världens länder med syftning till klimatavtalet är en felräkning med minst 2,5%. Man undrar vad det kan bli om den trenden fortsätter… 😉

  Citat:
  ”Currently, there are 196 Parties (195 States and 1 regional economic integration organization) to the United Nations Framework Convention on Climate Change.”

  Länk:
  http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php

 67. LBt

  Festligt, 200 var för mig en lämplig avrundning men visst anade jag att någon skulle vilja visa sig på styva linan. De finns ju de som inte har så mycket annat att komma med så de behöver sina möjligheter.

  Och 2,5% tar jag gärna avseende alla uppgifter jag laborerar med som om blott 97.5% av de senaste 100 årens temperaturstegring bör hänföras till CO2 istället för 100.

 68. Christopher E

  #64 Thomas P

  Såg du smlileyn? Men om du nu vill vara besserwisser på riktigt, så finns det fortfarande inte 200 erkända stater, inte ens om du räknar med Taiwan som inte är erkänd men uppträder som ett land. För att komma upp i 200 måste du addera platser som Västsahara, som inte ens världssamvetet Sverige vill erkänna. Men visst, om man släpper väsentliga krav som erkännande och går på tyckande med Donetsk och republiken Jämtland mm så får man roliga höga siffror. Men det blir inte 200 riktiga länder för det.

  En mycket bättre förklaring än Wikipediasidan har du tex här:

  http://www.polgeonow.com/2011/04/how-many-countries-are-there-in-world.html

 69. Thomas P

  Christopher #68 Även enligt din sida har du 201 stater med i alla fall partiellt erkännande. Det är t ex f.n. 40 stater som har aktiva diplomatiska relationer med Västsahara. Nästa steg är att de hittar 204-207 ”De Facto Sovereign States” osv. Olympiska spelen har med fler än 200 deltagarländer. Det beror med andra ord lite på vad man kallar ett land.

 70. Christopher E

  #67 LBt

  Ingen humor alls. I väntan på att du ska svara på konkreta frågor om gradmål, utsläppsbegränsningar och de här ”klimatomflyttningarna” du menade redan sker, får man ju roa sig lite med en som strävar efter femteklassnivå, men slarvar med siffrorna med lite fantomländer. Men nu är det så att även om 1000 påhittade länder till skriver på ett papper utan några som helst mål, för att sedan åka hem till business as usual + ännu fler kolkraftverk, så gör det faktiskt ingen skillnad.

  ”Och 2,5% tar jag gärna avseende alla uppgifter jag laborerar med som om blott 97.5% av de senaste 100 årens temperaturstegring bör hänföras till CO2 istället för 100.”

  Du får allt fortsätta att pruta en bra bit till, såvida du inte på allvar menar att koldioxiden värmde innan den släpptes ut.

 71. Christopher E

  #69 Thomas P

  Jag har läst sidan, det var därför jag rekommenderade den.

  Det finns 195 erkända länder. Det är enkelt. Om man inte vill krångla till det och kräva absolut enhälligt erkännande, men det som händer då är listan krymper rejält.

  Jag tror bestämt inte att ha ett fotbollslag eller paradera på olympiader kvalificerar till att skriva på internationella avtal.

 72. Astrid Å

  Ann LH # 43
  Jag tycker också att Agnes Wold är uppfriskande och det är bra att hon blivit en ”guru” för oroliga föräldrar som alltid skräms med allt möjligt.
  I den korta sekvens, i intervjun, där hon tar klimatet som exempel, så tecknar hon ju med händerna, väldigt tydligt, att man bör lyssna på båda sidor, för att kunna göra en samlad bedömning, så…
  För den som inte hängde med om promillehalten i bröstmjölk, finns en bildsekvens här.

  http://blogg.ng.se/jenny-nordlander/2016/01/agnes-wold-varldens-kanske-hardaste-manniska

 73. Ann lh

  # 72 Astrid, men i min tröga skalle undrar jag fortfarande varför mor och barn påverkas olika när alkoholen snabbt löser sig och fördelas lika i alla vävnader – både i mor och barn.

 74. Astrid Å

  Ann LH # 73

  Ja jag kan inte alls bedöma sanningshalten i hennes påstående.Ser det mest som att visa på proportioner. Statistiskt är det väl farligare för både barn och moder, att fadern har druckit och slår dem, än att modern dricker lite vin.Det är väl det hon vill poängtera.

 75. Mats G

  74
  Astrid Å

  Så det är fadern som inte skall dricka alkohol under graviditeten?

 76. Astrid Å

  Mats G # 75

  Japp! 🙂

 77. Bengt Abelsson

  # 75

  Mats, du måste skilja på två fall: Under graviditeten och vid amning:

  Helt annorlunda problemställning. 4 promille i fostrets blodomlopp/kropp är obra. 4 promille i barmets mat är nog vanligt.