december 2014

Ännu en satellitmätning visar att 2014 inte var varmast

Från UAH (University of Alabama in Huntsville) kommer så en rapport om december månads globala temperatur. Rubriken för Roy Spencers inlägg är: 2014 was Third Warmest Year Since 1979, but Just Barely. Den bekräftar således den förra satellitmätningen där man heller inte kunde placera 2014 som det varmaste året sedan dessa mätningar började 1979. UAH   →