UAH

September 2010 – mer värme

Det känns en aning lustigt att ett inlägg om ovanlig värme följer direkt på ett inlägg om ovanlig kyla, men å andra sidan har vi kanske vant oss vid att klimat och väder gör lite grann som de själva vill. Enligt senaste data från UAH förblir den globala temperaturavvikelsen stor. I september 2010 noterades +0,6   →

Temperaturen augusti 2010

UAH har nyligen publicerat sina temperaturdata för augusti 2010. Föga förvånande ligger den globala medeltemperaturen fortfarande ganska högt – +0,51 grader C. Roy Spencer skriver dock på sin blogg att observationer av Aqua Ch 5-data tyder på att havsytan globalt sett kyls av och kommer på sikt att påverka den lägre troposfären. På en högst   →

Global medeltemperatur juni 2010

Roy Spencer är som vanligt snabb med att publicera UAH:s globala medeltemperaturberäkningar. Juni 2010 slutade på +0,44 grader C. Det tycks alltså som om El Niño håller på att klinga av. Spencer noterar att 1998 fortfarande leder värmestatistiken, men att skillnaden mellan 1998 och 2010 enligt John Christy inte är statistiskt signifikant.

Mars 2010: Fortfarande varmt

På Anthony Watts blogg hittar jag senaste temperaturdata från UAH. Temperaturavvikelsen för mars 2010 blev +0,65 grader Celsius, samma som för januari 2010. Uppenbarligen behåller El Nino greppet om oss. Från samma blogg kommer även senaste Sea Surface Temperatures (SST). Är ni intresserade av en fullständig genomgång så finns den på Watts Up With That.

Fortfarande varmt

UAH har nu publicerat temperaturdata för februari och även den gångna månaden har varit klart varmare än normalt. Noteringen för februari 2010 blev +0,61 grader C. Samtidigt lider stora delar av norra halvklotet av ovanligt kallt väder, så visst kan man fråga sig vilken betydelse begreppet “global medeltemperatur” har egentligen. Alla är inte överens att   →

Senaste temperaturdata från UAH

Nu har UAH publicerat data för december 2009. Inte helt oväntat ser vi ett dipp jämfört med november. Kommentar från Roy Spencer: The global-average lower tropospheric temperature anomaly fell back to the October level of +0.28 deg. C in December. The tropics continue warm from El Nino conditions there, while the NH and SH extratropics   →

Läsvärt idag

Vetenskapsrådet låter KTH dela på 216 miljoner kronor, varav 54 är öronmärkta för forskning om nya kärnbränslen för fjärde generationens reaktorer. Äntligen, vill man utbrista. Barack Obama har sagt att han kommer till Köpenhamnsförhandlingarna om hans fysiska närvaro där kan leda till ett mer kraftfullt avtal. Det var väl ett diplomatiskt sätt att avböja besöket?   →

Plocka körsbär

Vi vet vad det betyder. Att plocka ut just de data som bevisar vår tes. Gör inte alla det, mer eller mindre medvetet? Det vore ju hål i huvudet att försvara sin hypotes genom att framföra argument som motsäger den. Ett alldeles utmärkt område för cherry-picking är den globala temperaturens utveckling. Beroende på vilket startår   →

Septembertemperaturer

Roy Spencer har just publicerat UAH:s data för september. Årets september innebär +0,424 grader C och är alltså en ökning jämfört med augusti 2009. Inga kommentarer ges dock. Och på Anthony Watts blogg hittar vi data från RSS. För september 2009 gäller +0,48 grader C. I kommentarerna till inlägget nämns naturligtvis El Nino.

Om temperatur, is och havsnivå

Jag vill gärna dela med mig av professor Ole Humlums otroligt gedigna genomgång av temperatur- och isdata. Ole Humlum visar sammanställningar av data från alla mätinstituten. Det är ett mycket intressant material. Så här skriver professor Humlum som inledning till materialet. *** Dear all. Please find attached a newsletter with meteorological information updated to April   →