September 2010 – mer värme

Det känns en aning lustigt att ett inlägg om ovanlig värme följer direkt på ett inlägg om ovanlig kyla, men å andra sidan har vi kanske vant oss vid att klimat och väder gör lite grann som de själva vill.
Enligt senaste data från UAH förblir den globala temperaturavvikelsen stor. I september 2010 noterades +0,6 grader C. Även om havsytetemperaturen sjunker vägrar lufttemperaturen att följa med. Kanske är vi verkligen på väg att slå 1998 års värmerekord. Nedan det aktuella temperaturdiagrammet.
UAH LT 1979 thru Sept 10
Och så ser SST-data ut.
AMSRE SST Global and Nino34 thru 4 Oct 2010
Roy Spencer skriver på WUWT att han inte har någon förklaring till varför troposfären inte kyls av trots att havstemperaturen fortsätter att sjunka. Kanske är Moder Naturs sätt att skämta med oss, avslutar han med.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  ”Kanske är Moder Naturs sätt att skämta med oss”
  Kanske man helt enkelt inte vet hur klimatet fungerar.

 2. Lars C

  Varm luft är lättare än kall.
  Tröghet.
  Ett bevis för att AGW lever.
  En faktor X.
  Fritt fram för hypoteser.
  Jag vet inte men tar gärna del av försök till förklaringar.

 3. Elling Disen

  Jeg tror nog Dr Roy skall respekteras for sine termometrar men knappast for sina forklaringar.

 4. #1
  Just så! Ingen vet hur och varför klimatet ständigt varierar som det har gjort sedan jordens födelse. Beskrivningen av klimatvariationerna och dess inverkan på olika kulturer de senaste 10.000 åren beskrivs på mycket bra sätt i boken ”Global nedkylning” som kom förra året. Kan varmt rekommenderas. Den gav mig helt ny kunskap om orsker till historiska skeenden.

 5. Karin

  Och jag som upplevde det som en ovanligt kall september!
  Där ser man..

 6. Anders Mohlin

  Kanske det kan gå upp för en och annan att begreppet ”klimat” och dess variationer är ett mycket komplicerat samspel mellan faktorer vi (människor) sannolikt endast börjat förstå.
  Mycket återstår att lära. Enkla ”svar”, som andel CO2 i atmosfären, och i stort sett endast det, borde kunna avföras från dagordningen.
  Området ”klimat” borde vara ett lockande område för personer med relevant kompetens och utan politiska ambitioner, men med den sanne forskarens drivkraft att kartlägga och förstå naturens samband. När börjar röster från den delen av forskarvärlden att höras? Snart, hoppas jag….
   

 7. L

  Och i Dagens Nyheter frågar man Rockström om nya klimatpolitiken.
   
  Ungefär som att fråga Jimmie Åkesson om invandringspolitiken…

 8. L

  Sorry, det var SvD och inte DN som frågade Rockström. Han tyckte för övrigt att Sverige ska minska utsläppen med 30% istället för 20, till 2020.

 9. Karin

  Kan det förhålla sig så enkelt som att solens instrålning har ökat? Och den kan vi ju inte vara skyldiga till!

 10. NoPressure

  Det där var väldigt negativt skrivet om AGW.
  ”But its your own choice, NO PRESSURE”

 11. Michelangelo

  #8# Ja varför inte 50% det måste väl vara bättre än 30 %.
  Fritt fram för överbuden. Utan bilen stannar Sverige. Vid vilken
  procentsats är det helt stopp ? Vi måste ju trots allt andas eller skall vi följa devisen ”save the planet – kill yourself”
  Jag tror jag väntar i Kina eller ngt annat utvecklingsland tills anfallet gått över. Tagelskjortan väntar Svensken – och till CAGW:arna lär väl inte tvångströjorna räcka till. Dårarnas paradis – hur länge då ?

 12. Thomas

  Karin #9:
  http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant

 13. Gunbo

  Anders Mohlin #6,
  ”Området ”klimat” borde vara ett lockande område för personer med relevant kompetens och utan politiska ambitioner, men med den sanne forskarens drivkraft att kartlägga och förstå naturens samband. När börjar röster från den delen av forskarvärlden att höras?”
  Sådana finns ju redan men vågar de ens så mycket som knysta om CO2 blir de ju genast klassificerade som alarmister och därmed icke trovärdiga.
  Karin #9,
  ”Kan det förhålla sig så enkelt som att solens instrålning har ökat?”
  Det borde väl en klimatforskare av Roy Spencers kaliber vara medveten om men nu säger han att han inte har någon förklaring.

 14. Bäckström

  Hmm… Jag hade förväntat mig en fortsatt nedgång då El Nino:n nu avklingat och gått in i en La Nina-fas…
  Kikar man närmare på siffrorna ser man att tempen i NH respektive tropikerna fallit med ca 0.1c, men att tempen i SH tagit ett skutt med ca: 0.3c.
  Tillfälligt topp som trillar ner igen nästa månad?
  eller en Tipping Point?
  😉
  Den som lever får se.
  /Bäckström
   

 15. Pär Green

  Tagelskjortan väntar Svensken
  Dags att fodra skjortan!
  http://di.se/Default.aspx?pid=3866&epslanguage=sv

 16. Pär Green

  Ursäkta länken skulle vara: http://di.se/Default.aspx?sr=6&tr=278785&rlt=0&pid=215915__ArticlePageProvider

 17. Micke Johnsson

  #Karin
  Inom kort så kommer nog Thomas med en utläggning om att vi hemska människor styr solen också.

 18. Pingback

  […] Andra om klimat, politik, samhälle, […]

 19. Torsten Wedin

  Micke #16:
  Den globala uppvärmningen är ju vårt fel. Vi införde ju sommartid. Det gav ju oss ytterligare en varm timme medan vi blev av med en kall timme. Klart att det värmer jorden 😉
  /Totte

 20. Torsten Wedin

  Men allvarligt talat:
  Vi bor på jordens yta. Spencers kurva visar temperaturen högre upp. Vad är det som säger att de temperaturförloppen ska vara lika. Och satellitmätningar är ju ett relativt nytt påfund. De kanske är lika otillförlitliga som mätstationerna på jordens yta.
  /Totte

 21. Torsten Wedin

  Tillägg:
  I vinter när det blir väldigt kallt, tänk så här:
  Jag fryser inte, det bara känns så. 😉
  /Totte

 22. Lars W

  En liten fundering. Vid el Nino 1998 var det hög solaktivitet och därav litet moln. Vi denna el Nino låg solaktivitet och mera moln med därav högre värmeavgivning.

 23. Hans björkman

  Jag läser att det är +0,6 grader i september. Jämfört med vad/när? Informera en okunnig!

 24. ingemar

  Torsten W #18,
  Jovisst mäts ytvattnet och lufttemperaturerna på olika sätt och på olika höjd. Det intressanta är emellertid att lufttemperaturerna (mätt med satellit) från 2002 hittills varit i fas med vattentemperaturerna. Men just för tillfället verkar de inte gå i takt. Inte ens sommartiden kan förklara diskrepansen 🙂

 25. Bertel

  Ingemar #22
  Har du eller andra några tankar om varför vi beskådar denna fenomen? eller länkar där man vågar tolka fenomenet.

 26. ingemar

  Bertel #23,
  Nej, men klimatet är ju som sagt komplext, och faktorer som exempelvis luftfuktigheten kan ju ha betydelse för hur snabbt luften reagerar på en sval havsyta. Med en anomali på 0,6 så bör utstrålningen vara stark och om instrålningen är låg så minskar ju energin förr eller senare. Men jag har inte sett någon förklaring av någon klimatolog.

 27. Bertel

  Ingemar #24
  Som du säger borde energiinnehållet i troposfären avta i längden pga att yttemperaturen i världshaven sjunker.
  Jag har dock en stilla undran för er som sitter med mer sakkunskap i ämnet.
  Kan ökad luftfuktighet i troposfären pga  El Nino förklara födröjd samband mellan ytvattentemperaturen gentemot troposfären? och vad kan anses som ”normal” fördröjning innan sjunkande ytvattentemperaturer ger utslag i fallande temperaturkurvor i troposfären?
  Kan ökad antal aerosoler pga låg solaktivitet och därmed ev ökad molnighet förklara fenomenet?
  Kan några månaders fördröjning av avkylningen av troposfären efter El Nino betraktas som ”normalt”?    

 28. Anders L

  Jag vet inte hur många av er som brukar hålla på med teknisk analys av aktier, men en aktie som har en graf där varje ny botten är högre än föregående botten brukar anses ligga i en god trend. Ungefär som troposfärtemperaturen gör, alltså (med undantag av Pinatubo-åren, men de får väl räknas som en klimatmässig lågkonjunktur, då). Så om den globala medeltemperaturen var en aktie så skulle nog varenda fond ta en position i den.

 29. L

  Det är möjligt Anders L, fondförvaltarna har misslyckats med det mesta.

 30. Vilket år och vilken temperatur räknas som medelvärde för såna här summeringar? Jag bara undrar eftersom jag ställt mej tveksam till om det verkligen är så bra att göra en gemensam sammanställning för hela jordklotet med tanke på de olika områdenas skillnader i temperatur och vad som påverkar denna temperatur.

 31. Torsten Wedin

  Ingemar #24:
  Men visst är sommartid en lika stor bluff som koldioxidbluffen?
  Tänk om man arrangerade en folkomröstning med följande fråga:
  ”Vill ni gå upp en timme tidigare varje dag på sommarhalvåret om bussar, tåg , jobb etc går/börjar en timme tidigare?”
  Jag är övertygad om att det skulle bli ett rungande NEJ.
  Men nu gör vi det ändå för att man beordrar oss att ställa om klockan.
  /Totte

 32. Tomas

  Hans #23:
  Enligt grafen är ”nollnivån” definierad som genomsnittstemperaturen under perioden 1979-1998.

 33. Karin

  Thomas och Gunbo #12 o 13
   
  Kanske det var solen i alla fall! Med hänsyn till den senare artikeln : )
   
  Thomas, tack för länken. Jag har inte riktig tilltro till simulerade modeller där mätresultaten från de olika mätkällorna dessutom måste ”korrigeras” flera gånger för att passa ihop med varandra. Det tycks mig som de ”gissar” för att det ska passa in i mönstret. Ursäkta en misstänksam amatör ; )
   
  Micke #17
  : ) :))

 34. Pehr Björnbom

   
  Egentligen är det ingenting konstigt med värdet 0,601 från UAH för september. Det finns slumpmässiga fel i värdena som i det här fallet gett ett högt värde som blev högre än för augusti. Men satellitvärdena från RSS visar i stället att september blev kallare än augusti.
   
  UAH har en stigande serie under de fyra månaderna juni – september.
   
  RSS har däremot en fallande serie under de tre månaderna juli – september.
   
  Här följer serierna
   
  UAH
   
  2010, 1, 0.648
  2010, 2, 0.603
  2010, 3, 0.653
  2010, 4, 0.501
  2010, 5, 0.534
  2010, 6, 0.436
  2010, 7, 0.489
  2010, 8, 0.511
  2010, 9, 0.603
   
  RSS
   
  2010, 1, 0.640
  2010, 2, 0.588
  2010, 3, 0.652
  2010, 4, 0.546
  2010, 5, 0.588
  2010, 6, 0.535
  2010, 7, 0.608
  2010, 8, 0.583
  2010, 9, 0.525