Kallaste vintern på tusen år?

I en del ryska prognoser hävdas det tydligen att årets vinter kan bli den kallaste på tusen år i Europa. Om så blir fallet lär vi blir varse. Hösten kom onekligen snabbt i mina trakter och nu väntar jag på att närsomhest få se årets första snö.
Visserligen blir vi hela tiden påminda om att isläget i Arktis är kritiskt och att vi snart har isfria arktiska somrar att se fram emot. Å andra sidan återhämtar sig havsisen i rask takt. Det visar bl.a. JAXA-grafen.

Samtidigt skriver en miljöpartist i Göteborgs-Posten att ”den vetenskapliga forskningen (…) visar att klimathotet är allvarligare än någonsin”. Och att regeringen fattar ”klimatfientliga” beslut (jag tror bestämt att det är ett nytt ord att läggas till klimatvokabulären).
Inte är det lätt för gemene man att fatta vad det är som egentligen händer. Klimatdebattens båda extremläger tycks bara glida längre och längre bort från varandra. Ligger sanningen kanske någonstans mitt emellan? En sak är säker: människan påverkar klimatet klart mindre än vad klimatet påverkar människan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Lite OT:
  Av outgrundlig anledning avses flerhundraårig data bli deleted,
  hjälp till att stoppa detta via:
  http://omniclimate.wordpress.com/2010/10/04/help-save-five-hundred-years-of-weather-observations/
  Mvh/TJ

 2. Med tanke på vad proxydata visar, borde det ha funnits kallare vintrar i Europa för 4-500 år sedan än för 1000 år sedan. Men kallaste vintern på 500 år låter väl inte lika alarmistiskt som kallaste vintern på 1000 år?

 3. Kent Forssgren

   
  Konsekvenser av Miljöpartiets enögda klimatpolitik… Om Miljöpartiet får inflytande i Sveriges Riksdag väntar en mörk period för Sveriges skattebetalare, svenska villaägare och för alla riktiga miljövänner.
   
  Miljöpartister tycks inte vilja förstå hur vår elproduktion går till i dag och hur konsekvenserna blir i framtiden för vår livsmiljö, hälsa och elpriser om de får vara med och bestämma. Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften, den dag Sverige producerar den el vi behöver. Men, det gör vi redan i dag, tack vare kärnkraft och vattenkraft. Miljöpartiet vill ersätta kärnkraften med bl.a. vindkraft. För klimatets skull säger man. Vad blir konsekvensen av detta för skattebetalarna, villaägarna och miljön?
   
  Miljöpartiet vill öka antalet vindkraftverk genom skattesubventioner och höjda elpriser för både privatpersoner och företag. Varför skall inte vindkraften konkurera med andra energislag genom sina egna fördelar, kan man undra? Svaret är enkelt. Därför att vindkraften  inte kan konkurrera med andra produktionssätt. Vindkraft är det dyraste produktionssättet av el. Och allra dyrast är havsbaserad vindkraft. Vindkraftbolagen lever gott på skattesubventioner och elbolagen, ofta är det samma ägare, på s.k. elcertifikat (ytterligare en s.k. mijöskatt) och det som kallas och marginalelprissättning. D.v.s. elbolagen får ta betalt för vad den dyraste produktionen kostar även om den endast ingår med en liten bråkdel i den el som levereras till kunden. Detta alltså även om det är vattenkraft, vilken är den billigaste elen att producera, som för tillfället råkar stå för huvuddelen av elen. Därför vill alla elbolagen alltid ha en liten andel vindkraft i sin ”verkstad”.
   
  Hur ett miljöparti kan tala för vindkraft är obegripligt, när vindkraftens negativa påverkan på vår livsmiljö och hälsa är väl kända. Skall vindkraften kunna ersätta delar av kärnkraften handlar det om tiotusentals vindsnurror. Titta gärna på vindkraftsbolagen planer på utbyggnad. Överallt har man ritat in snurrorna. Längs våra kuster, till havs och vid de stora sjöarna. I Götalands och Norrlands skogar och i fjällen. Vem vill bo i ett Sverige täckt med vindsnurror?
  Bor man nära riskerar man att drabbas av vindkraftsyndromet, en i dag erkänd sjukdom som orsakas av lågfrekvent ljud från vindsnurrorna. Ett ljud som tränger igenom väggarna i husen och inte går att skydda sig från utan mycket kostsamma ombyggnader.
  Den av oss svenskar så uppskattade rätten att vistas i skog och mark, allemansrätten, kommer att begränsas i stora områden. En skyddszon, som måste inhägnas, kommer att inrättas runt varje verk. Detta enligt det s.k. Maskindirektivet, EU:s Direktiv 2006/42/EG som är införlivat i svensk lag sedan 29 december 2009. Man diskuterar en radie på 1000 meter men det kan bli mer. Vindkraftsbolagen har själva en skyddszon på 450 meter från ett snurrande verk, för sina arbetare, inte för närboende. 1000 verk i ett skogsområde kan t.ex. betyda att jakt och bärplockning blir förbjudet i en stor del av en kommun.
  Vem vill komma som turist till Gotland, Österlen eller vår fjällvärld, när de vackra vyerna skyms av vindsnurror? Vem vill att de majestätiska havsörnarna, vars stam vi genom idogt ideellt arbete lyckats att bevara och öka trots alla kemikalier de blivit utsatta för, i stället skall vingklippas av vindsnurrornas rotorblad? Energimyndigheten som alltid vet bäst, påstår helt sonika att ”fåglar som regel undviker vindkraftverk”. Betänk att rotorspetsen på en vindsnurra rör sig mycket snabbare än vad man kan tro. Vid t.ex. en rotordiameter på 90 meter och ett varvtal på 25 per minut kan vi få en periferihastighet på över 400 km/timme. Det krävs inte storm för när det blåser för mycket stoppas snurrorna. Vilken varelse har en chans att väja då?
  Vem vill att fastigheten man äger skall bli värdelös därför att grannen skall få tjäna massor av pengar på att arrendera ut mark till vindkraftsbolag. Det handlar om ersättningar på 150.000 kronor per år per snurra i 20 år! Vilken lantbrukare eller skogsägare säger nej till denna möjlighet? När man dessutom har blivit hjärntvättad av klimatalarmisterna och tror att man gör en god gärning för vårt klimat.
  Vindkraftsproduktion på riksnivå är inte miljövänlig! Miljöpartiet tycks inte känna till också ett annat fundamentalt begrepp för elproduktion från vindkraft: reglerkraft. El måste i princip produceras i det ögonblick den skall konsumeras. Vi elkonsumenter vill ha en stabil tillgång till el och vårt elnät klarar inte av för stora variationer i eltillförsel. Som kanske till och med en miljöpartist har lagt märke till så blåser det inte alltid. Därför måste all vindkraftsel som ansluts till de vårt nationella stomnät ha en backup av en lika stor produktion av annan typ, reglerkraft som termen lyder. Denna reglering måste kunna ske snabbt och flexibelt. För Sveriges del i dag är det framför allt vattenkraft som används.
  Reglerkraften som behövs t.ex. för de 1101 vindkraftsverken i Piteå kommun motsvarar produktionen från två av dagen kärkraftsreaktorer alternativt att vi bygger ut vattenkraften i två av våra orörda älvar. Ett annat alternativ är import av el. Då handlar det t.ex. om kolkraft producerat av statliga Vattenfall från Tyskland. Vad är vinsten för klimatet med detta Maria Wetterstrand? För Vattenfall blir det förståss vinst. Och var hamnar den? Men det räcker inte för ett elbolag. Politiker och även t,ex. SNF och WWF vurmar för s.k. utsläppsrätter. Utsläppsrätt innebär att man kan köpa sig rätt att släppa ut den påstått farliga koldioxiden. Men Vattenfall behöver inte köpa denna rätt. De får den gratis av svenska staten. Sen säljer svenska vattenfall utsläppsrätten till sitt tyska dotterbolag som producerar el från kol. Då blir kolkraften dyrare. Därefter drar vattenfall ner elproduktionen i Sverige så att vi får en brist genom att stoppa ett eller flera kärnkraftverk för underhåll mitt i vintern. Då måste vi importera el. Vilken då vattenfall tar från sitt tyska dotterbolag. Vips så har elpriset för svenska villaägare skjutit i höjden utan att Vattenfall fått några extra kostnader. Vattenfall behöver bara importera en liten mängd kolkraft. Vi har ju marginalprissättning. Kolkraften behövs givetvis i Tyskland. Vi kommer därför med stor sannolikhet tvingas att importera kärnkraftsel från Finland. Finnarna räknar med detta och bygger därför ett nytt kärnkraftverk på andra sidan Bottniska Viken. Sverige skall alltså skrota egna kärnkraftverk och i stället köpa kärnkraft från Finland. Förlusten av dessa investeringar får skattebetalarna stå för och de höjda elpriserna får Sveriges elintensiva basindustri och svenska villaägarna stå för. Vad är vinsten för med detta Maria Wetterstrand?
  Om Miljöpartiet får inflytande i Sveriges Riksdag väntar en mörk period för Sveriges skattebetalare, svenska villaägare och för alla riktiga miljövänner. Tyvärr är risken stor att Miljöpartiet får inflytande då inga andra partier hitintills har ifrågasatt klimatlarmen.
  Men kanske dags för alla partier att öppna båda ögonen och öronen. Larmen om klimatlarmen blir allt fler. Inte i Riksmedia dock. Men läs t.ex. en välformulerad artikel i Västerbottenkuriren skriven av professor emeritus Roland Granqvist.
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=382545
   
  Kent Forssgren.

 4. Stickan

  Jodå miljöpartister ”klimathotet är allvarligare än någonsin”  men för er.
  För nu kräver medborgarna fakta och  då blir det ett helt annat allvar än att flumma runt med obevisade påståenden.

 5. Lejeune

  Klimatet har även blivit kallare för Gore:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MGe3yUtyJww#!

 6. J-O

  Den som lever får se men det är inte helt otippat.  Det är flera faktorer som börjar verkar för kallare klimat och då menar jag inte att CO2 utsläppen skulle ha minskat.  Det brådskar därför för alarmisterna att lobba för oåterkalleliga beslut och därför är inte 10:10 filmen speciellt konstig satt i sitt sammanhang.

 7. les miserables

  Ja det är en rysare när miljöpartiet kan ha en vågmästarroll i Sveriges riksdag . Vem vet vad som kohandlas fram bakom lyckta dörrar ?

 8. L

  ”Klimathotet” handlar ju inte om global uppvärmning i sig, utan hur en global uppvärmning skulle påverka vår livsmiljö. Man vet inte om CO2 har någon signifikant påverkan på den globala temperaturen men man säger att eftersom vi inte vet, ska vi tillämpa försiktighetsprincipen.
   
  Därför har man byggt upp en synnerligen miljöskadlig etanolproduktion, som inte ens lär minska CO2-utsläppen.
   
  Därför bygger man tusentals vindkraftverk som är synnerligen miljö-påverkande och dessutom ett ekonomiskt vansinne.
   
  Alltså, där vi redan vet att vi ställer till miljöskador gäller inte någon försiktighetsprincip. Helt logiskt, men fullständigt idiotiskt.
   

 9. Christopher E

  Kent Forssgren #3;
  Det är de välbekanta nackdelarna med vindkraft du går igenom på ett utmärkt vis, och det är bara att instämma med dig.
  Jag är rätt förskräckt över vad som händer med naturen i Sverige. I mitt närområde är det redan rätt vindkraftstätt, men bidragssugna  expolatörer letar efter varje möjlig markplätt. Ytterligare 100 snurror ligger som ansökningar här. De flesta invånare har ännu inte förstått miljöförstöringen det innebär.

 10. Intressant låtsasrättegång
  http://www.drroyspencer.com

 11. Lars C

  Stämmer detta?
  ”The change is reportedly connected with the speed of the Gulf Stream, which has shrunk in half in just the last couple of years. Polish scientists say that it means the stream will not be able to compensate for the cold from the Arctic winds. According to them, when the stream is completely stopped, a new Ice Age will begin in Europe.

 12. Argus

  Andreas!
  Vakna! Gnugga dina ögon!
  Vilka lyssnar du på? Får alla komma till tals? Är dina rådgivare ärliga?
  Du kan aldrig rösta fram vad som är sant. Ett beslut kan man rösta fram, och i bästa fall på goda bevekelsegrunder. Kom ihåg domarreglerna: Aldrig utan att höra båda parter. Aldrig.
  Vad har vi sett från historien:
  Galileo vs Inkvisitionen
  Magsårsbakterien, upptäckaren av (han blev utskrattad, sen Nobelpris)
  Vilket mod har du? Har du känt ruelse över att…… alltihopa är kanske FEL?
  Du rör dig i politiken. Tunga resurser som backar upp dig inför förhandlingar. Du får siffror och argument…. och själv finner du innovativa vändningar i retoriken. Diskuterar med meningsfränder, kommer på ’lösningar’ och föreslår åtgärder. Ja. Visst.
  Men om allt detta är byggt på lösan sand……
  Vad menar jag:
  koldioxid
  etanol
  vindkraft
  Vilket blir ditt eftermäle?
  Tänk på att det är när man inte VET att man är manipulerad, som man BLIR manipulerad.
  Du kan inte bara hävda att du skaffat dig ett fullgott underlag från ’vanligtvis välunderrättade källor’. Du Måste gräva själv.

 13. Det finns de som hävdar att ”utbredningen” av den arktiska isen inte är det relevanta måttet utan att man måste kolla i 3 dimensioner, dvs på massan. Nu är det väl iofs inte så att någon klarar av att mäta vikten på isen något vidare noggrant så egentligen vet vi ingenting mer än den 2 dimensionella utsträckningen. Från den kan vi se att tillväxten är snabb (snabbare än vanligt?) och det borde i så fall innebära att det är kallt i luften och att ny is bildas snabbt. Usch, redan nu är det ju alldeles för kallt 🙁

 14. les miserables

  #11# Det intressanta är väl att de ryska myndigheterna förbereder sig för den kalla vintern. I Sverige lär man väl som vanligt släcka ned kärnkraftverk och minska budgetarna till ”snösvängen ” i trygg förvissning om att IPCC har rätt i klimatfrågan.  Så var det förra vintern och så blir det väl nu.
  När det gäller klimat så är väl det enda statistiskt  säkrade scenariot att vi går mot en ny istid.

 15. Bert

  CO halten i atmosfären är 385 ppm. Mänskligt bidrag, medels fossil förbränning är 4 % = 15 ppm.
  Stoppa all mänsklig verksamhet och vi kommer ner till 370, fördubbla och vi kommer upp till 400 ppm.
  Om CO halten fördubblas till 770 ppm så ökar temperaturen med 1 grad, med positiv återkoppling ytterligare 2 grader. Men det kan bli mindre. Man vet inte. Men hur ska vi kunna fördubba CO halten? Om vi idag svarar för 4 %? Eller har jag missförstått något väsentligt?

 16. Labbibia

  les miserables # 14
  Jäpp. Glöm inte heller bort att vår största och modernaste isbrytare befann sig vid Antarktis förra vintern, bl a för att forska på.”Glåååbal Wååårming”
  Lysande!

 17. Olaus Petri

  Labbibia, var det dessutom inte några folkvalda hjältar med på isbrytaren i fråga, för att på plats skåda det smältande infernot? Tror inte att de såg en enda isbjörn! 🙂

 18. Labbibia, här har du mer (värdelös) forskning gällande ”Glåååbal Wååårming”:
  Miljoner till forskning om växthusgaser från avloppsvattenrening och om din mjölk börjat smaka pizza så beror det kanske på att de svenska mjölkbönderna redan anammat de senaste rönen: Oregano minskar kors metanutsläpp

 19. Labbibia

  Olaus Petri # 17
  🙂
  Nej, hade de sett isbjörnar i Antarktis så hade det varit en veritabel sensation!
  Oden, som isbrytaren heter var alltså i Antarktis, ädr det för tillfället var högsommar. Vad gjorde hon där då?
  http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2009/nyheter2009/beslutfattatinomutlysningenisbrytarexpeditioniantarktis.5.14f1901d125640ed5ab8000523.html

 20. Labbibia

  OT, men ändå inte.
  Läste på text-tv att Irak skriver upp sina oljereserver med 25%,
  till 143 miljarder fat olja. Hur är det med peak oil egentligen?

 21. Re #2  Kamel.       1863-74  hade Sverige fimbulvinter med omfattande isläggning ner i Östersjön.   Nov-dec 1864 var temperaturen mellan minus 30-40 grader hela tiden, jan-feb 1865 mellan  minus 40-50 grader hela tiden med hård vind och snöstormar,  sjöar nära Luleå var isbelagda den 19 juni.  Skörden frös inne tre år i rad och 1000-tals dog av hunger.  Jan 1872 var köldrekordet minus 62 grader.   Temp.graferna för norra Sverige visar ca 1 grad C  lägre temperatur än i dag för perioden (Wibjörn Karle´n).
  Just nu har vi mycket rikligt med rönnbär, vilket betyder kall vinter enligt bondepraktikan.
  #3  Kent Forsgren.  Bra inlägg.  Du bör skicka detta till tidningarnas insändarsidor (VK, Sundsvallstidningen, Upsala Nya m fl).  Sänd även artikeln till partiledarna i riksdagen, som gärna tar emot bidrag från väljarna – Fp, M m fl. 
  Artikeln här på TCS gör ingen nytta, då ju bloggen har obefintligt genomslag i maktens korridorer – snarare kontraproduktivt ,då ingen makthavare eller reporter vågar refera till  ”förnekelsebloggen” TCS.
  TV hade ett inslag om lägre elpriser i norra Sverige som följd av obefintlig nätkapacitet för tillkommande vindkraft från bl a Pite Markbygdens 1101 snurror samt eltillskott från ny kärnkraft i Finland  (Ref Skellefte Kraft driftchef).
  Det innebär att elcert. kommer att prishöjas kraftigt som följd av utformning av prissättningen (Se http://www.pitetidningen.se) till ”glädje” för elkunderna.

 22. Bert
  385 ppm koldioxid motsvarar 0,04 % inte 4 %.

 23. Bert

  Rätt så, men jag menade det mänskliga bidraget vara 4 % av dessa 0,0385%

 24. Thomas

  Bert #15 våra utsläpp motsvarar ungefär 200% av ökningen från 280 till 390 ppm. (haven och biosfären har tagit upp ungefär hälften av våra utsläp). Den där siffran om 4% härstammar från en bunt demagoger som säkerligen vet att den är fel, men inte bryr sig.

 25. Bert

  Thomas
  Då skulle våra CO2-utsläpp vara 220 ppm av de 390 ppm? Och idag motsvara 56 %??

 26. Thomas

  Bert, ja det stämmer även om den där siffran 56% inte säger så mycket.

 27. Christopher E

  Bert;
  Jag kan svara bättre än Thomas angående de 4 procenten, utan anklagelser om demagogi så fort något inte passar.
  4% är (enligt vissa data, baserade på isotoper) den andel av ökningen i CO2-halt som är av mänskligt ursprung. Det är inte detsamma som att mänskligheten bara bidragit med 4% ökning. Anledningen till att siffran är så låg, är att naturen själv har en gigantisk omsättning av koldioxid mellan atmosfär, land och hav, så det mänskliga bidraget blandas ut med en massa ”naturlig” koldioxid, och en del av ”våra” molekyler försvinner alltså ur atmosfären rätt fort.
  Annars stämmer det Thomas skriver. Vi har släppt ut mycket mer än motsvarande 100 ppm ökning. Men det mesta tas upp just i den stora naturliga omsättningen.
  En viss andel av de 100 ppm:n bör vara ett naturligt påslag, i och med att blivit varmare naturligt under ca 300 år (så har det alltid fungerat). Men eftersom där är en eftersläpning är det svårt att säga hur stor andel.

 28. Olaus Petri

  #19
   
  Med tanke på isbjörnsbristen så måste det ha varit värre än vi trodde! 🙂
   
  Påminner lite om historien om skogshuggaren som berättade att han kommit hem från ett jobb i Sahara.
   
  Kamraten:
   
  – Men där finns väl inga träd!!??
   
  Skogshuggaren:
   
  – Inte nu längre!

 29. Notera kurvorna för isutbredningen.  Lutningen på kurvan sedan minimet i aug-sept är högst av alla kurvorna.  Det brukar betyda att ”driving force” är stor och prognosen om en kall vinter på norra halvklotet verkar rimlig. 

 30. Peter Stilbs

  Tack Kent #3 – bra sammanfattat. Sök få in artikeln någonannanstans också.
  I Elbranschen kommer den garanterat in, oavkortad.

 31. Slabadang

  Bra inlägg Kent!
  SVT kommer säkert referera! Hahahhaahhahahhahah!
  Inte ens Radetzkis och Johnnys artikel intresserade de klimattalibanska böneutroparna på Gärdet.

 32. Slabadang

  Klimathotarnas godnattsaga för våra barn!
  Du har ingen framtid.Isbjörnarna kommer att dö ut alla hav kommer att försuras till vattenöknar och översvämma våra kuster och dränka kuststäderna.Stormar översvämmningar regnoväder och torkor kommer kommer att dominera på hela planeten.Vi kommer fly i kaos när klimatet hämnas. Så därför så skjutsar mamma inte dig till skolan du får gå istället.Mamma måste ta bussen till jobbet och gör du inte som fröken säger i skolan så kommer hon att spränga dig i luften.
  Sov så gott! Natti Natti!

 33. L

  Här i skärgården har havsnivån plötsligt sjunkit en halvmeter? Drog någon ur AGW-proppen?

 34. Bertel

  Slabadang #32
  Ha,haaaaa 🙂 🙂 

 35. Inge

  Och kom ihåg: Klimatet är alltid värre än forskarna trodde  🙁

 36. Slabadang

  Vi är på väg mot de lägsta havsytetemperaturerna på mycket länge!
  Vi ser ut att bryta lägsta uppmätta temp sedan minst 2003 jag hoppas konstigt nog att det blir kallare.Det visar hur sjuk man blivit och vilken negativ påverkan denna klimathotsgalenskap har fått.
  När man faktiskt önskar kallare vintrar bara för att det ger klimathotarna en konkret smäll på käften så har man förändrats. 
  Att intervjua vår politiske samordnare på miljödepartementet en dag när det är typ minius 32 C om Global uppvärmning (Leif Holmberg) och ställa frågan om han tänker själv också ska bli kul!
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps

 37. Bertel

  Kent #3
  Bra sammanfattning om vår energipolitiska läge.
  Jag har aldrig fått riktigt klämm på ifall vi vid hög efterfråga på el i norden kan priset manipuleras grovt(utöver var Per,Kent mm har visat med sina inlägg)?
   
  Finns det någon tak hur dyrt el man får producera, dvs att den ger utslag på prissättningen(nordpool) och hur liten får produktionsenhet vara.(rent principiellt skulle man kunna producera el vid hög efterfrågan med tusentals inhyrda individer som trampar motionscyklar i nerlagda industrihallar och driver en turbin.Priset skulle  bli ca 50 kr kwh)? Är det någon som vet???  
  Är det någon nationalekonom(Sverige/utomlands)som har gjort beräkningar vad vårt elcertifikatsystem och kodioxidskatt med sneddriven konkurans(stöd till vidkraft tex) kostar för oss och vilka konsekvenser det får i längden för elintensiv industri(där lönekostnader är låga gentemot energikostnaderna i driften)
  Jag är allvarligt oroad hur vi skall kunna ha kvar vår elintensiv industri med nuvarande styrning inom energipolitiken.
   
  Vi kan inte leva på att servera kaffe mm till varandra(överdimensionerad inhemsk tjänstesektor).   

 38. Michelangelo

  #20# Det kan lika gärna vara 400 miljarder fat olja.
  Siffran är som man säger politiskt betingad.

 39. Lejeune

  Vafanurå?, Lindzen tillåts svära i BBCs klimatkyrka, för den intresserade:
  http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p009yfwl/One_Planet_Climate_change_pot_plants_and_small_frogs/

 40. J-O

  L #33    — x¤@ !   Har väntat på AGW-floden då landhöjningen snuvat oss på sjötomt !     En sådär 2,5 meter vore bra då kommer vi tillbaka till 1750-talets nivå  här.  Vi som forskat kring ALR (antropogic land rise) tycker IPCC är kraftigt underskattat de senaste klimatförändringarna och kräver att ett nytt istäcke a 2km etableras de kommande 20000åren så att landhöjningen effektivt stoppas.   Fast å andra sidan blir väl huset rivet i en retroaktiv strandrättsdom om detta sker. För i detta land skall ingen, mer än de som redan har hus där, få bo med sjöutsikt.

 41. Bertel

  Slabadang #37
  Har samma önskan, fast det är ekonomiskt oehört självdestruktivt.
   
  Höll på att få ”hjärnsläpp” när elräkningen för jan,feb och mars damp ner i brevlådan i våras och trodde i min enfald att det skulle bli mer ramaskri än det blev pga dessa hutlösa priser på el under förra vintern. 

 42. Slabadang

  Bertel!
  En vän glömde vrida ner termostaten när han lämnade fjällstugan. Det kostade 32.000. 🙂

 43. Slabadang

  På Fox news har de tagit filmen om de ofrivilliga självmordsbombarbarnen på allvar.
  http://www.youtube.com/watch?v=jqTd0g48ZY4&feature=player_embedded

 44. les miserables

  #20#http://www.globalwarmingskeptics.info/?p=3453
  Russians Debunk Peak Oil Theory – as Bogus as Greenhouse Gas Scam

 45. Bertel

  Dags att köpa aktier i elbolagen???
  http://www.youtube.com/watch?v=DbAe_g41Zl4&NR=1&feature=fvwp

 46. Inge

  Bertel #37
  Ska det inte gå att fråga lämpligt departement om en del av de siffror du söker?

 47. Thomas

  Slabadang, när du och ni andra blir så upprörda över en video, vad anser ni om en sådan här historia där en åklagare missbrukar sitt ämbete å det grövsta:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/10/cuccinelli-goes-fishing-again/

 48. Slabadang

  Lejune!
  Va skön han är Lindzen när han sågar trovärdigheten på majoriten av de som titulerar sig ”klimatvetare” längs halskotan.Det är lätt att göra karriär inom gebitet om man säger så. Studerar du grodor ena dan så kallas du biolog när du ska försöka sätta in grodan i relation till
  AGW så kallas du plötsligt för ”klimatvetare” utan att kunna det mest elementära sakerna om klimatets fysik. ;).
  Ett oerhört bra bevis på att det förhåller sig så har vi ju sett tusentals exempel på.Att lyssna på föredrag av dessa ”klimatforskare” är som att betrakta en surrealistisk fars. jag gav i ett tidigare inlägg en länk till ett bönemöte i Australien där en ”forskare” på parasiter med skohorn försökte klämma ner ”klimateffekter”.En rappakalja helt utan substans och så amatörmässigt så man blir generad å ”klimatvetenskapens” vägnar.

 49. Peter Stilbs

  Thomas #47 – vem behöver 10 eMail, när det redan finns 62 MB material i Climategatefilen ? Och som ingen av de tidigare ”granskningarna” brytt sig om ?

 50. Thomas

  Peter Stilbs #49, den där åklagaren anser sig tydligen behöva, inte 10 email utan 10 års emailkonversation i hopp om att någonstans i dessa brev hitta något som är åtalbart. Jag tycker sådana fiskeexpeditioner är upprörande, men du är tydligen för upptagen med att vara upprörd över att någon gjord en reklamvideo för att bry dig.

 51. L

  Thomas, varför försöker du förringa ”reklamvideon” hela tiden?
   
  Undrar hur det skulle låtit om budskapet varit det omvända, att man sprängde alla som pratade om AGW i luften, finansierat av Exxon?

 52. Thomas

  L, det var en reklamvideo från en lokalavdelning till en organisation jag inte ens hört talas om tidigare (hade du?) Varför göra en stor sak av den bara för att den baserades på ett rätt plumpt skämt? Är du som de där radikala islamisterna som anser att vissa saker får man bara inte skämta om?
   
  Varför skall det vara så svårt att inse att maktmissbruk av en åklagare är värre? Antag att det istället var Peter Stilbs som kommit under utredning för att han skriver på bloggar istället för att sköta sitt jobb som professor, hur populärt skulle det varit?

 53. Försökte kommentera artikeln i VK.
  ??
  Din nekade kommentar:
  Väl beskrivet
  Tack för denna skrivelse. Klokt och lågmält förmedlat utan att hävda att de bakomliggande krafterna är mycket tveksamma. För mig är det dock ställt utom allt tvivel att de bakomliggande krafterna till alarmismen inte är kopplade till miljöhänsyn utan till makt, kontroll och pengar. Man behöver bara gräva lite djupare för att se vad som ligger bakom.

 54. I Narvik var det 20C i dag, jag pratade med en tjej där som hade varit över i gränsen till Abisko i helgen, en underbar naturupplevelse.
  Nu hade hon på en liten förmiddagsstund plockat 10l lingon 50m från husdörren och skulle göra sylt. (Låter inte det fint?)
  Sommaren hade varit kall och usel, men nu kom fönvinden.
  Jag blir allt mer sugen på trakterna runt Lofoten, man kan kanske kombinera med sex månader på det södra halvklotet?
  Klimatflykting kanske blir fel, klimatpendlare kanske mer rätt.
  Är det månne det skrämselhallickarna hotar med…???
  Global klimatkatastrof light, d.v.s. som vanligt  😉
  För övrigt har jag varit en politiskt klimatflykting i snart 10 år.
   

 55. L

  Thomas, det blir inte bättre för att du försöker flytta fokus, tvärtom.

 56. Thomas

  L, vem är det som försöker flytta fokus? Jag drar upp en historia om maktmissbruk och du ignorerar den helt och hållet.

 57. L

  Thomas, jag besöker aldrig RealClimate numera. Sorry.

 58. Thomas

  L, See no evil, hear no evil. Måste vara skönt att helt avskärma sig från andra sidan, bortsett från det som dina överordnade här på ClimateScam tycker är bra för dig för att du skall bli övertygad om att alla AGW:are är tokiga.

 59. L

  Thomas, jag läser allt möjligt, men har inte hört talas om något som skulle förändra bilden av att koldioxidhotet är en kraftig överdrift.
   
  Just därför reagerar jag starkt när man utan orsak spränger folk som har samma åsikter som jag själv. Att kalla det humoristikt är sjukt.

 60. Thomas

  L, jag skulle också reagerat om man faktiskt spräng folk, men låt mig berätta en liten hemlighet för dig: den där videon var inte en snuff movie, det var inga som dog för att producera den.

 61. magnus

  Thomas
   
  🙂
   
   

 62. Gunbo

  Vad är det som händer? Det blir bara varmare. September- temperaturen är nu uppe i  0,60 enligt Roy Spencer:
  ”Despite cooling in the tropics, the global average lower tropospheric temperature anomaly has stubbornly refused to follow suit: +0.60 deg. C for September, 2010.
  Since the daily global average sea surface temperature anomalies on our NASA Discover web page have now cooled to well below the 2002-2010 average, there remains a rather large discrepancy between these two measures. Without digging into the regional differences in the two datasets, I currently have no explanation for this.”

 63. Peter Stilbs

  Thomas #52 – ”I am arguing in my spare time”  
  – ref till http://www.youtube.com/watch?v=kQFKtI6gn9Y

 64. L

  Thomas, menar du att du skulle reagerat om man sprängde levande människor? Vilken empati…

 65. Thomas

  Peter Stilbs #63, hur skall vi veta det? Här måste vi begära in och analysera hela din epostkommunikation de senaste 10 åren för att se om det finns något skumt där. Någon mening här och var har du säkert skrivit som inte tål offentlighetens ljus.

 66. hahn

  Thomas, videon i sig är lite plump och kass men just det faktum att den kommer från en rörelse som allmänt anses dras med halvextrema odemokratiska ideér för att tvinga folk att tycka lika gör den väldigt olustig. Ungefär som om katolska kyrkan skojade lite om barn i pyamas eller skämt om gasförbrukningen i auschwitz. Det är liksom inte kul. Det bara vittnar om långt gången idioti.
  Ang, RealClimate, du kan få en förstahandsuppgift av mig om att de censurerar sakliga kommentarer. Jag kan till och med gå ed på det i svensk domstol vid behov. Jag talar utifrån personliga erfarenheter. Så, mig lurar du inte!

 67. Karin

  Tomas #60
   
  Försök övertyga en 9-åring att det inte finns någon mening/ sanning bakom filmen! Som jag sa tidigare, skulle säkert en hel del barn oroa sig för sina nära och kära om någon skulle drista sig till att göra något hädiskt, som t ex att inte sopsortera!
   
  Det finns undersökningar som visat (kan tyvärr inte länka till någon) att hjärnan uppfattar något som upplevt trots att vi bara sett det på film.
   
  Jag håller med den som tidigare yttrade sig om våld som underhållning, att det var fegt att sparka på någon som ligger ner!  Ska vi nu även ha våld i propagandan, ser världsetiken riktigt skrämmande ut! Var går gränsen??
   
  Var det kul att i somras se amerikanska soldater i en helikopter bete sig som i ett TV-spel och skjuta ner civila (reportrar) i Irak, sedan skjuta på en civil van (med bl a ett barn i ) som försökte komma till de skadades räddning? Förresten, visade man fortsättningen på svenska TV, hur det sedan kom en stridsvagn runt hörnet och körde över de sårade som försökte nå trottoaren? Soldaterna följde ”proper procedier”, enligt amerikansk talesman!
   
  Även om det var ”på riktigt” såg det ju likadant ut som på film! Dessutom var det ju bara irakier, inget att bry sig om?
   
  Jag tycker det är förfärligt att vi ska vara så avtrubbade.  Colosseum nästa! Är det någon som vill köpa en biljett?
   
   

 68. Thomas

  hahn, du belyser på ett utmärkt sätt vad det handlar om: ni är en grupp som övertygat varandra om att AGW bara är en ursäkt för odemokratiska grupper som i bästa fall vill genomföra en socialistisk diktatur och i värsta fall folkmord. Problemet är att ni har så ont om exempel på odemokratiska metoder så när det dyker upp en sådan här video känner ni äntligen att ni haft rätt hela tiden.
   
  Jämförelserna med katolska kyrkan och nazisterna är naturligtvis löjlig. I det fallet handlar det om att det begåtts storskaliga brott.
   
  RealClimate modererar kommentarer, än sen då? Menar du att de inte har rätt att göra det?
   
  Karin, även du tycks ha svårt att skilja mellan fiktion och verklighet när du jämför med högst verkliga mord genomförda av amerikanska soldater. Är du censurivrare som vill förbjuda alla våldsskildringar på film?

 69. Karin

  Peter #63
   
  Den var rolig den!! Dagens bästa skratt! : ))

 70. Olaus Petri

  Thomas, behagen på Hansen från Villendorf är exempel från vetenskapssamhället som förordar voluminös direkt aktion. Jag tror nog det finns fler exempel. 😉

 71. Slabadang

  Tomas!
  Det är konstigt att det är så poppis med censur på just klimattalibanska bloggar.Varför är de så rädda för öppenhet och debatt tror du? 🙂 Att du förordar censur är knappast någon överraskning. Vad har UI för trafik? Jag tror det var tre kommentarer på fyra dagar…som man sår får man skörda.

 72. Karin

  ThomasJ #1
   
  Jag tittade på din länk, synd om de inte har råd att spara gamla data. Det är väl som med historian i skolan: onödigt vetande!
   
  Men vad jag såg när jag klickade vidare verkar ännu värre! Nu kan jag ingen italienska, men jag uppfattade det här som att staten tänkte privatisera vattnet! Det, om något, är väl odemokratiskt! Please, säg att jag har förstått fel!!Det låter ju inte klokt!
   
  Det var en borgmästare i en stad (kommer tyvärr inte ihåg vilken9 i Sydamerika som sålde stadens vatten till ett amerikanskt bolag. Det höjde genast priset till det dubbla. Protesterna blev så stora att man blev tvungen att häva köpet..
   
  http://www.petizionionline.it/

 73. L

  Thomas, du har inte svarat på min fråga om reklamfilmen;
  Undrar hur det skulle låtit om budskapet varit det omvända, att man sprängde alla som pratade om AGW i luften, finansierat av Exxon?

 74. Slabadang

  Mr Pachauris order tycks ha nått de som skapade den vidriga videon!
  Lyssna noga på vad han säger.Prata mycket med era barn och barnbarn om klimatpropagandan och hur hjärntvätt fungerar.
  http://www.youtube.com/watch?v=McHjZ4tfdLw&feature=fvwk

 75. Thomas

  Det är spännande hur ni vill fortsätta älta den där filmen, klaga på att RealClimate modererar kommentarer, allt utom att  bemöta, eller nes läsa(!) anklagelsen om maktmissbruk, för se den passar inte er agenda. Ni vill framställa er själva som offer, och då går det ju inte för sig att en åklagare tvärtom missbrukar sin ställning för att angripa AGW-förespråkare.

 76. Slabadang

  Tomas!
  Genomskinlig som gladpack. han har väl rätt och driva vilken fråga han vill. Du har ju ett exempel på en ännu knäppare domstolsförhandling där de försöker stämma folk för Katrinas framfart med Glooooball Waaaaarming som argument. vad tycker herr Tomas gladpack om den processen? näe föresten svara inte jag har redan avslöjat dig och dina motiv. 

 77. hahn

  Thomas #68, nej du har fel!
  Beskrivningen på oss är väntat kategorisk och väntat skev. AGW är sannolikt i någon mån en verklighet. Men aktivistgrupper, och individer har tagit det till sitt hjärta, förskotterat ut framtiden och gjort en alltför extensiv tolkning av det man idag vet. Dessa grupper gör långt mer skada än nytta för: miljön, (möjligen klimatet), och vetenskapen. Uttalanden från Rockis och Holmberg kräver understundom ingen extra tillsats för att tokas som rent odemokratiska.
  Annars kan jag bara, precis som andra noterat, konstatera att censur och presentationen av en vrångbild, näst intill utan undantag får tillskrivas AGW sajter. Helt ok tycker du men inte jag. Är du beredd att respektera min åsikt?
  I övrigt tycker jag, till skillnad från vissa att det är bra att du väljer att ta debatten. Jag är nämligen beredd att sätta en slant (nej Emretsson) på att Ohly värvar SD röster lika bra som UI värvar skeptikerröster.
   

 78. Re  # 37 Bertel.
  Elcertifikatsystemets konsekvenser finns beskriven i en artikelserie i PiteTidningen, (se http://www.pitetidningen.se) där ekon. dr. Damsgaard illustrerar situationen för vindprojektet Pite Markbygden med möjliga produktionsalternativ  8 – 12 TWh/år.  Projektet är starkt beroende av subventioner för överlevnad.
    Antalet elcert. som tilldelas projektet är så stort att man kan manipulera marknadspriset.  I kombination med bristfällig kapacitet i elnätet kan  priset på elcert. variera mellan 20  och 100 öre/kWh för 8 TWh/år  resp. 12 TWh/år.  Subventionen kan i senare fallet uppgå till 12 miljarder kr/år över elkunderna.  Energimyndigheten menar att situationen är extrem för man räknar med att 40 miljarder kr skall investeras i nätutbyggnad och då inte behöva uppkomma.  Bertel, du kan nog räkna med att få bidra till grönEl experimentet om inte eländet stoppas av en uppretad folkrörelse som inte vill ha 10000 vindsnurror i det svenska landskapet från Smygehuk till Treriksröset.  Eländet bottnar i Barosso m fl i EU som tvingar på även Sverige denna groteska satsning för EU´s energisäkerhet.  Detta med hjälp av våra korkade parlamentariker i EU.

 79. Olaus Petri

  Som sagt Thomas, det är många som har i färskt minne vad som händer när ideologiskt betingad direkt aktion riktas mot ett konstruerat ondskefullt kollektiv.
   
  Det ger helt enkelt dåliga vibbar. Därmed inte sagt att du hör till den personlighetstyp som Adorno (F-skalan) identifierade som dragna åt fascism och kommunism. 😉

 80. Underbart Gunbo, underbart.
  Här ska du och alla andra få ett konstaterande som jag bedömer kräva över …hm… 128 i IQ?.. att klara på egen hand… 😉
  Om dagens globalt utstrålade energi motsvarade en temperatur som var konstant över jordytan, skulle den inte vara 0,6C ”över” utan inemot 9C ”över”.
  Om dagens utstrålande energi motsvarade aningen varmare i tropikerna och aningen kallare för övrigt med aningen mer öknar även dess stora dygnstemperatursskillnad, skulle medeltemperaturen öka aningen upphöjt till fyra…
   
  Eller hur Thomas the Tipping Point Palm?

 81. Ingemar

  Gunbo #62,
  Ja, visst är det lite märkligt med denna diskrepans, alldeles oavsett om man tror på AGW-teorin eller inte. Den globala yttemperaturen på haven (motsvarande 70% av jordens yta) har varit på väg ner i flera månader. Samtidigt visar UAH:s mätningar i lägre troposfären en liten uppgång sedan tidigare månaders mätningar. Hur går det ihop? Betyder det att sommarens värme lagrats i berggrunden fram tills nu, och att vintern kommer att slå till som ett hammarslag eller vad?

 82. Komplettering #78.
  För EU´s energisäkerhet gäller naturligtvis att kärnkraften skall finnas kvar och helst byggas ut i EU, för att kompletteras med massiva satsningar på vindkraften, inte minst i Sverige.  EU´s fossilberoende är en allvarlig återvändsgränd.  Frågan för Sverige är väl närmast i hur hög grad vi skall offra våra naturresurser för våra korkade grannar i söder (Italien, Tyskland m fl länder) som inte vill bygga egen kärnkraft.

 83. Vid skummande av kommentarer ovan, inser jag att gubben gugge är med 90% sannolikhet galen.
   
  (personligen skulle jag hissa inemot att det bara är 0.000390 dels chans för en fullt frisk gubbskalle, men det går kanske inte IPCC (International Panel of  Craziness Changes ) med på, de är ju så försiktiga i sina slutsatser)

 84. Thomas, för bara några dagar sedan yrade du om ’rop på yrkesförbud’ när folk tyckte det var opassande att skattemedel gick till dylikt och att sådant visades för barn i skolan …
  Är det du som nu ropar på ’yrkesförbud’ för chefsåklagare?
  😉
  Eller är det bara den ack så tröttsamt genomskinliga AGW-skenheligheten igen, att helt annan standard gäller för hur AGW-hotarna får spendera skattemedel och använda myndigheter till nästan vad som helst. Tex genomfalsk propaganda?
  Om Michael Mann har rent mjöl i påsen är det väl bara att langa över sina gamla email och låta staten rota i mjölpåsen efter smutsen som inte finns.
  Och tror du verkligen att forskningsanslag aldrig har sökts på falska grunder, eller använts till annat än de tilldelats för? Eller menar du att lagarna inte skall gälla ifall man är självproklamerad ’heroisk klimatforskare’  on a mission to save the world (by fudging tree ring data)

  Vänstern brukar ju sällan ha problem med att medborgarna skall övervakas och kontrolleras. Vissa AGW-anhängarae vill ju tom ha personlig CO2-motbok för varje medborgare.
  Ovanstående är förstås halvt ironiskt. Men bara halvt, för att Thomas har på fullt allvar försökt ’kämpa emot’ AGW-rörelsens senaste bakslag genom släppandet av dårvideon.
  Han försökte spela ovetandes om organisationen 10:10, att det bara var lokalkontoret i Storbritannien som blivit lite överentusiastiska (med topproducenter, världsstjärnor och 90-manna filmteam). Men dom flesta har förstås hört talas om moderorgansiationen 350.org som nyligen gjorde spektakel över hela världen. Även Thomas förstås.
  Men att blunda vid alla tillfällen där man inte vill se är ju ett signum och en följetong hos AGW-anhängarna …
  Grattis igen Thomas till några ytterligare dagars gott värv i propagandakampen.
  Jag säger som Maggie, fortsätt gärna skriva här. Det blir bara bättre ju längre du håller på …

 85. Holmfrid gossen min, Italien har under Berlusconis ledning blivit ett av det starkaste länderna för kärnkraft, vad är det nu 4st AP-1000 och två av Arevas gigantreaktorer?
   
  De kommer troligen ha 15 stora nya reaktorer i drift för resten av detta århundrade till 2020.

 86. Bertel

  Inge # 37
  Tack för tipset.
   
  Alla beräkningar som jag har kommit över ang övergång till ”förnyelsebar” energi i Sverige utgår ifrån att vi har inga andra alternativ(dvs vi kommer enbart  ha vattenkraft, vindkraft, biogas,  mm som energikällor i framtiden).
  Vad jag är ute efter, är en diskution/debatt/kunskapsutbyten som sätter ett nationalekonomisk pris på vad vår självupptagna koldioxidreduktionsmålen kostar oss(ej enbart i skattesubvensioner med minskad ekonomisk utrymme för andra energialternativ), utan i produktionskosnader inom industri mm och hur den påverkar vår ekonomi kort och specielt långsiktigt.
   Om vi antar att vi har andra alternativ och därefter diskuterar hur  kan vi upprätthålla vår konkurenskraft/välfärd där energiförsörjning med konkurenskraftiga priser  är avgörande faktor, gentemot global ekonomi, där vi måste kunna  försörja oss själva(så länge vi är en självständig nation).
   Det vore befriande att morgondagensdagens debattklimat ang energifrågor innehöll en uns av nationalekonomiska kalkyler för och emot, samt däremellan ang  vår framtida färdriktning  inom enrgipolitiken, vilket för närvarande domineras av förnyelsebar energins förespråkare.
  Vad anser ni andra om ämnet?

 87. L

  Thomas #75, du undrar varför vi/jag ältar den där videon? I just denna tråd beror det på att du själv två gånger tagit upp den som exempel. Då får du faktiskt skylla dig själv om det kommer motfrågor. Men du behöver inte svara på min fråga, ditt uteblivna svar är lika talande.

 88. L Visst är det symptomatiskt för åkomman att TTPP ältar, intelligent design passiv rökning och slagrutor?
  I stället för fysiken och verkligheten.
  Vad brukar Jonas N likna det vid…
  Skjuta sig själv i foten?

 89. L – Du vet precis varför Thomas håller på, han kämpar för att senarelägga att korthuset rasar. Och metoden är, precis som du påpekar, att han hela tiden, oavsett fråga, vill byta ämnet till AGW-hotskritikerna och deras påstådda brister …
  Precis som om det skulle återupprätta någon slags substans bakom klimathotet  …

 90. Ingemar

  Sony känner sig tvingad att ta avstånd från 10:10 filmen men stöder organisationens målsättning.
  http://presscentre.sony.co.uk/
  Man undrar om de inte alls håller koll på klimatvetenskapen? Eller bryr dom sig inte? Boykotta Sony!

 91. Olaus Petri

  Av någon anledning påminner Tomas irrationella affektoider lite om denne man när han konfronteras med en komplex verklighet:
  http://www.youtube.com/watch?v=Wdzm5qRUaCY&feature=related
   
  🙂

 92. Bertel

  Holmfrid  #78
  Tack för länken och svaret. 
  Det verkar som vi är ej enbart påverkade av miljöpartiet mm utan bunda av EU avtal(det visste jag inte eller har missa budskapet) vilket kompliserar frågan ytterligare.
  Det känns inte bra ang hur vår energiförsörjning för framtiden drivs för närvarande.
  Vi borde starta en medborgarnas energirörelse utöver SI,TCS, mm. 🙂

 93. Karin

  Ja, om vi pratar CO2-ekonomiskt så tycks bio-bränsle ligga pyrt till:
   
  Hidden EU Analysts:  Biofuels can produces more CO2 emissions than fossil fuels
  http://www.globalwarming.org/2010/04/23/hidden-eu-analysis-biofuels-can-produce-more-co2-emissions-than-fossil-fuels/
  Ber om ursäkt om det är gamla nyheter, det är inte lätt att veta..

 94. Rosenhane

   
  Fascinerande med den oförtröttlighet  som finns här hos många.
   
  Thomas, eftersom jag inte fick något svar i en annan tråd för ett par dagar sedan klistrar jag in frågan igen:
  Thomas#3Du är en hyvens skribent och säkert mycket kunnig på dina hemmaområden. Men vad driver din idoghet här på TCS?Inte fan skulle jag eller (tror jag ) någon annan här hänga på Erik Svenssons blogg dagarna i ända och agera motvalls kärring?Kan det vara en endogen fascination över att ”dom” (skeptikerna) kanske har rätt ialla fall? Är jag något på spåren? 

 95. Rosenhane

  Olaus#91
   
  Den va la jättego 😀

 96. Olaus Petri

  Rosenhane, kan det vara skrothandlargebitet som utlöser denna frustration? 😉

 97. Karin

  En enkel, kanske dum, fråga:
   
  Varför måste man betala elcertifikat om man har en enrgikälla som är ”ren”? Jag trodde det var en straffskatt à la den tilltänkta CO2 skatten?
   
  Och apropå det JonasN sa om CO2-motboken så hade jag innan idag en tanke om hur vi kallades ner till vårdcentralen, vägdes och mätte lungkapacitet. Sedan fick vi hemskickat vår egen personliga lilla CO2 skatteberäkning! Och jag trodde att jag skojade…

 98. Thomas

  Rosenhane, det är väldigt bekvämt att bara hänga runt på bloggar som tycker precis som man själv. Som L helt vägra titta på en blogg som RealClimate för att slippa komma i kontakt med någon annan verklighet.
   
  Själv tycker jag det är en väldigt obehaglig utveckling där vi får subkulturer där de inte bara är helt övertygade om att just de har rätt, dessutom diskuterar de bara med andra som tycker samma sak så de får en helt skev bild av hur många de är, och till sist får de rena nidbilder av motparten.
   
  Däremot var jag själv rätt långt till höger en gång i tiden så jag känner igen mig i hur en del av er argumenterar. Jag insåg bara att verkligheten var lite mer komplex än så, och förhoppningsvis växer i alla fall några av er upp så småningom ni också.
   
  Slabadang #74, jag tycker det är rätt dödfött att försöka stämma företag för en enstaka väderhändelse, men så är de ju tokiga i att stämma varandra i USA, och det är viss skillnad mellan att stämma ett storföretag med stora juridiska resurser och att staten trakasserar en enskild medborgare. Visst kan man som Jonas N tycka att den som inget har gjort inte heller har något att dölja, eller som du tycka att det är helt OK att åklagare helt utan konkreta misstankar sätter igång att begära in information i syfte att, kanske, hitta någonting fel, men är det ett sådant samhälle vi vill ha? Jag vill det i alla fall inte. Den som är realist är nämligen medveten om att alla brutit mot lagen på något sätt, eller i alla fall av en nitisk åklagare kan fås se ut som han gjort det.
   
  Att som Jonas N yra om ”yrkesförbud” för att även åklagare skall tvingas följa vissa regler antyder var den verkliga fascismen finns här på forumet. Det skall vara en stark stat med obegränsade befogenheter, utom då just vad gäller CO2.

 99. Rosenhane

  OP, det är  göteborgshumor av bästa märke och det asiatiska inslaget från lilla London gör det inte mindre kul.
  Här lite mer asiatkul i restaurangbranschen:
  YouTube – Hassan – Knurra (Busringning)

 100. Inge

  Bertel
  Mja, jag tänkte mest på att få reda på hur mycket som betalas ut i elcertifikat officiellt etc.

 101. Bertel #86 och 92
  Jo visst skulle det sitta bra med en folkrörelse som avvisar alla orealistiska energisystem och som baserar sig på ideologier i stället för fakta.  En ny rörelse som har som främsta mål att producera elkraft till en billig penning. Jag tror inte att det finns något bättre sätt att höja svenska folkets levnadsstandard och Sveriges konkurrenskraft än att sänka priset/ta bort skatter  så att priset på el blir hälften mot idag.  Och det är fanimej görligt också på lite sikt. Och om det behövs besparingar så kan vi lägga ner alla onödiga ämbetsverk, onödiga adminstratörer i tex sjukvården, stoppa alla subsidier till NGO:r.  Det finns för lite produktiva och för mycket parasiter.
  Lean and mean! Back to basics.
   

 102. Olaus Petri

  Thomas, de enda fascistoida subkulturer som uppstått på detta område är just de som CO2-alarmismen har orsakat. Tydliga fiender, kollektivisering, direkt aktion, starka ledare etc gör att vi har fått ett undervegetation av riktigt obehagligt ogräs.
   
  Man blir helt matt när man läser vad du skriver och med vilken frenesi du fäktar bort relevant kritik kring klimathotet(eriet)s effekter och yttringar.
   
  Du har tagit begreppet ’dubbla standarder’ till en helt ny nivå.

 103. Labbibia

  Ingemar # 81
  När du skriver så kommer jag att tänka på ett kylskåp……?
  Finns det någon likhet eller är jag som vanligt ute och velicopediserar?

 104. Karin

  ”Själv tycker jag det är en väldigt obehaglig utveckling där vi får subkulturer där de inte bara är helt övertygade om att just de har rätt, dessutom diskuterar de bara med andra som tycker samma sak så de får en helt skev bild av hur många de är, och till sist får de rena nidbilder av motparten.
  Då borde du titta på dina idoler Mann & Co! Det var precis så de höll på! Varvat med lite hot och bedrägeri! Och sedan var det ju dem det var synd om!! De såg sig verkligen just som offer! Har du verkligen glömt det?  ; )

 105. Karin

  Mitt 104 var till Thomas!

 106. Karin

  Ingvar Engelbrecht!
   
  Just det! Svårare är det inte. Kommer politikerna på samma geniala lösning, så jobbar de inte längre för folket!

 107. Labbibia och Ingemar… bara tänk… bara en liten aning före TTPP hoppar på er.
   
  Vad sker om avdunstningen ökar en aning?
   
  Vet ni inte att dagens ytmedeltempareatur (för de med långt under 128 IQ… 😉 ) är 15C lägre av bara vattnets entalpiändring, vilket hamnar på kondensationshöjden…
   
  Har ni någon gång funderat på om det är kylande att transpirera?
   
  Vad anser Lindzen???
   
  Vi har ett system som svänger på någon C helt av sig själv… vad tror ni???
   
  Kom igen…
   
  I annat fall uppmanar jag att Peter Stilbs brukar sin förmåga på didaktik..

 108. L

  Thomas, jag följde RC en del för ett par år sedan, men insåg att där fanns bara inavel, man ville inte släppa fram intelligenta motargument.
   
  Du säger att vi får nidbilder av motparten? Jag tycker i så fall att du själv är ett levande exempel på hur en sådan nidbild tecknas.
   

 109. Thomas, det var du som började yra om ’yrkesförbud’ när folk ogillade att skattemedel gick till dylikt, och än mer att det var avsett för skolbarn.  
  Men ju mer du skriver här, desto tydligare blir det att även utbildade klimathotsanhängare är borderline fanatiker som ser fienden och sina egna tillkortakommanden precis överallt, och tror sig vara förföljda …
  Men som jag skrev, jag välkomnar att klimatdårarna höjer tonläget. Och även att hejarklacken följer efter. Dårskap slutar ju som sagt inte genom att tokarna inser att dom hade helt tokfel, utan när omgivningen inser det …

 110. Labbibia

  Gunnar L # 107
  Jomenjustdet!
  Jag har inge problem med att ha fel ibland, men det du skriver stämmer ju med hur ett kylskåp funkar, eller hur. Kylmediet (i det här fallet det avdunstande vattnet) tar med sig energin, värmen. Vattnet blir kallare………Eller hur.

 111. Rosenhane

  Thomas#98
   
  Så du hävdar att ett borgerligt sinnelag kan räknas som en barnsjukdom som växer bort med den erfarenhet livet ger?
  Jag vågar påstå att det förhåller sig precis tvärt om; ett vänstersinnelag retuscheras till en nyktrare syn på sakernas tillstånd i takt men livserfarenhet och förhoppningsvis tilltagande välstånd.
  Om man inte är fanatiker eller karriärpolitiker förstås.
  Eller bara dum i kolan, men det är ju ingen här.
  Kan du ge exempel som åskådliggör strömhopp från borgerlighet till vänstern på grund av uppvaknande liknande ditt? (Kom bara inte med ryska revolutionen!)

 112. L
  Vi kan göra en test:
  Antag att jag kan visa att det finns energisystem som kan priskonkurrera ut alla dagens och som dessutom kommer byggas i de länder som ökar sin köpkraft med ett Sverige i månaden.
   
  Vilka drar av det konstruktiva slutsatser, vilka drar destruktiva?
   
  Konstruktiva är att bejaka det vi inte kan påverka och styra den utvecklingen på bästa långsiktiga vis för livet på jorden.
   
  Destruktiva är att förneka och fortsätta med förbud, subventioner och snedvridande skatter, trots att den bara leder till nationell utarmning och en aning senareläggning av energisystemskiftet.
   
  Jag gissar att Uffeb, Gunbo magnus och Anders L. är med (om jag kan styrka bortom alla tvivel att påståendet är sant).
   
  Förutom dem tror jag att 95%av alla som kallas skeptiker är med… Inkl peak-katastrof-hallickar…
   
  Vad tror du Thomas?

 113. Slabadang

  Delingpole om ”Splattergate” hos Alex jones.
  http://www.youtube.com/watch?v=MvTrGs8QVZs

 114. Labbibia jag utnyttjade dig och Ingemar…. Ni är alltid välkomna att utnyttja mig.
   
  För mig är tiden till målet viktigare än vägens tjusning.

 115. L

  Gunnar L, att vara pionjär i så storskaliga experiment är dyrt och inget för lilla Sverige. Har du rätt kommer dom stora länderna att bana väg och vi kommer helt säkert att följa efter, om vi ska överleva. Så jag är inte särskilt orolig, trots att Andreas Carlgren får sitta kvar ett tag till…

 116. Labbibia

  Gunnar L # 114
  Nemas problemas. 😉

 117. Håkan Bergman

  Bertel #86
  Du kan börja med att läsa här:
  http://www.folkkampanjen.se/dok1/as10frag-sam.html
  Dom lär stå MP nära, punkt 9 gör en mörkrädd, jag citerar:
  ”Från näringslivets sida överdriver man också de faktiska effekterna av högre elpriser. Den för ekonomin – och i debatten – så viktiga skogsindustrin klarar sig betydligt bättre än klagoskrifterna ger sken av. Förklaringen är att de högre elpriserna ”övervältras” på skogsägarna, i form av lägre priser på massaved. Detta bidrar till att ge skogsnäringen en mer optimal struktur, med en större andel sågtimmer och biobränslen, men en mindre produktion av energi- och kapitalkrävande pappersmassa. Därmed kommer sysselsättningen i skogslänen att öka. Större problem möter de två elslukande smältverken i Trollhättan och Sundsvall, som saknar fördelen av en inhemsk resursbas. Sådan produktion hör hemma i länder, som tack vare billig naturgas eller rika kolfyndigheter kan erbjuda låga elpriser.”
  Det är mig fullkomligt obegripligt hur ett parti som SAP, som en gång stod för modernitet och utveckling, har kunnat degenerera till att bli dörrmatta åt MP, men okey vill man bli ett litet parti så.
   
  Apropå inhemsk råvarubas, danskar, holländare, japaner och engelsmän kan vara glada så länge dom slipper såna krav, inte mycket till råvaror där, ändå framgångsrika industriländer, den industriella revolutionen t.o.m. startade i England med i stort sett endast kol som inhemsk råvara. Man behöver inte ens bygga en industri på inhemsk efterfrågan, den Schweiziska delen av ABB, BBC har länge varit världsledande på turbiner för fartyg, och då snackar vi inte om båtar för att trafikera Genevesjön utan supertankers för oceanfart.
  Inskränkthet ditt namn är klimatnisse!

 118. L
  för Sverige är dagens politik mycket dyrarare och avsevärt mer belastande på naturen.
   
  Sverige kunde i stället för elcertifikat och biojiddret inkl metanol, bara ändrat regelverk.
   
  Landet kunde givit tillstånd för fri utbyggnad av kärnkraft, utan straffskatt och med medel från slutförvarsfonderna då dagens så kallade avfall destrueras.
   
  Sverige kunde ändrat destruktiv, beroende, konflikt och korruptions  drivande bistånd, till energi, dricksvatten, sjukvård och utbildnings inriktat bistånd.
   
  Sverige kunde dubblerat sitt produktionsvärde och sett till att det ökade trygghet och miljöarbete, globalt.
   
  Ett litet land… förvisso, men pluttlandet var världsledande på många tunga områden för 40 år sedan.

 119. Karin

  Gunnar #107
   
  För att ytterligare avslöja min brist på kunskap (men inte på vilja att lära):
  Jag och tjuvkikade på dina ”tankar” (för att öht ha en susning om vad du pratade om)
  Om det är så att isoleringen eventuellt hindrar nästa istid, kan jag då tro att de som vill förhindra GW inte är rätt på det om de vill använda geoengeneering i form av artificiellt framkallat molntäcke?
   
  När nu havet innehåller så mycket energi, funkar det inte då att utnyttja det som en stor värmeväxlare?
  Jag tänker i simpla banor, som du ser. ; )

 120. L

  Gunnar L, jag håller med. Sverige är patetiskt och har tappat det försprång vi en gång hade. Nu får vi sitta vackert och vänta på vår tur.

 121. Karin om vi ska starta med att skilja ut grupper:
  Vilka NGO eller andra skattefinansierade verksamheter tror du vill att GW en gång för alla ska förklaras förhindrat om det leder till att de blir av med alla GW-relaterade inkomster?
   
  När det gäller den extremt effektiva termostat vatten är (i flytande och gasform, inte bara den ena eller bara den andra och inte heller i fast form) har jag insett att Peter Stilbs har en vida överlägsen  min, förklaringsförmåga.
   
  Jag vet inte vem annan som kan ta upp det svärdet i kampen för ett hållbart sammhällssystem..
   
  Labbibia bör vara mannen (eller som Svetlana, kvinnan).
   
   

 122. Rosenhane

  Från det ena till det andra,
   
  Maggie var är du?
  Du förefaller mer osynlig för var dag som går, kanske det är förklaringen till att din blogg verkar ha falnat något på sistone?
  Konturerna är inte lika skarpa tycks det.
  Medvetet från din sida eller inbillning från min?
   

 123. Gunbo

  Ingemar #81,
  Äntligen någon som vill diskutera klimat och temperaturer mitt i all pajkastning!
   ”Betyder det att sommarens värme lagrats i berggrunden fram tills nu, och att vintern kommer att slå till som ett hammarslag eller vad?”
  Intressant teori men då kan man undra varför så inte skedde i slutet av 1998, ett lika varmt år som i år. Nu har vi ju både låg solaktivitet,  negativ PDO och dessutom en negativ AMO på gång och en kraftig La Niña.

 124. Bertel

  Ingvar Engelbrecht #101
  Vi ses på barrikaderna. 🙂 🙂
   

 125. Karin

  Gunnar
   
  Tack för svaren! Jag trodde inte heller att GW sidan skulle ge sig, jag kanske uttryckte mig lite oklart. Så här menade jag:
   
  Inte nog med att det inte finns någon anledning till utförandet av sprayandet, utan att det rent av har den motsatta effekten? Det värmer planeten i stället? Som en tjock go yllefilt?
   
  Eller skulle man vilja ha det så att det är molnigt på dagen och klart på natten? Om man nu vill kyla ner jorden, alltså
   

 126. Karin, att söka är viktigare än att finna.

 127. Karin

  OK då, Jag får väl leta själv då : ) : )
  Godnatt!!

 128. Bertel

  Håkan Bergman #117
  Jag hade inte läst ”folkkampanjens” skrift tidigare, så stor tack för länken.
  Jag blir mer eller mindre ställd/mållös över total saknad av verklighetsanknytning i dessa tio ”budord”.
  Tanken på att dessa ekoidèr får/fått fotfäste är mycket,mycket bekymmersamt för vår ekonomi i längden, ifall dessa idèr fortsätter att ha stor genomslagkraft i politiken.
  Ps.Jag ser framemot med fruktan och  bävan vart Andreas Calgren för oss i alliansen energipolitik(ev i samarbete med miljöpartiet).Ds   

 129. Bertel 124
  Det gäller att få med sig Svenne. Det är inte en intellektuell revolution, det är en ”jordnära”. Det snackas mycket skit i Sverige  om Tea-party i USA men det kan nog vara en god förebild.  Det är den  arbetande medelklassen som har tröttnat på ”Big Government”

 130. Slabadang

  Ingvar!
  Vi har haft frågan uppe tidigare och visst finns det tydliga tecken på att folk visar utmattningstecken mot all politiserad gojja. Att demokratin är kidnappad och centraliserad till en liten elit med kontroll över media och public service i synnerhet är tydligt.
  den frivilla åsiktspolisen med sina gatekeepers börjar dock tappa sitt inflytande trots att de kör allt hårdare med sin enkelspåriga propaganda. Motreaktionerna poppar upp som inom the teaparty movement och lyckas de fokusera och ställa de demokratiska ordningsfrågorna i främsta ledet och tona ner de skrikigaste reaktionärerna inom rörelsen så kan de bli en kraft som kastar de politiska parasisterna ur vita huset.
  Folk känner i växande utsträckning en växande maktlöshet och ilska mot en arrogant politisk överklass som visar dem noll respekt och skyfflar makten allt längre ifrån dem.
  Hur många totalkorkade beslut och påhitt accepterar man?
  Det kommer komma ett nytt reform parti som kommer mycket snabbt kommer få ett stort stöd för att rensa upp dmeokratin från dess parasiter och överkurser i rena politiserade dumheter.

 131. Rosenhane: #122 Ja, du har rätt i att jag dragit mig tillbaka. Jag jobbar numera 100% och lite till och har mycket svårt att finna tid och ro för att blogga på samma sätt som innan. Jag har till och med haft en tanke på att helt och hållet överlåta TCS till mina gästförfattare.

 132. Michelangelo

  #117# De får statliga bidrag för sin verksamhet. Pengar som skulle kunna gå till vård,skola och omsorg. Stulna pengar, dina och mina pengar, skattemedel. Var finns respekten för våra surt förvärvade ( och sedan fördärvade) slantar?

 133. Bertel

  Skattepengar i sjön(eller rättare sagt i fjällen).
   
  Subventionerad(med våra gemensamma skattepengar) vindkraftsel i norr kan inte levereras söderut pga ledningsnätet.
   http://svt.se/2.73925/1.2174973/billigare_el_i_norrland

 134. Karin

  Bertel #133
   
  Eftersom vi solidarisk ska betala samma pris på el som den vore kolkraftsproducerad, kan jag inte se varför den tesen inte skulle gälla i omvända fall.
   
  Det kan väl aldrig ha att göra med att större delen av befolkningen lever i södra delen av landet och man nu då ser en ”bra” anledning till att höja priset för det stora flertalet?

 135. Rosenhane

  maggie#131
   
  Ok jag förstår och dina gästförfattare klarar det hela galant men du får inte lämna bloggen, hoppas att du i alla fall hänger kvar med inlägg då och då när du har tid.
  Det är ju du som är TCS! 😉

 136. Bertel

  Maggie #131
   
  Vill enbart bekräfta vad Rosenhane skrev i sitt inlägg #135 och för min egen del har denna blogg som du har skapat med gästförfattare varit en fantastisk kunskapslyft.

 137. ingemar

  Maggie #131,
  Klart att du inte kan lämna över bloggandet på oss gästförfattare! Den här bloggen är DIN och ingen annans. Vi behöver dig och du anger tonen. Vi som gästbloggar kan bara vara ett komplement. Om tiden blir knapp (som den ju tyvärr tenderar att bli alltsomoftast) så är det ju ingen katastrof om det inte skrivs något nytt en dag eller två. Jag har en känsla av att våra kommentatorer håller bloggen levande ändå 🙂

 138. ThomasJ

  Maggie #131: Håller med 135, 136 & 137 fullt ut!
  Ingemars känsla är mer än en känsla, snarare ett faktum. 🙂
  Mvh/TJ

 139. Labbibia

  Maggie # 131
  Instämmer helt med föregående kommentarer. Ta det lite lugnt med skrivandet, försök att inte känna press. Men lämna oss inte, please. 😉

 140. Bertel

  Maggie #131
  Ser att många och långtida skribenter på DIN  blogg visar att din ”ande” finns här på bloggen och därav högst personlig reflektion.
  Vetskapen att du följer DIN blogg i mån av tid, är för mig mer än tillräckligt(eftersom du verkar ha ett arbetschema/moral utöver det vanliga ).
  Du skulle kunna agera/finnas som ”supervisor” med rätten att reagera/reflektera i mån av tid och tillfällen eftersom bloggen är DIN.  🙂
    

 141. Ingemar B

  Om ryssarna har rätt om kalla vintrar pga att Golfströmmen försvagats, beror det isf  rimligtvis i sin tur på kraftig ökning av avsmältning från Grönland (varmare klimat). Förvånad att ingen nämner Golfströmmen i nån kommentar…

 142. Rosenhane

  Ingemar B#141
   
  Det beror enbart på att allas hjäran här på TCS klappar betydligt kraftigare för Maggie än för Golfströmmen i dagsläget……

 143. Tack alla för era glada tillrop. 🙂

 144. Labbibia

  Ingemar B #  141
  ”Om” och ”rimligtvis”…..
  Håller med dig. Men det är ju alltid dessa ”om”, ”ifall” ”kan komma att”…..Kanske de vanligaste fraserna inom klimatalarmismen? Därmed inte sagt att det är fel, det ryssarna säger om Golfströmmen. Jag har ingen aning tyvärr. Läste för inte alls länge sedan att Golfströmmen inte hade tappat fart, men minns inte källan.
  Men, låt oss för resonemangets skull säga att det är så. Golfströmmen tappar fart på grund av ökad avsmältning på Grönland. Enligt ryssarna får vi då väldigt kalla vintrar……..som ju faktiskt borde medföra att Grönland får en minskad avsmältning. Vilket borde medföra att Golfströmmen får fart igen….. osv osv
  Ett självreglerande system…..?