klimathotet

En faktarik bok om klimatet

När Staffan Mörner först tog kontakt med mig ville han ha synpunkter på ett manus som han jobbade med. Det skulle bli en bok som på ett pedagogiskt sätt besvarade en lång rad frågor om klimatet som barn och elever hade ställt till honom, som förälder och lärare. Vi var några stycken skribenter som läste   →

Allt du behöver veta om klimathotet

Det är väldigt roligt att kunna presentera den här lilla boken om klimatfrågan. Den är skriven av filosofiläraren Staffan Mörner. Skribenterna här på Klimatupplysningen har haft tillfälle att granska manuset, och bett om små revideringar här och där. Men alla som hört av sig till mig har varit väldigt nöjda med den pedagogiska utformningen av   →

En personlig resa om klimat och energipolitik

Denna dokumentär visas nu på filmfestivaler världen runt och har redan erhållit tre utmärkelser. Filmaren, Marijn Poels, söker nu efter fler platser, bl.a. i Sverige, där filmen kan visas; på biografer, konferenser, universitet och festivaler. Så här beskrivs filmen helt kort (översatt till svenska): The Uncertainty Has Settled Efter åtta år av resor genom konflikt-   →

Temperaturplatån en förtroendesänka

Diskussionen om den globala temperaturökningen och uppehållet i densamma har nu blivit alltmer bisarr. Ursprungligen var det naturligt nog en fråga om att temperaturökningens avtagande uppenbart skilde sig från den mångfald olika scenarior som IPCC presenterat. Det typiska AGW-försvaret var då att man i någon mån underskattat en naturlig svalkande faktor. En viss justering av   →

Allt färre tror på klimathotet

Bildtext: What will it take to convince skeptics of global warming that the phenomenon is real? Surely, many scientists believe, enough droughts, floods and heat waves will begin to change minds. Credit: © lightmemorystock / Fotolia   Medan stormedia och politiker fortsätter att trumma ut sitt budskap att vi redan nu upplever förskräckliga effekter av   →

Är klimatfrågan ytterst en etisk fråga?

  Detta anser Billy Larsson i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Billy Larsson är initiativtagare till nätuppropet Radikalisera klimatpolitiken nu. Jag ifrågasätter denna åsikt eftersom enligt min uppfattning utgår klimatdebattörer över lag från liknande värderingar om framtida generationer som Billy Larson. Skillnaden mellan olika klimatdebattörer, som också avspeglas i åsiktsskillnader mellan olika klimatforskare, har att   →

+/- för vulkaner?

  Klimateffekter av vulkanutbrott har observerats och diskuterats under många år. Vulkanutbrott sänder upp partiklar i atmosfären, där de under 1-2 års tid utgör ett hinder för inkommande solinstrålning. Det är sålunda allmänt erkänt att vulkanutbrott är kylande, och i globala temperaturkurvor kan man t ex se effekten av Pinatubos utbrott i juni 1991, se   →

Varningens ord

Ibland ser man att ordet klimatkrisen används. Tanken är väl att den globala uppvärmningen är en kris med stora återverkningar på samhället ungefär som finanskrisen. Vi är inne i en långvarig klimatkris vill man säga. Men tänk om det är på ett helt annat sätt, om klimatkrisen har en helt annan karaktär. Dessa tankar kom   →

Läckor från IPCC?

Bilden ovan är hämtad här Enligt uppgifter från New York Times , The Telegraph, BBC och WUWT så har IPCC:s kommande rapport till stora delar läckt ut i förtid. Ett utkast av IPCC: s senaste rapport, AR5 medger vad vissa av oss har misstänkt mycket länge: Att caset kring den globala uppvärmningen ser svagare ut för varje dag och att   →

En Doha-parabel

Morgonnyheterna igår (måndag) i P1 gav stort utrymme åt ett talträngt gnabbande mellan Lena Ek och Per Bolund om förtroendet för Sverige bland utvecklingsländerna. Det var tur att ståndpunkterna var förutsägbara, ty de två talade i munnen på varandra så att det blev svårt att höra. Jag skulle f ö haft svårt att höra på   →