Temperaturplatån en förtroendesänka

Diskussionen om den globala temperaturökningen och uppehållet i densamma har nu blivit alltmer bisarr. Ursprungligen var det naturligt nog en fråga om att temperaturökningens avtagande uppenbart skilde sig från den mångfald olika scenarior som IPCC presenterat. Det typiska AGW-försvaret var då att man i någon mån underskattat en naturlig svalkande faktor. En viss justering av detta krävdes för att återställa någon slags likhet mellan spådomen och verkligheten. Det bisarra i detta fall är bakvändheten. Varken då eller nu fanns kunskap om de naturliga faktorernas styrka och tidsförlopp. Istället satsade forskningen på att bygga numeriska modeller för inverkan av den antropogena koldioxiden både i tid och rum. Den stora satsningen representeras av figuren.

Fig 1När det då visade sig att dessa CO2-styrda modeller inte förmådde beskriva verkligheten, då – men först då – vände man sig till de naturliga faktorerna och gjorde med deras hjälp efterjusteringar. Det riktiga skulle givetvis varit motsatsen. Eftersom naturliga faktorer styrt den globala temperaturen både uppåt och neråt i årtusenden, så skulle man i första hand ha arbetat med dessa. I den mån de inte räckt till för att klara anpassningen, så skulle det ha varit rimligt att börja räkna med en förstärkt växthuseffekt. Det finns visserligen i AR 4 (FAQ 9.2, Fig. 1), vilket citeras av många AGW-anhängare, en argumentation som försöker ge sken av att man har gjort på detta sätt. AR 4 och AR 5 har dock en så ofullständig behandling av de naturliga faktorerna att resonemanget blir ogiltigt (t ex länk).

Nå, temperaturplatån har visat sig fortleva i mer än 15 år, och i takt med detta har man från AGW-sidan gripit efter flera förklaringar. Principiellt är det inte ett krav att en vetenskap som nått sina gränser presenterar en enda ny förklaring – det är naturligt med flera. Vi kritiker kan inte kräva att AGW-anhängarna är disciplinerade som ett parti i riksdagen. I fallet klimatvetenskapen och den globala temperaturökningen har man å andra sidan i mer än ett decennium slagit fast att “science is settled” och att ifrågasättande är en allvarlig förseelse. Då blir det en förtroendesänka när man med ett 40-tal olika beräkningsmodeller och okontrollerbara påståenden om värme som gått ner i havsdjuppen försöker hålla liv i sitt budskap om en farligt stigande yttemperatur. IPCC har dock med efter dessa ad hoc-förklaringar så småningom erkänt att ökningen av yttemperaturens ökning har minskat till felgränsernas närhet, men hotar med att värmen kommer tillbaka.

På sista tiden har denna reträtt ifrågasatts i några arbeten. Mest uppmärksamhet har en Science-artikel rönt (26 June 2015, 348 no. 6242 pp. 1469-1472, DOI: 10.1126/science.aaa56329) av Thomas R. Karl + 9 medförfattare. På bloggen GWPF finns en både sakligt förödande och underhållande kritik av förfarandet (länk). Det som Karl et al gjort är egentligen AGW-standard: Man har kalibrerat ner gamla och justerat upp nyare temperaturmätningar. I artikeln ser det bl ut a så här i NOAA-fallet:

HiatusfigDen röda kurvan är de ursprungliga och den blåa de nya anomalierna. Notera hur små, men systematiska justeringarna är i förhållande de vertikala felgränserna. Tack vare dessa kalibreringar har den nya kurvan en ökning för hittillsvarande hiatus-perioden 1998-2014. Väl inom felgränserna, men tydligen tillräcklig för att ge stora rubriker i tidningar, som en gång kunde kallades respektabla. Och likaså tillräckligt för att en Sciencemedarbetare, Carolyn Gramling skulle skriva: …. a new analysis suggests that the real culprits are the data themselves. When better corrections for various sources of bias are applied to the data, the authors say, the so-called global warming hiatus vanishes— and in fact, they argue, global warming may have sped up”. I flera källor sägs att ”förbättringen” av data bl a erhållits genom att man kalibrerat de moderna Argus-bojarnas resultat med mätningar i vattenhinkar som fyllts från båtar – en erkänt osäker metodik. Jag har dock inte lyckats få detta bekräftat. Denna vecka i juli var sålunda den av IPCC erkända ”hiatusen” borta – i huvudsak ett resultat av ”förnekarkampanjer”.

Det dröjde emellertid endast 9 dagar, så publicerade Science en ny artikel med en ny förklaring till att just yttemperaturen upphört att öka. Man kan också säga att det var en variant av att gömma värme i djuphavet. I detta arbete av Veronica Nieves m fl (Science 31 July 2015: 349 no. 6247 pp. 532-535, DOI: 10.1126/science.aaa4521) säges värmen istället ha hamnat på ett måttligt djup: 100-300 m. Påståendet är inte styrkt av nya mätningar, men nya granskningar av gamla data och modellberäkningar öppnar för möjligheten. Författarna säger självsäkert: “…provides the most definitive explanation of how the heat was redistributed. We find that cooling in the top 100-meter layer of the Pacific Ocean was mainly compensated for by warming in the 100- to 300-meter layer of the Indian and Pacific Oceans in the past decade since 2003.” Det är t o m en kaxigare formulering än vad Karl et al vågat sig på veckan innan i samma tidskrift. Trots detta fick man inte lika stor uppmärksamhet i media.

Det är uppenbart att huruvida den globala temperaturen stiger eller inte är långt från etablerad vetenskaplig sanning, och ännu mer tveksamt vilken naturlig orsak denna ev förändringen beror på. Låt oss hoppas att denna insikt får stor spridning inför Paris-mötet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Ribbing kommer dragandes med det vanliga konspirationstänkandet om hur justeringar av data bara drivs av en agenda. Naturligtvis med undantag av Roy Spencers justeringar, de står över all kritik.

 2. Daniel Wiklund

  Thomas P har vaknat på rätt sida idag också, på hugget som vanligt. Då är det inte bara Thomas P som står över all kritik.

 3. Thomas P #1
  Thomas P, du kan väl inte på allvar mena att AGW-sidans många intagna positioner alla är trovärdiga?
  Har det varit och råder det f n ett uppehåll i temperaturökningen är den enkla frågan på vilken man givit så många olika svar. Det är inte min konspiration att konstatera detta! Det är nästan rörande att man gjort så stora ansträngningar för att (bort)förklara att temperaturen INTE stigit.
  /C-G

 4. Peter Stilbs

  Men CG — det fanns ju 52 förklaringar redan för något år sedan – man behöver inte fler… 😉

  Science is settled

  http://wattsupwiththat.com/2014/09/11/list-of-excuses-for-the-pause-in-global-warming-is-now-up-to-52/

  Och hur många klimatmodeller finns det?

 5. L

  Eftersom det för en gångs skull är vackert väder och Thomas P kanske vill ut i solen, var han tvungen att börja dagen med sin obligatoriska konspirationskommentar…

 6. Lasse

  Visst finns det en agenda när även statistik sammanställs.
  När det gäller temperaturserier så är det svårt att jämföra gamla mätningar med nya speciellt eftersom både mätinstrument och mätstationens omgivningen förändras.
  Urbana värmen höjer dagens temperaturer på tätortsnära stationer och elektriska termometrar reagerar snabbare än gårdagens. Värmerekordet på Heatrow försvarades tills nån upptäckte planens rörelser framför mätsattionen tex.
  Sen har vi tendensiös ”forskning”: http://notrickszone.com/#sthash.YObeYlRk.dpbs
  Mann och många andra vill ogärna se gamla tiders värmeperioder!
  Kanske även Thomas P tillhör förnekarna av dessa?

 7. Thomas P

  Ribbing #3 Det finns vad jag vet ingen ”AGW-sida”. Det finns en grupp forskare som försöker hitta förklaringar på hur klimatet fungerar, en del mer trovärdiga än andra. Det handlar om hundradels grader hit och dit och på den nivån är det svårt att säga säkert.

 8. Peter F

  Thomas P.

  Hugger snabbt som en orm, men glömt att han saknar gifttänder.

 9. Rune

  Nog var det A. Oxenstierna som myntade, ”min som, om du visste med hur ringa kunskap denna värld styrs” och trots att det var flera 100 år sedan, har inget förändrats?
  IPCC byggde sina ”fakta” om den globala temperaturhöjningen på att CO2-halten i atmosfären ökade från omk.350 till 370 ppm emellan 1980 till 1998. Det har gått 17 år sedan dess och CO2 utsläppen i atmosfären har ökat med drygt 8 % till ca, 400 ppm. Som vi vet har den globala temperaturen inte stigit, trots att det var just CO2 och dess temp.stigande effekter som IPCC byggde hela sitt scenario med smältande polarisar, höjda havsnivåer och ödeläggelse av låglänta städer och landområden.
  Paul Ehrlich varnade så storslaget att folk skulle ta ut sina besparingar från engelska banker före 2008 eftersom England skulle ligga under havsnivån? Var det inte självaste Al Gore som så tvärsäkert 2007 påstod att all is i Arktis skulle vara borta 2013? Vad jag minns var det rekordmycket is då och 2014?
  Eftersom det inte varit smältande polarisar, eller någon global temperaturhöjning sedan 98 har ”klimatexperterna” ändrat namnet ”global warming” till det mer luddiga ”climate change” då det alltid går att referera till praktiskt taget allt från orkaner, torka, översvämningar, jordbävningar, monsunregn m.m. M.a.o. går det att säga att så fort det blir omåttligt kallt, eller varmt faller det inom ramarna för rubriken, ”climate change”.
  Många menar att vi snart har en liten istid framför oss och naturligtvis får vi skylla på ”climate change”? Vi har haft många ”värmeperioder” bakom oss och för varje gång har människan (och djuren) fått ett uppsving (se vikingatid, Romarriket). Dessa perioder sker i cykler med 1000 år mellanrum och vi är just nu (sedan omk.1850) inne i en. Sedan jordens födelse har solen styrt klimatet som varierat från flera istider till värmeperioder, även om det lär finnas någon som påstår att det är människan som bestämmer klimatet genom sina CO2 utsläpp. Antar att de flesta anser att det är solen som värmer vår jord (och kyler).

 10. Lasse

  #7 Thomas P
  ”Det finns en grupp forskare som försöker”
  Är det enbart de som har CO2 som huvudsaklig förklaringsmodell som du innefattar i denna grupp?
  Annars är jag helt överens med den beskrivningen.
  Detta att se CO2 utsläpp som en av de viktigaste ödesfrågorna är väldigt optimistiskt!
  Fö gör Wilis Eschenbach en intressant betraktelse över vad som väntar USA om Obama får bestämma: Elpriser som funktion av förnyelsebart:
  http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/obama-may-finally-succeed/

 11. LBt

  Global medeltemperatur kan inte fara up och ner hur som helst och känd temperaturkurva innehåller avvikelser som bör förklaras, uppgången 1910-40, fallet 1940-70 och ”plattån” 2000-nutid. Eftersom yttemperaturer ligger till grund för det globala medelvärdesmått som väsentligen används och 70 % utgörs av havsyta ligger det nära till hands att söka avvikelser i havsrörelser. Vi vet ju också hur ELNino/LaNina påverkar den globala temperaturen inte bestående men väl upp och ner.

  På samma sätt skulle en 60-årig cyklisk havsrörelse helt kunna förklara avvikelserna i känd temperaturkurva. Intressant är att praktiskt taget all temperaturförändring från mitten av 1800-talet fram till 1920-30 försvinner samt att man därefter får en accelererande utveckling fram till nutid. Fortsätter denna sprängs 2-gradersgränsen inom 100 år.

  Fast det kan ju finnas andra förklaringar. Några förslag? Hur som helst om 10-20 år vet vi kanske.

 12. latoba

  Detta måste man läsa i sin lokaltidning.
  http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.3352712-klimatforandringen-ar-alla-landers-fiende
  Vem avslöjar den nakne kejsaren?

 13. GoranA

  Om jag förstår det rätt har inte ThomasP varit kritisk till att Mann kopplade ihop sina trädringsdata med data från termometrar när han presenterade sin hockeyklubba. Då borde ThomasP tycka att det är dags att koppla ihop temperaturdata från satelliter till den landbaserade tempdata, säg från 1980 och skrota de nuvarande land och havsbaserade mätningarna för att bestämma den globala medeltemperaturen.

 14. Thomas P

  GoranA #13 Varför skulle jag föredra data från satelliter? De har minst lika många problem som markstationer.

  Rune #9 ” Vad jag minns var det rekordmycket is då och 2014?”

  Då minns du fel. Sedan 1998 har skett en dramatisk minskning av isen i Arktis:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.arctic.png

  ”Eftersom det inte varit smältande polarisar, eller någon global temperaturhöjning sedan 98 har ”klimatexperterna” ändrat namnet ”global warming” till det mer luddiga ”climate change””

  Vad tror du ”CC” i IPCC står för? Du rabblar bara gamla vandringssägner från bloggar som denna.

 15. GoranA

  #14ThomasP
  Men du tycker att det var OK av Mann att koppla ihop sin proxydata med termometerdata?

 16. tolou

  LBt

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/05/jubileum-christy-och-spencer/#comment-400277
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/05/jubileum-christy-och-spencer/#comment-400315

 17. pekke

  Här i Sverige så står många av de nya automatstationerna inte på samma ställe som de gamla Stevenson-stationerna av ett enkelt skäl.
  Stevenson-stationerna stod ofta på observatörens egna mark/tomt och dessa blev uppsagda vilket gjorde att de nya automatstationerna fick flyttas till nån annan plats i närheten vilket gör att det kan finnas avvikelser i platsens mäthistoria.

  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2015/07/31/det-nuvarande-svenska-automatstationsnatet-fyller-20-ar-pa-lordag/

  Läs även min fråga under och svaret jag fick.
  Citat svaret:
  ” De automatstationer som sattes upp 1995/96 var i vissa fall nyetableringar där det inte funnits någon manuell station tidigare. I andra fall kan stationen ha satts upp på samma ort men på ett visst avstånd från den tidigare manuella stationen.
  Eftersom det var ett besparingsprojekt där observatörer blev uppsagda så var det av förklarliga skäl inte läge att be att få sätta upp automatstationen i observatörens trädgård.
  Egenuppvärmning kan ha varit en felkälla när det gäller den första generationens automatstationer. Men på moderna stationer mäter man genom att sända kortvariga pulser med mycket svag ström genom motståndet. ”
  Citat slut.

  Så man kan undra hur de nånsin skall få ihop en homogen mätserie både lokalt och globalt om liknande hänt i andra länder.

 18. Jojje

  #14
  -Dramatiskt minskning sa Bill!
  -Dödsspiral sa Bull!

  Klimatvetenskapen har blivit dramatiskt.

 19. GoranA

  #14 ThomasP
  En fördel med satelliterna är att de mäter hela Jorden och inte bara utvalda delar vilket aldrig kommer att bli möjligt med markbaserade mätstationer. Detta borde vara en sådan fördel att övergång till satellit är det enda riktiga.

 20. Ingemar Nordin

  Thomas P#15,

  ”Varför skulle jag föredra data från satelliter? De har minst lika många problem som markstationer.”

  Det där är bara ett svepskäl för att slippa bry sig om satellitmätningarna och kunna hålla fast vid NASA Giss och NOAAs hårt masserade databaser. Ingen seriös klimatforskare borde idag ens ta dessa databaser på allvar.

  Landbaserade mätstationer har betydligt större svårigheter. Endast en bråkdel av dem lever upp till den standard som de meteorologiska institutionerna själva sätter upp. De påverkas av närheten till bebyggelse och andra skillnader i terrängen (skog, slätt, höjd). De täcker bara vissa områden på marken medan andra saknar mätstationer (arktiska områden, ökenområden, fattiga länder etc). De täcker inte haven. För allt det här måste man göra gissningar, extrapoleringar och justeringar, vilket öppnar alla möjligheter för ”observational bias”. Och det är problem som inte uppstår med satellitmätningar.

 21. Rider

  OT
  Obama´s Clean Power Plan, full speech.

  https://www.youtube.com/watch?v=C23e_-5BdZM

  Mycket prat om ”carbon pollution”

 22. tolou

  Här är den verkliga källan till man-made global warming 😯

  Do Automatic Temperature Sensors Overstate Warming?

  …on concerns that the automatic sensor system which we have nowadays could be picking up short term spikes, which the old mercury thermometers would not have had time to react to.

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/07/04/do-automatic-temperature-sensors-overstate-warming/

 23. pekke

  Hela den meteorologiska historien är väl full av osäkra variabler som noggrannhet, mätutrustning, mätmetoder, platsförändringar m.m.

  Att då påstå att det går göra långa serier med 1/100 noggrannhet känns minst sagt konstigt.

 24. Thomas P

  GöranA #19 Satelliterna mäter inte över polerna, vilket i och för sig är ett mindre problem, men de har många andra. De mäter inte temperatur direkt utan mikrovågsstrålning som kan komma från hela atmosfären samt från markreflexer och sen försöker man ur det filtrera fram data som kan ge temperatur för lägre troposfären. Du har bara en satellit åt gången som mäter och absolutnoggrannheten är sämre än en grad. Varje gång en satellit dör och man övergår till nästa måste man därför försöka skarva ihop temperaturserierna vilket ger en felterm, satelliternas banor driver med åren vilket gör att man läser av temperaturen olika tid på dygnet vilket också måste kompenseras för osv.

  Ingemar #20 ”Det där är bara ett svepskäl för att slippa bry sig om satellitmätningarna och kunna hålla fast vid NASA Giss och NOAAs hårt masserade databaser. Ingen seriös klimatforskare borde idag ens ta dessa databaser på allvar. ”

  Fast ändå gör seriösa klimatforskare det, medan ideologiskt drivna amatörer som du gör ditt bästa för att smutskasta alla data som inte ger resultat du gillar. En annan förklaring kan i och för sig vara att markstationer är mycket lättare för en amatör att förstå sig på och därför är även deras felkällor lättbegripliga. Satelliter låter så mycket dyrare och finare och mätmetoden så långt ifrån våra vardagliga erfarenheter att det är svårt att sätta sig in i algoritmerna och svagheterna i dem. I tråden innan frågade jag t ex om Spencers kod fanns tillgänglig men ingen verkade speciellt intresserad.

 25. Alienna

  Summa summarum…
  Ingen vet egentligen vad som händer med den globala temperaturen – om den ens finns… 🙂

 26. Daniel Wiklund

  Härligt det måste kännas för Thomas P, det ”drivna proffset” att få utnämna Ingemar N till en ”ideologiskt driven amatör”. Det är väl därför som han fortfarande är kvar på den här bloggen som han tipsade andra att överge för seriösare bloggar. Thomas P har efter det tipset skrivit ca 500 kommentarer.

 27. Bim

  Att koldioxiden förorenar atmosfären kan man ju tydligt se på TV med rykande skorstenarna.
  Både vit och svart rök bolmar ju upp.
  Men det förvånar mig, när vi vet att utandningsluften kan var upp till 40 000 PPM, varför ryker det inte från näsborrarna?

 28. Alienna

  Bim #27

  Det är skillnad på smutsig och ren koldioxid. Den koldioxid som du andas ut, är den rena sorten. Det vet väl alla… 😉

 29. Hasse

  Satellitmätningarna verkar i alla fall stämma väldigt väl överens med ballongmätningarna, vilket i mitt tycke ger satellitgängets resultat en viss trovärdighet. Eller är det någonting jag missuppfattat?

 30. Ann LH

  Bim 27, Vilken genial observation,

 31. tolou

  The three terrestrial datasets are no longer credible.

  … all three of the terrestrial record-keepers have tampered with their datasets to nudge the apparent warming rate upward yet again.

  http://wattsupwiththat.com/2015/08/04/hadcrut4-joins-the-terrestrial-temperature-tamperers/

  The satellites show no warming of the lower troposphere over the past 11 years; the ARGO bathythermographs show no warming of the surface layers of the ocean

 32. Kenneth Mikaelsson

  Nä Hasse det är bara TP som vill skylta med hur Jä*la hjärndöd man måste vara för att få vara med i grönmaffian…

  De som inte tar satellit mätningarna på allvar måste ju lida av något som kan diagnostiseras …

  Och ”Satelliterna mäter inte över polerna”…. tillåt mig skratta… Hur många mark mätstationer existerar på polerna…. går att räkna på ena handens fingrar….

 33. Thomas P

  Hasse #29 Vilken version av vems satellitdata? De har visat väldigt olika resultat. Ett tag var det så illa att UAH:s temperaturtrend låg över alla markdatas och RSS låg under dem alla. Detta från olika gruppers analyser av exakt samma satellitdata.

 34. Helge

  Thomas P #X

  I början av denna blogg tyckte jag dina inlägg var intressanta, sen var de förutsägbara och gav förhållandevis lite. Numera är de mest tröttsamma. Och ursäkta om det låter som ett personpåhopp, men vet faktiskt inte hur jag ska uttrycka det annorlunda.

  Kom gärna med intressanta inlägg eller fakta, men att lägga så mycket fokus på insinuationer och svartmålning av vetenskap och forskare är bara tröttsamt när det bara sker ur en enda vinkel.

 35. tty

  ThomasP #24
  Nu låtsas du vara okunnigare än du är.
  ”Satelliterna mäter inte över polerna, vilket i och för sig är ett mindre problem, men de har många andra”
  Det är rätt. Det är ett mindre problem. ”Polhålen” är ca 1000 km i diameter. I det norra finns ingen markstation, i det södra finns en (Amundsen Station), så markmätningarnas övertag är knappast överväldigande på just den punkten.

  ”De mäter inte temperatur direkt utan mikrovågsstrålning som kan komma från hela atmosfären samt från markreflexer och sen försöker man ur det filtrera fram data som kan ge temperatur för lägre troposfären”
  På vilket sätt är det mera ”direkt” att mäta kvicksilvers termiska expansion eller metallers termiska motståndsförändring än att mäta strålningstemperaturen för syremolekyler?
  Och finessen med syremolekylens IR-spektrum är att det omfattar ett stort antal linjer och att atmosfären som du vet är rätt ogenomskinglig för IR-strålning (du har möjligen hört talas om något som kallas ”växthuseffekt”?). Strålningenb ut mot rymden från varje enskild linje kommer därför från ett relativt begränsat höjdband, och ”markreflexer” kan du glömma för de flesta linjerna, de når aldrig rymden. Det höjdband man vill mäta inom kan begränsas ytterligare genom att kombinera (inte filtrera) data från flera linjer.
  Och UAH/RSS siffror gäller mellersta troposfären, inte undre.

  ”Du har bara en satellit åt gången som mäter och absolutnoggrannheten är sämre än en grad. Varje gång en satellit dör och man övergår till nästa måste man därför försöka skarva ihop temperaturserierna vilket ger en felterm, satelliternas banor driver med åren vilket gör att man läser av temperaturen olika tid på dygnet vilket också måste kompenseras för osv.”
  Detta gäller naturligtvis inte för markstationer. De flyttas aldrig och man byter aldrig termometer, och om man ändå gör det så mäter man givetvis alltid parallellt på båda platserna/med båda instrumenten under en längre tid. Och att göra justeringar för olika observationstider är ju helt otänkbart. Eller hur?
  Instrument i satelliter är de bästa som går att åstadkomma, de kalibreras fortlöpande mycket noggrant och, som du påpekar så överlappar man alltid satelliter (normalt finns det flera i bana, men RSS/UAH använder normalt bara en i taget). I början av 90-talet hände det dock vid ett tillfälle att överlappningen mellan två satelliter blev kort p g a att en äldre satellit havererade. Där är mycket riktigt kalibreringen litet osäker, vilket troligen är huvudorsaken till skillnaderna mellan UAH och RSS. Vissa satelliter har dessutom ”stationkeeping” och deras banor driver därför inte. UAH använde sig länge bara av sådana, men f n finns ingen sådan tillgänglig.

 36. tty

  Hasse #29

  Genom att studera klimatmodeller har man fastställt att satelliter och ballonger olyckligtvis mäter fel på exakt samma sätt.

 37. GoranA

  Jag förstår att det finns felkällor i både i de markbaserade och i satellitmätningarna vilket leder osäkerheter i mätvärdena. Men en förutsättning för bra mätvärden är att man är på ”plats”. Felkällorna i satelliterna går säkert att förbättra vilket också görs också om lyssnar på Roy Spencer men som det ser ut nu minskar antalet mätpunkter i det markbaserade systemet vilket borde leda till allt sämre kvalitet i deras resultat. #29Hasse har onekligen en poäng i det att två av varandra oberoende system ger i princip samma resultat.

 38. Salasso

  4/8-2015. Befinner mig i fjällvärlden och beundrar nyutslagna Midsommarblomster. Utanför stugknuten blommar Syren. På flälltopparna och på fjällsluttningarna rikligt med snölegor! Ytterligare ett tydligt tecken på att det pågår en skenande global uppvärmning!

 39. Thomas P
  Du klandrar genomgående oss på KU för att inte ”gilla data”. Nu kan jag tycka att det är dags för dig att ge besked om vad du ”gillar”.

  1) Har jordens medeltemperatur ökat sedan 1998?

  Om du svarar ”ja” får du välja mellan att instämma med a) eller b):

  a) Karls et al svarar alltså ”ja” på den frågan.
  b) IPCC-representanter har, åtminstone under en tid svarat ”nej”, men samtidigt hänvisat till att den extra värme klimatmodellerna förutsagt begravts i havet.

  2) Om du svarar ”nej” – anser du då att detta ger upphov till tvivel på giltigheten hos de klimatmodeller
  IPCC hittills presenterat som etablerad vetenskap. T ex von Storch har uppskattat att det kan finnas en slh på 2% för att dessa skulle kunna gälla ”trots verkligheten”.

  /C-G

 40. tolou

  One could either cool the present to remove UHI or warm the past (inserting artificial UHI for trend comparison purposes). Warming the past is less discordant with the reported present

  GISS should logically leave non-UHI suburban and rural stations relatively untouched.

  Oops.

  GISS homogenization cooled the past to add a spurious warming trend to all but one pristine station.

  http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/how-good-is-the-nasa-giss-global-temperature-dataset/

 41. Olle R

  tty, satelliter kan inte mäta tillförlitligt över Antarktis högland, liksom övriga högländer på jorden. RSS tar hänsyn till detta och anger inga värden söder om 70 grader, UAH släpper igenom detta skräp.
  På de globala ytserierna anges vanligtvis ett osäkerhetsintervall. Det brukar vanligtvis vara +/- 0,1 grad, för BEST lite lägre, 0,05 grader. Ingen av satellitserierna har angett något osäkerhetsintervall, alternativt kan inte göra detta.
  UAH v5.6 och RSS gav ganska olika resultat (mycket större skillnad än ytserierna har inbördes) trots att de baseras på exakt samma satellitdata från NOAA, det som skiljer är olika korrektioner av rådata. UAH v6 är betydligt mer lik RSS, men har flyttat upp en bra bit i atmosfären och är därför inte längre jämförbar. Med UAH v6 har trenden i Arktis minskat, vilket inte alls är konstigt då betydligt mer ”kylande” stratosfär ingår numera.
  Samtidigt har Spencer ovetandes funnit ” the missing tropical hotspot”. V6, som har sin tyngdpunkt högre upp i troposfären än v5.6, har en högre temperaturtrend just i tropikerna.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAHNCDC_trends_v6-vs-v5.6-thru-Mar-2015.gif

 42. Ingemar Nordin

  Thomas P #24 & Olle R #41,

  Uppenbarligen föredrar ni de lättmanipulerade markdatabaserna för att de stöder alarmisternas agenda inför Parismötet. Det finns självklart svårigheter med att mäta temperaturen med hjälp av satelliter men man har nu en lång erfarenhet av hur det skall gå till. UAH modifierade nyligen sitt sätt att mäta där man tar hänsyn till en del felkällor. Redogörelsen för detta är öppen och enhetlig, till skillnad från de markbaserade som ofta är sluten och olika för olika nationer. Detta gör de markbaserade databaserna och deras justeringar sårbara för ”observational bias” på flera nivåer.

  Jag tror att droppen var Tom Karl et als mycket kritiserade artikel härförleden.
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/07/kritiserad-artikel-fornekar-uppvarmningspausen/

  Ni gör förstås som ni vill, men för klimatvetenskapen är detta ständiga trixande med ytbaserade data något av en katastrof. Så blir det när man låter politiken vara styrande för vetenskapen. Jag förstår att nyttiga idioter som ni applåderar just denna styrning, men eftersom några av oss faktiskt är intresserade av hur det verkligen förhåller sig med klimatet och dess förändringar så kan vi bara beklaga.

 43. Olle R

  Ingemar, om du inte förstår varför boj-korrektionen i ERSST v4 måste göras, så skulle du knappast nå godkänt betyg i relevanta matematik- och statistikavsnitt för gymnasiet. Bojar mäter systematisk 0,12 grader kallare än fartyg. I slutet av 90-talet var det lika många boj- som fartygsobservationer, idag är det sju gånger fler bojobservationer. Det ger en falskt för låg trend om man inte justerar för denna förändring och det vore att betrakta som en avsiktlig lögn om man avstod från att justera.

  Apropå Satellitserierna, här är facit, eller det som satellitmätningarna ska verifieras mot, temperaturdata i troposfärens hjärta 850-300 mbar taget från en radiosondserie med global täckning. Inget trendbrott från 1998, trenden ca 0,20 grader/decennium
  https://tamino.files.wordpress.com/2015/06/ratpac97.jpeg

 44. tolou

  Olle R #43
  ”Bojar mäter systematisk 0,12 grader kallare än fartyg.”

  Nej.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/15/fortfarande-stora-mangder-sno-fjallen/#comment-407679

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/15/fortfarande-stora-mangder-sno-fjallen/#comment-407725

 45. Peter Stilbs

  Vid TV-tittande häromkvällen på någon dokumentärkanal stötte jag plötsligt på den Richard Muller som står för den s.k. BEST-serien.

  Han var tidigare aktiv i TV-program av typ ”Unexplained mysteries” och har sysslat med ”tidsresor” innan han fann vägen till klimatsvängen.

  http://beforeitsnews.com/space/2011/08/the-universe-unexplained-mysteries-brown-dwarf-black-holes-time-travel-976284.html

  Se exempelvis https://www.youtube.com/watch?v=OaDn1V5kEig&feature=player_embedded

  Mitt eget tidigare arbetsrum var ganska oordnat, men hans var närmast bortom all beskrivning. Undrar hur han kunde ordna upp temperaturdatakaoset till den form som ska vara ”BEST”?

 46. Thomas P

  tty #35 ”Nu låtsas du vara okunnigare än du är.”

  Kan du sluta med sådana ad hominem om du vill ha en saklig debatt!

  Att jag nämnde att satelliterna inte mäter vid polerna var för att GöranA sa att de mätte över hela jorden, vilket jag tyckte kunde vara värt att påpeka inte riktigt stämmer.

  ”På vilket sätt är det mera ”direkt” att mäta kvicksilvers termiska expansion eller metallers termiska motståndsförändring än att mäta strålningstemperaturen för syremolekyler?”

  Nu är det du som (hoppas jag) låtsas vara okunnigare än vad du är. Det är inget fel att mäta temperatur med mikrovågsstrålning om du har en homogen, isoterm gas du mäter strålningen från. Problemet här är att du mäter strålning från hela atmosfären med dess varierande temperatur och temperaturtrend, och dessutom får med markreflexer som inte säger någonting om temperatur.

  ”Och UAH/RSS siffror gäller mellersta troposfären, inte undre.”

  De gör en beräkning för mellersta troposfären också som man ser ibland, men den kurva som vanligen länkas till, t ex i inlägget före detta, handlar om den lägre troposfären och ju längre ned och tunnare band i atmosfären man försöker filtrera fram desto svårare är det att få en pålitlig signal.

  ”Detta gäller naturligtvis inte för markstationer. De flyttas aldrig och man byter aldrig termometer, och om man ändå gör det så mäter man givetvis alltid parallellt på båda platserna/med båda instrumenten under en längre tid.”

  För markdata har man inte bara en station utan man har massor vilket gör det mycket enklare att korrigera för att man byter ut en station. Jag säger inte att markdata är perfekta, däremot tycker jag inställningen här att satellitdata är så mycket bättre baseras på djup okunnighet om problemen med dessa.

  ” Och att göra justeringar för olika observationstider är ju helt otänkbart. Eller hur?”

  Det är klart man försöker justera, men det är likafullt en felkälla. Med tanke på hur många grader temperaturen varierar under dygnet har även ett litet procentuellt fel i denna justering stor inverkan.

  ”Instrument i satelliter är de bästa som går att åstadkomma, de kalibreras fortlöpande mycket noggrant ”
  Det är *vädersatelliter* man använder sig av. De var inte avsedda för att mäta långa temperaturtrender utan för att ge data för väderprognoser.

 47. Thomas P

  Helge #34 ”Kom gärna med intressanta inlägg eller fakta, men att lägga så mycket fokus på insinuationer och svartmålning av vetenskap och forskare är bara tröttsamt när det bara sker ur en enda vinkel.”

  Är du totalt hemmablind? Läs Ribbing och Nordins inlägg och den svartmålning av vetenskap och forskare de ägnar sig åt! Speciellt Ingemar Nordin är helt hejdlös i sina angrepp på forskarna som analyserar markdata.

 48. Daniel Wiklund

  Thomas P försöker uppfostra och undervisa tty, lycka till Thomas P. Elitserien mot division 5 kan bara sluta på ett sätt.

 49. Thomas P

  Ribbing #39 Du visar redan i din första fråga din agenda. Varför jämföra med ett extremt El Nino år som 1998? Naturligtvis för att du vill göra ditt bästa för att få det till att det inte varit någon uppvärmning! Nu räcker dock inte det eftersom vi har en trend uppåt även med 1998 som startpunkt:
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif

 50. Thomas P

  Ingemar #42 Det blev lite fel där. Du menade naturligtvis att skriva att det var Roy Spencers ständiga trixande med satellitdata som var något av en katastrof. Eller?

 51. Christopher E

  Det där med att fartygsmätningar ”systematiskt” mäter precis 0,12° med hundradels noggrannhet för mycket tror jag mycket lite på, även om Kalle & Co. säkert körsbärsplockat ut några båtar som ger detta medel jämfört med bojar i närheten. Det var väl 0,12° de behövde.

  Det är en stor spridning på hur båtar mäter och på vilket djup. Att det datat har lågt värde är lätt att förstå, liksom en massa kontaminerade landtermometrar. Men att uppjustera mer korrekta bojmätningar efter sämre fartygsdata, det är bisarrt. Till och med om man visste precis hur fel fartygsdata var, är det fel tillvägagångssätt.

  Satellitdatat är givetvis inte perfekt, det finns inga felfria sätt att mäta globala medel, men är ändå i jämförelse ett betydligt bättre sätt att mäta. Det har jag ansett även under den tid då vissa ytdataserier faktiskt visat mindre uppvärmning än satelliter, om nu någon försöker med billig retorik.

  Apropå Grant ”Tamino” Foster som refereras till angående ballongserier sist, så undrar jag varför han använder ett medel av RATPAC från hela 850-300 mbar (ca 1500-9000 m) när datat levereras mer upplöst än så. De MSU-serier vi diskuterar är viktade högre upp än 1500 m. RATPAC bygger för övrigt på ballonger från 85 platser. Hur globalt det är får var och en avgöra. Jag säger inte att något är automatiskt fel för att det är från Tamino, men man måste vara på sin vakt då han är grovt alarmistisk (han anser tex utan belägg att ALL uppvärmning i modern tid, alla skogsbränder, värmeböljor mm beror uteslutande på utsläpp från fossila bränslen).

 52. Daniel Wiklund

  Thomas P, bloggens ”facit” har det jobbigt just nu, hinner knappt med att tillrättavisa alla ”amatörer” här på bloggen. En ansvarsfull uppgift han tagit på sig.

 53. Christopher E

  #46 Thomas P

  ”Det är *vädersatelliter* man använder sig av. De var inte avsedda för att mäta långa temperaturtrender utan för att ge data för väderprognoser.”

  Vad tror du meteorologiska stationer på marken är till för?

 54. tolou

  forts #44
  ”eftersom antalet bojar ökat med tiden, och alla dessa justeras upp efterhand, så ser det ut som en uppvärmningstrend.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/15/fortfarande-stora-mangder-sno-fjallen/#comment-407717

  Biggest Fraud In Science History – The NASA/NOAA Surface Temperature Record

  http://realclimatescience.com/2015/07/biggest-fraud-in-science-history-the-nasanoaa-surface-temperature-record/

  Over the last ten years, satellites show that the Earth is cooling. But that doesn’t suit the needs of the climate criminal community ahead of their convention in Paris this year

 55. Christopher E

  #49

  ”Varför jämföra med ett extremt El Nino år som 1998? Naturligtvis för att du vill göra ditt bästa för att få det till att det inte varit någon uppvärmning!”

  Eftersom som tydligen inte år som innehåller El Niño ska räknas enligt AGW-kollektivet, då kommer naturligtvis inte 2015 att räknas (om den påstådda El Niñon senare i år blir verklighet) heller. Inte kommer 2015 och några trender, rekord mm involverande 2015 att användas som argument på pratfesten i Paris i vinter, inte… 😉

 56. tolou

  RATPAC är sannolikt ’cherrypicked’ eftersom de uppvisar den absolut högsta trenden.

  Och det verkar som att just RATPAC är mycket mer obalanserad än övriga globalt och har väsentligt högre uppvärmningstrend runt nordpolen.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/11/xu-tropospheric-temps.jpg

 57. Olle R

  Kritiken mot ERSST v4 är synnerligen lättviktig och blåser bort vid minsta saklig granskning.
  Ett vanligt förekommande dåligt argument. ” Varför används inte Argo-data? Argobojarna visar ju ingen uppvärmning”
  Man skulle kunna använda Argodata sista mätningen 5 m djup. Dessa Argodata visar samma sak som ytserierna, de grafer jag sett visar en aningen större trend än OISSTv2 de senaste tio åren då Argo varit i drift. Att man ännu inte plockat in ARGO kan bero på att nyttan är marginell, datamängden är bara 1/70 av ytbojarnas. I framtiden kommer Argo ytdata säkert att ingå.
  På 0-2000 m djup visar Argo en ruskig uppvärmning, 14,2*10^22 J på 10 år, vilket innebär 0,88 W/m2 globalt under perioden.

  Christopher E, det är inget fel på Taminos analys av Ratpac, jag har själv ”lekt” med dessa data. Man kan ju hävda att 85 sajter ger en bristfällig global täckning, men dessa 85 är ett urval av totalt 1500 med avsikt att få god global spridning (och uppfyller kvalitetskrav)
  Apropå få stationer, Nick Stokes har lekt med ett index baserat på bara 60 stationer med god global fördelning och kvalitet (rurala och kontinuerliga) Resultatet är förvånande bra, TempLS60 överensstämmer väldigt väl med Gistemp dTs, ett globalt index som baseras på hela GHCNs databas > 5000 stationer

 58. Thomas P

  Christopher #53 Din lilla ironiska pik skulle fungerat bättre om du följt vad diskussionen handlar om, dvs att somliga här är så övertygade om satellitdatas överlägsenhet. Då räcker det inte med att försöka köra med att maskdata har samma brister, förstår du. Skall man sen ha bristfälliga instrument föredrar i alla fall jag att ha ett stort antal oberoende sådana som man dessutom kan observera över tiden snarare än att förlita mig på ett enda instrument som man inte ens kan observera direkt för att se om något hänt med det.

 59. Ingemar Nordin

  Olle R & Thomas P,

  Ni är för lustiga i er trosvisshet. Nej visst, varför skall man förlita sig på konstiga satelliter som är så högt upp och mäter på 98% av jordytan när man kan nöja sig med 85, eller t.o.m. 60, väl valda markstationer som stämmer så fantastiskt bra med The IPCC Story. Ja, kunde det inte räcka med en enda och sedan extrapolerar vi resten? Det gäller bara att hitta en mätstation som uppvisar önskat mönster (knappast någon i Sverige då). Alla justeringar görs sedan i enlighet med Hansen/Schmidts metod med allt lägre temperaturer för tidigt 1900-tal, bortsuddat 30-tal samt en brant, accelererande spik uppåt under 2000-talet.

  Tråkigt nog märks inte era lustiga kurvor för vanliga människor. Inte ens badvattnet har blivit varmare denna sommar!

 60. tty

  OlleR #41

  ”trots att de baseras på exakt samma satellitdata från NOAA, det som skiljer är olika korrektioner av rådata ”

  Nu är det ju faktiskt så att UAH och RSS ofta använt olika satelliter (det finns som sagt flera), så exakt samma satellitdata är det inte.

 61. Thomas P

  Christopher #55 Du har en viss poäng i att man skall vara försiktig att dra alltför stora växlar på 2015 om nu El Niñon blir så kraftig, men det ursäktar inte på något sätt det Ribbing och så många andra på er sida ägnar sig åt utan du försöker bara flytta fokus från det. Sen kan man konstatera att om det inte finns någon underliggande trend som somliga envisas med att hävda så finns ingen anledning att vänta sig att 2015 eller 2016 skall bli varmare än 1998. Skall man tro folket som säger att det är solen som styr borde det rentav bli kallare, El Niño eller inte.

 62. Thomas P #49
  Du envisas med att jag är konspiratorisk när jag refererar Karls et al arbetet. Anledningen till att jag valde 1998 som startår är att det var just vad de gjorde i sitt arbete. De författarna fick som sagt en positiv trend efter datakalibreringen, trots att -98 gav ett högt startvärde.
  Vari ligger f ö det ”konspiratoriska” i att skildra de olika reaktioner som publicerats på att mätdata inte visar någon signifikant temperaturökning efter sekelskiftet.
  Du svarade inte heller på frågorna huruvida du anser att vi haft en medelvärdesökning sedan sekelskiftet!
  /C-G

 63. tty

  ThomasP #46

  ”Problemet här är att du mäter strålning från hela atmosfären med dess varierande temperatur och temperaturtrend, och dessutom får med markreflexer som inte säger någonting om temperatur.”

  Detta är en helt felaktig beskrivning, vilket ThomasP mycket väl vet fast han envisas att hävda den. På grund av ”växthuseffekten” (just det) kommer IR/mikrovågstrålning på olika våglängder från olika höjdband när man mäter från rymden. Man mäter alltså inte hela atmosfären, och för de flesta spektrallinjerna är markreflexer inget problem.

  Här finns en beskrivning:

  http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/amsu/explanation.html

  Och här finns en beskrivning av hur samma teknik används för att utforska Jupiters atmosfär:

  http://juno.wisc.edu/spacecraft_instruments_MWR.html

 64. Guy

  Ingemar N #59

  ” Ja, kunde det inte räcka med en enda och sedan extrapolerar vi resten?”

  Du kan ha mera rätt än du tror, trots skämtet. För global temperatur behövs bara en mätstation plus att man väntar i minst 50 år så man kan få en trend. Sedan väntar man 50 år till för att se om trenden håller. OSV. Ingen extrapolering behövs.

  Med nämnda 85 eller 60 stationer är det tänkt att mätvärdena i Berlin också täcker Nordkap eller Nunavut eller vad det nu kan bli. Fullkomligt orealistiskt i mina ögon.

 65. Ingemar Nordin

  Nu har tydligen även HADCRUT börjat köra med Hansson/Schmidt-metoden att justera ned tidiga temperaturer och justera upp de senare, allt för att få en uppvärmningskurva. Hur länge kan klimatvetenskapen acceptera detta trixande?

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/08/05/hadcrut-cool-the-past-yet-again/

 66. Thomas P

  tty #63 Ta en titt på första figuren i din länk. Du finner där hur utsmetade i höjd de olika spektrallinjerna är och hur de flesta har en topp långt ovan den lägre troposfär man är intresserad av. Du har helt rätt i att för dessa våglängden är markreflexer inget problem, men de är heller inte användbara för att mäta marknära temperatur. Den huvudsakliga vikten i Spencers beräkning ligger i kanal 5 och den når ända ned till marken vilket även innebär att reflexer från marken når upp till satelliten.

  Den som inte tror på mig kan läsa hos Roy Spencer där han listar några av problemen:
  (Själv tycker jag det är mer användbart att länka till en beskrivning av hur Spencer räknar ut temperaturtrenden än en som använder AMSU för att titta på orkaner)
  http://www.drroyspencer.com/2015/04/version-6-0-of-the-uah-temperature-dataset-released-new-lt-trend-0-11-cdecade/
  Där tty raljant skriver ” Och att göra justeringar för olika observationstider är ju helt otänkbart. Eller hur?” konstaterar Spencer ”The correction for diurnal drift is difficult to do well,”

  Jag tycker tty borde vara lite mindre arrogant i sina uttalande om hur fel jag har när han uppenbarligen inte läst på så noga. Han verkar ju inte ens ha klart för sig att den vanligaste temperaturkurvan sägs handla om lägre troposfären.

 67. Olle R

  C-G # 62. Jag gjorde en jämförelse i vintras med gamla NOAA mlost, 10-årsmedel centrerade över sekelskiftet och 2010

  1995-2004 medel 0,52 C
  2005-2014 medel 0,60 C
  Skillnaden mellan dessa är signifikant, ttest p= 0,033

  Nya NOAA mlost och Gistemp har en signifikant trend (2 sigma) från startåret 2000 till nu, samt från alla tidigare startår, enligt Cowtans trend kalkylator.

  Även om ytserierna nu kan uppvisa en signifikant trend på 0,13 C/ decennium från år 2000, så räcker det inte för att matcha modellerna som ju visar en accelererande trend. Trenden för CMIP5 medel (global 2 m temp) ligger på 0,27 C för perioden 2000-2030. Om man istället kör med ett mixat CMIP5-index, SST+ land temp ( en nyhet som fått stor uppmärksamhet senaste veckan) ger det en trend på ca 0,23, vilket förstås är lite lättare för mixade observationsindex att följa.

  Så om du ändrar rubrikens ”temperaturplatån” till något i stil med ”temperatureftersläpningen”, då är jag med ( med reservation för att ordet förtroendesänka bara gäller skeptiker). Sen kan vi diskutera naturliga 60-åriga cykler, något som knappast modellmedelvärden förmår frambringa, som eventuell förklaring till diskrepansen.

 68. tolou

  Olle R #67
  ”kan uppvisa en signifikant trend på 0,13 C/ decennium från år 2000”

  Vad händer om du oförhappandes skulle dra ifrån dina ARGO-justerade 0,12°C från denna nykonstruerade trend, vad får du då kvar?

  Är det inget annat än bedrägligt att hävda att det inte spelar någon roll om man justerar upp nuvarande mer noggranna data för att passa gamla mindre tillförlitliga mätningar, än tvärt om!?

  Likadant gör ju GISS när de justerar upp gamla data för att kompensera för UHI(urban heat) när de egentligen bör justera ner nya mätningar för urbaniseringseffekten. De verkar ju även mixtra med rurala mätningar genom att justera ned dessa.

  Sen har vi ”confirmation bias” som klimatmodellerna(igen!) antyder att det bör bli varmare runt polerna, och att eftersom det egentligen saknas regelrätta temp.mätningar här då utgår man ifrån att det varit kallare här tidigare.
  Man sätts under press att leverera en brantare temp.trend.

  Dessa justeringar måste genomföras på ett vetenskapligt sätt och inte låta sig influeras av polistisk agenda, vilket är högst troligt tyvärr.

  Förhoppningsvis får vi svar på en del av dessa frågor snart.

  http://www.tempdatareview.org

 69. verner

  Thomas P

  Eftersom Roy spencer mäter temperaturen med hjälp av satelliter kan man ha synpunkter den mätningen. Men man kan också konstatera att satelittemperaturen och mätning med ballong följer varandra med för Dig Thomas P kuslig överenstämmelse.

 70. Olle R

  Tolou, GHCN justerar data på ett objektivt sätt, det sker helt automatiserat.
  Den enda globala bias som detta orsakat sedan 1950 är en sänkning av trenden under ”hiatus-perioden”, kanske med så mycket som 30%. Åtminstone blir skillnaden i trend så stor i Nick Stokes globala TempLSmesh-index, beroende på om det körs med ojusterade vs justerade GHCN-data.
  Anledningen är att GHCNs justeringsalgoritmer betraktar den höga temperaturökningen i Arktis som ”falsk” och skruvar ner temperaturtrenden.

  Även Amundsen-Scott basen justeras oförklarligt ner med en grad sedan 2008. GISS köper inte detta längre utan använder istället ojusterade värden direkt från SCAR
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/7/70089009000.gif
  Kontentan är att GHCN v3 sänker den globala trenden ca 0,03 grader sen 2000. Det behöver ju inte betyda att Big Oil har mutat någon medarbetare.
  Kanske rättas dessa brister i kommande GHCN v4 som lär innehålla upp till 5 gånger fler stationer och bättre täckning i Arktis etc, som styrker att den snabba uppvärmningen inte är ”falsk”

 71. Ingemar Nordin

  Den ”snabba uppvärmningen” som våra troende här på bloggen tror sig se efter att stirrat sig blinda på NOAAs mätvärden tycks inte ha påverkat världens glaciärer särskilt mycket. Den norska bloggen Klimarealisterne har gjort en kritisk granskning av den senaste alarmistiska glaciärartikeln:

  http://www.klimarealistene.com/2015/08/05/ingen-unormal-isbrenedsmeltning/

  Och Norska glaciärerna mår bara bra: endast 2 av 8 undersökta glaciärer krymper. Resten är oförändrade eller växer.

  http://www.klimarealistene.com/2015/08/02/norges-isbreer-stortrives/

 72. Thomas P

  verner #69 ” Men man kan också konstatera att satelittemperaturen och mätning med ballong följer varandra med för Dig Thomas P kuslig överenstämmelse.”

  Diskussionen går i cirklar. Vilken satellitserie i och med att de olika gett så olika resultat?

 73. Thomas P

  Ingemar #71 Du kan hitta data från lite fler platser och under längre tidsintervall hos IPCC fig. 4.9 Tittar du på de norska glaciärerna ser du att några mycket riktigt har förblivit relativt konstanta medan andra hade en dramatisk minskning under mitten på seklet men sedan stabiliserat sig. Jag tror mig ha sett någonstans att det har med ökad nederbörd att göra. Norge är dock ett av få undantag, vilket jag antar att du vet eftersom du valde just dessa globalt sett insignifikanta glaciärer.

 74. t0pe

  Dagens alarm i AB

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21208722.ab

  Kommentarer?

  Det märks att Paris-mötet närmar sig, alla vill ha del av uppmärksamheten

 75. Helge

  Thomas #47

  ”Är du totalt hemmablind? Läs Ribbing och Nordins inlägg och den svartmålning av vetenskap och forskare de ägnar sig åt! Speciellt Ingemar Nordin är helt hejdlös i sina angrepp på forskarna som analyserar markdata.”

  Jag håller inte med dig, både Ribbing och Nordin har oftast inlägg som försöker se saker ur mer än en vinkel och erkänner när de blir överbevisade i sakfrågor. Det senare kan jag tyvärr inte hävda om de inlägg i kommentarsfälten jag läst av dig.

  Sen vet jag inte vad du avser med om jag är totalt hemmablind. Jag följer totalt sett ett 40-tal bloggar runt klimat,energi och vetenskap i allmänhet regelbundet. Därutöver ett par facktidskrifter och flera universitetssidor. Läser nyhetstidningar från alla delar av vår värld och är uppsatt på sändlistor. Gillar en stor mängd informationskanaler på FB och skannar regelbundet av olika webplatser efter intressanta föredrag.

  Det kanske inte räcker för att slippa epitetet ”hemmablind” men det är vad jag hinner med.

 76. tolou

  t0pe #74

  På Grönland var sommaren mycket kort och det ser ut som att isen byggs på med runt 200 Gt i år, dvs. 200.000.000.000 ton.

  http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

  Detta kanske motsvarar runt hälften av all isavsmältning i hela världen enl. artikeln.

 77. Thomas P

  tolou #76 Ursäkta, men enligt figuren du länkar till är avsmältningen f.n. större än genomsnittet. Var du får de där 200 Gt ifrån förstår jag heller inte. Du har väl ändå inte missat att de där figurerna bara visarytmassbalans, dvs de inkluderar inte kalvning av isberg som är en betydande term.

 78. Christopher E

  #73 Thomas P

  ”medan andra hade en dramatisk minskning under mitten på seklet”

  Först sommaris i Arktis, nu några glaciärer. ”Dramatiskt” tycks vara inneordet . Man undrar var dramat i det hela består?

  Om en glaciär istället växer så att den hotar bebyggelse nedanför, eller om det blir omöjligt att nå Svalbard med båt året runt, ja det vore i alla fall lite åt dramatiska hållet. Men motsatsen?

  Det är nog engelskans ”drama queen” som ligger närmast här. 😉

 79. Christopher E

  Ganska kul att fram pop-cornen medan klimatalarmisterna inte kan enas om det är någonting som ”maskerar” uppvärmningen (cykler, aerosoler, sol osv) eller om man bara missat att ”uppgradera” riktiga havstemperaturer med motorvarma skeppsskrov och solvarma hinkar. Eller andra bortförklaringar.

  I den verkliga världen lyser dock någon ”dramatisk” uppvärmning med sin frånvaro i vilket fall.

  Men nu handlar allt om maximalt trixande för att skrämma upp delegaterna i Paris. Alarmisterna ber på sina bara knän om en El Niño för att bevisa dramtiken.

 80. Bengt Abelsson

  Grönland totala ismassa är ca 2,5 miljomer km3 (Gton)
  200 / 2,5 miljon är ca 0,00008
  Om felet i uppskattningen av totalmassan är 0,001 så är det i alla fall 1o ggr större än de 200 Gton.
  Det kan knappast vara någon akut anledning till oro.
  Dessutom – om kalvningen skulle upphöra vore det en kraftig signal. En kalvande glaciär är troligast en livskraftig dito.

 81. Verner

  #74 topo

  Aftonbladets Experten Martin Hedberg är meteorolog och inte klimatexpert.
  Men den var han som tidigt i våras talade om för oss att sommaren skulle bli varm och något över det normala. Hans prognos slog 100% fel. Så han är varken klimatexpert eller trovärdig prognosmakare.
  Han har dessutonm för några dagar sedan skrivit att augusti skulle sommaren komma men inte med högsommarvärme. Idag har vi i alla fall haft högsommarvärme här och den verkar fortsätta.
  Han är liksom de flesta av dagens meteorolog så bunden till sin dator att han glömmer verkligheten.

  ”En vacker dag regnar det”.

 82. Kevin Benn

  Apropå temperaturen – den stiger i Telegraph idag:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/11367272/Climategate-the-sequel-How-we-are-STILL-being-tricked-with-flawed-data-on-global-warming.html

 83. tty

  ThomasP #66

  ”Där tty raljant skriver ” Och att göra justeringar för olika observationstider är ju helt otänkbart. Eller hur?” konstaterar Spencer ”The correction for diurnal drift is difficult to do well,”

  Jag är fullständigt medveten om problemen att korrigera för banförändringar. Min raljanta kommentar syftade dock på markstationer där TOBS (time-of-observation) justeringar är praktiskt taget universella och knappast lättare att göra än för satelliter. Men så avancerade retoriska figurer som ironi bör tydligen undvikas när det gäller ThomasP.

 84. Ingemar Nordin

  Thomas P #73,

  Enligt mätningar av glaciäravsmältningen så handlar det på senare år om netto 0,1% per decennium. Det lär således dröja innan glaciärerna på Grönland och Antarktis försvinner.

 85. tty

  T0pe #74

  Från länken:

  ”Avsmältningen på bara ett år motsvarar tre gånger mer än all is som finns i alperna.”
  (inget gammaldags tjafs med versaler i ortnamn för AB inte)

  Det kan nog stämma, för isvolymen i Alperna är mycket blygsam. Den motsvarar ca 0,3-0,5 mm havsnivåhöjning (fast då ingår även Pyreneerna och Appeninerna). Vilket för övrigt är betydligt mindre än i den Skandinaviska fjällkedjan.

  Så tre gånger all is i Alperna blir någonstans i trakten av 1 mm havsnivåhöjning. Eftersom havsnivån stiger 2-3 mm/år (beroende på om man tror på mark- eller satellitmätningar) verkar det snarast i underkant.

  Bergsglaciärer är överhuvud taget rätt blygsamma, även om osäkerheten i volymberäkningarna är stora (långt ifrån alla glaciärer i avsides områden är ens kända) och beräkningarna varierar mellan 30 och 60 centimeters havsnivåhöjning. Och av det utgörs dessutom ungefär en tredjedel av marginella glaciärer och ishättor på Grönland och i Antarktis, som visserligen är glaciärdynamiskt separata, men som ofta rent fysiskt hänger ihop med de stora inlandsisarna. Alltså typ 0,4-0,8 % av volymerna på Grönland och Antarktis.

  Här finns en sammanställning av olika beräkningar av glaciärvolymer:

  http://www.the-cryosphere.net/7/141/2013/tc-7-141-2013.pdf

  Storyn i AB är ett billigt journalistiskt trick för att få det att låta stort och hemskt i baserat på att den genomsnittliga kvällstidningsläsaren har noll koll på glaciologi.

 86. Olle R #67
  Att jämföra två 10-årsmedelvärden det är ingen särskilt noggrannn jämförelse. jag
  är dessutom undrande över hur du fick till signifikansgränsen så låg? 0.08 oC ökning på 10 år
  är inte särskilt skrämmande och knappast utanför mätfelet.
  Du kan t o m få välja Karls årskurva och få en mer detaljerad bild. Då hamnar som sagt
  alla värden inom felgränserna.
  /C-G

 87. Kenneth Mikaelsson

  #82 Kevin Ben

  Bra artikel:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/11367272/Climategate-the-sequel-How-we-are-STILL-being-tricked-with-flawed-data-on-global-warming.html

  But two aspects of this system for measuring surface temperatures have long been worrying a growing array of statisticians, meteorologists and expert science bloggers. One is that the supposedly worldwide network of stations from which GHCN draws its data is flawed. Up to 80 per cent or more of the Earth’s surface is not reliably covered at all. Furthermore, around 1990, the number of stations more than halved, from 12,000 to less than 6,000 – and most of those remaining are concentrated in urban areas or places where studies have shown that, thanks to the “urban heat island effect”, readings can be up to 2 degrees higher than in those rural areas where thousands of stations were lost.