Hej Anders Bolling!

Jag följer med intresse dina inlägg på Framstegsbloggen i DN och jag har uppmärksamt läst det senaste ” Gärna globalt klimatavtal men skippa paniken ”. Ditt lugna tonfall utgör en motvikt mot det hot och den panik som annars utgör den gängse mediabilden. Men ändå kan jag inte låta bli att komplettera ditt inlägg med några frågor och kommentarer.

Anders Bolling
Anders Bolling

Media har en viktig och kanske avgörande opinionsbildande roll för att skapa stöd för de politiska åtgärder som har till syfte att driva den pågående omställningen av energiproduktionen.

Fråga: Ser du några nackdelar med en sådan politik och hur den implementeras?

Jag antar att du känner till att vetenskaplig kunskap skapas genom observation, tolkning och slutledning. Stämmer inte slutledningen med andra, nya observationer, måste man börja om från början.

Fråga: är denna kedja garanterat objektiv, eller kan den påverkas av vetenskapsmännens åsikter och värderingar? (Om detta har det skrivits spaltkilometer, se gärna Henrik Bohlins översikt ”Horisontsammansmältning och paradigmskiften”. Du kan också läsa Karen Barad ”Meeting the Universe Halfway”).

Min erfarenhet är följande: 
Många människor, inkl. naturvetare, utgår från en åsikt. Sedan använder man data för att bekräfta eller förkasta den. I många fall har man bestämt sig på förhand hur det förhåller sig : ”Klimathotet är överhängande”. Därefter väljer man, medvetet eller omedvetet, ut data som bekräftar den världsbilden. Har du några tankar om detta?

Jag saxar från ditt inlägg och kommenterar:
1 Världen blir varmare.”
Kommentar: Ja men hur kan vi skilja antropogen från naturlig uppvärmning?

2 Vi är långt ifrån skräckscenarierna för klimatet.
Kommentar: Ja men borde inte medierna tydligare ställa skräckscenarierna i relation till verkligheten och fråga sig om de har ett syfte? Vill man skrämmas?

3 Det vore utmärkt med ett globalt utsläppsavtal i Paris i vinter.
Kommentar: Varför det? (se nedan).

4 Det är ingen katastrof om det inte blir något avtal då heller.
Kommentar: Se föregående.

och

den globala uppvärmningen är tillbaka på spåret. … Så signalen finns där.
Kommentar: Signalen? Var vänlig förtydliga. Syftar du på något du uppfattar som ett givet faktum?

… antagandet om jordens klimatkänslighet… inte ändrat sig på ett kvartssekel. Det är en god illustration till hur magnifikt komplicerat klimatsystemet är.
Kommentar: Ja det stämmer verkligheten! Spannet i uppskattningen av klimatkänsligheten tycks inte påverkas av klimatvetenskapens forskningsvolym. Borde det inte tas som en varningsklocka? Skulle det kunna betyda att något är fel på de vedertagna tolkningspremisserna? Dessutom överskattar den på klimatmodeller förväntade uppvärmningen konsekvent den observerade. Jag påstår att klimatvetenskapen är i kris: varför har det inte blivit varmare? Men detta nämns aldrig.

En utfasning av vårt fossilberoende är en god miljöidé under alla omständigheter, och en kalkylerad klimatrisk, oavsett riskens storlek, stärker argumenten.
Kommentar: Varför? Om man bortser från en påstådd klimateffekt, vad kan vara miljövänligare än en modern dieseldriven bil? Varför ifrågasätts aldrig sk förnybara energikällor ur miljösynpunkt (ex klimat) och ekonomiskt perspektiv? Se Lotta Gröning, Energipolitikerna famlar i blindo. Är förnybart garanterat hållbart?

Och vad är klimatpolitikens reala kostnader i termer av högre kostnader och minskad produktivitet som blir resultatet av en framtvingad energiomställning? Resurser är inte obegränsade. Hur påverkar detta vår förmåga att hantera konkreta och akuta problem som biologisk mångfald och sjukvård, utbildning och kvinnofrigörelse i utvecklingsländer, osv.?

I frånvaro av  konkret argumentation ger dina konstateranden och slutsatser associationer till trossatser. Varför inte starta ett riktigt gräv och granska dessa trossatser utan förutfattade meningar? Gräv är ju en viktig journalistisk uppgift och kan som vi vet få stor positiv effekt. Man varför begränsa gräv till näringsliv och myndigheter? Är klimatfrågan en oberörbar helig ko som inte kan granskas? 

Ett sådant gräv är naturligvis inte lätt. Naturvetenskapliga yttringar är behäftade med ett stort problem: total avsaknad av transparens. I naturvetenskapens själva natur ligger att den bygger på, för politiker och vanliga människor, icke ifrågasättbara förborgade hemligheter. Hur ska man förhålla sig till ett sådant expertvälde?

Vetenskaplig metodik och samtal ska vara fria från känslor och politik. Ändå kräver KVA-ledamoten Olle Häggström att KVA utesluter ledamoten Lennart Bengtsson för att han ger röst åt en hållning i klimatfrågan som avviker från den vedertagna. Varför inte börja grävet där? För att koka ner till en granskning av två frågor:

 1. Klimatet varierar. Hur skiljer sig vetenskapliga uppfattningar i frågan om hur stor del av en uppvärmning som betingas av koldioxidutsläpp?
 2. Vilka premisser ligger bakom uppfattningen att en forcerad omställning av energiproduktionen är gynnsam?

Du har väl läst din brittiske kollega Matt Ridley’s inlägg ”Let’s cut these regressive wind and solar taxes” i The Times nyligen?

Det vore intressant att höra din kommentar på följande citat från Ridley:
The first council of Nicea, held 1,690 years ago this summer, decided upon a consensus about the nature of God, namely that the son had been “begotten not made, being of one substance with the father”, as Athanasius argued, and not created out of nothing, as Arius argued. Phew.

Glad they settled that.

The 21st conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, also known as the “11th session of the meeting of the parties to the Kyoto protocol”, in Paris this December, will be scarcely less theological.

Its purpose is to get international agreement to emissions cuts that will limit the global temperature increase to 2C above pre-industrial levels. Given that nobody knows for sure what those levels were, how sensitive to industrial emissions global temperatures are, how emissions will change, when the 2C threshold would be reached, how much natural climate change there will be, or how much damage (or benefit) two degrees of global warming would cause, this is as practical as arguing about the nature of the Trinity.

It is a fair bet that 17 centuries from now, the Paris climate summit will seem as unworldly as the first council of Nicea, and a lot less consensual. …..

Varför kan man inte vänta sig att hitta detta inlägg på DN Debatt? Vad säger detta om den svenska åsiktskorridoren? Vet svenskar bäst?

Jag ser med intresse fram emot dina synpunkter som jag hoppas kan utvecklas till ett produktivt samtal. Ett samtal där båda parter har en chans att lära sig något av den andre.

Bästa hälsningar,
Göran

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  Kul med folk som kan använda orden… skulle jag skriva vad jag innerst inne tänker så skulle jag ha insatsstyrkan på gården på några timmar… 🙂
  Nått i typ som: jaktlicens på högvilt….. landsförrädare… happy face…. en Vlad Tepes…
  Så jag blir glad när jag läser nåt som är så bra skrivet….. 🙂

 2. Peter Stilbs

  Tack Göran – utmärkt formulerat!

 3. Ann LH

  Tack Göran A. för detta tänkvärda inlägg!
  Vi har levt med klimathot sedan länge, föremålet har växlat men lösningen har varit densamma.
  I min ungdom hotades det om Global Cooling, till och från talades det om koldioxidens roll. Snart blev det GW och nu var det givet att det var på grund av ”industrisamhällets avfall” dvs koldioxiden, Hockeykurvan blev det avgörande beviset. När den föll och temperaturen inte löd order försvann hotet om GW och ersattes av Climate Change, CC. Samma gamla förklaring men fortfarande ingen öppen vetenskaplig debatt. När det blev mera allmänt känt att CC pågått sedan urminnes tider ersattes detta hot med hotet om ökade extremväder. Samma gamla förklaring. Men återigen data motsade hotbilden. Fortfarande samma lösning, koldioxiden måste minskas, men varför?
  I dagarna vet vi! ”Klimathotet” ÄR inte verifierad vetenskap, det är fråga om politik med klart uttalat mål.
  Obamas slirar förbi både konstitution och kongress och i egen hög person dikterar villkoren för USA. Kolet ska bannlysas trots att det inte kommer att påverka den globala temperaturen med mer än någon tiondels grad till år 2100. Kolet ut och ”det förnybara” in endast för att visa vägen för det globala samhället.
  Men finns det något industrialiserat samhället som drivits med det förnybara? Nej! Och det är det som är finessen.
  Målet är global nolltillväxt, dedevelopment, global utjämning och allt detta ska styras av ett allsmäktigt FN. Första steget blir COP21 i höst där EU går före och underordnar sig diktaten med omställning till ”klimatanpassad energiförsörjning”, avlat i form av miljarder i sk klimatskuld till G77-länderna och över allt detta kommer FN’s allseende domstol med rätt att döma eventuella avfällingar att vaka.
  Fantasi? Inte för dem som tagit del av både klimathotsutvecklingen och avtalsförslaget inför COP21 vilket i stort bekräftats av högsta chefen Christina Figueres.
  Alltmedan den förtalade dvs koldioxidmolekylen fortsätter sitt idoga arbete, underhåller oss alla med vårt dagliga bröd samt välståndssamhällena med allt det goda vi tagit för givet och utan några vetenskapliga bevis för allt den beskyllts för.
  Om detta må media berätta!

 4. Får jag tipsa om en grafisk redovisning av den svenska elproduktionen under juli och första halvåret.

  http://klimatsans.com/2015/08/05/sveriges-elproduktion-januari-juli/

  Grafen över vindkraftens bidrag säger mer än tusen ord. ”Opålitlig” torde annars vara en bra beskrivning. Det bör jämföras med FN:s Millenniemål nr 6:

  ”Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.”

  Vad modern energi är, har jag inte förstått, men vindkraft svarar inte mot något av de andra epiteten, såvitt jag kan se.

 5. Helge

  Bra! Saknar möjligen påpekandet att det är varmaste året sen under mätserien, och det mycket knappt. Vi ligger fortsatt under medel för de senaste 10.000 åren. Likaså ställt frågan hur det kommer sig att man tror att just vi lever under det optimala klimatet när det alltid har förändrats.

  Sen kan man ju undra om det visar sig att vi istället börjar närma oss en kallare period, är det då OK att elda på med subventionerad kolkraft?

 6. Lars Cornell

  Helge.
  Att ljuga sig fram är inte rätt sätt att gå till väga.
  Men att kolkraft skulle vara subventionerad, var har du fått det ifrån?

  Det gäller att ge olika saker sina rätta proportioner, båda de goda och de onda.
  Koldioxidens goda egenskaper har förtigits i alltför hög grad och dess negativa (om det finns några) överdrivits med politiska syften.

 7. Olav Gjelten

  När så gott som hela västvärlden bestämt sig för att gå in i ett nytt medeltida mörker med krympande ekonomier och en tillbakagång som följd, skall vi ändå fortsätta att klamra oss fast vid västvärlden som om detta inte vore sant?
  Borde vi inte istället söka tillhörighet i länder och regioner som eftersträvar att ytterligare utvekla sina samhällen och däregenom göra livet drägligare för alla? Västländerna är förlorade och vill inte räddas från den fattigdom och det mörker de går till mötes så som jag ser det. Kina är förmodligen framtiden och utväklas säkert även i demokratisk riktning. Så varför klamrar vi oss fast vid det gamla, det förlorade?

 8. Slabadang

  Göran A!

  Mycket bra och intellektuellt hederlig argumentation. Journalister är rädda flockdjur och de som sitter på utnämningsmakten till redaktionerna är de som bestämmer vem som får skriva och vad som får skrivas.
  Många journalister mår mycket illa i den dolda diktatur de verkar i. Den politiska korrekthetens regissörer bestämmer ju vem och vad som får kritiskt granskas. Det är ju inte allmänhetens uppfattning och uppskattning som styr vilka som sitter på redaktionerna och skriver utan de som bedriver ”opinion” vilket oftast betyder korruption och manipulation. Folkets dom är dock hård och det välförtjänta bottenförtroendet för journalister som yrkesgrupp är i slutändan ohållbar. Bolling kör ju så ”riskfritt” det går i sin halvkritiska hållning till klimathotet men vet att kritik och ifrågasättande av ”klimatavtal” är att kliva över gränsen till en ”No go zone”.

 9. Guy

  Bra Skrivet Göran A. Dock är jag tveksam till följande påstående: ”vad kan vara miljövänligare än en modern dieseldriven bil?”

  Dieselbilens partikelutsläpp ses som direkt farliga men ingen kan riktigt visa på storleken av bekymret. Dieselbilarna har ökat så i antal på grund av det inte går åt så mycket bränsle per mil och i och med det skulle det vara mindre nedsmutsande????
  Paris hade i förra veckan stora problem med smog. Det gick till och med rykten att dom skulle förbjuda dielselbilarna.

  Så jag är mycket skeptisk till dieselbilens miljövänlighet.

 10. Helge

  #6 Lars Cornell

  Håller med helt, offentliga lögner är alltid skadliga i längden, förutom då för vissa särintressen.

  Skrev kanske lite otydligt, vad jag avsåg var att om klimatet idag är optimalt för allt liv på jorden, då borde det i konsekvensens namn vara OK att öka koldioxidutsläppen (dvs om hypotesen är korrekt) om det visar sig bli kallare och i så fall ske med hjälp av subventionerad skatt på kol och straffskatt på alla alternativa former som inte släpper ut koldioxid. Alarmisterna tycks ju tro att vi kan styra vädret med skatter.

  Herodotos förstod tidigt hur det förhöll sig.
  ”Det är lättare att lura många än en ensam.”
  Herodotos (484 f.Kr-425 f.Kr)

 11. Slabadang

  Ja ! Tesla kommer nog börja med fermentering snart?

  http://www.svd.se/ras-for-tesla-efter-forlustrapport/om/halvarsrapporterna-2015

  Vestas har jag torskat rejält på och hur den kunnat gå i taket till 385 kr är ett vittnesmål om att galenskaper alltid föregår fall. Det är bara att lasta på mer för nedgång. Med en ohållbar produkt till en obegripligt övervärderad kurs är det bara se till att hålla hårt i logikens ballar av stål!

 12. Lars Cornell

  #11 Slabadang. Uppgången före fallet troligen. Det brukar följa det mönstret. Så var det i Krügerkraschen, Fermenta, Ericssons stora fall, bostadsbubblan på 80-talet, USAs finanskris som exempel.

  Så var det också i vindkraftföretaget Triventus som statliga Industrifonden köpte till överpris före konkursen, troligen på muntlig order av Maud Olofsson.

 13. Göran Fredriksson

  De enda positiva, sannolikt ej avsedda, effekterna av klimathysterin är att forskning på alternativ till fossil energi drivs på och att efterfrågan på olja och därmed priset pressas ned till förfång för i huvudsak diktaturstater som ogillar den västerländska liberala demokratin. Tyvärr drabbas även kolet vars förekomst inte är koncentrerat till diktaturstaterna, t.ex. Vattenfalls brunkolsverksamhet.

 14. Stickan no1

  Tycker att Bolling borde fråga Baylan hur han tror att solel i Sverige skall kunna ersätta kärnkraften:

  ”– På sikt ska Sverige ha 100 procent förnybar energi. I arbetet för att nå denna målsättning måste vi ta vara på alla möjligheter och det är därför vi behöver en strategi för hur vi ska främja användningen av solceller. Vi behöver även fundera över vilken roll solel kan spela i det framtida energisystemet, tillsammans med andra energislag och energitekniker, säger energiminister Ibrahim Baylan.”
  Står det på hemsidan här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/strategi-for-solel2/
  men i beslutet står :
  ”Regeringen uppdrar åt energimyndigheten att analysera hur solel SKA kunna bidra till att Sverige på sikt skall ha 100% förnybar energi…”

  http://www.energimyndigheten.se/Global/Nyheter/150723-regbeslut-uppdrag-energimyndigheten-solel.pdf

  Liten skillnad kan tyckas mellan hur och ska men det får stora konsekvenser.

 15. ThomasJ

  Bra skriv Göran! 🙂

  Temperaturdata-fuskandet har nu spridit sig till från ursprunget NASA, inkl. ’underorganisationer’, till, nu senast HadCrut, länk:
  http://www.thegwpf.com/hadcrut-cool-the-past-yet-again/

  JoNova tog nyligen upp en sammanfattande analys av konsekvenserna av mr Nobamas ’idé’ rörande ’Climate Change’, länk:
  http://joannenova.com.au/2015/08/obamas-2-5-trillion-plan-to-kill-jobs-coal-make-a-0-1-reduction-in-co2-and-cool-world-by-zero-degrees/

  Nåt för den gode Bolling att använda som ’spade’ när han (om?) ska gräva… 😉

  Och listan kan göras hur lång som helst…

  Mvh/TJ

 16. ThomasJ

  Stickan no1 #14: Ja, Baylan är i sanning ett mysterium – trodde aldrig, att där bara kunde finnas fler snömosande stolpskott än Mona S., men ’tiderna ändras’ ju…;)

  Riktigt ’bra’/not/ var när B. gick ut och sa att de förtidiga nerstängningarna av R1 + R2 och O1 + O2 var företagsekonomiskt betingade… Detta efter att regeringen kraftigt höjt kkv-effektskatten…

  KalleAnkaGäng i Roseenbad !

  Arma Land !

  Mvh/TJ

 17. tolou

  OT
  Keeping it simple: the value of an irreducibly simple climate model

  http://link.springer.com/article/10.1007/s11434-015-0856-2

  It is time for a rethink. Our model shows there is no manmade climate problem. So far, it is proving to be correct, which is more than can be said for the billion-dollar brains operated by the profiteers of doom.

  http://wattsupwiththat.com/2015/08/06/pocket-calculator-climate-model-outperforms-billion-dollar-brains/

 18. Dieselbilar!

  Partikelutsläppen för en modern personbilsdiesel, som Göran nämnde, är max 0.005 g/kWh! En helt obetydlig mängd, som inte förorsakar några smogproblem. Dessa är helt hänförda till äldre dieselbilar utan DPF-filter.
  De avsevärt större partikelemmissionerna kommer från däck- och asfaltslitage. Dessa emissioner är också betydligt hälsofarligare. Dessa partikelutsläpp är lika stora för en elbil som dessutom, räknat från ax till limpa, emiterar avsevärt större mängder koldioxid än en modern diesel.
  Verkligheten är vår största fiende, tyvärr!

 19. Benjamin

  Hur kommer det sig att ni propagerar så kraftigt för förbränning av fossila bränslen?
  Även om ni nu har rätt och det visar sig att CO2 inte spelar någon roll för växthuseffekten, har ni då verkligen ingen aning om hur hälsovådlig rök av kolförbränning är?

  I Paris där de flesta kör dieselbilar ligger smogen tät över staden. Fantastiskt miljövänligt.

 20. Olav Gjelten

  Benjamin # 19. Du är förmodligen inte särskild gammal. Du minns säkert inte vad svenskarna på 1960-talet var stolta över att var 3:person var bilägare. Jag var ofta i Barcelona under dessa åren. Sikten var bara några hundra meter på grund av all rök som industrierna släppte ut. Röken var mer än någonting annat symbolen för att här var arbete och välfärd i motsats till andra mer efterliggande områden.
  Om lite rök och avgaser är ”priset” för ett land i välfärd, då vill jag ha det så. Miljökhmererna hjälper vare sig dig, mig eller någon av oss. De ser bara sin lycka i ett utfattigt samhälle utan industri, utan bilar och med en uppvärmning som bara är till under somrarna.

 21. Bengt Abelsson

  #19 Benjamin
  För min del så finns det många riktiga miljöproblem med olja och kol – men CO2 hör inte till dessa.
  Även av utrikespolitiska skäl är oljeberoendet mindre aptitligt – men vi måste veta vad vi gör och av vilken anledning.

 22. Guy

  Sven M N #18

  Tack för informationen. Du har säkert rätt i att däck- och asfaltslitage är stora bovar då det gäller partikelutsläpp. Dessutom har ju asfaltens konsistens eller bitumenblandning stor betydelse.

  0,005g per kWh låter försumbart men en 100kW bil ger då 0,5g per timme. Hur mycket partiklar går det på 0,5g?

  Känner du till någon undersökning på vad smogen består av? Vore intressant att få underlag till att den består just av gummi- och bitumenpartiklar.

 23. Dieselbilar.

  En personbil utvecklar inte 100 kW under exv. en färd i stadstrafik. Betydligt mindre!
  Om vi överslagsmässigt antar 50 kW så blir utsläppen 0.25 g/timme. På en timme kör man ca 50-60 km. Dvs. utsläppen blir ca 0.25/50 = 0.005 g/km. Har ingen betydelse i smogsammanhang. Däck- och asfaltslitagen svarar nog för i storleksordningen 20 ggr större utsläpp. Problemet med dem är att man har svårt att finna realistiska lösningar. Men de kommer säkerligen så småningom. Vi måste nog dras med dem så länge om vi skall använda bilar. I svenska städer är väl hälsofaran av bilar numera rätt liten. Svenskarnas ökade levnadsålder är väl en god indikation på det. Jag är 82 år och hela min släkt på min mors manliga sida dog vid 60 år. Utvecklingen i alla led går framåt!
  Smogen är vattenångans kondensation på främst kolpartiklar men då rör det sig om helt annan storleksordning äv vad en moderna dieselbilar emmiterar.
  Faktiskt, med hänsyn till dieselbilens allt mindre bränsleförbrukning och hårda krav på både utsläppsmängd och antal emmiterade partiklar så är den mest miljövänliga bilar. Även i jämförelse med den bästa elbilen!

 24. Göran Fredriksson

  #19 Benjamin

  Vid fullständig förbränning av kolväten är förbränningsprodukterna bara koldioxid och vattenånga. Koldioxid är en osynlig och luktlös gas. Vattenånga är sådant som väller ur skorstenar som t.ex. SvT brukar illustrera sina inlägg om klimatförstöring.

  Vid ofullständig förbränning bildas koloxid och dessutom oförbränt kol (sot).

  Dålig förbränning skall naturligtvis undvikas, endast den bästa tekniken bör tillåtas. Med den bästa tekniken uppnås idag i det närmaste fullständig förbränning med högsta möjliga verkningsgrad.

  Ofullständig förbränning får man med gammal teknik. För fordon togs ett stort steg när katalysatorer blev obligatoriska. Dessa slutförbränner koloxid och sot, det blir lite utsläpp innan katalysatorerna blir upphettade. Där finns en förbättringsmöjlighet med t.ex. förvärmning av dessa med el så att de snabbt uppnår arbetstemperatur. Det finns även vedkaminer som är försedda med katalysatorer, men det är ovanligt, och det borde bli obligatoriskt i Sverige att använda sådana när de nu finns att tillgå.

  Den stora mängden utsläpp från ofullständig förbränning sker idag i utvecklingsländer där man lagar mat på dåliga kokanordningar och använder biobränslen.

 25. Anders Bolling

  Hej, Göran Ahlgren.

  Alltid trevligt att bli inbjuden till dialog. Här är några reflektioner, som får duga som svar på dina frågor.

  Jag har nästan så länge jag kan minnas varit intresserad av väder och klimat. Jag har också alltid varit skeptisk till grupptänkande. Därför har jag efter hand genom åren blivit frustrerad över klimatrapporteringens uppenbara slagsida mot skräckscenarierna. Jag har däremot aldrig landat i föreställningen att de som dominerar rapporteringen har helt fel utgångspunkt. Jag är bara mån om att framhålla att saken inte är så enkel.

  På många sätt skulle det vara enklare att vara helt övertygad om att problemet med ökande koldioxidhalt i atmosfären blott och bart är ett hjärnspöke. Men det vore att våldföra sig på omdömet. Jag är inte intresserad av ”cherry-picking”, vare sig den som många på denna plats ägnar sig åt för att avfärda hela problemet, eller den som är vanlig på alarmistsidan.

  Ingen har ännu lyckats övertyga mig om att IPCC inte representerar den bästa (minst dåliga, om man så vill) breda sammanställning av det vetenskapliga läget som finns. Få, om någon, av de balanserade skeptikerna avfärdar IPCC. FN-panelens rön om temperatur och extremväder räcker gott och väl som referens för att dra slutsatsen – besynnerligt kontroversiell – att verkligheten inte riktigt följer prognoserna och att larmen ofta har varit överdrivna.

  Jag anser alltså inte att det man har störst anledning att invända emot är den breda klimatforskningen utan det sätt på vilket dess resultat presenteras av diverse mer eller mindre charlatanska vidareförmedlare. Politiker, organisationsföreträdare och vissa debattörer förenklar emellanåt intill dumhet, och ibland förmedlas rena felaktigheter. De flesta journalister är förstås inte mer insatta än att de okritiskt återger vad som sagts. Detta förstärks av mediedramaturgin, som ju bygger på konflikt och drama, oftast synonymt med fara. (Man ska samtidigt vara klar över att inte så få journalister och debattörer faktiskt är genuint skräckslagna inför vad de tror kan komma att hända om koldioxidutsläppen inte snart stryps.)

  Dina frågor implicerar att mainstream-klimatvetenskapens grundpremiss att det finns en koppling mellan CO2 och uppvärmning är fel. Det måste man rimligen anse för att dra slutsatsen att alla beslut om utsläppsminskningar, oavsett om de tas i globalt forum eller av enskilda aktörer, är meningslösa.

  Matt Ridley är underhållande och ofta vettig. Hans bok ”The Rational Optimist” är mycket läsvärd och sällar sig till andra utvecklingsoptimistiska böcker som ”Abundance”, ”The Better Angels och varför inte min egen ”Apokalypsens gosiga mörker”. Brittiska medier har alltid tagit ut svängarna mer i klimatfrågan. Ridley och The Times får ju regelmässigt på tafsen av Guardian. Såvitt jag förstår avfärdar inte heller Ridley hela uppvärmningsteorin. Han skriver att han gissar på ytterligare en grads uppvärmning detta sekel. Att han raljerar över Parismötet har andra orsaker, tror jag, varav den viktigaste förmodligen är att han hör till den politiska schattering som avskyr stora politiska lösningar.

  Själv tror jag, som jag skrev, på mänsklighetens organiska sätt att lösa problem, men jag är rätt svag för breda politiska lösningar också. Så om man mot förmodan skulle lyckas nå någon form av globalt avtal i Paris vore det en stor framgång för globalt samarbete. Sannolikheten för att man skulle enas om ett avtal som på ett mycket skadligt sätt stryper tillväxt och fattigdomsbekämpning är nära noll. Om det blir något blir det troligen något slags utfästelser om långsam nedskärning och vissa pekuniära satsningar. Om alla stora stater skulle enas om en sådan sak skulle naturligtvis näringslivet och forskningsvärlden anpassa sig efter det. De delar av energi- och transportsystemen som så att säga ”i onödan” är kvar i fossilberoende (huvudsakligen i den rikare delen av världen) skulle då sannolikt kunna moderniseras till fossilfria lösningar snabbare än annars.

  Slutligen: Grävande journalistik kring såväl klimatforskningen som spelet kring klimatpolitiken vore självklart utmärkt.

 26. Pingback

  […] Bolling blev utmanad av Göran Ahlgren i veckan. Här kommer Anders B’s […]