Goran Ahlgren

80 ton is

12 isblock på sammanlagt 80 ton ligger nu på ett containerfartyg i hamnen i Le Havre fördelade på sex kylcontainrar. På kajen väntar långtradare för vidare transport. Blocken är glaciäris upplockade ur Kangerluafjorden utanför Nuup på Grönlands västkust. Destinationen är Place de la République i Paris där blocken kommer att ligga i klockform den 30   →

Hej Lennart,

För en dryg månad sedan läste jag med intresse ditt inlägg på SvT-opinion. För mig är det viktiga i detta inlägg ditt politiska budskap. Där kan vi knappast vara mer överens. Och antagligen är det populärvetenskapliga resonemang du presenterar som motiv till det politiska budskapet det mest effektiva sättet att argumentera. (Eller borde vi fråga   →

Hej Anders,

Tack för ditt svar! Kan detta vara början på en lärorik dialog? Låt oss hoppas det. Låt mig börja med att ta fasta på och konkretisera våra gemensamma uppfattning om charlatanernas vidareförmedling. Jag anser att det är viktigt att med namns nämnande exponera domedagsprofeterna. Är vi ense? Det är lätt att identifiera Johan Rockström som den   →

Hej Anders Bolling!

Jag följer med intresse dina inlägg på Framstegsbloggen i DN och jag har uppmärksamt läst det senaste ” Gärna globalt klimatavtal men skippa paniken ”. Ditt lugna tonfall utgör en motvikt mot det hot och den panik som annars utgör den gängse mediabilden. Men ändå kan jag inte låta bli att komplettera ditt inlägg med några   →

Sommarföljetongen: Referat från ett seminarium

Historien drivs av personer. Politiker, vetenskapsmän, ideologer, opinionsbildare, etc. Några personer som har haft ett avgörande inflytande på den svenska inriktningen och inställningen till inhemsk och global klimatpolitik är Klas Eklund, Bo Ekman, Olle Häggström, Markku Rummukainen, Johan Rockström och Anders Wijkman. Alla i en gemensamhet som lögnare och/eller opportunister. Denna följetong är tänkt att närmare   →

Klimathotet – ett vetenskapligt sammanbrott? Laplacedemonens återkomst.

Att berättelsen om klimathotet innebär rationalitetens sammanbrott torde stå klart för en majoritet av läsarna av denna blogg. Lögnare och domedagspredikanter (J. Rockström, se reportage ”Undergången är nära”, magasinet Filter) lämnas fritt spelrum, känslodriven plakatpolitik sopar undan möjligheter till rationella miljöåtaganden. Men i detta inlägg ställer jag den publika sfären åt sidan för att ägna   →

Är verkligheten ogenomtränglig?

Människan är så vitt vi vet den enda varelse som kan föreställa sig och tro på det som inte finns. Att anpassa sitt sätt att leva efter fiktioner, mentala konstruktioner. Denna förmåga tycks ha uppkommit för ca 70000 år sedan genom en mutation. Exempel på sådana fiktioner (uppdiktade ordningar) är pengar, imperier och religioner. Fantasier   →

Atmosfären utifrån och in

Kapitel 2 Allra först en varningstext: Detta inlägg hamnar inte i kategorin underhållning. Läsare med aversion mot formler och abstrakta resonemang uppmanas sluta läsa här. Även avancerade läsare varnas: jag är övertygad om att resonemangen kan framstå som handviftande övertolkningar och från luften gripna fria fantasier, rätt och slätt felaktiga. För båda kategorier är risken   →

Atmosfären utifrån och in

Kapitel 1. Så här ligger det till: Solen utsätter jorden för kortvågig strålning. Årsmedelvärdet vid ”top of the atmosphere” (TOA) är 1366 W/m2 (“solkonstanten”) räknad på den projicerade jordskivan. Medelvärdet över jordytan och rotationsperioden 24 tim blir 1366/4=342 kW/m2. Av den inkommande strålningen reflekteras 30% (albedo=0,3) (6% av atmosfären, 20% av moln, 4% av jordytan).   →

JAG ÄR INTE CHARLIE!

I söndags stod jag på Sergels Torg med en penna i handen. En sådan stund väcker många tankar. En tanke är att pennan är starkare än svärdet. När några faller finns alltid nya pennor. Charlies pennor ritade och skrev med livet som insats. Pennorna på Klimatupplysningen riskerar ingenting. I mitt fall varken rykte, social status   →