Goran Ahlgren

Klimathotet är ett faktum

Klimathotet är ett faktum. Klimathotet är ett vetenskapligt faktum. Ett faktum lika sant som att solen snurrar runt jorden. Detta är kunskap. Kunskapen som betingas av livsåskådning, övertygelse, rådande tankestil och mänsklig vilja till makt. Livsåskådningar bygger på berättelser om sammanhang. Tankestil är ett sociologiskt, kulturellt fenomen. Människans vilja till makt är möjligtvis en av   →

Vetenskap – del 2

Första avsnittet i denna serie (?) inleddes med ett osammanhängande referat av nobelpristagaren Robert B. Laughlins bok ”A different Universe, Reinventing physics from the bottom down”. Här föreslås en beskrivning av naturen i termer av olika skikt av emergens. Jag avlutade med frågan ”Kan klimatsystemet beskrivas som emergent?” Låt oss börja dagen med att omedelbart   →

Vetenskap – del 1

Att beskriva världen är vetenskapens ändlösa projekt. Att göra världen fattbar och förutsägbar. Vetenskapen delar upp världen i skikt, vart och ett med sin beskrivning. Varje skikt utgör en makroskopisk fas baserad på beståndsdelar av underliggande skikt. Orsak/verkan relationer är meningsfulla begrepp inom varje skikt för sig. Mellan skikt är, försiktigt uttryckt, försök att etablera   →

Bäste bloggläsare!

Jag har ett förslag: Om du gillar vad du läser här kan du bli medlem i föreningen Stockholmsinitiativet (du kan bläddra dig fram och läsa vad vi jobbar med) som driver bloggen där du just nu befinner dig. Om du tycker detta låter bra kan du gå till ”Stöd oss” och följa anvisningarna. Om du   →

Bäste Läsare!

Välkommen till vår nya sida. Som du ser har vi idag bytt grafiskt tema, presentationsfunktioner och format. Syftet är att förbättra läsbarheten och att anpassa sidan till läsplattor och telefoner och att lägga grunden till en breddning av innehållet. Vi arbetar på att i högre grad locka till oss gästskribenter med kompetens och erfarenheter som   →