Är verkligheten ogenomtränglig?

Människan är så vitt vi vet den enda varelse som kan föreställa sig och tro på det som inte finns. Att anpassa sitt sätt att leva efter fiktioner, mentala konstruktioner. Denna förmåga tycks ha uppkommit för ca 70000 år sedan genom en mutation. Exempel på sådana fiktioner (uppdiktade ordningar) är pengar, imperier och religioner. Fantasier som utgör grund för ett oöverträffat samarbete. Förmågan att skapa myter är det som har fått Homo Sapiens att överleva. Detta är ett sammandrag av den omtalade boken ”Sapiens”, en kort historik över mänskligheten av den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari. Läs gärna kommentarerna i DN och SvD. 

Homo Sapiens
Homo Sapiens

Boken är så läsvärd att en komplettering är på plats: förmågan att skapa förutsättningar för samarbete genom uppdiktade myter OCH människans förmåga att orientera sig i tid och rum är avgörande överlevnadsfaktorer. Orientering i tid innebär att lära av erfarenheter i tid som har varit till att i nuet planera för tid som kommer. Orientering i rum innebär förmågan att hitta genom planering av en färdväg till ett önskat mål och att genom erfarenheter av sådana utflykter bygga upp en inre karta. Kort sagt: förnuft. Den kognitiva revolutionen innebar alltså inte bara en förmåga att föreställa sig det som inte finns utan i minst lika hög och viktig grad att låta erfarenheter bli beslutsunderlag vid val av möjliga handlingar.  

Systematisering av erfarenheter av den s.k. verkligheten ledde med matematikens (en mental konstruktion?!) hjälp för 500 år sedan till den vetenskapliga revolutionen. Så småningom blev sociala och politiska drivkrafter avgörande för vetenskapens utveckling. Men långt tidigare kan en viktig milstolpe mot en sådan systematisering varit utveckling av förmågan att efter sol och stjärnor effektivt navigera ett skepp lastat med oliver till en grekisk stadsstat där man istället för oliver gått in för vinproduktion. Retur till olivstaden med vinfyllda amforor. Att hitta rätt så snabbt som möjligt gav fler guldstycken. Födde handel vetenskapen? Sociala och politiska drivkrafter eller ren och skär nyfikenhet? Jag satsar på en kombination med övervikt för det senare.

Ett vetenskapligt förhållningssätt till verkligheten har varit och är avgörande för utvecklingen av civilisationen. Men inte utan tro och förhoppningar. Utan detta hade inte det samarbete som är avgörande för alla framsteg i förståelsen av verkligheten kunnat ske. Vetenskap, tro och förhoppningar går hand i hand. I själva verket hittar jag inte någon samhällelig aktivitet som inte i första hand bygger på tro och förhoppningar på det som inte finns. Balansgången mellan tro och förnuft är människans eviga predikament.

Berättelsen om klimathotet kan naturligtvis diskuteras utifrån en sådan balansgång. En berättelse som uppenbarligen saknar all balans. Detta delar den med de flesta andra berättelser. En berättelse bygger nästan alltid på tro, nästan aldrig på förnuft. Alla framsteg för förnuftet tycks härröra från sällsynta parenteser i detta förhållande. Berättelsen om klimathotet går förmodligen bara att modifiera genom en starkare tro på något som inte heller finns. Förnuftet kan uppenbarligen inte balansera en berättelse av en sådan styrka.

Denna blogg är ett exempel på både förnuft och tro. Skribenternas tydliga ambition är att belysa och diskutera klimatfrågan ur ett förnuftigt perspektiv. Men är förhoppningen att denna aktivitet på något sätt kan påverka klimathotets sociala och politiska drivkrafter förnuftig eller ett exempel på tro? Eftersom jag inte kan skönja några effekter i önskad riktning måste jag dra slutsatsen att det handlar om tro. Inte verklighet. Som det mesta här i världen.

Och berättelsen om växthuseffekten där allting landar, har den observerats eller handlar det om en mental konstruktion? Är argumentet  ”om det inte vore för växthuseffekten skulle jorden vara obeboeligt kall” giltigt i logisk mening? Är som i detta fall när observationer saknas (vi har ingen atmosfär att reducera genom experiment), ett resonemang baserat på deduktion rimligt? En deduktion med ambition att sömlöst knyta delarna till det hela. Erfarenheten säger oss att detta är en oframkomlig väg. Vetenskapen tycks ha gränser. Mellan nivåer i en hierarki av komplexitet ligger ett skikt av det ovetbara. Är verkligheten ogenomtränglig?

Hej så länge,

Göran

P.S. Glöm inte att läsa boken!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Intressanta tankar!

  ”Ovissheten” är ett glapp som fylls med en blandning av erfarenhet, kunskap, känslor, fantasi och tro. Ju mindre kunskaper och erfarenhet du har är ju större blir glappet, och ju mer måste fyllas av fantasi tro och känslor. Förmågan att skilja på riktiga och falska hot hämtas från kunskaper och erfarenhet till motsats från känslor fantasi och tro.
  För att kunna skilja sann logik från falsk kräver en kombination av intelligens kunskap och erfarenhet. Vår förmåga till kritisk granskning av falsk logik är samtidigt begränsad till vad vi orkar och hinner med att granska. En av de viktigaste kunskaperna och erfarenheter vi kan besitta som fria moderna medborgare är om hur propaganda fungerar. Propagandan är medvetet manipulativ och byggs på falsk logik och falska eller överdrivna samband. För att se igenom den oerhört slipade falska logiken i klimathotandet krävs det mycket kunskap och mycket erfarenhet av propaganda och man måste också känna till mycket fakta och observationer. Det tar mycket tid och energi för att skapa det underlag man behöver för att känna sig trygg i sina slutsatser. Mängden desinformation och falska överdrivna påståenden och falsk logik från klimathotarna är en enorm geggig massa att tränga igenom.

  De var ju förbaskat smarta när de drog igång hela lögnen genom att påstå att den kritiska granskningen dvs debatten ”redan var avgjord”. Nu vet vi att Al Gore talade om en debatt som aldrig skett och som vi nu ledsna i efterhand har förstått den faktiska utgången av. Det existerar inget jä…la klimathot och glappet av ”ovisshet” är bara fyllt med en hysteriskt orimlig soppa av känslor tro (ideologi) och fabricerad fantasi och falsk logik.

  Falsk logik fungerar ju bara om den kan ge ett sken av och förväxlas med en sann dvs framstå som trovärdig. Hade de inte dragit på så in i helv..e med propagandan så hade jag säkert tillsammans med många av er andra inte ens intresserat mig för att göra en grundlig due diligens av den. Al Gore vet att få kan och ännu färre orkar sedan genomföra en egen due diligens av hans multimiljardfinansierade lögner. Med betydligt fler lögnhalsar på lönelistan än vad det finns kritiska granskare så blev det en tuff match men där vi redan funnit sanningen som alltid till slut vinner på poäng oavsett viktklass antal ronder och oavsett hemma eller borta match. Tack till er alla som engagerat er och tagit ansvar för vår frihet!

 2. Vindkraften ligger väl i närheten av att tro på det som inte finns. Nu verkar det som att verkligheten kommer att belysas på ett mer värdigt sätt än det vanliga Mp och C dravlet.
  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/vindkraften-vacker-stormande-kanslor/

 3. Ingemar Nordin

  Mycket bra Göran! Det låter som en bra bok som bör läsas.

  Men glöm inte Popper i sammanhanget. Även om det finns tydliga begränsningar i vetenskapen så kan vi ändå göra framsteg genom 1) att inse att våra teorier/myter bara är just det och kan vara falska, och 2) genom att systematiskt och medvetet söka efter luckor och motsägelser med observationer. På så sätt kan åtminstone felaktiga teori elimineras och vi närmar oss Sanningen.

  Så fungerar vetenskapen (detta makalösa mänskliga projekt) när den fungerar som den skall. I politikens värld gäller tyvärr en annan logik. Och när vetenskap blandas med politik så trumfar politiken vetenskapen. Vår enda förhoppning är att vi kan göra folk (inklusive politiker och journalister) medvetna om luckor och felaktigheter i klimatberättelsen. När så sker uppstår inre tankekonflikter, obehag och förvirring. Det är därför sagoberättarna skyr all öppen och offentlig debatt och slår ned på forskare som på minsta vis har avvikande åsikter.

 4. Ingvar

  Intressanta reflektioner.
  Det finns även en annan viktig angreppspunkt. Det är inte bara vad själva sakfrågan handlar om utan även vem som driver, i detta fall klimathotet. Och varför. Där kommer Jacob Nordangårds ”grepp” in. Man skulle kunna kalla det för ett ”Meta”-grepp.

 5. Mats G

  Att inte veta eller komma fram till slutsatsen att ’jag vet inte’ är ett aber för människan. Det finns två sätt att lösa det på. Ta reda på det eller fulla tomrummet med fantasier. Att fylla tomrummet med fantasier så kommer det alltid fram en lösning. Att ta reda på saker kan faktiskt sluta i att man fortfarande inte vet och får nöja sig med det. Och det senare är naturligtvis mycket ärligare.

  Själv tycker jag det finns en befrielse i att jag kan inse att jag inte vet och stannar där inte fortsätter med fantasier eller vanföreställningar. Det skapar också nyfikenhet. Att ta reda på saker jag inte vet. Människans samlade kunskap är stor. Alltför stora villfarelser borde vara ett minne blott.

  Tyvärr tycker jag se motsatsen och. ännu värre, kunskap motarbetas. Det är något farligt.

  Nä, okunniga outbildade människor tycks en del föredra. eller desinformerade för den delen.
  För mig är det obegripligt att man kan välja den vägen. Okunskap, desinformation. Det leder bara till elände. Det visar historien om och om igen. Men då måste man känna till historia förstås.

  Problemet vi ser nu är att okunskapen har kommit till den sk intelligentian. de som skall skydda oss från dumhet propagerar för den istället.

  Tillnyktring kommer dock komma. Det är ett måste. Du kan inte bygga ett samhälle på lera. Frågan är bara -Hur stor skada hinner dumskallarnas sammansvärjning göra?

  Man får hålla ut. Finns det något annat att göra?

 6. Lasse

  Dagens Judith Curry passar bra in här:
  http://judithcurry.com/2015/04/23/stalking-the-uncertainty-monster/#more-18406
  Nåt som skaver ordentligt är de 17 som visar upp en ignorans mot en öppen attityd:
  http://www.the-earth-league.org/
  Varför placera sig framför Påven på jorden?

 7. Mats G

  Mats G
  2015/04/24 kl. 10:03
  Din kommentar inväntar granskning.

 8. Mats S:son

  Mer info på: http://www.ynharari.com/sapiens-the-book/short-overview/

 9. pekke

  Den här länken passar bra här:
  http://notrickszone.com/2015/04/23/elitism-statement-from-17-prominent-scientists-expresses-contempt-for-democracy-demands-policymaking-power/#sthash.2lA8bzK3.dpbs

  Citat:
  ” One of the most worrisome aspects of the climate science movement, other than its outright fudging of data, is its unabashed contempt for democracy.

  Yesterday a tiny group of “17 international scientists from world class institutions“, who are unhappy with the current development course of civilization because it has not been to their liking, released in a statement the elements of a global climate agreement, and “what needs to be done in order to meet the 2°C target.”

  The 17 elitist “scientists” call themselves “The Earth League“.

  Not surprisingly the statement calls for the fundamental reorganization of global human civilization and society. ”

  Gissa vem som är med i ” The Earth Leauge ” !

  Vår egen ” Super-Klimat-Forskare ” ( fast egentligen bara agronom med lite miljövetenskap ) J. Rockström !

  Undrar när de kommer ut med Super Klimathjälte-filmer ?

  Nåt sånt här t.e.x.:
  https://www.youtube.com/watch?v=w3lwgm7ORM8

 10. pekke

  Lasse #5

  😉

 11. pekke

  Ytterligare en länk som passar bra här:
  http://blog.svd.se/larssonlaser/2015/04/23/religionssubstitut/

  ” Den kände amerikanske kolumnisten George F. Will skriver om miljörörelsen som religionssubstitut i en sekulariserad tidsålder ”

  Vilket länkar till:
  ” ‘Sustainability’ gone mad on college campuses ”
  http://www.washingtonpost.com/opinions/sustainability-gone-mad/2015/04/15/f4331bd2-e2da-11e4-905f-cc896d379a32_story.html?wpisrc=nl_opinions&wpmm=1

 12. Gunnar Strandell

  Slabadang #1
  När jag läste inledningen av din kommentar fick jag för mig att den handlade om E-cat. 😉

 13. Björn

  Framtiden är inte mer prediktiv än förlängningen av en till synes rak stång som passerar en skärm. Vad finns bakom skärmen? Är stången rak eller kröker den eller övergår den i spiralform etc? Drar man ut stången bit för bit, kan man få en aning om den skymda delen bakom skärmen. För att avslöja verklighetens skärm, vilken är tiden, måste man vänta för att se resultatet. Genom att betrakta resultaten bakåt i tiden, kan vi med dess empiri, bara hjälpligt försöka ana fortsättningen framåt, men aldrig förhäva sig och tro att vi någonsin kan förutsäga framtiden.

 14. Ingvar

  Pekke #10
  Religionssubstitut. Tack för länken. Mycket träffsäkert.

 15. Peter F

  Björn #12

  ”Genom att betrakta resultaten bakåt i tiden, kan vi med dess empiri, bara hjälpligt försöka ana fortsättningen framåt, men aldrig förhäva sig och tro att vi någonsin kan förutsäga framtiden.”

  Bättre kan det inte formuleras. Jag stjäl den meningen.

  Det vanligaste svaret på liknande utsagor är…… Ja men försiktighetsprincipen bla bla

 16. Ingvar

  Peter #14
  Försiktighetsprincipen är ett tveeggat svärd. Skall vi lägga miljarder på tveksamheter?

 17. Peter F

  Ingvar #16

  I min värld självklart inte.

 18. Mats G

  Fö är det väl inget revolutionerande som Harari kommer med. Det är väl abstrakt tänkande han beskriver, eller?

 19. Carbomontanus

  @ Göran Alfgren

  Fornuften er en ensom ting, man er alltid alene om den,

  SANN!

 20. Carbomontanus

  Så har vi en regel til:

  Hvorfor Virkeligheten
  Når vi har Kriveligheten?

 21. Mats G

  20
  Carbomontanus

  Eller.

  Varför Danska?
  När vi har Svenska.

 22. Lars Cornell

  Ämnet behandlas i dag i VästerviksTidningen under rubriken ”Klimathysterisk Okunskap”.
  http://www.vt.se/opinion/klimathysterisk-okunskap-8245010.aspx

  ”det börjar stå ett löjets skimmer över hela den tillställning som politiker och människor i samhällets tjänst tillhandahåller oss, i klimathysterins namn, vad gällande lögner och halvsanningar …”

 23. Carbomontanus

  Så har vi enda noen regler.

  GURU Jeremi Wasiutynski finnes på nettet og har der egen nettside posthumt.

  Han kom fra Polen av bedre familie og kom inn hos Svein Rosseland på Astrofysisk, og var expert på Copernicus blant annet, og skulle med tid og stunder bli professor og instituttbestyrer men sa neitakk og trakk seg tilbake til studiene.

  Han var relativt klok og utgav i 1963 ”Universet” på Universitetsforlaget, hvor han gjentatte ganger nevner ”Den organiske chosmologi”, som han red på men dessverre ikke kune definere videre, men det er noe om ”høyere kvantelover”.

  Wasiutynski var C.G.Jungianer blant annet, Og blev hele 98 år.

  Han var kanskje noe for hekta på Ødipuskomplexet, og det siste han bemerket er at hele universet er en stor misforståelse.

  Men har også sagt og skrevet at Universet er menneskets potensielle bevissthetsinnhold.

  Moral:

  Jeg tror dere må grave opp og henge frem og selge Emmanuel Swedenborg, om dere skal klare å hamle opp med en Jeremi Wasiutynski. Men Swante Pääbo er heller ikke snau.

  Evert Taube, hva med ham? heller ingen dårlig filosof.

 24. Helge

  SVTs nyhetsrapportering är också allt mer ogenomtränglig.

  ”ICES analyser visar visserligen att räkbeståndet minskade på grund av klimatskäl, men att den nu är på väg upp. ” ???

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/bojkotta-inte-rakor

 25. Gunbo

  Låter som en mycket intressant bok. Den ska jag nog inhandla.

  ”It explains that money is the most pluralistic system of mutual trust ever devised; that capitalism is the most successful religion ever invented;”

  På tal om religion. 😉

 26. bom

  ” minskade på grund av klimatskäl, men att ”

  Stefan Edman är svag i sitt modersmål också. Det citerade brottstycket är usel svenska. Minskade p g a klimatet eller minskade av klimatskäl är mera korrekt. Är han pleonastisk eller tautologisk månntro?

  F.ö. vem litar på miljöorganisationerna i dessa dagar? Snart är deras enda försvarare TP och våra kvartsfigurer till politiker!

 27. Mats G

  25
  Gunbo

  Kapitalism. Om jag får gissa så har du en bakgrund att du tycker att kapitalism är dåligt.
  Kapitalism är lite som demokrati. Jag sätter likhetstecken mellan kapitalism med marknadsekonomi.

  Marknadsekonomi är inte perfekt men det är det bästa system vi har som fungerar. Det överlägsna är att det finns en naturlig dynamik som andra konstruerade system inte har och därmed fallerar i slutändan.

  Att kalla det för religion är lite förmätet för min smak. Att jämställa det med religion för att det är en abstrakt tanke är ju korrekt däremot.

  Att kalla kapitalism för min tankar till mammon och då kommer ursprungstanken till att kapitalism är religion just ur religion. Och då har vi gått hela varvet runt. så att säga. Och då kritisera kapitalism för att vara en religion slår undan bena på sig själv. Kritiken blir helt inåtvänd.

  så kapitalism är knappast en religion. Ytterligare en tänkare som har hamnat fel.

 28. Lasse

  #26
  Stefan Edman är Bohuslänning-och det är därifrån vi får våra räkor. Vilket kan ha påverkat denne man!
  Men det är väl glädjande att klimatpåverkan på beståndet har försvunnit.
  Samt att Stefan E visar sig mänskligt svag för påverkan av omgivningstrycket! Pragmatisk lösning!

 29. Ingemar Nordin

  Helge #24,

  SvT nyheter: ”ICES analyser visar visserligen att räkbeståndet minskade på grund av klimatskäl, men att den nu är på väg upp. ”

  Utmärkt exempel på hur motsägelserna har spridit sig. Några läser det här och inser att de pratar goja. Fortfarande accepterar dock merparten de förvirrade budskapen. Tron är stark. Men det är en tidsfråga tills det brister.

 30. Carbomontanus

  Sancta simplicitas…

  Riktignok er pengene en gammel oppfinnelse, men de blev ikke markedsført før i 1952, og før det klarte man seg stort sett uten, unntagen på svartebørsen.

  I 1970 het det at ”Alt er politisk” . Fra og med sovjettttttsamveldets konkurt het det at ”Alt er markedsøkonomisk!”

  Det er en forferdelig reduksjonisme.

  Kun defekte, depriverte, og dypt naive sjele ser ikke at det betyr akkurat det samme, nemlig signet og hellig! Eller TABU! skal ikke krenkes eller bestrides.

 31. Carbomontanus

  #24 Helge

  Du skal ikke tro på alt som kommer på TV, hvor ofte må vi gjenta det?

  Det forlyder at rekene på Svalbard og ved Grønland er nedfisket. Så ryktes det at rekene i ytre fjord som var alvorlig nedfisket, til alles overraskelse er begynt å ta seg opp igjen og det har vært ganske fenomenale reker hos REMA nå i hele våres.

  Feltene er tradisjonelle og omstridt. Svenskene fisker der også fra Strømstad og Koster og mener at ”det har vi gjort i alle år?”

  Heldigvis kan man si, så er store områder utenfor Hvaler rett overfor Koster blitt naturreservat på grunn av svære forekomster av dypvannskoraller, og sjøen utenfor med Griseboene osv er bare røys hvor kun Tordenskjold kunne seile trygt. Men det er desto mer ypperlig for fisk og diverse, så nå får vi håpe at man fisker pent. Det skal i prinsippet være rikelig med makrell og skarpsill og størje.

  Det har ikke vært størje å se nå i alle år og det er ille. Det er ”Bluefin Tuna”. Det er noen svære beist som lå på brygga i gamle dager.

  Jeg har smakt det en gang og den var ikke god, antagelig fordi den ikke var fersk.

 32. Gunnar Strandell

  Helge #24
  Jag följde din länk och hamnade på en text som är en timme gammal och där det står något annat.
  Citat:
  ”Räkan är inte hotad, det visar ICES´s analyser. Tittar vi på den långa trenden och det är det enda rimliga, så ökar räkbeståndet. Det var en tillfällig dipp på grund av kallt vatten mellan 2007 , som var ett toppår, och 2012, men sen dess ökar beståndet igen.”

  Frågan är om rapporteringen blivit mera genomtränglig. Jag fick läsa det hela tre gånger innan jag förstod. Men nu förstår jag varför så många skeptiska sidor ägnar tid åt att spara undan det man reagerar på hos MSM och AGW-siter.

  Inget om klimatförändringar alltså. Tillnyktring på fredag eftermiddag, eller?

  Samtidigt kan jag konstatera ännu ett exempel där den enhetliga fasaden krackelerar i takt med att allt fler organisationer bildas med tre till fem bokstavliga akronymer eller med namn och ordvändningar som journalisterna inte kan stava till, t.ex. ”Artdatabankens biiologer”. 😀

 33. Gunbo

  Mats G #27,

  ”Om jag får gissa så har du en bakgrund att du tycker att kapitalism är dåligt.”

  Nejdå, inte alls! Men jag tyckte det var kul att författaren kallade kapitalism religion. Här snackas ju ofta om klimathotet som religion.

 34. Läser just nu boken Sapiens som är mycket intressant. Just det här med hur mycket vi egentligen skapar själva och utnämner till en ”verklighet” är i sig rätt märkligt.
  Ibland får jag lägga ifrån mig boken och låta saker sjunka in en smula.

 35. Gunnar Strandell
  Men jisses! Du har rätt, artikeln har ändrats och klimatdelen tagits bort. Nu blir det ju nästan tvärtom när de anger ovanligt kallt vatten som orsak till nedgången.
  Hmm….man ska tydligen alltid ta skärmdumpar.

 36. Gunnar Strandell

  Gunbo #24 och #33
  Du som studerat psykologi har kanske ett vackert namn på företeelsen att vända ut och in på argumenten och upptäcka att det fungerar lika bra.

  Gör du alltid så, eller bara när det känns ”rätt”?

  För mig är det en sjukdom, jag kan helt enkelt inte låta bli att tänka ”tvärsvars” för att se vad det leder till.
  Jag hoppas att det följer ur Poppers idéer om vetenskap och skepticism, men det kanske bara är en ”religiös” tro och att det i slutänden inte spelar någon roll hur vi tänker och agerar, och att inte agera är lika bra eller det bästa, för då gör vi i alla fall inte skada.

 37. Gunnar Strandell

  Lena Krantz #35
  Å ena sidan är jag glad över att misstag korrigeras.
  Å andra sidan kan man undra om det krävs en blogg som ”TCS” eller Klimatupplysningen för att det ska ske. 🙂

  Jag anser att ”TCS” behövs som varumärke och varudeklaration för att berätta vad det i grunden handlar om.

  Låt mig ta ett exempel, i repris.
  Naturskyddsföreningen annonserar nu återigen på Eurosport med flygbilder över svenska skogsmarker med kalhyggen och visar med avsky nätverket av vägar genom skogslandskapet. Men det går att åtgärda med ett bidrag till föreningens konto.

  Observation nr 1:
  Det syns inte ett enda vindkraftverk på bilderna.

  Observation nr 2:
  Om storstadsbor vill utnyttja allemansrätten behövs faktiskt bil- eller cykelvägar ut i skogen.

  Observation nr 3:
  Om storstadsbor vill torka stjärten och pudra näsan är det bra om det finns cellulosaprodukter från skogen i engångsförpackningar.

  Jag frågar:
  Vem betalar 100:- i månaden till Naturskyddsföreningen för att få använda begagnat toapapper och för att förlora möjligheten att ta sig ut i skogen och plocka sina egna bär eller sin egen svamp?

 38. tty

  Carbomontanus #31

  ”Det har ikke vært størje å se nå i alle år og det er ille.”

  Faktum är att tonfisk börjat visa sig i norska vatten igen de senaste åren. Men det blir nog aldrig mer (under den här mellanistiden) som under det postglaciala klimatoptimat då tonfisken gick långt in i Östersjön (det finns gott om tonfiskben i Stor Förvar-grottan på Stora Karlsö).

  En ordningsfråga: är det verkligen en Homo sapiens på bilden? Supraorbitalbågarna är väldigt kraftigt utvecklade och hjärnskålen är misstänkt smal. På mig verkar det mera som en Homo erectus eller Homo heidelbergensis.

 39. Gunbo

  Lena #34,

  ”Just det här med hur mycket vi egentligen skapar själva och utnämner till en ”verklighet” är i sig rätt märkligt.”

  Och det riktigt märkliga är att det finns lika många ”verkligheter” som det finns människor. (Säger en som lyssnat på mängder av människors verklighetstolkningar.)

 40. Gunbo

  Gunnar Strandell #36,

  ”Gör du alltid så, eller bara när det känns ”rätt”?”

  Jag gör nog alltid så. Det är därför jag kallas kålsupare.

 41. pekke

  Gunnar S. #37

  Vi har nog nu mer skog en det här landet haft på mer än 100 år !

  Det är bara att ta en resa upp å ner i landet, vad ser man mest av ?

  Skog, skog, och ännu mer skog !

  Tog själv en tripp från Kallsta via Västerås, Uppsala och upp till Haparanda, sedan ner till Jämtland via inlandsvägen och därefter hem till Solstaden med husbil sommaren 2013, vad såg jag mest efter vägen ?

  Skog !
  Tyvärr även där utsikten för turister skulle vara fantastisk !

  Kalhyggen gör att ett antal andra växter, insekter och djur får en chans i en miljö under några år som de normalt inte har i en fullvuxen skog.

  Förr så brann skogarna kanske i veckor vilket gjorde plats för diverse udda växter och insekter innan storskogen tog över igen.

  Kalhyggen ger tillbaks lite av det innan storskogen tar över.

  Fast våra naturmänniskor verkar inte begripa det, kalhyggena ger för en kort tid plats för de växter, insekter och djur som inte gillar storskogen innan storskogen tar över igen.

  Fast det är kanske så att de vill ha så mycket skog som möjligt så att vi kan elda upp den i alla nya fina biobränslekraftverk som måste byggas om vi lägger ner kärnkraften ?

 42. Gunbo
  Jo fast grundidén med att skapa gemensamma myter och berättelser handlar ju om just gemenskapen. Att alla tror på samma sak och därmed kan jobba för ett gemensamt mål. Det är ju en av de saker som förmodligen har varit avgörande för att just vi är den arten av släktet Homo som står kvar här nu.

 43. pekke

  ” Din kommentar inväntar granskning ”

  Jaha !?

 44. pekke

  OK
  Bortse från min kommentar #43

  Fast ibland verkar det segt även om man är känd.

 45. tty
  Jag undrar också över bildens ursprung. Skallen ser väldigt ålderdomlig ut måste jag erkänna. I ock för sig uppvisade också de tidiga Sapiens en del ålderdomliga drag men det vore bra med en länk till bilden tycker jag.

 46. pekke

  Lena K. och tty.

  Troligtvis nån av våra förfäder.

  https://www.google.se/search?q=skallar+homo+sapiens&biw=1308&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-7s6VZDMLer9ywP–IDYAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ

  Men ganska nära antar jag.
  http://se.photaki.com/picture-homo-sapiens-sapiens-skalle-reproduktion_454264.htm

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Neandertalm%C3%A4nniska#/media/File:Neandertal_vs_Sapiens.jpg

 47. Håkan Bergman

  Nämen va fan, det är ju Dart Vader utan grillen!

 48. pekke
  Been there, done that! 😀

 49. pekke
  Dessutom ar jag bläddrat igenom några av mina böcker här om människans utveckling.

 50. Problemet med bilden är löst från skribenten själv (via mail). Jo det ÄR en Sapien.

  http://www.theguardian.com/books/2014/sep/21/sapiens-brief-history-mankind-review-yuval-noah-harari

 51. Gunnar Strandell

  pekke #41
  Då har vi ju fått samma information med likartat innehåll, fast insamlad på olika sätt. Varifrån får Naturskyddsföreningen sina uppgifter och varför står de i strid med det vi inhämtar?
  Var är verkligheten och spelar det någon roll i en värld där framgång mäts i hur många man lurat och hur mycket de har betalat eller hur lite de fått betalt.

  Hederlighet har blivit ett skällsord med negativ klang och är närmast motsatsen till att vara ”smart”

 52. Ulf L

  Jag är fascinerad av hur stor del av våra liv som utspelas i våra huvuden. Vi ser några svarta krumelurer på ett vitt papper men i vår hjärna växer Tolkiens värld upp, med alver, troll, dvärgar och orcher upp. Det är så mycket som sker i våra huvuden när vi ser dessa små och få krumelurer. En bekant till mig läste en roman som utspelar sig till en del i ett hus och hon naturligtvis skaffar sig en inre bild av. En bit in i romanen upptäcker hon att trappan i hennes inre hus inte stämmer överens med romanens. Det blev stopp, hon kunde inte läsa vidare. Hon blev tvungen att i sitt huvud anlita hantverkare som bygger om hennes inre hus så att det stämmer med bokens. Sedan kunde hon läsa vidare.
  En annan sak är att mycket av våra tankar rör framtiden, vad vi ska göra i helgen, äta i kväll etc. men framtiden existerar inte nu. Det är en föreställning i våra hjärnor om vad komma skall. Även när vi tänker bakåt i tiden så är det våra föreställningar det handlar om. Det förflutna har visserligen hänt men det enda vi har är våra minnen som ju bara är dimmiga avbilder av vad som hänt, avbilder som dessutom kan vara fel. Det är så mycket som sker i våra huvuden och i jämförelse är det väldigt lite vi får utifrån vår kroppar genom våra sinnen.
  Det är i det perspektivet jag också vill se vetenskap. Vetenskap består i att bygga upp abstrakta bilder modeller i våra huvuden och att på ett strukturerat sätt ta stickprov, experiment, på världen utanför våra huvuden för att se om modellerna duger. Om de fenomen som våra modeller beskriver verkligen finns utanför våra hjärnor på det sätt våra ekvationer säger kan vi inte veta. I mina ögon har Claes har alldeles rätt när han ifrågasätter om fotoner finns annat än som matematiska uttryck på ett papper. Men samma sak kan sägas om det som han betraktar som verkligt elektromagnetiska vågor. För mig är det ett lika mystiskt fenomen som fotoner, vanliga vågor kräver ett medium men eter finns inte så hur överförs energin. På det sättet är både fotoner och vågor krumelurer på ett papper som bägge förklarar fenomen i naturen men om de är verkliga kan jag inte avgöra.

 53. Christopher E

  Jag har inte läst boken, men skummat några rescensionerna. Det hela låter rejält flummigt, tycker jag, lite i stil de spekulerande herrarna i Ancient Aliens på Historykanalen.

  Det är ju något av en självklarhet att abstrakt föreställande är en del av vårt intellekt, och att vårt intellekt är grunden i människans framgång i antal och utbredning. Men en ”mutation” för 70000 år sedan? Knappast något som går att belägga. Och dessutom kunde även neanderthalare föreställa sig abstrakta världar, inte mycket mening att begrava sina döda med ritualer inför ett liv efter detta annars. Hade neanderthalare samma ”mutation” helt oberoende?

  Det är säkert en underhållande bok, men i alla fall om människans tidiga utveckling håller jag nog mig hellre till antropologer än historieprofessorer.

 54. Carbomontanus

  @ 38 tty & al

  Jeg så efter. Joda, ryktene stemmer. Det har vært observert og fotografert og man drøfter størjefiske nordover. Hamarøy er nevnt.

  Andre og sikre kilder opplyser at norge på 50-60 tallet har vært verdens største eller mest grassate størjefisker, men vi har ikke sett snurten av den i butikken, så japan må ha vært verdens mest grassate oppkjøper. Det er snakk om tusenvis av kroner pr kilo.

  Folk vet ikke hva fisk er. Den smaker ikke på langt nær så godt som hvalbiff og seibiff, og kunne gjerne la`s i fred til vi fikk den helt frisk på brygga igjen.

  Jeg leser at den også i senere år har passert Øresund og gått inn i søndre Østersjøen.

  De er voluminøse og veier opptil 500 Kg og svømmer med et veldig tempo, så de har adskillig høyere kroppstemperatur enn havvannet, og relativt rødt kjøtt.

  Men skal man ha flyvefisk av det virkelig sporty slaget så kan man like gjerne bruke sei og makrell.

  Et virkelig godt råd: Lettsalta torsk ligger idag i frysediskene. I beste fall så er den behandlet strax og forpakket. Den er iallefall prima. Ta den frem og legg den i kjøleskapet, og idet den er halv- tint snitter man den i skiver og tar den på kneippbrød. det er verdens beste sushi, ingen over ingen ved siden og dramatisk mye billigere.

  Det er som med grønnsaker, fisk skal spises både som råkost og kokt, så man må se opp for alle gamle resepter der man faktisk spiser rå fisk. Lettrøkt kaviar for eksempel. Surstrømming er mest for kjennere og til å jage fienden med, men gravet fisk av ymse slag er rå fisk og ofte meget fin.

  Den fine måten er å lettsalte og fryse og ta den frem igjen og la den tenke seg om. Både sild og makrell har fordel av den behandlingen og blir adskillig bedre enn laks i binge.

  Stoccavisso er Skrei tatt på Juksa inntil lofotveggen og kakket og bløgget strax og renset og hengt. Den blir da bare bedre og bedre og det må være så kaldt at det ikke kommer spyfluer.

  For å bli virkelig førsteklasses skal den henges i kirketårnet så den også får den rette lyden.

  Når den er hard som ved kan den sorteres, buntes, og sendes.

  Man slår den med neve- sten eller kølle og spiser flisene med fingrene , og den kan brukes som strø til å forsterke grønnsaksuppene.

  Stoccavisso har berget mange trøstesløse situasjoner.

  Fisk som er tatt på line eller død i trål er ikke førstesort. Det mest verdifulle er blodrand og rogn og lever og hue, som også er hva som først harskner og bederves, så det må behandles og sikres derefter. Man bør ta et godt eksempel av løvene og ta gørra først hvor alle vitaminene sitter, og filetene er hva som kan henges og lagres til dårligere tider.

  Kunne man gjøre det så ville man få 2-3 ganger så mye fisk.

  Det er forskjellen på prima helse og humør og det riktige politiske syn eller ikke om man gjør det slik.

  Da slipper dere å drøfte klima og kan mer drøfte miljø. Dette er helt opplagt med ferskvannsfisk, men også med sjøfisk er det stor forskjell på hvilket vann den har å leve i og om den er kyndig tatt.

  Man kan prøve i Bergen og Ålesund og Tromsø og Alta, fisken og de samme artene er ikke det samme som la oss si i Fredrikstad og Strømstad og Lysekil. Det samme er garantert kjent i Østersjøen.

  Sik og lågåsill er enda mer kritisk, avhengig av hvilket vassdrag er det alt fra dassmort til finere regnbueørret.

  Når det gjelder den hodeskallen må vi jo si at det neppe er en Sapiens. Men se også på hjørnetennene. de pleier å være kraftigere i tidligere arter.

  Hvorvidt de forsto universet,…… dette er værre å bedømme ut av sjelettene.

  I Peer Gynt, daarekisten i Cairo var det en viss professor Begriffenfeld som ville bedømme dette utav Peer Gynts skallemål. Hvilket regnes for at være feilaktig. Det er mer Synden som regnes for avgjørende for Forstanden.

 55. Ingemar Nordin

  En viss förmåga att skapa en framtidsbild finns nog hos de flesta däggdjur. Yttre stimuli skapar förväntningar som djuret reagerar på . Kortare tidsspann för hönor, längre för hundar och obegränsat för människan

 56. Gunbo

  Ulf L #52,

  Mycket bra skrivet!
  Jag brukar säga att den absoluta verkligheten visserligen finns men vår beskrivning av den är en tolkning av våra sinnesintryck, som passerar flera filter i hjärnan.

 57. Carbomontanus

  @#56 Gunbo

  Vi har Dieselfilter. Er det ikke iorden så clogger og fusker maskinen. Idag gikk det meget fint. Det er en Yanmar 2GM20.

  Jeg har to tykke bøker om det på PENSVM til Filosofi Grunnfag.

  1, The philosophy of physical science
  2, The Nature of the physical world

  Begge af SIR! Arthur Eddington, the man who understood the sun nobelprisvinner og senere æresmedlem af norsk astronomisk Selskap.

  Eddington visrer seg å ha vært kveker, og slo om seg med ei glose ”epistemology!” og vrøvlet ikke så rent lite på sine gamle dager.l men innimellom leser man gullkorn og geniale tanker og svært verdifulle prinsipper og parabler som man kan slå folk i hue med.

  Eddington står kun med ett ben på pidestallen, men der står han trygt. jeg formaner til at hvis dere vil hamle opp, så må dere se opp for Astrid Lindgren, Selma Lagerløf, Evert Taube, Emmanuel Sewedenborg foruten Linnaeus.

  Eddington er bedømt til å være paralell til Immanuel Kant når det kommer til den moderne fysikk.

  Og skrev et sted at om denne og hin forfatter begynte å befatte seg med virkeligheten, så ville det fra Peer- rewiew- hold hete seg at ”På dette punkt skeier forfatteren ut og beveger seg over i qvasi og para- vitenskapene!” det er Das Ding an sich som ifølge Eddington synes å være slik.

  Eddington har drøftet og befattet seg meget med filterne som synes å være i hue og foran opplevelses- evnene eller nerven.

  Man må bare passe på at man ikke har direkte jernplate eller planke foran forstanden.

 58. Alienna

  Gunbo #56

  Tack för den beskrivningen! Den snor jag. 🙂

 59. Guy

  Gunbo # 56

  Bra sagt! Filtren är tidvis mycket färgade.