80 ton is

12 isblock på sammanlagt 80 ton ligger nu på ett containerfartyg i hamnen i Le Havre fördelade på sex kylcontainrar. På kajen väntar långtradare för vidare transport. Blocken är glaciäris upplockade ur Kangerluafjorden utanför Nuup på Grönlands västkust. Destinationen är Place de la République i Paris där blocken kommer att ligga i klockform den 30 november för att sedan smälta under COP21 (FN:s klimatmöte 30.11 – 11.12).

Olafur Eliason
Olafur Eliason

Va?? Vad är nu detta?? Rimliga frågor med ett givet svar: En konstaktion! Konstnären är dansk-islänningen Olafur Eliason, en av världens mest kända konstnärer, nu aktuell på Moderna Muséet med utställningen ”Verklighetsmaskiner”. I ateljen i Berlin är 90 personer anställda.

Eliason: ”Konst har förmågan att ändra vår uppfattning och förståelse av världen, och isklockan gör klimatförändringarna vi står inför begripliga. Jag hoppas att den ska inspirera gemensam aktion.”

Ice_web
Isplockning i Kangerluafjorden

hemsidan gör man de välkända kopplingarna mellan arktiska isförluster och extremväder vid lägre latituder (vilket extremväder?? Orkanerna i Atlanten har gått ner 80% på tio år.) och naturligtvis standardutläggningen om sju meters höjning av havsnivån.

Detta är ju den självklara argumentationen i en fråga där det känslomässiga anslaget hos de flesta människor ger ett omedelbart och permanent avtryck i mellangärdet. Resultatet blir att hjärnans blodtillförsel stryps vilket medför total resistens mot alla avvikande fakta.

Som Roy Spencers (klimatforskare och ansvarig för NASA:s satellitmätningar) jämförelse mellan verkligheten och klimatmodellerna: De gröna mätpunkterna visar HadCrut4 seriens mätvärden för temperaturen vid jordytan, de blå mätpunkterna (UAH) är satellitmätningar och de svarta punkterna är klimatmodellernas beräknade värden. Det är dessa senare som är utgångspunkten för klimatpolitiken.

CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs-thru-2013
Jämförelse mellan observerad temperaturutveckling och klimatmodellernas beräknade värden

Eller ett diagram över havsnivåhöjningen:

sl_ns_global
Havsnivån 1992 – 2015 (satellitmätningar)
Havsnivån 1870 - 2000
Havsnivån 1870 – 2000 (pegelmätningar)

 

 

 

 

 

Eller aktuella israpporter för både Antarktis, Grönland och Arktis.

Utbredning av havsis i Arktis 2005-2015
Utbredning av havsis i Arktis 2005-2015

Den slutsats man måste dra är att berättelsen om klimathotet är helt frikopplad från fakta. Jag vill påstå att det för västvärlden och framför allt Europa handlar om en kulturellt betingad symbolfråga. En fråga som gör oss till våra egna fiender och som samlar oss till att gå i trupp. Inga argument slår detta. Under tiden hugger vi skogarna och fiskar ut haven. Lyssna på Jonathan Franzen (en av USA:s mest lästa nutida författare) i Skavlan (33:30 minuter in i programmet).

Sponsor för Ice Watch Paris är Bloomberg Philanthropies och projektet är en del av Artists 4 Paris Climate 2015. Projektet är fullständigt begripligt och logiskt mot bakgrund av erfarenheten att konsten speglar världen.

Hälsningar,
Göran

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Arktis is:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/old_icecover.uk.php

  Grönlands is:
  http://beta.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/b/m/s/d/e/accumulatedsmb.png

 2. pekke

  Mmm…
  Kostnad ?
  Energiåtgång ?
  Koldioxidutsläpp ?
  Har de klimatkompenserat med trädplantering på nån fattigs jordbruksmark i Afrika eller skickat stålar till nåt ” klimatprojekt ” i Kina eller Indien ?

 3. ces

  Byt ut grafen om havsnivåhöjningen mot en i centimeter eller meter. Journalister ser inte att det är mm i skalan utan ser bara den våldsamma höjningen.

 4. Gustav

  OT:
  http://www.di.se/artiklar/2015/11/12/usa-och-frankrike-dundrar-mot-varandra/

 5. Lasse

  Isarna på de bägge pol områdena är intressant att följa. Där skall uppvärmningen synas heter det.
  Men jag tycker att havsnivåerna är mer relevant att följa som en spegling av både uppvärmning och avsmältning. Dessutom finns det fina långa serier av pegelmätningar. Peglar som är lätta att avläsa och svåra att förvanska.
  Denna hemsida är en bra källa: http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
  Här är en skeptisk kommentar: https://stevengoddard.wordpress.com/2015/11/11/nasa-math-81-of-active-tide-gauges-are-below-average/

  I radion fick en glaciärforskare berätta om smältande glaciärer på Grönland-med motivet att vi bör vara vakna (Heads up). Lilla istiden går mot sitt slut eller kommer Grönland att bli som vikingarna upplevde det?

 6. Goran

  Jag har roat mig med att titta på gamla sjökort från 1812 – 1813 och kan konstatera att när dom mätningarna gjordes var havsytans nivå i Sverige betydligt över dagens nivå. Lite svårt att få en exakt uppfattning men bedömningen är att nivån låg 50 – 60 cm (600 mm) över dagens nivå.

 7. Goran

  Att det sker en liten uppvärmning av klotet är utan någon som helst tvekan. Att detta till stor del beror på ökad globalstrålning är lätt att följa.
  Ökningen av den direkta strålningen har också ökat vilket självklart ger en ökning av temperaturen.
  Ökningen av globalstrålningen med mera än 10% sedan 1983 har gett oss i Sverige en ökning av medeltemperaturen med ca 0.7 grader.
  Största temperaturökningen är på vår, sommar och höst medan vinterperioden har en liten ökning av temperaturen.
  För mig indikerar detta att det är globalstrålningen som ger oss detta välbefinnande.

 8. Lasse

  Angående avsmältande glaciärer så har denne skeptiker sett ett mönster.
  Kolla även kommentarerna där en viss periodicitet (AMO) visas:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/11/13/scientists-recycling-the-identical-scam-from-75-years-ago/#comment-551803
  Varför har vi en tyst period från våra forskare mellan 1950 och 1980?
  Kanske är vi skeptiker vaknare än vad som klimathotare vill se!

 9. Latoba

  Ännu ett lågvattenmärke för SvD 2 grader. Läs detta.
  http://www.svd.se/6-svar-som-retar-klimatskeptikerna/#sida-1

 10. Guy

  Latoba, kan du klippa och klistra SvD artikel. Jag kommer inte åt den.

 11. Peter Stilbs

  #10 – den är ganska lång – upprörande att de låter en person från Rockströms skojerifabrik svara på de konstruerade halmgubbefrågorna – han verkar ha ungefär samma bakgrund som JR – dvs kan ingenting egentligen i ”klimatfrågan”

 12. jensen

  Ces N:o 3

  Bra förslag!
  Då ser man att havsnivåhöjningen är 0.22 m på 145 år. Dvs. 1,5 mm/ år.
  Hur man i samband därmed skall förhålla sig till landhöjning kan jag inte gå in på
  Under min livstid har jag dock inte sett strandlinjen förändra sig på ett i ögonenfallande sätt .För mina 76 år gamla ögon ligger den i stort sett oförändrad.

 13. Ann L-H

  OT
  Efter att tidigare ha legat hälsosamt lågt verkade GP i går komma igång med klimatfrågan inför årets Sista-Chans-COP.
  Debattsidan har fortfarande stängda dörrar till skeptiska inlägg, ingenting nytt med det.
  Men, igår presenterades en positiv anmälan av Naomi Kleins ”Det här förändrar allt. Kapitalism kontra klimatet” av, en som Hasse A. en gång uttryckte sig ”värdig representant för …” kultureliten. Den får stor plats på kultursidan.
  Under samhällsredaktionen på utrikessidan kom samtidigt ett litet reportage från två reportrar, som följer vår framtidsministers resa i Kina. Begreppen smog, föroreningar och klimatfrågan blandas lite hur som helst. Möjligen har de fått inspiration från Obamaadministrationen, men upplysande är det knappast och citat:
  ” … Kristina Perssons besök i Kina är även en del i ett större internationellt samtal, inför klimattoppmötet i Paris i slutet av november. För att inte riskera ett nytt misslyckande, som det i Köpenhamn, är det viktigt att ha Kina med sig…”.
  Misslyckande i Kina? Jag har skrivit till deras närmaste chef och undrat om de medvetet arbetar för att vi skriver under COP21 och därmed överger vår suveränitet och bejakar global planekonomi eller om de två bara är ”nyttiga idioter”. Sådana frågor får man inte ställa, blev svaret.
  Ansvariga på GP har lovat att ”det kommer mera”, det har jag också lovat.

 14. Lasse

  Roande läsning för er som ännu inte är övertygade att modeller är så tillförlitliga-oroande för er andra:
  http://wattsupwiththat.com/2015/11/12/a-tale-of-two-convergences/#comment-2070772
  Mark Twains kommentar:
  ”It’s not what you don’t know that kills you, it’s what you know for sure that ain’t true.”

 15. Lasse

  #9
  6 svar som retar klimatskeptikerna är en bra utgångspunkt för en diskussion.
  Eller inte?
  Den har med två av de schabloner som gör att all vetenskaplighet är meningsfull.
  97% samt att HELA Grönland smälte på en dag!
  Sista svaret är ju väldigt retfullt: KORTA SVARET: Klimatmodellerna har brister, men är tillräckligt säkra och visar på tillräckligt oroande scenarier för att vi verkligen borde agera.
  De har ett syfte och det är inte att spegla en verklighet!
  Kolla Willis E i WUWT idag!

 16. Att överdriva hör till. Vi känner till detta från Sverige med TV-favoriten Rockström. Han talar om havsnivåhöjning på upp till två meter. I sin bok med häftiga foton av Mattias Klum anger han vilka som är hans auktoriteter, vilka han stöder sig på när det gäller detta. Det är bara det att hans auktoriteter förutspår en höjning till 2100 på ca 31 cm. Se mer om detta på http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov06.htm

 17. L

  Eftersom SvD skriver bakom en betalvägg är det bara tre saker som retar mig. Först att dom påstår att klimatskeptiker menar att det inte förekommer några klimatförändringar. Eller att dom inte beror på människor. Men mest retar jag mig på att dom kallar Johan Kuylenstierna en av Sveriges ledande klimatforskare. Han är inte mer klimatforskare än Johan Rockström eller Anders Wijkman.

  Det som retar klimatskeptiker i allmänhet är fördumningen bland journalister och politiker.

 18. L

  Det som retar klimatskeptiker i allmänhet är fördumningen bland journalister och politiker …

  … och även fördumningen som sker på våra universitet (nödgas man väl tillägga)

  Speciellt bland alla dem som där kallar sig ’forskare’ för att de har en tjänst som krävde doktorsexamen. Och som tror att de därför håller på med ’vetenskap’ när de producerar rena skrivbordsprodukter utan någon som helst koppling till empiri eller den vetenskapliga metoden.

 19. Angående den pågående fördumningen på universiteten så har några nyliga fall i USA (bla på Yale) varit i blickfånget där. Dessa belyser den fullständigt perversa förvridningen av vad ’högre utbildning’ har kommit att bli i många fall, och hur den perverterats genom ohejdad PK-fanatism, lika ohejdad vänster-likformning bland dess fakultet och den kränkthetskultur och tillhörande krav på att skyddas från allt som kan upplevas minsta lilla obehagligt som ju dessa bejakar aktivt. Skydd från ’obehag’ inklusive att behöva klara tentor (och ev inte göra det) eller tom tankeexperimentet(!) om möjligheten att stöta på en Halloween kostym som vissa (eventuellt, skulle kunna) uppfatta som stötande (det var Yale)!

  Komplett dårskap som försiggår på många campus där! Läs (tex) dessa och förfäras:

  http://www.usatoday.com/story/opinion/2015/11/11/raise-voting-age-25-yale-missouri-protests-political-debate-column/75577468/

  https://www.commentarymagazine.com/american-society/racial-hoaxes-college-campus/

  http://www.nytimes.com/2015/11/12/opinion/mizzou-yale-and-free-speech.html?ref=opinion

  http://www.realclearpolitics.com/articles/2015/11/12/yales_scary_halloween_tale_128701.html

 20. Goran Ahlgren

  #1 John Silver
  Tack för en bättre länk. Jag har gjort några redigeringar i ett försöka att göra inlägget mera läsbart för dem som inte är stamgäster på KU.

 21. Svend Ferdinandsen

  Det kunne være roligt om det blev så koldt at blokken ikke smelter.
  Gad vide om de så sætter varmelegemer på den?

 22. latoba

  #10 Guy
  Jag har gjort en Word-fil av texten (utan bilder) av artikeln i SvD. Den är fyra sidor lång. Hu kan jag skicka den till dig (och ev andra) som vill ha den?

 23. Guy

  Latoba, vore skoj att läsa den. Moderatorn vet mailadressen.

 24. Ingemar Nordin

  Göran, du presenterar ett dilemma som rör konsten och sanningen.

  Hur långt kan en konstnär gå i sin gestaltning utan att det finns en koppling till verkligheten? Var monumentalkonstnärerna under Stalin och Hitler stora konstnärer? Kan man ge dem credit för sin konstnärliga talang fast de valde att gestalta en sjuk sak?

 25. Guy

  Tack Latoba för artikeln. Flummigt så det räcker till och blir över. Känner Kuylenstierna till att artikelförfattarna implicerar att det är han som säger det som står i artikeln? Om han verkligen är en paleoklimatolog så borde han skämmas eller så får kollegerna här på bloggen skämmas för paleoklimatologin.

 26. Goran Ahlgren

  #24
  Ingemar! Ytterst intressant frågeställning. Jag skulle vilja påstå att det hänger ihop med konstens ärende. Vissa ärenden är tidlösa och existentiella, andra är bundna till en samtid. Men är det konst tycks även när samtiden blivit dåtid en kärna finnas kvar, men nu med ändrad innebörd.

  Hmm??

 27. Tommy Andersson

  Jävulusiska idioter.
  90 procent av det som görs för miljön gör det värre.
  Har dom innget föstånd ! ?
  Är det konsigt att isen smälter om man drar ner det kalla skiten till paris.
  Är dom dumma eller ?
  Medans folk dör i motsättningar inom politiken så släpar dom ner is till paris….
  Intiligenstest eller., kan behövas ….
  Och vi skattebetalare får pröjsa skiten.
  Lägg ner kulturtjafset.
  Idioti ?
  Vad trött man blir!

 28. Holmfrid

  #27,
  Ja nu har fransmännen fått annat att tänka på – IS `s övningar i Paris i natt. Troligen ställs COP in trots Romsons dumma kommentar.