UAH för juli 2015

UAH Juli 2015

Roy Spencer har nu publicerat resultatet för satellitmätningarna enligt UAH för juli 2015. Resultatet är + 0,18 grader C.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. KARLP

  kan man få ställa en lat fråga, Man ser dessa rapporter varje månad på det här forumet men jag har aldrig fattat vad det här deltat är +0.18 grader C.På y står det
  81-10 är det 1981-2010 medelvärde för juli?

 2. Björn

  Tack Lena! UAH är månades thriller. Självklart kan inte den globala temperaturen gå upp, utan snarare ner, vilket är förväntat när den totala solaktivitetens alla parametrar avtar. Satelliterna ger de objektiva värdena jämfört med subjektiva termometeravläsningar.

 3. Thomas P

  Filerna är fortfarande listade som beta. Vet någon som följer Spencer bättre om hans nya kod finns publicerad och om i så fall någon utomstående hunnit granska den?

 4. Christopher E

  #1 KARLP

  Ja, du har uppfattat det rätt. Juli i år var 0,18° varmare än genomsnittet för juli 1981-2010 (alltså 30 års genomsnitt).

 5. tty

  KARLP #1

  +0.18 är differensen mot medeltemperaturen över hela perioden 1981-2010. När det gäller globala temperaturer gör man ingen skillnad på olika månader eftersom det inte finns någon årscykel. Fast egentligen borde det finnas det eftersom jordbanan har en excentricitet av 0,017 vilket innebär att solstrålningen faktiskt varierar med 80 W/m2 under året (att jämföra med de 3,7 W/m2 som en fördubbling av mängden CO2 anges ge). Denna årliga variation jämnas dock helt ut av klimatsystemet.

 6. tolou

  Och SMHI räknar på genomsnittet 1961-1990 och då förstår man att vi i år haft ”normal” (sic) temperatur i Juli…

 7. Olle R

  tty, man skiljer på de olika månaderna, annars blir det tokigt med tydlig säsongvariation. För Juli är alltså referensen medelvärdet för alla julimånader under 1981-2010. Trots detta kan det finnas en säsongsvariation i anomalierna, vilket då beror på att säsongsvariationerna ändrats sedan basperioden. Detta syns exempelvis i ERSST och HadSST de senaste åren.

 8. Christopher E

  #1,4,5

  OK. Jag litar på tty. Jag var faktiskt helt ärligt övertygad om varje månad var medelvärdesbildad separat, men hade tydligen fel och ursäktar att jag missledde.

 9. Christopher E

  #8, #7

  Eller inte???

 10. Ingemar Nordin

  tty har förstås rätt som alltid. Det som redovisas är den globala anomalin jämfört med 1981-2010, oavsett månad.

  Den omtalade El Nino verkar dröja…

 11. Kenneth Mikaelsson

  Ingemar

  Nä den existerar men försvinner i avkylningen som nu råder.. vänta bara .. när den går över i en la niná
  så kommer det att uppenbaras för fler… vi kommer nog att se en liten spik i temperatur över årsskiftet men sen är det kälkbacke…

 12. Christopher E

  Jag försökte kolla vad månadsvärdet i UAH jämförs med, och jag tolkar denna text i månadsrapporten (här för juni) som att det är varje månad som medelvärdesbildas var för sig:

  ”June temperatures (preliminary)
  Global composite temp.: +0.33 C (about 0.59 degrees
  Fahrenheit) above 30-year average for June.”

  Alltså 30-års medelvärde för juni, inte totalt medelvärde.

  http://nsstc.uah.edu/climate/index.html

  (PDF-filen som länkas längst ned)

 13. Ingemar Nordin

  Christpher E #12,

  Jo, jag håller med med om att citatet kan tolkas så. Men det verkar stolligt att ha olika normaler för olika månader. Onödigt helt enkelt. Och vad menar man i så fall med den globala trenden? Har varje månad sin egen trend?

 14. Thomas P

  Ingemar #13 Det är normalt när man räknar med anomalier att filtrera bort årstidsvariationer genom att titta på månad för månad och jag tror även UAH gör detta. Tty nämner jordbanans excentritet, men mer betydelsefull är nog hur vi har mer landmassa på norra halvklotet vilket ger större årstidsvariationer än på södra halvklotet.

  Den globala trenden är trend i anomalierna. Det finns ingen anledning att ge varje månad sin egen trend eftersom man just filtrerat bort årstidsvariationen.

 15. Gunbo

  Självklart måste man jämföra månad med månad, annars blir det ju helt fel. Slår man inte ihop alla månadsmedelvärden för att få ett årsmedelvärde ungefär som man slår ihop alla dagsvärden för att få ett månadsvärde?

 16. Olle R

  Det kan som sagt finnas kvar en viss årstidsvariation i anomalierna om årstidsvariationen ändrats sedan basperioden. Därför kan det vara lämpligt att ha 12 månaders löpande medelvärden etc ( som i grafen ovan), för över ett år jämnas alla sådana småfel ut.
  Om man ska vara riktigt petig så ska man också korrigera för månadernas olika längd om man ska göra årsmedelvärden av månadsvärden.
  Det är betydligt enklare att bara hålla sig till årsmedelvärden om man man ska räkna och räkna om i ett kalkylark. inget krångel, inga småfel, inga säsongsvariationer. klimatförändringar är ju långsamma processer så helår duger utmärkt att jobba med

 17. Ingemar Nordin

  Thomas P #14,

  OK, jag får väl ge mig då. Mer landmassa ger större årsvariationer. Men att visa anomalier i förhållande till samma månad tidigare år istället för i förhållandena till tidigare månader samma år blir ju lite lurigt tycker jag.

 18. Rune

  Så har Obama lagt fram sin plan för att få ned CO2 halten i atmosfären och givetvis frågar en vän av ordning vilka ”siffror” talar vi om? I klartext betyder det att Obamas satsningar på att avveckla kol/olja skulle sänka temp. med två hundradels grad C fram till år 2100. Priset på dessa ”sänkningar” är förödande inte bara för den amerikanska ekonomin, utan även den globala. För USA’s del kommer det att kosta och dem kumulativa ekonomiska effekterna av högre energipriser kommer att vara hundratusentals förlorade arbetstillfällen och mer än 2,5 biljoner dollar i förlorad ekonomisk tillväxt. Redan idag är de höga energipriserna en snara om halsen för fattiga och arbetslösa amerikaner.
  Obamas scenario är att hålla u-länder borta ifrån industriell och ekonomisk tillväxt och därmed orsaka en eliminerig av befolkningen i u-länderna.
  Egentligen har meningen alltid varit det allt sedan miljöorganisationer fick ordentligt fäste på 60 talet då WWF grundades (1961) och Prins Bernhard (initiativtagare till Bilderberggruppen 1954). Nästa ordförande var ingen mindre än Prins Philip som ville, ”återfödas som ett dödligt virus som kunde eliminera en stor del av jordens befolkning” (läs u-ländernas).
  WWF och andra miljöorg. stöder naturligtvis Obamas planer på en ”återgång till naturen”.
  Det är många idag som inte sticker under stol om vad de anser om hur många den här jorden kan sörja för. Paul Watson (en av Greenpeace grundare) som startade Sea Shepherd org. menar att denna jord kan bara hysa 1 mild. människor. Anders Wijkman går ytterligare ett steg och har funnit att endast 500 milj. bör finnas på denna planet. David Attenborough har numer sällat sig till skocken malthusianer och menar att likna människan med ”pest” (antar att han inte menar sig själv) Den gamle ”dykaren” Jacques-Yves Cousteau hoppades att någon kom på något som tog död på 350 tusen om dagen.
  Nyligen var Obama och hälsade på släkten i Kenya. Det han höll inne med var att landet i fortsättningen måste räkna med, att ”klimatet” inte tillåter något högre välstånd i landet.