Carbon Dioxide: Friend or Foe?

  CO2

Rubriken här är densamma som titeln på en bok av Sherwood B. Idso (Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change) från 1982. Sedan den tiden har klimathotsfrågan ju blivit den stora globala miljöfrågan. Dess naturvetenskapliga grund har stötts och blötts och på senare tid har även det alltmer uppenbara politiska målet kommit upp i ljuset. Den ekonomiska sidan, dvs de sociala kostnaderna för användningen av fossila bränslen kontra nyttigheterna (SCC, Social Costs of Carbon), har däremot hamnat i debattskugga.

Är det en vinst eller förlust för samhället att använda fossila bränslen? I media är S. Idso´s frågetecken borta. Alla ”vet” ju numera att koldioxid är vår fiende, en fiende som måste begränsas och beskattas enligt politikerna här i väst. Men, hur vet vi det som barn ofta säger. Eller vad vet vi egentligen?

Inför Rio-konferensen hade administrationen kring president George H. W. Bush låtit utföra ekonomiska kalkyler för de kostnader, som skulle följa av en eventuell begränsning av växthusgaserna och de visade att det skulle bli oerhört betungande. Sedan gick det ändå som det gick där nere i Rio. Klimatkonventionen blev till ”vetenskap” när politiker från de flesta av jordens stater satte sina signaturer under dokumentet och Kyotoprotokollet, några år senare, föregicks märkligt nog inte av någon officiell ekonomisk analys.

Fram emot 2005 eller så började en grupp politiker i och kring det brittiska finansdepartementet att diskutera kring de fossila bränslenas ekonomi. Det hade inte genomförts någon nationell studie över de ekonomiska konsekvenserna av en minskad användning av fossila bränslen. Den analysen hade IPCC fått ansvar för! En nationell vetenskaplig undersökning efterfrågades, det var naturligtvis önskvärt, men som Rupert Darwall skriver ”Be careful what you wish for”.

Gordon Brown gav den åsidosatte Nicholas Stern uppdraget att leda utredningen. Sternrapporten publicerades i oktober 2006. Det var ingen tvekan. Koldioxiden, utgjorde ett stort framtid hot. Rapporten förutsåg oerhörda kostnader framöver – om vi inte gör tillräckligt nu. Rapporten blev dock hårt kritiserad inte minst av ekonomkollegor, eftersom beräkningarna grundades på ett orealistiskt lågt värde på diskonteringsräntan. Det vidlyftiga tidsperspektivet och okritiskt eller kanske medvetet val av de klimatvetenskapliga rådgivarna, H. J. Schnellnhuber och Stefan Rahmstorf, stärkte knappast rapportens trovärdighet inom andra delar av vetenskapssamhället. Trots kritiken fick rapporten genomslag i debatten och Sternrapporten har sedan dess hanterats av media och politikerna ungefär som IPCC/SPM-rapporterna dvs att ”science is settled” och därmed basta. (Uppgifter angående Bush och Stern från The Age of Global Warming, Darwall).

 

Sternrapporten är tio år nu, men snart nog kommer det att finnas andra analyser att fördjupa sig i. Under Heartlanddagarna i juni i år (ICCC10) meddelades att den NIPCC-rapport som ska publiceras under hösten (Climate Change Reconsidered II: Human Welfare, Energy, and Politics) handlar om SCC.

Craig Idso (Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change) gav en kort men intensiv sammanfattning om varför det behövs en ny och uppdaterad rapport. Kort och gott, nuvarande beräkningar är ”deeply flawed”. De grundas på utsläppsscenarier, klimatprojektioner med allsköns påverkan, diskonteringsränta m.m. och samtliga med diskutabelt höga eller låga värden allt efter önskat resultat och sammantaget skapar de enligt ekonomen M. Weitzman ”a problem from hell”. En ytterligare och kanske än allvarligare brist är att kostnader är väl representerade medan de fossila bränslenas positiva värde som t.ex. att de utgör grunden till vår moderna välfärd och koldioxidens välgörande biologiska effekter mer eller mindre glömts bort.

Kriminellt eller värre enligt Idso.

51BVs7qUXlL._SX363_BO1,204,203,200_ (2)

C.Idso menade att när de positiva effekterna tas med i beräkningen byter SCC tecken. Slutsatsen blir naturligtvis att det inte finns någon anledning att begränsa användningen av fossila bränslen!

Länk: http://climateconferences.heartland.org/iccc10/ Scrolla ner till Craig Idso.

Höstens NIPCC-rapport kommer förhoppningsvis lagom till COP21.

Idsos genomgång låg efter det att William Happer hade beskrivit Climateland med hjälp av Alice i Underlandet och när Idso gått ner från scenen för att lämna plats för nästa talare avtackades han med orden ”I think you will never see a paper that more totally support that we are living in an Insane Rabbit Hole”.

 

President Obama har ambitionen att med hjälp av ett skrämmande högt SCC införa någonting i stil med koldioxidskatt. Patrick J. Michaels (CATO Inst.) vittnade nyligen inför The committee of natural resources med en tung genomgång av o/vetenskapen bakom SCC beräkningarna.

http://wattsupwiththat.com/2015/07/22/patrick-j-michaels-testifies-before-the-committee-of-natural-resources-at-the-hearing-an-analysis-of-the-obama-administrations-social-cost-of-carbon/

I länken ovan finns en länk till hans skrivna underlag vilket avslutas med:

“The Social Cost of Carbon as determined by the Interagency Working Group in their May 2013 Technical Support Document (updated in November 2013 and July 2015) is unsupported by the robust scientific literature, fraught with uncertainty, illogical, and thus completely unsuitable and inappropriate for federal rulemaking. Had the IWG included a better-reasoned and more inclusive review of the current scientific literature, the social cost of carbon estimates would have been considerably reduced with a value likely approaching zero. Such a low social cost of carbon would obviate the arguments behind the push for federal greenhouse gas regulations.”

En vittnesberättelse som verkligen är värd att föras upp i ljuset för diskussion.

 

Och, vad produceras här i landet? ”Blott Sverige svenska utredningar har”. Timbro gav under hösten ut en sådan, ”Rätt pris på koldioxid”. Författare är Jacob Lundberg doktorand i nationalekonomi. Han verkar inte ha någon kunskap om skillnaden mellan CAGW och AGW och ordet förnekare kan han inte låta bli. Han skriver:

”inom naturvetenskapen råder numera konsensus om att människan bidrar till växthuseffekten. Tyvärr finns det politiker och debattörer som av ideologiska skäl förnekar att människan bidrar till global uppvärmning”.

Föga förvånande är därför att rapporten saknar en diskussion om koldioxidens positiva värde.

Skäms Timbro!

J. Lundberg upplyser i varje fall om att Sveriges koldioxidskatt är 1080:- per ton vilket är ungefär tre gånger så högt som genomsnittet.

skarmavbild_2014-11-19_kl._09.18.25

 

http://timbro.se/rapporter/ratt-pris-pa-koldioxid

 

thQMPMAX0W

Om/när det visar sig att koldioxiden, grundad på beräkningar från aktuell vetenskap, ett mer allmänt accepterat värde på diskonteringsräntan och hänsyn till de fossila bränslenas positiva effekter, är vår vän och inte fiende bör vi kunna se fram emot att snart slippa koldioxidskatt och istället få ersättning för våra koldioxidbaserade fotavtryck.

imagesA8X0KVJG

Ann Löfving-Henriksson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Ann,

  jag har nu faktiskt fått någon som sagt sig vara villig att hålla emot mitt vad:

  ”Innan decenniet är över kommer vetenskapen att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fossila bränslen som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden”.

  Om vi ändå kunde hoppas på ännu en climategate – men låt oss hoppas att det inte behövs

  utan att de folkrika nationerna sätter stopp

 2. tolou

  Undrar egentligen hur mycket grönare planeten blivit antagligen tack vare ökad co2-halt & temperatur(och luftfuktighet?).

  Vad är fördelarna med tanke på ökade möjligheter till matproduktion inkl. kött när vi skall föda 10 Mdr människor om 30 år?

  http://www.co2science.org/subject/other/co2amp.php

 3. Ingvar

  Bra Ann.
  Påminner mig om boken
  ”The moral case for fossil fuel”
  av Alex Epstein

 4. Ingemar Nordin

  Tack Ann,

  En stark kritiker till Sterns är IPCC-medarbetaren Richard Tol som förgäves försökte få den senaste rapporten att ta med en balanserad analys av de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell uppvärmning.

  http://richardtol.blogspot.se/2014/09/stern-on-hardtalk.html

 5. sibbe

  Klimat del 2

  Hur allvarligt är en temperaturökning på 0,8° C på 135 år? Alltså ca0,006 C/år? Hur säkra är vi på att det är CO2 som har förorsakad den här ganska lindriga temperaturökningen?
  Allt fler vetenskapare tvivlar på detta: http://joannenova.com.au/2015/07/less-than-half-of-climate-scientists-agree-with-the-ipcc-95-certainty/http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2015-climate-science-survey-questions-and-responses_01731.pdfhttp://oss.sagepub.com/content/33/11/1477.full

  Vi befinner oss i slutskedet av en mellanistid. Under de senaste 3 miljoner åren har vi haft istider som varade ca 120000 år per gång, avbruten av kortvariga mellanistider på 10000 – 15000 år, de senaste 10000- 12000 år.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Eem: Eem (Sangamon-interglacialen i Nordamerika, Ipswich-interglacialen i Storbritannien, Riss-Würm-mellanistiden i Alperna) var en mellanistid som startade för cirka 131 000 år sedan och innebar en värmeperiod på minst 10 000 år, följd av en snabb avkylning med en gradvis temperatursänkning som gick över i nästa istid – Weichsel-istiden.
  Under värmetoppen för 125 000 år sedan växte hassel och ek ända upp till Uleåborg i Finland och det var skogklätt så långt norrut som till Nordkap i Norge, som nuförtiden är tundra. Havsytan låg 5–8 meter högre än nu, vilket pekar på att jorden var mer fri från is, möjligen var inlandsisen på Grönland delvis bortsmält. Skandinavien och Finland var en ö omfluten av Eemhavet, troligen till följd av det högre vattenståndet och en större isostatisk nedpressning av jordskorpan av Saale-isen som föregick Eem-interglacialen
  – så här varmt har vi det inte än, långtifrån! (Våra gener simmade då ännu i vår herres reagensglas där han tillagade en cocktail som sedermera befruktade en homo-erectus-hona).
  Postglacial tid är tiden efter senaste istiden, det vill säga den mellanistid som vi med största sannolikhet lever i. Det vetenskapliga namnet är holocen.
  Postglacial från en tid efter senaste istiden då en kraftig klimatförbättring inträdde, vilket brukar sägas betyda 10.000 C-14 år före nutid eller ca 9.500 f. Kr. Klimatoptimum inträffade för 7.000-5.000 år sedan. Medeltemperaturen var då 2-4 grader högre än i dag. Med postglacial värmetid avser man detta klimatoptimum samt tiden närmast före och efter detsamma. Några mera exakta tidsgränser brukar ej anges, även om termen ibland ges som synonym för atlantisk tid.
  Fredrik Charpentier Ljungqvist har med ett tvärvetenskapligt forskningsteam vid Stockholms universitet tagit fram en studie som visar att 900-talet var det varmaste århundrade på norra klotet, 1900-talet det näst varmaste och 1600-talet det kallaste på 1200 år baserat framförallt på trädringsanalyser ända fram till nutid. Globalt sett kan det kallaste århundradet under Lilla istiden, 1600-talet, ha varit omkring 1°C kallare än temperaturen under 1900-talet men i vissa regioner var nedkylningen betydligt större, medan den var mindre i andra. I Alaska, Skandinavien och i Alperna var det 2 °C kallare än idag.
  Vi har egentligen ganska bra koll på den förflutna klimathistorien, fastän hockeystock suggererar annat. Om nu klimatet under förfluten tid varit betydligt varmare än nu, och detta helt utan att någon människa har pumpat CO2 i luften, borde normala människor utgå ifrån, att framtidens värmeutveckling inte är alarmerande. Alarmerande är däremot verkligen: när börjar den oundvikliga nästa istiden? Före 2100? Om 500 år? Om 5000 år?

 6. Thomas P

  Ingemar #4 Tol har fått lite problem med att det upptäckts fel i hans artiklar om de ekonomiska effekterna:
  http://retractionwatch.com/?s=richard+tol

  Sten #1 Hur lyckades ni hitta en formulering på det där vadet som gör att det går att avgöra vem som vann?

 7. Lars Cornelll

  ”Vän eller fiende?”.
  Frågan är fel ställd. Koldioxid är BÅDE vän och fiende.
  Men det är ju något som du mycket väl belyser med din insiktsfulla artikel.
  Tack!

  #1 Sten. Berätta!

 8. Sten Kaijser

  Hej Thomas,

  jag har sagt att om två av Royal Society (Storbrittanien), National Academy of Sciences (Förenta Staterna) och KVA (Sverige) innan dess har kommit med uttalanden som kan tolkas på detta sätt så har jag vunnit vadet, annars har jag förlorat.

  Om två har uttalat sig på ett sådant sätt att vi är oense om vad det innebär så kan vi antingen överlämna tolkningen till ”skiljedomstol” (d.v.s. någon eller några som vi båda litar på) eller låta vadet vara oavgjort.

 9. Karl-Oskar

  Jag har anat det hela tiden det gör inget om vi släpper ut mer luft i luften vi kanske skulle börja diskutera det vita i fågelskit istället.

 10. Christopher E

  #6 Thomas P

  Ur din länk:

  ”Although the numbers have changed, the conclusions have not. The difference between the new and old results is not statistically significant. There is no qualitative change either.”

  Så var det med de felen. Bra försök att försöka ge sken av att det är Tol’s slutsatser det är fel på…

 11. b-j-b

  Jag hittade nyligen Paul Crutzens artikel om koldioxid och klimatet, Forskning och Framsteg, nr 5-1969.
  Jag tyckte det var lite kul att se hur teorierna tolkades i en tid då den globala temperaturtrenden var avkylande.

 12. AG

  Här finns ett mycket intressant artikel om hur många dödsfall stängningen och ev.kommande stängningar av svensk kärnkraft kan medföra. Jag antar att man menar att en del av energiproduktionen ersätts med kol.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515001731

  Judith Curry hade denna artikel med i sin veckosammanställning. Ytterligare ett skäl varför man bör behålla och t.om bygga ut kärnkraften.

 13. Kenneth Mikaelsson

  TP´s älskling fått på taffsen:

  http://notrickszone.com/2015/08/02/michael-mann-blemishes-himself-in-austria-german-scientists-can-no-longer-be-taken-seriously/#sthash.vDx8oQXM.dpbs

  Som sagt tidigare CO2 är ett enbart politiskt problem….

 14. Slabadang

  Tolou!

  Planeten har blivit 11-13% grönare sedan satelliterna började mäta 1983- 2010. Det har gått fem år sedan dess och ökningen ha inte avtagit.

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/co2_growth.jpg

  Matt Ridley:
  http://www.rationaloptimist.com/blog/the-greening-of-the-planet.aspx

 15. Slabadang

  Ha ha ha ….. SVT börjar skita på sig!!

  ”Jag jobbar med dagliga kontakter med tittarna och många är sååå förbannade att de skriker rakt ut i luren jävla kommunister! Förbannade vänsterpropaganda! Stasi TV ! DDR TV ! men det är ALDRIG någon som ringer och skriker högerdjävlar eller högerextremister till oss i luren”

  Formgren får på grund av den nu uppkomna ohållbara situationen publiceras i MPs egen propagandacentral. SVTs kommunistiska ledning kanske inser att de får offra några av sina MP-bönder i organisationen för att fortsatt kunna kontrollera politiker och stadspropagandan? Ingenting sker på SVT utan en noga övervägd agenda och nu har ju MP blivit en belastning för sossarna och facket så nu är det dags att avsluta äktenskapet.

  http://www.svt.se/opinion/journalisterna-maste-sluta-smora-for-miljopartiet

 16. Thomas P

  Christopher #10 Du kanske borde nämnt att det är Tol som hävdar att slutsatserna inte påverkats, och det efter första rundan av korrigeringar. Bra försök att ge sken av att det inte är något problem…

 17. Christopher E

  #16 Thomas P

  Givetvis är det Tol, det trodde jag var uppenbart. Han lär ju veta bäst vad misstaget innebär. Du har ingen aning själv, utan vill bara sänka trovärdigheten. Typisk klimataktivistteknik.

  Det är precis samma historia som McKitricks grader som skulle varit radianer. Missen rättades prompt och visade sig ha marginell inverkan på slutsatsen. Men det intresserar inte er, igen är ni bara ute efter att sänka trovärdighet.

 18. Daniel Wiklund

  Thomas P är sig lik, lika pålitlig som årets sommarväder, väntar på att han ger tips på länkar som förklarar vart påvens globala uppvärmning tog vägen. Tala om att det är en kosmisk skillnad på det du Ann L-H skriver på den här bloggen och kommentarerna från ”oraklet” Thomas P. Alltid lika intressant att läsa det du Ann- L-H skriver.

 19. Christopher E

  Fred Singer skriver i SEPP:s senaste nyhetsbevet The Week That Was:

  ”The 2deg limit has nothing to do with science — and, in any case, is unlikely to be exceeded, or even reached, as things look now. As recounted in American Thinker, the 2deg limit was invented in Sweden as a pure guess — without any ”evidence” from climate models that there might be some kind of discontinuity when global temperature (however it may be calculated) reaches the 2deg level.”

  Är det så? Att tvågradersdravlet uppstod i Sverige? Usch vad jag skäms i så fall.

 20. Thomas P

  Christopher #17 Ja, varför skall vi behöva utomstående granskning. Säger Tol eller McKitrick att deras artiklar är utmärkta skall vi naturligtvis tro på dem. Alla misstag är helt ointressanta.

 21. Slabadang

  Christoffer E #17

  Kliamtskeptiker ”Hear Hear” !

  Klimataktivister. ”Smear Smear”!

 22. tolou

  A new model of the Sun’s solar cycle is producing unprecedentedly accurate predictions of irregularities within the Sun’s 11-year heartbeat.

  ”We predict that this will lead to the properties of a ‘Maunder minimum’,” said Zharkova.

  http://m.phys.org/news/2015-07-irregular-heartbeat-sun-driven-dynamo.html

  Om det däremot inte LEDER till en ny istid pga. co2 som motverkar den avtagande solaktiviteten, så bör man istället framhäva växthuseffekten som något positivt.

  ”solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the ‘mini ice age’

  Att man sedan tolkar detta som att man faktiskt inte förutser en mini-istid pga. ökande växthuseffekt är ju endast en lek med orden.

  Vi får väl istället tacka koldioxiden för att vi slipper en mini-istid isåfall.

  Jamen, tack då.

 23. Slabadang

  Synd att Formgren valde SVT- ”Opinion”

  Jamenar det är inte så många som läser den sidan längre?

 24. Gunbo

  Det var William Nordhaus som i en artikel 1977 sådde fröet till 2-gradersmålet:

  ”According to most sources the range of variation between between distinct climatic regimes is on the order of ±5°C, and at present time the global climate is at the high end of this range. If there were global temperatures more than 2° of 3° above the current average temperature, this would take the climate outside of the range of observations which have been made over the last several hundred thousand years.”

  Här finns redogörelsen för hur 2 grader över förindustriell temperatur blev inkorporerat i klimatpolitiken.
  https://www.pik-potsdam.de/members/cjaeger/publications/2010-2000-1/three%20views.pdf

 25. Rune

  Tror att de flesta av oss vet att den globala temp. inte höjts nämnvärt de senaste 17 åren trots en höjning CO2 i atmos. runt 10 %. Vi vet också att det var just CO2 som IPCC grundade sina teorier om en global uppvärmning. Vi minns även då James Hansen inför kongressen (1988) höll ett tårdrypande tal om att oceanerna inom en 100 års period skulle stiga 6 m p.g.a. de smältande polarisarna. Det har gått över 25 år sedan J. Hansen slungade ur sig dessa ”fakta”. Om Hansen hade rätt borde haven vid det här laget vara drygt 1.5 m högre än det var 1988?
  Det råder nu full vinter nere i Antarktis och de senaste åren har det varit rekord både i kyla och ismängd. Naturligtvis kablas inte dessa uppgifter ut i medierna då det troligen skulle sätta griller i huvudet på svenne? Däremot får vi läsa att vi tär på jordens resurser, men aldrig vilka? Gösta Ehrensvärd var inne på liknande tankegångar i sin bok, ”Före-Efter” som skrevs 1971. Idag vet vi att ingen av G. Ehrensvärds profetior har slagit in. Alla dessa ”specialister” har ett gemensamt och det är att de är statiska i sitt tänkande och inser inte att det hela tiden sker nya industriella lösningar. Hur många produkter av årgång 71 finns kvar idag?
  Man säger att energi är oförstörbar? Förbränning av olja/kol har gått upp i rök men likt vatten har det skapats ny energi genom bättre skördar som ökat den totala energimängden många ggr om. Det är nu vi kommer till ”pudelns kärna” eftersom större skördar föder allt fler människor. Thomas Malthus hypotes att, ”födelsetalen alltid är högre än matproduktionen” stämmer, under den förutsättning att vi är betande boskap. Då Malthus levde härbärgerade jorden ca, 950 milj. människor. Idag är vi omk. 7 miljd.. och det är inte matfrågan som är problemet. Vi har funnit ett annat som är CO2 och tesen är ju fler vi är desto mer CO2-utsläpp och allt sedan Paul Ehrlich och dennes bok, ”Befolkningsbomben” (1968) har målsättningen för FN varit att eliminera en stor del av jordens befolkning (läs u-länders).
  Vi har snart ett klimatmöte i Paris där malthusianen, krigshetsaren tillika fredspristagaren Barak Obama kommer att göra allt för en avindustrialisering och då i utvecklingsländer för en snabb befolkningsminskning. Hjärnan bakom är numer ingen mindre är påvens och Merkels rådgivare Potsdaminstitutet chef John Schellenhuber

 26. tolou

  Obama’s Climate Fascism Is Another Nail In The Coffin For The U.S. Economy

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/obamas-climate-fascism-is-another-nail-in-the-coffin-for-the-u-s-economy

  The climate control freaks will never be satisfied. Since just about all human activity affects the climate in some way, they will eventually demand control over virtually everything that we do in the name of “saving the planet”. That is why I call it “climate fascism” – in the end it is all about control.

  Unfortunately, that is ultimately what the elite want.

  They will tell us that unless people everywhere are forced to reduce their “carbon footprints” that climate catastrophe is absolutely certain, but their “solutions” always mean more power and more control in their hands.

  What in the world will it take for this country to finally wake up?

 27. Ann LH

  Slabadang! Du vet att jag alltid uppskattat Dina kommentarer om ditt och datt. Nu känner jag att det här inlägget om SCC borde få fortsätta att handla om just SCC. Den frågan är ju både ny i debatten och den kanske viktigaste av alla i klimathotarland eftersom den väger samman science och ekonomi.
  Nu i semesterland är det lite tunt på skribentsidan, hur vore det med ett slabadangskt gästinlägg av Slabadang? Kanske som en uppföljning av ”Mediers Gullegrisar” Något att se fram emot!

 28. Ingemar Nordin

  Thomas P kämpar desperat för att undanhålla IPCC-rapportens konklusioner om ekonomin. Richard Tol ledde kapitelskrivandet som behandlar de ekonomiska konsekvenserna och visar där att fördelarna överväger nackdelarna upptill åtminstone en höjning av den globala temperaturen (sedan 1800-talet) med 2,5 grader.

  Notera att Richard Tol på intet sätt ifrågasätter IPCCs bedömningar om koldioxidens påverkan på klimatet. Det som förargade Tol var att när Summary för Policymakers skrevs av allehanda byråkrater och regeringsrepresentanter så ljög de om fördelarna och körde alarmistspåret istället för att hålla sig till den bakomliggande rapporten. Tol hoppade av SPM-arbetet i protest.

  De småfel bland siffrorna som alarmisten Bob Ward (London School of Economics) pekade på rättades prompt av Tol. Men felen har ingen betydelse för slutsatserna om fördelarna med mer CO2 i luften och en uppvärmning. Ward förvandlade sin kritik till en veritabel smutskastningskampanj mot Tol. Syftet var förstås att försvara katastrofismen inför mindre vetande politiker och jounalister.

  Mer om det grälet här:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2597907/Green-smear-campaign-against-professor-dared-disown-sexed-UN-climate-dossier.html

 29. Olav Gjelten

  Fortfarande år 2015 finns det gott om folk ( också skrivare här på Klimarupplysningen) som ser Stasi och DDR som det fullständigt skräckfyllda (i motsats till den lyckliga värld vi lever i).
  I sanningens namn har jag svårt att välja mellan dessa två ondo: rött eller gröt diktatur. Glöm inte i sammanhanget att vårt gröna diktatur än så länge bara är i uppbyggnadsskedet. Ändå är det väldigt få som vågar uttrycka sig riktning mot det vi kallar ”politisk korrekthet”.
  När Greenpeace, HTPQ-rörelsen och WWF tillsammans med MP har fått ännu mer av makten i samhället är inte jag länger söker på att detta är ett bättre samhälle att leva i än de exempel som brukar nämnas.

 30. Christopher E

  #20 Thomas P

  ”Christopher #17 Ja, varför skall vi behöva utomstående granskning. Säger Tol eller McKitrick att deras artiklar är utmärkta skall vi naturligtvis tro på dem. Alla misstag är helt ointressanta.”

  Vilken billig smutskastning du kör med. Pinsamt.

  McKitrick spelade med helt öppna kort. All kod är tillgänglig för granskning och test. Oavsett dina fula försök till misstänkliggörande har ingen visat att det är på annat sätt än McKitrick konstaterade. Vill du hävda annorlunda är det bara för dig att visa det själv. Det tråkiga är att jag tror du vet detta men försöker med ditt fulspel ändå.

  Du vet, vi talar om seriösa forskare här, inte som Mann som gjorde allt för förhindra granskning av sin klubba.

  I Tols fall ser jag inget annat än att JEP är mycket öppna med korrigeringar och deras inverkan också. Den andra ändringen gav ett något större osäkerhetsgap. Finns inget att se här, med andra ord.

  En liten brasklapp från mig personligen. Att Stern var ute och flög är bortom allt tvivel. Det finns så mycket kritik från ekonomer, klimatforskare mm. Men det är naturligtvis ganska flummigt område vem som än försöker räkna, så mycket skattningar och gissningar hit och dit att jag inte tycker man bör lägga någon större vikt vid någon av herrarnas alster.

 31. latoba

  Jag skickade följande till Nya moderaterna:

  Hela klimatlobbyn från FN;s klimatchef Christina Figueres till påven och Svenska Kyrkan uttalar inför klimatkonferensen i Paris i höst att det måste till en ny världsordning för att stoppa den påstådda globala uppvärmningen (som helt har uteblivit de senaste 18 åren), Tillväxten, marknadsekonomin, kapitalismen som har skapat vårt välstånd ska nu skrotas. Det är för mig en gåta att liberala partier som M inte protesterar mot .detta. Förutom att det är fel att inte reagera driver det moderata väljare in i SD.

  Har ännu inte fått något svar.

 32. Christopher E

  #24 Gunbo

  Tack, det där var precis på ämnet.

  Efter lite skummande ser jag inte att behöver byta medborgarskap av skam ännu (av den anledningen). Det var ju skönt.

  Slutklämmen lät ju som en beskrivning av jag trodde innan:

  ”Conclusion: The 2 target has emerged nearly by chance, and it has evolved in a somewhat contradictory fashion: policy makers have treated it as a scientific result, scientists as a political issue.”

 33. Ingvar

  Ifrågasatt uppvärmningsmekanism. sen juli 2 så den kanske redan visats
  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2015/07/new-paper-finds-increased-co2-or.html

  OT,
  Korrelation mellan elpriser och installerad ”Renewable”
  http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/obama-may-finally-succeed/

 34. Rune

  Vid det här laget vet nog de flesta att CO2 i atmosfären ökar logaritmiskt betyder det att för att öka temperaturen ytterligare en grad Celsius betyder det att nuvarande ppm som ligger runt 400 skall stiga till ca, 800 ppm.
  Eftersom det inte går att föra in alla data i klimatmodellerna, så är det meningslöst att spekulera i konsekvenserna i en eventuell temp.höjning på 1 grad. Genom åren har vi stött på den ena efter den andra ”klimatexperten” som pläderar om farorna vid en temperaturhöjning. Hittills har ingen varit i närheten vid de ”faror” som de spekulerat om? I mitten av 70 talet var det en global nedkylning och att vi gick emot en ny istid? Dessa spekulationer höll i 10 år för att sedan gå emot en global uppvärmning? Nu talar vi inte längre om en ”global uppvärmning” utan om ”Climate Change” då käpphästen för att driva upp temperaturen CO2 inte håller vad IPCC byggde sina teorier på, att det var CO2 som drev upp den globala temperaturen.
  Det talas om att höja koldioxidskatten ännu mer och man frågar sig till vilken nytta? Det som det nu för med sig är att u-länder tvingas underkasta sig bluffen vind och sol för att skapa ett drägligare liv. Det är en ekvation som inte går ihop, då det inte går att driva ett modernt samhälle med en sådan dyrbar energi.

 35. Gunbo

  Christopher #32,

  Varsågod! Jag tyckte lite synd om dig som skämdes för att vara svensk. 😉

 36. tolou

  The Truth about CO2: http://youtu.be/WDWEjSDYfxc

  Patrick Moore provides some surprising facts about the benefits of CO2 that you won’t hear in the current debate.
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/07/patrick-moore-co2-video.jpg
  4 mins

 37. Thomas P

  Christopher #30 Gratulerar, du lyckades t o m få in ett helt opåkallat påhopp på Mann i ditt försvar av de dina.

 38. Daniel Wiklund

  Sträck på dig Christopher, du har fått gratulationer av Thomas P, inte många som fått det.

 39. Guy

  Thomas P #37

  Det där var ju inget påhopp. Det är helt klart en jämförelse av hur saker sköts.

 40. Christopher E

  #38 Daniel Wiklund, #37 Thomas P

  Thomas har inte mycket val annat än att gratulera. Han vet mycket väl att det inte handlar om ”försvar av de mina” därför att jag har rätt. Hans misstänkligöranden faller platt om processen är helt öppen.

  Att nämna Mann är inte alls opåkallat, därför att det illustrerar motsatsen, en sluten process där man inte ger möjlighet för andra att granska och finna fel.

  När McKitrick fick ett fel påpekat därför att han möjliggjort detta medvetet genom att lägga ut all kod, tackade han artigt, rättade prompt sitt sitt arbete och gick vidare. Tol har än så länge inte agerat annat än föredömligt heller.

  Mann gjorde allt i sin makt att hindra M&M att granska hur klubban kom till, och de ändå till slut fann flera felaktigheter i den, tackade han inte, och skrev istället en bok där oemotsagt hans sårade ego badade i självömkan och inbillat martyrskap.

 41. Ann L-H

  Ja, så körde då Obama sitt eget race till vägs ände och reaktionerna och icke reaktionerna lät inte vänta på sig. I svensk media naturligtvis inga höjda ögonbryn, vad jag sett. I USA däremot t.ex. Meteorologen Joe Bastardi. Under rubriken ”All This for 0.01 Degrees Celsius?”, kort och gott. Tre små punkter. Mer behövs inte för att visa vansinnet.
  http://patriotpost.us/opinion/36771
  Kommentarerna är inte nådiga – och Indien och Kina, de gasar vidare in i framtiden.

 42. Ann L-H

  Och här är ytterligare synpunkter på Obamas ambitioner att ”gå före”:
  http://www.co2science.org/articles/V18/aug/a22.php