Global medeltemperatur juni 2010

Roy Spencer är som vanligt snabb med att publicera UAH:s globala medeltemperaturberäkningar. Juni 2010 slutade på +0,44 grader C. Det tycks alltså som om El Niño håller på att klinga av.
UAH LT 1979 thru June 10
Spencer noterar att 1998 fortfarande leder värmestatistiken, men att skillnaden mellan 1998 och 2010 enligt John Christy inte är statistiskt signifikant.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Sjögren

  Maggie : Jag skulle mycket gärna få veta hur den globala medeltemperaturen mäts och beräknas. Är det ett aritmetiskt medelvärde eller är den i bästa fall beräknad med hjälp av Stefan-Boltzmanns lag som medelvärdet av temperaturerna i Kelvin höjt till fyra och fjärderoten ur det? Medeltemperaturen styr ju jordens strålningsbalans. Vet någon? Mvh, Håkan.

 2. Inge

  Det går som väntat neråt. Vi får väl se framåt hösten var det barkar hän.

 3. Bert

  Någon i panelen som studerat följande:
  http://www.skepticalscience.com/co2-temperature-correlation.htm

 4. Bert, vad ville du ha sagt med den länken? (Frågan är inte direkt ny)

 5. Bert

  Jonas N
  Jag som inte har deltagit i klimatdebatten annat än på avstånd blev tilldelad denna länk som enligt avsändaren, Hans Nilsson, borde övertyga mig om AGW och andra teoriers riktighet. Jag tycker det liknar riktig gammeldags propaganda. Tror de (han) att jag är en idiot, men det bör jag ju fråga honom. Det ska jag nog också.

 6. Pehr Bjornbom

  #1
  Roy Spencer har beskrivit i detalj hur mätningarna går till i ett blogginlägg:
  http://www.drroyspencer.com/2010/01/how-the-uah-global-temperatures-are-produced/
  Man använder sig av en mycket svag signal av mikrovågor från syremolekyler. Signalstyrkan är proportionell mot temperaturen.

 7. Håkan Sjögren

  Pehr Bjornbom # 6 : Tack för länken. Den klarlade hur mätningarna går till. Tydligen bildas det aritmetiska medelvärdet sedan. Jag anser att min föreslagna metod ger ett värde på global medeltemperatur, som bättre är anpassad till strålningslagarna. Mvh, Håkan.

 8. Bert
  Scepticak Science är ett någorlunda hederligt försök att presentera AGW-sidans åsikter, ståndpunkter och i vissa fall även argument och belägg.
  De har gjort en lista där de säger sig bemöta invändningar. Men egentligen (oftast) hanterar de inte invändningarna skarpt, utan bara upprepar sin egen tro.
  Som i ditt länkade fall: Att CO2 har varit den dominerande orsaken till de senaste årtiondenas (före år ~2000) uppvärmning.
  Det är ju vad de tror, och som de säger har man också viss korrelation under vissa begränsade todsperioder (och dålig under andra). Men de hanterar inte de verkliga invändningarna (tex varför korrelationen är såpass dålig under många andra perioder, varför temp har varierat såpass även utan CO2-variation etc), utan upprepar bara vad just dom tror.
  (Du behöver inte insinuera tron om att andra är idioter till din bekant. Han tror nog ärligt att den ena sidans tro (!) är den slutgiltiga sanningen, vilket den förstås inte är)

 9. Inge

  Bert
  Jag vill tipsa om följande PDF som en liten bit ner visar ett diagram för de gångna 600 miljoner åren. Där ser man hur temperaturen och CO2 jobbat. CO2 har varit upp till 10 gånger högre än idag medan temperaturen varierat. Men de ser inte ut att samvariera. Här är sidan:
  http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

 10. Adolf Goreing

  #5 Bert! Sidan har sina poänger även för skeptiker. Men det gäller då att läsa sidans kommentarer, där ofta skeptiker skjuter aktuellt argument i sank. Många gånger med viktiga källhänvisningar.

 11. Pehr Bjornbom

   
  Håkan Sjögren #7,
   
  Jo, ditt förslag borde kunna ge en riktigare bild av hur atmosfären strålar ut långvågig infraröd strålning till rymden eftersom strålningsintensiteten är proportionell mot T^4.
   
  Men när resultaten, som brukligt är, rapporteras som temperaturavvikelser så har det inte längre så stor betydelse. Temperaturavvikelserna är ju små och för små temperaturförändringar kan man approximera
   
  d(T^4) = 4*T^3*dT
   
  och då ändringarna är så små så blir T^3 nära nog konstant. Alltså blir d(T^4) nära nog proportionell mot dT.
   
  Medelvärdet av d(T^4) blir alltså praktiskt taget proportionellt mot medelvärdet för dT.
   

 12. Debatten på denna blogg spårar ur.  Semantiska inlägg om mätteknik, AGW-kritik, klimatet.  Läs Lars Bern´s genomtänkta artikel på Newsmill och den efterföljande debatten, så förstår ni vad jag menar.  Sverige är överbefolkat med hänsyn till åkermark för försörjning .  Utan konstgödsel och växtgifter kollapsar livsmedelsförsörjningen i Sverige.  Naturgas står för 98 % av gödselproduktionen.  Energiproduktionen i EU ballar ur, när nu Merkel faller och kärnkraften stoppas av de rödgröna.  Gorleben kravallerna sitter djupt i Tyskland.  Gasbrist på marknaden blir katastrofal.   Energifrågan är viktigare än detta klimatkäbel.  Tack för mig i fortsättningen!!!

 13. Christopher E

  Holmfrid;
   
  Det må vara ursäktat att debatten på en blogg vars inriktning är just kritik mot ounderbyggd klimatalarmism just handlar om klimat. Det är knappast att ”spåra ur”. Du bör också slå upp vad ”semantik” betyder.
   
  Vad jag främst ogillar inom klimatfundamentalismen är det alarmistiska tonläget. Jag är inte mycket mer imponerad av flåsig resursbristalarmism.
   
  Vilket inte hindrar att man lugnt kan diskutera resurser utan överord som ”katastrofal” och ”kollapsad livsmedelsförsörjning”.