Vindkraftverkens ägare begår lagbrott

Land
Av Jonny Fagerström
Jag har idag tillsammans med ingenjören och EG-sakkunnige Claes-Erik Simonsbacka samt advokat Jan Bergstedt producerat en stor debattartikel i tidningen Land. Artikeln avhandlar de brott mot EU:s maskindirektiv som vindkraftsägare begår i Sverige. Grunden är att i svensk lagstiftning så behandlas vindkraftverk som byggnader trots att de enligt EU:s maskindirektiv är just maskiner och därför skall förses med skyddsanordningar.
Tidningen Land når ut på bredd och djup med ett par hundratusen exemplar till markägare och projektörer. Gå gärna in och kommentera.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Vindkraftverk är fullständigt vansinnigt!
  Kan aldrig tillföra någon energi.

 2. Konkreta åtgärder mot vindkraftverk är ju bra. Inte bara en massa snack. Det tackar vi för!!

 3. Mats Jangdal

  Maggie
  Varför upplåter du plats till don Quijote med följeslagare på din hemsida med namnet The Climate Scam?
  Vindkraft gör ju varken till eller från för klimatet.
  I flera inlägg har Gunnar Littmarck mycket förtjänstfullt pekat på att vi måste få klimathotarna att erkänna att CO2 inte är ett problem, samt att vi inte får förlora fokus på det. Att om och om igen släppa in en sideshow om vindkraftshat gör bara budskapet luddigt och riskerar dra ett löjets skimmer över den seriösa och viktiga frågan att få bort CO2-fixeringen från dagordningen.

 4. Erik L

  Helt rätt att pulicera i just skogs-Land, detta är ju tidningen som alla skogsägare läser, och det är ju just skogsägarna som nu utsätts för vindkraftsexploatörernas jakt på mark att sätta upp sina penningöverförare (svenska folkets pengar till vindkraftens intressen). Visar man på osäkerhetfaktorerna som kan innebära stora kostnader eller rent av avvekling av verk, så avstår säkert många markägare från att investera i vindkraften, trots att vindkraftsbolagen lovar guld och gröna skogar (Gröna skogar förresten?). Jag har själv flera nära bekanta som ligger i startgroparna att sätta upp  2 MW verk här i norra småland, men några nackdelarna har dom ingen aning om, dom har bara varit på informationsmöten med div vindkraftsbolag, och har helt okritiskt köpt konceptet och sökt bygglov (som i flera fall fått avslag) men få dom bara kritisk information om osäkerhetsfaktorerna så är jag säker på att dom avstår detta vansinne.  och jag vet att dom flesta läser Land! Så kanske slipper min barndomsgård med sin vackra  herrgårsmiljö med sina  slippa industrialiseras med 150 m höga maskiner som bara egentigen bara stjäl pengar från svenska folket, för som energiproducenter är dom ju väldigt opålitliga. Tack Jonny!

 5. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Jan Bergstedt har gjort enorma insatser för att få stopp på byggandet av ett 20-tal 150 meter höga vindkraftverk bland sommarstugorna på Ljusterö, som har en känslig skärgårdsnatur.  På de flesta ställena går  uberget nästan i dagen så det går inte att gräva ner alla de ledningar som skulle behöva dras.
  Ett av Stockholms skärgårds finaste naturområden är hotat .
  Det  ett irländskt  investmentbolag som ligger bakom och  och några skärgårdsbönder vädrar subventionsmiljoner i sann LRF-anda.
  Kjell-A  Jönsson

 6. Olaus S

  Det finns faktiskt anledning att varna för olyckor med vindkraftverk. Särskilt ett år med stora regnmängder som underminerar marken.
  27 dec 2009 föll ett vindkraftverk av okänd anledning till marken utanför New York tillhörande Fenner wind farm. Verket var 110 m högt och vägde 187 ton. Lokalbefolkningen sågs efter olyckan sätta upp provisoriska staket av apelsinnät runt övriga verk.
  http://www.9wsyr.com/news/local/story/Company-working-to-turn-Fenner-wind-turbines-on/Rbs42QIY8EyvGn-inmnl5g.cspx
  Foton finns i länken ovan.
  I  Norrland med tidvis tjäle är risken något mindre att hela verk ska dråsa i backen, men risken för livsfarliga iskast bör inte bagatelliseras.
  Det kan vara så, att en del remissinstanser kommer att bli tveksamma till etablering av vindkraftsparker, om det blir aktuellt med instängsling. Jag tänker närmast på samebyarna.
  Den här frågan är intressant med tanke på allemansrätten i Sverige och Finland. Människorna där är sedan lång tid vana att röra sig fritt över stora ytor. Mer än vad folk i övriga Europa och USA är.
  Rimligen borde försiktighetsprincipen vägleda myndigheterna i den här frågan. Men jag fruktar, att en svår olycka är det enda som förmår sätta fart på Energimyndigheten.

 7. Kent Forssgren

  Energimyndigheten kommer inte att agera.
  Opinionsbildande myndigheter är ett demokratiproblem. Inför valet 2006 pågick en diskussion där statsvetare, debattörer och politiker pekade på problemen med att myndigheter förvandlats från utförare av politik till att bli organisationer som genom medier och lobbying försöker påverka samhällsutvecklingen. Ett exempel på en sådan myndighet är Energimyndigheten.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lagg-ner-alla-lobbande-myndigheter_4573467.svd  
  Publicerad: 16 april 2010
  Se till exempel följande reklambroschyr om vindkraft som Energimyndigheten är inblandad i. Läs den med kritiska ögon. Hypoteser och frågeställningar blir plötsligt resultat och sanningar. I sann IPCC-anda. Se hur man i både utformning och språk använder sig av reklammetodiken. Ser man titeln ”Nu vet vi det här” blir man först glad. Äntligen en objektiv redovisning av kunskapsläget från en ansvarig myndighet. Men förväntningen grusas. Studera bilden på första sidan. I kombination med titeln så förstår man hur det följande innehållet kommer att vara vinklat.
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/8400/978-91-620-8469-1/
  2010-03
  Nu vet vi det här!

  Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval. En sammanfattning av fem års forskning om vindkraftens miljöpåverkan. De 20-tal forskningsprojekt som hittills har genomförts inom Vindval har studerat hur vindkraft påverkar människors intressen, livet i havet samt fåglar och fladdermöss. Nu vet vi till exempel att få människor störs av ljud från vindkraftverk, att det vid vindkraftsfundamenten i havet bildas rev som ger fiskar skydd och föda, att fåglar som flyger över havet väjer för vindkraftverken och att fladdermöss ogärna jagar insekter vid vindkraftverk till havs när det blåser mycket.
  Rent avskyvärt vilket försök till hjärntvätt av svenska folket.

 8. Sossarna lovar i dag att överträffa alliansen  i alla reformer – detta gäller troligen även vindkraftsutbyggnader.
   Finlands riksdag gav i veckan grönt ljus för 2 kärnkraftverk i norra Finland. Samtidigt satsar man på järngruvorna i Pajala/Kolari, som blir nästan halva LKAB i storlek.  Förädling av malmen kan ske i österbotten med pelletsverk, ståltillverkning för asiatiska kunder. Järnväg och hamn förbättras och elimporten från Ryssland stryps.  Elöverskott exporteras till Sverige med låga elpriser och urusel ekonomi förvindkraften.