temperaturtrend

Ingen ökning av varma sommardagar i Sverige på nästan 50 år!

Här följer ett inlägg om varma sommardagar i Sverige av Mats Persson: Ingen kan ju förneka att årets sommar varit varm och torr. På sina håll till och med extremt torr och mycket varm. Men går det från denna enskilda extrema sommar verkligen dra slutsatsen att årets sommar snart är  framtidens ”normalsommar”. https://www.aftonbladet.se/a/G1A1rm/promo Och finns   →

Funderingar om temperaturtrender

Temperaturtrender upphör aldrig att fascinera oss som är intresserade av klimatfrågan. Man kan använda sådana trender på olika sätt, till exempel för att uppskatta klimatkänsligheten. Här använder jag temperaturtrender från Wood for Trees för att fundera lite över sambandet mellan temperaturtrender och klimatfrågans utveckling. Om man vill uppskatta klimatkänsligheten från temperaturtrenden så bör man välja   →

Mer harmonisk analys

I en nypublicerad artikel av Nicolas Scafetta vidgas användningen av harmonisk analys som Douglass använt i den artikel jag refererade igår. Scafetta analyserar den globala medeltemperaturen tillgänglig i HadCRUTs databas. Den har i huvudsak insamlats från temometermätningar sedan 1850. Beräkningen av det globala medelvärdet har ifrågasatts många gånger, bl a här på TCS, men det   →

Temperaturens utveckling – fem hypoteser

En ny artikel av Kaufmann et al. (2011) har eldat på debatten om att uppmätta temperaturer inte visar på någon signifikant ökning sedan slutet av 1990-talet. Artikeln har bland andra diskuterats av Judith Curry, på WUWT och av James Dellingpole. Enligt artikeln skulle temperaturen inte ha ökat under 1998 – 2008 men har därefter ökat   →

Varmare trots att det verkar tvärtom

Världen värms upp snabbare än än vi trott, skriver brittiska Met Office i en nypublicerad rapport, och 2010 kan mycket väl bli det varmaste året någonsin. Bara ett par stycken längre ner får vi reda på att rapporten är av stort värde eftersom uppvärmningstakten 2000-2009 är lägre än den +0,16 grader C trend som uppmätts   →

Varmare igen

Samtidigt som Climategate rasar kommer nu november månads temperaturdata. November 2009 har en avvikelse på +0,50 C. Temperaturkurvan tar alltså ett litet skutt uppåt (se diagram ovan). Roy Spencer skriver att det är det högsta novembertemperaturen som uppmätts sedan satellitmätningarna började 1979.

Plocka körsbär

Vi vet vad det betyder. Att plocka ut just de data som bevisar vår tes. Gör inte alla det, mer eller mindre medvetet? Det vore ju hål i huvudet att försvara sin hypotes genom att framföra argument som motsäger den. Ett alldeles utmärkt område för cherry-picking är den globala temperaturens utveckling. Beroende på vilket startår   →

Hadley och NCDC visar fel temperaturer

Roger Pielke Sr rapporterar om en ny studie av Klotzbach et al, vars resultat tyder på att både NCDC och Hadley Center överskattar temperaturtrenden. Från Climate Science: The abstract of the Klotzbach et al (2009) paper reads “This paper investigates surface and satellite temperature trends over the period from 1979-2008. Surface temperature datasets from the National   →