Funderingar om temperaturtrender

Temperaturtrender upphör aldrig att fascinera oss som är intresserade av klimatfrågan. Man kan använda sådana trender på olika sätt, till exempel för att uppskatta klimatkänsligheten. Här använder jag temperaturtrender från Wood for Trees för att fundera lite över sambandet mellan temperaturtrender och klimatfrågans utveckling.
Om man vill uppskatta klimatkänsligheten från temperaturtrenden så bör man välja en lång period för att de kaotiska, slumpmässiga variationerna i klimatet skall utjämnas. Professor Lennart Bengtsson rekommenderar en period på åtminstone 40 år vilket han använde i sitt gästinlägg om klimatkänsligheten här på TCS (lägg märke till att Lennart Bengtssons inlägg har 31 gillamarkeringar på Facebook).
Här framför jag lite mer allmänna funderingar om temperaturtrenden sedan 1979 då temperaturmätningarna med satellit började. Den sak som jag kommit på som intressant att fundera över är hur det blir när temperaturtrenden delas upp i tre perioder som visar sig ha helt olika linjära trender. Perioderna är 1979 – 1991, 1992-1997 och 1998-nutid.
Här blir naturligtvis perioderna korta. Den längsta är den sista som är drygt 14 år. Jag har inte här avsikten att diskutera om temperaturtrenderna är signifikanta eller inte och detta är inte heller ett trivialt statistiskt problem. Men för hela perioden 1979-nutid har vi en signifikant positiv temperaturtrend oavsett vilken databas vi använder som ligger i intervallet 0,13 – 0,17 C per decennium.

Hur blir de tredelade temperaturtrenderna?

I figur 1 framgår de linjära temperaturtrenderna enligt tre olika databaser hämtade från Wood for Trees. De är Wood for Trees Temperature Index, GISS och RSS. Wood for Trees Temperature Index är ett medelvärde från databaserna HadCRUT3, GISS, UAH och RSS (enligt bland annat John Christys vittnesmål är satellitdata och stationsdata egentligen inte direkt jämförbara på grund av en förstärkningseffekt med ökad höjd men någon kompensering har inte gjorts för denna).
De tre räta linjerna i varje graf är de minsta kvadratanpassade linjära trenderna för perioderna 1979-1991, 1992-1997 och 1998-nutid.
Figur 11
Man kan avläsa de numeriska värdena på dessa trender (linjernas lutningar) i datafilen:
Wood for Trees Temperatur Index
1979-1991 ………. 0,11 C/decennium
1992-1997 ……… 0,53 C/decennium
1998-2012,25 …. 0,01 C/decennium
GISS
1979-1991 ………. 0,16 C/decennium
1992-1997 ……… 0,55 C/decennium
1998-2012,5 ….. 0,08 C/decennium
RSS
1979-1991 ………. 0,09 C/decennium
1992-1997 ……… 0,59 C/decennium
1998-2012,58 …. -0,05 C/decennium
Siffrorna varierar rejält mellan de olika databaserna och detta beror förmodligen på slumpmässiga fel i mätningarna och kanske också i utvärderingsmetoderna (RSS har antagligen problem). Gissningsvis är trenderna för den första och den sista tidsperioden inte signifikanta, dvs. de är så små att de inte säger om temperaturen faktiskt har ökat eller minskat.
Men mittperiodens trender är mycket stora. Därför gissar jag att just dessa trender, som ironiskt nog är från en tidsperiod av bara 6 år, är signifikant positiva, dvs. visar att temperaturen har ökat.
Det går också att förklara varför denna period 1992-1998 har en så stor positiv trend. Detta beror på att alldeles innan periodens början så skedde Mount Pinatubos stora vulkanutbrott som kylde ner klimatet ett par tiotals grader. I slutet av perioden kom seklets kraftigaste El Niño som värmde upp klimatet ett par tiotals grader. Dessa två effekter sammantagna gav en mycket stor temperaturtrend för denna period.
Hur kan detta märkliga temperaturförlopp ha påverkat klimatfrågan?

IPCC har till stor del verkat under stark positiv temperaturtrend

IPCC, FNs klimatpanel, bildades 1988 och dess rapporter kom ut 1990 med supplement 1992, 1995, 2001 och 2007. Speciellt den andra rapporten SAR 1995 och den tredje rapporten TAR 2001 utarbetades under perioden med en mycket stark temperaturtrend. Kan detta faktum ha påverkat hur man bedömde riskerna med den globala uppvärmningen?
En märklig sak är hockeykurvorna som kom 1998 och 1999 och som framhölls så kraftfullt i TAR 2001. Figur 2 visar hockeykurvan 1999 jämförd med de rekonstruktioner av liknande slag som kom senare och är från ett inlägg om Michael Manns bok. Skaftet på hockeyklubban är den tjocka blåa linjen och bladet är den termometerbestämda temperaturkurvan från HadCRUT. Som synes fick Manns hockeyklubba en extrem form jämfört med den samlade bilden av de efterföljande rekonstruktionerna.
Figur 21
Man kan verkligen tänka sig den kombinerade psykologiska effekten av att man upplevde en så stark uppmätt temperaturtrend 1992-1997 och denna hockeykurva med sin dramatiska övergång mellan en förindustriell långsam avkylning av klimatet och ett plötsligt omslag till en stark uppvärmning (övergången mellan hockeykurvans skaft och dess blad). Peter Stilbs skrev om järtecken för två dagar sedan, kan hockeykurvan omedvetet ha upplevts som ett sådant?

En omvänd hockeykurva?

Utvecklingen av temperaturen efter år 1998 jämfört med den starka trenden 1992-1997 har ju så långt blivit en glädjande överraskning. Åtminstone tycker man den borde vara en sådan även om det faktiskt finns vissa som verkar vara besvikna av någon anledning.
Vad vi har fått kan ironiskt nog ses som en temperaturtrend i form av en upp och nedvänd hockeyklubba med bladet 1992-1997 och skaftet 1998-nutid (lite kort dock). Medan de nya rekonstruktionerna enligt figur 2 har deformerat den gamla hockeyklubban så har temperaturmätningarna enligt figur 1 gett oss en ny klubba som säger något annat.
Resultatet har blivit att vi nu går i väntans tider. Hur kommer temperaturen att utveckla sig i framtiden? När kommer vi att se en signifikant förändring jämfört med 1998? Kommer det snart att bli en ny period med en stark temperaturtrend som vi såg 1992-1997 eller kommer vi i stället att till och med mer allmänt att få se hur trenden blir negativ ungefär som vi redan ser i RSS temperaturdata från 1998 – nutid?
 
Uppdatering 20120810 ca kl 16:30
Med anledning av diskussionen om Modtrankörningar i kommentarerna nedan så är kanske följande figurer av intresse. De illustrerar hur man skall köra Modtranprogrammet som diskuteras.
webbsidan där Modtran dokumenteras finns ett exempel på simulering som jämförs med av satelliten IRIS gjorda observationer över Sahara. Detta diagram syns överst i figur 3 nedan. Det diagram som syns nederst i samma figur är min körning av Modtran från den interaktiva webbsidan.
Figur 4 ger indata för denna körning. Atmosfärmodellen är Tropical, jordytetemperaturen skall vara 322 K, koldioxidhalten 325 ppm, vattenångprofilen skall skalas ner till 50% av den ursprungliga profilen för relativ fuktighet i atmosfärmodellen. Allt detta har införts genom att välja de indata som framgår av övre delen av figur 4.
I nedre delen av figur 4 ser vi utdrag från utdatafilen. Denna bekräftar att temperaturen vid 0 km är 322 K. Den högraste kolumnen ger relativa fuktigheten i procent som funktion av höjden. Om vi kör programmet med skalningsfaktorn för vattenånga lika med ett i stället för 0,5 så får vi dubbelt så höga värden på de relativa fuktigheterna i troposfären, pröva gärna själv.
Jag tycker att detta exempel helt bör klargöra hur detta interaktiva Modtran på webben skall köras.
Figur 3
Figur4
Uppdatering 2012-08-10 kl 17:30
Så här ser min väntad kommentar ut:
Notrickkommentar
Updatering 2012-08-10 kl 19:30

English explanation to the Modtran figures

Figure 3 shows at the top the graph from the documentation page where the observations from the IRIS satellite over SAHARA is compared to the simulation with Modtran. The graph at the bottom of figure 3 is my own run of Modtran from the interactive interface.

Input values and part of the output file are displayed in figure 4. In line with the information from the graph on the documentation page I have used the Tropical atmosphere model, a surface temperature of 322 K (obtained by using a Ground T Offset of 22), a carbon dioxide mixing ratio of 325 ppm, and relative humidity profile scaled down with 50% (by using the Water Vapor Scale equal to 0.5). Those input values are shown in the upper part of figure 4.

In the lower part of figure 4 part of the output file is displayed. We have the pressure and the temperature profiles as columns 3 and 4.

The profile of relative humidity in percent is displayed as column 5. If you repeat the calculation with the Water Vapor Scale equal to 1 those relative humidities become exactly doubled in the troposphere but remarkably not above in the stratosphere.

 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Global temp ja,man bör väll titta på områden,som Norra Hemisfären,
  Södra hemis,,, och tropiska områden,söka efter områden där mest
  tempförändringar skett,se om man kan se förändringar var har uppståt eller trender sammanfaller.
  Det verkar  vara Norra hemisfärens temphöjningar  har varit de mer
  framträdande som trend,havsströmmars betydelse i dessa sammanhang bör undersökas mm.
  Långa cykliska förlopp av variationer om de kan finnas med också.
  40 år är nog minimum, verkar vettigt.
  ALI.K.

 2. Men om molnbildningen är en förklaring, är det mycket svårt att
  finna denna,det blir ett övermänkligt detektivarbete av att
  hitta  all data för det.
  ALI.K.

 3. Polerna här verkar de gå åt varsit håll,Norra Polen är postiv’stigande’
  Södra Polen negativ sjunkande.
  Muller pekade på poluppvärmningen,menade han båda Poler.
  ALI.K

 4. De senaste 30 åren blir ett delta värde med stigande trend totalt.
  Man kan undra om man kan se klimat ur det  tidsperspektivet.
  ALI.K.

 5. pekke

  OT.
  Dagens ” Vi är klimatsmarta ” -artikel.
  Way out west förbjuder all köttförtäring under festivalen, även för artister.
  http://www.dn.se/kultur-noje/musik/way-out-west-blir-kottfri-festival

 6. Martin

  http://www.dt.se/opinion/debatt/1.4982072-klimatforandringar-i-dalarna-borde-vara-en-vackarklocka

 7. Christopher E

  OT pekke #5
  Tragiskt när en PK-minoritet ska styra alla människors val. Fast jag hörde på radio igår att arrangören inte väntar sig något missnöje, ”alla vi ju vara med och rädda miljön” som han uttryckte det… jojo, är man troende så finns ju bara en sanning i vanlig ordning.
  Men en sak fick de rätt i som står i din länk; ”all el på festivalen är grön”. Det syns ju tydligt här från Kraftwerks uppträdande att elen är just grön! 😉
  Vem hade trott det!
  (förlåt Pehr) 

 8. Ingemar Nordin

  Pehr,

  Här är en annan som underhåller sig (och andra) med Modtran:

  http://notrickszone.com/2012/08/07/epic-warmist-fail-modtran-doubling-co2-will-do-nothing-to-increase-long-wave-radiation-from-sky/

  Med en luftfuktighet på 10% och därutöver så blir det ingen höjning alls av den infraröda strålningen tillbaka till jordytan vid en fördubbling av CO2.

 9. Jan

  #5 pekke
  Det bästa hade varit att inte ha någon festival överhuvudtaget med tanke på alla artister som har flugits in från hela världen.
  Den mentala stämningen i Göteborg där MP har ett starkt inflytande beskrev Jimmy Fredriksson i krönikan, De har kapat festen. Han inleder:  ”När Göteborg fyller 400 år är det inte så mycket staden som ska förändras. Grundtanken är att göteborgarna ska stöpas om. Till ekologiska, cykelälskande, bilfientliga, grönsakssnaskande, finkulturella, och lydiga med­borgare som alla älskar varandra och lojalt kämpar för att uppfylla visionen om att Göteborg ska bli världens grönaste stad.
  Festen har blivit kapad.”
  http://www.expressen.se/gt/kronikorer/jimmy-fredriksson/jimmy-fredriksson-de-har-kapat-festen/

 10. Slabadang

  Ingemar N!
  Om mätningarna är korrekta så är det ett mycket starkt bevis på sutsatsen att CO2 är helt KÖRT som klimathot. Vilka är argumenten emot? Det skulle vara bra intreessant att få läsa vad L Bengtsson svarar. 

 11. Ingemar Nordin

  Slabadang #10,

  CO2 kan, enligt Modtran, ha en viss betydelse i torra områden, men uppenbarligen inte där luftfuktigheten är hög. Huruvida man kan lita på Modtran är förstås en annan fråga. Men både Peter S och Pehr B har en viss erfarenhet av programmet.

 12. Tack Ingemar, bra artikel. Specieltl om det stämmer.
  Jag har alltid tyckt att pratet om stora positiva återkopplingar via vattenånga, såsom om att CO2 slaviskt skulle styra H2O-halten, och ge förstärkningar på faktorer från ~2 till 4.5, som väldigt suspekt. Bla för att den allra mest effektinstrålning sker kring tropikerna där luftfuktigheten ofta är väldigt hög.
  En annan uppenbar (medveten?) felkälla är alla de som hävdat att CO2 står för mycket mer av den sk växthuseffekten än någon enstaka procent (<5%), utan att den står för upp till 35%. Bla Thomas P har hävdat sådant med bestämdhet tidigare. Men om man lusläste dessa referenser slogs man av två saker: Dels hur extremt stora osäkerheter tom de angav, och ffa att dessa siffror gällde klar himmel och torr luft. Dvs påståendet gällde uttryckligen inte normala (genomsnittliga) förhållanden. 

 13. För någon dag sedan berättade Peter S att han sett någon beräkning av en kalkyl hur mycket CO2 skulle höja  temperaturen (radiativt), allt annat lika.
  För en endimensionell atmosfärspelare blir siffran ~1 °C, men enligt Peter skulle en tredimensionell beräkning, av en roterande planet, med variabel solinstrålning och -vinkel, och motsv lateral spridning av utgående IR hamna på en klart lägre nivå.
  Det skulle vara kul att få mer detaljer om detta. Som jag nyss skrev, är dessa skalära framställningar (och även motsv ’förståelse’) av effefter och mekanismer, som tex ’klimatkänslighet’ ngt som med nödvändighet måste ihålla mycket grova förenklingar alt. felkällor.   

 14. Gunbo

  Har ni läst kommentarerna? Signaturen Frank skriver:
  ”Did you look at your results to see if they actually made sense before spreading this nonsense around the globe? Your calculations show that at 10% humidity and greater, DLR amounts to about 440 W/m2. If the atmosphere near the surface were a blackbody with emissivity equal to 1, T = (W/o)^(1/4) = 297 degK = 24 degC, or about 10 degC hotter than the average surface of the planet (which radiates about 390 W/m2). Since about 10% of surface thermal radiation escapes to space, the emissivity of the atmosphere might be around 0.9. This would raise the average temperature of the atmosphere near the surface to 305 degK or 32 degC.”

 15. Ingemar Nordin

  Gunbo #14,

  Har du läst resten av kommentarerna och svaren som Frank fått?

 16. Gunbo, varför kopierar du in Franks kommentar? Han säger ju själv att han inte vet vad som är konstigt. Vidare (och det förväntar jag mig inte att du skall vara medveten om) är hans tempberäkning där jordytan som ’svartkropp’ skall stråla ut och balansera det som i klimatsammanhang kallas DLR rent nonsens. Ingen seriös på klimathotssidan hävdar att det fungerar så. Men jag undrar varför du då kopierar sådant?

 17. Pehr Björnbom

  Min åsikt efter att ha snabbt tittat på dessa Modtranberäkningarna är att de är felaktiga. Den som har gjort beräkningarna har missförstått en av ingångsparametrarna till datorprogrammet. Jag skall titta lite grundligare på detta och återkommer.
   

 18. Gunbo

  Ingemar Nordin #15,
  Ja, jag har läst alla svar och alla är från skeptiker inklusive Frank som slutar sin kommentar med:
  ”The small (1 W/m2) surface forcing from 2X CO2 IS a weak point in the AGW argument.”

 19. Pehr Björnbom

  Jag tror att jag har lokaliserat felet i Ed Caryls Modtranberäkningar som finns här och här.
   
  Här är vad jag kommit fram till, men jag kan naturligtvis ha misstagit mig på olika saker. Döm själva!
   
  Här beskrivs kort Modtranprogrammet.
   
  Här är webbsidan där man sätter parametervärden och kör programmet.
   
  Caryl har kört sina beräkningar med parametern hold water vapor i läget Rel. Hum.
   
  Sedan har han vad jag kan förstå varierat parametern Water Vapor Scale som om denna parameter anger relativ fuktighet i procent. Så där har han räknat med värden som 0, 10, 50 och 90.
   
  Caryl har felaktigt trott att han skall ge en relativ fuktighet där, men vad man skall ge är en skalparameter som mest logiskt bör ligga mellan noll och ett och förmodligen inte bör ha mycket större värde än ett för att vara fysikaliskt rimlig.
   
  Modtranprogrammet fungerar nämligen så att det utgår från en viss profil av vattenhalter i atmosfären som funktion av höjden. Det är den profil man får om man sätter Water Vapor Scale lika med ett. Genom att ändra denna skalningsparameter ändrar man vattenångprofilen enligt två olika metoder, antingen skalar man om vattenhalterna i form av partialtryck, eller så skalar man om värdet på den relativa fuktigheten (som också har en viss bestämd höjdprofil i vid skalningsparametern lika med ett).
   
  Med de värden på skalningsparametern på 10, 50 och 90 som Caryl använt får man mycket höga vattenhalter som inte är fysikaliskt rimliga.
   
  När man kör Modtran från ovannämnda webbsida så får man också ett andra diagram som bland annat visar hur vattenhalten varierar med höjden i den beräkning man genomfört. Detta diagram anser jag stöder min uppfattning.
   

 20. Jopen

  OT: Globala uppvärmningen visar sig i södra Afrika: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19163119

 21. Ingemar Nordin

  Pehr #19,

  Bra jobbat! Din förklaring låter rimlig.

 22. Thomas

  Pehr #19 bra jobb, men varför skrev du inte din förklaring på notrickzone också?

 23. Pehr Björnbom

  Ingemar #20,
  Tack, trevligt att höra! 

 24. Pehr Björnbom

  Thomas #21,
  Tack! Jag har inget anspråk på prioritet eftersom det är en trivialitet så om du vill får du gärna själv sprida detta till no tricks zone. 

 25. Thomas

  Pehr #24 det vore ju bättre om du som gjort arbetet och därför kan försvara det mot invändningar korrigerade felet. Det vore ju synd om det sprids runt om världen som sådant här tenderar göra.

 26. Peter F

  Jopen#20
  Undrar om det finns klimatförändringar på Mars !
  http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/science/clouds.html

 27. Pehr Björnbom

  Thomas #25,
  Det är nog bara en tidsfråga innan det här kommer upp på en AGW-blogg med tillhörande brösttoner (om det inte redan har skett). Så jag tror inte vi behöver bekymra oss.
   

 28. Mer om Co2 triviala effekt har M.Hertzberg på bloggen Climate Realist.
  Nytt inlägg på Notrixzone om CO2 i klimatet finns med.
  ALI.K.

 29. Thomas

  Pehr #27 Och hur många av de som läser notrickzone tror du också läser mer realistiska bloggar? Jag förstår inte varför du är så ovillig att själv korrigera ett fel. Det är ju inte här det behöver korrigeras utan där det gjordes.

 30. Pehr, jag håller med Thomas. Om felet är det du påpekar tror jag även att Caryl, skulle uppskatta att det påpekas. Och han är ju ffa den som kan bekräfta ifall det var så det gick till ..

 31. Franck i Charyls beräkning är nonsens,felen är påpekade i No
  trix zone redan, R Muller har också inlägg med,men om det är
  rätt Muller,vet jag ej.
  ALI.K.

 32. Gunbo

  Snälla Pehr, korrigera det här felet på notrickszone! Nu kommer Ed Caryls felaktiga analys att spridas som sanning på bloggar världen runt. Det är sådant här som leder till att skeptiker inte tas på allvar utan blir utpekade som foliehattar.

 33. Gunbo#
  Ingen oro är befogad,Notrixzone rättar detta snabbt,det går mycket
  fort med information på Internet.
  Alltså ’trivialt’ som P.B skriver.
  ALI.K.

 34. Gunbo, det är väl snarare foliehattar som får för sig att ifall en person har gjort ett fel, så måste alla andra som delar någon åsikt med denna både göra och stå för tom försvara samma fel. Vad som ’valsar världen runt’ är ju just den typen av trams à la Olle Häggström ’så här är minsanna klimatförnekarna’ och ’detta är vad de tror, allihpoa’ och ’dessa ohederliga metoder använder de för sitt uppsåt’.
  Lyssnade du tex inte på intervjun med Muller, och fick dig en (skrämmande?)upplevelse av vilka myter som valsar runt i klimathotskretsar?
  Och för vems räkning uttalar du dig egentligen om hur ’skeptiker uppfattas’ eller vad de kommer att göra i framtiden, och tro om det?
  Vad menar du öht med att ’skeptiker inte tas på allvar’? Är det inte återigen någon blöt fantasi du beskriver snarare?

 35. Rickard Muller(himself) svarade på Caryls beräkning med  sin invändning i Notrixzone,frågeställningen är intressant ändå.
  ALI.K.

 36. Pehr Björnbom

  Jag skickade in följand kommentar till notrick som nu inväntar moderering:
   
  It is not possible to use relative humidity as input to the interactive Modtran program used here. That is a misunderstanding. The relative humidity profile is part of the atmospheric model that is used in Modtran and what you can do is to modify that profile by using a scale factor.
   
   
   
  To use values of 10 – 90 for that scale factor produces vastly unphysical water vapor profiles without any meaning. Realistic scale factor values should be not much more than one.
   
   
   
  An example on how to use Modtran that could clarify this issue may be found here at the end of this blog post:
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/10/funderingar-om-temperaturtrender/#comments
   
   
   
  Unfortunately the text is in Swedish but the figures at the end of the blog post should be sufficient to understand this issue.
   

 37. Ingemar Nordin

  Pehr #36,

  Jag hoppas att det kommer in. (Referensen till TCS borde ge dig omedelbar access :-))

  Även om Caryl missuppfattat vilka ingångsvärden han ger, så är ju ändå de lägre värdena, dvs 0 och 1, av intresse, eller hur?

 38. Labbibia

  Bra Pehr!
  Ingen är betjänt av felaktigheter, och att/om du hittade ”felet” så visar det väl bara att du är ordentligt insatt och vet vad du talar om.

 39. Labbibia

  OT
  Ekar och ”Lilla Istiden”.
  En liten fredagsfundering.
  Häromdagen när jag gick förbi en flerhundraårig ek (gissningsvis 250-350 år gammal, det finns ett flertal i närområdet) slog mig tanken att dessa ekar måsta ha börjat sina liv mitt under ”Lilla Istiden”. Eftersom jag bor bara 20-30 mil söder om ekens nordgräns i Sverige idag, är det ju lite märkligt att dessa idag oerhört mäktiga ekar finns här? De borde inte ha klarat det tuffare klimat som rådde för 2-3-400 år sedan? Eller?
  Någon som har en förklaring?

 40. Tålis

  Tja, jag är mer mer bekymrad/intresserad över att de ”långa” låga trenderna ens är av intresse i allmänhet. I kurvorna ser man att bruset är stort, mycket större än ev. trender. Istället för PB:s betraktelse skulle jag åter igen slå ett slag för min tidigare postad betraktelse: Nivåförändring 1998?
   
  Vad är er/din uppfattning om begreppet GW (Global Warming)? Klimatalarmister tycks mena att det är synonymt med att medelvärdet för jordens temperatur ökar, och att det inte ens behöver vara globalt (omfatta åtminstone alla kontinenter).
  Rent hypotetiskt kan ju en t.ex. en enda kontinent ha ökad temperatur och påverka medeltemperaturen.

 41. pekke

  Angående trender, gissa vilken 30-åriga normalperiod som är 31 – 60 och 61 – 90 för Juli enligt SMHI.
   
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3990!image/p41.png_gen/derivatives/fullSizeImage/p41.png
   
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12420!image/Juli_web18.png_gen/derivatives/fullSizeImage/Juli_web18.png

 42. pekke

  För Januari månad.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3975!image/p35.png_gen/derivatives/fullSizeImage/p35.png
   
   
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12421!image/Januari_web18.png_gen/derivatives/fullSizeImage/Januari_web18.png
   
  Vilka är perioden 31 – 60 och 61 – 90.
   

 43. Gaupa

  Labbibia # 39
  Klimat och växter är …komplicerat. Det finns lite historik på Wikipedia.
  Kanske det kan vara till hjälp. Nödåren i Norrland drabbade inte södra delarna
  lika mycket. Det skiftar. Tar med en sådan länk också, så får du lite att läsa,
  om du har lust. 🙂
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Ek
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologiska_norrlandsgr%C3%A4nsen
   http://www.farfarsfarfar.se/missvaxt.html

 44. Pehr Björnbom

  Ingemar #37,
   
  Att jobba med denna interaktiva Modtran och fundera över resultaten väcker en hel del frågor faktiskt. En av dem är varför det finns två alternativ för parametern hold water vapor nämligen pressure och Rel. Hum.
   
  Lite reflektion visar att vattenångprofilen uttryckt i partialtryck är proportionell mot vattenångprofilen uttryckt i relativ fuktighet. Så samma skalfaktor gäller i båda fallet. Följden är att det inte spelar någon roll om du anger pressure eller Rel. Hum. eftersom du får precis samma vattenånghaltsprofil och resultat i båda fallen. Så man undrar hur dom som konstruerat det interaktiva gränssnittet har tänkt här egentligen.
   
  En annan fundering som väcks är att det som kallas forcing för fördubbling av koldioxidhalten beror väldigt mycket på hur man beskriver den atmosfär som man utgår ifrån. Man beräknar forcing genom att helt enkelt fördubbla koldioxidhalten utan att ändra någonting annat i denna atmosfären.
   
  Då måste man alltså i förväg ha definierat hur både temperatur och relativ fuktighet ändras med höjden. Man får helt olika resultat för värdet på denna forcing beroende på vilka antaganden man gör i dessa avseenden. Så det där om att fördubbling av koldioxidhalten ger en ändring i jordens energibalanse på 3,7 W/m2 är en siffra som helt beror på vilka antaganden man har gjort om temperatur- och vattenhaltsprofilerna.
   

 45. Pehr Björnbom

  Nu har kommentaren kommit upp på Notrickszone.
  Gosselin påpekar att vi har en översättningsfunktion så att man borde kunna läsa även texten. 

 46. Gunbo

  Pehr,
  Snyggt jobbat!

 47. Ingemar Nordin

  Jag kan inte få vår ”translator” att fungera, så jag lade upp en googleöversättning på Gosselins blogg.

  Förhoppningsvis får vi några kloka synpunkter, inte minst från författaren själv.

 48. Ingemar Nordin

  Pehr B #44,

  Modtran är ju bara en simpel kalkylator, där man lagt in strålningslagar + lite siffror om atmosfären. Så man kan väl inte förvänta sig att det skall gå att göra alltför avancerade beräkningar. Men just förhållandet mellan vattenånga och CO2 borde kunna beräknas med olika antaganden.

 49. Gunbo

  Tålis
  ”Rent hypotetiskt kan ju en t.ex. en enda kontinent ha ökad temperatur och påverka medeltemperaturen.”
  Visst är det så! Jordens atmosfär är ju en helhet men beroende på många faktorer som jetströmmar, hög- och lågtryck som påverkar vindar, havsströmmar m m kan en del av jorden värmas mer än andra. Därför mäts jordens medeltemperatur för att få ett hum om den sammanlagda höjningen eller sänkningen av energiinnehållet. Så har jag förstått det.
  Om man vill undvika kortare trender och brus kan man beräkna temperaturen decennievis, t ex 70-talet, 80-talet o s v. Det visar att temperaturen under 2000-talet var högre än 1990-talet som var varmare än 1980-talet som var varmare än 1970-talet t ex.  

 50. Tålis

  Nja, Gunbo, medeltemperaturen mäts inte, utan beräknas.
   
  Frågan var dock om det i så fall kan vara GW, om en t.ex. en enda kontinent värms. Vad inrymmer du i GW? Handlar det om GW om 30 % av väderstationer visar noll eller avkylande trend?

 51. Labbibia

  Gaupa # 43
  Tack, det är komplicerat, det är precis det jag tycker är lite tankeväckande…och intressant 🙂
  Läste för bara en liten stund sedan på Text-tv att en man i Umeå blivit dömd att betala 375 000 för att han hade sågat ner en…….håll i hatten, en Ek som skuggade hans tomt. Den måste ju varit planterad?
  Varför tar jag upp detta? Jo, man säger ju att växtgränserna flyttar sig med si och så många km/ år norrut (och uppåt på fjällen höjdvis) på grund av ”Global Warming”. För 300 år sedan mitt i Lilla Istiden borde det förhållit sig tvärtom, men det gjorde det tydligen inte?
  Som sagt, detta är en liten fredagsfundering, men den är litegrann relevant i sammanhanfet ”Global Warming”, eller hur?

 52. Gunbo

  Labbibia #39,
  Det där har jag undrat över också. Jag tror det beror på att klimatet här i Sverige under LIA växlade från år till år. Det var inte en sammanhängande period med sträng kyla varje vinter och svalt varje sommar. Det fanns år när temperaturen var ”normal” vilket gjorde att ek och andra värmekrävande träd kunde växa till sig. I synnerhet träd som fått några år på nacken kan klara köld bättre än man tror. 

 53. Gunbo

  Labbibia #52,
  Planterade träd kan klara sig långt över zonangivelsen om de får rätt mikroklimat och god jord. Däremot är det sällan de klarar av att föröka sig på sådana ställen. Till det krävs en längre vegetationsperiod och högre temperatur för att mogna frukter/frön skall kunna bildas. Om du läser Leif Kullmans hemsida ser du att han nu hittat ekplantor i trädgränsen i Härjedalens fjälltrakter och att bokar i Umeå för första gången bildat ollon.
  http://www.kullmantreeline.com/empty_27.html

 54. Labbibia

  Gunbo # 53
  Då kan ju vän av ordning inte låta bli att fråga sig hur ekollon kunnat hamna i Härjedalens fjälltrakter? Eller hur fortplantar de sig egentligen? Ekollon är rätt tunga, flyger knappast med vinden hursomhelst?

 55. Gunbo

  Tillägg till #53,
  Ser nu att Kullman, i den här länken, har tagit bort en del av de bilder jag refererade till. 

 56. Gunbo

  Labbibia #54,
  Ja, det undrade jag med så jag mejlade Kullman och fick detta svar:
  ”Ja tänk om jag visste varifrån ekplantorna kom. Tyvärr fanns ingen avsändare angiven. Det mest troliga är att nötskrikor är de skyldiga. Det har faktiskt hänt att vsett någon enstaka nötskrika vid de allra översta fjällbjörkarna. Planterade stora ekar med mogna ollon finns på norska sidan, 2-3 mil väster om fyndplatsen på Predikstoleln i Härjedalen.
   
  Bästa hälsningar,
  Leif”

 57. Labbibia

  Gunbo # 56
  Uhum, så en nötskrika tar ett ekollon, behåller det i näbben i minst 2-3 mil…..och bilderna är borta?
  suck……som skeptiker blir jag faktiskt rejält skeptisk? Finns det verkligen ekplantor där Kullman påstår? Knappast!

 58. Gunbo

  Labbibia #57,
  Gå in på Kullmans hemsida och klicka på ”A NEW AND SHRINKING ALPINE WORLD”, klicka fram Pdf-filen, bläddra till sidan 15 så ser du foto på en ekplanta i sin miljö (fjäll).
  Nötskrikor är som ekorrar. De samlar ”nötter” som de gömmer i marken för framtida behov.
  Pssst! Kullman är ingen AGW:are! Här är några av hans lästips:
  Humlum, O. 2009. Det ustyrlige klima. Eksperternes vej fra forskere til flagellanter.
  Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, Odense.
  Idso, C. & Singer, F. 2009. Climate Change Reconsidered: 2009 Report of the Nongovernmental
  Panel on Climate Change (NIPCC), Chicago, IL, The Heartland Institute.

 59. Gaupa

  Gunbo och Labibia
  Jaa, precis.
  Man blir nog lite förvirrad av begreppet ”Lilla istiden”.
  Jag är inte så hemma på ek-odling. Umeå ligger i odlingszon 5 och jag som bor
  i södra norrlands inland har zon 7. Ett träd kan ju överleva svåra förhållanden,
  men kan kanske inte föröka sig. Frön måste ha en viss tid och värme för att mogna. 
  Mmm…det är intressant att jämföra historia och nutid. Vi har ju kunnat förbättra vårt jordbruk, så vi slipper drabbas så hårt av dessa ”olika år”.
   

 60. ThomasJ

  Labbibia — oändligt många #####…:
  Du ska ha ett JÄTTE-tack för Din (för mig!) första uppmärksamheten på Dr. Christy och dennes fortsatt suveräna vetenskapligheters raporteringar, framträden etc…
  Vad vore om inte Christy funnits??? James Hansen (o/e, värre, R/C/ VoF/UI/TP/Borkenstein/SVT/SR/Harrabin/Rummukainen/Kjällén/Noon/, Gleick, Muller, Rockström/Bjerkström/Anders Wijkman/Väder-Pelle/… och! varför utesluta en person med bred/djup ’respekt’ i världen: Hans Blix! Som i veckan kritiserade att 1.800 miljarder dolares går till vapen emedan, som han sa, andra problem = klimathotet, vore av högre prioritet… Go Figure, further…  )
  Så, sorry for lengthy comment, Stort Tack Labbibia för Din uppmärksamhetsväckning hos mig av denna suveräna vetenskapsman!!
   😀  😀  😀
  MVH/TJ

 61. Gunbo

  Gaupa (Lo) #59,
  Jag håller hårt på att naturen är den bästa termometern. Jag förstår att ekodling inte är möjlig i din zon 7 (ännu) men jag kan rapportera att mina morföräldrar planterade en ek i Vasa-trakten (på finska sidan mittemot Umeå) på 40-talet. Den överlevde och växte till sig men fick aldrig några ollon förrän på 2000-talet. Sedan två år växer nu små ekplantor i närheten.

 62. Slabadang

  Pehr B!
  I figur fyra kolumn 5  (RH percent ) blir jag inte klok på siffrorna. Är de inte relationen mellan kolumn 3/4 de ska visa?

 63. Labbibia

  ThomasJ # 60
  Stort tack!
  Som du ju mycket väl vet är jag ju verkligen en vanlig ”mannen på gatan”, och om jag på något som helst vis kunnat bidra till ditt vetande i frågan, så gläder det mig oerhört! 😀

 64. Gumbo: En väl kalaibrerad termometer är den bästa termometern. 
  Gaia har alla möjliga hyss för sig, och inga av dem syftar till att kommunicera dess väsen bättre till oss människor. (Troligen är det också därför somliga tar på sig uppgiften att ’tolka dess tecken och förklara dess vilja för oss övriga’ .. likt övriga naturreligioners medicinmän och präster) 

 65. Labbibia

  Gunbo # 58
  Även om Nötskrikor är som ekorrar, så verkar det rent logiskt sett, ganska otroligt att de skulle flyga 20-30 km för att ”gömma sina nötter”……håller du med om det Gunbo?

 66. Gunbo

  Jonas #64,
  Har du blivit Gaia-troende? 😀

 67. Gunbo … Om du tänker efter en stund så inser du säkert (?) att jag syftade på de många som både vill uttolka dess väsen, vad dess signaler påstås meddela oss andra, och även dem som säger sig representera den och föra dess talan.
  Och nej, jag räknar mig inte till dem.  Men om om du håller öron, ögon och ffa sinnet öppna kommer du att finna många som gör det …
    

 68. Gunbo

  Labbibia #65,
  Det är inte min teori utan Leif Kullmans! Har du kollat fotot på hans blogg? Tror du att han planterat ekplantan där? Du kan själv kontakta Kullman och fråga. Han svarar gärna på frågor.

 69. Gunbo

  Jonas,
  ”Men om om du håller öron, ögon och ffa sinnet öppna kommer du att finna många som gör det …”
  Ja, det vet jag väl!
  Det märks att du inte har någon närkontakt med naturen.

 70. Just det Gunbo, ännu en gång berättar du om dina förmågor att fjärrskåda … Vem har gett dig dessa förmågor, och hur märkte du och sedemera bekräftade du att du besitter sådana?
   

 71. Gunbo

  Jonas,
  Fjärrskåda??? Det behövs inte någon fjärrskådning. Det är bara att läsa det du skriver.

 72. Labbibia

  Gunbo # 68
  ”Ekplantan”…. Singularis?
  Uppe vid trädgränsen i Härjedalsfjällen? Nötskrikor som flyger 20-30 km för att ”gömma födan”? Konstigt att inte Nötskrikorna är utdöda med det beteendet?
  Allvarligt talat Gunbo?
  Varför ska jag kontakta Kullman? Han har ju redan visat att han är ute och cyklar. Varför tog han bort fotot?
  Det här är ju tjurexr..osv från början till slut. Kullman vet inte vad han snackar om i detta fallet, Inte f-n är det nötskrikor från Norge som sett till att det växer ek i fjällen i Härjedalen iallafall…om det nu växer ek överhuvudtaget där?
  Låter i mina kritiska ögon som en sk ”skröna”, inte trovärdigt. 

 73. Gunbo, du kanske behöver påminnas om att det stora ämnet här är just naturvetenskap, vetenskap om naturen, hur den är beskaffad.
  Vad jag har sett/läst av dig är det sådant du är närmast minst kunnig om, och även väldigt ointresserad av att lära dig mer.   
  Men du tror dig alltså kunna ’tolka dess tecken’ bättre än hur saker skulle kunna mätas i densamma!?
  Som jag sa, när ’insåg’ du första gången att du var clairoyant, och hur bekräftade du att det verkligen var så!?
  (Jag behöver väl knappast påminna dig om tidigare ’syner’ du har haft, som jag jagat dig för, även om du säkert inte minns alla, ja tom förträngt flertalet …)

 74. ThomasJ

  #70: Om att fjärrskåda… Idag ute på hafvet efter hafvskräftor (bur) ställdes, som alltid, frågan om hur många kräftor/länk (länk=sammanbundna 50x kräftburar) där skulle vara… Ingen ’förmåga’ o/e ’förmågas’ förmåga i varken nutid/framtid/dåtid -(s)perspektiv finns – totalt hitte-på! Lögn, bluff, bedrägeri, religion-tro-scientology- var ens i nära verkligheten… (detta på samma ’vetenskapliga’ underlag som J. Hansens senaste press-release…,  ha-ha… 😳 
  Mvh/TJ 

 75. ThomasJ

  Labbibia #63: It takes one to know one!  😀 
  MvH/TJ

 76. Labbibia

  ThomasJ # 74
  Nå, hur gick det då?
  Blev det något över till ”Fjollträsk”? 😛

 77. Det är trender med klimat och temperatur,klimatlänslighet m,som
  är ämnet Gunbo,inte nötskrikor och ekens växtområden,rena
  utsvävningar om naturens termometer,med toleranser på 75% fel.
  ALI.K.

 78. Gaupa #43
  Men med anledning av din länk till ”missväxt och nödår i Sverige” så kan jag förtälja att dessa upphörde först när järnplogen kom i bruk i slutet av 1800-talet och att man äntligen kunde vända ner det ovanjordiska organiska materialet/avfallet, naturgödsel m.m. till helt andra djup än vad som var möjligt med den helt värdelösa ådern, träplogen m.m. Dvs jordiseringsåldern hade äntligen sett dagens ljus. Nu har man tyvärr försökt att påbörja dess slut med något så urbota dumt som kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt, elda med biobränslen, tillverka biogas av naturgödsel och skörderester, elda halm i värmeverk, m.m.
  Människans akilleshäl; att inte kunna bygga upp ett djupt och näringsrikt matjordslager. 🙁

 79. Intressant denna H.D Huffman, finner en viss likhet med H.Sjögren,
  skulle vara intressant om matematiken där överensstämmer.
  Om han läser på Notrixzone villsäga.
  ALI.K.

 80. Börje Gustavsson,mycket bra inlägg,finner detta logiskt riktigt,bra!
  ALI.K.

 81. ThomasJ

  Labbibia #76: Nja, ~ 20 kg i fyra länkar (dvs, knappt godkänt..), Men, tyvärr inget över till något ***-träsk*** öht…
  Invånare i ***-träsk(en) uppmanas/inbjudes, för upplevelser(?) della ’scala-a-jura’ (=skaldjur för inskränktas förståelse & barnslig översättning..) kan med fördel ta kontakt med:
  tjthomasj[at]gmail.com
  Mvh/TJ

 82. Gunbo

  Labbibia #72,
  ”Ekplantan”…. Singularis?”
  Ja, fotot visar en singulär ekplanta men Kullman talar om ekplantor. Vrför inte kontakta honom? Rädd för att få dina fördomar utmanade?
  ”Han har ju redan visat att han är ute och cyklar. Varför tog han bort fotot?”
  Fotot finns nu i pdf-filen som jag refererade till! Fotot på bokollonen i Umeå finns inte med längre. Men Kullman är en av de främsta forskarna inom den nordiska fjällvärldens klimat. Se hans publicerade artiklar. 
  Kolla hans hemsida (vilket du tydligen inte gjort) och kontakta honom för förtydligande!
  Är du intresserad av vetenskap eller bara av den skepticism som förnekar allt som motsäger dina förutfattade meningar?

 83. Labbibia

  ALI K
  Det får jag ta på  mig, det är inte Gunbos fel. Men det har ändå utvecklat sig till en rätt intressant diskussion. Gunbo påstår att någon ”Kullman” teoretiserar om att det växer ek uppe vid trädgränsen i Härjedalsfjällen, och denne Kullman påstår ett denna ekplanta skulle härröra från ett ekbestånd i Norge 20-30 km därifrån…….denna ek skulle ha sitt ursprung att tacka för nötskrikor som alltså skulle valt att flyga 20-30 km för att sedan gömma maten/ ekollonen uppe vid trädgränsen på fjället…..fan trot!
  Strider mot allt sunt förnuft, och mot alla regler för hur djur beter sig i det vilda, dvs, minsta möjliga energiåtgång i alla lägen…

 84. Labbibia

  Gunbo # 82
  Om han nu är en så framstående forskare…..kan du ändå hålla med mig om att hans ”teori” om hur eken skulle ha hamnat uppe i den härjedalska fjällvärden är minst sagt långsökt? Det strider ju mot allt som naturen normalt sett visat oss? Alltså, alla levande varelser använder minsta möjliga energi och material för att uppnå sina syften. Oavsett om det gäller matinförskaffande eller bobyggande osv osv… 

 85. Gunbo

  ALI.K. #77,
  ”Det är trender med klimat och temperatur,klimatlänslighet m,som
  är ämnet Gunbo,inte nötskrikor och ekens växtområden,rena
  utsvävningar om naturens termometer,med toleranser på 75% fel.”
  Jag diskuterar med Labbibia och Gaupa som avvek från ämnet. Naturen svarar på luftens temperaturer! Det är en truism som inte går att kullkasta. Varför blev det missväxt och hungersnöd 1867/68? Varför växer ekplantor i Härjedals-fjällen på 2000-talet? DET HAR MED TEMPERATUREN ATT GÖRA! 

 86. Gunbo

  Labbibia #84,
  För fasiken, Kullman vet inte heller hur ekplantorna hamnat där! Han gissar att det är nötskrikor som ”planterat” dem! Har du någon bättre förklaring?
  Att de växer där är ett faktum. Kullman har fotat dem. Förklara gärna hur de hamnat där.

 87. Några ekområden i denna del av Norge,vet jag ej, om någon
  park i Rörås som har någon ek,vet jag ej,dessutom är dessa kalla områden i denna del av Norge mest fjällmark med djupa dalgångar  ner mot Glomma älv,visserligen med mer växtlighet.
  Nötskrikans förmåga är nog mer en ’skröna’.
  ALI.K.

 88. ALI.K. #80
  Tack! Inte varje dag man bemöts med positivt tänkande. 🙂

 89. Gunbo

  Labbibia #83,
  ”Gunbo påstår att någon ”Kullman” teoretiserar om att det växer ek uppe vid trädgränsen i Härjedalsfjällen, och denne Kullman påstår ett denna ekplanta skulle härröra från ett ekbestånd i Norge 20-30 km därifrån…”
  Varför kollar du inte professor Leif Kullmans hemsida och listan på hans publicerade forskning?

 90. Gunbo

  ALI.K. #87,
  ”Några ekområden i denna del av Norge,vet jag ej, om någon
  park i Rörås som har någon ek,vet jag ej,…”
  Nej, jag förstår att du inte vet om dem (det gör inte jag heller) men tydligen vet Leif Kullman om dem.

 91. Härjedalen mot Dalarna och Gävleborg,kanske kan jag se som möjligt ekar kan växa,men även uppåt Luleå och Haparanda skulle ekar kunna växa kanske.
  Eken kan vara tålig i sin överlevnad,men det vet jag inget om.
  Annars delar jag Kullmans ide om mer värme i fjälltrakter finns som
  orsak.
  ALI.K.

 92. Labbibia

  Gunbo # 86
  Finns väl åtminstone ett halvt dussin troligare förlopp än Kullmans när det gäller eventuell spridning av ek uppe vid trädgränsen, vilket gör att man som en vanlig ”mannen på gatan” ibland, kanske orättvist, betvivlar ”forskarnas” hypoteser, för det här handlar om en hypotes, knappast om en ”teori”, eller hur?
  En ”mannen på gatan” hypotes skulle kanske låta så här:
  ”Ekollonet som fick plantan att gro hade legat i den magra myllan och väntat i minst  tusen år, men när betingelserna blev de rätta började det att hända saker….”
  Vad sägs om den hypotesen Gunbo?

 93. Gaupa

  Gunbo # 61
  Hehe, kul att du kollat vad gaupa betyder.
  Jag såg bilden av ekplantan och det är nog inte så märkligt egentligen.
  Nötskrikor äter ekollon och finns de i närheten , så…
  Vissa frön måste faktiskt passera en fågels mage för att gro, även om kanske inte ekollon behöver det.
  Det är ju det här med växter, att de kan växa på många slags platser, egentligen. De har bara inte fått chansen. Många av våra trädgårdsväxter har
  ju införts av munkar t.ex.
  Kul att dina morföräldrars ek kunnat föröka sig. Ibland tar det tid. 🙂
   http://www.kullmantreeline.com/gallery_3.html
   http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6tskrika

 94. En viktig sak att tänka i fjällvistelse,är att skydda ögon mot denna
  kraftiga UV strålning,använd glasögon med Uv skydd .
  Ju högre man befinner sig ökar denna UV mycket kraftigt.
  ALI.K.

 95. Gunbo

  Labbibia #92,
  ”Ekollonet som fick plantan att gro hade legat i den magra myllan och väntat i minst tusen år, men när betingelserna blev de rätta började det att hända saker…”
  Den hypotesen föreslog jag faktiskt för Kullman, som avvisade den. Jag föreslog också fjällvandrare som medvetet släppte ekollon längs vandringen men han menade att det inte är troligt.
  Men varför skulle inte en nötskrika kunna flyga 20 – 30 km med ett ollon i ”käften”? 
  I boken Fågelguiden står det: ”Vill helst ha närhet till ollon av ek (och i andra hand bok och till frön av avenbok), som hamstras under hösten till vinterföda; mattransporter på hög höjd med krävan fylld av ollon kan stäcka sig til många kilometer.”

 96. Gunbo

  Gaupa #93,
  Jag är jägare som jagat i Värmland nära norska gränsen så jag vet sedan länge vad en gaupa är.
  ”Många av våra trädgårdsväxter har ju införts av munkar t.ex.
  Kul att dina morföräldrars ek kunnat föröka sig. Ibland tar det tid.”
  Ja, t ex hallonet som nu finns över hela Sverige är en växt som ursprungligen infördes av munkarna. Likaså den för….ade kirskålen!
  När det gäller mina morföräldrars ek, som nu sprider sig, är jag inte lika entusiastisk. Den är ju ett tecken på en klimatförändring som kanske inte är enbart positiv.

 97. Det var ju kul att Pehr fick in sitt inlägg på Notrixzone,det var ett
  rejält inlägg,kul för TCS också.
  ALI.K.

 98. Gunbo,denna förändring med värme är enbart positiv,det är under
  sommarmånader som temperatur ökat med mer solinstrålning.
  ALI.K.

 99. Norra Värmland låter intressant Gunbo!känner väl dessa trakter.
  Mina förfäders trakter faktiskt.
  ALI.K.

 100. Gaupa

  Gunbo # 96
  Mmm…vi vet inte hur det blir i framtiden, men värme är bättre än kyla och…
  människan har övervunnit många svårigheter så jag väljer att tro,
  att det ska ordna sig.
  mvh 🙂 

 101. Gunbo,då vet du också att klimatförändringen till varmare i Värmland från mittenav 1800-talet har varit gynnsam för jordbruken där.
  ALI.K.

 102. Martin

  Lönn har hittats på Åreskutan.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1146302
  Det är inte bara nötskrikan som tycker om ekollon. Det gör även skator, duvor, vildgäss och hackspettar.

 103. Gunbo

  ALI och Gaupa,
  För oss i Sverige är det naturligtvis bara bra om det blir varmare men världen är inte bara Sverige.

 104. Gunbo

  Martin #102,
  Tack för länken! Artikeln behandlar ju precis det vi diskuterar här och t o m med en bild på en nötskrika med ollon i näbben.

 105. Gaupa

  Gunbo
  Martins länk är ju från 2007 så vi får väl se hur träden klarar sig, i framtiden.Det har varit kyligare nu. Högre örter tar alltid över marker som inte 
  brukas, så även träd. Fjällbönderna höll nog tillbaka växtligheten en hel del.
  ”Världsproblemen” är komplexa och svårbemästrade, men mycket har blivit bättre också. Perfekt för alla , över hela jorden är nog inte möjligt att uppnå. 

 106. Gunbo, man får intrycket att du är väldigt väldigt mallig över denne Kullman, och att han tom svarar på dina mail. Du tycks vilja höja honom till skyarna, upphöja honom ’framstående expert’, ofta skriva ut hela namnet omed titel, och tom peka på hans publikationslista.
  Han verkar mest fylla ditt behov ditt behov att ha en auktoritet nära, att nämna, när du vill berätta om din tro, lite helt generellt faktiskt.
  Men jag förstår inte riktigt varför, och ffa inte varför så ofta, och i så många olika sammanhang. Det är ju liksom ingen som ifrågasätter att ifall temperaturet ändrar sig i en viss riktning över tiden, så kommer naturen, floran mm att anpassa sig efter(!) att detta skett. Men notera att naturen ändrar och anpassar sig även pga av helt andra skäl. Du behöver också vara medveten om att där inte finns något specifikt stabilt och naturligt jämviktsläge av artbeståndet i en viss biotop.
  Labibbias fråga tycker jag fö var befogad, men inte på något sätt besvarad, och det trots att du måst nämna Kullman i vart och vartannat inlägg, som ju heller inte har ngt svar tycks det …    

 107. Ulf L

  Jag måste ta Gunbo i försvar.
  Kullman är en intressant akademiker som inte tycks bry sig om att ta ställning i AGWfrågan och rapporterar vad han ser till ögonbedövande vackra bilder.
  Han är värd att citeras och att läsas.
  På denna hemsida http://www.kullmantreeline.com/text1_9.html beskriver han sin forskning och sin forskningsfilosofi och jag önskar fler biologer resonerade som han. Sidan http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html rekomenderas.

 108. Kullman behöver väl inte tas i försvar …

 109. Martin

  Jonas N nr 106
  Leif Kullman är intressant, därför att han har verkat i flera decennier i de svenska fjällen. Han har forskat om trädgränsens förflyttningar. Han är ingen forskare enbart vid skrivbordet. Därtill är han en skicklig fotograf.
  Trädgränsen har förflyttat sig ca 200 meter uppåt de senaste decennierna. Men så sent som för 10000-6000 år sedan låg trädgränsen ytterligare 500-600 meter högre. Det här har vana fjällmänniskor vetat länge. Det finns rester av framförallt grov tallskog högt uppe, där det är rent kalfjäll i dag.
  Kullman är orolig, att den lilla höjningen av temperaturen under 1900-talet maskerar en avkylning som påbörjades för 6000 år sedan. För då får man anta, att det naturliga klimatet ligger kvar på Lilla Istidens nivå.
  Vi kan vara farligt nära en fortsatt smygande avkylning, tillfälligt dold av antropogen uppvärmning, som på inte alltför lång sikt ger en ny istid.
  http://www.kullmantreeline.com/text1_1.html

 110. Ulf L

  Jonas N
  Jag tar Gunbo i försvar för att han hänvisar till Kullman hela tiden.

 111. Jo, och jag tycker att Gunbo drar upp honom i tid och otid, ofta utan direkt anknytning till ämnet, mer som name-dropping när han vill framföra ngt själv, eller för att visa att Kullman håller med honom, fast om ngt annat.
  Jag håller med er om Kullman, och min kommentar #106 till Gunbo kanske lät lite syrlig mot Kullman också. Men det var iaf inte menat så. 

 112. Gunbo

  Ulf L,
  ”Kullman är en intressant akademiker som inte tycks bry sig om att ta ställning i AGWfrågan och rapporterar vad han ser…”
  Ja, det är bl a därför jag litar på honom. Men det retar förstås dem som inte gillar det han ser utan hellre förnekar det för att det inte passar in i deras värlsbild. Det ropas ofta på empiriska bevis men när empirin inte säger det man vill, duger inte heller det som bevis. 
  Det var visst någon här som påstod att skeptiker bara är ute efter sanningen! 😉 

 113. Gunbo

  Jonas, om det retar dig att jag hänvisar till Kullman kan du ju hoppa över mina kommentarer!

 114. Gunbo

  Martin, ursäkta att jag blandade dig med Ulf L i #112!

 115. Gunbo, jag är mer intresserad av din påstådda förmåga till fjärrskådning, och hur du upptäckte och sen bekräftade att du kan hitta (på) egna sanningar och tom på avstånd.
  Inte sällan tom kontrafaktiskt, som i ditt #112.  

 116. Åter till ämnet ovan (och Gunbo bruka för nästan aldrig svara på vad han menar eller hur han kommit fram till diverse utsagor som låter märkliga)
  Pehr B,
  Ed Caryl har svarat hos NoTrickZone, och menar att han gjort rätt, och att Pehrs visade interface i Fig 4 är annorlunda än hans. Samt att han har en ny artikel på G som skall förtydliga eller visa att denna var/är rätt. Intressant!

 117. Nog om Kullman,några ekar som indikation på någon klimatförändring,räcker inte långt,däremot bafarar Kullman
  en underliggande långsiktig nedkylning,denna är nog värre i ett
  långt perspektiv för framtiden.
  Ed Charyl är intressant ändå med sin nya artikel,Motran lite grov
  men ändå intressant.
  I Norge är man inne på ökad solinstrålning,dessa perioder har varit
  betydande åren 2003-2007.
  ALI.K.

 118. Pehr Björnbom

  Jonas N #116,
  Jag får kolla vad han skriver. Men eftersom jag kom till gränssnittet (interfacet) genom att klicka på den länk som Caryl själv angett så hur han då kan få ett annat gränssnitt  än mig är ett mysterium.

 119. Håkan Sjögren

  Jonas N # 12 : Om det hade funnits ”växthusgaser” alls, skulle vattenånga i kraft av sin myckenhet och därför att vattenmolekylen har ett mycket bredare absorptionsområde än koldioxiden vara helt kapabel att fixa uppvärmningsbefordrande avdunstning helt på egen hand utan hjälp av den svagt om alls verkande koldioxiden. Den, som är stor och stark klarar lyften utan hjälp av småkryp. Anledningen till att IPCC inte alls räknar vattenånga som en ”växhusgas” är att de inte kan beskylla mänskligheten för avdunstningen från haven. Det finns ett obetydligt undantag då metan har vatten som en restprodukt vid sönderfall i atmosfären och man kan möjligen beskylla människan för metanutsläpp då vi ju omger oss med rapande kor.
  Mvh, Håkan. 

 120. ThomasJ

  Pehr B: Tack för intressant inlägg – nedranns kul att temat [’Modtran’] med dina bidrag uppnått intressant spridning på ’notrick’ – icke heller att förakta ref’sen till TCS.  😀
  Betänk, dock, att det fortsatt handlar om datormodeller, alldeles oavsett titulaturen på dessa… There’s always a [mean?] s/w-engineer/-programmer behind the 0’s and 1’s…  😉
  Då Kullman återkommande nämns vore det la en hyfsat bra idé att bjuda in honom till TCS (som jag tror han läser, s.a.s. ’lurkingly’…  😉  )
  Mvh/TJ

 121. ThomasJ

  Håkan #119: Ej att förglömma är ju kornas omgivande, rapandes + ’andra vägen väders’ utsläppande homo sapiens…  🙄
  Mvh/TJ

 122. Thomas

  Pehr, noterade du att du fått ”svar” på notrickzone:
  http://notrickszone.com/2012/08/11/validating-modtran-for-climate-studies/

 123. Rikard Lund

  Det finns förvildat ekar här vid Storsjön i Jämtland och kan bära ekollon om det är normalt eller varmare än normalt. Kanske det kan ha kommit från Storsjön där fåglar har tagit med sej o tappat där i Härjedalen.. Vilda lönn finns här också som kan ha kommit till Åreskutan med frö?? Vilda lönn slutar vid Mörsil mot Åre som är bara ca 3 mil på avståndet.
  // Rikard Lund

 124. Pehr Björnbom

  Thomas #112,
  Jo, se min kommentar #118 ovan.
  Jag har skrivit ett inlägg med egna simuleringar som svar och skall just fråga de andra skribenterna när jag kan lägga ut det här på TCS.   
  Stay tuned!
   

 125. Pehr Björnbom

  Svar till Ed Caryl kommer på måndag.

 126. Slabadang

  Pehr B!
  Tyvärr är det svårt att förstå på vilka vllkor/ eller enligt vilken atmosfärsmodell redovisningen i MODTRAN beskriver. Men hur den än är byggd så ger resultaten i skillnaden mellan ”clear sky” och med förändrad luftfuktighet (även inom realistiska antaganden) rent mystiska förhållanden mellan co2/vattenånga som resultat. Jag/vi  har helt enkelt inte tillräckligt med information om hur modellen är byggd för att veta hur resultaten skall tolkas. Det saknas pusselbitar!
  Jag har gjort en helt ny observation på den modtrankurva vi är så vana vid att se när det gäller redovisningen av våglängdernas fördelning som jag gärna delar med mig efter ditt nästa inlägg.   

 127. Pehr Björnbom

  Slabadang #126,
   
  I stora drag är det nog inte så mycket att tveka om vad Modtran räknar fram. Modtran säljs sedan länge kommersiellt men gratisversionen som vi kan använda från webben har många år på nacken. Den är gratis eftersom den utvecklats med skattepengar.
   
  Företaget som säljer Modtran har en webbsida med FAQs. Den ger till exempel alldeles utmärkt information om de sex atmosfärsmodellerna som är samma som i gratisversionen:
  http://modtran5.com/faqs/index.html#model_atm
   

 128. Rickard Lund#
  Bra du ger info ,hade lite fundering med Jämtland också,det
  är mycket troligt,skingrar lite om ’ekmystereriet’ med ett
  möjligt scenario.
  ALI.K.

 129. Pingback

  […] I have raised some questions regarding the usage of MODTRAN by Ed Caryl on NoTricksZone. Ed Caryl has applied MODTRAN here, here and here. In the last of those blog posts Ed Caryl has made a validation run and compared a MODTRAN run with observations of downwelling radiation (also known as back radiation) at the South Pole. However, he also states that the version of MODTRAN used by him is different than the version connected to the web interface offered by the University of Chicago used by me. […]