NCDC

Hadley och NCDC visar fel temperaturer

Roger Pielke Sr rapporterar om en ny studie av Klotzbach et al, vars resultat tyder på att både NCDC och Hadley Center överskattar temperaturtrenden. Från Climate Science: The abstract of the Klotzbach et al (2009) paper reads “This paper investigates surface and satellite temperature trends over the period from 1979-2008. Surface temperature datasets from the National   →