Hadley

Har uppvärmningspausen enligt HadCRUT4 börjat redan 1990?

Diagrammet ovan (klicka för större bild) visar årsmedeltemperaturernas ändringar 1979 – 2012 enligt HadCRUT4 (2012 är baserat på jan – aug). De gröna staplarna illustrerar osäkerhetsintervallet för temperaturen som ett 95% konfidensintervall. Ingemar diskuterade det här och refererar till Judith Currys bloggartikel där hon framhåller att uppvärmningspausen troligen beror på att naturliga variationer dominerar de antropogena   →

Senaste nytt

Jag märker att ni redan satt tänderna i historien om de hackade filerna från Hadley. Mer om detta finns hos Anthony Watts. Sant? Falskt? Personligen lutar jag åt samma håll som någon av er som kommenterat: ”If it’s too good to be true, it probably is”. Men det ska bli kul att följa utvecklingen. Mer   →

Hadley och NCDC visar fel temperaturer

Roger Pielke Sr rapporterar om en ny studie av Klotzbach et al, vars resultat tyder på att både NCDC och Hadley Center överskattar temperaturtrenden. Från Climate Science: The abstract of the Klotzbach et al (2009) paper reads “This paper investigates surface and satellite temperature trends over the period from 1979-2008. Surface temperature datasets from the National   →

Vart är tempen på väg?

Vår trogne följeslagare Ove L kommer återigen med färska temperaturdata till och med mars 2009. Värdena från RSS tyder fortfarande på en viss negativ trend (se nedan). Med risk för att bli anlagad för korta mätserier ser vi knappast någon uppvärmning sedan 1998. Samma negativa trend kan, enligt Ove L ses i mätserier från UAH   →

Varmare, kallare eller lika ljummet?

Jorden mår dåligt, skriver Tom Juslin i dagens Sydsvenskan. Han har varit på resa i Norden för att se effekterna av klimatförändringarna. En myr nära Abisko påstås ha svaret om global uppvärmning. Här har man gjort mätningar ända från början av seklet och siffrorna visar att permafrosten under myren smälter allt snabbare. ”Det här måste   →