Vart är tempen på väg?

Vår trogne följeslagare Ove L kommer återigen med färska temperaturdata till och med mars 2009. Värdena från RSS tyder fortfarande på en viss negativ trend (se nedan).
rss-tlt-data-2007-2009
Med risk för att bli anlagad för korta mätserier ser vi knappast någon uppvärmning sedan 1998.
rss-tlt-data-1998-2009
Samma negativa trend kan, enligt Ove L ses i mätserier från UAH och Hadley. Obs att vi bara tittar på 2002-2008 (försiktighet iakttages 🙂 ).
hadley-uah-and-co2
Nedan RSS-data i ett 30-årsperspektiv.
rss-tlt-data-1980-2009
Och IPCC:s projektioner stämmer allt mindre med verkligheten.
temp-and-co2-actuals
Ropa dock inte hej ännu. Vi har ju hört att om så där 15-20 år kommer den globala temperaturen att ta ett våldsamt skutt upp. Och rent teoretiskt sett kan det stämma. Dock börjar allt fler forskare att tala om den ökande risken för ett djupt solminimum liknande det som orsakade den Lilla istiden. Som vanligt kan vi alltså konstatera att vi egentligen inte vet särskilt mycket.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  Jag tror inte att en enda klimatoroad blir lugnad av statistik, eller mätdata som visar växande isar, sjunkande världshav, eller nya köldrekord.
  Däremot ökar deras oro av motsatsen.
  De klimatoroade alltid pressas på varför de tror på CO2teorin, då den är vetenskapligt avfärdad.
  De klimatoroade ska alltid pressas på varför de inte inser att endast billigare energisystem kan konkurrera ut fossilkol.
  De klimatoroade ska pressas på konsekvenserna av dagens politik.
  Fattiga med stort behov av elkraft om inte annat så för att sluta använda många timmar var dag för bränsleinsamling till matvärmning, ska vänta på dyra instabila system, istället för att få billiga trygga energisystem, så de snabbt kan nå upp till vår välfärdsnivå.

 2. Patrik

  Den nedersta bilden är väldigt talande. Den borde förmedlas till alla traditionella media i världen.

 3. Kalle bak lagårn

  Fina diagram av Ove! Ser fram emot dessa varje månad.

 4. Mikael

  Den nedersta bilden ”IPCC Forecasts versus reality” är underbar! Givetvis är det Monchton som ligger bakom och den gör precis som så många skeptiker sitt bästa för att förvränga budskapet från IPCC. Lika pinsamt som vanligt men inte desto mindre jublar skeptikerkåren unisont (nåja, nästan).
  Grafen visar alltså att prognoserna, eller rättare sagt Moncktons tolkning av prognoserna som säger att temperaturen ska öka linjärt enligt de fina linjer som ritats in i diagrammet – dessa linjer ligger över verkligheten 2001-2007, framför allt i senare delen av diagrammet. IPCC har aldrig sagt att verkligheten måste stämma med modellerna varje år, eller att utvecklingen kommer att vara linjär såsom Monckton ritar.  Vad man förutser är istället att temperaturen i genomsnitt kommer att öka så som grafen visserligen visar, på lång sikt, med naturliga variationer utjämnade.
  Det är väldigt tröttsamt att påpeka detta 10 ggr i veckan på samma blogg. Och jag fattar inte att Maggie m fl inte tröttnar på att fortsätta att upprepa dessa uppenbara felaktigheter. Jag kan inte frigöra mig från känslan av att det inte är skeptisk granskning utan medveten desinformation man ägnar sig åt. Mycket pinsamt, hursomhelst.

 5. Gunnar Littmarck

  Mikael
  Kan inte du visa diagram på effektändringen de sista 60 åren av ir-instrålning molnfria nätter mot markytan, vid våglängden 15mym?

 6. L

  Mikael, det uppenbara felet är att verkligheten inte följer IPCC. Hur skulle din graf över samma sak se ut? Eller menar du att all information är desinformation tills verkligheten anpassat sig till dikten..?

 7. Mikael

  L., väljer man ut 4-5 år med en temperaturutveckling som inte följer en rät linje bevisar det varken det ena eller det andra.

 8. L

  Mikael, det kanske inte passar dig, men tala istället om vad som är fel?

 9. Staffan Pappila

  #4 Mikael: När gör sig CO2-hypotesen sig gällande på allvar? Senast 1987, emedan IPCC bildas detta år. Kanske skulle man kunna hävda att hypotesen kör igång på bred front redan i början på 80-talet. Vilka mätserier grundade sig denna hypotes på då? 5-, 10- eller 100o-års? Jag tror Du vet svaret? AGW-hypotesen satte tempot i debatten. Som man sår får man skörda. 
     Personligen blir jag naturligtvis glad och lättad när temp.kurvor viker nedåt. Hoppas att ingen blir besviken, det är ju ingen finanskris de beskriver,
   

 10. Kalle bak lagårn

  Mikael har rätt i det han säger iofs, men han måste räkna med att man gör den här typen av jämförelser. Då IPCC förutsäger att tempen ska upp med ett visst antal grader i genomsnitt så måste man givetvis jämföra verkligheten med prognosen. Det är helt naturligt.

 11. Björn

  Det sista diagrammet talar för sig självt. Temperaturkurvans medelvärde visar klart att trenden är sjunkande, medan medelvärdet för CO2 är tvärtom, alltså stigande. Enligt teorin om AGW, borde också grafen för medelvärdet av temperaturen, peka uppåt. Hur förklarar en AGW-troende detta?

 12. Iven

  Mikael, #7:
  Var hitta du grafen över 4-5 år?  Överdrifterna tillhör AGW- förespråkarnas retorik. Moncktons graf däremot gäller de senaste 8 åren, övriga grafer i denna tråd 2, 11, 7 och 19 år och det är väl Moncktons graf, som irritera AGW-förespråkarna?
  Om nu 8 års trenden inte betyder någonting som jämförelse mellan IPCC modellerna och verklighetens utfall, varför hördesinga protester 2007, när Pachauri tyckte, att 1 års plötsligt mycket höga globala temperatur var beviset för att klimatet nu visade på en katastrofal utveckling. (Då var ju El Nino den helt naturliga orsaken och inte IPCCs påstående om mänskliga CO2 utsläpp).

 13. S.Andersson

  Mikael #4. Sannolikheten för att IPCCs forecast stämmer minskar naturligtvis i takt med att verkligheten inte stämmer med modellen. Du har rätt såtillvida att det kan vara en tillfällig störning och att verkligheten kommer ikapp modellerna. Det är möjligt. Alltså kan man säga:
  Avvikelserna bevisar inte att IPCC har fel.
  Avvikelserna kan inte användas för att bevisa att IPCC har rätt heller.
  Tiden får utvisa vem som har rätt. Skillnaden mellan mig som ”skeptiker” och dig som ”alarmist” är att jag lovar att ompröva min hållning om temperaturerna sticker iväg de närmsta åren men jag tror inte att du kommer att ändra dig om så hela jorden täcks av is. Eller gör du det?
  Det är just detta som jag tycker är märkligt med klimatrörelsen. Vad ska hända för att man ska erkänna att man haft fel? Vore intressant att höra din uppfattning i denna fråga. Ska istäcket på Nordpolen återställas till 1850 års nivå? Ska isbjörnsstammen fördubblas (undrar hur det går för sälarna då?) och ska temperaturen återställas till 1950 års nivå? Eller 1850 (hu, då blir det missväxt)?
  När var det ”rätt” temperatur på jorden?

 14. Mikael

  Jag är helt fascinerad över hur ni skeptiker fortsätter att låtsas som att några år på 2000-talet har så stor betydelse som ni påstår. Det är klart och tydligt uttalat i AGW-hypotesen att temperaturen stiger på l-å-n-g sikt, och att några förhållandevis kalla år inte visar något. Givetvis är det lika fel att påstå motsatsen – vilket förekommer bland AGW-förespråkare. Jag tvivlar på att argument fungerar men om någon mot förmodan vill se en graf så visar den här gamla sidan ganska bra hur forskningen ser på saken:
  http://www.skepticalscience.com/climate-models.htm
  Låt er inte nedslås av att det är modeller inblandade – graferna visar hur naturlig och mänsklig påverkan samverkar för att åstadkomma det klimat som vi har. Notera gärna att den naturliga variationen är stor. Framför allt efter 1970 visar sig den mänskliga påverkan. Hela tiden syns upp och nedgångar, men trenden pekar uppåt.

 15. 1970 borde tempen börja minska enl Gleissbersg 83årscykel. Detta hände inte då dom stora planeternars konfiguration orsakede et växelbyte i Solen i 1952. Detta växelbytet hände senast sådär 1120 dvs för exakt 10 Gleissbergcykler sedan. 
  1120 var starten på det förlängde medeltida maximum. Precis som vi fått uppleva det förlängda moderna maxium. Sedan kommer köldperioderna. Nu som då. 
  Det er dags att börja förbereda seg inför den nya lilla istiden. 

 16. S.Andersson

  Mikael #14.
  ”Way back in 1988, James Hansen projected future temperature trends (Hansen 1988). Those initial projections show remarkable agreement with observation right to present day (Hansen 2006). Hansen even speculated on a volcanic eruption in 1995 but missed the date by a few years (we’ll cut him some slack there).”
  Otroligt vad duktig han är, Hansen, han kan ju nästan förutsäga vulkanutbrott också. Och så beundrad han blir av sina proselyter.
  Skämt åsido, det som förbryllar mig med alla dessa temperaturgrafer är ju att de uppvisar rätt olika bilder. Vilka stämmer? Är det HadCrut, GSS & Co., eller är det de grafer som du hänvisar till i länken ovan? Eller blir jag bara lurad nu eftersom länken bara har data t o m 2005?

 17. Mattias

  Klimatfrågan blir allt mer lik nationalekonomi (inte avsett som komplimang) med sina olika skolor, sammanblandning av ”objektiva” forskningsresultat och politiska åsikter. En bra check kan då vara vad som skulle krävas för att teorins förespråkare ska anse att den inte längre håller.
  När det gäller de keynesianska idéer som ligger bakom stimulanpaketen har jag svårt att se att de öht skulle kunna förkastas av ledande keynesianer. Blir det en återhämtning så är det tack vara stimulanspaketen. Blir det inte det så var de för små eller fel utformade. Krona, jag har rätt. Klave, du har fel.
  Varför jag nu kom att tänka på det…

 18. L

  Mikael, vem har sagt att den nedåtgående trenden på 2000-talet har så stor betydelse? Den är intressant och bör finnas med när vi ständigt hör hur den globala uppvärmningen accelererar mer än IPCC förutspått.
  Du säger att den visade kurvan är uppenbart felaktig och desinformation. Hade du sagt det om den gick uppåt också?

 19. Mikael

  L. Det ofta upprepade påståendet att IPCCs projektioner inte stämmer med verkligheten bygger på 2000-talets temperaturutveckling. Trots att IPCC noga påpekar att det är på lång sikt som temperaturen ökar och att en berg- och dalbana är helt förväntat. Detta har påpekats otroligt många gånger på denna blogg, men ändå måste det ältas varenda vecka. Att fortsätta upprepa påståendet att IPCCs projektioner inte stämmer med verkligheten är helt uppenbart pseudovetenskapligt, ändå slår Stockholmsinitiativet ifrån sig som om detta vore ett märkligt påhopp!
   
  Maggie slår dock inte ifrån sig, hon låter det istället rinna av som vatten på en gås. Varför? Kanske är det inte annat än ett cyniskt kalkylerande med maximal framgång för bloggen, som ju tävlar med Blondinbella om flesta besökarna. Det gör ju inget om det som står på bloggen är skit, bara besökarna kommer – alla frustrerade nyliberaler som inte vet hur man ska kunna fortsätta med business-as-usual när peak-oil och klimatfrågan talar för en omställning av ekonomin. På kvartalsbasis är det alltid tacksamt att kunna skjuta åtgärder på framtiden.

 20. L

  Mikael, det konstiga är att alarmisterna Hansen och Rockström säger att den globala uppvärmningen i verkligheten sker snabbare än IPCC:s projektioner. Därför är det intressant att se grafer som pekar på motsatsen. Någon ljuger.

 21. Mikael,
  om du åtminstone kunde stå för nån Schulmann-nivå fick vi ju nåt att  skratta åt. Dina jeremiader är ju bara galliamattias. Resirkulerad Palmolja. 

 22. Iven

  Mikael! Det slösas stora, mycket stora resurser på AGW-teorin och en ensidig klimatforskning, politiska klimatmöten, IPCC, utsläppsrätter mm.,medan många skeptiker vill rikta större uppmärksamhet mot AKTUELLA globala problem, som det vore klokare att använda åtminstone delar av dessa mångmiljardresurser till: t.ex. fattigdom, ohälsa, svält, krigiska konflikter och att man ska vidta förebyggande åtgärder mot naturkatastrofer, som kan förutses.  Det är den ensidiga fokuseringen på CO2 utsläpp och klimatutvecklingen de närmaste hundra åren, som gör att  man skjuter viktiga akuta åtgärder på framtiden. Prata på du, om ”business as usual”. 8)

 23. Mikael

  L. Om någon ljuger så är det väl dåligt pålästa bloggare som stöder sig på Moncktons pseudovetenskapliga rapportering. Uppvärmningen märks på många sätt – havet expanderar, glaciärer smälter och atmosfären värms. Några år på 2000-talet har inte temperaturen i atmosfären stigit, men den ligger kvar på en hög nivå vilket talar emot att uppvärmningen på 1990-talet var en liten toppnotering. Totalt sett så finns många tecken på uppvärmning under en längre period – man kan naturligtvis diskutera hur man bör mäta och registrera detta. Men att rita den typ av direkt vilseledande grafer över vädret över 8 år är i bästa fall oseriöst, mer troligt helt medvetet desinformativt.

 24. Fredrik L

  Mikael, jag kan hålla med om att 8 år i detta sammanhang inte är tillräckligt signifikant, men vad hade hänt om temp tokrusat istället? Och hur signifikant är perioden 1975-1998? Är den tillräckligt ”lång”? Och när man sen tar häsnyn till gissningar om tipping points och positive feedback så är det ju uppenbart att det hela vilar på en mycket tunn vetenskaplig grund.

 25. L

  Mikael, nu låter du som Bagdad-Bob… 🙂

 26. Patrik

  Mikael, du ska nog tänka bort kurvorna och enbart titta på trendlinjerna alltså.

 27. Patrik

  Dessutom går det att plocka fram tonvis med ”desinformativ” eller snarare kraftigt förenklad information som är pro-AGW, Mikael.
  Det finns inga sakliga argument för varför man inte skulle kunna visa på ovanstående sätt.

 28. Patrik

  L #20>> Exakt!
  Dessutom har dom en hel journalistkår runt sig som säger samma sak.
  Gemene man har nog i väldigt många fall dessutom gått på det.

 29. S.Andersson

  Mikael,
  Det slår mig när jag läser dina inlägg att du inte för en sekund överlägger med dig själv om det möjligtvis skulle kunna tänkas vara så att ”skeptikerna” har rätt. Istället angriper du dina meningsmotståndare med begrepp som ”desinformation” (kul ord, har jag inte sett sedan KGB var på tapeten senast), ”pseudovetenskap”, eller ”dåligt påläst”.
  Var har du lärt dig den här hårdkokta debattekniken? Såvitt jag förstår bygger den på följande steg:
  1. Övertyga med tekniska/vetenskapliga argument. Om inte det funkar:
  2. Ifrågasätt motståndarens kompetens och därmed rätt att överhuvudtaget yttra sig. Om inte det funkar:
  3. Associera motståndaren med andra grupperingar som har negativ klang, t ex nyliberaler, kreationister m fl.

 30. Mikael

  Patrik, naturligtvis f-å-r man titta på utvecklingen under vilka år man vill. Problemet är väl bara när man hoppar i taket som du själv gör i #2 och tror att grafen är mycket informativ. Problemet är ju att det finns massvis med får därute som så otroligt gärna vill att klimatet ska vara som det alltid varit och att ingenting vi människor gör ska påverka det, så att denna typ av desinformation tas emot precis som du Patrik tar emot den – som ”mycket informativ” information.

 31. Patrik

  Och Mikael, du som vet och kan så mycket:
  När kommer den uppmätta, kraftigt stigande CO2-halten att visa sig i uppåtgående medel-T?
  Du behöver inte vara superexakt, men eftersom du kan så mycket om det här så måste du väl ändå ha en aning?
  Är det om ca 2 år? 10 år? 20 år?
  Kom igen nu, visa att du kan det du påstår dig kunna.

 32. Fredrik L

  Patrik #31, det är omöjligt eftersom det handlar om tipping points, därav försiktighetsprincipen 😉

 33. Patrik

  Fredrik L #32>> Japp, men om jag vore Mikael så hade jag ändå tagit fram stora akademikerklubban nu och berättat för oss stackars förtappade själar när T har hämtat sig så pass mkt och sedan också lite mer exakt när dessa Tipping Points kommer att inträffa.
  Mikael, jag kan ju fråga dig också, har frågat Thomas men han hade inget svar:
  Hur lång tid tar en Tipping Point på sig för att inträffa egentligen?
  Anledningen till att jag undrar är att det förefaller lite märkligt att mer än 50% av Arktis istäcke försvinner varje sommar och inget särskilt orsakas av det.
  Samma sak med Antarktis havsis.
  Behövs det två år med drastiskt mindre is, eller hur långt tid tar det för att det ska tippa över egentligen?
  Kom igen nu, du är ju ett AGW-orakel. Visa vad du går för.

 34. Björn

  Mikael [14); ”Det är klart och tydligt uttalat i AGW-hypotesen att temperaturen stiger på l-åååååååå-n-g sikt……”  Detta är ett ohederligt resonemang. Den eller de som påstår detta hinner kanske dö och klarar sig därmed från att ta ansvar för det vansinniga slösandet med både mänskliga- och ekonomiska resurser. Problemet är att det inte finns några som helst bevis för AGW. Det hederliga är att låta alla forskare som har med fysikaliska problemställningar att göra, få ge sin synpunkt på vad som kan inverka på klimatet. Varför skall vi lita på dessa självutnämnda klimatforskare som säger sig kunna sia om klimatutvecklingen?

 35. Patrik

  Mikael #30>> Fåren finns garanterat i mycket större utsträckning på din sida ska du se.
  Vi kan ju roa oss med att gå ut på sta’n och fråga två frågor:
  1.
  Tror du att en AGW pågår?
  2.
  Om du svarade ja på 1: Hur många grader har T hittills stigit?
  Kan garantera dig att 99% av alla vi frågar kommer att svara fel på 2.
  DÄR har du kärnan i vår kritik.
  Om dessa får bara finge reda vad det är ni egentligen säger, så skulle ni ha extremt mycket svårare att driva era kampanjer.
  Istället låter ni tok-alarmister som Gore m.fl. hållas, för det gynnar ju en god sak.
  Är det inte så?

 36. Claudius

  Iven (#20): Instämmer, till fullo! Ovanpå bankernas finansflopp drar nu de koldioxidtroende igång sin egen miljardrullning, där politikerna tävlar i konsten att göra av med pengar (som varken dom eller skattebetalarna har).
  Ett sorgligt skådespel.

 37. Fredrik L

  Björn #34, precis, så länge man kan gömma sig bakom tipping points, försiktighetsprincipen och LÅÅÅÅNGA tidshorisonter så bli det svårt att föra en vetenskaplig diskussion. Undrar i hur många andra discipliner liknande kullerbyttor skulle accepteras.

 38. Claudius

  Förlåt, det skulle vara Iven #22.

 39. Leif

  Får man lite försynt, sticka in i debatten, utan att ha tid för genmäle.
  Har det utav huvud taget någon betydelse vad vi har för temperatur och vilken trend den representerar.
  Att den motsäger IPCC,s spådomar om hur det skulle bli är ju intressant och något man kan le åt. Men den viktiga frågan är väl ändå: Påverkar mänsklighetens 3% av CO2 utsläpp klimatet på jorden.
  Det är inte så att Hanson och grabbarna sitter och tjyvhåller på bevisen, utan man kan konstatera att, efter trettio år har dom inte fått fram några bevis på mänsklig påverkan.
  INGA!
  Alla har visat att CO2 halten stiger men inte värmen.
  Man har hävdat positiv inverkan ( men inte bevisat det )
  Medans en lekman kan påvisa negativ påverkan ( tidigar i den här bloggen, sitter inte nära länkar men någon kanske kan bidra ).
  Så temp kurvorna är intressanta men lika lite avgörande som anhängarna till värmekatastrofen vill ha det till, men med skillnaden att jag upplever att dom försöker blandar bort korten. Det blir inte mer ”rätt” om klimatet skulle bli varmare.
  Esset är: Mänsklig påverkan!
  Ej bevisad ( not even close ).

 40. Mikael visar ju dessvärre vilket bräkande får han är som refererar till en sajt (skepticalscience.com) där det inte går att finna en tillstymmelse till skeptisicm.
  Som motmedicin till detta skulle Mikael kunna titta på genuina skeptikersidor som rankexploits.com och det i sammanhanget relevanta inlägget som finns här.
  Kortfattad sammanställning; modellerna faller utanför 90% konfidensintervallet vartenda år 1960-1998. Från 1998 och framåt har modellerna skenat iväg och någon realistisk koppling till verklighetens temperaturutveckling existerar inte. Moncktons graf är alltså bara toppen på isberget.

 41. Mikael # 14 : Tro det eller ej, men jag håller faktiskt med dig, när du skriver att på l å n g sikt kommer jordens temperatur att öka. Om några miljarder år kommer, enligt astronomerna, solen att svälla så att den omsluter hela jorden och mer därtill. Då blir det så varmt att senaste århundradets temperaturökning på 0,7 grader blir som loppspott i jämförelse.

 42. Patrik

  Håkan Sjögren #41>> Jepp, men innan dess är den förhärskande trenden negativ. 🙂 Åtminstone under innevarande geologisk tidsålder.

 43. Alltså: När man kritiserar grafer och annat, så snackar alarmisterna om l-å-n-g sikt. Men de pratar själva om hur jorden kommer att översvämmas om några år. Så vad är LÅNG sikt, kan man ju undra?
  Jag läste en mycket dåligt informerad insändare från vad jag antar är gymnasieungdomar i ”Vårt Kungsholmen” idag, där de fallit för propagandan att Stockholm kommer i stort sett försvinna om 10 år. Om allmänheten uppfattar det på det sättet, är det så så jäkla otroligt att man faktiskt med dessa grafer försöker att visa på en viss hälsosam skepticism?
  Återigen – klimatet kommer att förändras, hur vi än gör. Människan varken gör till eller från, vi styr vare sig över väder eller klimat. Det enda vi kan göra är att anpassa oss. Att tro att man kan ”förändra klimatet” eller ”stoppa global uppvärmning” (som på senare tid blivit ”stoppa klimatförändring”) är ju helt befängt. Helt befängt. Därför, Mikael, om du känner att det blir tröttsamt att försöka få oss att tro på din propaganda 10 gånger om dagen, så kanske du ska sluta med det?

 44. Mikael

  Av alla bräkande får så väljer jag att svara på ett av dem, Patrik #31: Varför går du inte bara in och läser IPCC? Det finns inget givet årtal när allt kommer att explodera. Vi ser en uppvärmande trend (som förvisso är osynlig om man bara beaktar 2000-talet och bara beaktar atmosfären), och det mest sannolika enligt klimatforskarna är att denna kommer att fortsätta.
   
  Naturligtvis är det inte möjligt att förutsäga varje naturlig förändring under kommande år. Ingen vet idag om år 2016 kommer att vara ett kraftigt El Niño år osv. Det är därför meningslöst att försöka säga att en dramatisk temperaturökning kommer att inträffa om 2, 5 eller 10 år. Men om 2010-talet blir kallare än 2000-talet så skulle åtminstone jag anse att den värmande trenden vore bruten.

 45. Varför anser du att ett kallare årtionde 2010-2020 skulle  falsifiera AGW ? Det har vel inte IPCC innrömmat. 
  Det finns ju en ny trigger 2050. Friskt mot Antonius

 46. L

  Mikael #44, bra, då kan du koppla av från debatten i elva år.

 47. Mikael

  Elling #45. Jag anser inte att en kallare tioårsperiod entydigt skulle falsifiera AGW, men jag anser att det skulle vara relevant för utvärderingen. Forskare som stöder AGW är noggranna med att påtala att uppvärmningen är långsiktig och att enskilda år och väderhändelser inte säger något. Ändå fortsätter Lars Bern och Maggie att envisas med att ”det blir kallare” utifrån data enbart de senaste 8-9 årens mätningar av atmosfärens temperatur.

 48. Håkan B

  Mikael, läser man IPCC’s rapporter så kan man dra slutsatser åt båda hållen. Problemet är att i den allmänna debatten så är det ”Summary for policymakers” och Al Gores korkade presentationer som används och då är det inte konstigt om skeptikersidan använder samma metoder. Hade vi politiker och journalister som kunde läsa en vetenskaplig text själva så kunde vi ha sluppit den här debattnivån, men det är väl en utopisk tanke. Och inte isolerat till klimatdebatten heller, titta på ekonomiska presentationer idag, bara grafik, knappt en enda siffra. Och det går som det går!

 49. Hur länge har då uppvärmningen pågått ?  – Sedan 70talet ?
  Var är dessa 40 års värmemängder nu? – Bakom korkeken och TV4’s lokaler på Djurgårn ? I haven är de  inte för vattnet blir kallare SAMTIDIGT som troposfären OCH stratosfären blir kallare.  Jagkan köpa ett trigger point resonmang. Men då vill jag veta EXAKT triggernivå på CO2 samt EXAKT årtal samt EXAKT hur värmemängderna flöder. Alt annat är att anse som totalt blaha. I en sådan fråga. I en sådan tid.  

 50. Mikael

  Atmosfären, haven och land blir varmare. Atmosfären är mest variabel. Havsnivån stiger beroende på värmeexpansion och glaciäravsmältning. Glaciärer smälter i högre grad än de tillväxer. Allt detta sker på tidsskalor som kräver lite mer än enstaka väderstationer och korta mätserier för att utvärdera.

 51. Steve

  John Hinderaker på Powerline blog visar en vacker bild på snön som föll igår, i Apple Valley utanför Minneapolis.   Lite söderut kom det 25 cm, lite norrut drygt 30 cm.  ”Det här börjar kännas som en vinter som aldrig tar slut.” 
  Där ser ni, usla skeptiker!  Klimatet är alldeles ur led!  Det blir så här när inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter!  Snart kommer ni att l-å-n-g-s-a-m-t börja drunkna, när havet stiger.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2009/04/023260.php

 52. Lars G


  Hot News från Forskarvärlden. Zürich’s Tekniska högskola (EPFZ) har utrönt att om man tillför vitlök till kofodret så minskas metanutsläppen med 15%. Det  blir en viktig länk i «klimatkampen» eftersom en kossa släpper ut motsvarande 25.000 km bilkörning per år- 80% av metanutsläppen i CH kommer från idisslare och  91% av detta kommer från korna. Mjölksmaken påverkas inte skriver man. Det är ju intressant eftersom ost-tillverkarna uppehåller «myten» om att det är gräskvaliteten som påverkar ostsmaken. Man kan  också få samma effekt med solrosolja och rapsolja
   Goda nyheter för Dr Pachauri i IPCC som nu kan minska de 350 miljonerna heliga kornas utsläpp på en naturlig väg hemmavid. Synd att inte hans forksningsinstitut TERI  gjorde upptäckten. Visserligen så släpper de heliga korna ut mindre metan än mjölkkossor men å andra sidan så producerar de bara bränsle som sedan bidrar till det bruna molnet.
  Det är inte lätt med naturbalansen.
  Estland, Irland och Danmarks desperata finansministraroch miljöministrar funderar på att beskatta kofisar och korapar så skattefogdarna får då kolla utandningsluften på korna för att medge 15% skatterabatt. Nytt yrke på gång.Vitlöksbältet flyttar norrut inte bara krng matbordet!

 53. Atmosfär, hav och land blir tväklöst kallare. Vissa varma och kalla spots uppstår iom ändrad vädermönster iom PDO. 
  Glaciärerna är ur läge iom at det moderna maximum varade 40 år längre enn dom vanliga 80 års cyklerna. 
  Havsnivån varken stiger eller sjunker. 
  Mätserierna är numera tillräckligt långa för att båda vederlägga PDO och molnens styrande roll via solaktivitet.Vi har 20 år kvar på att isolera byggnaderna, klä i päls,  ställa om till hållbar kärnkraft och bygga vätelimmos.    

 54. Alltså Mikael
  Maken till virrig och hattande klimatdiskussion har jag ju iofs varit med många ggr förut, men du exmeplifierar den alldeles förträffligt här ovan:
  Men 10 år är för kort tid, 23 år är alldeles tillräckligt tid (och hade det inte varit för att tempen sjunkit, hade den säkert stigit, det gör den ju). Då hade det varit en ännu bättre trend. Men det blir ju en värmande trend även med dessa 10 år. Det är helt naturligt att den sjunker ibland. Men sen stiger den säkert igen. Men att den steg tidigare är mycket sannolikt inte naturligt, däremot att denna onaturliga stigning numera döljs naturligt. Hur som helst, det har ju blivit varmare även under mycket längre år. Sen 1800-talet stiger det ju helt klart. Vad är skeptikernas futtiga 2000-tal mot detta? Och även om det inte blivit varmarepå siståne så är det ju fortfarande mycket varmare än under 17-1800-talen. Dessutom smälter glaciärer, och arktis istäcke är lägre än alla de år det var högre. Så vad bråkar ni om? Det kanske vänder igen 2016? ’Vad va det jag sa’ skulle jag säga då, ifall jag kunde säga så då, alltså! Det vet ju ingen idag. Kan du garantera nåt annat? Alla vet ju att CO2-halten stiger. Och alla vet ju att då stiger temperaturen, eller borde stiga. Därför är det egentligen ovanligt kallt nu, kallare än det skulle varit annars. Ingen säger ju nåt annat …
  Och så fortsätter det!
  Alla vet att vi hade istid förut, hur kan ni förneka att det blivit varmare. En istid är förresten en tipping point. Och tänk om det tippar fel nästa gång. Att dom finns vet ju alla!
  Det är vä’ldigt mycket kackel, men hela tiden försöker man (aktivt?) springa undan känrfrågan: Vad tryder egentligen på att dessa 23 år på sent 1900-tal är det som avgör AGW-hypotesen största och uppenbara brist? Nämligen oförmågan att beskriva och förklara verkligheten, både bakåt och framåt.

 55. Mikael

  Jonas N. och alla ni andra. Det är inte 23 år. Under 23 år hade vi en entydigt fin och rak linje som till och med skeptiker har problem att bortförklara, men det är inte dessa 23 år som är grejen. Temperaturen är fortfarande kvar på en hög nivå även under 2000-talet. Och i genomsnitt värmdes jorden under hela 1900-talet. Osv. Osv. Men jag vet att detta är meningslöst – om man vill kan man säga att jorden värmts de senaste 20 000 åren och då blanda in istiden, eller att jorden kylts de senaste 4 miljarder åren eller på annat godtyckligt sätt försöka att virra bort diskussionen. Det sämsta argumentet är dock att fortsätta låtsas som att det finns en trend de senaste 8 åren som talar emot en uppvämning enligt AGW-hypotesen.

 56. L

  Mikael, vad tycker du trenden för de senaste åtta åren säger då? Att CO2 kyler som den gör i kyldiskar när den så behagar?

 57. 23årsbonusen förklaras med växelbytet i solen 1952 som förlängde den normala 80årscykeln på 1900talet.  
  Om tempen är kvar på hög men dräglig nivå så skylles det havens enorma värmekapacitet. 
  Haven har nå börjat tömmas på värme. Förvirring uppstår närden bortflyande  värmen skapar ElNinos, skogsbränner ol
  Et decennium el 8 år är en tillräckligt lång period statistisk givet alla dom andra plausibla hypoteser för att göra AGW extrem osannolik.  

 58. Det är 23 år som man (med lite god fantasi) kan hävda att där exiterar en samvariation mellan temperaturtrend och CO2-halt. Inte mer. Om man försöker räkna hela 1900-talet, eller tom längre för att ’förstärka’ sin trend, då är man antingen lite borta, eller ohederlig. (Det är väl inte du, Mikael)
  Under tiderna före 1975, efter 1998, och (sett i lite större perspektiv) under de senate 650-tusen åren, har man inte kunnat observera detta som AGW-sidan har kvar som enda indicium. Nämligen att av ökad CO2, skulle (kunna!) följa ökad temp!
  På fullt allvar, Mikael! 23 år, är vad AGW-anhängarna har att hålla fast sig vid. Och ju längre tiden lider, ju längre sedan förflöt de. Du har helt rätt i att 10 år därefter inte överbevisar något heller. Men de skall absolut jämföras (i varaktighet) med dessa 23 år. Inte med något annat!

 59. Patrik

  Mikael>> Om du läser igenom dina egna inlägg i denna tråd så är det enda du säger:
  Den rådande trenden, baserat på den tidsperiod som vi klimatoroade har valt att använda som bas för våra teorier, är positiv.
  Men den kan vända till en negativ trend till ~2020 och då kommer du att sluta oroa dig.
  Tycker du inte själv att det låter som liiiite väl lösa grunder att genomföra några större samhälleliga förändringar på?

 60. L, den var rolig!
  Vi har nu en decennielång trend som visar att mer CO2 kyler. Vi kan alltså ha nåt en tipping point, där CO2-molekylens effekter på atmosfären, växt- och djurlivet, oceanerna, och alla irrationella människor lett till att den gör planeten kallare. På ett sätt som vi ännu inte förstår. Men vi får lära oss mer hela tiden. AGC kallar vi det, och det går stick i stäv med vad man trodde på den tiden när folk fortfarande trodde att jorden hotades av massvält, miljökatastrofer, och att socialism var enda sättet att rädda (en liten del av) mänskligheten. Men vi har lärt oss mer sen dess … Gudskelov!
  För övrigt, det finns fortfarande en hel del irrationella människor som tror att socialismen är vägen till mänskliga lyckoriket. Förnekare kallar vi dem, och händelsevis är det ofta samma människor som förnekar att CO2-molekylen kyler. (Nåja, den tycks värma deras sinnen iaf ..)
  [Irony-mode: Off]

 61. Mikael

  Tja, det finns ju liiiite mer indicier än några värmande år efter 1975. Läs IPCCs rapport – det står där.

 62. Björn

  Mikael, oberoende av åt vilket håll temperaturen sticker, så inte har det med AGW att göra. Det är naturliga vaiationer som vi inte kan göra något åt, utan vi kan endast anpassa oss därefter. Något annat är vansinne eftersom vi inte har några empiriska data som stöder någon temperaturriktning. Men förhoppningsvis har vi snart empiriska data som visar solens naturliga påverkan på jordens klimatutveckling. Solen och rymdens bombardemang av partiklar med mycket hög energi, kan vi väl knappast bortse ifrån. Eller hur Mikael?

 63. Det finns inte några fler indicier på detta Mikael,
  Att man mätt en (medel) temperatur mha tusen termometrar, betyder inte att man har tusen oberoende indicier.
  Slight slip of thought, there buddy!

 64. Mikael

  Ok. Är koldioxid en växthusgas? Är det sant som vissa säger att ’ingen’ förnekar att koldioxiden är en växthusgas, men att frågan gäller hur mycket en dubbling av CO2 ger? Kan man mäta detta? Kan man mäta andra forcings och utvärdera detta – exempelvis solaktivitet, vulkanisk aktivitet och aerosoler?
  Jag vet att dessa frågot kan väcka en rad av skeptiska responser och ytterligare exempel på hur man kan tolka saker olika. Men när folk börjar säga att 23 år av uppvärmning är det enda indicium som finns så tröttnar jag. Särskilt när samma personer samma vecka påstår att det inte finns ett enda indicium över hvud taget på att CO2 påverkar klimatet, eller när samma personer går i taket av glädje över en graf som Monckton har ritat som föreställer 8 års temperaturer. Ni är ena sorgliga stackare…

 65. Mikael, hela hypptesen är att CO2 är klimatdrivande, dvs värmer.
  Exakt hur mycket finns det månmga bud på. För att öht ställa upp en sådan hypotes finns det ett litet empiriskt stöd iom CO2 absorberar IR i två smala våglängdsband.Verifierat experimentellt. Och för den större hypotesen, att den dessutom förmår att ändra hela jordens klimat med någa extra ppm finns inget empiriskt stöd, men ett indicium, nämligen 23 år under föra århundradet!
  Allt som AGW-folket kommer dragandes med, skall ses i perspektivet av att under 23 år (för numera ganska länge sedan) såg det faktiskt ut som om det kunde ligga en del i deras farhågor.
  Nu betyder det ju inte nödv att det också måste vara så bara för det, men det är iaf ett indicium. Det bästa, och i stort sett det enda. Resten är ettor och nollor i datorer, samtliga antropogena för övrigt!
  (Vill du yvas över Monckton, eller andra, förseslår jag att du gör det med berörda personer direkt)

 66. ”Ni är ena sorgliga stackare…”
  Som så ofta när argumenten tryter börjar man bunta ihop alla sina ’motståndare’ ge dem (påhittade) gruppegenskaper, varefter man vevar mot dessa i stället …
  Sorgligt (av dig!). Men jag har sett flera andra som använder samma försvarsreflex … 
  God kväll nu Mikael!  

 67. L

  Mikael, vad säger att de 23 åren påverkades av just CO2 och sedan försvann effekten? Är det inte sannolikt att naturliga variationer alltid är starkare än koldioxid även om den är en växthusgas?

 68. Dom IRbanden är så smaaaaaaalaaaaa
  Och sen betyder de iiingentiiiingg

 69. Iven

  Har varit och kollat temperaturutvecklingen under de senaste 30 åren på Roy Spencers blogg:
  John Spencer och John Christy  avläser den (verkliga) globala temperaturen med hjälp av ”sina” 11 satelliter (UAH: global average satellite-based temperature in the lower atmosphere). Enl. dessa mätningar ligger den aktuella globala temperaturen 0.21 grader Celsius över 1979 års temperatur. Ett plus på 0.21 grader på 30 år. Är 30 år tillfyllest att räkna med, när det gäller klimattrenden? Enligt grafen ser temperaturkurvan ut att vara på fortsatt väg ner, men vi måste nog avvakta ytterligare 20-30 år framåt, om det kanske händer något dramatiskt med den ”underliggande” temperaturtrenden, som bara IPCC och de AGW-trogna har koll på i sina fantastiska klimat-datamodeller. 🙂

 70. Björn

  Varför inte en konkurrent NGW (Natural Global Warming) till AGW (Anthropogenic Global Warming)?

 71. Lars G

  Det verkar som om vi har ett sorgligt vittnesbörd om konflikten mellan konsensusvetenskapen och dess ifrågasättare. När det gäller jordbävningar så domineras ”konsensus” av seismologin. En ifrågasättare som mäter utsläpp av Radongas varnade för jordskalvet i Italien. Han burades in för ”uppvigling” el. liknande. Det liknar häxprocesserna på 1600-talet…och i  Fransk och Italiensk TV blev mannen idag idiotförklarad av Seismologerna. Så kan det gå.

 72. Lars G


  Vid den kommande WCC3  – World Climate Conference – i Genève 31/8-4/9 kommer bl.a. projektet « Globale Framwork for Climate Services » att lanseras. Det är inget annan än kommersiell marknadsföring av korttidsklimatprognoser 5, 10 och 20 år framåt. Dokumentet finns här :
  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/ConceptNote_GlobalFramework_ver3.4110309.pdf
   Man inger förhoppningar om att t.ex. lantbrukare skall planera sin sädesslag efter dessa modellförutsägelser.
  Men allt är inte perfekt i modellvärlden – man är fortfarande på experimentstadiet :
  «Il faut jongler avec de nombreux facteurs pour y arriver, explique Urs Neu, collaborateur scientifique à ProClim – le forum sur le climat et les changements globaux de l’Académie suisse des sciences naturelles. Il s’agit de tenir compte non seulement d’influences externes au système, comme les émissions de gaz à effet de serre ou les variations du rayonnement solaire, mais aussi d’événements internes, tels le courant El Niño, dans l’océan, ou l’oscillation nord-atlantique, dans l’atmosphère. Or, il est très malaisé de juger du poids respectif de ces différents processus.»
   
  Urs Neu ne se veut pas pessimiste pour autant. L’amélioration des modèles climatiques permet de se lancer désormais dans l’exercice, ce dont témoignent de premières études pointues publiées dans les revues Science (10 août 2007) et Nature (1er mai 2008). Surtout, l’enjeu est tel pour des secteurs essentiels de l’économie – de l’agriculture à la production d’énergie en passant par la construction et les assurances – qu’il ne fait aucun doute que des moyens massifs vont être consacrés à la recherche dans ce domaine. «Nous n’avons pas encore assisté à des progrès substantiels, conclut-il, mais cela pourrait venir assez vite.»
   

 73. Anders L

  Hela klimatdebatten kokar  egentligen ihop till en enda fråga – nämligen klimatets sensitivitet. Är sensitiviteten låg (som skeptikerna hävdar) då har vi inget problem, för då kommer de antropogena CO2-utsläppen bara att åstadkomma ett litet brus på den totala klimatvariationen. Är sensitiviteten hög (typ 2 grader el mer, som AGW-teorin förutsäger) då har vi ett problem, för då kommer vi på sikt att få ett annat klimatsystem än det vi har idag. Det kommer i bästa fall att bli extremt dyrt, och i sämsta fall katastrofalt dyrt. Hur man än mäter det.
  Jag utgår från att vare sig skeptiker eller AGW-anhängare har som mål att skapa en sämre tillvaro för framtidens människor än för nutidens, och att åsiktsskillnaderna kommer ifrån att man värderar risker och möjligheter på olika sätt.
  För min egen del hävdar jag att det bästa sättet att hantera problemet måste vara att vid varje tidpunkt handla på grundval av den bästa kunskap man har, och att denna kunskap får anses representeras av vad majoriteten av det vetenskapliga samfundet anser (detta hemska ”konsensus” som skeptikerna får utslag av att höra talas om). För vad är alternativet? Vilket av de konkurrerande synsätten ska man välja när det finns så många? Jag tror att om skeptikersidan på allvar vill vara med om att forma framtiden så måste man formulera vad man är för och inte bara vad man är emot. Att raljera över Jim Hansen eller Karin Bojs är visserligen roligt för stunden, men det duger inte om man vill vara med de stora grabbarna och leka.

 74. Anders L: Följdfrågan till din fråga blir förstås: vad är mest fördelaktigt – att spendera resurser på att försöka hejda den globala uppvärmningen eller att lägga samma summa pengar på andra saker, t.ex. att utveckla ny teknologi eller hjälpa fattiga länder att komma ikapp i utvecklingen?

 75. I denna djungel av åsikter så finner jag det angeläget att påpeka att jag är mycket glad att få leva i en tid där jag inte är beroende enbart av s.k. ”riktiga medier”. Därför är jag mycket lycklig att du och din blogg finns, Maggie. 
  Och lägger jag sen till ett 15-tal ytterligare bloggs inom samma område – world wide – så får åtminstone jag en skeptisk syn; detta på såväl klimatet som medierna.

 76. Anders L
  Sansat och bra sammanfattat tycker jag. 
  Ungefär så är läget. Men med stora osäkerheter när det gäller hur stor påverkan antropogena utsläpp av CO2 har haft på det som skett med polarisar, glaciärer och väder.
  Frågan ”kokar ihop” till vilka åtgärder som ska vidtas nu.
  Behovet av energi, mat och vatten är det viktigt att långsiktigt försöka trygga nu.
  Och det tror jag görs bäst genom teknisk utveckling och en positiv tro på att vi ska lyckas. Att slå till bromsen och subventionera olika romantiska projekt som längtar och syftar till ett förindustriellt samhälle utan olja tror jag vore katastrofalt. 
  Och dit tycker jag att vi är på väg. I alla fall i retoriken från våra politiker. Påhejade av media som bara skriver om vad som händer när temperaturen stiger si eller så många grader. Om dom åtminstone skrev om….

 77. L

  Oj Anders, vi ska inte bara få en klimatförändring, utan ett annat klimatsystem! Det låter spännande. Det måste hända mycket i din lilla klimatbubbla eftersom du drar den ena märkliga slutsatsen efter den andra. Men din rädsla för det ”vetenskapliga samfundet” verkar inte hälsosamt. Försök förstå att det finns intelligenta människor som har helt andra insikter och åsikter än Hansen och Bojs.

 78. Anders L
  En bra och sansad inledning, förutom möjl.  att pratet om ”i bästa fall att bli extremt dyrt, och i sämsta fall katastrofalt dyrt” är bara påhittat önsketänkande. Men sen kryper där frram vad det egentligen handlar om:
  det duger inte om man vill vara med de stora grabbarna och leka” samt
  denna kunskap .. representeras av vad majoriteten av det vetenskapliga samfundet anser
  Dvs samma gamla auktoritetstro som skall förmedlas genom uttolkare till de ’små’ och mindre kunniga. Och fortfarande utan egentlig kunskap om vad samma vetenskap egentligen säger, kan säga på riktigt. Utan bara ’tro’ om detta …
  Det är lite roligt Anders, du skriver med jämna mellanrum samma gamla budskap om och om igen, med små variationer och lite olika formuleringar, men alltid med samma slutkläm: ”Nu borde vi alla sluta upp bakom den ’bästa’ tron .. för du tror att den är bäst

 79. Christopher E

  Håller med om Anders L att du var mycket sansad ovan, även om jag också ställer mig frågande till att en uppvärmning i den skalan måste vara dyrbar. (Noterar att alarmismen svängt från att tala om 6 grader till mer ofta om 2-3 grader, där ser man, en klar trend).
  Den sista meningen i #73 sammanfattar läget läget rätt väl. Problemet är just ”de stora grabbarna” som vill ”leka”. Det vill säga politiker (och även charlataner som Al Gore) som vill världsförbättra och styra och ställa med målet att nå ”ledarskap” i klimatfrågan, vilket helt enkelt är klassisk herre-på-täppan-lek med vuxna politiker.
  Som vill bygga ett monument över sig själva. Något som brukar misslyckas i mängden…
  Läs gärna Shelley’s Ozymandias och se hur sådana ambitioner brukar sluta.

 80. Mikael

  Här har ni lite temperaturtrender att träna era smarta hjärnor på!

 81. S. Andersson

  Mikael #80.
  Erkänner villigt. Den här gick jag bet på. Förstår ingenting, denna analysmetod måste komma från någon forsättningskurs i statistisk analys som jag inte tog.
  För mitt otränade öga säger den bara: Ibland går det upp, ibland ner.

 82. Mikael

  Det är såvitt jag förstår den analysmetod som förespråkas av professor Stilbs m fl.

 83. Och va har dom mindre smarta hjärnorna redan konkluderad om dette föga uppseendeväckande trender ?
  – Träden hänger väl några år efter svitsjen i 2003 när allt ble kallare. Om träden först reagerade i 1985 på bonusvären så kan det gå til 2015 innan dom börjar växa långsamare. 
  Har du mera på lager ?  Igår så vi en kurva i Uppsala der trenden var dragen rakt linear över hela dekaden. RAKT så att vi inte skulle se dom DJUPA dalarna etter 2003. 
  Är ni dumma på verkligt ? 

 84. Christopher E

  Mikael:
  Ganska kul och smidigt litet trendlaboratorium med tillgängliga serier att pilla med. Tack för tipset.
  Den tillåter dock  inte några djupare slutsatser mer än att konstatera att talet om en accelerande växthuseffekt är den lögn vi redan visste. Men kul ändå.
  Man kan också för all del också konstatera att fortfarande har bara alarmismen högst 0,2 grader eventuell antropogen uppvärmning att komma dragande med sedan början på industrialiseringen, om man sätter det i lite större sammanhang. Så vi väntar fortfarande på att de flera graderna ska visa sig annat än i cyberspace.

 85. Gunnar Littmarck

  #84
  De kan ju inte längre hävda att havet håller tillbaka en underliggande trend då havens volym inte ökar eller dess ytvärme.
  Det sista halmstrået för de klimatoroade är att vi har en kraftig AGC som motverkar AGW och det finns ju faktiskt en del i det.
  Så om vi nu kyler samtidigt som vi värmer och snart slutar med de kylande aktiviteterna men fortsätter med de värmande, kan vi kanske få uppemot 1C högre global yttemperatur…
  Dock kan inte CO2 utsläpp ge mer än några tiondels grad.
  Ändrat albedo kanske??? Men ingen miljökämpe jag läst på maggies blogg har förespråkat svavel och partikelrening av kolkraftverk.
  Kyler orenad kolkraft lika mycket som den värmer?
  Svavel lär ge -0,4C men hur mycket partiklarna värmer har jag aldrig sett sifror på.

 86. S. Andersson

  Mikael #82:
  Nu har jag läst på lite bättre. Tack för länktipset, det här är kanon! Mycket intressant. Den här killen har ju gjort ett jättejobb.
  Det måste ju vara en hel del här som får dig att sätta den biodynamiska havregröten i vrångstrupen, inte minst korrelationen mellan temperatur och CO2.
  Jag tycker också att det är väldigt spännande att se hur temperaturen har stigit kraftigt under långa sammanhållna perioder i en pre-industriell värld. Korrelationen mellan temperatur och solfläckar förefaller däremot svagare än jag hade förmodat.

 87. Inge

  Anders L #73
  Hur vet du vad de egentligen tycker som du räknar in i ditt konsensus. Är de över huvud taget tillfrågade? Eller bara medräknade av andra som tycker att de själva vet bäst?