Reinfeldt fick 5 min med Obama?

Svenska Dagbladets Rolf Gustavsson berättade igår om att Fredrik Reinfeldt fick tillfälle att se, och kanske även tilltala, president Obama när EU och USA träffades i Prag under gårdagen. Obama har vid flera tillfällen uttalat en vilja att satsa på klimatpolitiken och åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen. Tyvärr verkar han ha kongressen mot sig. Ingen amerikan med vettet i behåll kommer att rösta igenom klimatåtgärder som höjer priset på bensin eller elektricitet. I varje fall inte på ett bra tag.
Vad innebär det för Köpenhamnsförhandlingarna i december? Troligen dödläge. Om inte USA är med på tåget, och det lär krävas mer än ett vackert tal av Barack Obama, kommer troligen varken Kina eller Indien att ansluta sig till något post-Kyoto-avtal.
Följdfrågan är förstås: vad händer då? Att Obamas popularitet stadigt sjunker vet vi redan. Om han dessutom inte får igenom någon klimatöverenskommelse att ta med sig till Köpenhamn lär inte stärka hans ställning. Älskad först, hatad senare?
Om Köpenhamnsmötet misslyckas med att träffa en överenskommelse om ytterligare begränsningar av utsläpp är det ett klart nederlag för AGW-sidan. Ordentliga Sverige lär ju visserligen självmant ta på sig sin sedvanliga roll som mönsterelev och förorda ännu tuffare utsläppsbegränsningar och skatter inrikes. Men övriga världen? Om det inte finns något tvingande avtal kommer incitamentet att rädda jorden troligen att vara mycket svagt i utvecklingsländerna. Deras främsta uppgift är ju trots allt att rädda sig själva. Sen kan gå världen fara åt h-e.
Kombinerat med ett scenario där den globala temperaturen inte stiger vidare skapar det troligen en ännu starkare grogrund för klimatskeptiker. Ju fler år som går medan ustläppen stiger utan att temperaturen följer efter, desto svagare case för AGW.
För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  Vore väl rätt skönt om klimatcaset kunde avskrivas och att vi kunde sätta alla klutar till för att avsluta fossilepoken av de två verkliga orsaker som faktiskt finns. Dvs Peak Oil och beroendet av instabila regimer. Vi behöver inte ha klimatet som ursäkt, det räcker bra med dessa skäl.

 2. Labbibia

  När det gäller ”klimatpolitiken” (är det ett ord som andas hybris?) så har Obama sina väljare bakom sig……….Låååångt bakom sig, för att travestera ett gammalt Parnevik-skämt.
  De flesta av världens politiker är betydligt mer pragmatiska än våra svenska, så Köpenhamnsmötet blir väl förmodligen en tillställning fylld av en massa inbördes beundran och  meningslöst pladder som kommer mynna ut…… i ingenting. 
  Förutom då att ”världens duktigaste EU-land” (Sverige) säkert tvingar sig (oss) själva ner i ytterligare relativ fattigdom, genom att ta på oss minskade Co2-utsläpp med  20%, vilket säkert kommer att rädda världen……..eftersom det kommer leda till minskade glabala koldioxidutsläpp med ofantliga 0,04%. Halleluja!
  Eftersom Kartago förstödes redan år 146  f K. så tar jag mig friheten att skriva om uttrycket lite 😉
  För övrigt är det banne mig på tiden att lägga ner IPCC!

 3. Dotto

  Jag tycker mig se en förskjutning i debatten när termen energisäkerhet nämns i samma andetag som klimatförändringar. Det kan nog vara ett strategiskt grepp för att det börjar tränga igenom till det politiska skiktet att klimatsimuleringarna inte vilar på sund fysik.
  (International Journal of Modern Physics B, Vol. 23, No. 3 (30 January 2009), 275-364.)
  Man behåller frågan men den tappar lite i dignitet när det inte längre handlar om jordens undergång utan bara vår civilisations undergång.
  Förhoppningsvis kan det här leda till mer adekvata åtgärder vad gäller hanteringen av energifrågan i relation till fossila bränslen. Med fel information som t.ex. AGW, så leder det till fel åtgärder, exempelvis koldioxidskatter.
  Synd bara att Reinfeldt är så felinformerad. Kanske det är dags med en upplysningskampanj så att även han kan glida över i energisäkerhetstänkandet och släppa klimattramset.

 4. Tege Tornvall

  Om Obama inte kan gå på vatten, tycks han i varje fall ge sig ut för att kunna styra solens aktivitet. Inte sedan Egyptens faraoner har något lands ledare haft sådana anspråk!
  Tege

 5. Gunnar Littmarck

  Lars C
  Peak problemet behöver iofs ingen bry sig om.
  Hade priset på 147$/fat (vilket var 6:-/l) fortsatt, skulle vi redan haft dels en kraftigt höjd produktion, dels snabbare utveckling av de energisystem som kan priskonkurrera ut även 40$/fat.
  De som inbillar sig att vi skulle få en katastrof av peak oil borde gå tillbaka och läsa om WWII.
  Vad med bedriva krig och samtidigt minska sin oljeförbrukning med 90%???
  Jag tycker det är bra ju högre fossilkolpriset är.
  Dels indikerar det ju en för fattiga människor positiv utveckling, dels påskyndar de utvecklingen av de system som en gång för alla låter de fossila kolreserverna (som vi knappt naggat i kanten) vara kvar i jordskorpan, tills geologiska ändringar bränner upp dem som vanligt.
  Eller vad tror ni händer med alla fossila kolväten i närheten av ett vulkanutbrott?
  Har ni tänk på vad elaka vi i den rika delen av världen är som ökar beroendet allt mer av bistånd?
  Före bistånd klarade länder som Etiopen sin matvaruförsörjning, nu har alltfler passiviserats i ett matbiståndsberoende.
  Vilka blir först av med sin mat vid ett så kraftigt vulkanutbrott att ett års global skörd utplånas?
  För övrigt anser jag att fri utbyggnad av kärnkraft ska bli tillåtet.

 6. Lars G

  Obama prioriterar vad som är bra för Amerika. Punkt! Det är vad han är vald till och kommer att bli återvald på. ”Världsförbättring” som inte stöder detta läggs åt sidan. Amerikaner är pragmatiker och kan ändra åsikt  180 grader utan att rodna. Det kan inte Europeer. Det är Europas huvudsakliga konkurrenssvaghet. Att Reinfeldt fick 5 minuter beror ju på att han – just nu – inte representerar någonting. Hans största uppgift kommer att vara att hantera Obamas geopolitiska inblandning i EU’s interna affärer med hans öppna stöd för Turkiets anslutning. EU är inte NATO.
  Ett grundtips. G20 kommer att ”ta över” OECD och ombilda det till ett ”Elit-FN” som de kan styra. Processen har redan börjat och de G20 länder som inte är medlemmar står redan i anslutningskön. 80/20 regeln gäller. Dvs de återstående 165 FN-länderna kan ägna sina krafter åt att köra FN vart de vill utan någon synbar påverkan på Världen, Världsekonomin eller för den delen Klimatet.

 7. Gunnar Littmarck

  Lars G
  Vilken otroligt intressant teori..
  ”Elit-FN”

 8. Lars G

  Det praktiska finns också på plats. 2500 till stora delar skattebefriade elittjänstemän i nyrenoverade lokaler i Paris. OECD har överlevt sin uppgift och letar efter bättre uppdrag. Budgeten är ”bara 300 miljoner Euro” och de har en välsmord Rapportmaskin med 250 titlar per år. Helt klart för en ”take-over” . Läs  mer här:
  http://www.oecd.org

 9. Gunnar Littmarck

  Jag ska skriva ett inlägg på ”elit-FN” teorin, tackar stort.
  Om du inte offrat 16 min på en bra intervju som skeptikern funnit, länkas det här.
  Märk hur Christopher C.Horner anser att klimathotet kommer övergå till hot mot världens korallrev.
  CO2 teorin är ju vetenskapligt avfärdad, men att vissa ytliga hav sänker sin ph från 8,2 till 8,1 blir mycket svårare att avfärda som orsakat av mänsklig aktivitet.
  Korallreven bildades visserligen då atmosfären hade 10ggr så hög halt CO2, men de har ju anpassat sig till 8,2 i ph………

 10. Gunnar L – (9) I vissa delar av världshavets ytvatten anses pH-värdet ha sjunkit från 8,2 till 8,1.  Katastrofalt???
  Hur mycket svänger pH-värdet där under dygnet då fotosyntesen ändras med ljuset? I insjöar med  lägre buffertkapacitet är pH-variationerna under dygnet högst påtagliga.  

 11. Lars C

  Gunnar Littmark!
  Peak Oil kommer troligen inte att bli någon katastrof, dels på grund av minskad efterfrågan, dels på att alternativen tar över efterhand. Förhoppningsvis så kommer nya fyndigheter att hålla stången så länge det behövs.
  Katastrof peaken gällde under förutsättning att efterfrågan var konstant eller ökande, även om det finns stora fyndigheter så går det antagligen inte att utvinna dem i samma takt som de gamla sinar så värst länge om förbrukningen fortsatt att vara som när den toppade förra året. Jag tror vi har sett peaken och befinner oss på en platåfas, oavsett orsak. Oljepriset är beroende av vad som driver vad och kan vara helt olika vid en given produktion.
  Instämmer helt med sista raden om fri utbyggnad av kärnkraft.

 12. Gunnar Littmarck

  Lars C
  Om det är så att vi faktiskt har bättre förutsättningar att minska fossilkolkonumtionen nu än vid WWII och att ökade priser både ökar utvinningen och lönsamheten hos alternativa energisystem, så borde alla inse att peak fossila kolväteföreningar, är farliga med avseende på maktbalans, men inget annat.
  Männskligeten bränner ju bort en mycket betydande del av fossilkolet till ytterst begränsad nytta, enbart för att det är så billigt.
  Jag vill att fossilkolet ska konkurreras ut fortsast möjligt:
  1)Det är orättvist att vissa folk som råkar bo på platser där fossilkolutvinningen är billig, blir avsevärt rikare än andra.
  2)Maktkampen om kontroll av tillgångar, leder till ökade flyktingströmmar och ökad krigsrisk, samt förlamad samhällsutveckling i vissa fall.
  3)Fossilförbränningen leder till stora miljöprobem.
  De argumenten duger vi behöver varken hot om peakkolkatastrof eller en global klimathotskatastrof.
  Vi borde i vart fall inte behöva konstruera nya argument.

 13. Björn

  Jag hoppas att Köpenhamnsförhandlingarna bryter samman så att världen får en andningspaus och sanningen om IPCC:s och Al Gore:s och Co:s bedrägliga mörkning av andra fakta av betydelse för förståelsen av det komplexa klimatet, kommer till allmänhetens kännedom.

 14. GunnarE

  @3
  ”………………utan bara vår civilisations undergång. ”
  Detta ansåg dem gamle filosofen von Wrigt inte vara en nödvändigtvis negativ tanke.

 15. Precis som Mahmood Ahmedinejad. 

 16. Dotto

  Att hota med klimatkatastrof har sina nackdelar om det visar sig att klimatet inte kollapsar och jorden inte dränks av störtfloder rent politiskt. Trovärdigheten minskar.

 17. Patrik

  Äh, de flesta nu levande AGW-hetsare kan ju fortsätta sitt värv tills de dör.
  Ingen kommer ju att kunna motbevisa dem 100%-igt förrän om en sisådär 50-100 år. 🙂
  Däremot spår jag att frågan kommer att vara kraftigt marginaliserad inom ett par år ifall T fortsätter att vägra samarbeta med IPCC. 🙂