klimatåtgärder

Lomborg om grön energisäkerhet

I dagens Sydsvenskan hittar vi en debattartikel av ingen mindre än Björn Lomborg. Han skriver att de åtgärder som tidigare ansetts vara nödvändiga för att avvärja det s.k. klimathotet nu används för att motivera framtida energisäkerhet. Men i själva verket leder åtgärderna inte till de resultat man önskar. Detta enligt en rapport som tagits fram   →

Dagens plock, 3 maj 2011

Greenpeace-aktivister har stoppat bygget av ett nytt kärnkraftverk i Frankrike. 55 personer har blockerat ingången till byggplatsen och ockuperat de tre lyftkranar som finns. Bland aktivisterna finns en svensk. Martina Krüger, svenska Greenpeace taleskvinna i klimat- och energifrågor menar att den franska reaktorn, som skulle bli störst i världen, dras med en rad säkerhetsmässiga problem.   →

Äntligen granskas klimatåtgärderna

Ett mycket välkommet debattinlägg är riksrevisorns artikel i dagens DN Debatt. Riksrevisionen konstaterar att svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva. Ofta ger de inte alls den effekt som avses och kostar oss väldigt mycket. Man börjar med en granskning av skattebefrielse för biodrivmedel, men tanken är att även andra klimatinsatser ska granskas. Inte en dag   →

Koldioxid måste bort från atmosfären

I dagens SvD Brännpunkt berättar fem herrar om den s.k. BECCS-tekniken och menar att den kan bli vår räddning i klimatfrågan. BECCS står för Bio-energy with carbon capture and storage och handlar om att fånga in och lagra den koldioxid som bildas vid förbränning av biomassa. En av de som står bakom artikeln är VD:n   →

Dagens SvD Brännpunkt: "Det är upp till Kina och USA"

Idag går debattpinnen på Brännpunkt till två representanter för Stockholm Environment Institute. Dessa två säger dock inget nytt. Det är bara en väldig massa ord som inte betyder något med följande slutkläm: ”Avlivandet av myten om klimatåtgärder som en kostnad är avgörande för att komma förbi klimatförhandlingarnas moment 22.” Vilket slöseri med papper…

Är jordens klimat värt mer än 4,5 miljoner barns liv?

Dagens The Telegraph tar upp det eviga problemet om allokering av resurser. Den brittiska hjälporganisationen Oxfam är nämligen orolig att pengar som ska användas till klimatåtgärder tas ur den pott som är reserverad för hjälp till barn i fattiga länder. Det ligger onekligen en hel del i det, för jag har svårt att tänka mig   →

Förnuft à la Björn Lomborg

En mycket förnuftig debattartikel finns idag publicerad i Sydsvenskan. Det är dansken Björn Lomborg som skriver och han menar att det är förräderi mot förnuftet att stänga dörren för fortsatt klimatdiskussion. Lomborg tror som bekant på AGW, men menar att dagens planerade klimatåtgärder är kostsamma och ineffektiva. Ingen släpper ut koldioxid för att det är   →

Kinas syn på saken

Kina har passerat USA när det gäller den totala mängden koldioxidutsläpp per år, så naturligtvis vänds allas huvuden åt Kinas håll. Tänker de gå med på utsläppsbegränsningar som en solidarisk gest mot övriga världen eller kommer de att fortsätta att växa som om ingenting hade hänt? I China Daily skriver Fu Jing följande: China Daily   →

CheatNeutral

Några britter som inte tror på klimatkompensation har satt upp sajten CheatNeutral. Lite kul, även om upphovsmakarna inte tycks ifrågasätta själva klimatproblemet.

Skattjakt med CO2 som byte

Lars Bern är idag åter aktuell med en artikel på Newsmill. /citat ur artikeln/ Bland västvärldens politiker har man därför kommit att betrakta klimatlarmen som en utmärkt förevändning, för att dels minska västs starka beroende av importerad olja och dels som en ursäkt för omfattande nya skatter och avgifter. De flesta politiker vet att åtgärderna   →