Äntligen granskas klimatåtgärderna

Ett mycket välkommet debattinlägg är riksrevisorns artikel i dagens DN Debatt. Riksrevisionen konstaterar att svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva. Ofta ger de inte alls den effekt som avses och kostar oss väldigt mycket. Man börjar med en granskning av skattebefrielse för biodrivmedel, men tanken är att även andra klimatinsatser ska granskas. Inte en dag för tidigt. Vi skeptiker har länge hävdat precis detta: att Sverige och övriga världen slösar bort enorma resurser på en klimatpolitik som inte leder till något annat än lite bättre samvete.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  Maggie. Vi har i några dagar diskuterat tillväxt och klimat. Det är det fler som gör. Här har vi en riktig granskare av tillväxt och klimatåtgärderna. Skapliga förslag till åtgärder han kommer med!
  Peter Stilbs, har ni haft något meningsutbyte?
   
  Tillväxten måste knytas ihop med klimatet, skriver Staffan Laestadius, professor i industriell omvandling, KTH.
   
  Samtidigt som glädjen över att normala köpmönster är tillbaka pågår en parallell diskussion om hur tillväxten drastiskt måste ändra karaktär.
   
  ….Låt oss – i stället för att begrava oss i detaljräkningar – återgå till huvudspåret: den som menar allvar med ambitionerna att få stopp på CO 2 -utläppen – mänsklighetens största utmaning – kan inte glädjas åt att tillväxten åter tar fart om den inte drastiskt ändrar karaktär. Den enda tillväxt vi bör glädja oss åt är den som innebär en gigantisk strukturomvandling bort från CO 2 -genererande aktiviteter till förmån för gröna klimatvänliga sådana. Produktivitetsökningen måste ske på andra villkor än hittills: den bensindrivna lövblåsen till exempel får bli ett museiföremål.
   
  I praktiken innebär denna omställning investeringar i järnvägar, uthålliga busstansporter, vindkraftverk, bioraffinaderier, klimatsmart boende, träbaserade konstruktioner, smarta elnät och kraftiga energieffektiviseringar; det innebär konsumtion av teaterbesök, upplevelser, vård och omsorg och möjligen enstaka designprylar.
   
  Användningen också av många ”miljöbilar” måste halveras (övriga bilar fasas ut) och Clas Ohlson och Biltema måste söka nya affärsmodeller. Miljövänlig svensk el kan bli en ny svensk exportframgång och ett viktigt bidrag till Sveriges internationella klimatarbete. De är i den omvandlingen – och endast där – som framtidens jobb och nyföretagande måste skapas.
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hjulen-snurrar-pa-fel-satt_5975645.svd

 2. Peter Stilbs

  Utmärkt av Riksrevisorn att granska detta hönshus av ”klimatåtgärder” – man kan bara hoppas att det är sanktionerat uppifrån, av politiker som börjar sansa sig.

 3. Kent Forssgren

  Riksrevisorns slutsats är inte oväntad! Våra granskningar visar dock brister i effektivitet i form av otydlig styrning mot oklara mål, otydliga prioriteringar samt bristande redovisning, uppföljning och insyn när det gäller effekter och kostnader.

 4. Mats Frick

  Utmärkt! Jag myser som ekonom när man höjer rösten för mätbarhet och accountability i klimatfrågan. Mera, mera mera…

 5. Dan

  Vi kan aldrig rädda jorden om vi inte får någon annan att offra sig.

 6. Lars C

  Kent Forsgren#1

  den bensindrivna lövblåsen till exempel får bli ett museiföremål.”

  En bra början. Själv använder jag högtryckstvätt med flatstråle.

  Slut på skämten.

  Min bild ser ut så här.  Det finns ett annat sätt att angripa problemet, det är att sluta stirra på CO2 utsläppen med skygglappar. Det finns gott om andra orsaker till att gå vidare med andra energislag. Det handlar bla om tillgång och efterfrågan.

  ”Lösningen” på problematiken finns kanske runt hörnet. Mycket tyder på att en global nedkylning är det mest närliggande alternativet. Se tidigare inlägg och länkar. Bla denna från igår.


  http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html  Vilka effekter det får på livsmedelsförsörjningen av idag kan jag inte räkna ut men traditionellt, så brukar det bli svält under kalla perioder. Jag vill se den lyxkonsumtion som överlever en global svältperiod.

  När kulmen på solminimum enligt ryssarna nås runt 2040 så är jag rätt övertygad om att få människor minns CO2 problemet. Det är synd för det försvinner inte. Oavsett om det innebär ett problem eller inte, stort eller litet så är det en av många komponenter i det globala klimatet.

  Det teknologiska paradigmskifte som nu krävs är att se till att planeten kan försörja och värma sina invånare genom en kall period som kanske varar i ett halvsekel eller mer.

  Omställningen av energisystemen är en sedan 70 talet pågående process och inget nytt som vi måste fatta övergripande beslut om. Elbilar och hybrider kommer på bred front, efterfrågan kommer att öka liksom behovet av energi till dem. Vi måste ha miljövänlig energi som är tillgänglig varje dag i den mängd som behövs. Att då inte satsa på att även få bort koldioxiden vore så korkat att det gränsar till ofattbart.

  Kontentan av det hela blir att CO2 utsläppen kommer att minska som en följd av andra nödvändiga åtgärder och inte som ett självändamål som kväver allt annat.

  Det var min lilla bild om hur det kan gå, hur det sen blir återstår att se.

   

 7. Undrar om Riksrevisorn nu har kvalificerat sig för nästa års ”förvillarpris”? 😉

 8. Gunnar E

  ”5”
  Save the planet
  http://www.youtube.com/watch?v=tncnWp67wQI&feature=related

 9. bom

  Det ligger väl utanför Riksrevisorns kompetens att granska om koldioxiden (som ju är virrpannornas huvudfiende) äger förmåga att påverka klimatet i mätbar omfattning. Här har man emellertid RR bitit över några rejäla bitar och allt är rejäla stolpskott utan mätbara mål och styrning, Bidragen till alarmistkyrkan torde nog också ligga i klassen åtskilliga miljarder (bara Pockströms alla olika institut kostar väl mer än kvartsmiljarden utan att klimatet viker sig en tum). Var det ingen från Stockholm Resilliness Center på talarlistan eller i panelen på IVL:s hallelujamöte? Inte ens det får vi för våra ”klimatskatter”. Ta dom i örat bäste herr Riksrevisor.
   
  #1 Sedär ja Laestadius håller sig till sitt ämne företagsombyggnad. Han vill hjälpa både Claes Ohlsson och Biltema att omorientera sig bort från den förbannade lövblås som laestadianen låter representera den fallne ängeln Lucifer. Men Jula och Järnia då skall dom ostraffat få fortsätta att kränga lövblåsare dessa satans främsta tjänstehjon?

 10. Toprunner

  bom #9:
  Som jag förstått har vem som helst lov att granska effekter av CO2 så länge man har inställningen att den bidrar till global uppvärmning, varför skulle det utesluta riksrevisionen?
   
  Vad gäller kompetens så är den underordnad en politiskt korrekt hållning.

 11. Bim

  Skall bli intressant att följa Riksrevisionens vidare öden och äventyr.
  Att slakta politikernas hybris kräver mycket energi och CO2 utsläpp.

 12. Kent Forssgren

  Lars C # 6. Att då inte satsa på att även få bort koldioxiden vore så korkat att det gränsar till ofattbart.


  Där har jag en annan uppfattning. Andra skattebetalarna också misstänker jag, när de får veta kostnaderna. Vilka räknas i trillioner, oavsett valuta.
  Synd också att de gröna växterna kommer att försvinna också med koldioxiden och vi med dem.
  Detta är min lilla bild hur det skulle kunna gå.

 13. ”Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar.”
  – P J O Rourke

 14. Lars C

  Kent Forsgren#12
   
  ”Synd också att de gröna växterna kommer att försvinna också med koldioxiden och vi med dem.”
   
  Jag menande inte riktigt så. 🙂
   
   

 15. Kent Forssgren

  Lars C # 14. Jag hoppades det! I övrigt så verkar vi vara en hel del ense.

 16. Lars C

  Fortsättning#14
   
  Det räcjker bra om ny energiproduktion är koldioxidsnål och det kommer den att vara, alldeles oavsett var debatten tar vägen. Utvecklingen backar aldrig. Antingen så fortsätter den framåt eller så tar den slut och allt annat med den.

 17. Ingemar

  Ack, ack. Revisorerna har inte förstått själva poängen med de politiskt genomförda klimatåtgärderna. De kostar svenska folket miljardtals kronor varje år. Det är det som är poängen. Inte att det skall ha några konsekvenser för klimatet. Det handlar om en SYMBOLHANDLING eller RITUAL inom AGW-kyrkan; ett slags syndernas förlåtelse för att döva våra samvetskval, för att berika det gröna prästerskapet och för att utöka statens makt över sina medborgare. Det hjälper inte att komma med sådana här förnumstiga påpekanden som att målen är otydliga eller att effekterna uteblir.
  Riksrevisorn har inte fattat basics här. Jag är säker på att han kommer att beordras att sluta upp med sina dumheter att granska klimatpolitiken. Politikerna vill fortsätta att bygga dyra vind- och solkraftverk, de vill fortsätta att låta isarna stoppa all trafik i Östersjön, de vill inte att gator och torg skall röjas från snö, och de vill fortsätta att göra det svårt för näringsliv och människors vardag. De vill se UPPOFFRINGAR och ÅNGER i en verkligt stor skala. Och vi medborgare är naturligtvis bara tacksamma för att få dessa tageskjortor levererade till oss från dem som vet bäst.

 18. Peter Stilbs

  Ingemar#17 – well spoken.

 19. Lars C

  Ingemar!
   
  ” de vill fortsätta att låta isarna stoppa all trafik i Östersjön, de vill inte att gator och torg skall röjas från snö, och de vill fortsätta att göra det svårt för näringsliv och människors vardag. De vill se UPPOFFRINGAR och ÅNGER i en verkligt stor skala.”
   
  Med all respekt, det där tror jag inte ett ögonblick på.
   
  Mvh/Lars

 20. Zeb Macahan

  Tycker riksrevisorn faktiskt är helt rätt ute. Oavsett åsikt om AGW och om huruvida åtgärder är nödvändiga eller ej, så är ineffektivitet och inkompetens i införandet och utförandet av sådana åtgärder förkastligt.

 21. Claudius

  Ingemar #17: Just så är det, så förvrängt arbetar AGW-kyrkan. Men som synes t ex av Lars C:s kommentar (#19) är en del bedömare (kanske väldigt många?) obenägna att tro att vuxna människor, som bör antas ha både utbildning och erfarenhet, vill nedlåta sig till att jobba på det viset.
  Därför sänder jag ett stort TACK till dig, Ingemar, för din angelägna verksamhet här på TCS. Och ett stort TACK även till Peter S för dina många kloka, och ofta mycket underhållande, kommentarer.
  Detta att förutsätta att ens meningsmotståndare bedriver en argumentering som är grundad på förnuft och konsekvens är förvisso en sympatisk attityd, men i mötet med charlataner och bedragare blir den rakt upp och ner kontraproduktiv. Vi måste inse att våra antagonister bluffar, och bemöta dem när vi ser det.

 22. Bengan

  Lars C, de värsta hardcoremupparna i maktställning vill se UPPOFFRINGAR och ÅNGER i en verkligt stor skala. Det är deras livsluft. Ingemars beteckning ”det gröna prästerskapet” är en träffande beteckning på de hardcoremuppar jag känner som får sin försörjning från klimatalarmismen.
  Men jag antar att Ingemar inte menade detta gällandes varendaste gröna politiker/grönmupp och utan undantag. Det är väl underförstått.
  Det är lite som de hardcore-kommunister man kände på 60-talet – kulturrevolution och tagelskjortan på. Tror du inte de fanns heller?

 23. Bengan

  Flera sektmaoister från 60-talet blev ministrar, tog sig in ledande positioner i våra kungliga vetenskapsakademier, granskningsnämnden i Svt mm mm. Flera har nu konverterat till grönt prästerskap.

 24. Bengan # 23
  Någon blev visst till och med talman i Riksdagen!

 25. Lars C

  Ingemar!
  Min teori angående politikernas uppsåt.
  I begynnelsen var det ett antal forskare och andra som oroade sig för koldioxidens inverkan, de trodde helhjärtat på det.
  Sedan fick de politikernas respons i stor skala. Allt var frid och fröjd i AGW lägret, kursen fastlagd, en industri växte fram medan en ny generation fick se sin framtid slås i spillror i media.
  Min generations framtid atombombades till vit aska i samma media.
  Plötsligt vägrade klimatet spela i takt, panik utbröt, det klipptes och klistrades, kompenserades och fixade. Allt medan kylan trängde in till tvivlarna i stugorna.
  Där är vi nu, en ”cementerad” vetenskap där många sitter med Svartepetter på en ishal klippa med enorm fallhöjd.
  Det finns tre vägar att gå för de närmast sörjande.
  Fram med pudeln, tillbaka till ruta ett. Nya krafter, nya direktiv, mer forskning.
  Hoppas på ett under, dvs att vi blir stekta.
  Hoppa från klippan innan någon sätter en fot där bak.
  Men jag tror inte att det fanns några som helst ondskefulla avsikter bakom det här. Att staten tjänar pengar är ju bra för den förda skattesänkarpolitiken som redan fixat två val. Om sen resultatet kommer i retur bakifrån när effekterna gått varvet runt är fortfarande en öppen fråga.
  Om det sen blivit så att de inblandade nu ägnar sig åt bedrägeri ligger utanför mina möjligheter att bedöma.
   
  Det jag reagerade mot i ditt inlägg var just det jag citerade, inget annat.
  Att tex politikerna skulle gilla att snöröjningen inte fungerar eller att sjöfarten kör fast låter i mina öron mindre troligt.
  I övrigt vill jag säga att jag läser både dina och de andras inlägg med stor behållning, varje dag.
   
  Mvh/Lars

 26. Lars C

  Bengan#22
   
  Visst finns dina sektmuppar, men de har ingen majoritet i riksdagen, det är trots allt en viss skillnad på politiker och politiker.

 27. Bengan

  Han borde blivit präst, vördade Al. Jag kallar den här videon för ”Helan Går” ”Hell & Gore” som vi brukar sjunga på engelska, när vi har engelsktalande gäster. 🙂
   
  http://blog.heritage.org/2010/05/22/video-of-the-week-al-gores-doomsday-commencement-speech/

 28. Jag blir faktiskt lite förbryllad över en del av kommentarerna här. Utgångspunkten för Norgrens (riksrevisorn) artikel är att ”klimathotet är en av vår tids stora frågor” och att ”Sverige ska gå före i klimatarbetet och ha en högre ambitionsnivå än vi har gemensamt inom EU” (som dessutom, vill jag påpeka, har högre ambitionsnivå än andra stora länder).
  Vad han skriver är alltså INTE att klimathotet är nys (vilke så gott som alla som skriver här anser). Tvärtom skriver han att svensk klimatpolitik inte är TILLRÄCKLIGT effektiv. Han vill alltså ha en starkare, mer effektiv klimatpolitik – en som ger mer bang for the buck.
  Vad som således gör mig förbryllad är att alla ni på denna sida som vanligen raljerar med ”AGW-are” här berömmer en person som vill se mer effektivba insatser mot AGW. Hur går det ihop?

 29. Klas Eklund
  Är det verkligen så svårt att förstå?
  Med tanke på att Sveriges andel av de totala Co2-utsläppen är i storleksordningen 0,17 %, så blir det i praktiken omöjligt att få till en ”effektiv” klimatpolitik i Sverige.
  Oavsett om vi så lyfter bort Sverige och dess befolkning från planetens yta så förändrar det inte ett smack (nästan) när det gäller Co2.
  Av det skälet blir all svensk ”klimatpolitik” alltså både fruktansvärt dyr och ineffektiv. Den drabbar bara oss själva genom minskad konkurrenskraft, sämre livskvalitet och sämre levnadsstandard för landets invånare.
   

 30. balato

  Klas Eklund #28
  Det verkar inte som att du har läst vad Ingemar #17 m fl skriver! Läs det!

 31. forts mitt # 29
  Och om bara Riksrevisorn behåller skygglapparna av så kommer han till slut att inse detta.

 32. Kent Forssgren

  Revisorernas slutsats visar, om vi skall vara snälla, att politikerna saknar kunskap i många områden. Områden där de är inne och ändå beslutar. Klimatfrågorna berör också många områden vilket i ärlighetens namn inte gör det lättare. Men, politikerna har inte tillräcklig baskunskap i något av de berörda områdena. Vilket innebär att de kan inte ens välja lämpliga experter och än mindre förstå vad dessa experter egentligen talar om.

  Våra granskningar visar dock brister i effektivitet i form av otydlig styrning mot oklara mål, otydliga prioriteringar samt bristande redovisning, uppföljning och insyn när det gäller effekter och kostnader
  .

 33. Labibia #29,
  det är inte alls vad detta handlar om. Riksrevisorn skriver inte alls att den svenska klimatpolitiken är ointressant eftersom den globalt är liten. Han utgår tvärtom från att den ska vara mer ambitiös än andra länders. Men om politiken ska vara ambitiös bör den ju också vara effektiv, i meningen vi ska eliminera så mycket utsläpp som möjligt för en given insats.
  Såvitt jag kan utläsa av ditt inlägg tycker du tvärtom – du tycker inte att vi ska bedriva någon ambitiös politik. Och någon effektiv politik säger du är omöjlig (vilket visar att du inte förstår vad Norgren menar med effektivitet).
  Så min fråga kvarstår. Varför i hela friden hyllar ni ”skeptiker” en kommentator som vill bedriva en ambitiös OCH effektiv klimatpolitik?

 34. Adolf Goreing

  På tal om skälen för (nästan) hela klimatpolitiken: en hög klimatsensitivitet, titta här:
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/EGU2011-4505-1.pdf
  En nyligen publicerad peer-review artikel som anger en klimatsensitivtet på under 0.5 C!! (1/7 av IPCC:s mest sannolika värde!!!) Felet anges till +/- 30 % (sedär, en FELANALYS! Brukar alltid annars lysa med sin frånvaro). Vi får se vad ”the rescue-team” svarar på den!

 35. Bim

  Ingemar # 17
  Jag är, som du antagligen vet, en renodlad skeptiker.
  Jag tror att hela AGW:köret drivs av girighet, ofta dumhet och någon slags samhörighets-känsla bland de troende. Att våra politiker vill oss rent illa har jag faktiskt svårt att tro.
  Jag vet inte vad politiker i ett land som vårt skulle vinna på att industrin gick på knäna och folk blev fattiga.
  Att styra en hoper trashankar i ett land utan framtid kan ju knappast vara lockande.
  Men ibland undrar man ju faktiskt av de uttalanden man får sig till livs.
  Jag tycker att ni på TCS och Stockholmsinitiativet gör ett strålande jobb som håller koll på de värsta galenskaperna.
  Slabbadang är ju också en stjärna i den högre skolan! ”Gud som petar sig i örat med en strutgalax och fiser svarta hål i Universum. 😀
  Och alla ni andra som förgyller min dag.

 36. Balato #30,
  jodå,. jag har läst #17 och det inlägget är helt konsistent. Ingemar sågar revisorn jäms med fotknölarna. Men flera andra inlägg hyllar honom. Ovh Maggies egen öppning av denna tråd säger att revisorns inlägg är ”välkommet”.
  För jag i all ödmjukhet gissa att rätt en del av er ”skeptiker” som hejar på revisorn i denna tråd inte har läst vad han skrivit innan ni glatt piskar fram era vanliga käpphästar. Alternativt inte förstått…

 37. Pär Green

  Kan man hoppas på att Riksrevisorn tar en titt på vindsnurrorna?
  Där finns det att göra!

 38. KristianA

  Hade jag varit Skeptisk och Riksrevisor hade jag nog gjort som honom för att vara PK. Sen låta folk dra sina egna slutsatser av hur våra politiker lurat oss. Han har ju en fantastisk möjlighet att få ut sitt budskap.

 39. Klas E # 33
  Läs igen. Jag menar alltså att vi helt enkelt inte KAN bedriva en effektiv ”klimatpolitik” hur vi än försöker, av det enkla skälet att våra utsläpp är så små.
  Kostnadseffektivt sett är det rena vansinnet. Vilket seriöst företag skulle satsa mångmiljardbelopp utan att uppnå ens en mätbar förändring där den betyder något, i det här fallet Co2-halten i atmosfären globalt sett?
  Sen må uppföljning osv vara ett under av byråkratisk ordning och reda.
  Vansinne är det likafullt.

 40. Labibia #39.
  Möjligen beror en del av denna diskussion på språkförbistring. Du tycks ha en egen hemmasnickrad defition av effektivitet. Nämligen att små utsläpp gör det omöjligt att bedriva effektiv politik.
  Men effektivitet har inte ett dyft med omfattningen av åtgärderna att göra. Begreppet gäller hur mycket man får ut för varje insatt krona. Oavsett om de svenska utsläppen är små eller stora finns väl en poäng i att politiken kostar så lite som möjligt i förhållande till ambitionsnivån.

 41. Pär Green

  Klas Eklund # 40
  ”Oavsett om de svenska utsläppen är små eller stora finns väl en poäng i att politiken kostar så lite som möjligt i förhållande till ambitionsnivån.”
  Varför då denna hysteriska hantering/satsning  på något som inte finns?
   

 42. Klas E # 40
  Läs mitt 39 igen.
  ”Vilket seriöst företag skulle satsa mångmiljardbelopp utan att uppnå ens en mätbar förändring där den betyder något, i det här fallet Co2-halten i atmosfären globalt sett?”
  Skrev jag.
  På vilket sätt menar du att den definitionen på ”effektivitet” skulle vara hemsnickrad?
  Man behöver väl knappast vara raketforskare för att inse att vad vi gör eller inte gör i Sverige när det gäller Co2-utsläpp, är fullständigt egalt globalt sett.

 43. Ingemar

  Lars C #25,
  Naturligtvis var mitt inlägg lite ironiskt menat. Det kan mycket väl vara som du säger att de helt enkelt byggt in sig i denna återvändgränd och nu har svårt att backa. Men jag har ibland fått höra argumentet att även om politiken inte leder dit man vill så är det viktigt att folk ändå gör en gest (en symbolisk handling) för NATUREN. Det gör oss till goda människor. Diskussionen då (10 år sedan) handlade om sophämtning och källsortering.
  Ett annat exempel är denna norska artikel (tack Joakim!) om en utredning som beställts av norska Olje- och energidepartementet. Resultatet var inte som man hoppades på när det gäller vindkraftens fördelar. Därför mörkar man det resultatet:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019703 
  Derfor passet det svært dårlig at forskerne konkluderte med at totalforbruket av kraft ville øke og at det ikke var belegg for å hevde at vindkraft ville komme som en erstatning for forurensende kraft, skriver Aftenposten.
  Olje- og energidepartementet (OED), som satt i en referansegruppe til forskningsarbeidet, ville ikke høre på denne konklusjonen, og krevde at både problematiseringen og forskernes svar ble utelatt fra forskningsrapporten.

  Hur skall man tolka detta annat än att politikerna VET hur det ligger till, men vill fortsätta sina vindkraftssatsningar ändå? I åtminstone detta fall så är det svårt att se det hela annat än som en symbolisk, kanske en själsligt renande, gest.

 44. Labbibia #42
  Om ett företag investerar stora belopp så är det för att tjäna pengar.
  Inte för att rädda världen.
  Om marknaden (kunderna) väljer att köpa produkter från företag som uppfattas som bra och ansvarstagande så gäller det för företagen att investera på ett sätt som lockar marknaden (kunderna).
  Finansmarknaden fungerar lite annorlunda, men i stort så attraheras den också av företag som lyckas attrahera kunder.

 45. Håkan Sjögren

  Klas Eklund # 33 : ”men om politiken skall vara ambitiös bör den också vara effektiv”. . . Då skall den ju inte leda till rena symbolhandlingar, som att minska halten av den livsbringande gasen koldioxid, som ju inte påverkar klimatet eller temperaturen för 5 öre. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven om inte helt obefintlig. Mvh, Håkan.

 46. Lars C

  Ingemar #43
   
  Det där med återvändsgränder är inte lätt. Det ligger mycket prestige i vindkraften. Men samtidigt är den tacksam och enkel att stoppa upp, det är inte som att börja bygga en tågtunnel och hitta oförutsedda problem typ Hallandsås, antingen bygger man klart eller så lägger man ner. Vindkraften går att frysa i vilket läge som helst, man kan låte de som finns få snurra ett tag och strunta i att bygga fler. Det går att bromsa projektet utan att tappa ansiktet. Man kan säga att man lyssnat på folket. Motståndarna bör försöka verka för en begränsning i första hand.
   
  Mvh/
  Lars

 47. Håkan Sjögren

  Klas Eklund # 40 : minimikravet på en ”effektiv” politik måste väl ändå vara att den har effekt. Jag skulle önska att man kunde bedriva en politik så att den globala uppvärmningen skulle minska så att vi slipper de obehagliga Fimbulvintrarnas iskyla; enligt AGW-kyrkans trosförklaring beror ju kylan på den globala uppvärmningen! Mvh, Håkan.

 48. Jan-Erik S.

  Klas Eklund #33:
  Är benägen att hålla med Dig.
  Att riksrevisionen granskar ses av mig som ett verktyg för att legitimera fortsatta klimatåtgärder. Resultatet kommer säkert att utmynna i någon form av kritik mot förd politik mes i stort sett så kommer ingen väsentlig inom klimatpolitiken att ändras.
  Däremot så kommer våra politiker att kunna slå sig för bröstet och hävda att förd politik vilar på ”godkännande” av riksrevisionen.
   

 49. Uffeb # 44
  Jotack Uffe, det vet jag. Det var naturligtvis en liknelse.
  Så, frågan blir då med din terminologi:
  Hur mycket pengar ska vi i Sverige kasta i sjön, eftersom oavsett hur stora resurser vi i Sverige än satsar, så kommer det inte betyda mer än en piss i havet när det gäller att rädda världen.
  Är det verkligen så svårt att förstå vad jag menar?
  Vad vi gör eller inte gör i Sverige när det gäller Co2-utsläpp spelar faktiskt ingen som helst roll globalt sett.
  Det borde en femåring kunna förstå.

 50. Och nu ska jag försöka rädda planeten själv. 😉
  Jag ska åka och titta på en segelbåt. Kanske blir det en sådan till sommaren istället för motorbåten…..  

 51. Slabadang

  Riksrevisorns uppgift!
  Är inte att utvärdera grunderna för fattade politiska beslut utan att revidera konskvenserna utav den.I sin rapport utgår han bara ifrån den uttalade målsättning som satts upp med ”klimatmålen”.
  Politikerna ansvarar för sina belut och riksdrevisionens uppgift är att för både allmänheten och politikerna utvärdera resultatet.Ordning och reda pengar på fredag!
  Han/riksrevisionen har inte och ska inte heller ha uppgiften att granska klimatvetenskapen bakom besluten. Var man har sin plats och sin uppgift i demokratin och riksrevisionen gör ett mycket bättre jobb än tidigare.Meningen är ju att granskningen av vetenskapen skall utföras av vetenskapen själv.Att den funktionen har havererat är vad som utgör problemet.
  Politiseringens och ideologiseringens korrumperande effekter på klimatvetenskapen är en demokrastins ansvars och integritetsfråga
  Rollfördelningen om vem som skall ansvara för vad är vad som blir tydlig först när klimathotet blir officiellt erkänd som substanslös.Då först kan utvärdering och analys ske. Vi kan tacka IB Ahlenius för att hon slogs för riksrevisionens oberoende.En mycket viktig demokratisk ordningsfråga där sossarna var motståndarna.

 52. ces

  Klas Eklund driver tesen: Räkna gärna på fel saker bara du gör det rätt.

 53. Riksrevisorn skrapar ändå bara på ytan och vågar inte på gå in på de avgörande frågorna.
  Att Sverige ska gå före i klimatarbetet och ha en högre ambitionsnivå än vi har gemensamt inom EU är en viktig ambition som riksdagen har beslutat om.”
  Det säger väl allt om förutsättningarna för granskningen.

 54. Bäste Klas Eklund!
  Jag har länge förudrats över att du tror på AGW. Har ofta imponerats av dina ekonomiska och politiska analyser. När jag så ”hockey-stick-kurvan” första gången insåg jag att AGW var ”fixad”. Har du inte läst t.ex. Lindzen, Spenser, Carter, Curry, Dyson mfl? Vattenånga/molnen är ju den avgörande ”växthusgasen”. Ingen har kunnat förklara klimatets variation genom årmiljonerna! Framförallt inte en fuskande prof Jones vid ett engelskt B-universitet.
  CO2 är en livsnödvändig gas för allt liv på jorden! Några ppm ytteligare gör vårt klot grönare! KLAS VAKNA!!!

 55. Slabadang

  Mats J!
  Han refererar bara till vad politikerna själva sagt.Han har inte rätten att bedöma eller ifrågasätta politikens fattade beslut och målsättningar.Hans skyldighet är att revidera konsekvenserna av den.Hans uttalande är ju bara en kopia en påminnelse av vad riksdagen själv har uttryckt. Det viktiga är den slutsats han/verket drar dvs att politiken inte levererar vad den haft som målsättning.
  Jag är jävligt glad över att inte riksrevisionen har egna åsikter.Du kan trösta dig med att om Ringholms och sossarnas linje fått gälla så hade utvärderingen aldrig skett över huvudtaget.
  Efter rapporten har nu både väljare och politiker en chans att ompröva klimatpolitiken.Åt vilket håll är det i slutändan valsedeln som avgör.Att den skapat konkrta tokigheter är en första bra information att den inte funkar.Nu gäller det att vi påverkar i vilken riktining omprövningen sker.
  Riksrevisionen har agerat exakt efter sitt mandat och uppgift och jag ser inget skäl till att kritisera dem utan faktiskt högaktar att jag inte ens kan känna lukten av någon ”egen åsikt” i rapporten.
  För vad blir slutsatsen?? Oavsett vad du tycker om klimatpolitiken så är den ”fucked up” 🙂
  Riksrevisionen ÄR faktiskt medborgarnas kompisar.IB Alenius har hög status inom verket.De är måna om sitt nyligen förstärkta oberoende.Tack och lov!
  Fråga dig istället varför de tog initiativet att göra granskningen.Var det initiativet rätt eller fel? Är det fel på slutsatserna eller på politiken? Säger han verkligen att det behövs mer ëller mindre klimatpolitik? Säger han att den är rätt eller fel? Näe han konstaterar bara resultatet inte stämmer med målsättningarna.

 56. ThomasJ

  Informationstips till RR – förvisso ej direkt ’klimatpolitik’, ’bara’ en stor del av dess svans – finns här att läsa:
  http://www.dubu.se  (uppdaterad). Kolla oxo in sagan. 
  En rejäl utskopning av Serreze & NSIDC finns här:
  http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/scientists_pull_a_snow_job_on_reporters_in_teleconference/
  Att driva/’ha’ ’klimatpolitik’ – oavsett – är lika samhällsnyttigt som att spendera miljarder på vattens betydelse för fiskars leverne…
  Förhoppningsvis resulterar RR’s granskning av detta historiens största vetenskapliga bluff i att ett och annat öga öppnas för just sicken megabluff det hela handlar om.
  Mvh/TJ

 57. Kent Forssgren

  Slabadang har helt rätt om revisionens uppgift.
  Inga Britt Ahlenius var för skarpsynt. Det passade inte politikerna så hon fich byta jobb. Då visste dom dock inte vad hon skulle ställa till med på nästa arbetsplats. Samma sak. Revidera chefen!
  Riksrevisionens trovärdighet är väl inte så där över sig, när tjänstetillsättningen till ledande befattningar sker som tack för trogen tjänst.  Chefer på RR kommer från Regeringskansliet. Man kommer inte gärna med allvarlig kritik mot sina egna.  Då går det som med Inga Britt Ahlenius.
  För övrigt så gäller ungefär samma sak för Konstitutions Utskottet KU. Fast värre. Enbart ett spel för galleriet. Jag råkar ha följt utfrågningarna i KU avseende styrningen av Vattenfall. Först anmäler oppositionen regeringen till KU för bristande styrning. Resultatet nonsens. Sen har vi bytt färg på makten. Då anmäler den nya oppositionen den nya regeringen till KU för bristande styrning av Vattenfall. Det märkliga är att båda gångerna användes samma argument! Resultat, givetvis nada. Dom håller i hop. Mot oss skattebetalande medborgare.

 58. Klas Eklund – du som varit chefsekonom på SEB – hur kan du vara för mångmiljardsatsningar på en HYPOTES som inte är vetenskapligt visad? Ser du något samband mellan klimatets återhämtning sedan 1600-talet och CO2-halten i atmosfären? Inget tempökning de senaste 15 åren!
  De som drabbas av ”klimatåtgärder” är de fattiga som lever på marginalen! Ett antal miljoner har dött av svält pga den idiotiska satsningen på etanol som drivmedel! OMORALISKT! HEMSKT!
  Klimatkris? VI HAR EN ONÖDIG SVÄLTKATASTROF!

 59. ThomasJ

  Jo Nova har en läsvärd post här:
  http://joannenova.com.au/2011/03/shut-down-australia-and-save-0-01-degree
  Mvh/TJ

 60. Slabadang

  Klas Eklund!
  Jag räds konsekvenserna av att så många har satt sin trovärdighet på spel i klimatfrågan.Den politiska risken för fiasko har aldrig någonsin tidigare i någon fråga varit så stor.Är politiker förberedda på att klimathotet pga av CO2 kan vara totalt fel? Har de förmågan att hantera detta eller har en alternativ sanning blivit politiskt omöjlig?
  Jag anser att du gör motsatt felaktig tolkning av vad rik´srevisorn faktiskt säger.Är det verkligen han som tycker att den inte ”är TILLRÄCKLIGT effektiv”? Är det inte riksdagsmålen han istället citerar?

 61. Slabadang

  Tomas J!
  Jonova är fantastisk.Man känner så snabbt skillnaden mellan debattörer som drivs av ideoligiska motiv och de som drivs av funktionalitet fakta och är opartiskt självständiga.
  Det är viktigt att lära sig vad som driver CAGW kyrkans logik när de möter motargument.De utgår ifrån att ”skeptiker” är drivna av ideologiska motiv utfrån ”som man känner sig själv känner man andra.Utgångspunkten är att all samhällsdebatt  är ideologiskt driven och att det gäller även sakfrågor och vetenskap.Tyvärr får vi väl ge dem rätt i mot vilken utveckling vi gått och klimatvetenskapen är ett skrämmande exempel på hur långt politiseringen gått.
  Att som Jonova nu använda CAGWkyrkan egna beräkningar för att bevisa att inte ens då ger en total folkutrotning av Australien en större effekt än 0.01 grad för den globala temperaturen-Är ett pedagogiskt mycket bra grepp att utgå ifrån.För tydligt blir då att Klas Eklund och andra styrs av helt andra motiv än att bekämpa ”Global uppvärmning”.
  Sunt förnuft och sakliga argument är liksom separerade från klimahotsdebatten.Den har utvecklats till en religion/dogm fjärran från realiteter.Jonova är suverän och tappar liksom aldrig sitt fokus.
  En förnuftets rebell!

 62. Bim

  Slabbadang # 50
  Segelbåt? Gör inte det!
  Segelbåtar är som skummbananer. Dom fördärvar klimatet.
   
  Förövrigt tycker jag du har rätt angående RR.
  RR skall ju inte föra politiken, bara granska den. Hoppas han hinner  innan han åker ut i kylan.

 63. Slabadang

  Klimathotet…den stora skendebatten!

 64. Holmfrid

  #3,  Kent Forsgren.
  Med sådant betyg från riksrevisionen måste ju Carlgren/Olofsson avgå eller fråntas klimatpolitiken.  Kommer riksrevisorn fram till samma omdömme över ”grön el” satsningen blir läget ohållbart.  Att sitta kvar då är ju oanständigt och förnedrande för politiken.

 65. Slabadang #55
  Jo, sett på det viset har du alldeles rätt och jag hålller helt och fult med dig. så för säkerhets skull så kopierar jag denna gång enbart det jag stöter mig på med fetning
  ”Att Sverige ska gå före i klimatarbetet och ha en högre ambitionsnivå än vi har gemensamt inom EU är en viktig ambition som riksdagen har beslutat om.”
  Är ordet viktig något som endast är en beskrivning av den offentliga politiken, eller är det en åsikt som RR har? När jag läste texten fick jag intrycket av det senare. Därav min upprördhet.

 66. Kent Forssgren

  Slabadang. Den största och mest framgånsrika pr-kampanjen någonsin. Råkar sammanfalla med den största lögnen i vetenskapens historia. (i vetenskapens namn!) Då kanske det finns ett statistiskt samband!

 67. Slabadang

  Mats J!
  Är det inte riksdagen som sagt att den är VIKTIG? 🙂

 68. Det har riksdagen säkert gjort. Min undran är dock om RR mot bakgrund av sina iakttagelser fortfarande instämmer i bedömningen att det är viktigt?

 69. Jag hoppas att ekonom kåren förnyas av representanter som är aningen mer ödmjuka för den naturvetenskap de antingen inte orkat lära sig eller saknar förutsättningar att förstå.
  Som Mats Frick, vilka då kan byta ut stofiler som Eklund och gigant dummingen Stern…
  Även byråkrater bör hållas mycket lågt ner på mattan då de behandlar områden bortom deras studieintresse och eller ork.
  (märk att Maggie med råge tillhör den ekonomgruppen……)
  Jag skrev på detta vis ang. riksrevisorn..
  Svensk klimatpolitik är ineffektiv ?????
  Skriver riksrevisorn Claes Norgren i DN.
  Jag gjorde en spontan video för ett och ett halvt år sedan om hur jag vill att vi ska kanalisera all positiv energi som skapats genom klimathotet.
  Jag skulle vilja ge mer makt åt riksrevisorn, kanske så att en som jag får komma och hålla föreläsningar där alla som stödjer CO2-hotet får komma till tals, tills alla inser att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat och aldrig kunnat stödjas av ett enda vetenskapligt argument.
  Riksrevisorn ska kunna utreda det vetenskapliga underlaget för alla beslut, Sveriges bäst insatta forskare på just CO2-molekylens egenskaper, tillfrågas aldrig av den politiska ledningen (O.K. den föredömliga Ann Marie Pålsson bjöd in Peter Stilbs, ett litet fåtal som redan insett att CO2-hotet saknade vetenskapligt underlag kom och lyssnade, de troende riksdagsledamöterna höll sig långt borta, som barn som håller för öronen hårt och skriker blablablablanla, då ansvariga försöker ge information de inte vill ta in)
  Hur kan så många låta sig luras att temperaturhöjningar (efter att vatten övergått från fast till flytande) förstärks med än de försvagas?
  Har alla glömt sin fysik?
  Det finns dock mycket goda argument att sluta med våra fossila energisystem, det sker först då det finns billigare energisystem, skatter och stöd kan inte påverka det då det bara drabbar någon procent av jordens befolkning, däremot kommer billigare energisystem i första hand minska dyr utvinning och så kolkraft i tätbefolkade områden då det kräver för mycket plats…
  Se en kort video och läs min text till hur vi kan konkurrera ut kol i Kina (de har ökat sin förbränning bara de senaste åren. Nu står Kina för mer än hälften av den globala kolförbränningen och fördubblar det till 2015. Kina släpper nu ut mer CO2/capita än Sverige och fördubblar det denna femårsperiod, enligt femårsplanen.
  Läs mellan raderna och räkna på importavtal och de tiodubblade anslagen till letning efter olja kol och gas. Visare USAs hjälp med skiffergasutvinning. samt inte minst de 18fabrikerna som med Fischer- Tropsch metoden ska tillverka drivmedel, ur Kinas sämsta brunkolskvalitet, det släpper ut 55% mer CO2- än att tillverka drivmedel ur råolja. Kina har nu 500GWe kolkraft och ska ha 965GWe denna period, till det värme och drivmedel ur kol, gasanvändningen ökar med 20% bara detta år och oljan ökar mycket fortare än Kinas inhemska utvinning)
  Jag skulle vilja att den mycket dyra och destruktiva politiska behandlingen av ”klimathotet” när alla inser dess fel, leder till:
  En stark riksrevisor som granskar var verksamhet ur medborgarnas perspektiv, alla myndigheter ska få sin verksamhet granskad, liksom alla regelverk och lagar, med ett mål, de ska uppenbart öka livskvaliteten för medborgarna mer än de kostar i resurser.
  Jag tycker det ska vara överordnat riksdag och regering (den tyska författningsdomstolen ligger över den tyska regeringen) så om den kommer fram till att det blir lönsammare med 71 riksdagsledamöter med ersättningar som andra vikarier, blir det så…
  Om de anser att de ursprungliga målen med FN motverkas genom organisationens inre vänskapskorruption, ska Sverige gå ur FN …
  Visst vore det bra med en opartisk överförmyndare?
  Stora förändringar kunde gärna förberedas av debatter, tag FN, då skulle de som är för få visa att pengarna inte kunde använts bättre för de mål svenska medborgare har.
  Kanske kunde kommande riksrevisor utreda svensk eu-samarbete och starta med att alla svenska parlamentariker blir behandlade med en omvänd italiensk modell, så deras totala ersättningar aldrig blir högre än svenska riksdagsledamöter, för att medborgarna ska få ett ökat förtroende?
  Kanske ska skattefinansierade partistöd bort?
  Sverigedemokraterna visar som ett nytt parti hur sjukt och fel det är med statliga partistöd och med löner för politiker som ligger långt över vad de skulle uppnå på en fri avreglerad marknad..
  Kanske skulle riksrevisorn finna att de bästa politikerna är de som drivs av en vilja att skapa högsta tänkbara livskvalitet för medborgarna och de ofta är pensionerade företagare, ämbetsmän och andra med ett starkt samhällsengagemang, vilka inte har behov av lön och således kan få medel inkomsten för landets heltidsarbetande?
  Min slutsats är att dagens politiker har besudlat demokratin med representationell demokrati (fungerar inte då alla valbara representanter i så många frågor vill samma sak, men vet att det inte stämmer med väljarnas vilja).
  Jag skulle helst vilja ha en total folkmakt där vi röstade var söndag och tentade av de områden vi ville rösta i, det är ju korkat att rösta i ämnen man saknar all kunskap och intresse, bara drivs av tro…
  Drömmen är att alla medborgare engagerar sig i utvecklandet av samhället, sport skvaller och en massa kass-TV kunde ersättas med inpluggning av områden inför helgens röstande, via Internet…
  Vi skulle få ett samhälle där alla kände sig delaktiga och insåg att de har ett ansvar att lära sig allt om allt…
  Det tycks mig som om det finns många i debatten som inte vet T4 och dess extremt starka försvagande effekt och varför det gör medeltemperatur fullständigt ointressant för jordens strålningsbalans…
  Det finns även många som inte kan molekulärfysik så det vet varför vi inte kunnat finna ett temperaturspår av de teoretiska tiondels grad vår sjuka fossilförbränningar borde lett till.
  Jag har tjatat om det så länge så jag hoppas att ingen längre använder ovetenskapliga argument utan bara inser fakta och hjälper till med det viktigaste, skapa en global välfärd före vår form av civilisation bryter ihop..
  CO2-hotet har lett till att Kina kunnat öka sin användning mer, ty om vi beskattat fossila energier som  sol, vind och vatten, skulle priserna varit högre globalt och Kina fått problem med sin inre stabilitet, så Kina hyllar klimatkriget officiellt…
   
  Så min gode Klas, vad ska kan du säga till ditt förvar?
   
  Lite som att fråga SS våren 1945………
   
  Eller hur?

 70. Slabadang

  Yuri Bezmenov!
  När han beskriver hjärntvättens konsekvenser så beskriver han att offren inte längre kan se skillnad på sanning och lögn.Inte längre skilja på fakta och ideologi, verklighet från fantasi.
  Hur många kalla vintrar och somrar krävs det? Eller är så många så djupt hjärntvättade att de helt slutat tänka själva att även en istid skulle få dem att hålla fast vid en tro på en global uppvörmning orsakad av människan? Går det att hur många gånger som helst ändra storyn,bevisen och resonemangen och ändå bibehålla makten över ”sanningen”?
  Jamenar när ingen skriker rakt ut över påståenden som ”det blir kallare för att det blir varmare” ? Eller som Potdams institutets ”Vi får kallare varma vintrar” Vad krävs då? Det finns liksom ingen polett som kan ramla ner längre? 🙂

 71. Gunnar L  #69
  Kuk att du är tillbaka.
  Det ökar underhållningsvärdet här med många procent.

 72. Holmfrid

  #47,  Håkan Sjögren,
  ”Effektiv politik”  kan naturligtvis bestå i att agera så, att med lagom dålig måluppfyllelse av otydliga, omätbara mål i klimatet men ”mätbara” resultat i en sviktande opinion i klimatfrågan som ges föreställningen att ”en läpparnas bekännelse”  inte leder politiken ut i ingenmansland – mao  mycket snack men lite verkstad med klimatåtgärder men fortsatt stöd i opinionen.

 73. Slabadang

  Uffe B!
  Var stavfelet medvetet/omedvetet? 🙂 

 74. Ingemar

  Slabadang #70,
  När han beskriver hjärntvättens konsekvenser så beskriver han att offren inte längre kan se skillnad på sanning och lögn
  Hur många kalla vintrar och somrar krävs det? Eller är så många så djupt hjärntvättade att de helt slutat tänka själva att även en istid skulle få dem att hålla fast vid en tro på en global uppvörmning orsakad av människan?

  Jamen, precis så är det. Hur länge bortsåg man inte från Stalins och Maos massmord, och de kommunistiska systemen totala fiasko ur ekonomisk synvinkel. Man blir alldeles paff när man, som jag gjorde åtskilliga gånger på det röda 70-talet, stöter på välutbildade och intelligenta människor som bara rakt av förnekar välgrundade motbevis, både teoretiska och empiriska.
  Så, Slabadang, sådan är verkligheten. Var realistisk! Ingen av dem du förväntar dig ser att kejsaren är naken.

 75. Kent Forssgren

  Gunnar Littmark. Klokt argumenterat om att Riksrevisionen borde ha mer makt genom att vara fristående. Men, hur 17 skall dess ledamöter utses. 

 76. Slabadang

  Gunarius Littus Markus!
  Teknikutvecklingens egen gladiator IS Back!! Eklunds huvud var det första som rök …..tjopp!… så var det klart!
  The ”Upplysning by the  sword and the spikklubbe” metodikens mästare har återkommit.
  Djävligt kul att ha dig här igen Gunnar! 🙂

 77. Välkommen tillbaka Gunnar L!

 78. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 69 : Välkommen tillbaka. Du har fattats mej. Mvh, Håkan.

 79. Det kanske är på sin plats att jag förklarar varför jag inte blir lika euforisk inför RR:s artikel som ni andra skeptiker. Jag är helt enkelt för politiskt erfaren för att känna igen en bakdörr genom vilken politikern kan smita undan ansvaret.
  Vi betraktar RR:s mening igen.
  ”Att Sverige ska gå före i klimatarbetet och ha en högre ambitionsnivå än vi har gemensamt inom EU är en viktig ambition som riksdagen har beslutat om.”
  Om RR hade velat uttrycka som sin mening att han inte delar riksdagens bedömning av den utökade klimatpolitikens viktighet hade han skrivit ”Riksdagen har beslutat att det är viktigt att Sverige har en högre ambitionsnivå än vi har gemensamt inom EU.”
  Då hade det också funnits uppenbara skäl för RR att granska den målsättningen mot tillgängliga fakta om klimatet. Det har RR inte gjort.
  Allt är en fråga om syntax, aktivt subjekt, objekt och syftning, för att tala grammatik. Man kan säga att det är ett trick med speglar, om man vill avslöja trollkarlens magi.
  AGW:arna och politikerna kan nu utan att skämmas säga att RR har kontrollerat klimatpolitiken och INTE funnit något att invända mot den förda politikens viktiga mål. Däremot har RR riktat kritik mot politikens effektivitet. Vi måste därför spänna bågen hårdare och sikta högre för att nå de viktiga målen. Med andra ord skatter övervakning, beteendestyrning etc.
  Instämmer med övriga att det är roligt att GL är med igen, även om jag inte delar hans entusiasm för folkomröstningar och direktdemokrati.

 80. Slabadang #73
  OJ.  Fattade först inte vad du menade…
  Stakfelet var inte alls medvetet. Inte ens omedvetet såvitt jag fattar.
  Jag menade bara att det är kul att läsa Gunnars tvärsäkra lösningar på det ena och det andra.
  Brukar läsa hans blogg nästan varje dag.
  En sorts ingenjörens variant på Grönköpings veckoblad…

 81. Gunbo

  Uffeb,
  Det blir roligare och roligare! Var ”stakfelet” medvetet denna gång? Härligt att kunna skratta åt någonting på den här bloggen. Det blir inte ofta.

 82. Slabadang

  iNGEMAR!
  När man samtidgt inte kan skilja på gott och ont och där frihet blivit kontroll så har man blivit farlig för sin omgivning och ett hot mot de sanna mänkliga rättigheterna.Man har helt enkelt bytt ut dem mot andra.Såsom ”anpassningen” till klimatets rättigheter.De hjärntvättades nya herrar är de som formulerar kraven och villkoren för ”anpassningen” och ”klimatets behov”.
  Det är så djävulskt smart så man baxnar Ingemar. Det krävs 15 -20 år för att flytta en generations uppfattning från rättighet till skyldighet.Från rätt till fel.
  Bezmenovs förklaring till varför han aldrig helt köpte den kommunistiska propagandan var att han hade ett fast ankare till sin uppfattning om USA och demokrati som en god kraft från den tid då han som barn drack kondenserad mjölk och åt konserverad skinka
  från USAs hjälpsändningar.Kombinationen av hjälp, mat och den amerikanska vithövdade örnen på mjölkförpackningen blev hans moraliska förankring för att skilja på gott och ont redan vid sex års ålder.Sanning och lögn.
  Hans möte med den amerikanska MSM är en historia som ger en ont i magen och som gör att man funderar över väldigt mycket och väldigt många.När han beskriver om hur man skapade falska existensberättigande till helt artificella organisationer så går tankarna lätt till de myriader ”gröna” ”oberoende” ”ideella” organisationer som ploppat upp överallt.
  Det är den strategi som Bezmenov beskriver som är det farliga ty den kan användas av vem som helst till vad som helst.Att upptäcka dess aktiviteter är första möjlighet till att bekämpa den.Makt och kontroll dess enda mälsättning.Över vad? varierar med syftet för de som bedriver den.

 83. Slabadang

  Uffe B!
  Nä man får ju inte ”snoppa” av folk hur som helst? 🙂

 84. Slabadang

  Uffe B!
  Vi måste liksom bestämma var ”ribban” ska ligga? Eller stå kanke passar bättre?

 85. Holmfrid

  Riksrevisorerna kan kanske påverkas genom intelligent och omdömesgill upplysning om klimatets påverkan från omgivningen, framför allt de osäkerheter som gäller.
    Ett konkret fall som riksrevisionen behandlat är  ”Dammsäkerhetsutredningen – SOU, kring sekelskiftet.  Utredningen tillsattes för att reda ut den 50% ökade tillrinningen i våra vattenkraftsälvar som klimatet kommer att medföra inom 30 år.  Ett tillbud i form av ett läckage genom den stora Vietasdammen i Lule älv på 90-talet skapade en panikunge, som satte fokus på problemet.
  Åtgärder föreslogs av utredningen med översyn av alla stora dammar i Sverige.  Översynen genomfördes av vattenkraftsägarna själva.  Kritik mot resultatet framfördes, varför utländska experter genomförde en förnyad studie med underkännande av Stölletdammen (Klarälven) och Trängslet i mellannorrland.   Undantogs den av Vattenfall ägda Luleälven.  Där kritiserade riksrevisorerna staten.
  Här kan påpekas att Messauredammen (störst i Sverige) skadades genom 4 sättningar längs den 1800 m långa dammkroppen, vilket ledde till att de båda säkerhetstunnlarna i dammens botten slutade fungera och pluggades. Ett tillbud på 80-talet uppstod en regnig sommar då nivån översteg dämningsgränsen trots att luckorna öppnats. Nivån stabiliserades genom minskad tillrinning temporärt med 0.5 m marginal till dammens krön (=katastrofgräns). Säkerhetstunnlarna är fortfarande pluggade.  
  Den stora vindkraftsparken i Pite Markbygden skall regleras med nivåvariationen i Messauredammen.  Effektvariationer på 70% av Luleälvens 11 kraftstationers kapacitet är aktuell (3000 MW).  Länstyrelsen i Norrbotten observerar förhållandet utan åtgärder, eftersom Vattenfall mörkar.  En regnig höst med s k 10000-års flöde kommer att haverera dammen med följd att en 80 m hög tsunamivåg sveper ner längs älvdalen och sopar halva Norrbotten ut i Bottenviken.

 86. Slabadang

  Hur man tappat kontakten med förnuftet och rimligheter i klimatdebatten.
  Från Jonova:
  Bland kommentarerna på hennes senaste artikel om att stäng ner HELA Australien skulle enligt IPCC mått sänka den globala temperaturen med o.01 C.
  Invändning:

  I’ve decided to just throw my litter in the street, because I’m only responsible for less than 0.0001% of the total litter in Australia, so I don’t see why I should disadvantage myself by wasting my good time taking my litter home when I can just chuck it out the car window. Lets face it, if I don’t do it someone else will.

  Svar:
  But John, no one is asking you to rearrange the energy source our national civilization is built on, add in a whole layer of bureaucrats, auditors, fat cats, and accountants and no one expects you to work several weeks each year, just to remove 0.01% of global litter. (Actually Australia’s contribution is 0.045%). And your litter doesn’t feed plants, and increase crop yields.

 87. Slabadang

  Holmfrid!
  Förstår jag det rätt? Att dammen tvingas hålla högre vattennivåer pga av att den ålagts att utgöra ”reglerkraft” åt vindkraften?

 88. Ingemar

  Slabadang #82,
  Javisst, man baxnar. Men många styrs av sina övertygelser, inte av verkligheten (eller hur Klas, du har ju varit med) – inte förrän den sparkar bakut. Kanske krävs det en ny istid innan politiker reagerar. Men jag hoppas och tror på att människor i allmänhet reagerar långt innan dess. När vintern kyla tränger in på bara kroppen …
   Var det inte Gunnar Myrdal som sa att vi fått ett folk av fifflare i och med det höga skattetrycket i Sverige (och detta var väl på 50-talet!). Risken med att klyftan mellan politiker och MSM å ena sidan och medborgarna å den andra växer sig allt större är att de senare blir alltmer cyniska och inriktade på att spela med i elakt spel, dvs, hycklande. Det var så det gick i Sovjet och i Öststaterna. Man misstror inte bara systemet utan även vetenskapen som sådan.
  Själklart är det bara bra om medborgare är kritiskt inställda till både makten och vetenskapen. Vi förväntar oss att folk tänker själva, eller hur? Men om misstron slår över i uppgivenhet och destruktivt tänkande så är det inte bra. Vi förväntar oss att vetenskaplig forskning skall hålla på sin integritet, och sätta sanningssökandet främs – vare sig det är politiskt bekvämt eller inte. Desto tristare är det att se hur klimatvetenskapen förfallit till simpel politisk propaganda.
  Och även ärevördiga lärosäten som London School of Economics (jag behöver väl bara nämna namn som Karl Popper Och Friedrich von Heyek) verkar ha totalt sålt ut sin trovärdighet genom sina kopplingar till Gaddafi och klimatalarmismen:
  http://www.thegwpf.org/uk-news/2569-gaddafis-useful-idiots.html 
  Man tar sig för pannan och undrar hur det här skall sluta. Skam, skam, skam!

 89. ThomasJ

  Mycket informativ (skrämmande!) läsning finns i SVK’s rapport över
  investerings- och finansieringsplan 2012 – 2014, här:
  http://www.svk.se/Publicerat/RapporterRemisser/Rapporter/
  Läs den och… Go figure över varthän svenska el-kostnader ’tar vägen’ framgent, grrrrr….  🙁 🙁
  Inför Riksrätt!
  Mvh/TJ
   

 90. ThomasJ

  Gunnar L. #69: Kul att de dig här på TCS igen!  😀
  Mvh/TJ

 91. ThomasJ

  Egen #90, error: ska vara se dig… sorry.
  //TJ

 92. Bosse Bus

  E85= högre bränsleförbrukning och mer bilkörande (jo, E85 – bilar körs faktiskt mer än andra bilar).
  Varför satsas det så mycket på etanol i Sverige ?
  En förklaring här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053
  Etanollobbyisterna öppen dörr till regeringen alltså.

 93. Bosse Bus
  Tack för länken!
  Hög tid att Maudan, Calgren och deras C röstas ur Riksdagen!
  En (stöd)röst på C är lika med fortsatt vansinne i enrgipolitiken och klimatfrågan…….

 94. Kent Forssgren

  Holmfrid #85. Skrämmande det du beskriver. På flera plan: tagna beslut, bristen på beslut och tänkbara konsekvenser. Oerhört! Detta måste du utveckla mer. Förefaller som att det inte längre är Riksrevisionens bord utan en åklagares bord som detta ärende borde hamna på.

 95. Slabadang

  Ingemar!
  Hela strategin står och faller med om den är synlig eller ej.Nätet har ju varit hjälpmedlet att upptäcka skillnaderna mellan de officeilla sanningarna (MSM public service) och den verkliga sanningen.
  Det var ju så lätt att övertyga journalister om att deras uppgift inte var att rapportera eller granska utan att propagera istället. Det var bara en liten stegvis förskjutning från den egentliga demokratiska  funktionella grunduppgiften till mot den ideologiska.
    
  Journalismen blev åsiktsdrivande istället för åsiktspeglande.MSM var inte till för att folket skulle styra politiken utan för att politiken och ideologier skulle styra folket. Att ”ta ställning” blev journalisternas uppgift istället för folkets.Från att helga opartiskheten och sakligheten helgades och hyllades istället de journalister som propagerade starkast. Fakta blev underordnad eller kidnappade för ideologi´ska syften. Vad folk och journalister ”tyckte” blev viktigare än kunskaperna om sakernas sanna tillstånd.Partiskhet hos en journalist normaliserades.
  Att man nu ideologiserar till och med skumbananens betydelse för klimatet är en intellektuell overklighetskänsla av att befinna sig i det klimattalibanska underlandet och man bara önskar att väckarklockan skall ringa.

 96. Kent Forsgren
  Just det är en mycket bra fråga.
   
  Hur undvika gå ur askan till elden?
   
  Jag föreslår att domare i konstitutionsdomstolen ska utses genom folkomröstning efter öppna förhör och debatter som lite visar deras kompetens och viktigast klokskap (jag skulle rösta på Lars Bern, för hans klokskap, kompetenser ger jag noll för i hans fall…)
   
  Om vi leker med tanken att införa en riksrevisor som granskar var verksamhet och var skattekrona, utifrån ett medborgarperspektiv, så, ska de avlönas på lång sikt med stigande behållning till sina barn och barnbarn allt efter resultaten av deras beslut…
   
  Det är gruppegoism, men vad är det nu?
   
  Kolla hur många som fått bra uppdrag p.g.a. deras släkt… Palme pojken fick leda institutet för framtidsstudier, ansökte, tror ni Sverige skulle utvecklats bättre om jag fått den posten (givetvis skulle jag givit allt över medelinkomstagrarens lön till läkare utan gränser, ty:
   
  Har man ett förtroende uppdrag eller ett som finansieras av medborgarna för att maximera deras livskvalitet… ska man agera altruistiskt…
   
  Varför tror ni alla vinnande fältherrar stred i fronten?
   
  Fråga Paton…. eller våra gamla vikingar… Karl den 12:e  eller Gustav den II Adolf… Djinis Kaan… kolla var ni vill ….kolla Steven Jobbs….
   
  Jag bara sabbar tid jag knappt har här så…. maila mig nästa gång det är storviltsjakt………….

 97. Gunbo #81
  Jag tror inte att stavandet blev fel på ett medvetet sätt.
  Min sjävtänkande hjärna överlåter ibland mina fingrar till att agera med egna tankar.
  Men visst är det både kul och sorgligt att läsa den här bloggen.
  Mest kul om man har förmågan att tänka själv…

 98. Det verkar som flera inte kan läsa och se skikten i skrift.
  Det först  med Slababang som det blir riktigt tolkat.
  ALI.K.

 99. Mera BUS ,BOSSE BUS.
  ALI.K.

 100. Kent Forssgren

  Bosse Bus #92. Detta blir bara sjukare och sjukare. Finns uppenbarligen inget annat intresse i politiken, för många politiker, än den egna vinningen. Nu är det faktiskt upp för de politiker som anser sig inte tillhöra den kategorin, att bevisa detta. Tanken, som Gunnar Littmark skrev om, att de ”nya” riksrevisiorerna skulle utses genom folkomröstning efter öppna förhör och debatter som lite visar deras kompetens och viktigast klokskap” borde nog gälla valet av alla politiker. Åtminstone de på riksplanet. Politiker i kommuner är åtminstone geografiskt närmare sina väljare. De skall i alla fall bo i samma kommun.

 101. Gunnar Strandell

  Klas Eklund #28
  Jag håller med dig i det du skriver, men jag är ändå glad att riksrevisorn sätter fingret på en viktig aspekt i klimatarbetet, effektivitet.
  Eftersom CO2 utsläpp som klimatvetenskaparna just nu definierat det är ekvivalent med förbränning av FOSSILA råvaror leder ökad effektivitet också till bättre handelsbalans.
  Kanske riksrevisorn så småning kommer underfund med att om Sveriges alla hem ska värmas genom förbränning så blir det lika mycket CO2 till atmosfären oavsett vad man eldar med.
  Hans insatser kan då leda till att vi på allvar gör de effektiviseringar som kloka politiker talat om under ett decennium, men som fallit undan för projekt som gett större medial genomslagskraft.
  Därefter går det kanske att nå ett tillstånd där vi inte använder förbränning vid 1000-1500 grader för att få 20 grader inomhus.
    
  -Fjärrvärme från kärnkraft eller kärnvärmeverk.
  -Jord/bergvärme istället får elvärme från vindkraftverk.
  Fokus behöver flyttas från bilarna till hemmen. När jag hade villa tankade jag bilen med 1500 liter diesel per år och villan med 4000.

 102. Uffeb
  Skummade lite snabbt och såg att du fann mina påståenden tveksamma.
   
  (det gör jag alltid, därför jag söker andras meningar)
   
  Var god ge svar påtal eller anse dem som bergfasta…
   
  Världen är full av ”tänk om det var så enkelt” dem vill jag gå i strid med mitt liv mot.
   
  Ställer du upp Uffeb, eller är du ytterligare en som inte är karl för din hatt?

 103. Gunnar #102
  Vet inte var jag påstod att dina påståenden var tveksamma.
  Roliga att läsa möjligen. Inget annat.

 104. Bra Klimatåtgärder i Urban Stadsmiljö,Odlingar på hustak med växter,
  uppluckring av asfalt ,ersätt med plattor med mellanrum för avrinning av vatten är några förslag,någon som har fler förslag?
  ALI.K.

 105. Bengan

  #100 Sjukare och sjukare.
  Enorma belopp som medborgarna får jobba ihop, politikerkompisar gör klipp.
  saxat fr DN
  Ännu underligare är att kommunerna Skellefteå och Örnsköldsvik äger en etanolfabrik i Polen och sockerrörsplantager i Afrika. Det gör de genom sina kommunala enerigiföretag som i sin tur vid detta laget tillsammans äger 70 procent av etanolföretaget Sekab, då är också Umeå med på ett litet hörn.
  Kommunerna började som delägare, gick sedan i borgen för lån som Sekab inte kunde betala trots direktörns passionerade tal om snar vändning. Lånen omvandlades till aktiekapital och så blev kommunerna majoritetsägare.
  Styrelseledamöterna lyckades inte säga ifrån och stoppa utlandssatsningarna. De hejade på. Nu riskerar Örnsköldsvik och Skellefteå att förlora åtminstone en halv miljard skattekronor var.

 106. Göran Lysén

  Det spännande med RRV:s rapport är ju att de svenska ”klimatåtgärderna” är ineffektiva, kontraproduktiva förutom – naturligtvis – kostsamma. Konsekvensen måste ju bli den att vindkraft, etanol i bensinen och elcertifikat är helt onödiga förutom kontraproduktiva. Ut med skiten med andra ord! Javisst, det har jag tyckt i snart tio år, och det är ju bara kul att RRV kommit fram till samma sak!

 107. Kent Forssgren

  Bengan #105. Det är värre än så. Bra beskrivning i DN, faktiskt.
  Den miljökonsekvensbeskrivning företaget har gjort är så förskönande att den konsult Sekab anlitade för miljöstudien har tagit avstånd från rapporten. Småbrukare skulle fördrivas från sina jordar.
  http://www.dn.se/debatt/svenskt-bistand-ska-radda-miljofarligt-etanolprojekt

 108. bom

  Etanoldirektören är f d bilförsäljare och skolkamrat med gissa vem? Hennes initialer är MO.

 109. Torsten Wedin

  OT:
  Vart har TTPP (Thomas TippingPoint Palm)  tagit vägen?
  Gör han som politikerna försöker, hitta en bakdörr att slinka ut genom för att inte tappa ansiktet inför sanningen som redan kommit fram?
  Totte

 110. TTPP håller sig nog till den etablerade klimatforskningen och IPCC ännu,vi får se när han tänker själv någon gång.
  Eller Wikipeda kunskap.
  ALI.K.

 111. Holmfrid

  #84  Kent Forsgren,
  För 4 år sedan kom jag i kontakt med en pensionerad projektledare, som varit verksam vid bygget av Messauredammen. Han uttryckte oro för situationen. Han visade mig projektredovisning med uppgifter om dessa förhållande.
  På 90-talet skulle ett nytt länssjukhus byggas vid Luleälvens strand. I beredning på Länsstyrelsen kom frågan om dammsäkerheten upp och frågan om konsekvenser av ett dammhaveri.  Konsekvenserna var apokalyptiska.  Vid beredningen på Länstyrelsen var min sagesman anlitad som konsult.  Han tänkte då presentera sina farhågor, men blev fråntagen presentation av ärendet.  Ämnet var politiskt känsligt eftersom det pågick en strid inom det socialdemokratiska partiet om lokalisering av sjukhuset.
  Beträffande dammen som reglerdamm gäller att dämningsgränsen sänktes rejält efter tillbudet,  då  stora skador nerströms ända ner till kusten uppstod..  Hur denna älv med 11 kraftstationer skall kunna korttidsreglera vindkraften vid effektboretfall på den nivån (3000 MW) är för mig en gåta.  Dock menar projektledningen för Pite Markbygden, att detta är möjligt utan att byggaa ut fler norrlandsälvar –  Apre Nous le Deluge – som Louis XVI sade före franska revolutionen. 

 112. Holmfrid

  Betreäffande klimatpolitiken, så har den för länge sedan passerat gränsen för måluppfyllelse, eftersom svenska politiker inte ”äger frågan” att åstadkomma resultat för klimatet – alltså en imaginär skuggpolitik för att behålla makten från miljöpartiet.  Carlgren/Olofsson bör jobba med de verkliga miljöfrågorna – gödsling i jordbruket och Östersjöns tillstånd,  dioxin i maten vi tvingas äta, biotopen i skuggan av stora biomassauttag ur skog och åker.  Här kan resultat åstadkommas.  Dock måste man då trampa bönder och markägare på tårna, vilket kräver mer mod.

 113. Lena Krantz

  Totte #109
  Ingen aning. Han verkar inte vara på UI heller men han har väl annat för sig helt enkelt.

 114. Kent Forssgren

  Bengan #105. Ja, det är sjukare och sjukare. Och ännu mer sjukare är detta. Jag bygger vidare från den info du gav. Detta handlar om att privatpersoner får överta ett kommunalt bolag som skattebetalare har investerat mer än hundra miljoner i. Vars företagsidé är miljömässigt vansinnigt. De var ju kompisar.
  Carstedt avser nu köpa Afrikaprojektet genom ett aktiebolag där han själv är huvudägare, och där två andra chefer inom Sekabkoncernen också är delägare.
   
  http://svt.se/2.33919/1.1699232/vill_kopa_sekabs_afrikaprojekt
   
  Redan när kommunen var med, så var inte miljöhänsyn prioriterade.
  Sekab har lurat och mutat bönder i Tanzania, förskönat en miljökonsekvensbeskrivning och hotat livsmedelsförsörjningen i fattiga byar.
   
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=307046
  Cirkus är det, med skattebetalares pengar, som vanligt.
  http://www.va.se/nyheter/2008/09/01/ovik-vill-dumpa-sekab/
  Och till och med ännu sjukare är det.
  http://svt.se/2.55868/1.1699001/vill_kopa_sekabs_afrikaprojekt?lid=senasteNytt_648867&lpos=rubrik_1699001
  Det kan till och med bli ännu värre!
  Örnsköldsviks Kommun är i ett prekärt ekonomiskt läge p.g.a. kommunledningens, d.v.s. Elvy Söderströms , ambitioner att genom Sekab delta i storaffärer med internationella spekulationer i jordbrukspriser och bränsleefterfrågan. En svensk kommun får inte enligt lag syssla med sådant. Därför har Elvy Söderström behövt ljuga ihop en rökridå som ska få skattebetalarna att tro att spekulationer i jordbruk och fordonsbränsle på internationella marknader är något som ingår i ett kommunalt elbolags normala verksamheter.
  http://allehanda.se/opinion/ordetfritt/1.2690653-sekab-tynger-kommunen-
  Och än än värre.
  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/osund_konkurrens/kritik-mot-etanolsatsning_79347.html
  Per Carstedt fick sparken som vd för Sekab. Han fick en ny uppgift – att sälja det beryktade etanolprojekt i Afrika som kostat 140 miljoner kronor. Det har han misslyckats med. Nu vill han själv köpa projektet
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=303001
  Så här går det tydligen till.

 115. Torsten Wedin

  Lena:
  Jag sitter just nu och redigerar en videoinspelning från mitt senaste föredrag i klimatfrågan i Västerås.
  Eftersom jag i mina föredrag har en dialog med publiken så måste jag redigera bort publikinlägg som 1) tar för lång tid 2) inte hörs i filmen. Men det tar litet tid.
  Men du ska få länk till föredraget på ett eller annat sätt. Hur, har jag inte bestämt ännu. Men det blev många tappade hakor i Västerås. Håkan Sjögren var min bisittare. Det blev två timmar inklusive tio minuters paus.
  Totte

 116. Tillägg till mitt #114:
  Det blev många höjda ögonbryn och tappade hakor bland åhörarna.  Eller hur Håkan?
  Ordföranden i AFI sa att ”så här fullt hus har vi aldrig haft”.
  Totte

 117. Jag sitter och leker med en tanke:
  Om Al Gore får 200 000 $ per föredrag för att ljuga så borde jag få 400 000 $ för att redovisa sanningen.
  Eller?
  Totte

 118. Alla har tydligen somnat. Då gör jag det också. Gonatt!
  Totte

 119. Holmfrid #112
  Där träffade nästa stora vilsekampanj vi måste få stopp på. Attacken mot äganderätten i Sverige. Det är olyckligt att man i jordbruket valde begreppet övergödsling när man talade om topdressing av växande gröda med handelsgödsel. Strax därpå kom miljölarm om övergödning av Östersjön. Notera dock skillnaden i stavning och betydelse mellan orden. Tyvärr har jordbruket aldrig lyckats bli av med syndastämpeln. Sanningen är att det fortfarande är de mänskliga avloppen som göder mest. Bönder har ingen gläje av att betala för dyr handelsgödsel som rinner bort från åkern.
  När gäller skogen och den biologiska mångfalden så är det mångfalden enskilda brukares enskilda, personliga och unika val som skapat mångfalden. Miljövänstern vill konfiskera detta och ersätta denna mångfald med institutionaliserad intellektuell monokultur. Om du vill veta hur det går kan du kolla i historien om Sovjet och deras naturvård.

 120. ThomasJ

  En möjlig (trolig) förklaring till bankers intresse i AGW, ’klimat’ och ’åtgärder för att komma till rätta med hotet’ (som inte finns!), dvs.
  pusha politiker att driva ’klimatpolitik’ återfinns här:
  http://notrickszone.com/2011/02/28/yeah-climate-protection-is-going-to-be-a-little-expensive/
  Som sagts miljontals gånger: It’s all about money!  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 121. ThomasJ

  Holmfrid #111: Ja, just det ja; Sunderbyn. Länssjukhuset. Det var la ’Rosenminister Näringsgren’ som höll i sossetömmarna i den processen, oder? ESV gjorde, såvitt jag erinrar, en konsekvensanalys av projektet och sågade detta jämns med ’fotsulorna’ och likt förb***at byggdes det! 
  Nämnde ’Rosenminsiter’ låg väl oxo bakom utbyggnaden av Kallax flygfält för att ’hantera’ flygfrakt till Asien. Har för mig att ett enda fraktflygplan har nyttjat faciliteterna… Lite á la Stålverk-80 asså… 
  (men han var/är ju oxo dödspolare med historiens naknaste kejsare… 😉  )
  Mvh/TJ  

 122. Peter Stilbs

  ThomasJ #120 – banker och deras affilierade försäkringsbolag vill hitta en anledning att höja premierna. DB och en Schweizisk bank har bl.a spridit en skrift av den typ som avses neutralisera ”skeptikernas argument” – i vanlig känd halmgubbestil.
  Någon som sett till Rockströms och Wijkmans bok om klimatskepticismen, förresten – den skulle vara ute nu ?

 123. Håkan Sjögren

  Torsten Wedin # 116 : Jag hörde att det diskuterades att reparera golvet efter åverkan från alla tappade hakor. Mvh, Håkan.

 124. Håkan Sjögren #123:
   🙂  🙂  🙂 
  Tack för ditt stöd under mitt föredrag. Utan dig skulle jag inte varit trovärdig, åtminstone inte när jag med din hjälp avfärdade myten om växthuseffekten.
  Visst är det så att om man upprepar en hypotes tillräckligt många gånger så blir den till en sanning. Sedan säger folk: ”Men det vet ju alla…..”.
  Totte
  PS
  Man säger ju så om oljan också. ”Det vet ju alla….”.
  Men det, om något, är bara en hypotes.
  DS

 125. Bosse Bus

  Till slut fick Carstedt genom eget bolag köpa Afrikaprojeketet av kommunala SEKAB (sockerrörsodlingar för etanolframställning) för 400 kr !
  170 miljoner hade SEKAB förlorat på Afrikaäventyret. I Ungern förlorades 50 milj. på majsetanol. I Polen tillverkar SEKAB majsetanol med förlust genom ett delägt företag. Totalt ligger Örnsköldsviks, Skellefteå och till en mindre del Umeå kommuner ute med 1,7 miljarder i riskerat kapital i SEKABs etanoläventyr.
  http://olatheander.wordpress.com/2010/11/22/nagot-for-norran-att-granska/
  http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.2179779-trogt-varre-for-carstedts-afrikasatsning

 126. KristianA

  Carlgren ska få ordning på SMHI:s prognoser, YES!
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1402353/Regeringen-kraver-ratt-vader.html
   

 127. pekke

  KristianA #126
  Kan han inte bara fixa till vädret på samma sätt som han vill fixa klimatet ?
  Jag menar… Går det att fixa KLIMATET, borde det gå att fixa VÄDRET oxå !
  Ropen skalla !! Bättre väder åt alla !!
  😎

 128. KristianA

  Nja, väder och klimat är inte samma sak!!! Kräver helt olika expertis.
   
  Mycket ironi blir det.

 129. Kent Forssgren

  KristianA. # 126. Ministern kräver 85% träff, på dygnsprognoser. SMHI skall konsultera bland andra Met Office. Vilka skämtare. Konsultera i stället Piers Corbyn så får vi tremånaders prognoser med 85% träff. 
  För att leva upp till miljöministerns önskningar tar SMHI nu hjälp av expertis utomlands. Både Norge och Storbritannien konsulteras.

 130. Är det första försök att dra foten ur klaveret? Först kritiserar vi väderprognoserna. så går det något år sedan kan vi försiktigt ifrågasätta klimatprognosernas träffsäkerhet. Till slut kanske hela klimathotet läggs ner i tysthet.
  Nej nu yrar jag nog.

 131. KristianA

  Mats #130
  Samma undrade jag då jag läste det.

 132. Jonas B1

  Ingemar,
  ”Man blir alldeles paff när man, som jag gjorde åtskilliga gånger på det röda 70-talet, stöter på välutbildade och intelligenta människor som bara rakt av förnekar välgrundade motbevis, både teoretiska och empiriska.”
  Visst blir man paff. Var det Klas Eklund du träffade på 70-talet? Han har väl en bakgrund i avgrundsvänstern?
  Men ok, man kan lätt bli förvillad i ungdomen. Värre är att inte ta lärdom. Nu har Klas hoppat i galen tunna återigen genom att hamna på fel sida i klimatdebatten. Det verkar som den  generationen av maktmänniskor har något fundamentalt fel på sin inre kompass. Man är programmerade att ”rädda världen” och kan man inte hitta något annat utlopp för sina existensiella behov så får man ”rädda klimatet”. Men nu när han hittat till TCS kanske han kan avprogrammeras?