riksrevision

Äntligen granskas klimatåtgärderna

Ett mycket välkommet debattinlägg är riksrevisorns artikel i dagens DN Debatt. Riksrevisionen konstaterar att svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva. Ofta ger de inte alls den effekt som avses och kostar oss väldigt mycket. Man börjar med en granskning av skattebefrielse för biodrivmedel, men tanken är att även andra klimatinsatser ska granskas. Inte en dag   →