demokrati

Klimattyranni eller demokrati

Foto: Pentti Linkola, en grön anti-demokrat Under flera år har det byggts upp ett allt större missnöje med det demokratiska systemets oförmåga att bekämpa   →

Vi får inte ge upp kampen mot klimatalarmismen – det är aldrig för sent (V. Klaus).

Media har bestämt att det råder global värmebölja och att de senaste veckornas extrema värme över Sverige är det slutgiltiga beviset för att människans   →

Klimatfrågan och Demokratin

”Länge leve demokratin”, så kallades en serie program som SVT  nyligen sände och som Jan Scherman ansvarade för. Han gav tittarna många ord om   →

Allt motstånd är meningslöst

Svenska folk! Vi på klimatupplysningen har nu insett att vi utgjort en avvikelse från den rätta partilinjen beträffande klimatet. Men vi har bedrivit ideologisk   →

När idéer blir farliga

Historien lär oss att olika samhällen drabbats av många föreställningar och idéer som varit mycket destruktiva. Till denna kategori hör olika religioners tro på   →

Bo Ekman vill förändra världen

I dagens DN skriver Bo Ekman, grundaren av Tällberg Foundation, att vi behöver en helt ny världsordning. Efter sammanbrottet i klimatförhandlingarna i Köpenhamn är   →

James Hansen – en inflytelserik klimatforskare

JH är sedan 1981 chef för NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS). Sedan dess har han gjort sig känd som en av de   →

Ahrvid E rapporterar från Timbro

/av Ahrvid E/ Bevistade idag ett seminarium på Timbro, under rubriken ”Klimathotet – en fara för demokratin?”. Det kändes dock som om debattörerna gick   →

Idag: Timbro och hotet mot demokratin

Idag arrangerar Timbro ett lunchseminarium på temat: ”Klimathotet – en fara för demokratin?”. Referat från seminariet kommer i eftermiddag.

Vad händer efter ClimateGate och Köpenhamn?

Inspirerad av bl.a. Lars Berns utmärkta artikel på Newsmill härförleden, skall jag drista mig att göra lite omvärldsanalys inför framtiden och klimatfrågan. En vanlig   →