pluralism

När idéer blir farliga

Historien lär oss att olika samhällen drabbats av många föreställningar och idéer som varit mycket destruktiva. Till denna kategori hör olika religioners tro på   →