Vi får inte ge upp kampen mot klimatalarmismen – det är aldrig för sent (V. Klaus).

Media har bestämt att det råder global värmebölja och att de senaste veckornas extrema värme över Sverige är det slutgiltiga beviset för att människans verksamheter ligger bakom den globala uppvärmningen, (C)AGW. Debatten är med andra ord, än en gång, över och kvar står frågan om hur ”klimatet ska räddas”. Om detta både kan och får man debattera och 30 juli släpptes vår ofattbara klimatminister och moderaternas Ulf Kristersson loss i SVTs Agenda. Två havererade alarmister i ett pinsamt tjafs om petitesser. Ett totalhaveri, minst sagt.

Det börjar kännas riktigt, riktigt tungt. Finns det ingen upplyst människa i hela EU, som kan säga ifrån så att det hörs?

Jo, men visst – Václav Klaus, Tjeckiens Premiärminister (1992- 1997) och dess President (2003-2013).

Václav Klaus 5

För några år sedan uppmärksammade vi här på bloggen hans bok Blue Planet in Green Shachels – What Is Endangered: Climate or Freedom, 2008, som i grund och botten handlar om frihet.

Även om V. Klaus inte anses rumsren av etablissemanget, får han inbjudan att tala i stora sammanhang. De talen borde samtliga klimatalarmister, framför allt de i ledande ställning, nogsamt ta till sig. Talens kärna är ett koncentrat av boken och tål att upprepas, gång efter annan.

Här är ett tal, som han höll inför French Association des Climato-réalistes (7 dec.) i fjol. https://www.klaus.cz/clanky/4214

Klaus påminner om att han är starkt emot GW-doktrinen (GW, Global Warming), en ideologi om inte rätt och slätt en religion, som lever fri från klimatvetenskapen. Dispyterna kring GW handlar inte om temperatur utan är i grunden en konflikt mellan ideologier.

Han framhåller att på grund av vad han och andra upplevde under kommunistregimen blev de överkänsliga för alla försök att hota frihet, förnuft och fritt utbyte av åsikter och insikter och överkänsliga för alla försök att bli påtvingade dogmer från dem, som såg sig själva bättre än alla andra. Med den bakgrunden har han under de senaste 25 åren kämpat mot alla varianter av grön ideologi, främst GW-doktrinen. Dessutom var han det enda statsöverhuvud, som öppet vågade uttrycka en avvikande syn i frågan inför FNs generalförsamling för 10 år sedan (26 sept. -07).

GW-alarmister har proklamerat konsensus i klimathotsfrågan, vilket V. Klaus inte ställer upp på. Den konsensus han står för är mycket snävt begränsad och det är att vetenskapen – och alla förnuftiga varelser – håller med om att temperaturen har gått upp under de två senaste århundradena, samt att mänskliga aktiviteter kan ha spelat viss roll. Ingenting annat. Frågan om uppvärmningens storlek och dess orsaker debatteras däremot intensivt och där råder ingen konsensus.

Klaus går vidare i ullstrumporna och säger att politikerna, som signerade Parisöverenskommelsen antingen är ovetande om att det saknas vetenskaplig grund för den eller också känner de till det, men skrev under ändå eftersom det tjänar deras personliga eller politiska intresse. Naturligtvis kan det vara bådadera, okunskap och oärlighet. De hävdar dessutom att den pågående temperaturökningen kan motverkas genom radikal minskning av koldioxidutsläppen, men glömmer att berätta att det inte är möjligt utan att samtidigt underminera demokratin, de fria staterna, mänsklig frihet, ekonomisk framgång och möjligheten att eliminera fattigdomen i världen.

Den ekonomiska dimensionen i debatten förbigås på likartat sätt. Om någon önskar eliminera koldioxidemissionerna måste han eller hon antingen förvänta sig en revolution i ekonomisk effektivitet eller börja organisera en världsomfattande ekonomisk nedgång.

Men hur kan kampen föras? Eftersom GW-doktrinen saknar vetenskaplig grund innebär det att en vetenskaplig debatt inte kan påverka de troendes uppfattning. Att diskutera teknikaliteter alltmer ingående hjälper inte heller eftersom anhängare till GW-doktrinen saknar intresse för dem. Deras tankar kommer från ideologier och inte från vetenskap. Data och vetenskapliga teorier, hur sofistikerade de än är, kommer inte att ändra deras syn.

Som representant för dem, som personligen upplevt centralplanering och försök att organisera hela samhället med direktiv uppifrån, känner Václav Klaus sig tvungen att varna för argument och ambitioner från GW-troende eftersom deras argument och ambitioner är mycket lika dem som han och alla andra var vana vid att höra när de levde under kommunismen.

Dessa farliga idéer måste vi göra motstånd mot. Det måste göras på den politiska nivån och vi måste berätta det för allmänheten, avslutar han med!

Ann Löfving-Henriksson

Václav Klaus ger verkligen inte upp. Nu har han skrivit en uppföljare till boken från 2007/08 med titeln ”Shall we be destroyed by climate or by our fighting the climate? Den finns än så länge endast på tjeckiska, men en översättning till engelska är på väg, förhoppningsvis snart.

Václav Klaus hemsida: www.klaus.cz

Tillägg

Ovanstående inlägg färdigställdes dagarna efter debatten i Agenda. Den 7 augusti marknadsfördes, som på beställning, ett nytt ”perspektiv”, ytterligare ett domedagsscenairo som agronomen m.m. Johan Rockström tillsammans med bl.a. Hans Joachim Schellnhuber (Potsdam-Institut für Klimaforsung, PIK) sammanställt med stöd av spekulationer kring ”tipping Cascades” och återkopplingssystem.

http://www.thegwpf.com/new-doomsday-paper-only-worldwide-socialism-will-save-the-planet-from-climate-apocalypse/

Rockström gavs osedvanligt stort utrymme åt detta nygamla ”perspektiv” i svensk media. I SVT uppträdde reportrarna som undersåtarna i H.C. Andersens saga om Den Nakne Kejsaren. Det rådde konsensus, alla beundrande ”hans nya kläder” och det dök inte upp en endaste liten, ouppfostrad gosse Ruda, som ropade, men ”han har ju inga kläder”.

Dessutom, i sedvanlig ordning tillämpade media Ignored News dvs de blundade för det allra viktigaste budskapet i ”perspektivet”.

Men, den intresserade kan i den sammanfattande inledningen själv läsa:

”Collective human action is required to steer the Earth System away from a potential threshold and stabilize it in a habitable interglacial-like state. Such action entails stewardship of the entire Earth System—biosphere, climate, and societies—and could include decarbonization of the global economy, enhancement of biosphere carbon sinks, behavioral changes, technological innovations, new governance arrangements, and transformed social values.”

D.v.s. i klartext krav på Den Globala Omställningen med målet om Global Governance.

 Domedagen

Josh tolkar alarmisterna och deras budskap på sitt sätt

Science Editor för GWPF (The Global Warming Policy Forum) Dr David Whitehouse har läst rapporten, han talar om vilda spekulationer och har valt rubriken ”Hot House Earth: It´s extremely dodgy”. (Enligt Oxford dictionary står dodgy för dishonest, risky och not working well or in good condition).

http://www.thegwpf.com/hothouse-earth-its-extremely-dodgy/

Jacob Nordangård berikar med att förklara bakgrunden:

http://www.thegwpf.com/what-is-behind-the-latest-climate-doomsday-scare/

Såväl de sex DÖ-partierna som media verkar styras av opåverkbara ideologiskt eller religiöst övertygade klimatalarmister. Vi går mot en mycket dyster höst och framtid i Sverige och i EU.

Václav Klaus 3

Ann lh

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kopernikus

  Mycket bra skrivet. Är det inte dags för en ny upplysningstid? I skolan fick man läsa om upplysningstiden . Denna tid på slutet av 1600-talet och början av 1700-talet, stod för något nytt. Forskning, vetenskap, utbildning och kultur värderades högt, och människorna såg fram emot en bättre framtid. Med många som mår dåligt i dagens samhälle och många som lider av psykisk ohälsa, är det dags för något som ger en positiv syn på framtiden.

 2. Ulf

  Vore intressant att veta hur omvärlden ser på Rockströms m fl rapport? Har den uppmärksammats kommenterats etc etc?
  Vi får inte glömma att vi lever på den enda kontinent som på riktigt är medlemmar i klimatkyrkan.
  I USA finns numera en fri debatt och i övriga länder har man annat och prioritera. T ex Kina är bara intresserad av teorin om det gynnar egna maktambitioner.

 3. Ann lh

  Kopernikus, så sant så sant!

  Ulf, Rockström & Co verkar vara Europeiska produkter.

 4. Mattias

  Lite hoppfullt ändå idag i aftonbladet/Inizios klimatundersökning https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lAQLB/svenskarnas-oro-for-klimatet-stiger-kraftigt. Trots den alarmistiska rubriken (förstås): Svenskarnas oro för klimatet stiger kraftigt. Läser man texten står följande: ”– Det som är intressant att titta på i den här mätningen är också att andelen som tror att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan har sjunkit. Det är fler som tror att naturliga orsaker spelar roll, säger Karin Nelsson.”

  Det verkar som om folk har svårt att få det att gå ihop – ett envist högtrycksläge som är kopplat till mänskliga utsläpp av koldioxid. Trots Rockström & Co övertygelse.

 5. PEK01

  ”Sällan har så många haft så fel om så mycket!”
  Denna fras, uttalad på 50-talet, avsåg då kommunister och nazister i samband med andra världskriget.
  Nu kan vi foga ännu en grupp till denna skara människor som vill mänskligheten illa, nämligen klimathotarna.
  I Berlin finns en permanentutställning vid namn: ”Topographie des Terrors”, som jag besökte 2014. Den visar med skrämmande tydlighet hur nazisterna systematiskt fördärvade den tyska demokratin. Vid besöket skrämdes jag av hur lika metoderna, som används i dag för att föra fram människofientlig propaganda, är dåtidens.
  Göbbels berömda uttalande ekar fortfarande: ”En lögn uttalad en gång är en lögn. En lögn uttalad tusen gånger är en sanning.” Med galhumor sa jag till min reskamrat ”Ja, nu väntar vi bara på att miljöhotarna ska bränna ner riksdagshuset.” Än så länge har det dock inskränkts till en begäran om ”Paus i demokratin”.
  Jag tror dock att allt fler börjar märka hur fel klimathotarna har. Ingenting stämmer ju för dem, vilket tvingar dem att byta namn på ”skräckmonstret” från Climate Change till Global Warming till Klimatförändringar till olika uttryck för ”Världens undergång”
  Det är heller ingen risk för att de får rätt, då det enda underlag för deras hot är framräknade värden ur klimatmodeller. Klimatet är dock ett kaotiskt system. Kaotiska system är per definition oförutsägbara. Därför blir det bara fel.
  Jag tror att det viktigaste vi kan ägna oss åt nu är att försöka hitta en räddningsplanka till de som insett att klimathotet är en dödsdans, så att de kan lämna skutan i tid. De behöver kunna ändra sig med äran i behåll.

 6. Claes Lindskog

  Ulf #3
  Jovisst. WUWT hade för 4 dagar sedan en kommentar men Rockström nämndes inte (tror jag) men däremot hans kompis från Potsdaminstitutet Schellnhuber: https://wattsupwiththat.com/2018/08/06/claim-planet-now-at-risk-of-heading-toward-hothouse-earth-state

 7. Lennart Bengtsson har publicerat en rejäl känga åt Rockström och hans kompisar.

  https://detgodasamhallet.com/2018/08/10/i-rotmanaden/

 8. latoba

  Tack Ann för all intressant och viktig information. Den svåra frågan är hur man får våra politiker och media att läsa och begrunda det som Klaus, Nordangård och andra skriver? Är våra politiker medvetna om vilka krafter som är igång för att skapa global governance? Tycker de alla att det är en bra ide? Är vi som inte tror på AGW helt hjälplösa när det gäller möjligheterna att påverka? Det är många frågor som snurrar runt i huvudet. Vore bra om Nordangårds artikel fanns på svenska. Har han en svensk version?

 9. Christer Eriksson

  Aftonbladet brer på i vanlig ordning.
  Ny undersökning som visar att svenskarnas klimatoro har ökat.
  Grattis propagandan ha lyckats.
  Miljöpartiet är räddat.
  Publicerar även ett upprop från diverse föreningar.
  Uppmanar politikerna att miljöfrågan skall bli en valfråga.
  Att sjukvården går på knäna ,att skolan släpper ut knappt läskunniga elever,att polisen är underbemannad och bostadsköerna är extremt långa (förlåt kunde inte låta bli uttrycket det är ju populärt numera).
  Klimatet går före allt.
  Fixar vi bara det så ordnar sig allt.
  Kan vi inte starta ett antiklimatparti.
  Jag står först i kön att anmäla mig som medlem.

 10. Christer Löfström

  Ann L-H

  Jag har läst Rockströms artikel. Den är bakom betalvägg hos PNAS så jag bad JR sända mig ett ex för privat bruk. Där är flera intressanta referenser. T.ex. av Hansen fr 2016 om AMOC. Open Access.

  Jag har sänt JR min syn på artikeln. Ingen reaktion.
  Har även sänt min kommentar av artikeln till PM Nilsson på Dagens Industri. Ingen reaktion.
  Även sänt kommentar till TV4 , nyhetsmorgon och nyheterna. Länkat till GWPF´s reaktion och föreslagit Lennart Bengtsson som studiogäst.
  Receptionen på TV4 har svarat. Mitt mail är sänt vidare till ansvariga på redaktionerna.

  Sen har jag fått mail fr David Satterthwaite ang påstående av Mikko Paunio om Brundtland och Our Common Future.
  Det svaret sparar jag till senare.
  Rockströms gäng visar i Houthouse artikeln upp vad jag kallar dold rasism när de skriver om de extremfattiga i ett kort avsnitt om societies.

  Sände ett förslag till SVT faktakollen 20/7 ang två uttalande av Lövin om extremväder. De svarar inte på mail när jag frågar om de tar upp mitt förslag.

  Sveriges klimatval är uppmärksammat i Sydarika.

  https://mg.co.za/article/2018-08-09-climate-becomes-major-swedish-election-issue-after-wildfires

  ”For Sweden’s deputy prime minister Isabella Lovin, climate change and immigration can go hand in hand.”

  Åter länk till min kampsång.
  https://www.youtube.com/watch?v=O1y5Nqtsu_E

  ”klarare, för varje dag blir vädret klarare”

 11. Lasse

  I en annan del av världen är situationen inte alls alarmerande.
  Arktis is uppmärksammas inte alls.
  Om vi får mer av denna vädertyp så kommer isen att byggas på allt mer-tvärt emot alla alarm.
  Oden strävar på norrut i is som ligger tätare än förra året.
  https://oden.geo.su.se/map/

 12. elias

  Rockström blev även intervjuad i CNN!!!

 13. Fast artikeln i PNA är inte bakom betalvägg har det visat sig. Jag får i alla fall upp den:
  http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115

 14. Roland

  Ann Löfving-Henriksson bra skrivet!

  Jag läste norran i går en där någon organisation som kallas för ”Klimatsvaret” som skriver att det är kört nu ( vi måste göra mer osv) Jag antar att dom sprider sin propaganda i alla svenska tidningar nu
  https://www.norran.se/asikter/debatt/det-ar-skarpt-lage-i-klimatfragan/

  När man går in på deras sida så är det James Hansen som är deras gud
  http://klimatsvaret.se/Bakgrund/hansen_i_bilder.html

  De svåra med dessa organisationer är att dom tryckler hela tiden klimathotet till politikerna och media. Hur ska man motarbeta dessa?

  Ironisk nog är att jag har läst att James Hansen förespråkar kärnkraft medan den grön kraften vill ha vindkraft

 15. Håkan Bergman

  Ulf #2

  I Washington, Moskva, Beijing och New Dehli har den nog åkt ner i runda arkivet. Klart slut.

 16. Ann Lh

  Tack alla för berikande kommentarer!
  En liten fråga. Det finns en artikel av Rockström o & i den första länken i tillägget. Efter Josh´s bild och utdrag från abstract (PNAS August 6) kommer Full Paper och en åtta sidor lång artikel.
  Är det en annan artikel än den bakom betalvägg, som några får fram andra efter bekymmer?

 17. Christer Löfström

  # 13
  Utmärkt!
  Så var det inte då SVT hade länk för fyra dagar sedan.

  En kommentar jag hade då, var att jag var förvånad att de som sponsrat inte krävde Open Access.
  (Se under Acknowledgements)

  Att kontakta källan är kanske inte så dumt.

 18. Ann

  Den artikel jag länkade till är den som Rockström har pratat om i alla media och den som Lennart Bengtsson skriver om.

 19. Ingemar Nordin

  Att tränga igenom stormedias betongmur mot kritiska och annorlunda synpunkter är nästan omöjligt. Fronten står enig bakom klimathotet.

  Finns det någon som testat Ring P1? Etfarenheter?

 20. Christer Löfström

  # 18 Jag kan bekräfta att det är rätt artikel.

  SVT länk för fyra dagar sedan ledde till en betallvägg. Så inte i dag. PNAS har ändrat.

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/stanna-uppvarmningen-pa-tva-grader-annars-kan-jorden-bli-obeboelig

 21. Ann Lh

  # 5 Per-Erik Kihlstedt skriver:
  ”Jag tror att det viktigaste vi kan ägna oss åt nu är att försöka hitta en räddningsplanka till de som insett att klimathotet är en dödsdans, så att de kan lämna skutan i tid. De behöver kunna ändra sig med äran i behåll.”
  Det tror jag också. Förmodligen går många, många och klurar på om ”det där med klimatet” har med verkligheten att göra.
  Jag har ofta försökt koka ner de skeptiska frågorna till ett övertygande minimum, men utan att lyckas ens med min närmaste omgivning.
  Vilka frågeställningar och upplysningar skulle kunna bli de, som ger den verkliga Aha-upplevelsen? Kanske innehållet i Václav Klaus tal skulle kunna vara en utgångspunkt för att så små frön av tvivel.

 22. Ann Lh

  Lena, den finns i länken från GWPF.

 23. Ivar Andersson

  De naturliga variationerna framgår tydligt om man jämför årets varma sommar med många dagar med temperaturer över 30 grader och förra årets svala sommar med enstaka dagar med temperaturer över 25 grader. Om klimatförändringen beror på koldioxid borde även förra årets sommar varit lika varm som årets. En obesvarad fråga är när peak oil ska inträffa. Redan på 70-talet pratades om peak oil men inget har hänt vad jag vet förutom att skatten på drivmedel ökat för att statens behov av skatter är omättlig.

 24. Ann Lh

  När det gäller Jacob Nordangård så kommer hans inlägg på GWPF från hans egen blogg:
  https://theartofthehierophant.wordpress.com/
  Där har han bland annat samlat sina inlägg på klimatupplysningen.

 25. Christer Löfström

  # 22

  Och i länken på SVT artikel som jag länkade till i 20

  #21

  Du har fel. Klaus tal är inte utgångspunkten. Blanda inte in kommunismen.
  Utgångspunkten är Hållbarhet och Our Common Future.

 26. jensen

  #13 Lena Krantz

  Länken fungerar bra.
  Att läsa länken fungerar inte bra. Jag gav upp. ( mitt bristande förstånd?)

  Dock ryggade jag till inför följande uttalanden:
  Jordens komplexa system i sena Quaternariet ( senaste 1 000 000 åren?) är väldokumenterat och förstått.
  De växlande tillstånden av glacial/interglacial är hyfsat väldefinierade. Insolationsförändringar i allmänhet välkända.
  Dock krävs mer forskning.
  Och frågan om planetstyrnings-strategier för att stabilisera jordklimatet har ännu ej kommit till sin lösning.

  OCH DESSA NYTTIGA IDIOTER.

 27. Björn

  Klimatalarmismen är ett ovetenskapligt och antiintellektuellt projekt styrt av de med en politisk agenda och av fobiska maktpersoner. Jag tror också som Kopernikus i [1] att vi behöver en ny ”upplysningstid”. Framför allt måste medias alla aktörer skolas om och främst, journalistutbildningen borde snarast ställas under förmyndarskap.

 28. Christer Löfström

  Där var i dag en artikel på Dagens Industri som ledde till:

  https://www.mp.se/sites/default/files/50_miljarder_for_klimatet_10_aug.pdf

 29. Gunnar Strandell

  Per Erik Kihlstedt #5 och Ann Lh #21

  Jag hoppas på att någon politiker tar upp ekonomin I klimatfrågan och att vi den vägen får se en omsvängning. Vanliga människor får höra allt värre skildringar av framtiden trots att vi betalar koldioxidskatt och får se staren dela ut bidrag till verksamheter som ska eliminera klimathotet. Men de tycks ju bara kosta och inte ge någon effekt!

  Det är dags att Isabella Lövin får svara vad hon menar med att klimat och miljö inte är någon plånboksfråga och att någon redogör för hur den ”cirkulära ekonomin” påverkar medborgarna.

  Jag tycker mest att etablissemanget är på väg att fjärma sig alltmer från medborgarna genom att inte tala om vad omställningen kommer att kosta.

 30. Otto Støver

  Det som savnes både i Norge og i Sverige er en åpen debatt i TV hvor begge synspunkter får lik taletid. Hvis det er så at de som er kritiske til klima alarmen bare har idiotiske synspunkter, så ville jo det komme frem. Da kunne alarmistene juble og de andre kunne gå hjem og skjemmes og holde stilt etterpå. Pussig nok så vil ingen av alarmistene ha en slik debatt, men de hevder at saken er opplagt og at de har rett. Jeg har aldri møtt noen som var sikker på at han hadde de beste argumentene som ikke ville stille opp til debatt med glede. Så dum er da ingen! Men jeg vet at alle som er klar over at de har svake argumenter for sin sak, finner på en rekke unnskyldninger for ikke å delta i debatt. Kan det være en sammenheng der?

 31. Ann lh

  Christer L. # 21
  Du får nog förklara varför innehållet i V. Klaus tal inte kan vara utgångspunkt för att väcka intresse för det s.k. klimathotet.
  Maurice Strong och Barabara Ward ( Only One Earth) vilka förberedde Stockholmskonferensen -72 var uttalade vänsteranhängare. Deras mål har varit att stärka FNs makt.
  Det luddiga begreppet hållbar utveckling som från början innebar ett löfte till U-länderna ( Se Darwall) om hjälp till utveckling ändrades i och med Brundtlands Our Common Future på -80t.
  Rio -92 blev en framgång för M. Strong och där blev klimatet och det möjliga klimathotet en huvudspelare i och med klimatkonventionen. Hållbar utveckling har sedan stått för lite av varje tillsammans med försiktighetsprincipen bl.a. i den spekulativa klimatfrågan som ända sedan starten vilat på Charneyrapportens spekulationer.
  Och varifrån drivs allt detta om inte från FN med alla deras organ. M. Strong sydde under tidigt -70tal ihop embryot till det hela med finess, om man säger så, men flyttade till Kina när protesterna började bli alltför hörbara i samband med Parisöverenskommelsen 2015.
  Titlarna Only One Earth, Our Common Future förklarar mycket man ser det i backspegeln och hållbar utveckling är och har varit ett effektivt begrepp för lura oss alla att steg för steg närmas målet, det mål som Schellnhuber uttryckt tydligt och klart, ”Global Demokrati”. Jfr Klaus uttalande i sista bilden.
  V. Klaus som upplevt kommunismen inifrån och ser parallellen är i min värld verkligen värd att lyssna till.

 32. Sören G

  När man i en vetenskaplig fråga kallar de som gör en annan tolkning för ”förnekare” och vägrar att debattera så har man lämnat vetenskapen och sysslar med pseudoforskning.

 33. Björn

  Christer Löfström [20]; Artikeln i PNAS är hårresande propagandistisk smörja. Finns ingenting som har med verkligheten att göra. Var finns energin till att skapa ett hothouse? Rockström i SVD börjar använda jetströmmarna som argument i skrämselpropagandan, där dessa påverkas av klimatförändringarna. De planetära vågsystemen får i huvudsak sin energi från ekvatorområdet, vars energi reduceras när vi nu går in i en tid med lägre solaktivitet. Alla vågsystem kommer därför på något sätt att påverkas. Oundvikligt sker en utjämning som kan bidra till att som i vårt fall här på norra halvklotet, vår Nordpol får ett värmetillskott via atmosfären från den tropiska zonen, vilket i sin tur leder till en förändrad nordlig jetström.

 34. Gunnar Strandell

  Christer Löfström #28
  Tack för länken.
  Häpp!
  Just som jag skriver om ekonomi och klimat kommer Miljöpartiet med ett förslag om utgifter på 50 miljarder under de kommande fyra åren. Men det återstår att se vilka som får betala satsningarna på snabbtåg, cykelbanor etc. Det enda som är säkert är att de som utnyttjar dem INTE ska stå för kostnaden.

  Här öppnar sig alltså en möjlighet att diskutera finansieringen ur ett medborgerligt perspektiv. Hur mycket ska människor på landsbygden bidra med för att boende i storstäderna ska åka snabbt och billigt?

 35. Jag hittade följande (på en pro-CAGW-blogg, och där framfört av en av de vanliga förnekar-dravlande hustomtarna, ej säker om han insåg den delikata ironin):

  Climate Researchers Warn Only Hope For Humanity Now Lies In Possibility They Making All Of This Up

 36. Karl Eider

  #34 Gunnar

  Eftersom 1,3 miljoner svenskar betalar statlig inkomstskatt (om man antar att det är där ifrån de 50 miljarderna ska tas) så kommer dessa 1,3 miljoner i snitt få höjd skatt med ca 10 000 per år. Detta kommer då fördelas väldigt ojämt, så de mest högavlönade nog kan räkna med 20 000 – 30 000 per år.

 37. Ulf

  Tack Lena

  Bra av Lennart. Fick också upp ögonen för det goda samhället väldigt intressanta skribenter.

 38. Staffan Lindström

  10 Christer Löfström
  Behjärtansvärda försök att påverka olika media men du kan nog i de flesta fall lika gärna kasta pärlor för svin eller hälla vatten på en gås… Jag ringde Expressen en gång för att påtala att det INTE hade snöat vid ca +10C i Sydney NSW Australien Mannen som svarade hånflinade attityden ”vi är tredje (numera 1:a??) statsmakten….försökte påtala att ”soft hail” kan se ut som snö på några meters avstånd… Hittar inte artikeln nu troligtvis borttagen av åldersskäl… I verkliga livet försökte jag påverka Sten Bergström på SMHI(kemist) men hade tyvärr med klimatologibok(svensk) UTAN gula överstrykningar vilket Sten yvigt påpekade i lunchkön på restaurangen mao jag hade INTE läst boken så inskränkt var han… Martin Hedberg, (klimatdopning med CO2) var också rätt upprörd… Detta var ett SMHImöte på Slöjdgatan i Stockholm just före valet 2006….På
  skeptikersidan fanns bla Fred Goldberg. Jag höll en miniföreläsning om Sahariska luftpaket mot europeiska högurbaniserade områdens albedo Anledning NYTT brittiskt julirekord, 36,5C Står sig möjligen fortfarande?
  Inspirerad av England avslutade jag med: ”Global Warming My A**” Hade jag inte sagt det hade jag naturligtvis blivit respektfullt bemött av både Sten och Martin?? Inte helt säker… Charlotte Permell var där och en kvinna som kände Anders Wijkman….(vilken överraskning!) Senare på kvällen tack vare Martin Hedberg fick jag träffa Rune Joelsson. Han hade koll på amerikanska skeptiker …

  albedo Anledning NYTT brittiskt julirekord, 36,5C Står sig möjligen fortfarande?
  Inspirerad av England avslutade jag med: ”Global Warming My A**” Hade jag inte sagt det hade jag naturligtvis blivit respektfullt bemött av både Sten och Martin?? Inte helt säker… Charlotte Permell var där och en kvinna som kände Anders
  I

 39. Staffan Lindström

  38 Staffan Lindström
  Ursäkta den uteblivna redigeringen…

 40. Torbjörn

  När det gäller tvågradersmålet vill jag dra mig till minnes att det var taget mer eller mindre ur luften
  Någon här som kan bekräfta varifrån det kommer och varifrån det räknas, d.v.s. startpunkten för tvågradersmålet
  När det gäller koldioxidens påverkan eller icke-påverkan är ju vetenskapen inte överens om, men vad säger den senaste IPCC rapporten om det? (Sen har bl.a. Lewis o Curry kommit med en rapport om lägre klimatkänslighet)

 41. Ann lh

  # 29 Gunnar Strandell, ja nog vore det på tiden att vi alla får veta hur mycket vi på olika sätt betalar för att ”rädda klimatet” och sedan få ett svar på vad klimatet får för dessa summor i ett globalt perspektiv.

 42. Kopernikus

  #19
  Har prövat detta flera gånger, men aldrig kommit fram. Har även talat in synpunkter på klimatpolitiken, men de har aldrig spelats upp i programmet.

 43. Ernst Herslow

  #19: jag försökte idag komma till tals i Ring P1. Kom fram till slussen, där man noterade mitt ärende, som gick ut på att ett antal tidigare inringare och media just nu felaktigt blandar ihop väder och klimat, och att några politiska partier skamlöst försöker utnyttja den varma sommaren till att skrämma befolkningen med sina ovetenskapliga klimathot och larmanden. Tyvärr kom jag inte in i programmet, men avser nästa vecka upprepa försöket att komma till tals.
  Dock räcker inte en ensam ropande röst i öknen: fler uppmanas ringa in till Ring P1!

 44. Staffan Lindström

  19,42
  Missade ni mig 2005-05-05 Kristi Himmelfärdsdag? Avhandlade huvudsakligen värmeöeffekten Ring P1 Träffade en gång Kjell-Albin Abrahamsson i Vasastan och meddelade honom glatt att jag räddat hans bok om Balkankriget från en pappersinsamling; han svarade låtsat förtrytsamt: ”Vad! Slängde de min bok!?” Men jag rädda den Kjell-Albin….! Tänkte ringa honom för några somrar sedan när han som vanligt var Ring P1-värd…och nu är han borta…

 45. Björn

  Gunnar Strandell [29]; Tankar om att kunna påverka väder, vind och klimat, kan bara bygga på en fullständig okunskap i allt vad som rör naturens krafter och dess grundlagar. Tanken är skrämmande att vi har politiker som okritiskt hakar på ideologiska strömningar utan någon som helst förståelse om de beslut som de kan bli delaktiga i. Att besluta om sådant som inte går att mäta effekten av vid sidan av alla andra mycket kraftfulla dynamiska naturkrafter, är bedrägeri mot mänskligheten.

 46. Staffan Lindström

  19,42,43
  Kan tricket vara att komma med förslag hur man gör urbana områden svalare, eller är det för LOMBORGSKT? Han gjorde det i BBC World för någon vecka sedan men blev snabbt tystad…Hur stor del av mänskligheten hjärntvättad bortom all räddning??

 47. Håkan Bergman

  Karl Eider #36

  En hel del av finansieringen blir säkert genom punktskatter. Moms och andra varuskatter är redan idag en tung utgift för löntagare som inte betalar statlig inkomstskatt. När det gäller drivmedelsskatten så har ju MP redan idag fått till en fiffig lösning som garanterar att priset alltid ska öka mer än inflationen. Priset på el är till MPs och Cs stora glädje stadigt på väg upp, men det går säkert att krama ur folket ännu mer. Nu är det också så att energipriser är väldigt effektiva om man vill driva upp det allmänna kostnadsläget i en ekonomi, en garanterat effektiv metod för att få ner konsumtionen, åtminstone får man ner den hos dom som har små eller inga marginaler. Det verkar som att S plötsligt har insett att det är just den politiken som får S-väljare att gå till SD.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/magdalena-andersson-sd-ett-parti-for-hoginkomsttagare/
  För sent och alldeles för lite Magdalena, det vore nog effektivare att tejpa igen kakhålet på Lövin, för nu ska Lövin elda upp ännu mera pengar på symbolpolitik.

 48. Torbjörn

  Här kommer ett citat från Pär Holmgren
  ”Det har varit ungefär lika varmt på planeten vid tidigare tillfällen. Senaste tillfället är för cirka 125 000 år sedan. Då var havsnivån mellan sex och nio meter högre än i dag. Senaste tillfället med lika mycket koldioxid i atmosfären som nu, då var haven 15 till 25 meter högre”
  Hur mycket sanning ligger det i uttalandet?

 49. Staffan Lindström

  48 Torbjörn
  Var hittade du det citatet?

 50. Lasse

  Dagens weatherbell ger en bra sammanfattning om var värmen finns och varför.
  En förklaringsmodell som visar varför han saknar klimatångest!
  Kanske fler borde försöka förstå!

 51. Christer Löfström

  #31

  ”V. Klaus som upplevt kommunismen inifrån och ser parallellen är i min värld verkligen värd att lyssna till.”

  ”They forget to tell us that this is not possible without undermining democracy, the independence of individual countries, human freedom, economic prosperity and a chance to eliminate poverty in the world.”

  Man eliminerar inte den globala fattigdomen utan någon form av global agenda, som innehåller någon form av global omfördelning. Det har inget med kommunism att göra.
  Klimathot används i första hand av de rika nationerna för att hindra de fattiga.
  Det är den råa kapitalismen som är boven. I den tar vinnaren allt.

 52. Henric Franzén

  Har efter denna vecka insett att klimathotstroende är som teflonpannor när det gäller fakta.

 53. strumpan

  #48 Ligger lite sanning i det, vad gäller havsnivåerna. Högre temperatur har vi haft redan under Holocen och jag känner mig ganska trygg i att säga att temperaturen under Eem var ännu högre än det. Och så det underförstådda i citatet att havsnivåerna skulle haft med CO2 halterna att göra. Det var helt enkelt mindre inlandsisar vid dessa tillfällen. Av andra orsaker.

 54. Torbjörn

  #49 Staffan
  Det postades på Twitter och kvinnan som tweetade påstod att det var citerat Pär Holmgren.
  Jag vill bara att någon kan bekräfta eller dementera hur det ligger till med temperaturen.
  Gärna med länkar till forskning

  Jag skulle önska att fler använde Twitter för att slå hål på felaktigheter som sprids bland alarmister.

 55. Ann lh

  # 51 Christer L. Inför Parismötet 2015 plöjde jag texten som skulle ligga till grund för ”avtalet”, dvs den globala agenda, som parterna förhandlade fram under UNFCCC. Nog finns det mycket att säga om den texten och Parisöverenskommelsen, men din bild stämmer inte med den verkligheten.

 56. Ann lh

  Christer L Här är ett inlägg som visar vad klimathotet handlar om, från allra högsta höjden :
  https://www.klimatupplysningen.se/?s=f%C3%B6rsiktighetsprincipen%2C+SCC+och+COP+21

 57. Det är nog tveksamt hur länge till vi klimatrealiste har möjlighet att sprida våra insikter via Internet. Idag meddelar Breitbart: ”And so it begins: YouTube is now adding “fact checks” to videos which question the man-made global warming scare narrative.” https://www.breitbart.com/big-government/2018/08/10/big-tech-starts-to-censor-climate-skeptics/

  Att viljan finns att censurera inte bara konservativa röster som sprids via Internet, är det inget tvivel om, men också sådana som är skeptiska till AGW, miljörörelsen, ekologisk odling, feminism och mycket mera. Sen tar det nog en viss tid innan man trimmat systemet för att tysta dessa röster och att vänja allmänheten vid censuren.

  Som jag ser det kommer eliminerandet av kritik mot det politiskt korrekta krypande sakta men säkert. Det tog lång tid innan de etablerade politikerna och MSM förstod Internets potential att via bloggar och sociala media konkurrera med deras bild av verkligheten och att därigenom hota deras makt. Men nu är det klart för dem och då kommer motåtgärderna på löpande band, allt eftersom man funderar ut hur. Och som jag spått tidigare på Klimatupplysningen, blir instrumentet för censuren de privata Internetleverantörerna av olika slag. Nästa steg blir nekande av bank-och betalningstjänster.

  Om inte President Trump och hans administration lyckas vända utvecklingen ser framtiden mörkt ut.

 58. Staffan Lindström

  54 Torbjörn
  När du inte svarat så körde jag ”copy n’ paste”… Oh surprise surprise vad dyker upp nr 2 tror jag från försäkringsbolaget ”If” en 22-sidig Pdf-fil Den tog på flera ställen upp att städer är betydligt varmare…Beroende på kundkretsen?? (från 2014 ”The Heat Is On”) Pär Holmgren är ju på Länsförsäkringar.
  Sitter och påstår i programmet ”Sverige brinner” (SVTPLAY Tom 25 jan 2019) Att värmeböljor av den här kalibern blir vanligare 1933, 1947, 1975, 1994, 2018… Det helt exceptionella i sommar är ju längden. Det har han nogsamt undvikit att kommentera… Vi förstår förstås att det är den djävulska CO2-gasen…Måste detaljstudera detta programmet…

 59. Christer Löfström

  #56
  ”Klimathotsfrågan kanske mindre handlade om klimathot och mera om att i Maurice Strongs anda se till att ”det globala industrisamhället” kollapsade.”

  Att vi i väst medvetet skulle driva vårt industrisamhälle mot kollaps är trams.

  Frågan används av många olika intressen.

  I Sverige av näringslivet för att få upp ny kärnkraft på agendan. Svenskt näringsliv vill inte förstöra vårt industrisamhälle.

  Världsbanken vägrar lån till Sydafrika för 5000 MW kolkraftverk Kusile med klimatmotiv.
  Vems intresse styr VB?
  Kina fixar lånet, och bidrar därmed till att fattigdomen i SA kan minskas.

 60. Staffan Lindström

  51 Christer Löfström
  Tack vare den råa(?) kapitaliismen kan jag omfördela kapital till en småstad i sydligaste Malawi samt till ett barnhem i Blantyres fattigkvarter också Malawi … Bra eller dåligt eller både och? Oh ja jag har varit där. 10 dagar … Hur länge brukar Madonnas nedslag vara??

 61. Staffan Lindström

  59 Christer Löfström
  VB hade naturligtvis lånat ut pengar till RSA för att strössla landet med vindkraftverk och tapetsera Karoo och Kalahari med solpaneler….? Och mitt i solparken fått ett nytt världsrekord i yttemperatur CNN och BBC finlandssvenskan Liselotte Lindström (EJ släkt!) hade åkt ner från Harare för SVT… Det kan väl aldrig ha att göra med den högklassiga kreditvärderingen…??Minns vår taxichaufför från Limpopo — ”Things were better under apartheid!

 62. Ann lh

  #57 Lars Mellbom, tankeväckande! Tack!

 63. Olav Gjelten

  Låt oss leka med tanken att i morgon kommer FN att tillkännage att klimatlarmet är starkt överdrivet och att vi under flera århundraden framöver kan komma att få ett klimat som påminner om den lilla istiden till följd av en bestående minskad solfläcksaktivitet.

  Skulle, Sverige, Norge, Tyskland med flera klimathotstroende länder vända om och erkänna att de tagit fel?
  Skulle skolböckerna, som nu predikar om klimathotet, skyndsamt dras in och ersättas av sådant material som kunde varit skrivit av skeptiker på Klimatupplysningen?

  Nej, givetvis skulle Sverige, Norge och EU fortsätta kampen mot koldioxiden och våra politiker och media skulle göra precis allt i sin makt för att förlöjliga vartenda forskningsresultat som visar annat än det våra makthavare VILL se.

  Vad jag med detta vill försöka förklara är att vi har en lång, lång väg att gå innan klimathotsreligionen är besegrad. Särskilt lång är den vägen i Skandinavien, här hela samhällsetablissemanget svurit sin trohet till den.

 64. Håkan Bergman

  Christer L. #59

  Okunnighet, aldrig i människans historia har det funnits så mycket att vara okunnig om. Och finns det okunnighet kommer bedragarna, gäller allmänhet, politiker, journalister, näringsliv och Världsbanken, för att nämna några. Internetbedragare, telefonförsäljare, gröna aktivister, det är ingen tillfällighet att dom dyker upp ungefär samtidigt.

 65. Ingemar Nordin

  Kopernikus #42

  Om erfarenheter gällande ring P1: ”Har prövat detta flera gånger, men aldrig kommit fram. Har även talat in synpunkter på klimatpolitiken, men de har aldrig spelats upp i programmet.”

  Jag misstänkte det. Och också att många fler klimatskeptiker har försökt och misslyckats. De inlägg som jag har hört har varit helt i linje med den statliga politiken. Folk förfasas över att politikerna ”inte gör något” eller ”tillräckligt mycket”. På så sätt legitimerar ring P1 MP-politiken, vilket naturligtvis är syftet.

  Men ibland kan ju direktsändningar bjuda på överraskningar där någon säger saker som det inte var meningen att de skulle säga.

 66. Ingemar Nordin

  Jonas N #35,

  Naturligtvis var det menat att låta som en absurditet att de skulle kunna ha fel. Detta är ju otänkbart:

  https://www.theonion.com/climate-researchers-warn-only-hope-for-humanity-now-lie-1828171232

  Men eftersom de lever i sin egen väl isolerade bubbla inser de inte att väldigt många människor är övertygade om att de faktiskt har fel. Och det handlar inte om att de skulle ingå i någon konspiration. Lurendrejeriet har för det mesta skett helt öppet, Det är bara det att alltför många inte gitter kolla fakta och därför låter sig luras.

  Många forskare har tidigt insett att de har mycket att tjäna på att välja bort motstridiga fakta och istället letat efter sådant som leder till lätt och snabb publicering, liksom till stora forskningsbidrag. Samt att en kritisk inställning till Budskapet leder till problem med karriären, Samma sak med politiker i EU-sammanhang och med stora delar av näringslivet. Det finns nämligen en i stort sett obegränsad skattekista att ösa ur; skattepengar. Exemplen på följa-john-mentaliteten är otaliga.

 67. Johan M

  OT Varning, varning – klass 3 utfärdad

  Den som inte har en hjärtdefibrillator tillhands skall inte öppna dagens DN eller ens titta på förstasidan. Om ni år prenumerant på papperstidningen så skicka ut någon annan att hämta in den från brevlådan. Risken för hjärtslag är överhängande!

 68. Kristian Fredriksson

  Det som övergår mitt förstånd är att alarmisterna är blinda för UAH:s temperaturdata, både när det gäller jordens medeltemperatur och de lokala temperaturmätningarna som presenteras varje månad. Temperaturen stiger ju uppenbarligen inte längre utan det gjorde den mellan 1915 och 1944 samt 1975 och 1998. Sedan dess har vi ingen temperaturstegring trots en koldioxidökning på 45 PPM. Från 365 PPM till 410 PPM på 20 år. 2,5 PPM per år och som inte tycks minska de närmaste 20 åren heller.

  Om man verkligen skulle vilja det så går det gicetvis att fixa ganska lätt genom att bygga kärnkraftverk så det stänker om det. Det kunde nog varit klokt eftersom vi kan behöva det fossila bränslet för att hålla uppe koldioxidnivån när vi går in i nästa istid.

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/2018/july2018/tlt_update_bar.png

  Samt den här med data från HadCRUT4.

  http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2017/04/Arctic-Temperatures-1920-2017-HadCRUT4.jpg

 69. För oss som kanske inte följer debatten om denna fråga dagligen, blir mycket av texten ovan (i såväl inlägget som kommentarerna) obegripligt med alla förkortningar som gör texten intern.
  Som författare får man lära sig att aldrig använda förkortningar som bl.a. t.ex. eller m.a.o! Vill ni att alla läsare ska förstå innehållet i er text skriv då alltid ut hela namnet/termen eller vad det nu allt är. Återkommer detta ofta i texten så skriver ni förkortningen inom parentes efter första stället så kan ni sedan använda er av förkortningen i den fortsatta texten.
  Med vänlig förhoppning
  MATS WERNER

 70. Ann Lh

  # 69 Mats Werner, Tack. Nu ser det lite bättre ut i texten.

 71. Bim

  För det första
  Dina inlägg är som alltid kanonbra.
  För det andra.
  Jag håller med Mats Werner, även jag har svårt för alla förkortningar.
  Såg nu att du fixat det.
  Man kan ju också lägga in ett återtkommande långt organisationsnamn i internminnet och klistra in det där det beövs med Crl + v
  Ditt inlägg är verkligen viktigt att ta till sig. Vi måste få så många som möjligt att hitta hit till bloggen.Har man varit inne här ett tag och läst så är det svårt att inte fatta hur förljugen klimatdebatten verkligen är.
  Bra som vanligt Ann LH

 72. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten #63

  Vi får inte bortse från att på några hundra års sikt kommer fossilbränslenas andel av energiförsörjningen minska för att de blir dyrare och det är accepterat att hävda att de tar slut. Kampen gäller snarare vilken blandning av energislag som kommer att växa fram. Det finns människor som redan nu har bestämt sig för att det är sol- och vindkraft och de lär inte ändra inställning oavsett hur vi ser på CO2 eventuella effekter på klimatet.

 73. Guy

  Olav G #63

  ”Nej, givetvis skulle Sverige, Norge och EU fortsätta kampen mot koldioxiden och våra politiker och media skulle göra precis allt i sin makt för att förlöjliga vartenda forskningsresultat som visar annat än de”

  Tror inte det. Politikerna kommer att säga att dom följt forskarnas uppgifter och uppmaningar. Dom kan inte förväntas forska själv. Visserligen har dom valt sina forskare, men hur veta?
  Journalisterna kommer att påstå att dom endast rapporterar vad forskarvärlden säger. Det var ju klart att 97% av forkarna ansåg att…… Och så vidare.

  Sammanfattning: bägge parter är oskyldiga lamm som blivit vilseledda av elaka forskare.

 74. Staffan Lindström

  67 Johan M
  ja dagens DN brassar på med värsta skärseldsbrännaren…”Överförsäljning” En del artiklar är dock ganska korrekta tex om snön på Kilimanjaro varför ”smälter” den (ablation egentligen tror jag) Jo pga ökad befolkning och nedhuggning av skog runt berget…står det! (MMLCC, MAN MADE LOCAL CLIMATE CHANGE!)
  Tror tom Lonnie Thompson håller med nuförtiden… Men allt som allt lite mycket men det kommer MER i morgon…!

 75. Olav Gjelten

  Guy 73
  Skulle politikerna och övriga makteliten i samhället kunna med att erkänna att de tagit fel och använt hundratals miljarder på felsatsningar om det skulle tillkännages att CO2 – larmet har varit överdrivet?

  Skulle SÅ ske skulle det också innebära att de var tvungna att erkänna att de försatt oss på en sistaplats bland jämförbara länder. INTE att Sverige går FÖTE, så som vi blivit inpräntade!

  Vi kan tro vad vi vill, men jag har inte så höga tankar om politikerna att de skulle erkänna några felgrepp alls. TVÄRTOM det skulle ta decennier att sakteliga erkänna sådana gigantiska misstag och vända om. Det är vad jag tror.

 76. Ann lh

  Nu får vi inte dra alla politiker över en kam. Jimmy Åkessons tal i dag där han skiljer mellan väder och klimat var en god början! Hoppas att han kommer att leverera mera! Ett steg i taget.

 77. Ann Lh

  Jimmy Åkesson skiljer korrekt mellan väder och klimat och både klimatminister Isabella Lövin och Annie Lööf går i taket.
  Klimatministern kontrar med att fortsätta att tala om SD som klimatförnekarparti och att det finns en stark koppling mellan högerpopulism och klimatförnekelse och Annie Lööf drar på sitt instagramkonto upp att SD i sin budget för några år sedan skrev klimatet med citationstecken, ”klimatet”, och att hon nu förstår att det inte var något misstag.
  Nej, Annie Lööf det var inte något misstag och Trump hade, som hon själv medgav, inte kunnat uttrycka det tydligare. SD har länge visat att de, till skillnad mot företrädare för de övriga riksdagspartierna, satt sig in i den komplicerade klimatvetenskapen. Tydligare än så här kan inte de båda ministrarna uttrycka att de ”hoppat i galen tunna”.
  I bland annat V. Klaus värld skulle man kunna uttrycka det som att striden står mellan pseudovetenskap och globalism på ena sidan och traditionell vetenskap och kamp för demokrati och frihet på den andra.
  Valet är fritt!

 78. L

  Lövin säger i Expressen ;

  ”Det sprids oerhört mycket fake news och försök att så tvivel i klimatfrågan, trots att 99 procent av jordens nu verksamma forskare är överens om att koldioxid i atmosfären höjer jordens temperatur”.

  Hur många av dom har forskat i just det? Någon? Ingen?

  Men i MytomanPartiet blir allt sanning.