Standardmodellen för jordens klimat

Jag tror att de flesta som regelbundet följer KU idag känner en viss hopplöshet. Den varma sommaren och de stora mediernas satsning på klimatfrågan innebär att det ser ut som om det kommer att bli ännu värre innan svenska folket vaknar upp ur galenskapen.

Jag känner också att KU behövs mer än någonsin för att utgöra ett andningshål för alla oss som väntar på att svenska folket någon gång ska inse det vansinniga i den klimatpolitik som våra politiker vill tvinga på oss.

Det innebär åtminstone för mig också att jag kommer att fortsätta med att sätta mig in i olika aspekter av det som formar jordens klimat. I några tidigare inlägg, här, här, här och här har jag tagit upp Coriolis-effekten. I detta inlägg tänkte jag beskriva standardmodellen för jordens klimat.

Utgångspunkten är den intertropiska konvergenszonen, ITCZ, d.v.s det område där, vid en viss tid på året, solen är som starkast och därmed värmer jorden mest. När jag gick i skolan talades det om passadvindar och vi fick lära oss att vid ekvatorn så värms luften och stiger vilket ger ett lågtryck så att luft strömmar dit från norr och från söder.

Så är det i stort sett fortfarande, men ekvatorn har nu ersatts av ITCZ, som flyttar sig lite norr ut under vår sommar och lite söderut under vår vinter. Vi fick också lära oss att på grund av jordens rotation (d.v.s. Coriolis-effekten) så vrider vinden västerut och eftersom vindar inte blåser åt ett visst håll utan kommer någonstans ifrån, så talar man om nordost– och sydostpassaderna.

Att luften stiger upp innebär på meteorologspråk att det blir ett relativt högtryck högt däruppe vilket leder till att på hög höjd så strömmar luften ut åt norr och söder ifrån ITCZ. Då är det ju så att när något rör sig från ekvatorn så gör C-effekten att detta något svänger österut. Eftersom C-effekten är obefintlig vid ekvatorn och därmed svag vid ITCZ, så märks det inte så mycket i början men effekten ökar undan för undan.

Eftersom denna lufttransport sker på hög höjd så finns det ingen markfriktion som påverkar utan vinden (högt däruppe) blir i stort sett geostrofisk och därmed parallell med breddgraderna. Detta tycks ske ungefär vid en latitud om 30 grader norr eller söder om ekvatorn. Eftersom luften då inte kommer längre så sjunker den ner igen och därmed får vi ett högtryck där den kommer ner.

Eftersom det är luft som i stort sett gett ifrån sig all fuktighet på vägen från ITCZ så är det torr luft så att vi får en torr zon runt 30-nde breddgraden både i söder och i norr. Det är vid de breddgraderna som flera av jordens största öknar, som exempelvis Sahara, Kalahari och Australiens inland finns. I Atlanten talar man om högtrycks-zonen vid Azorerna.

Från högtrycks-zonen ger sig luften av både mot och från ekvatorn, varvid den som rör sig mot ekvatorn blir en passadvind som fullbordar den välkända Hadley-cellen. Den luft som rör sig från ekvatorn svänger av österut och bildar västvindsbältet på mellangraderna (ungefär mellan latituderna 30 och 60).

Vad som händer vid 60-nde breddgraden förstår jag (ännu?) inte riktigt. Det som händer är att varm luft från lägre latituderna möter kall och därmed tyngre polarluft. Den varma luften fortsätter då upp och ovanför den kalla. När den luften närmar sig polen så avkyls den och sjunker vilket skapar högtryck vid båda polerna.

Därmed tvingas den kalla luften bort från polen och rör sig mot ekvatorn. Den svänger då västerut så att när den varma luften ifrån låga breddgrader möter den kalla ifrån höga så rör de sig i motsatta riktningar. Det ger dels upphov till en front mellan varm och kall luft, och dels till friktion. Runt en punkt nära fronten rör sig luften österut söder om och västerut norr om.

Bara för att luften söder och norr om punkten rör sig som i ett lågtryck så är det inte riktigt ett sådant, men det behövs inte mycket till störning för att fullborda ett varv där luften rör sig runt punkten, motsols på norra halvklotet och medsols på södra. Då har vi fått de cyklonvindar som omger ett lågtryck.

Riktigt varför lufttrycket söder om fronten ”normalt är lågt” har jag inte riktigt förstått, men effekten är hur som helst att det längs, eller möjligen strax söder om, fronten uppstår lågtryck som ”sakta rör sig österut”. En teori för hur detta går till utvecklades för ungefär 100 år sedan av den berömda Bergen-skolan runt Vilhelm Bjerknes.

(Jag hoppas lära mig mer om väder framöver och då kanske jag gör ett försök att dela med mig av nyvunna kunskaper till KU:s läsare.)

Det är dessa från Atlanten inkommande lågtryck som normalt styr vädret i Skandinavien. Det som ibland händer är dock att det uppstår ett blockerande högtryck som ställer sig i vägen och tvingar lågtrycken att ta nordligare eller sydligare banor. Det är ju ett ovanligt uthålligt sådant blockerande högtryck som drabbat oss denna sommar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Per Ankarstrand

  Tack för en som vanligt informativ sida.
  Från min salige fader som seglade med fullriggarna med vete från Melbourn, Australien till London, England låg dom i vändkretsarna där det var totalt vindstilla. Vid otur kunde väntan vara en till två veckor.
  Detta borde då hänga ihop med C-effekten eller ?

 2. Lasse

  Kan denna blockering förhindras genom minskande utsläpp?

  Vi som följer Weatherbell får lära oss mycket om vad som påverkar vädret.
  Dessutom får vi en balanserad rapportering.
  Blockeringen i år har isolerat Arktis och endast isbrytare rör sig i tidigare öppet vatten däruppe.
  Orkansäsongen i Atlanten/USAs östkust blir svag eftersom Atlanten utanför Afrika är kallare än normalt. Torra vindar sveper med sig partiklar från Sahara. Partriklar som kyler haven(moln?)
  Kanske där torkan uppstår?

 3. Hej Lasse,

  OM det finns något samband mellan utsläpp och medeltemperatur och
  OM det finns ett samband mellan högre temperatur och ett blockerande högtryck, då
  skulle det kunna finnas ett samband mellan koldioxidutsläpp och blockerande högtryck

  Men även om det skulle kunna finnas ett samband så finns det förmodligen andra faktorer som spelar en mycket större roll för uppkomsten av blockerande högtryck

 4. Hej Per A,

  det antyds, vilket jag berör i inlägget att vid 30-nde breddgraderna så är vinden på hög höjd parallell med latituden — vilket delvis beror på C-effekten. Jag skulle kunna tänka mig att om jorden snurrade dubbelt så fort så skulle ”stiltjebältet” ligga närmare ekvatorn. OM det vore så, så skulle det bero på att C-effekten var ”dubbelt så stor” så att höghöjdsvinden blev geostrofisk närmare ekvatorn.

  Att stiltjebältet ligger där det ligger beror på att det är där Hadley-cellen sluts och det därför blir ett högtryck. Det blåser ju alltid svagare nära högtryck — det ska ju blåsa åt flera håll samtidigt

 5. Matz Hedman

  #3 Hej Sten
  Hoppas jag lyckats formulera denna fråga på ett begripligt sätt.
  Vi mäter genomsnittliga temperaturförändringar som anomalier. Detta är förståligt eftersom vi då kan summera information på ett likvärdigt sätt oavsett klimatzon.
  För mig blir det dock lite konstigt eftersom jag har svårt att acceptera att uppvärmningen är linjär. Jag fastnar i att en ökning från -30 till -20 kräver noll tillskott av energi lokalt medans 30 till 40 kräver ett enormt energiinflöde. Jag är medveten om att i det första fallet har luften värmts upp någonannanstans men utan lokal energi in kan värmen bara ”spädas ut” samt isoleras pga moln, vattenånga etc. Denna process kan inte orsaka högre temperaturer än vad solen ensamt klarar av.
  Jag tycker mig ha belägg för ovanstående eftersom vi ser att temperaturen ökat mest under vinterhalvåret samt under nätter.

  Din synpunkt på detta resonemang är mycket välkommen. Speciellt om jag har fel

 6. Sören G

  Vindar parallella med ekvatorn har jätteplaneterna, vilket syns tydligt av att de har parallella molnband. De roterar dessutom snabbt, Jupiter på minde än 10 timmar.

 7. Göran

  En fråga: På senare tid har det nämnts att världshaven kan stiga åtskilliga meter över nuvarande nivå.
  Finns det verkligen så mycket vatten bundet i isarna i norr och söder?

 8. Kristian Fredriksson

  #5 Matz Hedman

  Personligen tror jag att det du är inne på är viktigt för klimatregleringen, men framför allt den större värmetransporten till polerna eftersom växthuseffekten är extremt svag där. Nu visade ju en ny forskningsrapport för ett tag sedan att växhuseffekten från koldioxid är negativ i Antarktis och att all värmeenergi som lyckas ta sig ner dit i princip sugs ut ur stratosfären då tropopausen ligger på den kalla isen. Utan vattenånga dessutom så saknas det ju växthuseffekt helt och hållet där vad jag förstår. Detta borde man ju kunnat komma på tidigare då man ju har vetat att temperaturen är lägre på isen än i tropopausen. Märkligt nog anges tropopausen vara belägen på 8 km höjd vid polerna varje gång jag har stött på det här tidigare. Hur kan det komma sig?

  http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7j.html

 9. Hej Matz,

  jag tycker att du resonerar vettigt. Som tty brukar påpeka så har ju större delen av världen en negativ strålningsbalans, vilket innebär att en viss del av värmen kommer någon annan stans ifrån.

  Däremot har det naturligtvis lokalt tillförts lika mycket värme (= energi) vid en uppvärmning ifrån -30 till -20 som när det värms från 30 till 40. Däremot är det åtminstone ofta ”direktverkande lokal solenergi” som värmt från 30 till 40.

  Denna sommar lär det ju dock i stor utsträckning vara luft som värmts över Afrika som värmt Sydeuropa,
  och då är det ju inte så stor skillnad mellan +30 till +40 och -30 till -20.

  (Men, kom ihåg att jag är ju ännu inte ens amatörmeteorolog, och det är möjligt att du får ett bättre svar av en ”riktig meteorolog”.

 10. Matz Hedman

  #8, #9 Sten&Kristian
  Tack för era svar. Verkar som jag inte är helt ute och cyklar iallafall…
  Hoppas tty och andra också bidrar till min bildning. Läser nu på om AMO från en annan tråd där tty tipsade.

 11. Björn

  Sten Kaijser [3]; Först vill jag ge en trumvirvel för din utmärkta beskrivning av Hadleycellens betydelse för spridning av energi från ekvatorområdet, vilken du benämner ITCZ och i övrigt polernas eller polarcellernas kamp mot den varma Hadley. Ferrelcellen blir då slagfältet mellan 30 och 60 breddgraden, just där vi i Skandinavien befinner oss.

  Visst är det så att det finns en mycket mer trovärdig vetenskaplig förklaring till sommarens parkerade högtryck över oss. Gränserna mot Ferrelcellen är ju inte statiska utan som vi har sett, migrerar polarcellens gräns söderut, vilket då måste bero på att den mothållande gränsen mellan Hadley och Ferrel på något sätt har minskat sin mothållande kraft. Vi har fått en förändring i och påverkan på de olika planetära vågsystemen, eller med andra ord Rossbyvågorna. Det är ju solen som är Hadleycellens motor och om motoreffekten reduceras, ja då får vi en förändrad meteorologisk världsbild.

 12. Olof Ribbing

  En amerikansk majsodlare, som jag brevväxlar med, har tagit fasta på det här med 30:e breddgraden: skaffade mark i Texas, utöver det han hade i Colorado, tillförde 100.000 ton näringsrik jord, och har lyckats få tre majsskördar per år istället för normalt en om året. Med konstbevattning förmodar jag. Men han menar att odlingsförutsättningarna är optimala just vid 30:e breddgraden, och att det bara är där man kan skapa ett överskott för att föda resten av jordens befolkning. Det har uppenbarligen gått mycket bra ekonomiskt, trots att det är en allmän uppfattning att majs lönar sig mycket bra för alla i processen, utom för dom som odlar den.

  Den som vill läsa mer om den fantastiska majsen och dess roll i USA kan läsa Michael Pollan, The Omnivores Dilemma.

 13. Olav Gjelten

  Var inom en lokal brödbutik i dag där jag i mer än 40 år varit kund med jämna mellanrum.
  Hade det inte varit för att jag skulle handla på uppdrag av andra så hade jag definitivt vänt om när jag fick se reklamskylten de satt upp, ”Ät mer bröd för klimatets skull”, stod det.

  I motsats till andra gånger jag stött på liknande stollerier av reklam i andra affärer avstod jag i dag från att diskutera med personalen, som denna gången bara bestod av en ca 18-årig tjej. Så mycket erfarenhet har jag att det är lönlöst att diskutera med unga om klimatjönseriet då nästan alla är hjärntvättade sedan dagistiden.

 14. Olav Gjelten

  Gällande långa vetenskapliga förklaringar kontra politisk agitation med korta slagkraftiga budskap vinner den politiska agitationen en överlägsen seger.
  ”Moder Jord har feber”, ”tiden håller på att rinna ut”, ”just nu sker en massutrotning av liv och mångfald på jorden”, ”stoppar vi inte klimatförändringarna nu så finns ingen framtid för våra barn och barnbarn”. Detta är bara några få exempel på vad jag menar. Alla förstår budskapen direkt och säkert känner de flesta en sympati med dem.

  Skall vi ateister i klimatsammanhang någon gång få problemformuleringsinitativet, då måste vi hitta ett motbudskap att framföra. Som det är i dag har den klimathotstroende makteliten lyckats väl med att förklara att vi ”skeptiker” är en liten grupp, bestående av nästan hundra procent bestående av rika gubbar, som vill slå vakt om en vansinniga livsstil. Vi skeptiker bryr oss heller inte om framtiden, heter det.

  Någonting måste vi hitta på snart. Alternativet är att vi låter våra länder gå så långt mot undergången att folk – för sin egen överlevnad – tvingas lämna den gröna drömmen. Förmodligen blir det sistnämnda ”lösningen”

 15. jensen

  Per #1

  Även min far gick med vete från Australien till England med fullriggare bl. a. G D Kennedy.
  Vid en passage av Kap Horn ,med Bellpool , råkade man ut för en orkan. 15 m höga vågor. Seglen slets sönder och riggen skadades svårt. Vid ett tillfälle ytterst nära att kantra med 200 ton vatten på däck.varvid däcksmanskapet måste klättra upp i kvarvarande rigg skrikandes : Goodbye to ourselves. , men som ett under reste sig skeppet igen och drev ned i ishavet, där man under 1 månad reparerade riggen och lyckades ersätta seglen. Resan tog 4 i stället för 3 månader.

 16. AG

  Hmmm…det upplevs som det är en central order att se till att MP förblir kvar i riksdagen. Knappast någon slump att Agronomen går ut ropar att vargen kommer – igen. Minnet är kort. Tror inte någon på allvar. utom de redan frälsta, verkligen kopplar torkan med klimatförändringarna. Har ni förresten märkt att man slutat skriva ”klimatförändringen”? Dvs. singularis, bestämd form. Har hela tiden tyckt det var dålig svenska. Man har lyckats få bukt på konsultsvenskan också: allt färre säger ”utmaning” och använder det korrekta uttrycket ”problem”. istället. En utmaning kan man ju välja att anta. Ingen av Sveriges ”utmaningar” kan man välja bort. Dessa problem finns där vare sig man strutsblundar eller inte.

 17. Lasse

  Kallare än normalt i Arktis.
  http://notrickszone.com/

  Men media är upptagen av värmen här.
  Skulle det inte vara i Arktis vi skulle få en accelererande avsmältning?
  Just nu 3 största isvolymen under 2000 talet.
  Jordens anomali ligger idag på +0,19 grader.

  Vi får leva med fake media!

 18. Mattias

  Kan bli 50 grader i Portugal…. Upp till 47 grader enligt prognos…. Reportrarna förhoppningsfulla.
  Det blev bara 45 grader. Journalisterna fick åka hem utan rekord…
  Afrikavärmen på väg till Sverige. Kan bli 35 grader… Året högsta temperatur 34.6 grader kan slås…
  Den förhoppningsfulla meteorologen fick inget rekord. Det blev bara 33.8 grader: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/maxmin#ws=wpt-a,proxy=wpt-a

 19. Christer Löfström

  Sten skriver:
  ”Jag tror att de flesta som regelbundet följer KU idag känner en viss hopplöshet”

  För mig är det tvärt om!
  Sommaren och medias tokerier ger möjlighet att reagera. Det trodde jag inte i slutet av maj.

  Skrivit till Dagens Industri och gett synpunkter på några klimatartiklar. SVT har jag gett upp.
  Man får för det mesta inget svar fr DI, men djupt där inne ……….
  Tre ledarartiklar på kort tid.

  https://www.di.se/ledare/torun-nilsson-naringslivet-maste-ta-mer-klimatansvar/
  https://www.di.se/ledare/ta-initiativet-i-nya-klimatet/
  https://www.di.se/ledare/arvid-ahlund-om-detta-bor-valet-handla/

  Som kamplåt. Rocksamba av Hoola Bandoola.

  ”Det är vi som är legenderna för dom som kommer sen”

  https://www.youtube.com/watch?v=O1y5Nqtsu_E

 20. Lasse

  #18 Medias bild är att vi har onormalt väder över hela globen och att rekord slås på löpande band.

  Med 1 grads högre medeltemperatur så bör rekord sättas hela tiden.

  Cyklade i dagens hetta runt med en IR termometer för skojs skull.
  Mätta asfalten i sol resp skugga +40 grader ibland +27 i skuggan.
  Klev sen ut i det torra gräset och mätte upp 45 grader och upp till 50 i slänt mot solen.
  Var det då 50 eller 27 grader?
  Det finns potential att mäta fel!
  Grönt gräs är 5 grader kallare än torrt. Vilket lätt ger förstärkt upptorkning.

 21. Mattias

  Rekord kommer då och då att slås, men faktum är att ju längre mätserier man har ju svårare blir det. Även om det som i en tidigare tråd beskrevs finns väldigt många grenar. Jämför idrotten. Ibland blir det världsrekord i någon gren, men det är svårt att förutsäga när. Vissa rekord är svårslagna tex. Bolt 100 meter. På samma sätt med väderrekord. Det är svårt att slå Målilla 1947, 38 grader.

 22. Olav Gjelten

  Mattias # 21
  Du gör en väldigt slående jämförelse. Gamla rekord, som i dag verkar omöjliga att slå , betraktas alltid som fusk. Det gäller många av friidrottens rekord. Du ska se att 38,0 grader kommer att tas bort. Det ska självfallet inte få vara så att det var varmare förr än nu.

 23. Staffan Lindström

  Apropå idrottsrekord vs idrottsrekord så hittade jag idag på 10-årsdagen av OS i Beijing/Peking en krönika av allas vår Länsförsäkrare Pär HOLMGREN…En krönika i Expressen 30 juli 2018 betitlad: ”Som att hoppa 3 meter i höjdhopp” Det gällde ett medeltemperaturrekord i De Bilt/UTRECHT i Nederländerna. Borde fått krigsrubriker tycker Pär…”Det har ju blivit så många rekord på sistone” ungefär konstaterar han Men frågan är om att medel(och nattminimum)temprekordet 29,8C 27/7/2018 26/7/2018 var det 27,7C 2/7/2010 27,1 ÄR som hoppa 3 m i höjdhopp? Ödets ironi är ju att De Biltrekordet inträffade på 25-årsdagen av Javier Sotomayors fortfarande gällande rekord på 2m45cm från spanska Salamanca!! 55 cm till är ca 22% till.
  22 % på 27,7C blir ca 6,1 grader…alltså 33,8C sammanträffningsvis dagens PRELIMINÄRA Maxtemp Malmslätt/Linköping Tydligen något fel? Nu inte med på SMHI:s 10-bästalista sista 33,7C Härsnäs sydvästra Östergötland 34,5C varmast MISSAT säsongsrekord igen…0,1 grad…(Salamanca ett av mina favoritstadsnamn dock aldrig ännu inte varit där trots en del Spanienresande…)

 24. Staffan Lindström

  23 Staffan Lindström
  EGEN RÄTTELSE: ….idrottsrekord vs temperaturrekord…

 25. Staffan Lindström

  23… Glömde den kylande avslutningen på Pär Holmgrens krönika: Det ska på sikt bli OLAGLIGT ATT GÖRA FEL… Ingen precisering…Vad menar Pär Holmgren???

 26. Karl Eider

  #25 Staffan L

  Bäst Pär passar sig, då han haft fel i väldigt mycket. Men hans nya lag gäller antagligen inte honom själv 🙂

 27. Staffan Lindström

  26 Karl Eider
  Jag träffade ju Pär Holmgren på Observatoriekullen (enligt IPCC INTE så mycket värmeöpåverkad eftersom den dvs väderstationen ligger i en park…) och eftersom han redan kommit ut som alarmist och jag kände till att han ville skriva en ”klimatrockopera” typ för Broadway sa jag att det finns ju bra kompositionsprogram annars ”kan du ju göra som Paul McCartney med sitt Liverpooloratorium, ta hjälp av Carl Davis” Men numera har vi ju Rockströmopera allt som oftast… JA varför skriver inte Pär VILKET felande som ska bli olagligt…? I en Kafka/Boye/Orwell-värld där tankebrott kan sluta med döden??

 28. Daniel Wiklund

  Idag har vi haft ett väldigt fint väder i Luleå, 23 grader, varma vindar och strålande sol, som gjort för att cykla. Vi har haft ett fint väder nästan hela sommaren, varit möjligt att bada, inte bara i tempererade bad, utan till och med i älven. Men läser jag tidningar, hör på radio eller ser på tv-nyheterna så får jag veta att vi har ett fruktansvärt väder där jorden håller på att brinna upp. Det låter på Per H som att vi har ett mycket sämre väder än 1867 som kallas för ”Ett satans år”. Jag har handlat grönsaker av en odlare i en by utanför Luleå i 30 år, och i år har dom en bättre skörd än på många år. Men enligt Per H så har vi ett för oss människor ett skadligt väder. Men vi svälter i varje fall inte som man gjorde 1867. Men Per H ser en möjlighet att tjäna pengar på att agera domedagspredikant. Och det hjälper regeringen att höja energi och koldioxidskatterna ännu mer. Per H och Miljöpartisterna har tagit prästernas roll. Under nödåren på 1860-talet så predikade prästerna att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. Miljöpartiet menar att vi som kör bensinbilar och äter kött lever ett syndigt liv som leder till att planeten brinner upp.

 29. Staffan Lindström

  27 Staffan Lindström
  TILLÄGG Jag träffade Pär H på Observatoriekullen sept 2006

 30. Christer Eriksson

  Det har skett ett mirakel,slog på svt text,inte en rad om klimatet.Halleluja.

 31. Christer Eriksson

  Läste i Aftonbladet att ruskvädret är om hörnet.Undras om det dyker upp några krigsrubriker om att det är det värsta ruskvädret på 100 år måntro.Nej det är väl bara vanligt väder.Om inte Rockis eller Väderpär säger något annat.

 32. Guy

  Christer E #30

  Fick en schock i morse. Miljöprofessor Johan Rockström har nått Hbl i Finland idag. Han och hans forskarkolleger fruktar att klimatet rusar okontrollerat iväg ifall tempen stiger ytterligare en grad. Vi går mot vår undergång!

  Detta i en tdning som varannan dag har en helsidasannons som varnar för fake news.

 33. Andersson

  Finns det något diagram som visar CO2 nivåerna från så långt tillbaka i tiden som möjligt fram tills idag?
  Samma när det gäller temperaturen.
  Även intressent med en kommentar om värdena är tillförlitliga. Är samtliga forskare överens om dessa värden, både troende och skeptiker?
  Finns det någon lättförståelig beskrivning av metoderna man använder för att få fram dessa värden, gärna med kommentar om möjliga felkällor samt om samtliga forskare är överens.

 34. Olav Gjelten

  ”Det kommer att bli ännu värre innan svenska folket vaknat upp ur galenskapen”.

  Det värsta av allt är att hur dåligt det än blir så tror jag bara få förstår att detta har med grön politik att göra.
  Tvärt emot, det kommer att heta att det är Trumps fel och tusen andra omständigheter som gör att det blir sämre. Eftersom hela makteliten, inklusive media så behöver nästan de som står bakom klimathotet mm pensioneras innan det ens är möjligt att en svängning kan ske. Någon opposition som demonstrerar på gatan mot den gröna vansinnespolitiken ska vi inte ens drömma om.

 35. Kristian Fredriksson

  Jag skrev i en kommentar på någon av tidningarnas Facebooksidor att Pär Holmgren borde ringa upp sina kollegor på Island och höra hur sommaren hade varit. Det verkar som om DN tog mig på orden för det gjorde de tydligen. Så helt hopplöst är det inte att uppmärksamma tidningarna på vansinnet. SvD verkar däremot orubbliga i sin tro och i sin propaganda.

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/island-har-samsta-sommarvadret-pa-over-100-ar/

 36. Lasse

  Det blev inga nya rekordtemperaturer .
  De gamla rekorden under sommaren är rätt gamla.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792
  Helt CO2 odopade kan man säga:

 37. Kristian Fredriksson

  #34 Olav Gjelten

  Den här kan nog ge sig lite perspektiv på det hela tror jag.

  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/38797494_2080886098602604_4661666935103029248_o.jpg?_nc_cat=0&oh=36edc13e3c2d742d4a8ee2cbd81d197b&oe=5C097F3B

 38. Kristian Fredriksson

  Sorry Olav, det var # 33 Andersson det var riktat till. Var lita för snabb där.

 39. PAB

  #33 Andersson

  Varför inte börja här http://www.climate4you.com/

 40. Rolf

  Medsols och motsols ska väl egentligen vara medurs och moturs?

 41. Staffan Lindström

  32 Guy
  ……..Nej inte Husis också!!…. Då är allt förlorat … Vistas en del i Esbo framför allt tack vare flickvän som träffade Lennart Bengtsson långt före jag träffade honom 2006; i England på 80-talet…Skriver inte mer om det…

 42. Sören G

  #32 Guy
  Don Quijote som slåss mot inbillade monster.

 43. Staffan Lindström

  41 Sören G
  Det var väl väderkvarnar, den tidens vindkraftverk han slogs emot han var med andra ord långt före sin tid
  Författaren Miguel Cervantes o W Shakespeare dog båda 23 april 1616 (min far samma dag 399 år senare!)

 44. Robert N.

  Var är A-bladets reporterteam.
  +21 grader i Lissabon.
  Portugal som förövrigt tillsammans med Kanarieöarna
  haft en ovanligt kall sommar.

 45. Göran A.

  Svar på tidigare inlägg ovan: Grönlands inlandsis motsvarar en havsytehöjning med cirka 13 meter, teoretiskt. Dock skulle det ta minst 1.300 år att smälta av Grönlands inlandsis under förutsättning att det rådde plusgrader på Grönland året om, vilket inte kommer att ske ens med 4 grader global uppvärmning av jorden, dvs. långt utanför skräckanalytikernas scenarier typ Rockström.

 46. Björn

  Andersson [33]; Fokuseringen på CO2 är en avledningsmanöver från de som inte vill föra in de verkliga orsakerna till att vi har haft en uppvärmning under 1900-talet. Man vill få det att se ut som om 100 ppm antropogen CO2 har fått vårt interna meteorologiska system att värmas upp och nu till den grad att det kan kollapsa. Hav och land värms från solen och det är återstrålningen i form av IR som i huvudsak värmer upp ekvatorområdets vatten som ger avdunstning upp till 40-50 000 ppm, vilken för med sig latent värme och som genom konvektion förser stora delar av världen med varm luft. Hur är det möjligt att världens stater kan inbillas att ytterligare 100 ppm CO2 utöver den från början ca 300 ppm vid ingången till 1900-talet, skulle kunna ha den effekt som klimatforskarna påstår? Solenergin reduceras nu genom en ny fas i solens aktivitet, vilket innebär att ekvatorområdets energitillförsel minskar och därmed får vi förändringar i världens olika planetära vågsystem som ENSO, NAO, AO etc.

 47. Håkan Bergman

  Robert N. #43

  Inte i Glasgow i alla fall, eller om dom är där kanske dom håller sig i simstadion där dom har stora gasbrännare som håller temperaturen uppe.

  https://www.yr.no/place/United_Kingdom/Scotland/Glasgow/

 48. Sören G

  Det påstås i olika sammanhang, t.ex. artiklar länkade på Facebook, att koldioxidhalten nu är den högsta på 800 000 år. På det svarar jag: ”Ja, det är bra att vi har mer koldioxid nu i atmosfären. Jorden var farligt nära en för låg koldioxidhalt under senaste istiden, vilket kunde ha lett till de gröna växternas och därmed allt högre livs utrotning. Koldioxid absorberas i kallt vatten och frigörs när vattentemperaturen stiger igen. Men en långsam trend under miljoner år tar bort koldioxid ur atmosfären som tas upp av organismer som sjunker till botten och bildar kalksten.”

 49. Neoliberal Agenda

  SItuationen är absurd.

  – Politiker och media har blandat ihop väder med klimat, och ingen vågar ifrågasätta.

  – Miljöpartiet låtsas som om en röst på dem skulle rädda klimatet. Saningen är att även om Sverige minskade sina koldioxidutsläpp till 0% så skulle förändringen inte vara mätbar. Och nej, lika lite som Sverge tittar på Sydafrika och följer efter så tittar världen på Sverige och anammar vad vi gör.

  – Folk verkar också tro att världen kommer gå under om termperaturen skulle öka någon grad. De verkar helt glömma bort att det redan finns ställen där människor lever där temperaturen är högre, tex. Tyskland, och att temperaturen varier mellan årstider.

 50. Staffan Lindström

  48 Neoliberal Agenda
  Var i Sydafrika, mest Pretoria juni/juli 2017. Bodde i villa i Waterkloof där Apartheidtopparna bodde, som Pretorias Pankow…Som att bo i ett fort…Dock ingen ”Gated community” Men vad tar Sverige efter Sydafrika förutom samkönade äktenskap och biffiga köpcentra?? Man kan nog säga att det finns stora likheter mellan SAP (S) och ANC som partier ideologiskt. Nu när Julius Malema brutit sig ur ANC och bildat EFF Economic Freedom Fighters ett kvasimarxistiskt parti. Ena dagen säger han att han inte förordar massmord på vita…inte ännu… Nästa dag är Sydafrikas vita lika naturliga som himlen och havet… EFF har 10% ca men lyckas prata (avbryta) 90% i vissa debatter i parlamentet i Kapstaden (WC…) Några anekdoter från SA Utanför Sunningshill Hospital Johannesburg efter besök på Malawis konsulat i närheten. En Merca med registreringsnummer ”HAMSTER” (Richard Hammond har gjort flera inslag för gamla(riktiga) BBC-programmet ”Top Gear” i Sydafrika bla med ”the Marauder thru Joburg”) När den kör förbi ropar jag: ”Top Gear fan??” 0 reaktion. Borde hört det… Säga vad man vill om vita sydafrikaner de är ganska cool…
  Anekdot 2: Ankomna till Hatfield station med Gautrain Taxichaufför från Limpopo svart hudfärg spontant:
  ”Det var bättre under Apartheid!!” Som rättrådigt tänkande nordbor stannade vi taxin betalade trippelt och berättade hur det egentligen var…INTE … Vi fortsatte diskussionen Jacob Zuma var ju fortfarande president
  så chauffören menade väl att korruption mm var värre nu…

 51. Eskil

  Johan Rockström nämns i några kommentarer i denna tråd. Jag ser att han nu ofta tituleras med Klimatprofessor av massmedia. Ett exempel från TV 4 igår . https://www.youtube.com/watch?v=zbl5vHy18go

  Men är det verkligen inte en missledande titel med tanke på hans utbildning och bakgrund? Om jag är rätt informerad är han professor i det tvärvetenskapliga ämnet miljövetenskap vid Stockholms universitet.

 52. Peter F

  Jaha,,,,vad säger SD egentligen

  https://www.vk.se/2447855/sd-avvikande-i-klimatpolitiken

 53. jensen

  # 51 Eskil

  ” Klimatprofessorn” är inte buskablyg. Vet att jorden nu är inte bara är varmast sedan Holocens början utan även sedan 1 000 000 år. Detta enligt intervjun. ” Eemian? vadå Eemian?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eemian

 54. sibbe

  Guy med flera:
  Hbl har nog varit en längre tid klimatresistent. Redaktör Buchert som brukar delta som journalist i alla klimatmöten ser till att tidningen är klimat-linjetrogen. Hbls exemplar var dubbelt större för 44 år sen, när jag prenumererade tidningen som nyinflyttat. Då var tidningen förstås finlandiserat, som alla i Finland, men i övrigt högermoderat, idag är man grön-vänstermoderat. Då gick tidningens budget ihop, nu får Amos Andersson- stiftelse lägga till 15 miljoner per år (för att läsarna inte svängde med till vänster?). Och då kunde man få in en insändare, men gör dig inte möda nuförtiden, om du är klimat-kättare. Finska Yle Radio och TV (där är alla som jag portförbjudna redan länge) är likaså klimattrogen och har nu hittat Potsdams PIK klimat-propaganda-agenda. Där Rocken rockar klimatet nuförtiden. Goebbels skulle varit stolt över sina nutida lärjungar. Ligger ”klimatuniversitetet” då bara en stenkast från nazisternas propagandaministeriet där Goebbels frågade tyskarna: ”Wollt ihr den totalen Krieg?” Ja, var svaret, och det fick tyskarna…
  Ack, ja, när jag 1974 prenumererade Hbl var upplagan dryga 70000 ex. Idag är man nere i 30000 ex.
  Det går åt rätt håll, men så länge konstsamfundet har pengar så lever tidningen vidare. Och samfundet
  (stiftelse) har några miljarder Cash i bakfickan…

 55. elias

  Det blockerande högtrycket som får lågtrycken att avvika söder eller norrut beror på att över Ryssland råder det ett ständigt Fastlandsklimat; det innebär iskalla vintrar o heta somrar, varvid mesta nederbörden kommer på vintern. Fastlandsklimatet sträcker sig så långt västerut som till norra Bottenviken. Därför brukar det ofta bli varmt där uppe på somrarna.
  Ur Sveriges synvinkel sommartid; högtryck i söder kortvarig värme, högtryck i öster långvarig värme.

 56. Skogsmannen

  #8, Kristian!
  Du nämner att tropopaus ”ligger på isen” i Antarktis vilket i så fall skulle kunna vara motivet till att Antarktis blir kallare om CO2-halten stiger (såg kommentar av tty i en annan tråd).

  Har du någon källa till påståendet att tropopaus ligger nära (på) marken i Antarktis?

 57. Andersson

  Läste detta på text TV, stämmer detta hade vi en mild vinter? Har för mej att det var kallt i februari och mars eller minns jag fel? Enligt SMHI var det en mild vinter, antar att jag minns fel. När jag läser på SMHI, SVT och all övrig MSM börjar jag tänka på den gamla klassiska filmen Gasljus.
  Ovanligt många huggormsbett i år

  Allt fler har blivit bitna av hugg-
  ormar i år. Giftinformationscentralen
  har hittills tagit emot 350 samtal mot
  175 samtal samma period förra året.

  -Det kan jämföras med att vi totalt på
  ett år brukar få 220-250 samtal, säger
  överläkare Sune Forsberg till SVT
  Nyheter.

  Det finns mycket huggorm i år på grund
  av den milda vintern. I mellersta
  Sverige blev det aldrig riktigt kallt
  och många av de unga ormarna över-
  levde. I norra Sverige skyddas ormarna
  av snötäcket, förklarar ormsaneraren
  Thomas Thunmark.

 58. christer Eriksson

  Från Aftonbladet 1 juli 2015
  Aftonbladet larmar om både varmt och kallt.Det gäller att gardera sig.
  Var var Rockis och väderPär då.Inga interjuver då.Passade inte galoschen då?

  Jorden på väg mot mini-istid
  Jorden kan vara inne i en mini-istid redan om 15 år, enligt forskare.

  Det är inte nog med det dåliga svenska sommarvädret.
  Nu kan jorden vara på väg in i en mini-istid – redan om 15 år.
  Senaste gången det inträffade var för drygt 300 år sedan. Nu kan det vara dags igen.
  Genom en ny, mer exakt analysmodell har brittiska forskare lyckats förutsäga solens cykler bättre än tidigare, skriver The Independent.
  Resultatet visar inte bara att solen beter sig mer oregelbundet än man tidigare trott.
  De förutser även att solaktiviteten kan komma att sjunka med hela 60 procent mellan 2030 och 2040.
  Om det stämmer skulle det innebära att jorden går in i en slags mini-istid – redan om 15 år.
  Mäter magnetiska vågor
  Ett av sambanden med den minskade aktiviteten är att solen under sina kommande två cykler kommer ha färre solfläckar än tidigare.
  Forskarnas modell bygger bland annat på mätning av två olika magnetiska vågor i solens innanmäte.
  – Genom att kombinera vågorna och jämföra med data för den innevarande solcykeln såg vi att våra förutsägelser stämmer till 97 procent, säger Valentina Zharkova, professor vid National Astronomy Meeting i Llandudno, Storbritannien.

  Themsen frös till is
  Förra gången en mini-istid inträffade var mellan 1645 och 1715. Perioden kom i efterhand att kallas Maunder Minimum efter astronomerna Annie och E. Walter Maunder som studerade solfläckar.
  Under perioden noterades många ovanligt kalla vintrar i norra Nordamerika och norra Europa. Det resulterade bland annat i att brittiska floden Themsen frös – och att marknader arrangerades på isen i London.

 59. Staffan Lindström

  54 sibbe
  I min senaste kommentar ovan jämförde jag Waterkloof i PRETORIA med Pankow i forna Östberlin Udo Lindenbergs ”Sonderzug nach Pankow” ledde mig på spåret No Pun Intended… Kollat husen nyss på nätet Schönhausen Palast, Majakovskiring…Mer eller mindre slottsliknande…Men Pretoria har ju Unionsbyggnaden mm. DDR och ApartheidRSA 2 förtryckarregimer som bla förvägrade många medborgare yttrande och tryckfrihet mm Visa av skadan vill nu resten av världen också inskränka nämnda friheter…För att rädda MODER JORD….SUCK! Till meteorologi och Finland Weatheronline hade ingen historik varken för Hfors centralstation eller Esbo men på Hangö fick jag napp sedan 11 juli 29C som max men hela 18 tropiska nätter alltså EJ under 20,0C (Beten för Holmgren och Rockström…).:-) Och sist Säga vad man vill om YLE men YLE ARKIV är nog enda stället på nätet där man kan höra musik(!) av Elmer Diktonius! Sånger med mkt låg ljudnivå men ändå… Lär finnas någon LP med pianomusik också… Boris Pasternak skrev också musik har en CD…laddade ned Anthony BURGESS 3:E symfoni från YOUTUBE just innan den togs bort…Med tanke på hur mycket temperaturer masseras/misshandlas numera är Firefox skärmdumpfunktion flitigt använd …

 60. Kristian Fredriksson

  #56 Skogsmannen

  Här har du den länken.

  http://www.sciencemag.org/news/2018/07/greenhouse-gases-are-warming-world-chilling-antarctica-here-s-why?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=greenhousegas-20579

 61. Gunnar Strandell

  Eskil #51
  Johan Rockström är agronom och har gjort forskning om odling där vatten är en bristvara med Sahel i södra kanten av Sahara som provplats. Det har gett honom en doktorsexamen. Han lärde sig också att hushållande med en snål vattentillgång kräver politiska ingrepp och toppstyrning av klaner, byar och länder där en flod rinner fram. Rockström flyttade till USA där det går att tjäna pengar på att propagera för sådana lösningar.

  Bert Bohlin och andra tidiga klimatalarmister gillade idén om att problemen de såg bara kan lösas med internationell toppstyrning och såg Rockström som en trovärdig och skicklig förkunnare av tankegångarna.

  Och Rockström är skicklig. Under ett några år var han VD både för SEI, Stockholm Environmental Institute och SRC, Stockholm Resilience Center och var flitig gäst i media som ”Forskare” trots att alla journalister bör veta att en VD måste vara obrottsligt lojal mot sin uppdragsgivare för att inte förlora jobbet. Det gör det svårt att vara VD för båda eftersom de inte är organiserade som moderbolag och dotterbolag.

  När Sverige ändrade reglerna för professorstitel fick Johan Rockström en sådan i miljövetenskap vid Stockholms Universitet, men hans jobb var fortfarande VD för SRC fram till 2018 då han blivit ”co-Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research”

  Observera att det finns inte en stavelse i hans karriär som handlar om klimatvetenskap och att det senaste jobbet handlar om att fortsätta måla upp skräckbilder under etiketten ”Climate Impact Research”

  I en modern saga om pojken och vargen har Johan Rockström fått huvudrollen, och den är väl betald.
  Jag tror att han vet om det eftersom han uttalat att han på äldre dar vill bli fårfarmare på Rindö. 😀

  Om du läser in ”Surt sa räven om rönnbären” I ovanstående kan det bero på att en Johan Rockström kommit före mig i Lidingö Runt de gånger vi båda ställt upp. 🙁

  Länkar:
  http://www.stockholmresilience.org/contact-us/staff/2008-01-16-rockstrom.html
  https://scholar.google.se/scholar?start=10&q=%22Johan+Rockstr%C3%B6m%22&hl=en&as_sdt=0,5

 62. Staffan Lindström

  57 Andersson
  Man undrar bara hur ormsanerare Thunmark definierar mellersta och norra Sverige samt ”riktig kyla”
  SMHI definierar vintermånader DEC-JAN-FEB PUNKT!

 63. Andersson

  Ett begrepp som uppkommit av filmen Gasljus och som jag tycker stämmer in på vissa företeelser som förekommer idag från våra politiker, myndigheter och MSM. Se nedan länk.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gaslighting

 64. Matz Hedman

  Jag har de senaste dagarna försökt sammanställa Juli månad med avseende på temperatur och rekord. Normalt använder jag GHCN men det är ca 2 månaders fördröjning av svenska uppgifter efter som de kontrolleras noga innan de sänds. Jag har därför gjort ett program som hämtar alla luppgifter från SMHIs API. Problemet är dock att många uppgifter innan ca 1949 saknas. SMHI har en sida med rekord per månad och dessa har jag matat in manuellt. De ger dock endast en gles bild. Som jag förstår det skall det finnas dagliga data för ett 20-tal stationer sedan 1859. Någon som hittat sådana i digital form?
  Jag frågar SMHI parallellt.

 65. Skogsmannen

  #60!
  Tack! Jag hittar visserligen ingenting om tropopaus i artikeln, men läser i artikeln att atmosfären där nere beter sig temperaturmässigt (vad jag kan förstå) som om tropopaus ”låg på isen” (9 månader per år).

  En fråga som man kan ställa sig är om denna mekanism är ytterligare en komponent som stabiliserar klimatet på jorden? Negativ återkoppling?

 66. Kristian Fredriksson

  #65 Skogsmannen

  Ja det måste ju vara den i särklass kraftigaste negativa återkopplingen som finns på jorden då den ju suger ut värme ur klimatsystemet. Möjligen kan kraftig molnbildning på grund av upphettning under dagen vara lika kraftig, men den är nog svår att mäta skulle jag tro. Här gäller det ju främst värme som transporteras ner till Antarktis med vindar och strömmar som sugs ut, för på sommaren så uppstår det i alla fall tidvis en växthuseffekt både vad gäller vattenånga och att tropopausen flyttar sig högre upp i luftlagerna genom uppvärmningen. Då får ju även koldioxiden en positiv feedback och fungerar som växthusgas.

  Du ser även i diagrammet i länken nedan att den största utstrålningen av långvågig strålning sker vid vändkretsarna där de torra öknarna befinner sig, så rent faktiskt strålar den mesta värmeenergin ut där. Växthuseffekten är ju nedsatt där också på grund av låg luftfuktighet och där finns mycket värmeenergi till skillnad mot Antarktis.

  Så min teori är att öknarna och polerna fungerar som säkerhetsventiler för temperaturregleringen på jorden. Stiger temperaturen i tropikerna så ökar värmetransporten till polerna och mer strålar ut via öknarna och dämpar på det sättet den totala temperaturökningen på jorden. Motsatsen sker då så klart om temperaturen skulle sjunka i tropikerna. Då minskar värmeläckaget via de här temperaturventilerna.

  Rent faktiskt verkar det trots allt som mer värme tar sig ut via Arktis eftersom mer värme tar sig upp dit via golfströmmen.

  http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7j.html

 67. Skogsmannen

  #66 Kristian!

  Termostatmodellen är ju inte heller att förglömma som en möjlighet till negativ återkoppling.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/21/termostathypotes/

 68. Kristian Fredriksson

  #67 Skogsmannen

  Jo, det blir ju en sorts termostat, även om vi inte kan ställa in den på önskad temperatur. Jag tror det var Eisenbach som även hade en övertygande idé om att molnbildningen på eftermiddagen över haven gav en kraftig negativ feedbak och jag har för mig att den var kraftigast vid 15.00 eller så. Det finns ju tusentals olika negativa feedbacks beroende på temperatur och annat, men det handlar nog trots allt om klimatmaskinen som flyttar varmt vatten eller omvandlar det till och från fast, flytande och gasform trots allt och det sker också i så många olika varianter på jorden.

  Jag optimerade Öresundsverket i Malmö 1987 och där var vattenhalten i kolet en betydande post. Det skulle ju kokas bort i pannan så ju lägre vattenhalt desto högre verkningsgrad blev det så klart. Vatten har en makalös förmåga när det gäller energitransport och fasomvandlingar. Specifik värmekapacitet är 4,18 kJ/(kg·K) i flytande form. Det var för övrigt samtidigt som James Hansen drog igång klimatalarmismen. Själv var jag helt aningslös fram till 2008 då jag föreslog att min som skulle undersöka koldioxidens växthuseffekt genom experiment i hans gymnasiearbete. När det var klart började jag själv intressera mig för ämnet och blev chockad över det jag såg.

 69. Kristian Fredriksson

  #67 Skogsmannen

  Jag kan inte hitta den artikel jag så väl kommer ihåg. Kanske var det inte Eschenbach trots allt, men jag tror det. Han använde data från CERES och visade vad som hände över dagen. Här en annan sådan artikel av honom. Orkaner är ju ännu en kraftig regulator som dammsuger vattenytan på värmeenergi och som lyfter upp den till högre luftlager där den möter mindre växthuseffekt på sin väg ut ur klimatsystemet.

  https://wattsupwiththat.com/2015/08/18/cooling-and-warming-clouds-and-thunderstorms/

 70. Jan Lul

  Lasse:

  Kallare än normalt i Arktis.
  http://notrickszone.com/

  En japansk bloggare vs Univ. of Washington:
  http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/

  Jag tror stenhårt på Japanen, eller hur?

  /Janne

 71. Mats Rosengren

  #7 Göran

  Borde finnas permanenta länkar hit, annars blir de glömda:
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/11/havsnivaforandringar-och-avsmaltning-mer-komplicerat-man-kan-tro/
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/06/21/antarktisisen-gronlandsisens-store-broder/

  Detta bör man känna till! Det var också mycket arbete och ”know-how” bakom dessa bidrag! Det var ”original research” baserade på publicerade databaser för Arktis och Antarktis