Ahrvid E rapporterar från Timbro

/av Ahrvid E/

Bevistade idag ett seminarium på Timbro, under rubriken ”Klimathotet – en fara för demokratin?”. Det kändes dock som om debattörerna gick litet som katten kring numera iskall klimatgröt.

Det började med Roland Poirier Martinsson som redogjorde för sin nya rapport ”Molnformationer och skattekilar”. Han menade att det finns en ”järntriangel” som styr klimatdebatten, bestående av forskare, media och miljöaktivister. Media har enligt RPM okritiskt anammat fyra (och en halv) utgångspunkter från framför allt den sista gruppen:

1. Välsignelsen i att ge en massa u-hjälp i form av klimatbistånd. Hittills har u-hjälp inte gjort något gott, i sämsta fall bara förvärrat, så varför skulle något gott komma ur att slänga ut klimatpengar på tredje världen?

2. Föreställningen om välsignelsen av statliga regleringar.

3. Idén om ekonomisk tillväxt som roten till allt ont.

4. Tanken att ”klimathotet” måste lösas ”nu eller aldrig – annars är vi kokta”.

(En 4,5:e punkt var observationen att miljöpartiet och Maria Wetterstrand – närvarande – verkade tas som ”opartiska” kommentatorer under Köpenhamnsmötet.)

Maria Wetterstrand talade sedan och höll inte med om flera av RPM:s punkter, föga oväntat. Hon uppehölls sig mycket vid att media bara överdrev i rubriker, men att artiklarna under rubriksättarnas excesser oftast var sakliga och bra. Det tycker jag kan diskuteras – i hög grad! Den samlade bilden man får av medias bevakning, rubriker OCH text, är att en väldig massa grovt överdrivet ”klimathot” matas ut. Hon menade också att klimatdebatten tenderade att bli ytlig, vilket man iofs kan hålla med om. (Men jag håller nog inte med om det från samma utgångspunkt.)

Ekonomen Stefan Fölster (från Svenskt Näringsliv) anförde tre exempel på hur debatten verkade kunna leda oss fel. För det första besvikelsen efter Köpenhamn. Det blidde ju bara en tummetott. Men det vore absurt att tro att vad man än hittat på skulle ha inneburit så stor skillnad. Kina skulle aldrig binda sig för något långtgående klimatavtal och inte 1/3 av de övriga länderna heller (bl a de flesta som sitter på den mesta oljan).

För det andra anförde han det han kallade rekyleffekterna. Jag blev inte riktigt klar på vad han menade, men i mina anteckningar står bl a att många som tycker att man skall ”moverka CO2″ ändå inte godtar sådant som kan spela roll: ingen kärnkraft, ingen CO2-lagring i marken, man överklagar placering av vindkraftverk och järnvägsspår, osv. För det tredje pekade han på att debatten tycks utesluta allt som kan ge en ”plan B”. Utsläppsbegränsningar leder ingen vart, men det finns ju annat man kan göra: flytta svavelutsläpp högre upp i atmosfären, skapa konstgjorda moln, osv.

Detta blott små nedslag i allt som sades.

I den efterföljande debatten påpekade Fölster att en viss vändning tycks ha skett i medias rapportering, t ex ifråga om att debaclet Himalaya (glaciärerna försvinner inte alls, och IPCC källkritik härvidlag visade sig vara av Ankeborgs-klass) som faktiskt rapporterats, även om i t ex DN Karin Bojs inte själv vågat ta upp tabben. Wetterstrand menade att majoriteten journalister var borgerliga, men RPM replikerade att runt 70% av dem enligt undersökningar tvärtom sympatiserade med de röd-gröna.

Publiken hade ovanligt klimatkritiska inpass. Maggie Thauersköld Crusell of Theclimatescam Fame gjorde ett inpass om att barnprogram på TV var klimatpropagandisitska (RPM höll med). Och en annan frågeställare undrade varför media rapporterat så litet om den stora skandalen Climategate. RPM menade att man visst rapporterat, om än kanske kvantitativt i underkant. (Det är ett understatement. Det tog 15 dagar innan några TV-nyheter ens *nämnde* ordet Climategate, och då blott i ett telegram på 10 sekunder.)

Som antytts tyckte jag debatt och inlägg inte var så klargörande. ”Klimathotet” har varit ett demokratihot också, genom att media så kompakt predikat föreställningar om en förestående klimatkatastrof. Jag följde själv media noggrannt under hela perioden från Climategate-avslöjandet, över Köpenhamn, och in i den oprognosticerade köldknäpp som nyligen omfamnat norra halvklotet. För varje artikel som ens försiktigt ifrågasatte ”klimathotet” var det något i stil med 30 artiklar som basunerade ut klimatalarmism. Och de kritiska artiklarna var ofta mindre notiser, ibland utomståendes debattartiklar och vid flera tillfällen modiga ledarartiklar i uppstudsiga lokaltidningar.

Snedvridningen i rapporteringen har varit kompakt. Det är ett faktum – jag kan låna ut min klippsamling för den som tvivlar! – och borde ha diskuterats mer. Dock tycker jag att vi nu börjar skönja en *viss* tillnyktring. Klimatkritiska artiklar (t ex om Himalaya-tabben) blir något fler, och det är ganska naturligt efter tre hårda hammarslag mot AGW-hypotesen: Climategate, Köpenhamnsfiaskot, och köldvågen – ni vet den som IPCC inte kunnat förklara, och som det är en travesti att de inte förutsett.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan Oldaeus

  Expressen hade häromdan en läsarenkät  i anslutning till Himalaya-skandalen, 95% ansåg att klimat-alarmen var överdrivna…  Gemene man sitter nog inne med mer sunt förnuft än de flesta politiker och journalister tack o lov!

 2. L

  Fanns det några journalister närvarande (som gav sig tillkänna) eller vilka riktade sig seminariet till egentligen?

 3. Linn

  Fick detta svar från granskningsnämnden när jag bad om en motivering angående avslaget på min SVT-anmälan:

  ”Motiveringen framgår av beslutet. Nämnden bör som sagt inte granska program eller inslag som är äldre än sex månader. Din anmälan är vidare alltför opreciserad för att läggas till grund för någon granskning. Nämnden har inte resurserna att gå igenom SVT:s sändningarna under perioden 2003–2010 för att leta efter program eller inslag där man behandlar klimatfrågan. Om du känner till ett specifikt program eller inslag som har sänts på en specifik dag och tidpunkt, med ett innehåll som du anser inte överensstämmer med de regler som gäller för SVT är du välkommen att skicka in en anmälan. För övrigt kan nämnas att Granskningsnämnden för tillfällen behandlar ett flertal anmälningar som gäller just SVT:s rapportering om klimatfrågan i bland annat programmen Rapport och Vetenskapsmagasinet.”

  Låter bra att anmälningarna haglar in, fortsätt anmäla SVT gott folk!!!!!!!!

 4. Temat för seminariet var ju Klimathotet – en fara för demokratin?
  Såhär i efterhand kan jag tycka att Maria W kom lite för lindrigt undan.  
  Väl medveten om att hon satt i lejonets kula var hon lite tassande och hon gick inte i klinsch med ämnet för dagen som RPM och SF gjorde. 
  Men hon fick ut budskapet att hon är flexibel i sitt förhållningssätt dvs hon kan tänka sig att diskutera olika lösningar på klimatproblemet bara vi håller fast vid 2-gradersmålet och minskar utsläppen av växthusgaser.
  Det hade piggat upp om hon hade fått lite mothugg på det även om det som sagt inte hörde till ämnet för dagen;
  det är ju för tusan valår!

 5. För kort tid för att debattera två så heta potatisar:

  Klimatalarmismen och medias förflackning 

  Medeia numera lever snarare  i symbios med den politiska klassen än försöker axla en roll som dess granskare. Och delvis gör även det som kallas för forskning det.

  Jag tror att samtliga, RPM, Maria W och Fölster, var medvetna om att den politiska kraften har pyst rejält ur klimatfrågan på bara två månader (sedan ClimateGate läcktes). Men att man inte riktigt ville beröra detta, iom att det då hade blivit en helt annan diskussion.

  Jag menar iofs att samtliga tre underskattar de nya medierna, och därför ojade sig över att de gamla var så ytliga och emellanåt rent dåliga ….

 6. Håkan Bergman

  Som kontrast har vi grabbarna som växt upp med den råa men hjärtliga tonen i brittiska underhuset, uppfriskande att se och höra:
  http://wattsupwiththat.com/2010/01/21/eu-mps-get-the-message/#more-15473

 7. Claudius

  Ahrvid, tack för rapporten.

  Som vanligt i sammanhang som detta letar jag förgäves efter någon diskussion om de egentliga orsakerna till variationerna i klimatet.

  Alltid samma rundsnack i samma gamla hjulspår, på tomgång.

 8. L

  Claudius, de egentliga orsakerna till variationer i klimatet är att vi måste ha något att prata om, finns något mer universellt samtalsämne?

 9. AOH

  JonasN   # 5
  Jag tror att samtliga, RPM, Maria W och Fölster, var medvetna om att den politiska kraften har pyst rejält ur klimatfrågan på bara två månader (sedan ClimateGate läcktes). Men att man inte riktigt ville beröra detta, iom att det då hade blivit en helt annan diskussion.
  Det påminner om Västeråsmötet. Fred Goldberg fick inledningsvis bara kort tid på sig att redogöra om klimatet.
  Därefter ”dravlade” samtliga 7 politiker sina inlärda ramsor om egen klimatutbildning, tätning av hus, biomassa, vind-och solkraft och t.o.m kultur skulle kunna bidra till att spara energi.
  Till slut var det någon bland åhörarna som frågade ” var det inte meningen att det här skulle vara ett klimatmöte, just nu verkar det bara vara politisk pratande”
  Därefter blev det fart på debatten och politikerna var språklösa.

 10. Ahrvid  E

  Det är inte lätt att vara refererande reporter…

  Ofta smyger det sig in eget tyckande som tar plats från det som skulle refereras.  🙂

 11. Tackar Ahrvid.
  Du var mina ögon och öron, till skillnad mot Uffeb läser jag mellan raderna…..  😉
  Kanske det är dax att likt sköldpaddorna dra bindeln för ögonen och bli en Ninjakrigare?
   
  I mitt fall verbal, vad trodde ni? 😀
  Kanske jag går till verkstaden  och bygger  ”svärd” i framtiden.
  Men mina svär blir troligen inte destruktiva….

 12. Uffeb:
    Jag skrev det bara som en snabbrapport. Så det blev de formuleringar som föll mig in för stunden, inkl egna reflektioner.
    Vad har andra närvarande för synpunkter om det som sades på seminariet? Fler öron hör mer än två, och det finns alltid alternativa vinklingar på saker!

  –Ahrvid

 13. Gunnar L #11

  Menade du att du hoppar över ovidkommande rader i ett referat?
  Eller menade du att du dessutom fyller på med egna rader där det passar?  🙂

 14. Lena Krantz

  Ahrvid  E
  Var det ingen som frågade eller pratade om vad det stod i det förslaget som alla åkte till Köpenhamn för att förhandla om, dvs det där med en överstatlig myndighet etc?

  Jag menar….DET om något är väl ett hot mot demokratin eller?

 15. Lena K, det var inte mycket tid efter anföranden och kommentarer från panelen. Och det som diskuterades var ganska vagt om att media (gammel-dito alltså) inte var så bra som man kunde önska sig. Vilket alla nog höll med om, och sedan diskuterades det att det nog inte var så förvånande ändå, och att det fanns skäl till att det var så. Ungefär så djupt …

  Publikfrågorna var väldigt få pga lite tid, men fick mestadels vänligt medhåll med lite kommentarer …

  Märk väl: Detta handlade (dvs skulel handla) om media som inte förstod eller ville ta den roll den borde, och inte om klimataktivsterna och alla som försöker rida på samma våg.

  Men detta var ju knappast någon nyhet för oss som inte sväljer mediebilden bara för att den är likformig från alla håll (alla vet ju att journalister inte tar reda på saker själva, utan bara frågar eller läser någon annan, och numera inte sällan bara genom nätet …)

 16. Lena:
     Nej, den saken togs inte upp, vad jag minns. Personligen har jag aldrig fäst större vikt vid bubblet om ”överstatlig myndighet”. Såvitt jag vet har det blott handlat om begränsade funktioner för att ”fördela” alla klimatbiståndspengar. (Exvis EU är betydligt mer ”överstatligt” och det har aldrig bekymrat mig heller.)

  –Ahrvid

 17. Ahrvid E #12

  Du beskrev nog väldigt bra det du upplevde. Tack för det.
  Jag hängde upp mig lite onödigt på skillnaden mellan referat och personlig berättelse.. 🙂

  En kritik som ibland drabbar journalister.
   
  De som bara refererar utan att själv förklara sin egen uppfattning betraktas som idioter eller hjältar.
  Helt beroende på läsarens åsikter. 

  De journalister som å andra sidan refererar och tillägger egna kommentarer betraktas också som hjältar eller idioter…
  helt beroende av vem som läser.

    Märkligt? Nej.

 18. Aleklett skrev igår ett referat från ett seminarium med Tällberg Foundation (Rockström var där).

  Budskapet verkar ha varit att teknisk utveckling med nödvändighet har biverkningar, och det skiljer den från naturlig utveckling.

  Jag läste Aleklett före Ahrvid och det påverkade mig till att se ett mönster, eller möjligen ett monster. 

  Det är kanske många som åter vill ha en lag om röd flagg framför tekniksprången.  Jag är glad att VoF inte gav en sådan till medlemmen Christer Fuglesang.
   

 19. Gunnar E

  #11#
  Gunnar
  Den sanne krigaren slipar sitt svärd  i hemlighet tills det är så skarpt att när han väl använder det är det ingen som märker det.–(ung. så)
  –ur Castaneda—60-70-tal
   

 20. Jonas N #15

  ”Märk väl: Detta handlade (dvs skulel handla) om media som inte förstod eller ville ta den roll den borde, och inte om klimataktivsterna och alla som försöker rida på samma våg. ”

  Jag trodde att det skulle handla om huruvida demokratin var i fara på grund av ett klimathot…

 21. Lena Krantz

  Ahrvid Engholm
  Hmm, det är ”bara” ett NGO förlag ser jag men ändå…

  Sidan 8:
  ”The plans would be submitted to and assessed by the newly created Copenhagen
  Climate Facility ( CCF, see below ) to ensure they are in line with meeting their
  obligations. The CCF would be empowered to recommend additional actions and
  advocate penalties if not satisfied.
  In order to ensure that industrialized countries meet both their emissions reductions
  and support commitments, both in the field of emissions reductions and support,
  industrialized countries should be subject to a much stricter compliance regime,
  including financial penalties and early warning mechanisms.”
   

 22. ThomasJ

  Ahrvid E. #16: Njae, om man läser fördraget inför COP15 så framgår rätt tydligt det Lena anför. Där [det ÄR en helisckes massa ytterst komplicerade formuleringar i textmassan] framgår även, att EU måste/bör/ förbereda sig på ett maktöverlämnande till den [att bilda] FN-styrda(?) organisationen. Ger åtminstone mig en o annan ororande vibb…

  Har f.ö. varit i kontakt med Riksrevisionen, eg. i annan angelägenhet, men kunde inte låta bli att fråga huruvida de utlovade ’kickstartpengarna’ [8 miljarder] som Fredrik utlovade var ’nya’ pengar eller måhända avsågs täckas in från SIDA’s budget. Svaret var att det handlade om ’nya’ pengar… ujuj… mandat härför? Nada.
  N.B.: uppgifterna ej verifierade – ergo NaCl ’nyttigt’ attribut.

  Mvh/TJ 

 23. Gunnar E #19

  Kan man ana ett visst skämt med SÄPO?
  Kul, men inte speciellt konstruktivt tror jag.. 🙂

 24. GunnarE
  Det slutade jag med i tonåren, osportsligt.
  Konstigt nog vinner jag alltid (hittills) fast jag slipar mina ”svärd” i öppen dager.
   
  Förklara det den som kan.
   
  Med lite tur fixar världens bästa Torsten Wedin ett föredrag åt mig, då kan jag testa om svärden har nog skärpa.

 25. ThomasJ

  Egen #22: Jo, Ahrvid! Stort Tack för refereratet!  🙂

  Mvh/TJ

 26. Gunnar L #24

  Du skulle nog såga  publiken längs med fotknölararna om Totte hjälpte dig att fixa en föreläsning.

  Och efter det skulle du skrattande vandra ut i kvällen med en mängd nya idéer.

  OBS. Jag bara förmedlar en personlig fanrtasibild över händelsen.

  Du är så rackarns fantasifullt kreativ så att jag gillar dig trots dina konstiga prat om diktatur med dig på allehanda poster… 🙂

 27. Lena Krantz

  Gunnar L
  Slipade svärd är bra….funkar i alla möjliga sammanhang.

  På jobbet med har jag just upptäckt…he he

  🙂

 28. … fantasibild tangentsnubbel.

 29. Lena K
  Mycket bra gjort av dig, glastak är till för att krossas.
  Grattis, kanske vi blir vapendragare för:
  Livet i alla dess former.
  Mot:
  Okunskapens diktatur.
  Vi kanske behöver fler i
  rättfärdigheten och sanningens armé?

 30. Lena Krantz #27

  Det handlar nog inte så mycket om skärpan i svärdet som i förmågan att använda det rätt i rätt tillfälle.

  Men jag förstår hur du menar…  🙂

 31. Lena Krantz

  Gunnar L
  Vi behöver många fler, det kan inte bli nog många. Men man får väl ta lite i taget och så kanske kanske bubblar det liksom till s a s…
  Ja jag har faktiskt tagit över nu (på jobbet). Mycket märkligt det hela men jag är väldigt glad..

  😀

 32. Lena Krantz

  Uffeb
  Både och är nog bra. Det gäller att slipa det innan man tar striden och se till att den kommer i rätt tid…
  😀

 33. De är du värd Lena Krantz.
  Jobba inte ihjäl dig, det finns ett liv utanför. 🙂

 34. Håkan Sjögren

  Gunnar E #19 : Jag kom osökt att tänka på en gammal historia. Mannen som dömts till halshuggning får kvällen före avrättningen besök  i cellen av bödeln som säger att det finns två sätt att utföra hans arbete. Det gamla vanliga och det gör ont av bara helvete, men så har jag mitt egna sätt och det märker man inte ens, men då vill jag  ha extra betalt. Den dömde lyckas fixa pengarna och när han hämtas på morgonen viskar han till bödeln: Du glömmer väl inte vad du har lovat? Icke, svarar bödeln.Så läggs huvan på och halsen på huggkubben men det händer ingenting. Men så hugg då säger den otålige. Jag är redan klar, säger bödeln. Det märkte jag inte säger delinkventen. Jo men nicka så får du se! Mvh, Håkan

 35. Uzo

  ”Klimathotet”
  Risgryns-allegori
  http://www.youtube.com/watch?v=wYLmLW4k4aI&feature=player_embedded

 36. Stort tack för ett  bra referat, Ahrvid!

 37. #34  Fy fan, makabert 🙂
  Vem var Berts maka?

 38. Gunnar L
  Du måste kolla in det 5-pundsexperiment som jag publicerat nyss på min blogg. Experimentet sägs falsifiera AGW-hypotesen.
  Kan du falsifiera falsifieringsexperimentet? 🙂
  http://labbibia.wordpress.com/2010/01/21/agw-hypotesen-falsifierad-med-ett-5-pundsexperiment/

 39. Lena Krantz

  Håkan Sjögren
  Ha ha ha….Monte Pyton-varning på den historien (ja jag ser honom nicka….eller försöka i alla fall)
  😀

 40. bo

  Nu har även klimattrollet Baltchewski något nyktrat till något och skriver om Himalayabluffen. 25 år tills alla glaciärerna är borta kan tänka. Denna fysikaliska orimlighet har alltså stått oemotsagd i tre hela år. Jag har under den tiden sett flera av BBC visade program som frossat i att Indiens floder kommer att torka ut och halva Asiens vattenförsörjning skall upphöra.  Det vore kanske klädsamt om B plankade någon av de fina beskrivningar av climatgate som nu finns och lät publicera. Nu har hon ju fått en belöning på 100000 kr av det vedervärdiga isbjörnsljugande WWF för sitt spridandet av sina miljölögner så det lär väl inte inträffa.  F ö undrar jag varför B inte har  någon kommentarsfunktion på sin SVD-blogg – något som andra SVD-bloggare klarar av att ha.

 41. Sören

  Labbibia#37 Kan du sammanfatta vad det går ut på i två meningar?

 42. ThomasJ

  bo #39: För sisådär 10 (+) år sedan var SvD underbart öppen för ömsesidig kommunikation via kommentarfunktioner till deras Brännpunkt, Synpunkt, Ledare osv., och där var i sanning enorm ’trafik’. Så kom då ’skrällen’ mot Aftonpravda och i.o.m. detta drogs peu-en-peu öppenheten på SvD sidorna ner. Sedan kom L. K. Samuelsson, från Aftonpravda(!), till SvD som chefredaktör + ansvarig utgivare och allt sedan dess har denna, förutvarande högklassiga tidning backat in i framtiden, inte minst manifesterat med bibehållandet av B., och hennes klimatsagor, men också genom de allehanda och minst sagt märkliga censureringarna av kommentarer o/e helt enkelt utelämnande av möjligheter därtill. B. hade fram till COP15 (ca) kommentarfunktionen, men därefter… mer/mindre nada… Tråkigt att få bevis på slik s.k. ’kommunikativ utveckling’. Numera går det öht. inte ens att kommentera på ’Synpunkt’ – som dessutom bara förekommer 1x/vecka.
  Erbarmligt är en komplimang till det hela!
   
  Mvh/TJ

 43. Labbibia

  Sören # 40
  Ja. I en mening faktiskt.
  Experimentet går ut på att genom att värma upp 3 plastflaskor fyllda med olika innehåll (luft, vatten och luft, och slutligen vatten och Co2) och försedda med termometrar bevisa att AGW-hypotesen inte stämmer.

 44. Sören

  Tack för försöket! Får kanske titta på det.

 45. Kent S

  Ahrvid E  #16

  Hittade ett YouTube klipp.
  EU President: ”The Global management of our Planet”
  http://www.youtube.com/watch?v=QEqFtVrAgSo&feature=related

 46. Gunbo

  Labbibia,
  Har tittat på ”experimentet” och fick mig ett gott skratt. Killen fattar ju inte vad det handlar om. CO2 lagrar inte värme. Det handlar ju om återstrålning av IR.