Klimattyranni eller demokrati

linkola

Foto: Pentti Linkola, en grön anti-demokrat

Under flera år har det byggts upp ett allt större missnöje med det demokratiska systemets oförmåga att bekämpa klimathotet. Demagoger far världen kring och säger att nu är det bråttom, bara 10 år kvar, att politikerna inte gör tillräckligt, att det måste till mer av piska än av morötter, att hela systemet måste ändras och att motståndet (dvs, de som är skeptiska mot att det finns ett akut klimathot) måste tystas. Problemet, menar alltfler, är demokrati och ett marknadsekonomiskt system för handel och produktion av varor. Mer centralism förespråkas. Tanken om demokratin som en stötesten för handlingskraft är inte ny men den har blivit vanligare.

En artikel skriven av Nicolas von Kraemer i finska YLE i höstas förtjänas att hållas fram. Några citat:

Står demokratin i vägen för snabba, nödvändiga beslut?

Klimatförändringen uppfattas, tillsammans med populism och det globala systemets osäkra framtid, av många människor som vår tids största hot.”

Etikprofessorn skriver i DN: Tännsjö poängterar att tiden för vår planet håller på att rinna ut och att vi behöver snabba och drastiska åtgärder:

”etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över”.”

” År 2010 framförde ekologen James Lovelock i Guardian en tanke om att människor är för korkade för att lösa klimatkrisen och att det största problemet är ”den moderna demokratin”.

Lovelock uppfattade klimatförändringen som ett slags krigstillstånd då ”demokratin måste läggas på is för en stund”.

Professorn i klimatstrategi Jørgen Randers har framfört liknande åsikter och tillagt att diktaturen i Kina utgör en bra förebild eftersom systemet fattar snabba beslutt.

Anders Wijkman som är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och ordförande i Romklubben och Climate-KIC har också lyft fram Kina som ett föredöme eftersom landet är toppstyrt och kan fatta snabba beslut – dessutom finns det ingen ”opposition som bråkar”. ”

Nicolas Kraemer citerar också mängder med akademiska förstå-sig-påare som vill koppla ihop oss som inte okritiskt köper klimatalarmismen med högerpopulister, rasister, förnekare, anti-vetenskapare och köpta lakejer till Big Oil. Klimatpuritanerna får alltmer utrymme i media: konsumera mindre, släng inte överbliven mat, handla second-hand, ät inte kött, flyg inte, kör inte bil, skaffa inte barn. Dra ditt strå till stacken köp endast grön el, installera solceller på ditt tak, kör endast elbilar. Osv, osv, Denna puritanism har blivit en fullkomlig fluga i bl.a. svenska media. Hängivenheten bland våra politiker och journalister går inte att ta miste på: Alla skall vara med och stoppa klimatförändringen!

Här är ytterligare några länkar som diskuterar frågan huruvida demokrati är möjlig i ljuset av klimathotet: länk, länk.

Men allt det där är förstås bara mesigt trams, menar de mer hårdföra aktivisterna. Människor är som de är och det går inte att lita på dem, åtminstone inte om att de skall göra något gott av egen fri vilja. Nej, drar man ut konsekvenserna av sitt klimatengagemang så hamnar man hos den finske djupekologen och miljöfascisten Pentti Linkola.

” Finlands kanske kändaste malthusian är Pentti Linkola som förespråkar eko-totalitarism. Linkola har talat för en återgång till det förmoderna samhället där modern teknologi inte behövs.

Han har dessutom fört fram idéer som hyllar eliten och betraktar demokratin som ”dödens religion”.

Trots att Linkola är extrem då han bland annat uttryckt stöd för terrorism, massmord och sjukdomsepidemier har det allmänna tankesättet flyttat mycket närmare hans idéer. ”

Visst har han rätt, Linkola.

OM klimatalarmisterna har rätt så är demokratin ett hinder för att rädda planeten. Människor kommer att föredra att leva på 2000-talet med bilar, uppvärmda hus, mat och kläder från affären, resor och allt annat som hör det moderna livet till. Alltså är tvång helt nödvändigt eftersom demokrati innebär att planeten dör. Vi är för många! Vi måste sluta att exploatera naturen! Låt de fossila bränslena vara kvar i marken! Eller fånga in dem och gräv ned dem! Flera miljarder människor måste bort, inom 10 år!

Men nu är det ju det där lilla ”om:et” ovan. Historien visar med all tydlighet att det ena tyranniet efter det andra legitimerar sin regim genom att säga att tvånget är nödvändigt, entydigt och bygger på absolut säker kunskap.

Någon säker kunskap kan vi emellertid inte få utanför logikens och (möjligen) matematikens värld. Allt som rör hur världen, samhällen och människan fungerar är aldrig säker. Den vetenskapliga historien ger åtskilliga exempel på hur teorier revideras och förkastas. Så även klimatvetenskapen. Det sistnämnda är välkänt här på KU och jag behöver inte upprepa.

Vad innebär denna vetenskapsteoretiska insikt för diskussionen om klimathot versus demokrati?

Jo, i demokratibegreppet ingår saker som yttrandefrihet. Och denna är central för bl.a. vetenskaplig forskning och om vi skall kunna närma oss sanningen. Detta var en av de viktigaste insikterna med Upplysningen. Fri diskussion och kritisk granskning av etablerade teorier måste vara tillåten eftersom vi annars aldrig har en möjlighet att ta reda på vad som inte håller. I en öppen och saklig diskussion kan vi eliminera falska teorier genom att pröva dem mot observationer, och ersätta dem som falsifierats med nya och bättre teorier.

Att välja ett auktoritärt styre där man förbjuder klimathotsskeptiker att yttra sig leder ingen stans annat än till en återgång till okunskap, vidskepelse och dogmatism. Det är uppenbarligen svårt för aktivister att förstå detta. Den kritiska granskningen från oss skeptiker ser de istället som ett samhällsproblem. Både en del akademiker och politiker lägger pannan i djupa veck över det som de betraktar som ett oskick utanför den etablerade åsiktskorridoren. Vad är det för problem med diktatur, dogmatism och tystandet av skeptiker om man har rätt?,  resonerar de – inklusive etikprofessorn Tännsjö och alla de andra tyckarna som nämnts ovan.

Jo, det är det där lilla OM:et igen. Ett avskaffande av demokrati innebär bl.a. ett avskaffande av yttrandefrihet (vi är snart där!). Och ett avskaffande av yttrandefrihet i den offentliga debatten innebär att vi frånhänder oss möjligheten att ersätta dogmer med sann kunskap. Och det i sin tur innebär att vi riskerar att begå enorma misstag, både vad gäller klimatalarmisternas teorier och vad gäller konkret klimatpolitik. Endast sekter och dödskulter bekämpar en öppen och saklig diskussion.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Lindmark

  Kommunismen tar ett nytt grepp för att ta makten över folket. Att slakta demokratin till förmån för ett totalitärt styre blir helt förödande för västvärlden. Det funkar i Kina och i andra delar av Asien där de politiska ledningarna gör det som deras folk vill och behöver. En diktatur i västvärlden kommer inte att ha den kopplingen vilket kommer att bli förödande. Kommunism via klimatpolitik. Nej Tack!

 2. Ann lh

  Tack Ingemar!
  Men, det blir bara värre och värre.
  Dagens TWTW inleds med följande budskap:
  Expanding the Orthodoxy: Writing a post on Project Syndicate, Johan Rockström, Lars Heikensten, and Marcia McNutt announced:
  “…the Nobel Foundation is hosting its first-ever Nobel Prize Summit, with the theme ‘Our Planet, Our Future,’ in Washington, DC, from April 29 to May 1. The summit – supported by the US National Academy of Sciences, the Potsdam Institute for Climate Impact Research, and the Stockholm Resilience Centre/Beijer Institute – will bring together more than 20 Nobel laureates and other experts from around the world to explore the question: What can be achieved in this decade to put the world on a path to a more sustainable, more prosperous future for all of humanity?”
  Med tanke på hur BBC tagit hand om ”snillen spekulerar” på senare tid kan man fråga sig om hela Nobelpris-etablissemanget är i händerna på PIK och den gamla Clintonadministrationen?

 3. Daniel Wiklund

  Är odemokratiska metoder enbart tillåtna för Anders W och company. Om jag som är kritisk till den förda klimatpolitiken vill tillgripa ickedemokratiska metoder för att få bort ledande alarmister, får jag stöd av Anders W då.

 4. Ann lh

  # 2
  Länk till dagens TWTW.
  http://www.sepp.org/twtwfiles/2020/TWTW%202-8-20.pdf
  ”Andra experter” som kan komma i fråga …
  … knappast Spencer/Christy eller Lindzen eller Happer eller Singer …

 5. Daniel Wiklund

  Nu ska snillen prata om ”Our Planet, Our Future”. Jag är imponerad över Johan R, att han ska rädda planeten. Själv har jag ibland svårt att bestämma vad jag ska äta till frukost. Det vore kanske bättre för planeten om Johan R skulle nöja sig med att ha kontroll på sitt eget liv, och inte miljarders andras liv.

 6. elias

  Det som slår mig är likheten med Nazismens uppgång; trots den dominerande och fortfarande pågående informationen om dess ohyggligheter (flera miljarder människor måste bort inom 10 år).

  Kanske kan alarmisternas fall förhoppningsvis åstadkommas på ett enklare sätt än var fallet med Nazismen. Måtte Trump bli omvald!

 7. Arne Nilsson

  Kina planerar att bygga 500 kolkraftverk de närmaste 10 åren. Kina har diktatur. Så diktatur kan betyda fler kolkraftverk även i Europa? Eller?

 8. elias

  #6 Tillägg till mitt tidigare;
  Här finns exempel på hur den idealiska staten Kina fungerar:
  https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/-smittan-avslojar-kinas-sjuka-regim/

 9. Sören G

  Man ser Kina som förebild. Kina bygger ett par tusen nya kolkraftverk. Känner de till det?

 10. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar. Personligen håller jag inte för otroligt att ex KU kommer att blockas eller på annat sätt sabbas i samband med nästa valrörelse

 11. Rolf Mellberg

  #2 Ann lh

  Jag har föreslagit detta förrut, gör det igen.

  Jag tycker det skulle vara rätt kul om det gick att dra igång en kampanj under mottot:

  Make JOHAN ROCKSTRÖM to the HEAD OF UN, and the undisputed leader of this planet.

  IN ORDER TO SAVE IT !!!

  Frågan är om det är en bra ide att först föra fram honom som ny partiledare efter Steffe eller inte.
  Där är jag mer osäker.

 12. Remember

  Från demokrati till diktatur. Det är EU i ett nötskal. Om en världsregering kan
  utplåna folklig demokrati, baserat på folkviljan i allmänna val. Då kan den också
  göra vår yttrandefrihet om intet. Det viktigaste – yttrandefriheten. Att det fungerar
  i Kina med kommunistisk diktatur är baserat på rädsla hos folket. Så länge det finns
  mat på bordet lär ju inte så många klaga. David Rockefeller sa att ”det sociala experimentet
  i Kina under ordförande Maos ledning, är en av de mest viktiga och framgångsrika i människans
  historia” . Kommentaren modererad

 13. Ann lh

  # 2 och 4 Expanding the Orthodoxy hittar man på sidan 17 i veckans TWTW:
  ”Expanding the Orthodoxy
  Not a Decade to Spare for Climate Action
  By Johan Rockström, Lars Heikensten, and Marcia McNutt, Project Syndicate, Feb 4, 2020
  https://www.project-syndicate.org/commentary/nobel-prize-summit-climate-change-solutions-by-johan-rockstrom-et-al-2020-02
  “This is why the Nobel Foundation is hosting its first-ever Nobel Prize Summit, with the theme ‘Our Planet, Our Future,’ in Washington, DC, from April 29 to May 1.”
  Läs och rys.
  Hur illa ute är hela Nobelkarusellen?
  Denna gång ska man tydligen koncentrera sig på ungdom, det är ju deras framtid alla gömmer sig bakom. De är nog bäst att lilla Greta börjar fundera över vilken multimiljardär med ”utsläppsfria” lyxbåtar i plastmaterial, som ska få äran att transportera henne och pappa över Atlanten den här gången. Entouraget i övrigt flyger naturligtvis.

 14. Rolf Mellberg

  Bra Ingemar,

  Notera att senaste månaden har CO2-halten stigit med 3.36 ppm vilket jag undrar om det inte är ett rekord för 12 månader. (att arktis isutbredning är större nu än på 11 år är bara tillfälligheter, glöm det)

  TIPPING POINT DETEKTERAD och FASTSTÄLLD!!! – AKUT LÄGE!!

  Nu är det dags att gräva lite i historieböckerna från 1933-34 för att hitta receptet till den förestående samhällstransformeringen.

  https://www.co2.earth/co2-acceleration

 15. Guy

  Bra skrivet om demokratins problem. Det tycks gälla allmänt och inte enbart klimatpolitiken. Det demokratiska röstbeteendet verkar inte fungera som politikerna vill när den förbaskade populasen inte begriper att rösta rätt. Både Irland och Tyskland verkar ha problem med folks sätt att rösta.

  Demokratin verkar ha blivit för komplicerad i och med bland annat yttrandefrihetens ytterligheter i formen att var och en får komma med sin åsikt om till exempel vad får byggas, var det får byggas och hur det får se ut. Sedan går vi via domstolar igenom besvären och tiden rinner iväg och ingenting verkar bli klart.

  Kinas system är kanske inte bra, men i vissa fall har det fördelar. Dom byggde ett sjukhus på 8 dagar. Här hemma har vi inte fått en hiss reparerad på 6 månader trots att det inte är fråga om protestbesvär.

  Vi kommer att få uppleva omändringar i ”demokratin”, men hur dom ser ut vet ingen ännu. Politikerna blir tvungna att lyssna till folkets röst och inte endast till dom ljudligaste skrikhalsarna. Slutligen svänger det från skatter för att bekämpa uppvärmningen till skatter för att bekämpa fimbulvintern.

 16. Flodis

  Så demokrati anses ha för dålig bromssträcka eller förmåga till kurvtagning?

  Vad kan då diktaturer ha för prestanda och eventuella bieffekter?

  Ang klimatet så tror de som vill ha diktatur att åtgärderna redan är kända och bara ska sättas i verket. För de första är de dåligt informerade och för det andra har de inte tänkt igenom hur människors tillvaro i praktiken ska toppstyras. Hur ett sådant samhälle ser ut en solig sommardag med stackmoln och någon kommunistisk sommarpratare som berättar om källsortering eller hur man kokar gröt.

  De kan ju redan lyssna på SVT och P1, P3 så får de en känsla av hur apparaten ser ut. De behöver bara sålla lite ytterligare så är de helt i linje med diktaturens önskemål.

  Problemet med den förbaskade koldioxiden är att hur vi än gör tar det ett hundra år innan vi kan njuta frukterna av att uppleva ens samma klimat som sommaren 1920.

  Det verkar inte vara värt lidandet att sakta åka baklänges över allt mediokert klimat som förekommit sedan 1920. Ingen kan hålla en diktatur intakt så länge för att uppnå så lite. Måttet av lidande och samhällelig dysfunktion som följer av diktatur är sedan länge observerats. Det enda som händer är förmodligen att utsläppen ökar om man jämför med att hålla samhället intakt och fullt fungerande i frihet.

  Även den diktatur som redan råder i Sverige visar sig ju vara enormt skadlig på alla områden.

  När den politiska eliten tar över ansvaret för vad som är god moral och skambelägger hela befolkningen. När de helt på egen hand med våld inför vårdslös mottagning av invandrare och själva hittar på vilka klimatåtgärder som ska genomföras med plastpåsar och flygskatter.

  Staten och regeringarna har ju redan slagit in på linjen diktatur genom den överstatlighet och oåtkomlighet som EU levererar.

  Ju längre EU opererar desto mer av okänslighet och oförmåga att förvalta det som förut var fungerande nationer med egna gränser och möjlighet att styra på lokala signaler.

  Diktaturer har en förmåga att utplåna känslan av ansvar och genast uppstår en vanskötsel som man kan uppleva tex vid besök till Havanna på Kuba.

  Att fåtalet ska rädda miljön genom att tvinga flertalet är en utomordentligt korkad idé. Att tvinga flertalet har aldrig fungerat.

  De rika medborgarna klarar sig ofta fint även i en diktatur, men det går mindre bra för medelklassen som man kan se i detta deprimerande inslag från Hugo Chavez och Maduros sociala experiment i Venezuela där folket i periferin är helt beroende av statliga matleveranser och dumheterna med gratis bensin:

  https://youtu.be/nHZIevN7gp0?t=735

  Dvs en identisk kopia av de styrproblem som alla diktaturer drabbas av. Dessutom inga fria medier och massor av ”politiska” fångar. Fångarna utgörs av vanliga medborgare som du och jag som just nu njuter en viss frihet, men som i en diktatur blir förföljda, hotade och hamnar i fängelse.

  Diktatur är bara för för folk som initialt är avundsjuka och hatar andras frihet. När de sedan fått sin vilja igenom och plockat fjädrarna av sina hatobjekt sitter vi alla i skiten.

 17. Ingemar Nordin

  Flodis #16,

  ”Staten och regeringarna har ju redan slagit in på linjen diktatur genom den överstatlighet och oåtkomlighet som EU levererar.”

  Lever vi i en smygande diktatur? Eller halvdiktatur?

  Det som jag tycker är mest skrämmande som skett under det senaste decenniet är ju den totala likriktning som råder i stormedia, inklusive borgerlig press. Locket lades på kring 2010 och sedan dess möts man av tystnad och avslag på debattartiklar inom klimatområdet. Hur kan alla vara så rörande eniga? Har alla redaktioner nåtts av samma tunga hand uppifrån? Är de förbjudna att läsa klimatrealistiska bloggar? Eller att läsa någon av alla de hundratals vetenskapliga och kritiska artiklar som faktiskt publiceras? Är det en tyst konsensus om att aldrig kritisera SMHIs s.k. klimatforskning? Att aldrig läsa utländsk press utanför åsiktskorridoren? Att förbjuda all öppen och offentlig debatt om klimatet? Det enda som tillåts är smutskastning av den ena sidan av en vetenskaplig kontrovers? Creepy!

  Hade jag inte sett detta hända så hade jag aldrig trott det. Inte om Sverige.

 18. Bim

  Det är väldigt tydligt att Public Service måste reformeras från grunden.
  De som har politiska eller andra åsikter som berör landets medborgare skall aldrig få yttra sig om de inte ställer upp på en debatt med motståndare.
  Alla i en sådan debatt kall behandlas lika , inga bakhåll som förekommer ständigt i Public Service. Dessutom måste Granskningsnämnden frikopplas helt från Radio och Tv. Det skall vara jurister som som sköter detta helt frånkopplade från politiker eller politiska partier.
  Då hade Rockis inte kunna gapa om sina planetära gränser och annat mumbo jumbo utan motstånd.

 19. Lasse

  ”No-one pretends that democracy is perfect or all-wise,” Winston Churchill observed in 1947. ”Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.”
  En upplyst diskussion innan vi tar beslut som påverkar vår framtid.
  Syna alla alarm som alarmisterna skickar ut och avgör sen deras trovärdighet.
  Värre än befarat säger Rockström utan att visa något intresse för tidigare farhågor.
  Just nu har det kommit ett papper som visar hur havsnivån har och kommer att accelerera.
  Det smulas sönder här https://wattsupwiththat.com/2020/02/09/sea-level-rise-and-fall-part-5-bending-the-trend/
  och här: https://wattsupwiththat.com/2020/02/09/accelerating-the-acceleration/
  BIAS leder ofta fel!

 20. Inget nytt under solen.https://www.svd.se/sjalsingenjorer-hjalpte-stalin-vanda-floderna

 21. Lasse

  Tony Heller alltid lika nyttig.
  Om alarmister och flyttade fokus: https://www.youtube.com/watch?v=aWlBiih1p9Y

 22. Ivar Andersson

  #7 Arne Nilsson
  Kina är ett föredöme inom klimatpolitiken.
  Kinesiska kolkraftverk i hundratal. I IEEFA:s rapport står det att en tredjedel av alla kolkraftsprojekt runtom i världen utanför Kina och Indien finansieras av Kina. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatbluffen-kina-undan-haller-enorma-kolinvesteringar-/
  Japan ska ersätta kärnkraften och satsar på kolkraft. Landet planerar att bygga 22 nya kolkraftverk de fem kommande åren. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/japan-bygger-22-nya-kolkraftverk/

 23. Ulf

  Djupt obehagliga människor men jag tror folk kommer se igenom detta. Åtminstone ser det ut så i opinionsundersökningarna.

 24. Lasse

  Tony Heller alltid lika nyttig:
  https://www.youtube.com/watch?v=HrmW-_7DtNc

  Nu om ensidig propaganda om Australien skogsbränder-på 60 minutes.
  Vi har väl inte samma typ av okritiskt förmedlade nyheter? 🙂
  https://www.svtplay.se/video/25404251/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-32-megabranderna-det-globala-hotet?start=auto

 25. Rolf Mellberg

  #22 Ivar

  Jag ser det ganska annorlunda än hur du ser det.

  Klimatpolitiskt är Kina ett föredöme därför att de satsar på kärnkraft som ingen annan. Inte bara att de bygger kärnkraftverk som liknar de som redan finns runt om i världen utan framför allt att de satsar på en helt annan och mycket mer lovande teknik. I länken nedan kan du läsa om hur de försökte samarbeta med Bill Gates bolag och bygga ”travelling wave” (men det satte Trump stopp för) men att de även satsar på Molten Salt. Som kan bli den STORA geopolitiska game-change´rn.

  När det gäller den stora mängd kolkraftverk de bygger hemma, på ”bortaplan” och hjälper finansiera så anser jag att:

  Kineserna har antagligen en kraftigt annan syn än IPCC agående CO2:s farlighet och de är beredda att chansa lite när de samtidigt kan djäklas med hela västvärlden och få vårt politiska system att löpa amok ut, inte minst FNs. Västvärden höll förr i tiden hårt på kompetens, vetenskaplighet och kritiskt tänkande. Vårt demokratiska system har fallit ner i ett svart hål av känslor och inkompetens. Kina är nu överlägsna oss.
  Vi kan bara hoppas att det vänder.

  https://www.asiatimes.com/2020/02/article/molten-salt-and-traveling-wave-nuclear-reactors/

 26. Ingemar Nordin

  Se upp för eko-stalinisterna på Skepical Science: De jobbar på att frysa ut Judith Curry från alla universitet i USA. De har redan krossat den framstående klimatforskaren Roger Pielke, Sr och har även sonen Pielke Jr på sin svarta lista.

  https://www.thegwpf.com/beware-the-climate-stalinist-witch-hunters-we-should-make-her-unhirable-in-academia/

 27. Sören G

  Roger Pielkie Jr. avslöjar hur bl.a. han och hans far och Judith Curry hamnat på en lista ämnad att svartmåla dem.
  ”How can it be that a website, founded by an Australian cartoonist named John Cook and run mainly by volunteer non-academics and amateur scientists, can rise to the position of not just claiming to arbitrate who is and who is not an appropriate hire for universities, but actually fulfilling that role?”
  https://climatechangedispatch.com/skeptical-science-blacklist-unhirable/

 28. latoba

  #17 Ingemar Nordin. Jag har åtskilliga gånger mailat till Tove Lifvendahl på SvD och undrat varför det saknas en klimatdiskussion i tidningen. Svaret är alltid detsamma, nämligen att hon läser alla mail, men det är allt hon svarat, så något skumt måste det vara.

 29. Ivar Andersson

  #25 Rolf Mellberg
  Vi är nog på samma sida men jag tog bara med att kineserna inte ser koldioxiden som något giftigt medan rökgaser från gamla kolkraftverk är giftiga. Kinesernas krig mot smogen som påbörjades 2014 har enligt tidningsuppgifter ( science & arts MEGA v.46 ) hittills resulterat i en minskning av totala mängden utsläpp från kraftverken med 65 % av svaveldioxid, 60 % kvävedioxid och 72 % av partikelutsläpp. https://www.klimatupplysningen.se/2019/12/07/oppen-trad-320/#comments
  17 Bernt O 2019/12/07
  Japan har ingen bättre ersättare till kärnkraften än kolkraft. Hoppas att kineserna lyckas med sin kärnkraftssatsning.

 30. Daniel Wiklund

  OT. Såg nyss på nordnytt, som ägnade halva programmet åt tre familjer i Luleå som ska ställa undan bilen i tre månader. Kommunen håller i projektet, vill premiera hållbara transporter. Min pappa och hans 6 syskon, min farfar och farmor, visste inte hur mycket före sin tid dom var. Ingen av dom hade varken körkort eller bil. Själv har jag nu idag cyklat 365 dagar på raken, minst en mil varje gång. Jag har en situation där jag klarar mig bra med cykel. Jag är pensionär, mina tre barn bor i Stockholm. Det var annorlunda när barnen växte upp, alla höll på med olika idrotter,därvar bilen nödvändig. Jag cyklar för att det är ett bra sätt att ta sig fram, får träning på köpet. Jag är en ansvarsfull (?) medborgare i kommunens gröna ögon. Men jag tror inte för en sekund att mitt cyklande påverkar klimatet. Cykeln var en bra uppfinning. Men bilen och motorn var en ännu viktigare uppfinning. Snart lär snöröjningen i Luleå ske med hästar.

 31. Ulf

  Svar 25
  Helt övertygad om att kineserna inte ser CO2 som någon risk alls. Om man tänker efter, har man någonsin hört en vettig vetenskapsman inom området som faktiskt är väldigt orolig för CO2? Man har i alla fall aldrig hört en kinesisk sådan. Kina satsar på allt inom energi de är 1,2 miljarder och behöver all energi de kan få tag i. Kärnkraft, kol. Olja, sol, vind you name it och varför inte?

 32. Ulf

  Svar 26

  Det är konstigt att de här ligisterna får härja fritt när landet ändå styrs av en president som inte ens tror på tramset?

 33. Fredrik S

  Ingemar Nordin, latoba, Bim mfl

  Jo, något känns ju inte helt sunt.

  Men de har ju varit framgångsrika. Folk är oroade, rädda och har skam. Var tredje ung svensk kvinna lider av klimatångest visade någon Sifo-undersökning. En del blir sjukskrivna. Samtidigt delar klimatklivet ut miljoner till klimatterapi och terapeuter i kommunerna.

 34. Fredrik S

  Ett konkret exempel på vad all mp-propaganda lett till är ju att om en person köper en bil av ett visst märke med en typ av motor så kostar den 7000 kr extra i koldioxidskatt varje år. Men om hans bekant köper en av samma märke och motor fast dyrare och tyngre som drar 0,1 liter mer med extra laddbar motor som du kan köra med i 2 mil så är det noll i skatt.

  Något som också är knäppt är att får vi varmt och skönt väder innan nästa val inträffar lär det fortsätta.

 35. Sören G

  #33 Fredrik S
  ”En del blir sjukskrivna. Samtidigt delar klimatklivet ut miljoner till klimatterapi och terapeuter i kommunerna”
  Greta håller terapeuterna med arbete.

 36. PK

  Tack för intressant läsning Ingemar! Att vänstertidningar flörtar med diktaturer vore inte konstigt. Men när oberoende liberala tidningar vägrar ta in icke-alarmisters insändare är det oroväckande. Ofta anförs 97%-argumentet. Var tog begreppen frihet och jämlikhet vägen? Protesten är att sluta läsa och prenumerera på tidningar som inte lever upp till fria och demokratiska värden. Sen hoppas jag också att vi snart avskaffar SR och Svt. P1 kör en ständig ”utbildning” i klimatfrågan som går över anständighetens gräns.

 37. Svend Ferdinandsen

  Godt indlæg.
  Det er skræmmende at opleve den arrogance veluddannede mennesker kan udvise.

 38. Robert Norling

  OT
  Nu har dom små gulliga humlorna hamnat mitt i klimathotets skrämmande framtidsscenarior.
  Humlan är utrotningshotad har ”forskare” från Ottawas universitet i Kanada och University College London fastslagit.

  ”De stigande temperaturerna kommer öka minskningarna som redan är mer omfattande än vad man räknat med.”
  klipp från Expressen.

  Om minskningen av humlor fortsätter i samma takt, så kan flera arter vara borta för evigt inom några decennier uppger ”forskaren” Peter Soroye för The Guardian.

  Hur ointelligenta tror media att folk är…
  Humlorna har nog genomlevt betydligt varmare klimat genom årmiljonerna.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/humlan-ar-utrotningshotad-konsekvens-av-klimatforandringar/

  Humlornas tillbakagång är ett utslag av en kraftigt minskning av ängsmark och därmed blommor då högintensiva jordbruk, med dess många monokulturer.

 39. L

  #38, studien om humlor bygger på en ”klimatmodell” som bygger på att humlorna har minskat söderut och ökat norrut de senaste 100 åren och då blir svaret givetvis ”klimatförändringarna” även om man vet att det är förändrat jordbruk, bekämpningsmedel och sjukdomar som stått för minskningen…

 40. Håkan Bergman

  Svend Ferdinandsen #37
  Vad hjälper utbildning om man inte använder den, ja den kan ju vara irrelevant för sammanhanget också. Sossar och kristdemokrater har i land efter land i Europa skapat missnöjespartier genom att vägra se konsekvenserna av sin politik, dom borde definitivt ha begripit bättre. Libdem och Labour i UK såg inte Bo Jonssons jordskredsseger komma, dom ville t.o.m. förlänga limbon i underhuset när vem som helst kunde räkna ut att det var det sista väljarna ville ha, jag trodde alla politiska partier hade folk som kunde göra såna analyser, men här har uppenbarligen nånting hänt. Demokraterna är överens om en sak, Trump is bad, men det lär man inte komma nån vart med. Och sen när dom står där så drar man fram Putin som förklaring. Kan det vara så att begåvade och välutbildade personer, med en relevant utbildning vill säga, inte attraheras av dom här partierna längre, vem vill erbjuda sina tjänster till nån som ändå inte lysssnar på vad man säger? I så fall finns det ju hopp.

 41. Fredrik S

  Läste att en av de viktiga reportrarna i MSM, Wolfgang Hansson i AB, enligt egen utsago ”rest runt som en skottspole” i USA de senaste två veckorna för att skriva om demokraterna.

  Det får vi komma ihåg att påminna honom om nästa gång han oroar sig om utsläpp och hyllar Greta.

 42. Sören G

  Michael Mann bluffar och missinformerar med påståendet att CO2 ligger bakom bränderna i Australien och alla sorters väderfenomen. Hör Tony Heller berätta att det har varit värre förr när CO2-halten var lägre.
  https://www.youtube.com/watch?v=HrmW-_7DtNc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JRl8XMcRlTXXclxTuw-3VME_Y0rBqFv6QNtewE_bo6TlgGmWqoaIQQNE

 43. Stefan Gustavsson

  När den gamla kommunismen mer eller mindre dog ut när östblocket kollapsade (ett tydligt bevis på att folket inte ville ha kommunism längre) så väcktes plötsligt ett hopp för mänskligheten igen. Men så sticker den ut sitt fula tryne igen. Nu har den dock bytt färg, från rött till grönt. Tragiskt att vi inte är ännu fler som genomskådar all denna propaganda, som alltför många går på…
  Inser vi inte att det bara handlar om pengar,skatter, skatter, skatter och ännu mera skatter! Och vi bara sväljer förtreten! Varför ställer vi oss inte upp och säger att det får vara nog nu? Jo, antagligen för att vi har blivit itutade som barn att en svensk inte gör så, utan ska bara vara tacksam för staten och ta emot all smörja.

 44. Det är är evident att det ligger en hund begraven i hela klimat-käbblet. Även Thunberg tycks ha fattat det. Det är något som inte stämmer, för OM det vore så att politikerna är eniga i att vi ska minska CO2-halten, eftersom jorden kommer gå under OM vi inte gör det, varför vill de då:

  1. ge sig själva högre arvoden av arvodesnämnden, samt lägre skatter, vilka ökar deras förmåga att konsumera? – Är det ”de sista ljuva åren” som de vill ha innan det är över?

  2. skapa krigsförbrytelser, misär och sekterism i utlandet, i maskopi med ”godhetens axelmakter”, vilket skapar tillväxt av migration av barnavlande sekter till arktiskt högkonsumerande klimat?

  3. vurma för EU, migration och globalism, som ökar transporter, produktion, konsumtion och utsläpp?

  Hypotesen om ett verkligt hot är således falsifierad genom politikeradelns inkonsekventa handlingsmönster. Likväl fortsätter de alla att hota. Hoten och skrämseln måste följaktligen ha ett annat syfte. – Vilket?

  Jag tippar på en kombination av anledningar:

  1. Rädslan som kan uppstå vid dödshot är naturligtvis stark och kan skapa direkt lydnad och underkastelse. Det älskar psykopater. Människor som i annat fall är motiverade att tänka självständigt kan då ofta välja underkastelse. Ett dödshot kan även ge legitimitet till psykopatiska plutokraters införande av öppen totalitär fascism.

  2. En distraktion/avledningsmanöver bort från det konstanta imperialistiska massmordet på 5,6 miljoner människor som har pågått sedan 9/11-2001

  3. Elitens Problem-Reaktion-Lösning-metodik
  De vet vad de vill ha. Totalitär fascism. Detta skall utgöra ”lösningen” på ett problem som de måste uppfinna. Reaktionen på problemet måste vara kraftig om man vill kunna tillgripa en extrem lösning, således blir dödshotet mot hela mänskligheten fullt logisk. Hotet mot miljontals djurarter är inte kraftigt nog. Folk skiter i om djur dör. De plågar, slaktar och äter djur gladeligen.

  4. Behovet av naiv argumentation, samt symboler, tecken och en ton som passar för barn eller mentalt funktionshindrade, så att folket beter sig exakt så.

  5. Hålla folket okunnig så att folket inte förstår tekniker och metoder för hur de kontrolleras och förslavas, eftersom denna kunskap skulle göra folket immunt mot elitens psykopati. Diskussionen hålls medvetet borta från ex. vetenskapsteori. ”Vetenskapen” blir istället IPCC som skall tillbes i blindo.

  6. Skuldbeläggning av individen, när politikeradeln självt inte känner skuld eller ånger för sitt eget beteende, gör att individen glömmer bort att rannsaka ledarskapets massiva stöld från folket.

  7. Konfliktskapande käbbel. I ett konfliktskapande käbbel mellan sekterister och skeptiker, så glömmer båda skyttegravarna bort fokuset på det väsentliga, d.v.s. elitens stöld från dem, t.o.m. stölden av beredskapen mot de event som utgör själva dödshotet glöms bort.

 45. Håkan Bergman

  Kinas regering har visat upp imponerande handlingskraft de senaste veckorna, men kan vi lita på det vi ser? Häromdan tycktes det som att man började få virusutbrottet under kontroll, idag ser det annorlunda ut.
  http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/13/WS5e2a95d9a310128217273202.html
  ”Feb 13

  – Chinese mainland reported 15,152 new confirmed cases of novel coronavirus infection, 254 new deaths on Feb 12.

  – Hubei province reported 14,840 new coronavirus cases, including 13,332 clinically diagnosed cases, on Feb 12. The hard-hit province also reported 242 new deaths from the infection on the same day.

  – A revision in the diagnosis criteria for the novel coronavirus pneumonia in Hubei province has resulted in a sudden surge in the number of confirmed patients in the province on Wednesday.

  – Ying Yong appointed new Party chief of Hubei province, replacing Jiang Chaoliang.

  – Wang Zhonglin appointed as Party chief of Wuhan, Hubei province.”
  Dom tre sista punkterna är onekligen skrämmande, rule of law och en fri press vinner nog ändå i längden.